31. 1. 2016

Může mi někdo vysvětlit tyto satelitní snímky?

Díky typu od Vlabi jsem si začal prohlížet satelitní snímky území ležících severně od Ruska v oblastech Severního ledového oceánu. Opomenu nyní to, že od určitého stupně severní šířky mapy jednoduše končí a "nezajímavé" oblasti za polárním kruhem a samotného severního pólu prostě nejsou.

Nerozumím totiž jedné věci. Tady máme screen mapy ze serveru Google. Dole vidíte, že by to měl být snímek z letošního roku (2016) a jde konkrétně o oblast Karského moře:


Zde dávám tutéž oblast a z téhož období (2016), ale ze serveru maps.yandex. Mapy na tomto serveru jsou aktualizovány taktéž v tomto roce a myslím si, že používají tentýž zdroj:

30. 1. 2016

Jakým jazykem se mluvilo v západní Evropě v XI.- XV. století?

Jak mezi sebou komunikovali lidé v západní Evropě ve středověku? Jakým jazykem? Řečtinu nebo hebrejštinu převážná většina obyvatelstva západní Evropy neznala. Latina byla výsadou nepatrného množství kněží a tradiční historie říká, že hovorová latina už tou dobou zanikla, a to dávno, dávno. Současné evropské jazyky přitom ještě téměř neexistovaly.
Současný německý lingvista F. Stark (1) tvrdí, že úředním jazykem Evropy od Londýna po Rigu uprostřed 15. století byl jazyk Hanzovního svazu - "střední němčina", který byl poté nahrazen jiným jazykem, a to "horní němčinou", jazykem reformátora Martina Luthera. 

Nicméně Dieter Forte (2), opíraje se o dokumenty, vypráví o tom, že v roce 1519 při prvním setkání tehdy devatenáctiletého španělského krále Carlose I., budoucího císaře Karla V. Habsburského a jeho děda Fridricha Saského se nemluvilo německy, ani španělsky, a dokonce ani francouzsky. A také ne latinsky. A jak tedy?
Tentýž Karel byl pak v dospělém věku pokládán za polyglota a je mu připisován tento okřídlený výrok: "S Bohem hovořím španělsky, s muži francouzsky, se ženami italsky, s přáteli německy, s husami polsky, s koňmi uhersky a s čerty - česky." Tento výrok obsahuje velmi zajímavé informace. Zaprvé Karel zmiňuje tak osamocený evropský jazyk, jakým je maďarština, a přitom zcela ignoruje angličtinu. Zadruhé - Karel cítí rozdíl mezi blízkými slovanskými jazyky, jakými jsou polština a čeština. A když si uvědomíme, že pod pojmem uherský jazyk v Evropě ještě v 18. století byla rozuměna slovenština (3), pak Karel se může jevit jako znalec slávistiky!
Nebo jiný příběh. V roce 1710 švédský král Karel XII. obležený ve své rezidenci v Bendeře tureckými janičáry, vyšel k nim na barikády a svou plamennou řečí (o překladateli není řeč!) je za 15 minut přesvědčil, aby přešli na jeho stranu. Jakým jazykem to mluvil?

24. 1. 2016

KUDY TO CHODIL MARCO POLO (3)

- předchozí část -

Teď, když už víme, že Marco Polo ve svém cestopisu nepopisuje Čínu, ale Tartárii, naskýtá se nám tím unikátní možnost nahlédnout do života jejích obyvatel. Vraťme se tedy ke "Knize o zázracích světa" a v tomto závěrečném dílu vyberme alespoň pár pasáží, z nichž se dozvíme něco víc o jejich způsobu života.
V zemi, jak ji ve své době poznal Marco Polo, byl rozšířen jednak chov dobytka, kdy pastevci žili s celými rodinami jako kočovníci, ale na vysoké úrovni bylo i zemědělství. Rodiny byly velmi pevně propojené. Ženy byly drženy v úctě, byly věrné a obstarávaly nejen celou domácnost, ale zabývaly se i obchodem. Muž mohl mít, tolik žen, kolik dokázal uživit, ale první žena byla hlavní. Pokud zemřel, jeho manželku a rodinu automaticky převzal příbuzný. Muži se zabývali lovem a bojem.
Zatímco bohatí se oblékali do hedvábných a zlatých šatů a pod tímto svrchním oděvem v zimě nosili jemné kožešiny z hranostajů, vojáci si z velmi silné bůvolí kůže sami vyráběli oděvy, které je chránily v boji. Bojovali mečem a odmalička byli cvičeni v lukostřelbě. Byli vyhlášení jako skvělí jezdci. Dokázali celé dny i noci sedět v sedle a svých koní si velmi hleděli.

21. 1. 2016

Napoleonské války - kdo a proč? (úvaha)

Od čtenáře s nickem Nenimito mi přišla mailem tato úvaha. Líbí se mi jeho volnomyšlenkářství, které však nepostrádá hlavu ani patu. S jeho svolením vkládám na blog.
MichalB


Když jsem si přečetl články o Zkáze Velké Tartárie, vrátilo mne to zpět v čase, kdy jsem se jako mladý v době totality učil o Napoleonských válkách. Už tehdy mi na tom vyprávění profesorky něco nesedělo a myslím, že ani jí. Všiml jsem si, jak jí to nešlo přes jazyk. Ale na dotazy reagovala vyhýbavě, dnes se ani nedivím.
Později jsem na to narazil asi před 10 lety, když byla na základní škole dcera skorošvagrové. Tehdy jsem si to náhodou při jednom dotazu, co probírají ve škole, oživil.
Nedalo mi to a začal trochu hledat, zjišťovat a dávat si do souvislostí. Už tehdy jsem měl informace o 1. i 2. světové válce, že nevznikly tak, jak nám je ve školách a v médiích předkládají. A stejně jako někdo protlačil do čela NSDAP řečníka židovského původu, mě napadlo, KDO by a hlavně PROČ by někdo stvořil Napoleona. A když mě napadlo - stejně jako u národně sociálních dělníků v Německu - KDO, tak mě záhy napadlo i PROČ.

20. 1. 2016

Výprava do podvědomí a omluva

Diskuze zde na blogu mě přiměly se nad sebou zamyslet hlouběji, než obvykle. Když ne vždy k druhým, tak k sobě se snažím být co nejvíce upřímný, a proto následující text neberte jako hodnocení druhých, nýbrž jen a pouze mě samotného.
Proč bývají tak rozporuplné reakce na témata týkající se jiných možných směrů historie, duchovních záležitostí, ale i alternativních mnohdy futuristicky vypadajících technologií? Upřímně? Jak u druhých nevím, ale u mě mimo jiné i proto:

Proč tu píšu pro někoho bludy o vědomí, snech, síle mysli, nadpřirozených schopnostech, mystických zážitcích, podivuhodných artefaktech popírajících oficiální historii, Darwinovu evoluční teorii nebo fyziku, o UFO, realitách mimo naše vnímání, o myšlenkách, mozku, minulých životech? Proč se zastávám v diskuzích článků od Vlabi o Tartárii, Slovanech, tzv. utajené historii? Proč jsem vůbec založil blog?

17. 1. 2016

KUDY TO CHODIL MARCO POLO? 2

- předchozí část -

Důležitým svědectvím o tom, že nádherná říše, o níž Marco Polo psal ve své knize, nebyla Čína, ale Tartárie, je velké množství toponym (místních názvů), která jsou současným historikům zcela neznámá, my je však snadno nacházíme na starých mapách. Díky volnému přístupu k těmto nesmírně cenným historickým materiálům, které po dlouhých staletích strávených v knihovnách Vatikánu či Kongresu USA vyplouvají na světlo světa, už dnes nikdo nemůže odesílat do říše pohádek názvy jako třeba Hyperborea, Lukomorje nebo Ripejské hory.
Když si vezmeme některou z map Tartárie starších jak 400 let, můžeme v ní najít názvy, které se objevují v Marcově cestopisu. Jednotlivá místa pak jsou vyznačena na následujícím výřezu (celou mapu v plném rozlišení naleznete zde):

14. 1. 2016

Kdo byl ve skutečnosti Alí Baba?

Milé děti,

před pár dny došlo v pohádkovém světě ke skandálnímu odhalení, kdy přes našeho předního umělce vyplulo na povrch, že Sněhurka, coby zástupce slovanských děvčat, je ve skutečnosti jen nepovedenou hříčkou přírody s genetickými mutacemi, jež představují slepou evoluční větev odkázanou buď na osvobozující příliv genů tmavých ras, nebo na život hluboko pod zemským povrchem bez přístupu slunečního světla. Jsem rád, že k tomuto odhalení došlo, protože mi to dodalo odvahu zveřejnit i svá neméně skandální odhalení ze světa pohádek. Cítím totiž až palčivou povinnost vás informovat o výsledcích svých letitých výzkumů. Možná některé z vás z toho, co se za chvilku dozví, dostanou vyrážku, objeví se možná koktání, noční můry, pomočování či vše dohromady, nicméně pravdu, milé děti, pravdu nelze trvale umlčet. Ne ne. Tisíc a jedna noc strávená v terénu, v knihovnách, na netu a pod okny paláců i chýší, v mrazech i úmorných vedrech, to všechno přineslo pro někoho sladké, pro jiného však hořko-kyselé ovoce.

Už jako malému chlapci mi nedávaly spát některé pohádky, v nichž mi na mnohých postavách cosi takzvaně smrdělo. A tak ihned, jak mi to okolnosti dovolily, jsem se rozhodl na vlastní pěst zjistit, jak to všechno ve skutečnosti bylo. A jako prvního jsem si na mušku vzal legendárního loupežníkobijce Ali Babu.

11. 1. 2016

KUDY TO CHODIL MARCO POLO? 1

Jistě ze školních lavic pamatujete příběh benátského kupce Marca Pola (1254 - 1324), který na svých cestách po Asii obšírně popsal život v "Číně", kde pobýval v "Pekingu" řadu let na dvoře "mongolského" chána Chubilaje"; a jak po návratu - jsa "negramotný" - diktoval ve vězení své vzpomínky zapisovateli Rustichellu z Pisy, a tak vznikla jeho slavná Kniha o zázracích světa, kratčeji zvaná Milion...
Proč ty uvozovky?
Stejně jako skoro všude jinde i v této historické kauze to trochu skřípe: chán možná nebyl mongolský, Marco negramotný a s největší pravděpodobností vůbec v Číně nebyl. Myslíte, že to jsou příliš odvážná tvrzení? Tak se na to podívejme podrobněji.
A začněme Chubilaj-chánem.


Chubilaj-chán přijímá dary apoštola římského (= papeže), ilustrace z cestopisu Marca Pola
Představovali jste si takhle nějak "Mongolo-Tatara" Chubilaje? Marko Polo - očitý svědek, který na jeho dvoře pobýval řadu let - ho popisuje takto:

4. 1. 2016

Umělá inteligence

(úvaha)
Asi bude jen náhoda, že v posledních dnech se objevilo několik oficiálních (!) zpráv, že kupříkladu USA spouští minimálně pět různých projektů, kdy vojenské, strategické i zbraňové systémy postupně přecházejí pod stále plnější kontrolu kybernetické inteligence, jejíž operativní schopnosti jsou z pochopitelných důvodů o několik řádů rychlejší než ty lidské. Ani ruský armádní průmysl nezůstává pozadu. Sice oficiálně se uvádějí technologie obranného charakteru, ale je jasné, že skutečnost bude, nejen co se použitelnosti týče, o roky, možná celá desetiletí (což dnes znamená totéž, co před sto lety celá tisíciletí) napřed oproti sdělením v médiích. A to tu máme ještě Čínu, Indii a další země, kde si technologický pokrok obul sedmimílové boty. Zároveň na veřejnost začaly prosakovat informace tak šokujícího charakteru, že si netroufám je tady rozebírat. Tyto informace se týkají právě tzv. UI (umělé inteligence). Koho by to zajímalo, doporučím shlédnout alespoň tři části projektu "Cosmic Disclosure" s insiderem Corey Goodym. Volně šířenou psanou verzi najdete například zde, zde a zde (v angličtině). Pokud by někdo chtěl celé video česky otitulkované, lze dohledat na stránkách matrix-2001.cz

Ti, co obsah týkající se umělé inteligence již znají, buď nad informacemi mávli rukou a dále se tím nezabývají, nebo zůstali otevření všemu, co tam bylo řečeno a porovnávají to s děním ve světě. Mě to donutilo se nad směrem, kterým se jako lidstvo ubíráme, zamyslet.