24. 10. 2021

Příběh ženy žijící jako lovec z doby kamenné


Všichni milujeme pohodlí a považujeme se za děti civilizace. Existují však lidé, které to táhne zpět k počátkům lidského vývoje; zůstávají sami v přírodě a zjišťují, zda je dnešní člověk stále ještě schopen přežít v divokých podmínkách. A právě tak již téměř 40 let žije Lynx Vildenová. Ve státě Washington, daleko od měst a jakékoli lidské civilizace si vytvořila svou mini-rezervaci. Zde žije pouze podle svých pravidel - jako lidé z doby kamenné.

18. 10. 2021

Skutečné cíle kampaní Alexandra Velikého

 - jsou nepravděpodobnou, ale pravdivou historií


21. července (data 20/23 července nebo 6/10 října jsou také uvažována) 356 let před naším letopočtem se narodil Alexandr Veliký, král Makedonie z dynastie Argeadů, který přes svůj, i na tu dobu, krátký život dokázal zanechat nesmazatelnou stopu jak v životě starověké ekumény, tak v historii celé světové civilizace.

Moderní historiografie, ať už západní (evropská, americká) nebo ruská (sovětská), obsahuje jak pozitivní (až idealizované), tak ostře negativní hodnocení Alexandrových aktivit a většina starověkých literárních děl o něm není vůbec spolehlivá, protože jejich autoři sledovali pro sebe nebo své patrony určité sobecké cíle, nebo měli nedostatek informací a oddávali se výmyslům. Ale všichni jej, podle ať už hlasitě, nebo mlčky, považují za ve svém konání nezávislou postavu. Bylo tomu však opravdu tak, anebo byl Alexander jen „pěšcem“ ve „hře“, kterou hráli tehdejší „zákulisní hráči“?

V tomto článku budeme analyzovat život a dílo Alexandra, známého v západní historiografii jako „Veliký“, v kontextu globální politiky.

14. 10. 2021

Koluje na síti, že...

Ve stínu voleb proběhla některými medii stručná informace, že chráněnec předsedy ODS Petra Fialy, starosta Řeporyjí Pavel Novotný byl prvoinstančním soudem odsouzen na půl roku do vězení s podmínkou na dva roky.

Soud s Novotným se uskutečnil v září roku 2021. Starosta Řeporyjí Pavel Novotný dostal trest za výtržnictví, podněcování k trestnému činu a nebezpečné pronásledování podnikatele Marka Víta.

Ve zdůvodnění rozsudku soudkyně uvedla: „Z dosud neurčeného místa prostřednictvím elektronických prostředků opakovaně nepřímo působil na poškozeného tím, že zveřejňoval informace o jeho soukromém životě a sdílel jeho fotografie, které poškozeného zobrazovaly na různých místech, které doplňoval posměšnými komentáři“. Takového jednání se měl dopouštět minimálně od září 2017 do listopadu 2020. Novotný navíc na svých sociálních účtech zveřejňoval své výpovědi na Policii ČR, kde říkal, že chce, aby Vít zemřel.

6. 10. 2021

Přehlížený symbol dávné civilizace 2Názory na to, co je znázorněno na ilustracích Augsburské knihy zázraků, se různí: někdo věří, že jde o klamné vize konce světa, a někdo je považuje za důkaz globální planetární katastrofy, která je zmíněna v legendách a písmech z celého světa. Osobně se přikláním k druhé možnosti a pokusím se vás o tom také přesvědčit.

30. 9. 2021

Přehlížený symbol dávné civilizace 1


Jen velmi obtížně lze zpochybnit skutečnost, že v posledních letech bylo nalezeno obrovské množství důkazů o falšování naší historie, a to již od konce 19. století. Navíc čím jdeme v čase hlouběji, tím více se oficiální historická pozice jeví zkreslenější. 
Každý den se stále více lidí přiklání k názoru, že před nějakou dobou na Zemi existovala jediná civilizace a kultura, která byla později jistými silami zničena a rozdrobena na mnoho částí. Existuje řada verzí o tom, jaké jméno mohla ona civilizace nést, ať už to byla Tartárie, Skýtie, Sarmatie, Slovansko-Árijská říše (Rus) atd. Bez ohledu na to, jak se ve skutečnosti jmenovala, je důležitý fakt, že tu existovalo něco jednotného a velkého, co spojovalo lidi minulosti.

22. 9. 2021

Jak jsem se „upřímně“ zasmál videu o imigrantovi

Podívejte se na přiložené video před a po přečtení tohoto článku, pokud zaregistrujete změnu ve vnímání, splnil článek své zadání.


Okna Overtona je název techniky ovlivňování mysli společnosti, je rozdělena do 6 fází, oken. Základním principem této techniky je oklamat. Nejde avšak o jednoduchý klam, ale o detailně propracovanou technologii pro zavedení něčeho, na co se zdá nemožné si zvyknout. A s nástupem nových technologií v oblasti komunikace, se objevují stále sofistikovanější způsoby, které mají nedozírný dopad na vnímání mas. Příklady důsledků této techniky můžeme pozorovat v každodenním životě.
V dnešním světě se technologie vyvíjejí stále rychleji, a tím se zvyšuje rytmus života. V tomto ohledu se člověk stává tvárnější k přijetí informací, které jsou mu poskytovány. Chceme být informováni o všech událostech, ale tok informací, který neustále vnímáme, je obrovský a prostě „není čas“ jednotlivé informace analyzovat.

18. 9. 2021

Jeskyně Kaškulak

Jeskyně Kaškulak se nachází na severu Chakasije (Rusko) a je považována za jedno z nejstrašidelnějších míst na světě. Místní obyvatelé jí říkají jeskyně "černého ďábla" nebo jeskyně "bílého šamana" a mají pro to vysvětlení.


Toto místo bylo kultovním útočištěm starověkých Chakasů. Pohané zde uctívali nejen symbol pokračování svého rodu, ale také černého ďábla. Předkové přinášeli zvířecí i lidské oběti, aby si usmířili zlého ducha.

14. 9. 2021

Na prahu podsvětí – Kolský vrt

„Doktore Gubermane, co za čerta jste to tam dole vykopali?“ – takové zvolání z publika přerušilo zprávu ruského vědce na setkání UNESCO v Austrálii.
O několik týdnů dříve, v dubnu 1995, zachvátila svět vlna zpráv o záhadné nehodě v superhlubokém vrtu na poloostrově Kola…

69° 23' 46.0104", 30° 36' 31.9968"

Při práci na Kolském vrtu inženýři čelili mnoha obtížím. Na 13. kilometru dokonce zařízení zaznamenala podivné zvuky vycházející z útrob planety - bulvár pak své čtenáře jednomyslně ujistil, že takto mohou znít jedině zoufalé výkřiky hříšníků z podsvětí. Několik sekund poté, co zazněl onen hrozný zvuk, zahřměla exploze...

7. 9. 2021

Útěk z matrice

aneb jak změnit sám sebe


Většina lidí žije takto: ráno se přinutí vstát, obléknout se, jít do práce, vrátí se domů asi ve 20 hodin, podívají se na televizi a jdou spát, aby si druhý den stejný postup zopakovali – a takhle to jde téměř celý jejich život. Považujeme to za normální, ale pokud se zastavíte a zamyslíte se, dojde vám, že tohle přece není normální! Život je tak vzácný a krásný, ale my místo toho, abychom si ho maximálně užili, rozhodli jsme se ho strávit tak, jak jsme byli naprogramováni. Zvyky, tradice a přesvědčení systémů z nás udělaly bezmozkové automaty, které život v podstatě ani nebaví a jednodušší je se řídit danou trajektorií naprogramovanou společností.
Tento program však může být narušen, pokud pochopíme, že způsob, jakým žijeme, nám brání si žití užívat a sebrat sílu a odvahu změnit své myšlení a jednání. Pak se ze života může stát krásná dovolená plná smíchu, her a lásky.

31. 8. 2021

Špionáž a vojenská rozvědka ve starověkém Římě


V době Římské říše byly její vojenské jednotky - legie považovány za neporazitelné v celém tehdejším civilizovaném světě. Výcvik vojáků, výzbroj a taktika se strategií nenechaly odpůrcům Říma žádnou šanci. Římská armáda a další mocenské struktury by však nemohly být tak úspěšné bez přesného fungování rozvědky a špionáže. V tomto článku vám povíme o zvláštních službách starověkého Říma, které se zabývaly nejen vojenskou rozvědkou na nepřátelském území, ale také hlídal vlastní občany a dokonce páchal ve prospěch svého vládce politické vraždy.

25. 8. 2021

Keltové do třetice


Pozůstatky valu pravěkého hradiště Stradonice u Loun, zdroj Archeologický atlas Čech

Projdete-li se internetem, po zadání hesla „Keltové“ najdete mnoho často velmi podrobných článků o tomto lidu: kdo to byli, kde a kdy žili, jakým jazykem hovořili, s kým bojovali, či nebojovali,… článků někdy zacházejících do značných podrobností. Je až s podivem, kde jejich autoři brali tak zasvěcené informace. Wikipedie je totiž - kupodivu - daleko střízlivější:

...Historie předkeltské Evropy a konkrétní vymezení Keltů z hlediska etnických, jazykových nebo kulturních rysů je nejasné a je předmětem dohadů. Přesný zeměpisný rozsah území, kde starověcí Keltové žili, je sporný; zejména způsoby, jakými by se obyvatelé Velké Británie a Irska z doby železné měli považovat za Kelty, jsou také předmětem debat...

V tomto článku proto nabízím trochu jiný pohled a pokusím se propojit verzi A. Kljosova o "raných Keltech" s tím, co před sto padesáti lety napsali čeští historikové, kteří stáli v této otázce v jisté opozici vůči významným představitelům tehdejšího hlavního proudu – Palackému a Šafaříkovi. Řeč je o F. Pluskalovi Moravičanském a A. V. Šemberovi.

23. 8. 2021

Palimpsest

 – jak mazali hlaholici a přes ni psali cyrilicí
(palimpsest - psací látka, ze které bylo původní písmo záměrně odstraněno)Jazyk a písemnosti zachycují zvláštnosti myšlení a dokonce i světonázor národa. V písmu zachycená rodná historie mu umožňuje být samostatným a nezávislým a jít svou vlastní historickou cestou.

19. 8. 2021

Jak Sovětský svaz budoval civilizaci v Afghánistánu a co po svém odchodu zanechal Kábulu

Mnozí, především mladí, dnes nechápou, jak je možné, že při současných dramatických událostech v Kábulu mohlo kromě čínského zůstat jen ruské velvyslanectví, zatímco všechna ostatní úprkem evakuují své personály. A dokonce mu ti zlí Tálibové poskytují vydatnou vojenskou ochranu!
Nabízíme tedy pár vysvětlujících údajů z nedávné historie.


Sovětský svaz investoval do ekonomiky Afghánistánu už dlouho před vstupem svého kontingentu. Obrovské sumy směřovaly do všestranného rozvoje tohoto středoasijského státu. Od konce 50. let se díky sovětské pomocí objevily v afghánské zemi stovky velkých průmyslových a infrastrukturních zařízení i vzdělávací instituce. Výstavba pokračovala i v době války, i když se pro Moskvu stala obtížnější. Sovětský svaz vytvořil v Afghánistánu na tu dobu moderní standardy a tehdejší Rusko Kabulu odepsalo bezprecedentní množství miliard dolarů dluhů.

3. 8. 2021

Svět po středověké potopě


Tento článek bude rozborem mapy, která ukazuje mnoho oblastí země jako zaplavených, zejména nízko položené oblasti Sibiře a východní Evropy. Pokud vím, tato mapa je k dispozici pouze v jedné kopii. Tím říkám, že tuto zeměpisnou situaci na euroasijském kontinentu zobrazil pouze jeden člověk. Mapa nese název „Timaios“ Mapa plavby Argonautů po starověkém světě podle Platóna, Hekataiose , Apollónia a Onomakrita, dějiny Řecka.

31. 7. 2021

Vegani: jak s láskou uškodit přírodě

Jistě jste to už slyšeli: nejez maso a oslabíš globální oteplování. Nebo - abych parafrázoval klasiku - „Greta Thunberg také nejedla maso.“ Rostlinná strava z jednoho hektaru prý může nakrmit mnohem více lidí než maso či mléko ze stejného hektaru. Odmítnutí konzumace masa se tedy určitě zdá být s ohledem na přírodu správné.
Co si však o tom myslí věda? 
Bohužel, nemilosrdná čísla vykreslují trochu jiný obrázek. Odmítnutí chovu hospodářských zvířat povede ke snížení úrodnosti půdy a tím se následně zmenší množství rostlinné biomasy. Módní veganské produkty totiž ve skutečnosti vyžadují více hektarů než chov hospodářských zvířat. A co se pak stane s vítězstvím Grety Thunberg?

Předpokládá se, že dobytek škodí planetě, zatímco veganství jí pomáhá. Realita však je, jak už to tak bývá, mnohem komplikovanější. / ©kansasbeef.org

27. 7. 2021

Léčba kmenů dřevin a ochrana před houbovými chorobami


Problém s léčbou kmenů poškozených zvěří, hmyzem a mrazem mne trápil několik let. Starám se o bezmála 200 stromů a při dalších běžných životních starostech některé věci dělám za minutu dvanáct a někdy až s křížkem po funuse. Proto jsem si známou písničku z pohádky Tři veteráni, parafrázoval na "Zažít nudu - nevadí!"

20. 7. 2021

Případ Bosmana,

aneb proč fotbalisti vydělávají tolik peněz
V roce 1990 chtěl belgický fotbalista Jean-Marc Bosman přestoupit do jiného klubu, ale jeho bývalý zaměstnavatel sportovce nepustil.


Téma peněz ve fotbale je diskutováno neméně nadšeně než samotná hra. Mezi různými hodnoceními je i „cena“ národních týmů. Na evropském fotbalovém mistrovství v roce 2021 se národní tým Anglie ukázal jako „nejdražší“, cena kontraktů všech hráčů přesáhla 1 miliardu eur a „nejlevnější“ ze všech - národní tým Finska - „pouze“ 44,6 milionů eur. Ale ještě před pár desítkami let se o takových kontraktech ani nesnilo.

17. 7. 2021

Mýtus o „otrocké povaze" Rusů

Ruské politické, ekonomické a kulturní špičky, zejména v Moskvě a Petrohradě, sní o tom, že se stanou součástí Evropy, „civilizovaného světa". Západ však nikdy nepřijme Rusko do svého společenství. Proč? Stačí analyzovat západní, hollywoodské filmy, abychom zjistili, co si o nás lidé ze Západu myslí. Právě takové „továrny na sny", jako je Hollywood, tvoří západní kolektivní nevědomí", které určuje světonázor, chápání světa a veřejné vědomí.

Ivan Drago, ruská postava ve filmu Rocky IV.
„Ruští barbaři“
V západních filmech je Rus primitivní, často agresivní „barbar". Navíc, když Západ vykresloval Rusy sovětské doby, byla situace lepší. Tehdy představovali ruští „barbaři" hrozbu; byli líčeni jako silní, hloupí a nebezpeční. Jako boxer Ivan Drago ve filmu Rocky 4 (1985). Po rozpadu SSSR Rusové v západních filmech degradovali, ztratili svou sílu. Byli zobrazováni jako bandité, prostitutky, idioti, narkomani, opilci a další zvrhlíci. Rusové jsou nyní vykreslováni jako agresivní, asociální bytosti bez morálních hodnot. „Podlidé" v nejlepších tradicích Třetí říše!

13. 7. 2021

O historické jednotě Rusů a Ukrajinců


Článek Vladimira Putina
12 июля 2021 года 17:00

Když jsem nedávno v pořadu Přímá linka odpovídal na otázku o rusko-ukrajinských vztazích, řekl jsem, že Rusové a Ukrajinci jsou jeden národ, jeden celek. Tato slova nejsou poplatná žádné konjunktuře, aktuálním politickým okolnostem. Už jsem o tom mluvil vícekrát, jsem o tom přesvědčen. Proto považuji za nutné vyjádřit svůj postoj podrobněji a podělit se o své hodnocení současné situace.

Hned na úvod zdůrazním, že zeď, která v posledních letech vznikla mezi Ruskem a Ukrajinou, mezi částmi v podstatě stejného historického a duchovního prostoru, vnímám jako velké společné neštěstí, jako tragédii. Je to především důsledek našich vlastních chyb, kterých jsme se dopustili v různých obdobích. Je to však také výsledek cílevědomé práce těch sil, které se vždy snažily naši jednotu podkopat. Vzorec, který se uplatňuje, je známý od nepaměti: rozděl a panuj. Není to nic nového. Proto dochází k pokusům hrát na národnostní strunu a zasévat neshody mezi lidi. A jako superúkol rozdělit a pak postavit části jednoho národa proti sobě.

10. 7. 2021

Kapitoly z DNA-genealogie A. Kljosova 6


Keltové – odkud se u nich vzal indoevropský jazyk?

V článku „Jsou západní Slované skutečně Slovany?...“ jsme nakousli spornou otázku původu těch, kdo kdysi žili přímo na našich územích, a to z pohledu Alexandra Asova, překladatele Velesovy knihy. Nyní se na věc podívejme ze zcela jiného úhlu, z pohledu DNA-genealogie, tedy jak keltskou otázku vidí Anatolij Kljosov.
Pro připomenutí východiska – Kelty dnes oficiální historie řadí do kulturního okruhu Západu a geneticky jsou přičítaní k haploskupině R1b.

zdroj

Situace kolem Keltů je zamotaná, jejich původ je nejasný, jasný není ani původ jejich indoevropského jazyka. Informace o nich ve starověké literatuře jsou velmi vzácné, často zmatené a přitom fragmentární, což nahrává dnes protěžované hypotéze, že indoevropský jazyk Keltů přinesli nositelé kultury zvoncových pohárů, tedy nositelé haploskupiny R1b. Tato teorie je však nedoložená důkazy a je jen oblíbeným tradovaným postulátem.

6. 7. 2021

Jsou západní Slované skutečně Slovany? Nejsou spíše Kelty?

Slované

Nedávno, a zejména po vydání české verze mého překladu „Velesovy knihy“ a jeho zařazení do vysokoškolského vzdělávání na Slovensku, v Polsku a ve Slovinsku, se mě začali ptát: potvrzuje se tedy verze, která je dnes na Západě velmi populární, že totiž tamní Slované vůbec nejsou Slované, ale oslavovaní Keltové?
Tato verze je tam aktivně propagována na univerzitách i ve školních programech. A má jasný politický cíl - dále rozdělit slovanský svět. Z tohoto důvodu se mi tato verze vůbec nelíbí, ale buďme maximálně nestranní. Konečně nemám nic ani proti Keltům. I v Rusku existuje mnoho fanoušků keltské kultury a v tomto ohledu se od západních Slovanů nelišíme.

2. 7. 2021

Elektromagnetická detekce patogenů

V tomto krátkém článku chci upozornit na tento text o elektromagnetické detekci patogenů.
Elektromagnetická detekce patogenů není nic nového. Nejsem znalec, ale ruský přístroj Imago používá česká alternativní medicína už minimálně 10 let. Elektromagnetická detekce patogenů je velmi užitečná, pokud se nedaří zdroj zdravotních problémů diagnostikovat klasickými diagnostickými metodami. Tento přístroj minimálně napoví, který z patogenů by mohl být příčinou zdravotních potíží.

29. 6. 2021

Potravinová soběstačnost – opět na stole

Otiskujeme příspěvek týmu Rostislava Čuby, syna nedávno zesnulého Františka Čuby. Jeho jméno je spojeno s historií JZD Slušovice (druhá polovina 80. let minulého století). Starší generace si tento ekonomicko-sociální projeket asi dá do souvislosti se starší tradicí „baťovanství” na střední Moravě. Genius locci – se dvakrát projevilo. Bez ohledu na rozdílnost názorů na historii JZD Slušovice zůstává tento projekt natrvalo v historii ČSSR a je jen dobré, že řada myšlenek i jejich nositelů zde žije a stále inspiruje. Tento příspěvek to jen potvrzuje.


23. 6. 2021

Kosí příběh


Na samém vršku prvního modřínu zprava seděl pan Kos a vyzpěvoval své milostné písně. Paní Kosová zatím přičinlivě sbírala suchá stébla trav a umě z nich splétala hnízdečko v keři pod naším oknem. Jednoho dne, když bylo hotové, se na jeho dně objevila čtyři modravá vajíčka. Pan Kos už tolik nezpíval, a jeho družka většinu času vysedávala „doma“.

19. 6. 2021

Jak se Singapur vypořádal s korupcí

Singapurci našli cestu, jak svrhnout mafiánskou elitu, takže dnes se stát vyvíjí mílovými kroky

Singapur je malý stát v jihovýchodní Asii, který je známý svými pokročilými technologiemi. Hlavní město stejného jména je po Tokiu považováno za druhé nejbezpečnější město na světě. Kromě jiného kvůli absenci korupce v zemi. Singapurci našli cestu, jak svrhnout mafiánskou elitu, a tak se dnes stát vyvíjí mílovými kroky. V tomto článku uvedeme hlavní zásady, které pomohly vymýtit úplatkářství.

13. 6. 2021

Zkušenost praktické lékařky

Jak se vyvíjela osobní zkušenost praktické lékařky na současnou situaci v rozhovoru s Igorem Chaunem. Autentické rady a poznatky, jak se bránit nákaze – a systému.
TV Goscha


zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=dzMS19WAXN4


5. 6. 2021

Ztracený klíč, část 4.Než začnete číst tuto část, důrazně vám doporučuji, abyste se, pokud jste tak neučinili, seznámili s obsahem předchozích částí. Pokud jste si je již přečetli, měli byste si být vědomi skutečnosti, že asi před 200 lety došlo na naší planetě ke změně technologického a kulturního řádu, což mělo za následek zničení vysoce účinné technologie pro získávání energie a také se stalo bodem obratu pro moderní civilizaci lidí. První části tohoto článku se zaměřily na shrnutí všeho, co bylo v posledních letech na toto téma nalezeno a pochopeno, a také na prokázání přítomnosti řady speciálních komponent v kupolovitých instalacích původní konfigurace, jako jsou krystaly (minerály) a kovové nádoby s neznámým obsahem.

2. 6. 2021

Ztracený klíč, část 3.Kapitola 3. – Tajemství indických lingamů
Jak již bylo zmíněno dříve, v jižní Asii mnoho zajímavých artefaktů přežilo; jsou to většinou chrámy (alespoň se tak nyní nazývají). Některé jsou velmi slavné, a některé nikdo nikdy neviděl, protože jsou kdesi v divočině. Těch chrámů tam je tolik a všechny vypadají stejně, že je možné se mezi nimi ztratit, budete-li se je snažit katalogizovat. Zde jsou jen některé varianty takových chrámů:

30. 5. 2021

Ztracený klíč, část 2Aby vám chod mých myšlenek byl srozumitelnější, povedu vás stejnou cestou, po které jsem šel sám. Při pohledu na nespočet fotografií staré architektury se zbytky staré technologie jsem si v průběhu času začal všímat něčeho zvláštního. Celá architektura té doby se vyznačuje extrémní sofistikovaností a pečlivým důrazem na detail. Každá cihla, římsa, sloup, kupole a všechny ostatní architektonické prvky jsou navzájem v neviditelně harmonii. Všechno vypadá naprosto perfektně... až na jedno. A právě o tom je tato část:


27. 5. 2021

Ztracený klíč, část 1


V posledních letech se přemýšliví lidé stále více zajímají o studium naší skutečné historie a snaží se odhalit lži, které nám byly tak úporně podsouvány. V popředí zájmu je jeden z nejdůležitějších cílů - zveřejnění utajované energetické technologie minulosti. Pokusy pochopit podstatu tohoto fenoménu byly prováděny různými lidmi v různých časech. Někdo byl úspěšný, někdo méně. Mě osobně k této otázce přivedly články autora píšícího pod pseudonymem tech_dancer, který přinesl obrovský vklad k rozvoji tohoto směru. V mnoha ohledech to bylo právě kvůli jeho četným článkům, že se lidé začali vážně zajímat o téma zapomenutých energetických technologií, které byly dosud považovány za bludy a výmysly konspirátorů. Je pravdou, že i dnes je mnoho takových, kteří si nepřejí, aby se o takových technologiích minulosti vůbec hovořilo. Ale nebudu zde nikoho nálepkovat, protože všichni společně žijeme v opravdu velmi složité době.

22. 5. 2021

CO VY NA TO? 7

Nepříjemné údaje o černobylské katastrofě

Na žádost kolegů z Esquire Alexander Berezin rozebral toto obtížné téma a vysvětlil, jak radiace ovlivňuje člověka, kolik životů si Černobyl ve skutečnosti vyžádal a proč jedním z nejstrašnějších důsledků atomové katastrofy v Pripjati je zpomalení vývoje jaderné energie.


Začnu tím hlavním - rozporem mezi veřejným míněním o účincích záření a skutečnostmi získanými v důsledku výzkumu (a tento rozpor je tak velký, že byli překvapeni i samotní vědci – důkazy jsou ve většině zpráv).

18. 5. 2021

Jaký plat mají prezidenti různých zemí?

Zvědavá otázka, na kterou média pravidelně odpovídají různými recenzemi. Íránský Donya-e Eqtesad tedy poskytuje údaje o příjmech některých prezidentů předních světových mocností, tak i zemí mé ně významných.


Jak uvádí vydání „Tabnak“, například roční plat 46. prezidenta USA Josepha Bidena je 400 tisíc dolarů. Jaké pak budou platy nejvyšších světových lídrů pro rok 2021 - rok, který nepochybně bude mít pro lidskou historii zvláštní význam? 
U některých hlav států dosahují částky, které dostávají jako oficiální výdělky, skutečně báječných čísel, u jiných jsou naopak velmi skromné. Existují však i takoví, kteří jako hlava státu dostávají extrémně nízké platy, a to nejen mezi vůdci třetího světa, či dokonce druhořadých zemí. Zároveň je ale třeba mít na paměti, že tyto statistiky ne vždy podávají přesný pohled: některé hlavy států s oficiálně nízkými příjmy totiž mají zároveň kolosální „neoficiální“ zdroje příjmů.

15. 5. 2021

LžiPustil jsem si dokument z produkce National Geographic - "Tajemství oceánů: Vražedný Tichý oceán". Protože podtitulek sliboval "vypuštění" vody z oceánu a já jsem chtěl vidět mořské dno líp, jak na gůglu. Pořad jsem si pustil ze záznamu a prolistoval. Filmaři tedy "vypustili vodu" a ukazovali mořské dno podél západního pobřeží USA.

10. 5. 2021

Hlas lidu


Neustále se nás snaží přesvědčovat, že Vítězství ve Velké vlastenecké válce, respektive 2. světové válce není zásluhou SSSR a všemi prostředky se snaží změnit nedávné dějiny, které ještě dokonce mají i žijící pamětníky, nemluvě o informacích, které lidé mají od vlastních předků, prarodičů. Naši oficiální vládní představitelé podporují fašisty na Ukrajině, fašisty v pobaltských státech. Nic jiného nebyla podpora majdanu a následného převratu na Ukrajině, nic jiného není podpora Kyjeva v jeho vedení občanské války, v zabíjení civilního obyvatelstva, jedná se o podporu přinejmenším politickou, ale nejspíše i materiální. Ve skladech na našem území se skladují zbraně, o kterých občané nemají žádné oficiální informace, kam následně putují. Že by právě na Ukrajinu na podporu fašistů, do Sýrie na podporu teroristů? To jsme to dopracovali po té slavné „sametové“ revoluci. Začalo to změnou svátku z 9. května – Dne osvobození Československa Sovětskou armádou na 8. května – Den osvobození od fašismu. Taková ostuda pro náš stát, kde ta válka toho 9. května skončila, jako bychom sami nevěděli nejlépe, kdy to bylo a kdo nás osvobodil! Ale lidé se nevzdávají, tady jsem vybrala dva příspěvky z internetu, proto název toho článku Hlas lidu. Nezbývá nám totiž než suplovat práci našich oficiálních médií, obzvláště těch povinně placených, prý státních.

8. 5. 2021

Džulbars

Věděla 20letá kráska Dina Volkacová, která v roce 1940 složila zkoušky na Charkovské divadelní škole a záhy nastoupila jako herečka v Charkovském divadle, že z ní nikdy nebude filmová hvězda, ale stane se nejslavnější vojenskou psovodkou, jedinou velitelkou samostatného oddílu vyhledávačů min během Velké vlastenecké války?
Samozřejmě že nikoli, ale osud ji na to dávno předem připravoval: ještě před absolvováním divadelní školy Dina získala vojenskou specializaci instruktora výcviku služebních psů. A jakmile vypukla válka, přihlásila se do armády a okamžitě začala pracovat se psy.

V roce 1941 přišla Dina Volkac do výcvikové kynologické stanice. Tam si mohla vybrat mladého psa, který by jí nejvíce vyhovoval. A vybrala si Žulíka - zanedbaného, křehce vypadajícího, spíš voříška než ovčáka. 
Vedoucí se tehdy pobaveně usmál: 
„Proč sis vybrala toho nejhoršího psa?“
„Pro jeho oči,“ odpověděla. Nikdo tehdy její volbu nechápal - Žulíkův fenomenální čich se totiž projevil až později, v procesu učení. O pár let později však v armádě už nikdo nepochyboval o kvalitách Žulíka – nyní už známého jak Džulbars - jediného čtyřnohého nositele medaile „Za bojové zásluhy“. Jak k tomu došlo?

5. 5. 2021

Do posledního náboje

V rámci smlouvy Lend-Lease bylo v době II. světové války ze Spojených států do SSSR dodáno asi 3066 letadel Douglas A-20 různých modifikací. Tato letadla se používala hlavně k bombardování. Byla sice plánována jako útočná, ale vzhledem k jejich slabému pancéřování byla v nižších letových hladinách snadno zranitelná protiletadlovou palbou.


19. dubna 1945 odletěla posádka jednoho z těchto letadel (pilot - poručík Podvysocký, navigátor - poručík Polivanov, střelec-radista - staršina Baranov, střelec-radista - staršina Paščenko) na bojovou misi do oblasti Brna. Ve 13.35 se letadlo ve výšce 2300 metrů dostalo do střetu se dvěma německými stíhačkami a následně bylo zasaženo německým protiletadlovým dělostřelectvem. Dva členové posádky seskočili s padákem: jeden z nich se později zachránil, druhý zmizel beze stopy. V okolí vesnic Malešovice a Loděnice se pilot pokusil s hořícím letadlem nouzově přistát na hřišti. Neúspěšně. Zasažený dvoumotorový bombardér Douglas A-20Zh zavadil o telegrafní sloup. Po kontaktu se zemí se několikrát převrátil. Postupně se z něj oddělily motory a křídla a trup se nakonec hluboko zanořil do mokré země. Bahno uhasilo hořící motor. K frontě chyběly pouhé dva kilometry...

2. 5. 2021

Římské záplavy

Už mnohokrát jsme v různých článcích na tomto blogu narazili na skutečnosti naznačující, že v poměrně nedávné minulosti došlo v různých částech světa (či dokonce globálně) k rozsáhlým katastrofám, o nichž však oficiální historie záhadně mlčí. A tohle samozřejmě musí správného konspirátora řádně nabudit, aby hledal další informace. V následujícím textu vám o jednom takovém svém pátrání povím.

1700, Caspar van Wittel (1653 - 1736)

Jako milovník výtvarného umění občas internetem brouzdám po světových galériích i po sbírkách soukromých. Když nedávno jeden takový můj výlet dorazil do Říma a prohlížela jsem si malby, kresby i grafické listy, na nichž jsou zachyceny ty nejznámější architektonické památky „věčného“ města, zaujalo mě, že v různých časových obdobích tyto objekty vypadaly odlišně. A ty změny se nezdály být výsledkem lidské činnosti: takhle by se na těchto památkách podepsala spíše přírodní katastrofa! 

28. 4. 2021

Seminář nejen pro muže

o tom, jak si vyléčit mnohé nemoci, jak neonemocnět, jak si udržet zdraví a také o tom, jak si mohou ženy udržovat svou krásu

V úvodu bych chtěl poděkovat všem mužům, kteří se na základě tohoto článku  přihlásili do semináře. Proč jen mužům? Protože se nepřihlásila ani jedna žena. Přitom je všeobecně známo, že přirozená krása vychází zevnitř. Muži až tak svůj vzhled neřeší, nicméně i oni se mohou dozvědět, jaké důležité signály jim dává jejich tělo svými vzhledovými nedokonalostmi.

Ženy tyto vzhledové nedokonalosti většinou řeší cestou nejmenšího odporu. Faldíky zakryjí vhodným oblečením, nebo si je nechají upravit u plastického chirurga, stejně jako si mohou nechat upravit defekty nosu. Pupínky, překrvené cévky a vrásky překryjí mejkapem. Zvlněné nehty si nechají srovnat v nehtovém studiu, na křivé zuby nasadí rovnátka a delší chloupky vyčnívající z obočí si zredukují vytrháním.

21. 4. 2021

Operace Dunaj a nepovedená „česká bondovka“ z VrběticJak to spolu souvisí? Blíží se 9. květen, Den vítězství nad nacistickým Německem. Jak ho letos, 76 let od konce druhé světové války, v ČR oslavíme? Co můžeme očekávat v houstnoucí mediální atmosféře? Pokouší se na domácí scéně česká mediální, zpravodajská a politická 5-kolona, za účasti nesvéprávné „české“ vlády, pod zostřeným dozorem americké ambasády a Aspen institutu, stupňovat protiruské nálady našeho národa? Samozřejmě, příběh má i svůj evropský a světový kontext a cíle, v zamyšlení se ale zaměřím především na dopady na domácí informační prostředí. Kam nás nasměruje nejnovější neuvěřitelná bondovka z Vrbětic? Poslední aféra, které předcházela dlouhá řada provokací vůči ruské straně: odstranění pomníku gen. Koněva, řeporyjský památník Vlasovcům, aféra s ricinovým agentem.

13. 4. 2021

O léčbě covidu

a jiných nemocí, které medicína neumí, anebo nechce léčit, a také o připravovaných seminářích

Úvodem bych chtěl upozornit na tento článek:

"Lékařka se nebála promluvit na rádiu a odpálila šokující zprávu, že záchranáři začínají do českých nemocnic přivážet pacienty s vážnou formou nemoci Covid-19 i přesto, že už byli v minulých měsících naočkováni. Nemoc už dokonce napadá i její kolegy a očkované lékaře, kteří potom nakazí celé rodiny! Vakcíny buď vůbec nefungují na zmutované kmeny koronaviru, anebo po prodělání se člověk stane náchylnější k onemocnění!

Nezávisle na tomto článku se mi hlásí známí, že navzdory tomu, že si covid odbyli s relativně lehkým průběhem, se jim vrací bolesti hlavy a jiných částí těla. K pochopení, proč se to děje, je třeba znát základní principy průběhu většiny nakažlivých onemocnění, o kterých jsem psal zde. Každý mikrobiologický původce nemoci má po vyléčení jinou míru hibernace a pozdější recidivy. Jejich pozůstatky zůstávají v cévách a za příhodných podmínek, nejčastěji při podchlazení, se začne obnovovat jejich reprodukční schopnost.

10. 4. 2021

O jaderných úderech v Rjazaňské oblasti

Už v sérii článků o Tartárii jsme zmiňovali, že na území RF se vyskytují zvláštní jezera pravidelného kruhového tvaru, o nichž se mnozí domnívají, že jsou zatopenými krátery. Skupina amatérských badatelů vedená Vadimem, autorem a moderátorem kanálu „Neoficiální historiese tedy vydala prozkoumat několik takových jezer ve rjazaňském regionu. Zde vyzvednuté vzorky půdy zaslali k rozboru do čtyř nezávislých laboratoří s cílem zjistit, zda se ve zdejší půdě nenachází cézium-137, které vzniká pouze během jaderného rozpadu uranu nebo plutonia a neobjevuje se žádným jiným způsobem. Laboratorní protokoly spolu se svými závěry pak publikovali v článku Cesium-137 ve rjazaňské půdě.
Co si o získaných výsledcích i závěrech z nich učiněných myslí zkušený radioaktivní geofyzik Nikolaj Andrejev, si můžete přečíst v následujícím článku.

ilustrace Richard Hescox

7. 4. 2021

Kdo je (k odchodu z EU) připraven, není ohrožen 2

Nestačí jen chtít odejít z EU či doufat v její rozpad, je třeba předem se na takovou situaci též připravit. Navazuji proto v pokračování minisérie článků pod shora uvedeným názvem na článek známého českého sociologa Petra Hampla z 1.6.2020, který na tuto situaci a na potřebu předem se na ni připravit upozorňuje. Snažím se přitom podívat se na celou problematiku hlouběji. Protože se 1. díl této minisérie objevil s trochu odlišným názvem, který poněkud posouval význam této série, provedl jsem v názvu minisérie počínaje tímto 2. dílem určitou kompromisní, leč upřesňující úpravu.


Část 2: Co dělat?

Czexit jako základní předpoklad k obnovení naší samostatnosti a soběstačnosti

Má-li dojít k obnovení naší samostatnosti, máme-li ubránit náš stát a území, má-li dojít k obnovení české ekonomiky, naší potravinové soběstačnosti a soběstačnosti v produkci zboží běžné spotřeby, k vytvoření zdrojů pro obnovu sociálního státu, je zřejmé, že toho nelze docílit při naší účasti v EU. Tam máme přisouzenu úlohu kolonie, která má pracovat na nadnárodní společnosti a následně jako stát být plánovitě zrušena s předáním zbytku naší suverenity i území do Bruselu.

5. 4. 2021

Kdo je připraven, není ohrožen 1

Několik let čas od času se snažím upozornit na skutečnost, že nestačí jen chtít odejít z EU či doufat v její rozpad, že je třeba předem se na takovou situaci též připravit. A naše občany rovněž. Uvítal jsem proto článek známého českého sociologa Petra Hampla z 1. 6. 2020), který na tuto situaci a na potřebu předem se na ni připravit upozorňuje. Celá záležitost se přitom stává stále více aktuální, a proto se pokusím po čase na tento článek navázat, avšak podívat se na celou záležitost detailněji a krom toho ještě i z jiných úhlů pohledu než autor článku, neboť jde o záležitost značně složitou a komplexní.


Část 1 – Důvody nutnosti odchodu ČR z EU

Podívejme se nejprve společně na naši situaci v r. 1989, jakož i v období následujícím, na roli, která nám byla v EU přisouzena, na její praktické důsledky pro náš stát a jeho občany, jakož i na celkovou situaci, v níž se dnešní EU nachází.

30. 3. 2021

Proč síly Zářících nebojují o moc na naší planetě?

Od pradávna byla naše Sluneční soustava umístěna na Neutrálních územích. Před mnoha staletími ji mocní Starověké Rasy chránili před zásahy mimozemšťanů žíznivých po zisku, aby nic nemělo vliv na vývoj pozemské civilizace. Od té doby byl přísně dodržován zákon o nezasahování a jeho narušitele čeká smrt.
Chamtiví mimozemšťané však již dlouho toužili po zdrojích Sluneční soustavy. Od nepaměti si vybírají ty chamtivé a marné pozemšťany, kteří s radostí provádějí jakékoli pokyny kvůli vytoužené odměně: bohatství a moci. Proti nim se staví Probuzení - nositelé Starověké Krve vyzbrojení tajnými znalostmi, chránící svou vlast před zotročením.
Zatím v této bitvě nejsou žádní poražení, ale vše se může změnit v jednom okamžiku, protože na Zemi se objevil nový Probuzený se vzácným darem, který může změnit rovnováhu sil.

Tyto události popisuje kniha „Iluze“ Sergeje Tarmaševa, bývalého důstojníka speciálních sil GRU. 


26. 3. 2021

Sčítání oveček

Tak jak naši milí čtenáři, budete poslušní a podělíte se s vládou o to, kolik záchodů máte doma?  

Protože pokud poslušní nebudete, tak bu bu bu!Máš zaplacený daně, uhlíři? Nemáš, viď? Ani na příští rok!


25. 3. 2021

Maturita je přece zbytečná

Sleduji měsíc co měsíc se snižující kvalitu písemného projevu českého národa. Ač se nepočítám mezi hnidopichy, až k uzoufání často mě nejenom v neformálních diskuzích, ale čím dál pravidelněji i ve zprávách a článcích psaných profesionály (jsou za to přeci placení) doslova za "oči tahá" projev jejich autorů.

21. 3. 2021

Stát nehájí naše zájmy!

Stát pro nás kromě šikany s postupně gradujícími fašizujícími prvky neudělal naprosto nic! K léčbě covidu nenabídl léky, jako třeba chudá Bolívie, ale naopak účinné léky učinil nedostupnými, jak je patrné z tohoto videa.

Tento trend je celosvětový. Smutné je, že většina lékařů nemocného covidem pošle domů, aniž by mu doporučili alespoň koagulant Acylpyrin. "Pokud se nevyléčíš samovolně, tak tě hospitalizujeme a budeme předstírat léčbu až do tvé smrti! A přitom si pěkně namastíme kapsu!" Není divu že se to musí někde finančně projevit!  

19. 3. 2021

Dr. Peter McCullough – Svědectví před senátní komisí o léčbě covidu-19

Dr. Peter McCullough 10. března 2021 svědčil před senátní komisí, ve kterém poukazuje na zásadní chybu v nedostatečné léčbě covidu-19. Zdůrazňuje, jak je zásadní včasná léčba pomocí dostupných a efektivních léků, které zabrání hospitalizaci. Více ve videu.


Přepis videa:
Peter McCullough: Dobré odpoledne, jsem dr. Peter McCullough. Jsem internista, kardiolog a profesor medicíny na texaské fakultě medicíny. A angažoval jsem se v reakci na covid-19. Názory, které zde uvedu, jsou výhradně moje a ne nezbytně názory mé instituce. Mohu vám říct, že v mém oboru… jsem akademický lékař, pracuji s pacienty, ale zabývám se i výzkumem, jsem redaktor dvou velkých časopisů v mém oboru. V mém oboru zabývajícím se srdcem a ledvinami jsem nejpublikovanější člověk na světě v historii. Když nás zasáhnul covid-19, vnímal jsem to jako náš lékařský Superbowl. Lékaři jako dr. Urso podnikli kroky a tomu viru se postavili.

16. 3. 2021

Ioffův kotlík

aneb jak sovětští partyzáni nabíjeli vysílačky z ohně


Dnes je internet doslova zaplaven nejrůznějšími tipy a návrhy ultramoderních zařízení k nabíjení mobilní technologie ve volné přírodě. Lidé se dokonce z dlouhé chvíle naučili získávat elektřinu z citronu. Ale naši ne tak vzdálení předkové, kteří bojovali na frontách (a i za jejich linií) druhé světové války, potřebovali také nabíjet elektronická zařízení, když byli v lese. A nebyly to v žádném případě nenáročné smartphony nebo notebooky, ale daleko větší vysílačky pro komunikaci s centrálou. Jistě vás tedy napadne, kde partyzáni brali uprostřed lesa energii.

13. 3. 2021

Na Ukrajině vypukla „břidlicová genocida“ u pohraniční linie Donbasu

„Břidlicová genocida“ začala v části Luhanské a Doněcké oblasti okupované Ukrajinou. Pokud těžba plynu, která ničí vše živé, neskončí, pak se Donbass za tři desetiletí promění v neobyvatelné území. Přečtěte si více v materiálu Igora Mirtovského.


Nyní jsou „proti“, ale před 10 lety byli „pro“

Přesně před deseti lety lobovali představitelé současné takzvané ukrajinské opozice za plán schválený kabinetem ministrů pro rozsáhlé výběrové řízení na výrobu uhlovodíků v lokalitě Juzovskaja. Zásoby břidlicového plynu na ploše 7 886 tisíc čtverečních km se odhadovalo na 3,6 bilionu kubických metrů. Taková čísla zamotala hlavu mnoha bohatým lidem, ale investovat nakradené peníze do nového projektu jim připadalo škoda.

8. 3. 2021

Quo vadis, střední Evropo? (dokončení)


Všechny varianty přeformátování střední Evropy podle scénářů uvedených v 1. části článku potřebují stabilní ekonomický základ. Ten se odvíjí především od suverenity v klíčových hospodářských odvětvích a ta je dána zejména vlastnickými vztahy uvnitř nich. Kdo vlastní, ten řídí. Podívejme se na několik konkrétních segmentů českého hospodářství, které zásadně ovlivňují náš život. Právě vývoj a změny v nich budou pro úspěšnost naznačených scénářů klíčové.

7. 3. 2021

Quo vadis, střední Evropo? (1.část)Blíží se 15. březen. 82 let je hodně času, ale na 15. březen 1939 nesmíme zapomínat. V paměti národa musí trvale zůstávat vzpomínky na dny slavné i smutné. Jedny dávají naději a druhé varují. A právě vzpomínka na 15. březen 1939 je zvláště v tomto roce velmi výstražná a varující.
Opět stojíme tváří v tvář pokusům vymazat český a slovenský národ z evropské historie jako národy, které v minulosti něco znamenaly.

5. 3. 2021

Rozděl a panuj?

Tento krátký článek je spíše takové hlasité přemýšlení za pochodu, takže nevím, jakým směrem se bude ubírat, ani k jakým či vůbec nějakým závěrům dospěji.

Již nějakou dobu sleduji diskuze pod různými články na internetu. Bohužel se již ve valné části nejedná o diskuze, ale o hádky, vulgarismy, osočování, a kdyby to bylo jen trochu možné, tak by došlo na věšení, střílení u zdi, nahánění do plynových komor. Oč vlastně jde? Národ český se během krátké doby rozdělil na dva nesmiřitelné tábory. Jedni dostali nálepku "ovce" či "rouškaři" a druzí "odmítači" či "bezohlední". A to jsou jen ta slušná označení.

Rouškaři jsou ti, kteří beze zbytku a s důvěrou ve vládní protiepidemická nařízená opatření jsou schopni celou noc stát ve frontě na spásnou vakcínu poté, co předchozí dvě noci stáli frontu na test. A když by vláda nařídila dýchat jen mezi 22. - 04. hodinou, tak by to udělali.

Odmítači jsou jednoduše všichni ostatní. Především ale ti, co ona vládní nařízení nehodlají plnit, ani když by je to mělo zabít, protože "omezování svobody".

2. 3. 2021

Tlupa orangutanů

... ve vládě by nadělala míň škod jak lidé! Například prvotní příkaz nošení dvou roušek na sobě výrobce nedoporučuje, ale lidé na ministerstvu jsou buď negramotní, anebo důsledně nedůslední, když si nedokázali přečíst návod k použití. Teprve na upozornění veřejnosti tento nesmyslný příkaz ministerstvo zdravotnictví zrušilo.

Část obyvatel si dosud kvůli snadnějšímu dýchání šila roušky ze záclon. Teď, když se mohou nosit pouze respirátory, se dá očekávat že budou vystřihovat vnitřní filtrační vrstvu. Při pohledu zvenku není tato úprava patrná. Proto jsem odeslal technický dotaz ministerstvu zdravotnictví, kterým jsem se ptal, kdo bude kompletnost respirátorů kontrolovat. Odpověď jsem dosud neobdržel. Soudruzi na ministerstvu patrně zapomněli, že čeští soudruzi opět typicky švejkují a snad proto je tento dotaz zaskočil.

26. 2. 2021

Všichni jsme podezřelí!

Tak konečně došlo k tomu, o čem jsem se dosud neodvažoval nahlas mluvit, abych to snad "nepřivolal". Od začátku maskovací opičárny jsem očekával, že k tomu musí logicky dojít, ale nemluvil jsem o tom proto, aby mne někdo neobvinil z návodného jednání. Jde o to, že ozbrojený muž přepadl benzínovou stanici.

23. 2. 2021

Oko Sahary

Výzkum snímků neobvyklých objektů z kosmu pomocí patentované technologie dálkového průzkumu Země SGT DZ (Spin-holografická technologie pro dálkový průzkum ze satelitních snímků). Objekt č. 1 - "Oko Sahary".