13. 4. 2021

O léčbě covidu

a jiných nemocí, které medicína neumí, anebo nechce léčit, a také o připravovaných seminářích

Úvodem bych chtěl upozornit na tento článek:

"Lékařka se nebála promluvit na rádiu a odpálila šokující zprávu, že záchranáři začínají do českých nemocnic přivážet pacienty s vážnou formou nemoci Covid-19 i přesto, že už byli v minulých měsících naočkováni. Nemoc už dokonce napadá i její kolegy a očkované lékaře, kteří potom nakazí celé rodiny! Vakcíny buď vůbec nefungují na zmutované kmeny koronaviru, anebo po prodělání se člověk stane náchylnější k onemocnění!

Nezávisle na tomto článku se mi hlásí známí, že navzdory tomu, že si covid odbyli s relativně lehkým průběhem, se jim vrací bolesti hlavy a jiných částí těla. K pochopení, proč se to děje, je třeba znát základní principy průběhu většiny nakažlivých onemocnění, o kterých jsem psal zde. Každý mikrobiologický původce nemoci má po vyléčení jinou míru hibernace a pozdější recidivy. Jejich pozůstatky zůstávají v cévách a za příhodných podmínek, nejčastěji při podchlazení, se začne obnovovat jejich reprodukční schopnost.

10. 4. 2021

O jaderných úderech v Rjazaňské oblasti

Už v sérii článků o Tartárii jsme zmiňovali, že na území RF se vyskytují zvláštní jezera pravidelného kruhového tvaru, o nichž se mnozí domnívají, že jsou zatopenými krátery. Skupina amatérských badatelů vedená Vadimem, autorem a moderátorem kanálu „Neoficiální historiese tedy vydala prozkoumat několik takových jezer ve rjazaňském regionu. Zde vyzvednuté vzorky půdy zaslali k rozboru do čtyř nezávislých laboratoří s cílem zjistit, zda se ve zdejší půdě nenachází cézium-137, které vzniká pouze během jaderného rozpadu uranu nebo plutonia a neobjevuje se žádným jiným způsobem. Laboratorní protokoly spolu se svými závěry pak publikovali v článku Cesium-137 ve rjazaňské půdě.
Co si o získaných výsledcích i závěrech z nich učiněných myslí zkušený radioaktivní geofyzik Nikolaj Andrejev, si můžete přečíst v následujícím článku.

ilustrace Richard Hescox

7. 4. 2021

Kdo je (k odchodu z EU) připraven, není ohrožen 2

Nestačí jen chtít odejít z EU či doufat v její rozpad, je třeba předem se na takovou situaci též připravit. Navazuji proto v pokračování minisérie článků pod shora uvedeným názvem na článek známého českého sociologa Petra Hampla z 1.6.2020, který na tuto situaci a na potřebu předem se na ni připravit upozorňuje. Snažím se přitom podívat se na celou problematiku hlouběji. Protože se 1. díl této minisérie objevil s trochu odlišným názvem, který poněkud posouval význam této série, provedl jsem v názvu minisérie počínaje tímto 2. dílem určitou kompromisní, leč upřesňující úpravu.


Část 2: Co dělat?

Czexit jako základní předpoklad k obnovení naší samostatnosti a soběstačnosti

Má-li dojít k obnovení naší samostatnosti, máme-li ubránit náš stát a území, má-li dojít k obnovení české ekonomiky, naší potravinové soběstačnosti a soběstačnosti v produkci zboží běžné spotřeby, k vytvoření zdrojů pro obnovu sociálního státu, je zřejmé, že toho nelze docílit při naší účasti v EU. Tam máme přisouzenu úlohu kolonie, která má pracovat na nadnárodní společnosti a následně jako stát být plánovitě zrušena s předáním zbytku naší suverenity i území do Bruselu.

5. 4. 2021

Kdo je připraven, není ohrožen 1

Několik let čas od času se snažím upozornit na skutečnost, že nestačí jen chtít odejít z EU či doufat v její rozpad, že je třeba předem se na takovou situaci též připravit. A naše občany rovněž. Uvítal jsem proto článek známého českého sociologa Petra Hampla z 1. 6. 2020), který na tuto situaci a na potřebu předem se na ni připravit upozorňuje. Celá záležitost se přitom stává stále více aktuální, a proto se pokusím po čase na tento článek navázat, avšak podívat se na celou záležitost detailněji a krom toho ještě i z jiných úhlů pohledu než autor článku, neboť jde o záležitost značně složitou a komplexní.


Část 1 – Důvody nutnosti odchodu ČR z EU

Podívejme se nejprve společně na naši situaci v r. 1989, jakož i v období následujícím, na roli, která nám byla v EU přisouzena, na její praktické důsledky pro náš stát a jeho občany, jakož i na celkovou situaci, v níž se dnešní EU nachází.

30. 3. 2021

Proč síly Zářících nebojují o moc na naší planetě?

Od pradávna byla naše Sluneční soustava umístěna na Neutrálních územích. Před mnoha staletími ji mocní Starověké Rasy chránili před zásahy mimozemšťanů žíznivých po zisku, aby nic nemělo vliv na vývoj pozemské civilizace. Od té doby byl přísně dodržován zákon o nezasahování a jeho narušitele čeká smrt.
Chamtiví mimozemšťané však již dlouho toužili po zdrojích Sluneční soustavy. Od nepaměti si vybírají ty chamtivé a marné pozemšťany, kteří s radostí provádějí jakékoli pokyny kvůli vytoužené odměně: bohatství a moci. Proti nim se staví Probuzení - nositelé Starověké Krve vyzbrojení tajnými znalostmi, chránící svou vlast před zotročením.
Zatím v této bitvě nejsou žádní poražení, ale vše se může změnit v jednom okamžiku, protože na Zemi se objevil nový Probuzený se vzácným darem, který může změnit rovnováhu sil.

Tyto události popisuje kniha „Iluze“ Sergeje Tarmaševa, bývalého důstojníka speciálních sil GRU. 


26. 3. 2021

Sčítání oveček

Tak jak naši milí čtenáři, budete poslušní a podělíte se s vládou o to, kolik záchodů máte doma?  

Protože pokud poslušní nebudete, tak bu bu bu!Máš zaplacený daně, uhlíři? Nemáš, viď? Ani na příští rok!


25. 3. 2021

Maturita je přece zbytečná

Sleduji měsíc co měsíc se snižující kvalitu písemného projevu českého národa. Ač se nepočítám mezi hnidopichy, až k uzoufání často mě nejenom v neformálních diskuzích, ale čím dál pravidelněji i ve zprávách a článcích psaných profesionály (jsou za to přeci placení) doslova za "oči tahá" projev jejich autorů.

21. 3. 2021

Stát nehájí naše zájmy!

Stát pro nás kromě šikany s postupně gradujícími fašizujícími prvky neudělal naprosto nic! K léčbě covidu nenabídl léky, jako třeba chudá Bolívie, ale naopak účinné léky učinil nedostupnými, jak je patrné z tohoto videa.

Tento trend je celosvětový. Smutné je, že většina lékařů nemocného covidem pošle domů, aniž by mu doporučili alespoň koagulant Acylpyrin. "Pokud se nevyléčíš samovolně, tak tě hospitalizujeme a budeme předstírat léčbu až do tvé smrti! A přitom si pěkně namastíme kapsu!" Není divu že se to musí někde finančně projevit!  

19. 3. 2021

Dr. Peter McCullough – Svědectví před senátní komisí o léčbě covidu-19

Dr. Peter McCullough 10. března 2021 svědčil před senátní komisí, ve kterém poukazuje na zásadní chybu v nedostatečné léčbě covidu-19. Zdůrazňuje, jak je zásadní včasná léčba pomocí dostupných a efektivních léků, které zabrání hospitalizaci. Více ve videu.


Přepis videa:
Peter McCullough: Dobré odpoledne, jsem dr. Peter McCullough. Jsem internista, kardiolog a profesor medicíny na texaské fakultě medicíny. A angažoval jsem se v reakci na covid-19. Názory, které zde uvedu, jsou výhradně moje a ne nezbytně názory mé instituce. Mohu vám říct, že v mém oboru… jsem akademický lékař, pracuji s pacienty, ale zabývám se i výzkumem, jsem redaktor dvou velkých časopisů v mém oboru. V mém oboru zabývajícím se srdcem a ledvinami jsem nejpublikovanější člověk na světě v historii. Když nás zasáhnul covid-19, vnímal jsem to jako náš lékařský Superbowl. Lékaři jako dr. Urso podnikli kroky a tomu viru se postavili.

16. 3. 2021

Ioffův kotlík

aneb jak sovětští partyzáni nabíjeli vysílačky z ohně


Dnes je internet doslova zaplaven nejrůznějšími tipy a návrhy ultramoderních zařízení k nabíjení mobilní technologie ve volné přírodě. Lidé se dokonce z dlouhé chvíle naučili získávat elektřinu z citronu. Ale naši ne tak vzdálení předkové, kteří bojovali na frontách (a i za jejich linií) druhé světové války, potřebovali také nabíjet elektronická zařízení, když byli v lese. A nebyly to v žádném případě nenáročné smartphony nebo notebooky, ale daleko větší vysílačky pro komunikaci s centrálou. Jistě vás tedy napadne, kde partyzáni brali uprostřed lesa energii.

13. 3. 2021

Na Ukrajině vypukla „břidlicová genocida“ u pohraniční linie Donbasu

„Břidlicová genocida“ začala v části Luhanské a Doněcké oblasti okupované Ukrajinou. Pokud těžba plynu, která ničí vše živé, neskončí, pak se Donbass za tři desetiletí promění v neobyvatelné území. Přečtěte si více v materiálu Igora Mirtovského.


Nyní jsou „proti“, ale před 10 lety byli „pro“

Přesně před deseti lety lobovali představitelé současné takzvané ukrajinské opozice za plán schválený kabinetem ministrů pro rozsáhlé výběrové řízení na výrobu uhlovodíků v lokalitě Juzovskaja. Zásoby břidlicového plynu na ploše 7 886 tisíc čtverečních km se odhadovalo na 3,6 bilionu kubických metrů. Taková čísla zamotala hlavu mnoha bohatým lidem, ale investovat nakradené peníze do nového projektu jim připadalo škoda.

8. 3. 2021

Quo vadis, střední Evropo? (dokončení)


Všechny varianty přeformátování střední Evropy podle scénářů uvedených v 1. části článku potřebují stabilní ekonomický základ. Ten se odvíjí především od suverenity v klíčových hospodářských odvětvích a ta je dána zejména vlastnickými vztahy uvnitř nich. Kdo vlastní, ten řídí. Podívejme se na několik konkrétních segmentů českého hospodářství, které zásadně ovlivňují náš život. Právě vývoj a změny v nich budou pro úspěšnost naznačených scénářů klíčové.

7. 3. 2021

Quo vadis, střední Evropo? (1.část)Blíží se 15. březen. 82 let je hodně času, ale na 15. březen 1939 nesmíme zapomínat. V paměti národa musí trvale zůstávat vzpomínky na dny slavné i smutné. Jedny dávají naději a druhé varují. A právě vzpomínka na 15. březen 1939 je zvláště v tomto roce velmi výstražná a varující.
Opět stojíme tváří v tvář pokusům vymazat český a slovenský národ z evropské historie jako národy, které v minulosti něco znamenaly.

5. 3. 2021

Rozděl a panuj?

Tento krátký článek je spíše takové hlasité přemýšlení za pochodu, takže nevím, jakým směrem se bude ubírat, ani k jakým či vůbec nějakým závěrům dospěji.

Již nějakou dobu sleduji diskuze pod různými články na internetu. Bohužel se již ve valné části nejedná o diskuze, ale o hádky, vulgarismy, osočování, a kdyby to bylo jen trochu možné, tak by došlo na věšení, střílení u zdi, nahánění do plynových komor. Oč vlastně jde? Národ český se během krátké doby rozdělil na dva nesmiřitelné tábory. Jedni dostali nálepku "ovce" či "rouškaři" a druzí "odmítači" či "bezohlední". A to jsou jen ta slušná označení.

Rouškaři jsou ti, kteří beze zbytku a s důvěrou ve vládní protiepidemická nařízená opatření jsou schopni celou noc stát ve frontě na spásnou vakcínu poté, co předchozí dvě noci stáli frontu na test. A když by vláda nařídila dýchat jen mezi 22. - 04. hodinou, tak by to udělali.

Odmítači jsou jednoduše všichni ostatní. Především ale ti, co ona vládní nařízení nehodlají plnit, ani když by je to mělo zabít, protože "omezování svobody".

2. 3. 2021

Tlupa orangutanů

... ve vládě by nadělala míň škod jak lidé! Například prvotní příkaz nošení dvou roušek na sobě výrobce nedoporučuje, ale lidé na ministerstvu jsou buď negramotní, anebo důsledně nedůslední, když si nedokázali přečíst návod k použití. Teprve na upozornění veřejnosti tento nesmyslný příkaz ministerstvo zdravotnictví zrušilo.

Část obyvatel si dosud kvůli snadnějšímu dýchání šila roušky ze záclon. Teď, když se mohou nosit pouze respirátory, se dá očekávat že budou vystřihovat vnitřní filtrační vrstvu. Při pohledu zvenku není tato úprava patrná. Proto jsem odeslal technický dotaz ministerstvu zdravotnictví, kterým jsem se ptal, kdo bude kompletnost respirátorů kontrolovat. Odpověď jsem dosud neobdržel. Soudruzi na ministerstvu patrně zapomněli, že čeští soudruzi opět typicky švejkují a snad proto je tento dotaz zaskočil.

26. 2. 2021

Všichni jsme podezřelí!

Tak konečně došlo k tomu, o čem jsem se dosud neodvažoval nahlas mluvit, abych to snad "nepřivolal". Od začátku maskovací opičárny jsem očekával, že k tomu musí logicky dojít, ale nemluvil jsem o tom proto, aby mne někdo neobvinil z návodného jednání. Jde o to, že ozbrojený muž přepadl benzínovou stanici.

23. 2. 2021

Oko Sahary

Výzkum snímků neobvyklých objektů z kosmu pomocí patentované technologie dálkového průzkumu Země SGT DZ (Spin-holografická technologie pro dálkový průzkum ze satelitních snímků). Objekt č. 1 - "Oko Sahary".


21. 2. 2021

Pandemický zákon je krokem k diktatuře

(zamyšlení k jednomu rozhodnutí poslanců)


Nezbláznil jsem se, klidně toto prohlásím i s mokrým hadrem na hlavě. A to jsem z opatrnosti a ohleduplnosti vůči našemu webu nepoužil přívlastek „fašistické diktatuře“. Pokud snad někdo nevidí souvislost mezi „pandemií“ a fašistickou diktaturou, tak mu nabízím k přečtení článek zde na fóru psaný ještě v listopadu 2020, v době rozběhu 2. etapy Operace COVID:

20. 2. 2021

Kvetoucí Sahara: kdy to bylo?

Nyní pustá severní Afrika byla ještě v nepříliš dávné době prosperující zemí s mnoha velkými městy, vodnatými řekami a dalšími výhodami pro člověka. Nemá přece smysl rozvíjet civilizaci v klimatu chudém na zdroje. Jak se tedy mohla tato oblast stát tak pustou, když tu na každém kroku ještě dnes nacházíme stopy vysoce rozvinuté civilizace?

16. 2. 2021

Witsen o zkamenělinách

V knize významného nizozemského kartografa a cestovatele Nicolaese Witsena (1641 - 1717) „Severní a východní Tartárie“ existují kromě zmínky o potopě i​ odkazy na zkameněliny. Jsou to důkazy přírodního nebo člověkem způsobeného kataklyzmatu, ke kterému došlo ve vzdálené (nebo ne tak vzdálené?) minulosti. Nabízíme úryvek z této knihy.


13. 2. 2021

Stalinův dvojník – Felix Dadajev

Už postaršího „vůdce národů“ nahradil 24letý Dagestanec, nápadně podobný Stalinovi. Ještě žije!

V době, kdy se Felix Dadajev, mladý muž z dagestanské vesnice, stal oficiálním dvojníkem, měl už Stalin tři. Myšlenku vybrat „dablera“ pojal generál Nikolaj Vlasikov ve 20. letech, kdy stál v čele zvláštní ochranky Kremlu. Tajná policie byla přesvědčena, že pro Stalina není bezpečné chodit na shromáždění k dělníkům, měl příliš mnoho nepřátel.
Nápad se vyplatil. Úplně prvního dvojníka, Kavkazana Rašidova, roztrhala mina, když jeho kolona projížděla Rudým náměstím. Osud Dadajeva však byl mnohem pozoruhodnější. Zaprve - své tajemství chránil po dobu 55 let a tuto skutečnost svého životopisu skryl i před svou rodinou. A zadruhé - je stále naživu, je mu sto let!

9. 2. 2021

Covid humbuk sílí, jste připraveni?

Určitě jste zaregistrovali zprávy o nových mutacích viru a připravovaných nových omezeních kvůli anglické mutaci viru. Zde je na místě připomenout výrok herce Radoslava Brzobohatého, "Hlavně se z toho neposrat!". O co ve skutečnosti jde?

6. 2. 2021

Rozkaz přežít! 4


Vodní zdroje
Zvažovali jsme pouze dva typické domy. Město se však samozřejmě neomezovalo jen na ně. Jak byl vyřešen problém přežití ostatní populace v jaderné válce? Berija jistě vyvinul něco i pro tento případ. Navíc tyto dva domy, vzaty samostatně, by problém přežití vůbec nevyřešily.

Předpokládejme, že na základě typových domů byla řešena otázka organizace autonomních mini-TEC (teplo-elektro-centrál) využívajících volnou energii. I když nakolik byly tyto TEC mini, je těžké nyní odhadnout. Podle všeho by mohly snadno dodávat teplo pro celý městský rajon - pokud by tam ovšem byly topné sítě. Jestliže pod kinosálem stály generátory elektřiny na bázi parních motorů, pak bylo také možné bez problémů organizovat dodávku elektřiny do soukromého sektoru. Pokud by ošem byl kabel. Jak by se však v takových případech zajišťoval provoz samotných mini-TEC?

3. 2. 2021

Móda a zdraví

V tomto článku se budu věnovat vlivu módy na zdraví. Jistě znáte přísloví "Parádo, trp!" Bývají jím častovány naše hezčí polovičky, když bývají oblečeny nepohodlně, anebo vzhledem k počasí příliš nalehko. Opravdu má móda na lidské zdraví takový vliv? 

Vy kdo jste četli všechny moje články i se všemi odkazy a shlédli jste i video, patrně začínáte tušit jak je teplota organismu důležitá pro jeho zdraví. V tomto dokumentu vidíte jasné důkazy vlivu teploty na bakterie. Většině bakterií teplota lidského těla nevyhovuje. Nemohou se dělit, tzn. množit, anebo je množení silně omezeno. Lidské tělo je sice ohromným bakteriálním zvěřincem, ale díky své teplotě a cévnímu imunitnímu systému drží bakterie v hybernovaném stavu. Bohužel není možné udržovat lidské tělo sterilní bez bakterií, protože hodně z nich jsou pro něho životně důležité.

25. 1. 2021

Šikana

Stalo se to asi před patnácti lety. Jedna moje známá byla šikanovaná na pracovišti svojí nadřízenou. Pracovala jako kuchařka v jídelně. Šéfová se chovala jak Trautenberg. Jednou byla bramboračka moc bramborová a jindy zase bylo kyselo moc kyselý. Anebo se otřískané sklenice neleskly jak zámecký servis, vždycky se něco našlo. Protože byla matkou - samoživitelkou, měla strach o práci a proto trpělivě snášela rozmary své šéfky. 
Časem si tato žena našla muže, asi o 20 let staršího. Byl to Čech s německým důchodem. Později se za něho provdala a rázem se z ní stala zajištěná žena, protože důchod jejího manžela dělal v přepočtu kolem 70 tisíc korun. Pochlubila se s tím kamarádkám na pracovišti a tak se tato informace donesla i její šéfové. Rázem byl se šikanou konec. Šéfová úplně otočila a chovala se jak její největší kamarádka. Došlo jí totiž že ztratila páku na buzeraci a také že při sebemenším útoku by její pracovitá a spolehlivá podřízená okamžitě z práce odešla. S šikanou vůči její osobě byl definitivní konec.

24. 1. 2021

Bin Ládin opět na scéně


…ale tentokrát v jiné roli. Tenhle vyškolený zpravodajec západních tajných služeb s plnovousem a přesvědčivým výrazem fanatického mohamedána už posloužil několikrát jako vhodný věšák na připravený politický kabát. Ať už jako potřebný autor technicky zázračného mrakodrapového teroristického útoku z 11. září 2001 anebo legendární vůdce ničemných řezačů křesťanských hlav Al-Kajdá. Je to vyfabrikovaný záporák hollywoodského střihu (ala Zod nebo Luthor ze Supermana a Batmana) tajuplně pobíhající v podzemí afghánské hory Bora-Bora spolu se svými nejbližšími přisluhovači. Za těch 20 let vychovaly především CIA a MI6 nejen americkou, ale i méně chápavou část světové veřejnosti k tupému nepochopení podstaty tzv. mezinárodního terorizmu, přestože je tak prostá – někdy nelze k prosazení žádoucích společensko-politických změn ve světě střihu PaX Americana použít regulérní armádu. Bylo by to nepěkné, neamerické, nedemokratické. Tak si vytvoříme neregulérní, stejně kvalitně vyzbrojenou, stejně bohatě sponzorovanou a stejně kvalitně řízenou silovou složku typu: Organizace tajné armády OAS (Francie – 60. léta), Rudých brigád (60. léta Itálie a NSR), IRA (50. až 80. léta Severní Irsko) a nakonec i Islámský stát (Sýrie posledních cca 8 let), na některé další jsem určitě zapomněl.
Ostatně – čím byli takoví „ordneři“ v českých Sudetech na konci 30. let? Tímtéž.

20. 1. 2021

Josef Skála: Trumpem vyryté příkopy Biden nezakope. Přinutí nás ještě více nenávidět Rusko a Čínu

Jana Petrová

Každý nový americký prezident v Česku tradičně vyvolává (oprávněné nebo neoprávněné?) naděje. Bylo tomu tak i v roce 2016 po vítězství Donalda Trumpa nad Hillary Clintonovou.

„Já si myslím," řekl tehdy v rozhovoru pro Sputnik nyní zesnulý poslanec Evropského parlamentu Jaromír Kohlíček," že pro Čechy ten výsledek znamená, že se budou Američané méně angažovat v zahraničí, že se budou snažit méně komentovat kroky ať už našeho prezidenta nebo naší vlády. A doufám, že pan velvyslanec USA nebude tak netaktní, jak nynější – pan Schapiro, a že tedy pan nový prezident USA v tomto případě učiní pozitivny kroky.“

18. 1. 2021

Rozkaz přežít! 3


Máme tu ještě jednu jednoduchou hádanku.


Co mají tito lidé společného (samozřejmě kromě pohádkového bohatství)? Nápověda myslím není třeba. Všichni tři drží nějaký podlouhlý pruhovaný předmět, jehož obratné zacházení může přinést spoustu peněz. Pro krále je to obecně symbolem moci. Ale nemluvme o symbolice a položme si otázku - proč má tento objekt takový tvar?

14. 1. 2021

Koluje po internetu...

V síti se objevily neověřené informace o zvláštní operaci italských speciálních služeb ve Vatikánu, která proběhla 9. ledna 2021. Během ní byl údajně zatčen papež František I. a jeho blízcí spolupracovníci. 
Odkazuje se na článek na kanadských stránkách www.conservativebea, který je však údajně podle autora nedostupný. V současné době je na této adrese poněkud jiný obsah.
Zde jsou informace přenášené Telegram-kanálem "President Gordon":

12. 1. 2021

Rozkaz přežít! 2


Abychom pochopili, jak Berija a jeho podřízení takové problémy vyřešili, vrátíme se zpět do slavného města Murom, tentokrát už v době druhé světové války a prvních dvou desetiletích po ní. 


(zapamatujte si tuto vývěsku plakátů, připomeneme ji o něco později)

Čtenáři mi doufám odpustí, že právě tomuto městu budu věnovat pozornost. Znám ho totiž od svých pěti let, stále si pamatuji všechna jeho zákoutí, dokonce i ta, která již dnes neexistují. Hodí se nám to, až se budeme zabývat některými zvláštnostmi stalinské architektury. Jsem přesvědčen, že pro regionální historiky z jiných měst, dokonce i z měst bývalého socialistického tábora v Evropě, budou tyto informace zajímavé a užitečné, až je o něco později popíšu. Jako vždy budu své analýzy doprovázet vtipy, průpovídkami, vzpomínkami z dětství i odbornými úvahami. A jako vždy dávejte pozor na satelitní snímky.

10. 1. 2021

Dopis předsedy republikánské organizace v Nevadě veřejnosti


Když vám dnes píšu, nepochybuji, že tento dopis najde mnoho z vás rozdrcených pod tíhou zoufalství nebo možná ztracených v bludišti zmatku. Doufám, že v době, kdy dočtete tento dopis, se budete moci sebevědomě připojit k milionům dalších, kteří podporují prezidenta a další čtyři roky.

8. 1. 2021

Pár poznámek k dění v USA

Vyňato z posledního videa profesora Igora Panarina:


- Před několika hodinami si už Twitter netroufl zablokovat projev stávajícího prezidenta (přece jen oficiální stránku prezidenta USA na Twitteru používá 30 milionů Američanů)

- Trump ve svém vystoupení řekl: "Jsem ohromen násilím a nezákonností. Okamžitě jsem aktivizoval Národní gardu, aby pomohla osvobodit budovu. Ti, kdo porušili zákon, za to zaplatí."

- Kdo zaútočil na Kapitol? Demokraté a bojové oddíly Atify. Na to je velké množství důkazů. V čele těch, kdo první násilně vstoupili do budovy, byli členové Antify označení jako přívrženci Trumpa.

2. 1. 2021

Rozkaz přežít! 1

Dnes nebudeme mluvit o slavných sovětských zpravodajských důstojnících, kterým dávali rozkaz nacházející se v titulku, ale o obyčejných lidech. Nikoli však o prostých, či dokonce nejen o sovětských. Ale vzhledem k tomu, že objem informací, které se vám chystám nabídnout, je velmi velký, nebudu dělat dlouhé úvody a půjdu rovnou k věci. 

ukázka "stalinského empíru" - budova Ministerstva zahraničí RF, postaveno v letech 1948 - 1953, zdroj