30. 12. 2021

Jiná historie Země, část 1cNyní se vraťme do Tichého oceánu, kde se při vstupu objektu vytvořila obří vlna tsunami. A v tomto případě nepůjde jen o vlnu, jak se to děje nyní při zemětřeseních, protože v tomto případě se musí dát do pohybu celá několik kilometrů silná masa vody od hladiny až ke dnu, protože v okamžiku průletu tělesa musí z vody vyklidit prostor o průměru asi 500 km. V tomto případě se část vody, jak jsem již napsal, musí okamžitě přeměnit na páru, což má za následek prudké zvýšení tlaku v místě průchodu objektu a dodání dodatečné hybnosti vodě ve všech směrech od středu dopadu.

25. 12. 2021

Jiná historie Země, část 1b


První fáze. Obrovský objekt o průměru asi 500 km zpočátku prolétá hustými vrstvami atmosféry. Povrch objektu se zahřeje na velmi vysokou teplotu a kolem objektu se vytvoří oblak plazmatu. Velká velikost objektu a velmi vysoká rychlost, kterou se pohybuje, znamená, že v atmosféře vzniká velmi silná rázová vlna. V místě, kudy objekt prochází, bude jeho rychlost úměrná rychlosti objektu, ale jak se bude vzdalovat, bude postupně klesat na rychlost zvuku. Samotný objekt však při průletu atmosférou neztratí rychlost, protože poměr průřezu objektu k jeho hmotnosti bude vzhledem k jeho gigantickým rozměrům velmi malý, takže prakticky nedojde k žádnému aerodynamickému brzdění. Navíc výška hustých vrstev zemské atmosféry je asi 20 km, zatímco odhadovaná velikost objektu je asi 500 km. To znamená, že když spodní okraj objektu již dosáhne povrchu Země, bude většina objektu stále ve vesmíru.

18. 12. 2021

Jiná historie Země, část 1a

"Myšlenky o čemkoli" získaly svolení k publikaci českého překladu obsáhlé studie jednoho z předních ruských badatelů v oblasti alternativní historie Dmitrije Mylnikova, v níž se snaží zrekonstruovat průběh největší katastrofy, jež postihla Zemi v historicky nedávné době. Katastrofy, o níž svědčí nepřehlédnutelné stopy na zemském povrchu, ale o níž se přesto v žádné oficiální vědecké publikaci 
nedočtete
.


Malá předmluva
Je to už několik let, co jsem vydal první část své práce „Jak zanikla Tartárie?". Od vydání textu jsem obdržel mnoho komentářů a dopisů od čtenářů, včetně těch, jež obsahovaly nejrůznější fakta, jež nezapadají do oficiální verze historie, která se dnes vyučuje ve školách a na univerzitách. Některé skutečnosti, o nichž mi čtenáři napsali, tak či onak potvrdily nebo doplnily mé postřehy a závěry. O mnoha z nich jsem se zmínil v následujících článcích nebo v jiných pracích. Ale byly tu i skutečnosti, které naznačovaly, že naše dějiny jsou zkreslené mnohem víc, než jsem si myslel v době, kdy jsem psal stať o Tartárii. 

14. 12. 2021

O sovětské „agresi" 1939 - 1940 proti Finsku


Je velmi smutné, že většina současných Rusů ví velmi málo o historii své země. Jedním z hlavních argumentů těch, kteří obviňují Rusko z agresivní povahy, je tvrzení o útoku „obrovské totalitní říše na malé bezbranné a mírumilovné Finsko“. A bohužel dnešní Rusové na to jen bezmocně rozhazují rukama, sklopí oči a nezřetelně začnou mumlat něco jako: - „No, ano... Byla tam nějaká taková epizoda."

11. 12. 2021

Kurz tartarologie 11


Tartárie XX. století


Konec devatenáctého a začátek dvacátého století byl poznamenán nekonečnou řadou revolucí, které vypukly po celém světě. Pokud je neuvažujeme odděleně, ale jako různé epizody stejného procesu, pak je nemožné neidentifikovat jeden vzorec: příjemcem v každém případě bylo jistě Britské impérium. A říkat, že Britové neměli s většinou z nich přímý vztah, může jen extrémně krátkozraký a naivní člověk. Osvědčené a zdokonalené metody vedení informačních válek devatenáctého století byly doplněny ještě propracovanější taktikou podkopávání států zevnitř za pomoci tzv. „pátých kolon“ živených v jejich hlubinách. Takže to není vůbec vynález CIA, jak se mnozí domnívají.

7. 12. 2021

Kurz tartarologie 10


„Krymská“ (první ne vlastenecká) válka


Dnes již lze s vysokou mírou jistoty tvrdit, že známe důvody a přesné datum odchodu Velké Tartárie ze světové arény. Odtud se logicky odvíjí pochopení následných událostí, stejně jako důvody zapomnění skutečné historie naší země. Historii píše vítěz, jak každý ví, a tak je přirozené, že útočníci, kteří si říkali Romanovci, udělali všechno možné i nemožné, aby napsali historii novou. Takovou, jakou známe z učebnic. Romanovci byli klasičtí rusofobové, ačkoli se pilně vydávali za pravoslavné Rusy.

4. 12. 2021

Jak byl zfalšován deník Anny Frankové


Jedním z pilířů mytologie holokaustu dokazující „nepopiratelný fakt“ vyhlazení 6 milionů Židů, je nyní deník dívky z Nizozemska Anny Frankové. Text tohoto deníku se studuje ve školách, včetně ruských, což u dětí vždy vyvolává slzy rozhořčení a lítosti. Při probírání deníku totiž není důraz kladen na historické materiály, na fakta a události popsané v deníku, ale výhradně na emoce. Málokteré z dětí četlo deník celý, byly jim z něj předkládány jen zvlášť emotivní úryvky. Ale pokud z knihy vyloučíme emocionální složku a zaměříme se na faktické materiály, pak schopnost kritického myšlení, která u našich dětí ještě nebyla zcela zničena, může dát beneficientům hodin holocaustu v našich školách výsledek přesně opačný tomu, než co se očekávalo. A to je skutečný problém celého projektu s názvem „Holocaust“.

1. 12. 2021

Plazmová kosmologie

Plazmová kosmologie je model vzniku vesmíru, ve kterém hrají významnou roli plazma a elektromagnetické síly a ve kterém je preferován faktografický přístup, tj. vychází se z pozorovaného současného stavu a snaží se extrapolovat zpět v čase k ještě dávnějším stavům [2].

Hannes Alfvén také zkoumal výhody kosmologie, v níž by vesmír mohl být symetrický mezi hmotou a antihmotou. Vychází z práce Oskara Kleina a je známá jako Klein-Alfvénova kosmologie.Plazma

Na prvním mezinárodním semináři IEEE o plazmové kosmologii, který se konal v La Jolla v Kalifornii v roce 1989, Hannes Alfvén uvedl: [2].

...model plazmového vesmíru nyní vede k drasticky novým pohledům na strukturu vesmíru. Jejich hlavní charakteristiky uvádí Fälthammar,[3] nejdůležitější jsou následující:

23. 11. 2021

Covidové šílenství nabírá na obrátkách

Přiznávám že před rokem, v době mého prvního onemocnění covidem, ve mně byla malá dušička. Tak šílenou bolest hlavy jsem dosud nezažil. Protože jsem ale s léčbou viróz - chřipek měl zkušenosti, nezpanikařil jsem a velmi rychle tuto "smrtelnou" nemoc vyléčil
S postupem času mi však docházelo, jak kolosálním podvodem virózy jsou, jak jsem popsal v tomto článku.


Dnes jsem opět onemocněl covidem!

19. 11. 2021

Odpovědi na otázky

z minulého článku, registrace

První otázka je od muzikanta bez nicku: 14. listopadu 2021 12:01
Ahoj Wenco, zjistil jsem, že jsme kolegové - taky hraju v zábavové kapele. Nevěděl bys náhodou jak vyléčit šilhání očí? Mám to už od mala. Už více jak 10let se zajímám o zdraví, kromě víkendů kdy někde hraju a dám si tam několik piv, sem tam i panáky(ale těm se snažím vyhýbat), tak jinak se snažím mít dobrou životosprávu, mám za sebou několik očist střev, jater, kloubů. Jednu 4denní hladovku. Doplňuju různé vitamíny a minerály, občas jezdím za jedním zkušeným "diagnostikem" co používá Oberon a další přístroje (ví a poradí toho hodně, ale s těma očima neví). Takže si myslím, že mám tělo jakž takž v dobrém stavu.

16. 11. 2021

Ztracený klíč, část 7
Pokud jste začali číst tuto část, pak jste se s největší pravděpodobností již seznámili s obsahem částí předchozích. Pokud však ne, přečtěte si je jako první.

13. 11. 2021

Co se děje s mrtvými buňkami v lidském těle?

Slyšeli jste někdy lékaře, že by se zabýval otázkou, co se děje s mrtvými buňkami v lidském těle? Já ne a myslím, že o tuto otázku se nikdo ani neotřel. Proč?

Buňky lidského těla mají omezenou životnost. Během svého života se množí dělením. Ze starých buněk vyrůstají nové a staré zanikají. Jak zanikají? Vysublimují, nebo se teleportují do jiných časoprostorů? To asi těžko. Odpověď je jednoduchá. Buňky docela normálně shnijí. V těle nosíme zvěřinec symbiotických bakterií, které se mimo jiné starají i o úklid organismu. To znamená, že tyto bakterie zpracují mrtvé buňky podobným způsobem, jak se nakonec postarají i o celé mrtvé tělo. Samozřejmě, že na likvidaci mrtvých těl se ve volné přírodě podílejí ještě predátoři, mrchožrouti a červi. Co však nezpracují oni, zpracují různé druhy bakterií.

Proč se o tomto faktu nezmiňuje medicína? Například v sedimentech by se určitě daly bakterie najít, ale nikde o nich není ani zmínka. Sedimentace slouží pouze k přibližné orientaci, zda by v těle mohl být zánět. 
Celá situace budí dojem, že lidské tělo je sofistikovaná, sterilně čistá mašinka, která, když se pokazí, tak tomu stavu říkáme nemoc.

11. 11. 2021

Pandemie - anebo globální sociální test?

Tento článek vyšel na Fóru KOB před rokem. Posuďte, nakolik se ukázal být pravdivým i v listopadu 2021.


Jsme ve válce. Není horká, nestřílí se. Není ani studená, přesto bude mít mnoho mrtvých a fyzicky a duševně postižených. A přesto bude mít bez jediného výstřelu i své materiální ruiny. V dosud vedených válkách se vždy s předstihem objevil útočník, oběť, bojiště a cíl. Zbytek populace s různou měrou spoluúčasti přihlížel. Shrnuto: vše bylo jasné a všem snadno pochopitelné.
Jsme ve válce – ale jiné. Je specifická nejen použitými zbraněmi – poprvé v historii biologickými. Je tichá, zákeřná, všudypřítomná. Tímto ale zdaleka její hodnocení nekončí. Chceme-li ji zastavit, musíme ji pochopit. Chceme-li ji pochopit, musíme pochopit motivaci a logiku jednání všech účastníků. Iniciátorů, scénáristů, režisérů i vykonavatelů na jedné straně. Oběti války na straně druhé. Poprvé je v roli oběti Lidstvo jako celek. Mnoho lidí se domnívá, že žije v mírové zóně a válka se jich nedotkne. Hluboký omyl. Svět v době poslední Světové války byl podstatně odlišný od dnešního. Nebyl ještě globalizovaný. Dnes je, a proto je i tato válka globální. Týká se úplně každého člověka, přežití v bezpečí někde „na okraji“ je iluze.

7. 11. 2021

Věříte bezvýhradně svému lékaři?

aura - akupunktura - alkohol

Opravdu si myslíte, že váš lékař disponuje všemi potřebnými znalostmi? A jsou jeho znalosti správné? Na dvou příkladech teď ukážu, jak se mohou lékaři mýlit. Tímto článkem si tak vytvořím předpolí pro další text.

Aura
Asi před patnácti lety jsem četl článek o auře. Autor se zeptal na názor Jiřího Heřta, člena klubu Sisyfos. Jiří Heřt prohlásil že aura nemůže existovat, protože lidské tělo emituje pouze elektromagnetické záření v infračerveném spektru. Zjedno-dušeně - lidské tělo pouze hřeje. Nedalo mi to a poslal jsem mu mail, kde stálo zhruba toto: 

Nervový systém ovládá tělo za pomoci elektrických signálů. Zjednodušeně lze říci, že nervy jsou vodiči elektrické energie. Z učiva fyziky základní školy víme, že se kolem vodiče elektrického proudu vytváří magnetické pole. Vzhledem k nízkému potenciálu těchto proudů je i magnetické pole velmi slabé, nicméně je. Pokud platí fyzikální zákony, musí lidské tělo emitovat i magnetické pole. Pokud ho nedokážeme, nebo nechceme změřit, je to už jiná věc.

3. 11. 2021

Vakcinace

a moje osobní zkušenost

V tomto článku stručně popíšu své pohnutky k hledání pravých příčin nemocí a jejich léčbě. Stimulem nebyla touha pomáhat nemocným, ani touha po slávě. Pravým důvodem tohoto hledání byl můj neuspokojivý zdravotní stav. Ačkoli jsem časem přišel na ty správné principy funkcí lidského těla a svéráznou léčbu, dlouho jsem nevěděl, co způsobilo dysfunkce mého organismu. Po delším vzpomínání na důležité události mého života mi nějaký čas trvalo, než jsem je dokázal správně chronologicky zařadit. Poté jsem dospěl k poznání, že mé zdravotní problémy způsobila moje naivita, neinformovanost a slepá důvěra v systém, zkrátka hlupáctví.

Nebýt současného vakcinačního šílenství, ani by mne nenapadlo hledat příčinu svých zdravotních potíží ve vakcínách. Vzpomněl jsem si na svoje věty, které často říkám: "Pokud smrdí vrchovatý odpadkový koš, nepomůže ho stříkat Savem, ani jinými dezinfekčními prostředky, protože koš bude smrdět furt. Jediné co zabere, je koš vysypat a vyčistit." Stejné je to s lidským tělem.

2. 11. 2021

Měrjačeňje: zvláštní a nevysvětlitelná nemoc obyvatel Severu


Koncem 19. století se na severu Ruska rozšířila záhadná nemoc. Během jejího útoku se lidé dostávali do tranzu, stávali se snadno ovladatelnými jako v hypnóze a po té si nic ze svého konání nepamatovali.

„Jejich vědomí se stávalo zmateným a objevují se děsivé halucinace: postižený vidí ďábla, děsivé monstrum nebo něco podobného; začne křičet, výt, rytmicky bít hlavou o zeď nebo s ní točit ze strany na stranu a rvát si vlasy."

Tak na počátku 20. století popsal typické projevy neznámé a velmi podivné nemoci sovětský lékař Mickjevič v případě jakutské ženy, které jí byla postižena. Nemoc byla nazvána „měrjačeňje“ podle jakutského slova „mirjačiť“, což znamená být posedlý, ve stavu šílenství. Poprve byla zaznamenána na sklonku 19. století, a to pouze na územích severní Sibiře – „nenakazil“ se jí nikdo ani ve střední, ani v jižní části země. Ale na severu lidé propadali tomuto šílenství, zdálo se, z ničeho nic. Někdy jednotlivci, jindy v celých skupinách.

28. 10. 2021

Plánování rodiny - jedna z globálních depopulačních technologií


Na ruském webu www. pro-lgbt.ru vyšel už v r. 2018 zajímavý a velmi obsažný článek s výše uvedeným titulkem. Web se věnuje důslednému sledování dlouhodobého programu globálního řízení narušit přirozený demografický vývoj na Planetě různými řídícími kroky a účinně snižovat zalidnění Planety. Až v posledních dvou letech kovidové války proti Lidstvu se tato zrůdná agenda depopulace vyjevuje na scéně v jasných konturách. S kolegou @Taurusem jsme tento článek tandemově zpracovali jako velmi aktuální. Pro jeho rozsah ho uvádíme ve dvou částech.

24. 10. 2021

Příběh ženy žijící jako lovec z doby kamenné


Všichni milujeme pohodlí a považujeme se za děti civilizace. Existují však lidé, které to táhne zpět k počátkům lidského vývoje; zůstávají sami v přírodě a zjišťují, zda je dnešní člověk stále ještě schopen přežít v divokých podmínkách. A právě tak již téměř 40 let žije Lynx Vildenová. Ve státě Washington, daleko od měst a jakékoli lidské civilizace si vytvořila svou mini-rezervaci. Zde žije pouze podle svých pravidel - jako lidé z doby kamenné.

18. 10. 2021

Skutečné cíle kampaní Alexandra Velikého

 - jsou nepravděpodobnou, ale pravdivou historií


21. července (data 20/23 července nebo 6/10 října jsou také uvažována) 356 let před naším letopočtem se narodil Alexandr Veliký, král Makedonie z dynastie Argeadů, který přes svůj, i na tu dobu, krátký život dokázal zanechat nesmazatelnou stopu jak v životě starověké ekumény, tak v historii celé světové civilizace.

Moderní historiografie, ať už západní (evropská, americká) nebo ruská (sovětská), obsahuje jak pozitivní (až idealizované), tak ostře negativní hodnocení Alexandrových aktivit a většina starověkých literárních děl o něm není vůbec spolehlivá, protože jejich autoři sledovali pro sebe nebo své patrony určité sobecké cíle, nebo měli nedostatek informací a oddávali se výmyslům. Ale všichni jej, podle ať už hlasitě, nebo mlčky, považují za ve svém konání nezávislou postavu. Bylo tomu však opravdu tak, anebo byl Alexander jen „pěšcem“ ve „hře“, kterou hráli tehdejší „zákulisní hráči“?

V tomto článku budeme analyzovat život a dílo Alexandra, známého v západní historiografii jako „Veliký“, v kontextu globální politiky.

14. 10. 2021

Koluje na síti, že...

Ve stínu voleb proběhla některými medii stručná informace, že chráněnec předsedy ODS Petra Fialy, starosta Řeporyjí Pavel Novotný byl prvoinstančním soudem odsouzen na půl roku do vězení s podmínkou na dva roky.

Soud s Novotným se uskutečnil v září roku 2021. Starosta Řeporyjí Pavel Novotný dostal trest za výtržnictví, podněcování k trestnému činu a nebezpečné pronásledování podnikatele Marka Víta.

Ve zdůvodnění rozsudku soudkyně uvedla: „Z dosud neurčeného místa prostřednictvím elektronických prostředků opakovaně nepřímo působil na poškozeného tím, že zveřejňoval informace o jeho soukromém životě a sdílel jeho fotografie, které poškozeného zobrazovaly na různých místech, které doplňoval posměšnými komentáři“. Takového jednání se měl dopouštět minimálně od září 2017 do listopadu 2020. Novotný navíc na svých sociálních účtech zveřejňoval své výpovědi na Policii ČR, kde říkal, že chce, aby Vít zemřel.

6. 10. 2021

Přehlížený symbol dávné civilizace 2Názory na to, co je znázorněno na ilustracích Augsburské knihy zázraků, se různí: někdo věří, že jde o klamné vize konce světa, a někdo je považuje za důkaz globální planetární katastrofy, která je zmíněna v legendách a písmech z celého světa. Osobně se přikláním k druhé možnosti a pokusím se vás o tom také přesvědčit.

30. 9. 2021

Přehlížený symbol dávné civilizace 1


Jen velmi obtížně lze zpochybnit skutečnost, že v posledních letech bylo nalezeno obrovské množství důkazů o falšování naší historie, a to již od konce 19. století. Navíc čím jdeme v čase hlouběji, tím více se oficiální historická pozice jeví zkreslenější. 
Každý den se stále více lidí přiklání k názoru, že před nějakou dobou na Zemi existovala jediná civilizace a kultura, která byla později jistými silami zničena a rozdrobena na mnoho částí. Existuje řada verzí o tom, jaké jméno mohla ona civilizace nést, ať už to byla Tartárie, Skýtie, Sarmatie, Slovansko-Árijská říše (Rus) atd. Bez ohledu na to, jak se ve skutečnosti jmenovala, je důležitý fakt, že tu existovalo něco jednotného a velkého, co spojovalo lidi minulosti.

22. 9. 2021

Jak jsem se „upřímně“ zasmál videu o imigrantovi

Podívejte se na přiložené video před a po přečtení tohoto článku, pokud zaregistrujete změnu ve vnímání, splnil článek své zadání.


Okna Overtona je název techniky ovlivňování mysli společnosti, je rozdělena do 6 fází, oken. Základním principem této techniky je oklamat. Nejde avšak o jednoduchý klam, ale o detailně propracovanou technologii pro zavedení něčeho, na co se zdá nemožné si zvyknout. A s nástupem nových technologií v oblasti komunikace, se objevují stále sofistikovanější způsoby, které mají nedozírný dopad na vnímání mas. Příklady důsledků této techniky můžeme pozorovat v každodenním životě.
V dnešním světě se technologie vyvíjejí stále rychleji, a tím se zvyšuje rytmus života. V tomto ohledu se člověk stává tvárnější k přijetí informací, které jsou mu poskytovány. Chceme být informováni o všech událostech, ale tok informací, který neustále vnímáme, je obrovský a prostě „není čas“ jednotlivé informace analyzovat.

18. 9. 2021

Jeskyně Kaškulak

Jeskyně Kaškulak se nachází na severu Chakasije (Rusko) a je považována za jedno z nejstrašidelnějších míst na světě. Místní obyvatelé jí říkají jeskyně "černého ďábla" nebo jeskyně "bílého šamana" a mají pro to vysvětlení.


Toto místo bylo kultovním útočištěm starověkých Chakasů. Pohané zde uctívali nejen symbol pokračování svého rodu, ale také černého ďábla. Předkové přinášeli zvířecí i lidské oběti, aby si usmířili zlého ducha.

14. 9. 2021

Na prahu podsvětí – Kolský vrt

„Doktore Gubermane, co za čerta jste to tam dole vykopali?“ – takové zvolání z publika přerušilo zprávu ruského vědce na setkání UNESCO v Austrálii.
O několik týdnů dříve, v dubnu 1995, zachvátila svět vlna zpráv o záhadné nehodě v superhlubokém vrtu na poloostrově Kola…

69° 23' 46.0104", 30° 36' 31.9968"

Při práci na Kolském vrtu inženýři čelili mnoha obtížím. Na 13. kilometru dokonce zařízení zaznamenala podivné zvuky vycházející z útrob planety - bulvár pak své čtenáře jednomyslně ujistil, že takto mohou znít jedině zoufalé výkřiky hříšníků z podsvětí. Několik sekund poté, co zazněl onen hrozný zvuk, zahřměla exploze...

7. 9. 2021

Útěk z matrice

aneb jak změnit sám sebe


Většina lidí žije takto: ráno se přinutí vstát, obléknout se, jít do práce, vrátí se domů asi ve 20 hodin, podívají se na televizi a jdou spát, aby si druhý den stejný postup zopakovali – a takhle to jde téměř celý jejich život. Považujeme to za normální, ale pokud se zastavíte a zamyslíte se, dojde vám, že tohle přece není normální! Život je tak vzácný a krásný, ale my místo toho, abychom si ho maximálně užili, rozhodli jsme se ho strávit tak, jak jsme byli naprogramováni. Zvyky, tradice a přesvědčení systémů z nás udělaly bezmozkové automaty, které život v podstatě ani nebaví a jednodušší je se řídit danou trajektorií naprogramovanou společností.
Tento program však může být narušen, pokud pochopíme, že způsob, jakým žijeme, nám brání si žití užívat a sebrat sílu a odvahu změnit své myšlení a jednání. Pak se ze života může stát krásná dovolená plná smíchu, her a lásky.

31. 8. 2021

Špionáž a vojenská rozvědka ve starověkém Římě


V době Římské říše byly její vojenské jednotky - legie považovány za neporazitelné v celém tehdejším civilizovaném světě. Výcvik vojáků, výzbroj a taktika se strategií nenechaly odpůrcům Říma žádnou šanci. Římská armáda a další mocenské struktury by však nemohly být tak úspěšné bez přesného fungování rozvědky a špionáže. V tomto článku vám povíme o zvláštních službách starověkého Říma, které se zabývaly nejen vojenskou rozvědkou na nepřátelském území, ale také hlídal vlastní občany a dokonce páchal ve prospěch svého vládce politické vraždy.

25. 8. 2021

Keltové do třetice


Pozůstatky valu pravěkého hradiště Stradonice u Loun, zdroj Archeologický atlas Čech

Projdete-li se internetem, po zadání hesla „Keltové“ najdete mnoho často velmi podrobných článků o tomto lidu: kdo to byli, kde a kdy žili, jakým jazykem hovořili, s kým bojovali, či nebojovali,… článků někdy zacházejících do značných podrobností. Je až s podivem, kde jejich autoři brali tak zasvěcené informace. Wikipedie je totiž - kupodivu - daleko střízlivější:

...Historie předkeltské Evropy a konkrétní vymezení Keltů z hlediska etnických, jazykových nebo kulturních rysů je nejasné a je předmětem dohadů. Přesný zeměpisný rozsah území, kde starověcí Keltové žili, je sporný; zejména způsoby, jakými by se obyvatelé Velké Británie a Irska z doby železné měli považovat za Kelty, jsou také předmětem debat...

V tomto článku proto nabízím trochu jiný pohled a pokusím se propojit verzi A. Kljosova o "raných Keltech" s tím, co před sto padesáti lety napsali čeští historikové, kteří stáli v této otázce v jisté opozici vůči významným představitelům tehdejšího hlavního proudu – Palackému a Šafaříkovi. Řeč je o F. Pluskalovi Moravičanském a A. V. Šemberovi.

23. 8. 2021

Palimpsest

 – jak mazali hlaholici a přes ni psali cyrilicí
(palimpsest - psací látka, ze které bylo původní písmo záměrně odstraněno)Jazyk a písemnosti zachycují zvláštnosti myšlení a dokonce i světonázor národa. V písmu zachycená rodná historie mu umožňuje být samostatným a nezávislým a jít svou vlastní historickou cestou.

19. 8. 2021

Jak Sovětský svaz budoval civilizaci v Afghánistánu a co po svém odchodu zanechal Kábulu

Mnozí, především mladí, dnes nechápou, jak je možné, že při současných dramatických událostech v Kábulu mohlo kromě čínského zůstat jen ruské velvyslanectví, zatímco všechna ostatní úprkem evakuují své personály. A dokonce mu ti zlí Tálibové poskytují vydatnou vojenskou ochranu!
Nabízíme tedy pár vysvětlujících údajů z nedávné historie.


Sovětský svaz investoval do ekonomiky Afghánistánu už dlouho před vstupem svého kontingentu. Obrovské sumy směřovaly do všestranného rozvoje tohoto středoasijského státu. Od konce 50. let se díky sovětské pomocí objevily v afghánské zemi stovky velkých průmyslových a infrastrukturních zařízení i vzdělávací instituce. Výstavba pokračovala i v době války, i když se pro Moskvu stala obtížnější. Sovětský svaz vytvořil v Afghánistánu na tu dobu moderní standardy a tehdejší Rusko Kabulu odepsalo bezprecedentní množství miliard dolarů dluhů.

3. 8. 2021

Svět po středověké potopě


Tento článek bude rozborem mapy, která ukazuje mnoho oblastí země jako zaplavených, zejména nízko položené oblasti Sibiře a východní Evropy. Pokud vím, tato mapa je k dispozici pouze v jedné kopii. Tím říkám, že tuto zeměpisnou situaci na euroasijském kontinentu zobrazil pouze jeden člověk. Mapa nese název „Timaios“ Mapa plavby Argonautů po starověkém světě podle Platóna, Hekataiose , Apollónia a Onomakrita, dějiny Řecka.

31. 7. 2021

Vegani: jak s láskou uškodit přírodě

Jistě jste to už slyšeli: nejez maso a oslabíš globální oteplování. Nebo - abych parafrázoval klasiku - „Greta Thunberg také nejedla maso.“ Rostlinná strava z jednoho hektaru prý může nakrmit mnohem více lidí než maso či mléko ze stejného hektaru. Odmítnutí konzumace masa se tedy určitě zdá být s ohledem na přírodu správné.
Co si však o tom myslí věda? 
Bohužel, nemilosrdná čísla vykreslují trochu jiný obrázek. Odmítnutí chovu hospodářských zvířat povede ke snížení úrodnosti půdy a tím se následně zmenší množství rostlinné biomasy. Módní veganské produkty totiž ve skutečnosti vyžadují více hektarů než chov hospodářských zvířat. A co se pak stane s vítězstvím Grety Thunberg?

Předpokládá se, že dobytek škodí planetě, zatímco veganství jí pomáhá. Realita však je, jak už to tak bývá, mnohem komplikovanější. / ©kansasbeef.org

27. 7. 2021

Léčba kmenů dřevin a ochrana před houbovými chorobami

Problém s léčbou kmenů poškozených zvěří, hmyzem a mrazem mne trápil několik let. Starám se o bezmála 200 stromů a při dalších běžných životních starostech některé věci dělám za minutu dvanáct a někdy až s křížkem po funuse. Proto jsem si známou písničku z pohádky Tři veteráni, parafrázoval na "Zažít nudu - nevadí!"

20. 7. 2021

Případ Bosmana,

aneb proč fotbalisti vydělávají tolik peněz
V roce 1990 chtěl belgický fotbalista Jean-Marc Bosman přestoupit do jiného klubu, ale jeho bývalý zaměstnavatel sportovce nepustil.


Téma peněz ve fotbale je diskutováno neméně nadšeně než samotná hra. Mezi různými hodnoceními je i „cena“ národních týmů. Na evropském fotbalovém mistrovství v roce 2021 se národní tým Anglie ukázal jako „nejdražší“, cena kontraktů všech hráčů přesáhla 1 miliardu eur a „nejlevnější“ ze všech - národní tým Finska - „pouze“ 44,6 milionů eur. Ale ještě před pár desítkami let se o takových kontraktech ani nesnilo.

17. 7. 2021

Mýtus o „otrocké povaze" Rusů

Ruské politické, ekonomické a kulturní špičky, zejména v Moskvě a Petrohradě, sní o tom, že se stanou součástí Evropy, „civilizovaného světa". Západ však nikdy nepřijme Rusko do svého společenství. Proč? Stačí analyzovat západní, hollywoodské filmy, abychom zjistili, co si o nás lidé ze Západu myslí. Právě takové „továrny na sny", jako je Hollywood, tvoří západní kolektivní nevědomí", které určuje světonázor, chápání světa a veřejné vědomí.

Ivan Drago, ruská postava ve filmu Rocky IV.
„Ruští barbaři“
V západních filmech je Rus primitivní, často agresivní „barbar". Navíc, když Západ vykresloval Rusy sovětské doby, byla situace lepší. Tehdy představovali ruští „barbaři" hrozbu; byli líčeni jako silní, hloupí a nebezpeční. Jako boxer Ivan Drago ve filmu Rocky 4 (1985). Po rozpadu SSSR Rusové v západních filmech degradovali, ztratili svou sílu. Byli zobrazováni jako bandité, prostitutky, idioti, narkomani, opilci a další zvrhlíci. Rusové jsou nyní vykreslováni jako agresivní, asociální bytosti bez morálních hodnot. „Podlidé" v nejlepších tradicích Třetí říše!

13. 7. 2021

O historické jednotě Rusů a Ukrajinců


Článek Vladimira Putina
12 июля 2021 года 17:00

Když jsem nedávno v pořadu Přímá linka odpovídal na otázku o rusko-ukrajinských vztazích, řekl jsem, že Rusové a Ukrajinci jsou jeden národ, jeden celek. Tato slova nejsou poplatná žádné konjunktuře, aktuálním politickým okolnostem. Už jsem o tom mluvil vícekrát, jsem o tom přesvědčen. Proto považuji za nutné vyjádřit svůj postoj podrobněji a podělit se o své hodnocení současné situace.

Hned na úvod zdůrazním, že zeď, která v posledních letech vznikla mezi Ruskem a Ukrajinou, mezi částmi v podstatě stejného historického a duchovního prostoru, vnímám jako velké společné neštěstí, jako tragédii. Je to především důsledek našich vlastních chyb, kterých jsme se dopustili v různých obdobích. Je to však také výsledek cílevědomé práce těch sil, které se vždy snažily naši jednotu podkopat. Vzorec, který se uplatňuje, je známý od nepaměti: rozděl a panuj. Není to nic nového. Proto dochází k pokusům hrát na národnostní strunu a zasévat neshody mezi lidi. A jako superúkol rozdělit a pak postavit části jednoho národa proti sobě.

10. 7. 2021

Kapitoly z DNA-genealogie A. Kljosova 6


Keltové – odkud se u nich vzal indoevropský jazyk?

V článku „Jsou západní Slované skutečně Slovany?...“ jsme nakousli spornou otázku původu těch, kdo kdysi žili přímo na našich územích, a to z pohledu Alexandra Asova, překladatele Velesovy knihy. Nyní se na věc podívejme ze zcela jiného úhlu, z pohledu DNA-genealogie, tedy jak keltskou otázku vidí Anatolij Kljosov.
Pro připomenutí východiska – Kelty dnes oficiální historie řadí do kulturního okruhu Západu a geneticky jsou přičítaní k haploskupině R1b.

zdroj

Situace kolem Keltů je zamotaná, jejich původ je nejasný, jasný není ani původ jejich indoevropského jazyka. Informace o nich ve starověké literatuře jsou velmi vzácné, často zmatené a přitom fragmentární, což nahrává dnes protěžované hypotéze, že indoevropský jazyk Keltů přinesli nositelé kultury zvoncových pohárů, tedy nositelé haploskupiny R1b. Tato teorie je však nedoložená důkazy a je jen oblíbeným tradovaným postulátem.

6. 7. 2021

Jsou západní Slované skutečně Slovany? Nejsou spíše Kelty?

Slované

Nedávno, a zejména po vydání české verze mého překladu „Velesovy knihy“ a jeho zařazení do vysokoškolského vzdělávání na Slovensku, v Polsku a ve Slovinsku, se mě začali ptát: potvrzuje se tedy verze, která je dnes na Západě velmi populární, že totiž tamní Slované vůbec nejsou Slované, ale oslavovaní Keltové?
Tato verze je tam aktivně propagována na univerzitách i ve školních programech. A má jasný politický cíl - dále rozdělit slovanský svět. Z tohoto důvodu se mi tato verze vůbec nelíbí, ale buďme maximálně nestranní. Konečně nemám nic ani proti Keltům. I v Rusku existuje mnoho fanoušků keltské kultury a v tomto ohledu se od západních Slovanů nelišíme.

2. 7. 2021

Elektromagnetická detekce patogenů

V tomto krátkém článku chci upozornit na tento text o elektromagnetické detekci patogenů.
Elektromagnetická detekce patogenů není nic nového. Nejsem znalec, ale ruský přístroj Imago používá česká alternativní medicína už minimálně 10 let. Elektromagnetická detekce patogenů je velmi užitečná, pokud se nedaří zdroj zdravotních problémů diagnostikovat klasickými diagnostickými metodami. Tento přístroj minimálně napoví, který z patogenů by mohl být příčinou zdravotních potíží.

29. 6. 2021

Potravinová soběstačnost – opět na stole

Otiskujeme příspěvek týmu Rostislava Čuby, syna nedávno zesnulého Františka Čuby. Jeho jméno je spojeno s historií JZD Slušovice (druhá polovina 80. let minulého století). Starší generace si tento ekonomicko-sociální projeket asi dá do souvislosti se starší tradicí „baťovanství” na střední Moravě. Genius locci – se dvakrát projevilo. Bez ohledu na rozdílnost názorů na historii JZD Slušovice zůstává tento projekt natrvalo v historii ČSSR a je jen dobré, že řada myšlenek i jejich nositelů zde žije a stále inspiruje. Tento příspěvek to jen potvrzuje.


23. 6. 2021

Kosí příběh


Na samém vršku prvního modřínu zprava seděl pan Kos a vyzpěvoval své milostné písně. Paní Kosová zatím přičinlivě sbírala suchá stébla trav a umě z nich splétala hnízdečko v keři pod naším oknem. Jednoho dne, když bylo hotové, se na jeho dně objevila čtyři modravá vajíčka. Pan Kos už tolik nezpíval, a jeho družka většinu času vysedávala „doma“.

19. 6. 2021

Jak se Singapur vypořádal s korupcí

Singapurci našli cestu, jak svrhnout mafiánskou elitu, takže dnes se stát vyvíjí mílovými kroky

Singapur je malý stát v jihovýchodní Asii, který je známý svými pokročilými technologiemi. Hlavní město stejného jména je po Tokiu považováno za druhé nejbezpečnější město na světě. Kromě jiného kvůli absenci korupce v zemi. Singapurci našli cestu, jak svrhnout mafiánskou elitu, a tak se dnes stát vyvíjí mílovými kroky. V tomto článku uvedeme hlavní zásady, které pomohly vymýtit úplatkářství.

13. 6. 2021

Zkušenost praktické lékařky

Jak se vyvíjela osobní zkušenost praktické lékařky na současnou situaci v rozhovoru s Igorem Chaunem. Autentické rady a poznatky, jak se bránit nákaze – a systému.
TV Goscha


zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=dzMS19WAXN4


5. 6. 2021

Ztracený klíč, část 4.Než začnete číst tuto část, důrazně vám doporučuji, abyste se, pokud jste tak neučinili, seznámili s obsahem předchozích částí. Pokud jste si je již přečetli, měli byste si být vědomi skutečnosti, že asi před 200 lety došlo na naší planetě ke změně technologického a kulturního řádu, což mělo za následek zničení vysoce účinné technologie pro získávání energie a také se stalo bodem obratu pro moderní civilizaci lidí. První části tohoto článku se zaměřily na shrnutí všeho, co bylo v posledních letech na toto téma nalezeno a pochopeno, a také na prokázání přítomnosti řady speciálních komponent v kupolovitých instalacích původní konfigurace, jako jsou krystaly (minerály) a kovové nádoby s neznámým obsahem.

2. 6. 2021

Ztracený klíč, část 3.Kapitola 3. – Tajemství indických lingamů
Jak již bylo zmíněno dříve, v jižní Asii mnoho zajímavých artefaktů přežilo; jsou to většinou chrámy (alespoň se tak nyní nazývají). Některé jsou velmi slavné, a některé nikdo nikdy neviděl, protože jsou kdesi v divočině. Těch chrámů tam je tolik a všechny vypadají stejně, že je možné se mezi nimi ztratit, budete-li se je snažit katalogizovat. Zde jsou jen některé varianty takových chrámů: