30. 12. 2013

Kapitoly z evoluční teorie druhu HOMO

(silvestrovský fejeton o nás konspirátoristech) 


I. homo probuzený


Přemýšleli jste někdy, kde se bere "homo probuzený"?
To máte tak. Jednou zákonitě přijde chvíle, kdy vás totálně vytočí čtrnáctá reklama v půlhodinovém filmu nebo výhodná akce na bůček za 99,90. A když vám váš čiperný venkovský synek přinese už osmnáctou poznámku znění  „Je neklidný“ (= Lítá po chodbě jak utržený ze řetězu), konečně vám v hlavě zahlodá červík, že něco v tom našem světě asi nebude tak úplně OK.
    Někdo si rezignovaně během patnácté reklamy dojde na WC a pak, aniž se dočká konce filmu, zcela vycucnutý usne mezi rozsypanými chipsy. Jiný jde do hospody a svou bezradnost vymlátí do ksichtu stejně bezradnému sousedovi u stolu.
    To všechno je vpodstatě klid před bouří. Protože to, co přijde pak… Náhodně zachycená věta nebo omylem otevřená internetová stránka spustí - Příběh:

27. 12. 2013

Intuice - nedoceňovaná ale i ne zcela pochopená?

Jako houby po dešti se množí sdělení, články, zprávy, komentáře apod. lidí, kteří buď sami sebe, nebo je tak titulují druzí, spadají do kategorie tzv. probouzejících se, či dokonce už probuzených lidí. Nejde z mé strany o žádný sarkasmus, vždyť i mně to často z huby nebo z klávesnice vyklouzne. 
Oč jde? 
O intuici nebo o konání na základě intuice. Však to znáte - "Intuice mi řekla tohle, intuice mi řekla tamto..."
Možná z případných vašich komentářů zjistím, že jde jen o chybu v názvosloví a já pod tímto termínem mám v hlavě uloženo něco jiného, a tím se mi ledasco hodně zjednoduší.
Jelikož je doba, kdy neberu jako "hotovku" naprosto nic, zamyslel jsem se tedy nad fenoménem zvaným intuice. Dáma Wikipedie s často chatrnýma nohama říká:

Intuice (z lat. in-tueor, in-tuitum) znamená vhled nebo náhled a v současném užití obvykle označuje schopnost rychlého chápání, odhadu a rozhodování, které není zprostředkováno žádným uvažováním, a ačkoli bývá provázeno pocitem jasnosti a jistoty, není podloženo žádnými důvody.

24. 12. 2013

Vážení čtenáři, přátelé

přeji nám všem na Zemi:


- ať následné časy se k sobě budeme umět chovat jako kočka a pes- ať nás radost do života třeba povalí na záda- ať se štěstím vznášíme a nejenom v představách
- ať se máme vždy s kým obejmout- ať máme vždy někoho, o koho se můžeme kdykoliv opřít
- ať jsme svobodní ve svých volbách- ať jsme vždy sami sebou
MichalB @ Vlabi

21. 12. 2013

Pád Zářícího hada

Koukal jsem, že v kinech frčí nové zpracování dobrodružných knih J. R. R. Tolkiena. Ač jsem je dříve nemusel, dnes si mohu díky knihám I. Wiesnera a dalších autorů dávat mnohé do souvislostí. Nebudu text až na vysvětlivky nikterak komentovat, kdo chce, ten si případné odpovědi dohledá, a vyplivnu sem další kousek z knihy Předpeklí ráje. A jako vždy - nepředkládám žádná fakta ani zaručené pravdy, pouze další možnou alternativu, ke které došel Wiesner spojením logiky a intuice.Hledáš lesy skal,
kde tvorové divní s tebou hovoří?
Hledáš hady prastaré,
co na zádech nosí obry?
Tchien-wen (Otázky nebes)


Již v dřívějších kapitolách jsem se zmínil o válkách mezi Valary a Melkorem, které začaly z vůle Melkora již v dávných časech. Valarové jsou ti z Ainurů, kteří si zvolili svůj úděl a spojili jej se Zemí. Prvním z Ainurů byl původně Melkor - Zářící had. Lidský duch ztěží porozumí důvodu odcizení Melkora Ilúvatárovi (Stvořitel všeho - moje poznámka) a Ainurům (něco jako mladší sourozenci Melkora). Snad to byla žárlivost, snad touha po nejvyšší moci, kdož to ví? Postupně se stal Melkor nepřítelem a ve své nenávisti soustavně ničil vše, co na Zemi vytvořili, jak to vypráví staré galské eposy Valaquenta a Silmarillquenta (z nich mimochodem čerpal informace pro své knihy J.R.R.Tolkien), jejichž předlohou byly zřejmě velmi staré ligurské prameny. Zářící had Melkor není nikdo jiný než biblický Lucifer, původně kníže Světla (poznání), později jen kníže Tmy (zla).

19. 12. 2013

Můj postoj k 5D a dalším cukrátkům

Začnu Petrovým textem, který mi imponuje a byl bych nerad, pokud by zapadl v komentářích:

Někteří nemají pochopit čím,
někteří nechápou,
někteří nechtějí chápat,
někteří chápou, ale popírají,
někteří chápou, nepopírají, ale nezajímá je to,
a někteří chápou, ale neozývají se, protože existují ti výše napsaní...  


Poslední článek s textem od Aoliana nastartoval jisté emoce. Tyto emoce znám dobře z vlastních zkušeností z dob minulých, kdy moje dosavadní názory na svět byly průběžně drceny kameny informací nejrůznějších ezoterických, konspiracechtivých a duchovních webů. To nejsilnější, co z nich na mě doslova střílelo, byla snaha zasévat strach a obavy, že když nestihnu tohle či tamto, budu navždy smeten buď bohem všemohoucím, nebo nekompromisní přírodou a vesmírem do spodiny Univerza, na kterou se všechny světlé bytosti štítí i pomyslet. Tyto snahy o ovládnutí mysli nemusí nutně pocházet primárně od autorů článků, knih a přednášek. Ti jsou jen nástroji. A patrně to samé platí i o mně. 
No a pak je tu další skupina, která sice nešíří strach, ale něco jiného neméně nebezpečného - pasivitu, která břinká na přirozenou vlastnost člověka - lenost. Ono totiž není pravda, že kdo nic nedělá, tak nic nezkazí. Opak je pravdou.
Proto se snažím neulpívat na žádném světonázoru (osobní vnímání světa a reality) a jsem rád za každý nový relevantní náhled na naši existenci, který boří všechny předchozí, protože to beru jako možnost osvobození se od případného cizího vlivu.

18. 12. 2013

Pozemská hmota versus 5D úroveň

Dnes vám tu se souhlasem autora hodím část textu od člověka, jehož povídky a vyprávění jsem dlouhou dobu nechápal. Neodsuzoval, ani sám sobě neoznačoval jako výmysly, jen jsem často nerozuměl, o čem jsou. Naštěstí nejenom doba se mění. Děkuji mu za zcela nevšední vysvětlení věcí a záležitostí, s kterými jsem si dlouhou dobu nevěděl rady a ledasco mi vysvětlují. Je mi jasné, že pro obsah, ale i formu to nebude pro každého. Jeho podání mi často připomínají nádhernou knihu českého spisovatele Romana Zemana - Pravda mezi nebem a zemí. Kdo četl, ten pochopí.
Vystupuje pod jménem Aolian.
 

10. 12. 2013

Pravděpodobnost náhodného vzniku života

Dnes vás nebudu zatěžovat svými myšlenkovými pochody. Dovolím si vás seznámit s názorem vědce, kde myslím celkem střízlivě odhaduje pravděpodobnou dobu potřebnou pro vznik člověka v případě, že by šlo o cestu dle obecného názoru. Půjde o výňatek knihy Předpeklí ráje od spisovatele Ivo Wiesnera.
Něco v krátkosti o tomto českém vědci-spisovateli:

Ing. Ivo Wiesner (20. 7. 1933 v Opavě), absolvent písecké reálky a brněnské techniky. Od roku 1958 pracoval v ústecké Spolchemii v oblasti výzkumu a rozvoje plastických hmot. Autor více než 330 patentů a asi 50 odborných a vědeckých prací publikovaných v různých odborných časopisech. Zabýval se esoterikou, historií dávných civilizací, starověkými technologiemi a především skrytými dějinami českého národa.

H. Morowitz odhaduje pravděpodobnost samovolného vzniku života na Zemi do úrovně primitivního jednobuněčného organismu poměrem 1:1011, což je pravděpodobnost velmi malá.

9. 12. 2013

Zapomenutý objev německého držitele Nobelovy ceny

Přišlo mailem:

V roce 1931 německý vědec Otto Heinrich Warburg (1883 - 1970) obdržel Nobelovu cenu za objevení základní příčiny vzniku rakoviny. Už v roce 1923 zjistil, že rakovina je výsledkem nefyziologického způsobu života.
Dnes se o tom prakticky neví, protože tato pravda je před veřejností skrývána.

Nefyziologickým způsobem stravování (jíme převážně stravu, která organizmus okyseluje) a fyzickou neaktivitou se v těle vytváří kyselé prostředí slabě zásobované kyslíkem. Kyselost z buněk vytlačuje kyslík a nedostatek kyslíku v buňkách zase vytváří kyselé prostředí. MUDr. Warburg řekl: „Nedostatek kyslíku a zakyselení jsou dvě strany téže mince: má-li někdo jedno, má i to druhé“. Jste-li hodně zakyselení, automaticky vašemu organizmu chybí kyslík; a když vám chybí kyslík, tak máte zakyselený organizmus. Kyselé prostředí je prostředí bez kyslíku.
„Odeberete-li zdravé buňce 35 % jejího kyslíku, dokážete z ní udělat rakovinovou buňku za pouhé dva dny“, tvrdil MUDr. Warburg. „Všechny normální buňky mají maximální potřebu kyslíku, avšak nádorové buňky mohou žít bez něj. To je pravidlo bez výjimky“. Tkáně s nádorem jsou kyselé, zatímco ty zdravé jsou zásadité.

2. 12. 2013

Tajemství Amenti


Ráda bych tu dnes pohovořila o textu, který by dle mého názoru neměl ujít vaší pozornosti – Tajemství Amenti aneb O čem to všechno je. Autor Petr Penguin v něm nabízí výtah toho nejpodstatnějšího z veřejně publikované knižní série VOYAGERS a dále pak z materiálů celosvětové studijní skupiny Amenti Projekt
Ovšem zdroj těchto zásadních informací je ještě jinde: je jím 12 kovových disků – nosičů dat, které fyzicky existují a obsahují zašifrované holografické záznamy o všem, co se týká našeho vesmíru, o civilizacích a evolučních změnách od jeho vzniku před 950 miliardami let (!) a dále osahují i scénáře možného dalšího vývoje. Tyto disky, které jsou mimozemského původu, byly před 246 000 lety darovány tehdejší pozemské Uritské kultuře jako ocenění jejího přičlenění k vesmírné mírové smlouvě zvané Smaragdová úmluva.

27. 11. 2013

ISON a dnešní erupce

V noci na dnešek (27.11.) Slunce vyslalo kometě ISON přivítací výbor v podobě hmoty vyvržené koronární erupcí. Je možné, že bude zasažena část hmoty v "ocasu" komety. Zítra, jak jistě víte dojde k maximálnímu přiblížení ISONu ke slunci na vzdálenost "pouhých" 1,1 milionu kilometrů od jeho povrchu. Co to s kometou udělá, je i mezi vědci značnou neznámou.

25. 11. 2013

Může jednotlivec spolupracovat na zastavení války?

Nacházíme se v období vrcholícího čtvrtého světa, Kali-jugy, v období završujícího se hvězdného aktivačního cyklu, kdy je nesmírně důležité, v jaké vibrační a morální úrovni se lidstvo nachází. V mnoha předchozích vrcholech hvězdných cyklů se síly, jež se brání změně, vždy postaraly, aby se situace na Zemi důkladně zkomplikovala – válkami a katastrofami všeho druhu - a ke změně nedošlo. I dnes pozorujeme výrazné snahy o rozpoutání jakéhokoliv světového požáru za každou cenu. 
Můžeme proti tomu něco udělat i na úrovni nás samých?
Nabízím na toto téma úryvek z knihy Svoboda na počátku i na konci, v níž jeden z nejznámějších duchovních učitelů 20. století, Jiddu Krishnamurti, odpovídá na otázku:

Může jednotlivec udělat něco pro to, aby zastavil hrozící válku?

23. 11. 2013

Sníme a umíráme :D

Sny jsou něco, co mě neustále fascinuje. Znáte to - buď jsou naprosto na palici, nic nedává smysl a to ani když jste ve snu, natož když se probudíte. Nebo smysl dávají až zatraceně dobře. Možná ani ne tak smysl jako Smysl. Jeden sen blogera jménem Spiiiidy bych vám rád tady nasdílel.
Mazec.
Poslední dobou si sny pamatuju spíš jen útržkovitě, ale ten jeden útržek teda stál fakt za to.

Podruhé v životě jsem totiž ve snové realitě prožil svoji smrt. (Ne nadarmo se říká, že to je znamení větší změny v životě, ale o tom zase jindy.)

22. 11. 2013

Matěj - Úvaha blázna 8

Vy nás ale zásobujete pane Karfík :-)
Ne, vážně. Matěji tohle je zase pecka! Dík! I Dík i Vlabi za nádhernou ilustraci!

 (reportáž jedný bakterie z první úrovně druhý triády, tedy mikroorganismů)Lidi, představte si, jsem jedna z mnoha a mnoha druhů bakterií a tedy součást Matějova těla už od jeho narození. Putuju v něm a pracuju pro něj. Proto nás asi někteří znalci zvou přátelskou mikroflorou.

20. 11. 2013

Matěj - Úvahy blázna 7

Teď vám musím popsat den, kdy jsem se tak trochu znovu narodil. A to v říši panování matičky Země, tedy z nerostů a půdy do poslední a vrcholný fáze týhle triády, tedy do říše rostlin.
Možná si budete myslet, že se Matěj už úplně zbláznil, když téměř až na výjimky ztratil kontakt s jevem Amadea. Máte možná skoro pravdu. Ale já se nejspíš nezbláznil, protože jsem právě teď vylezl po odpolední siestě z postele a půjdu do docela studenýho a větrnýho podvečera končícího listopadu na stráň za chalupou posbírat na větvích rozvěšený smradlavý montérky z dnešní zvláštní šichty na dokončování rekonstrukce školky v Čáslavi. A fakt nejspíš zrovna teď potkám svýho prvního, opravdu i fyzicky zažitýho déva. Nebo snad potůčkovou vílu, či škádlivýho skřítka?
Ale proč to takhle složitě popisuju. Protože při tý siestě jsem jako dost utahanej usnul. A řekl bych, že na odpoledne poměrně hluboce. A zdál se mi takovej sen-ne-sen. Copak se lidem běžně zdaj sny o neosobním, energetickým a informačním prostoru a torzních polích? No, to fakt vypadá, jako že ten postarší pán už úplně zhloupl.

19. 11. 2013

Stopař


Dnes, když jsem jel od zákazníka, jsem v tom sychravém, pod svetr zalézajícím počasí nabral stopaře. Byl to kluk asi v mých letech (manželka teda tvrdí, že v mých letech už nemám nárok si říkat kluk). I postavou se ode mne příliš neodlišoval (kdo zná, ten ví :-) ). Jeho stopující gesto (ruka držící užmoulané "kolečko") bylo směsicí emocí, které snad ani nejdou všechny vyjmenovat. V druhé ruce objemnou tašku a přes docela lehkou bundičku přehozenou reflexní vestu. Šlo o málo frekventovanou cestu, takže si už určitě pěkný kus odšlapal. Celkové moje okamžité pocity zavelely "ZASTAV MU!"
Ve zpětném zrcátku jsem jasně uviděl, že ke směsici emocí, které vyzařoval, se přidala další - nazval bych ji "štěstí v neštěstí". Nasedl a já se ho zeptal, kam to jako bude. Nejprve všelijak drmolil a já si už začal říkat, jestli jsem nešlápl vedle. Prý někam na Chrudim a Pardubice. Tak jsem se usmál a s pocitem, že mu určitě udělám radost, jsem mu řekl, že jedu tím směrem. Sice ne až tam, ale flák cesty mu tím zkrátím. Nikterak na to radostněji nezareagoval.

16. 11. 2013

Janův blog - Věčný boj řádu s chaosem aneb chození na červenou

Zrovínka jsem měl včera ještě před upozorněním na tento článek sen, kdy dohled a manipulace s občany dosáhla takových rozměrů, že Orwelův román 1984 byl slabým dětským čajíčkem. Pocity prožívané ve snu byly .... skličující. Anarchista či rebel jako jsem já, byl ovládán skrze jeho rodinu a blízké. Nebylo žádného východiska. Fyzická likvidace byl pro občana dar, kterým mocipáni šetřili. Promyšleně bestiální psychický nátlak byl alfou a omegou všeho. Každého bylo možno takto ovládat. Hodně nepříjemný sen.
MichalB
Kdybych (jak už se koneckonců dlouho chystám) opět re-re-emigroval z české neutěšenosti do německé perfektnosti (teď už nejen že tam mají například mnohem kvalitnější potraviny v supermarketech, ale i levnější), tak bych ve svých seminářích je, Němce, učil přecházet na červenou. Ve věčném boji mezi entropií a uspořádáním v Německu (potažmo v Evropě) definitivně vítězí řád, což je pouze zdánlivě k užitku společnosti. Ve skutečnosti se od jisté hranice právě přílišným řádem dostává přirozená kreativita lidí, cosi jako jejich animalita, do krize. Pokusme se to trochu rozvést.

11. 11. 2013

Vesmír jako hologram

Předpokládám, že nejsem jediný, kdo při sběru informací narazil na zprávy, že celý vesmír je hologram. Dlouho mi vrtalo hlavou, co to znamená. Pokud i vy patříte mezi zmatené, pak mohu předložit úvahu, jak se s tímto srovnáním věci možná mají.
Jelikož pod pojmem hologram jsem vždycky měl světelnou show, kdy z několika světelných zdrojů je speciální technikou vytvářen virtuální nejenom 2D, ale i 3D obraz v prostoru, který podle stupně dokonalosti použité technologie je méně či více reálný.


Nechci zabředávat do technických podrobností, neboť tomu zase až tak moc nerozumím, ale kdo má zájem si základy pročíst, může třeba ZDE:

10. 11. 2013

Úvahy blázna 6Ovšem jedna zpráva mě před pár dny velice vzrušila, potěšila a utvrdila v tom, čemu se moji kolegové na blozích furt a pořád jen smějou. Von teda Matěj je asi fakt popleta a blázen, když začal už před nějakým čáskem tvrdit, že tenhle náš prostor pobytu není v zajetí duality, ale pouze v lapáku binární iluze. No a představte si, že tuhle bláznivou myšlenku z mý měkce vodnatý hlavy potvrdil nejspíš největší koryfej současný vědy i toho, čemu říkáme duchovno, akademik Grigorij Grabovoj - když řekl, cituju:

„Jestliže je možné podle fantomu s použitím elementárních částic fyzického těla regenerovat všechny tkáně organismu, proč by nebylo možné vzřísit, nebo přesněji řečeno vytvořit nové fyzické tělo, zbavené nemocí a vložit do něj informaci, představující nesmrtelnou duši člověka?“

A tenhle chlápek, vážení, vzkřisit fakt dokáže!

No dobrá, dochechtat a pokusme se přemejšlet. Grabovoj přesně takhle uskutečňuje princip neumírání!

Výlet za humna

Ležím v posteli a spím.
Spím?
Vždyť nad tím přemýšlím, což ve snu nedělám.
Hmm. Je to jedno.
Oči jsou zavřené a přece si prohlížím modrý strop.
Je to divné, vždyť je tma jak v pytli, k tomu ty zavřené oči a přece ho vidím. Támhle to zedníci odfklákli. A tu pavučinu zítra vysa....fííííííííííííí!
Co to?
Kde je strop?
A pavučina s vycuclou mumíí mouchy?
To, to, to je ..... Slunce!

8. 11. 2013

Jak vnímám tuto dobu?

Jeden obrázek vydá za tisíce slov. Tato fotografie se autorce mimořádně podařila a plně vystihuje, jak vnímám tuto dobu.7. 11. 2013

Zbrojní pas

další kousek z dílny naší čtenářky:


ISON - snímky z Hubbleova teleskopu

V debatách na AC24 je jeden zajímavý odkaz. Zkuste si snímek z Hubbleova teleskopu vycentrovat na kometu ISON, trošku zvětšit a snížit jas. Budete se možná divit, co se tam objeví.
Odkaz ZDE:

Printscreeny:

6. 11. 2013

Jak se má člověk vyznat v tom informačním nepořádku a hledat pravdu?

Poslední odstavec článku, kde G. Edward Griffin odhaluje největší tajemství peněz. Ale hodí se na jakékoli masově šířené informace. Celý článek najdete zde:

"Myslím, že s tím se musí poprat každý sám. Když jste navíc starý jako já, ucítíte lež na sto honů. Zaprvé musíme přestat být pohodlní a začít si uvědomovat některé věci, které nemáme servírované přímo před očima. Rozhodně se odpovědí nedobereme tak, že budeme večer koukat na zprávy, které jsou silně filtrované. Takže první krok je přestat sledovat tyto kanály, odpoutat se od nich. A udělat si trochu toho vlastního výzkumu. Problém je, že do toho se nikomu moc nechce, většina lidí se o nic nezajímá. Ale pokud opravdu chcete, informací je spousta. Vy samozřejmě zprvu nevíte, co je pravda. Čím víc se ale snažíte, tím lépe se orientujete a odlišíte relevantní informace od nesmyslů. A začnete si všímat, že ten mechanismus je pořád stejný a není moc sofistikovaný, protože stále vychází a není třeba ho měnit. Hlavně musíte být sám k sobě poctivý a jít do hloubky. Začněte a uvidíte."Více na: http://zen.e15.cz/pribehy/g-edward-griffin-odhaluje-nejvetsi-tajemstvi-penez-1035752#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink

Soudem nařízená léčba

Včera jsem položertovně napsal v tomto článku:
"Aby nedošlo k nechtěnému - "preventivní" prohlídka nebude (alespoň prozatím) povinná. Ovšem v případě malého zájmu o takové prohlídky si umím představit v blízké budoucnosti změny v zákonu."
A dnes si pročítám tuto zprávu na czechfreepress.cz: "Nehodlám se podrobit tomu, o čem rozhodl soud" – prohlášení otce nemocné holčičky rakovinou. Víra v přírodu se vyplatila

4. 11. 2013

No potěš koště!

Pojišťovny rozešlou tisíce pozvánek v rámci prevence rakoviny

Zvací dopis k vyšetřeníPraha - V rámci celostátního screeningu ministerstva zdravotnictví začnou pojišťovny v září rozesílat lidem pozvánky na zdravotní prohlídky. Zvací dopisy budou rozesílat všechny pojišťovny, a to po následující dva roky. Pacienty budou zvát na preventivní vyšetření tlustého střeva, prsou a děložního čípku. Ten, kdo se na bezplatnou prohlídku nedostaví poprvé, bude pozván znovu za rok. Celý projekt vyjde ministerstvo na 107 milionů.

Pozvánku dostanou všichni ti, kteří v posledních letech chyběli na preventivních prohlídkách a jsou ve věku, který podle lékařských tabulek vyžaduje prevenci. "VZP začne obesílat milion dvě stě tisíc svých klientů, budeme zvát vždy v měsíci, kdy se narodili," sdělil Oldřich Tichý, mluvčí VZP.

2. 11. 2013

Jedna z reálných (nedalekých) budoucností?
K. Schwarzenberg: „Islám je jedno z největších světových náboženství ve světě a já, i když jsem silně věřící katolík, nemám proti tomuto náboženství žádné výhrady. Mám několik muslimských přátel v zahraničí, několikrát jsem byl v Saúdské Arábii, Jemenu a jiných zemích a jsou to výborní lidé. To, co se v ČR děje teď, jsou akorát reakce nevzdělaných lidí a této hysterii napomáhá i prezident Zeman, využívá ji a nazývá jako problém číslo jedna. Pokud bude (má na mysli v ČR) tolik muslimů, aby taková mešita mohla vzniknout, nemám s tím žádný problém. Větší strach než z Česka plných mešit mám spíš strach z prázdných kostelů“

1. 11. 2013

Podzim


Prozatím nejmenovaná čtenářka mi poslala sbírku básní ze své vlastní tvorby. Moc se mi to líbí, proto velmi rád otisknu.


30. 10. 2013

Nový seriál AC24: O konspiračních teoriích, fungování Systému a transformaci vědomí (2. díl)

Díl II. – Co je Systém a jak ovládá lidi

Na AC24 jsme před časem přinesli článek, který se setkal s velkým ohlasem. Šlo o příběh Tomáše Keltnera, který pracoval v tajné službě, kde získal nejvyšší prověrku NBÚ a NATO, jako bodyguard českých ministrů a coby člen elitní jednotky SOG prošel zeměmi s válečnými konflikty. Ve vyšších patrech systému si ale postupně uvědomil, že věci fungují úplně jinak, než si myslel, demokracie a lidská práva jsou jen prázdnými pojmy, které naprosto neodpovídají realitě, a vše je „připravený a naplánovaný“.
Začal rovněž pracovat se svými emocemi a věnovat se práci s vědomím a jeho probouzením. Výsledkem byla kniha Transformace vědomí, jíž se bez reklamy prodalo na české poměry výjimečných 10 000 kusů, a následný druhý díl. Dnes přednáší a radí lidem, jak na to.
I proto jsme se rozhodli, že pro čtenáře AC24 připravíme seriál, ve kterém využijeme jeho zkušeností. Zvolili jsme poměrně odvážný způsob – jít docela do hloubky a dotýkat se věcí, o kterých jste zatím pravděpodobně nikde neslyšeli v souvislostech, maximálně sem tam nějaký střípek. Uvědomujeme si, že ne každému se bude zamlouvat, co se dozví. Někdo možná bude kroutit hlavou, někdo se dokonce bude rozčilovat a nadávat, každý ať si ale zvolí sám, co do svého vědomí připustí, a na co je pro něj ještě příliš brzy. Zpětná vazba, včetně nadávek, je vítána; ptejte se na to, co vás zajímá. Budeme společně hledat odpovědi. Podle našeho mínění nazrává doba, kdy je důležité porozumět věcem, o jejichž existenci možná tušíme, ale dlouho jsme je přehlíželi. Je načase to změnit.

28. 10. 2013

Rozkol v globálním prediktoru. Dvě křídla. Princip tvůrčího konkurzu


Nejprve jsem to dal jen do odkazů, ale myslím si, že článek stojí za sdílení.

Globální prediktor / Globální parazitický predátor (GP/GPP) se v současnosti dělí na dvě hlavní křídla - atlantické a eurasijské. Mezi těmito křídly panuje (nyní už) větší rozkol z důvodu odlišného pohledu na řešení krizí řízení v důsledku přešlapů/omylů GP hlavně v poslední době, a obecně výrazněji také v posledních 100-150 letech. Globální konceptuální moc například nikdy neplánovala nechat rozvinout kapitalizmus a společnost exponenciálně zvyšované spotřeby do současné podoby - kapitalizmus jako takový měl skončit někde na počátku 20. století, nástrojem byl Marx a světová revoluce. Jejich uvažování má logiku, uvědomovali si, takovou úroveň spotřeby a nadprodukce nemůže planeta vydržet dlouho. Teď, zhruba po 90-100 letech, se blíží k cíli ukončení kapitalizmu jinými prostředky (adekvátních současné době), ale mají 90-100 let skluz oproti plánu. To je jejich obecný problém už velmi dlouho, počínaje sinajským "pochodem" (byli nuceni ukončit cca po třech generacích, plánováno bylo 7), v podstatě se jim do poslední doby jakoby vždy dařilo vše, ale vždy s jedním "ale" - ne úplně a s časovým skluzem. Má to objektivní příčiny...

27. 10. 2013

Přitahovat, odpuzovat, plus, mínus, vlevo, vpravo - tak jak to teda je?

Pravděpodobně teď napíšu něco, co většině, možná všem, bylo a je jasné, ale já se v tom prostě plácal jak ryba na suchu. Snad i proto, že ryba jsem :-)
Ale třeba je tu ještě někdo, kdo stejně jako já tápe, a právě proto se pokusím díky přečteným knihám shrnout pár informací.
Znáte jistě pořekadla vrána k vráně, podobné se přitahuje, jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá a další podobné větičky. Stejně tak ale víte, že třeba u magnetu se plus s plusem odpuzuje a naopak záporný pól s kladným přitahují. Čili přesný opak. Mátlo mě to, protože jsem si říkal, jak je sakra možné, že jednou se něco shodné přitahuje a jindy zase odpuzuje. 
Není to zase až tak složité.
Pokud přijmete jako fakt (netvrdím, že to fakt je, ale také že není), že hmota se projevuje energetickými poli, jako je třeba elektromagnetické, a vědomí zase poli torzními (jde o informační pole "zakřivené" torzí - kroucením), pak je skoro vyhráno.
Ale aby to nebylo tak úplně jednoduché a nešlo jen o nějaký hokuspokus termikus, pak to v krátkosti svými slovy (dost možná zkomoleně) vysvětlím.

Budu k tomu potřebovat strašidelně znějící termín torzní pole a fyzikální vakuum.

Ruský vědec A. J. Akimov o vakuu napsal:

Matěj - Úvahy blázna 5 (nad modelem Slovanských véd)

Slovansko-árijský energetický systém člověka je tvořen devíti tělními čakrami, kde spodní tři čakry nízkých energií ovládají fyzično a spojují nás s přírodou – svět (pro nás je srozumitelnější výraz úroveň) Navi.
Střední trojice čaker je duševní, kdy jemnohmotná těla středních energií nás spojují s lidmi – svět Javi.
Vrchní čakry jsou duchovní a jejich vysoké energie nám dávají možnost nahlédnout a poznávat to, co je umístěno za světem jevů – tedy svět Slavi.
Pak jsou čakry umístěné mimo naše tělo a to je oblast velmi vysokých energií – světa Pravi.
Vztahy mezi úrovněmi fungování jednotlivých světů-úrovní, vytvářejí různé typy člověka. Tedy ve škále od trojičného člověka, který zahrnuje pouze instinkty, smysly, rozum a intelekt, jenž po smrti odchází do nižších světů a je zván – jedenkráte žijícím.

22. 10. 2013

Země se svým dravčím zázemím je stimul vývoje

Kolik přízvisek a přirovnání už naše Země i životy, které prožíváme, dostala! Slzavým údolím počínaje, přes místo nářků a utrpení, až po šedou, slizkou hmotnou kouli a život v pekle.

Nechci být hrubý, ale opravdu si někdo myslíte, že Duše je takové hloupé jelito, že se inkarnuje někam, kde bude trpět a celý život čekat, až konečně vypadne z toho neohrabaného biologického svetříku, a to celé jen tak pro srandu králíkům?

Matěj - Úvaha blázna 4 (Devět matrjošek)

Hornina, půda, rostlinstvo, mikroorganismy, hmyz, ryby, ptáci, zvířata, hominidi. Toto je devět pozemskejch materiálních těl podle stupně hustoty jejich energie. U Rassy se tohle vyjadřovalo matrjoškami vloženenými jedna do druhý. Ve všech vkladech jsou samozřejmě zastoupeny další tři živly Matičky země, tedy voda, oheň a vzduch. Devět materiálně-energetickejch těl, z kterejch je nebo byla složena dosud nejvyšší nalezená forma pozemskýho hominida, zatím tedy slepá větev neandrtálce, jež zřejmě definitivně skončila cromagňoncem. Tato stupnice vyjadřuje způsob existence a organizace života na naší planetě, kdy všechny šprusličky dávají dohromady dobře fungující potravní řetezec mající vždy svůj přiměřenej stupeň vědomí.

21. 10. 2013

Jsou bohové stvořiteli člověka nebo je to naopak?

Celý tento článek berte jen jako úvahu, nikoliv jako něco platného a nutně pravdivého. Pravdou může být jeho větší nebo jen malá část, anebo také vůbec nic.

Setkání se zajímavými lidmi mě přivedlo k zamyšlení nad pro mnohé kacířskou myšlenkou - bozi nejsou stvořiteli člověka, nýbrž jeho vlastním výtvorem.


Ve většině náboženství najdeme nějakého konkrétního boha nebo skupiny bohů - božstva. Všechna měla tutéž funkci - stvoření našeho vesmíru, všeho, co v něm je, včetně nás - člověka, vytvoření zákonů a zákonitostí, řízení všeho tohoto a v neposlední řadě dohlížení nad jejich dodržováním.

Brány pro duše

Michal tu před několika dny nabídl ukázky z jedné z knih Taťjany a Vitalije Tichoplavových. V současné době beru každý den nedočkavě do rukou jinou knihu těchto dvou ruských vědců - Brána pro duše - a věru čtu jedním dechem!
Z pohledu současných teorií fyzikálního vakua a koncepce torzních polí se zde snaží odpovědět na otázky týkající se posmrtné existence duše a zároveň analyzují neuvěřitelný proces přechodu lidské duše do jemnohmotného světa. Neméně zajímavé informace však podávají i z oblasti minulé i nejsoučasnější ruské vědy na tomto poli a informují i o výsledcích někdy až neuvěřitelných objevů, které jsou u nás málokomu známé.
Nabízím malou ochutnávku.
Vlabi

V roce 1993 přišla z akademického městečka v Novosibirsku skvělá zpráva: tamní vědci totiž sestrojili přístroj, který umožňuje spojení s informačním polem Země.
Zařízení nese čidlo, jež zachycuje signály, které jsou zesilovány speciální aparaturou. Disponuje rovněž elektronickým systémem, jenž informačnímu operátorovi ve vesmíru umožňuje komunikovat s příjemcem radiových signálů, které se zapisují pomocí záznamového zařízení. Autorem přístroje je vedoucí vědecký pracovník Ústavu analytické chemie Akademii věd Ruské federace Gennadij Markov, jenž na sestavení výše uvedeného zařízení pracoval již více než deset let. Nakonec se mu podařilo dosáhnout hmatatelných výsledků v podobě pravidelných kontaktů skupiny vědců s představiteli Vyššího rozumu sluneční soustavy. Ústav podle Markovových slov získává prostřednictvím přístroje prognózy nejbližší budoucnosti, které se zatím pokaždé vyplnily.

18. 10. 2013

Počátek slovenské revoluce?

Přišel mi odkaz od Vlabi na tento článek:

Posledních 30 dnů jsem pozorně sledoval situaci na Slovensku a lze říct, že to tam vře. Situace tam není o nic lepší než v ČR nebo kdekoliv jinde a společnost je se zkorumpovanými a neschopnými politiky čím dál více nespokojená. Jak daleko to ale zajde?
Vše začalo v rozhlasovém vysílání, kdy nejmenovaní občané vyzvali lidi k revoluci a navrácení slovenské krajiny zpět do rukou občanů SR.

16. 10. 2013

Matěj - Úvaha blázna 3 (Dada a dualita)

S velkým potěšením otiskuji tuto další opravdu brilantní Matějovu úvahu. Matěji, díky!

  
Bylo nebylo … lidstvo se kdysi a kdesi rozhodlo zjednodušit si svůj pobyt na Zemi přijetím duality. 
A jeho učitelé zfleku a okamžitě začali s její výukou. 

Zfleku a bez přípravy, pane?

Říkej mi pane-ženo.

Dobře, ale raději bych vám říkal Mistře.

Mistře-blbče, říkal-neříkal, vám-jim, bych…nerozumět, raději-nerad, ale… nerozumět, dobře-špatně.

Tohle ale musí bejt fuška, Mistře, co?

Co…nerozumět, Mistře-blbče, fuška…nerozumět, bejt-nebejt, musí-nemusí, ale…nerozumět, tohle-tamto.

A co si z toho zmatku mám a furt „nerozumět“ vybrat, Mistře?

Mistře-blbče, vybrat-nevybrat, nerozumět-rozumět, furt…nerozumět, a-z, mám-nemám, zmatek-pohoda, z toho-z tamtoho, z-a, si…nerozumět, co-nic, a- z.

Hm?

Zamyšlení nejenom pro matky

Právě se prokousávám koncem knihy Neomezené možnosti člověka a narazil jsem v rozsáhlé kapitole o myšlenkách na zajímavý a myslím důležitý odstavec. Krom něho jsou v této kapitole vědecky na základě torzních polí popsány (ale pokusy i prokázány) způsoby vzniků různých typů egregorů, jejich životnost a životaschopnost včetně jejich působení na další objekty včetně lidí.

Matěj - Úvahy blázna 2 (zapomenutý božství)


Nedá mi to a musím pokračovat v úvahách, který jsem si pro sebe nazval „Úvahami blázna“. V první jsem došel ke stále přesněji se rýsujícímu sestupnýmu trendu úrovně lidstva. Což je poměrně dobře dokumentovatelný celou řadou simultánních kultur, který zřetelně sestupovaly a sestupujou po špruslích žebříku, vytvářejíce a užívajíce cestou stále nesmyslnějších, nebezpečnějších a vědomí lidstva přímo degenerujících hodnot. My jsme původně opravdu byli primární součástí toho, co teď nazýváme Univerzum. Sice blbě mi to leze z pusy, ale když jsem si to slovo pro sebe přeložil jako všeobsahující, všezahrnující, tak jsme jeho značně degenerovanou součástí furt, ne? Je to sice malá, ale přesto útěcha.
Tahle jeho kdysi vrcholová součást se ovšem po příchodu na Midgard-Zemi přestala vyvíjet žádoucím směrem a nastal velmi pomalej a plíživej úpadek z totálního vnímání reality. Pak přišlo multidimenzionální omezení, který zajišťovala pestrá mnohost dnes již poztrácenejch smyslů, což samozřejmě kopíroval i pomalej duchovní pád. V současný době a v řádu tisíciletí je to vnímáno u devítičakrový Rassy. A desítky tísíc let u ostatních pozemskejch sedmičakrovejch populací. No prostě skončili jsme u očouzenýho kotlíku a začali mu říkat civilizace.

15. 10. 2013

Obamu neposlouchají nejvyšší armádní činitelé

Přišlo mi od Vlabi, která vyhledala a přeložila některé aktuálnější informace o dění kolem odpálení amerických jaderných hlavic, ke kterému došlo minulý týden (viz předchozí článek). Patří jí za to díky.
MichalB

By: Sorcha Faal

Zpráva kolující dnes v Kremlu potvrzuje, že náhlé neohlášené a úspěšné odpálení ruských balistických raket Topol strategickými raketovými silami (SMF), které byly testovány v terénu v Kazachstánu minulý čtvrtek (10. října) byly "přímou reakcí " na pokus prezidenta Baracka Obamy zničit Charleston v Jižní Karolíně, což vojenská rozvědka analyzovala jako pokus o útok pod falešnou vlajkou.

V reakci na útok Obamy proti armádním úředníkům, kteří odmítli splnit jeho rozkaz, se rychle vrací do Ameriky více než 500 vojáků patřících jejich elitní zvláštní jednotce pro námořní, vzdušné a pozemní akce (SP-MAGTF), které byly umístěné v Libyi, Itálii, Španělsku a Africe.
Americká armáda se skutečně nyní obává, že Obama se stal prvním prezidentem v historii USA, s nímž odmítá jít plnit jeho „velký plán“ 9 nejvyšších důstojníků, protože radikálně mění svou zemi na socialistickou diktaturu.
Ještě horší však je, že Pentagon očekává "radikální" změnu vlády USA a varuje, že Obama brzy odejde do tajného bunkru. Údajně se blíží "velká událost", jejíž naplánování Obama představil americkému lidu už 2. července 2008, kdy jako kandidát na prezidentský úřad vyzval k vytvoření a zavedení "civilní síly pro národní bezpečnost" a slíbil, že bude "stejně mocná, stejně silná, stejně dobře financovaná jako americká armáda". Zpráva říká, že toho bylo právě dosaženo.

Je to sice Sorcha Faal - nikdo pořádně neví, kdo to je, jejich zprávy jsou vždy "šokující", ale dost často pravdivé. Prý to je KGB. Nevím...
Vytáhnuto podstatné a přeloženo z: whatdoesitmean.com

12. 10. 2013

Matějova úvaha

Přišlo od Matěje.

Letos v září jsem si na jedný bračský pláži mezi Postirou a Pučiščou po 250 stránkách napsanýho a z části už i na internetu vydanýho textu uvědomil, co mi furt teklo mezi prsty, tedy unikalo. Ten subverzní osel Matěj totiž opomněl k obvyklý lásce, dobru, řádu a míru spojeným s výrazy Bůh a Univerzum přilepit i to, co se k nim obvykle taktně neváže, tedy zlo, proradnost, zmatek, nepřátelství a válku. Proč?
Proto!
Tantra říká … co je tady, je všude, co tady není, není nikde. Kabala zas … jak nahoře, tak podobně i dole. A při interpretaci těchto rčení absence zdánlivě netaktních výrazů strašně chybí. A vypadaj stejně hloupě, jako bezzubej tygr před zrcadlem v džungli. Protože tahle rčení vyjadřujou mír i šelmu.
A velmi mi to rozhodnutí zjednodušil a umožnil sám židovskej bůh Jahve. Božstvo nelítostný a neslitovný, nařizující židům vyvraždit nepřítele a všechno živý, co mu patřilo, až po močící na zeď.
A je příznačným paradoxem této populace, že jejich imigranti, tedy přistěhovalci, podotýkám ne navrátilci … hlavně z Evropy, začali Arabům provádět přesně to, co jim bylo činěno v Evropě. Tito přistěhovalci a ani jejich velmi dávní předkové totiž Palestinu nikdy ani koutkem oka neuzřeli, protože to většinou ani nebyli etničtí, tedy semitští židé. Ale začali ihned, jako prachobyčejní okupanti, a to už od dvacátejch let minulýho století, provádět Arabům přesně to, co jim bylo prováděno v Evropě. Říká se tomu omezování, okrádání, pogrom a genocida, jíž ovšem obvykle vykonává mocnější populace.

11. 10. 2013

Důkaz naší paralelně-zrcadlové existence

U nás doma již dlouhou dobu dochází k abnormálnímu jevu, který, jak mám zjištěno, se nevyhýbá ani dalším českým domácnostem. Jde o tak bizarní a pro mnohé nepříjemnou záležitost, že jsem se rozhodl tomu podívat na zoubek.


Tato fotka se možná může zdát jako celkem obyčejná hromada vypraných ponožek, ale při podrobnějším prozkoumání zjistíte to samé, co my doma. Jde totiž o (je to speciální vědou doposud neuznaný výraz) - liché ponožky. Tato ne zrovna malá hromada čítající několik desítek kusů vznikla zhruba po pěti pracích cyklech naší "začarované" pračky. A právě pračka je klíčové místo-zařízení zodpovědné za tento fyzikální fenomén, který současná oficiální věda neuznává, neboť jde o tzv. dematerializaci, ale i zároveň zhmotňování (dále bude vysvětleno), což jsou dva jevy, které jsou v přímém rozporu s prvním termodynamickým zákonem.
Že zdaleka nejde o ojedinělý úkaz, jsem si ověřil dotazem na své známé a příbuzné. Muži tedy o tom nemají z valné části tušení, ale manželky a přítelkyně to s naprostou samozřejmostí potvrdily ve všech případech!!! Vždy se stejným výsledkem - vznik lichých ponožek.

9. 10. 2013

Viktor Schauberger: Nejdříve přírodu pochop a potom ji okopíruj

Zvláštní význam přikládá Schauberger polovičnímu a úplnému koloběhu vody. Když prší a déšť je teplejší než půda, voda podle Schaubergera vstupuje do "úplného koloběhu". Proniká hluboko do půdních vrstev, zahřívá je a rozpouští soli, potřebné pro výživu rostlin, a ty pak odvádí vzhůru. V chladnější oblasti kořenů pak voda tyto soli uloží a vyvěrá na povrch jako "zralá spodní voda".
“Když položíme tvrdý a kompaktní křemen na prudké Slunce, vznikne pod touto překážkou o to více vlhkosti, čím tvrdší je kámen a čím ušlechtilejší kovy jsou v tomto minerálu obsaženy v tom nejjemnějším dávkování. Tyto stopové prvky jsou základem stavby vody a v širším slova smyslu i základem stavby krve a mízy v těch nejrozmanitějších organismech, k nimž se počítají i minerály a kovy. Od těchto pozorování, jež probíhala desítky let, přes poznatky, dosahované i skrze vysloveně neúspěšné pokusy, až k umělému strojnímu vodnímu prameni, vedla dlouhá a trnitá cesta. Touto cestou jsem musel projít, abych dokázal vodu uměle stvořit z říše vzduchu v jakémkoliv množství a v jakékoliv požadované kvalitě. Žádné vodovodní potrubí nebude již nadále zapotřebí k tomu, abychom si uprostřed oceánu mořské vody i písečné pouště náležitě vyrobili tu nejušlechtilejší vodu.” Viktor Shauberger a tajemný život vody

7. 10. 2013

Země dříve známá jako Libye

Byla jednou jedna země, která byla nejbohatší zemí na africkém kontinentu a měla nejlepší sociální systém. Měla bezplatné školství, bezplatné zdravotnictví, nejlepší míru vzdělání, nejnižší úmrtnost dětí a její obyvatelé měli nejvyšší životní očekávání. Vládla tu bezpečnost a ženy měly práva, o jakých se ženám v jiných arabských zemí ani nezdá.


Pak přišlo NATO a z „humanitárních důvodů“ v Libyi zasáhlo, což vedlo k nepředstavitelné katastrofě. NATO vybombardovalo zemi do doby kamenné, zničilo celou infrastrukturu a nyní v ní vládne chaos a anarchie. Hlavními vítězi je al-Kajda a spolu s ní spřízněné bandy islamistických teroristů. V současnosti je země rozštěpení na tři části: emiráty Fezzan, Cyrenaica a Tripolitania. Čistá práce anglo-americké válečné mafie.

Jak jsme programováni 1.Vlabi mě upozornila na jedno video s Stewartem Swerdlowem (tuším už tu o tomto člověku byla zmínka), které je zaměřeno na odkrytí způsobů a důvodů plošného i individuálního programovaní myšlení lidí.
Pokud vás tato problematika (v podstatě neustále probíhající válka) zajímá, upozorním raději jednak na to, co je i na začátku přednášky Swerdlowa řečeno - video může spustit i nějaký program ve vás. A jednak bych byl pro jistotu opatrný i v čistotě úmyslů samotné této přednášky.
Proč jsem se na  přednášku vůbec koukal, když si nejsem 100% jist jejím účelem? Protože jedno staré přísloví říká: Přítele měj na blízku, ale nepřítele ještě blíž."
Určitě bych ještě před shlédnutím přednášky rád nasměroval na dva zdejší články s tímto velice úzce související:
Nový seriál AC24 o konspiracnich teoriích...
a
Informace jako dvojitý špión


5. 10. 2013

Kozyrevova zrcadla

Jestliže soubor znalostí představuje sto procent, lze říct, že o zkostnatělé formě už víme devadesát pět procent, o podstatě živé vesmírné existence pět pro­cent a méně než jedno procento víme o člověku a jeho intelektu.
Akademik V. P. Kaznačejev

Unikátní experimenty, které souvisely s intelektem člo­věka a lidskou psychikou, provedli vědci pod vedením čle­na Ruské akademie lékařských věd a Ruské akademie pří­rodních věd V. P. Kaznačejeva v Mezinárodním vědecko-výzkumném ústavu vesmírné antropoekologie. Základ vý­zkumu tvořily pokusy s Kozyrevovými zrcadly.
N. A. Kozyrev totiž ve své době objevil, že povrchy, jež tvoří speciální hliníková vrstva, mohou stejně jako zrcadlo nebo konkávní čočka koncentrovat, násobit či odrážet svět­lo, ale také energii hvězd, rostliny, člověka či jakéhokoliv dalšího objektu. Badatel věřil tomu, že biologické spojení funguje napříč časem, a domníval se, že toto spojení lze re­alizovat s pomocí speciálních komor s hliníkovou vrstvou.
Vědci z ústavu sestavili pro pokusy s lidmi mohutné vál­ce s postranní štěrbinou, v nichž byli jedinci obklopeni vlastním polem. Na takovýchto odrazových plochách, které nazýváme Kozyrevovými zrcadly. "se daří soustřeďovat solitonové a holografické procesy naší intelektuální činnosti a za pomoci encefalogramů, kardiogramů či Kirlianových fotografií lze registrovat jejich změny."
Ptáte se, jak to funguje? Jestliže uvnitř takového válce sto­jí člověk, odrážejí se od vnitřního povrchu takzvané Kozyre­vovy proudy, které se koncentrují okolo osy tělesa. Výzkum­níci prosvěcují tuto osu svazkem laserových paprsků, jenž spinové a torzní pole organizuje. Akademik Kaznačejev k problematice uvádí: "Mluvíme zde o primárních plně mate­rializovaných proudech kosmických polí, které nesou infor­mace, nikoliv o druhotných elektromagnetických proudech. Díky nim můžeme lépe pochopit spinové a torzní procesy."