30. 12. 2013

Kapitoly z evoluční teorie druhu HOMO

(silvestrovský fejeton o nás konspirátoristech) 


I. homo probuzený


Přemýšleli jste někdy, kde se bere "homo probuzený"?
To máte tak. Jednou zákonitě přijde chvíle, kdy vás totálně vytočí čtrnáctá reklama v půlhodinovém filmu nebo výhodná akce na bůček za 99,90. A když vám váš čiperný venkovský synek přinese už osmnáctou poznámku znění  „Je neklidný“ (= Lítá po chodbě jak utržený ze řetězu), konečně vám v hlavě zahlodá červík, že něco v tom našem světě asi nebude tak úplně OK.
    Někdo si rezignovaně během patnácté reklamy dojde na WC a pak, aniž se dočká konce filmu, zcela vycucnutý usne mezi rozsypanými chipsy. Jiný jde do hospody a svou bezradnost vymlátí do ksichtu stejně bezradnému sousedovi u stolu.
    To všechno je vpodstatě klid před bouří. Protože to, co přijde pak… Náhodně zachycená věta nebo omylem otevřená internetová stránka spustí - Příběh:

27. 12. 2013

Intuice - nedoceňovaná ale i ne zcela pochopená?

Jako houby po dešti se množí sdělení, články, zprávy, komentáře apod. lidí, kteří buď sami sebe, nebo je tak titulují druzí, spadají do kategorie tzv. probouzejících se, či dokonce už probuzených lidí. Nejde z mé strany o žádný sarkasmus, vždyť i mně to často z huby nebo z klávesnice vyklouzne. 
Oč jde? 
O intuici nebo o konání na základě intuice. Však to znáte - "Intuice mi řekla tohle, intuice mi řekla tamto..."
Možná z případných vašich komentářů zjistím, že jde jen o chybu v názvosloví a já pod tímto termínem mám v hlavě uloženo něco jiného, a tím se mi ledasco hodně zjednoduší.
Jelikož je doba, kdy neberu jako "hotovku" naprosto nic, zamyslel jsem se tedy nad fenoménem zvaným intuice. Dáma Wikipedie s často chatrnýma nohama říká:

Intuice (z lat. in-tueor, in-tuitum) znamená vhled nebo náhled a v současném užití obvykle označuje schopnost rychlého chápání, odhadu a rozhodování, které není zprostředkováno žádným uvažováním, a ačkoli bývá provázeno pocitem jasnosti a jistoty, není podloženo žádnými důvody.

24. 12. 2013

Vážení čtenáři, přátelé

přeji nám všem na Zemi:


- ať následné časy se k sobě budeme umět chovat jako kočka a pes- ať nás radost do života třeba povalí na záda- ať se štěstím vznášíme a nejenom v představách
- ať se máme vždy s kým obejmout- ať máme vždy někoho, o koho se můžeme kdykoliv opřít
- ať jsme svobodní ve svých volbách- ať jsme vždy sami sebou
MichalB @ Vlabi

21. 12. 2013

Pád Zářícího hada

Koukal jsem, že v kinech frčí nové zpracování dobrodružných knih J. R. R. Tolkiena. Ač jsem je dříve nemusel, dnes si mohu díky knihám I. Wiesnera a dalších autorů dávat mnohé do souvislostí. Nebudu text až na vysvětlivky nikterak komentovat, kdo chce, ten si případné odpovědi dohledá, a vyplivnu sem další kousek z knihy Předpeklí ráje. A jako vždy - nepředkládám žádná fakta ani zaručené pravdy, pouze další možnou alternativu, ke které došel Wiesner spojením logiky a intuice.Hledáš lesy skal,
kde tvorové divní s tebou hovoří?
Hledáš hady prastaré,
co na zádech nosí obry?
Tchien-wen (Otázky nebes)


Již v dřívějších kapitolách jsem se zmínil o válkách mezi Valary a Melkorem, které začaly z vůle Melkora již v dávných časech. Valarové jsou ti z Ainurů, kteří si zvolili svůj úděl a spojili jej se Zemí. Prvním z Ainurů byl původně Melkor - Zářící had. Lidský duch ztěží porozumí důvodu odcizení Melkora Ilúvatárovi (Stvořitel všeho - moje poznámka) a Ainurům (něco jako mladší sourozenci Melkora). Snad to byla žárlivost, snad touha po nejvyšší moci, kdož to ví? Postupně se stal Melkor nepřítelem a ve své nenávisti soustavně ničil vše, co na Zemi vytvořili, jak to vypráví staré galské eposy Valaquenta a Silmarillquenta (z nich mimochodem čerpal informace pro své knihy J.R.R.Tolkien), jejichž předlohou byly zřejmě velmi staré ligurské prameny. Zářící had Melkor není nikdo jiný než biblický Lucifer, původně kníže Světla (poznání), později jen kníže Tmy (zla).

19. 12. 2013

Můj postoj k 5D a dalším cukrátkům

Začnu Petrovým textem, který mi imponuje a byl bych nerad, pokud by zapadl v komentářích:

Někteří nemají pochopit čím,
někteří nechápou,
někteří nechtějí chápat,
někteří chápou, ale popírají,
někteří chápou, nepopírají, ale nezajímá je to,
a někteří chápou, ale neozývají se, protože existují ti výše napsaní...  


Poslední článek s textem od Aoliana nastartoval jisté emoce. Tyto emoce znám dobře z vlastních zkušeností z dob minulých, kdy moje dosavadní názory na svět byly průběžně drceny kameny informací nejrůznějších ezoterických, konspiracechtivých a duchovních webů. To nejsilnější, co z nich na mě doslova střílelo, byla snaha zasévat strach a obavy, že když nestihnu tohle či tamto, budu navždy smeten buď bohem všemohoucím, nebo nekompromisní přírodou a vesmírem do spodiny Univerza, na kterou se všechny světlé bytosti štítí i pomyslet. Tyto snahy o ovládnutí mysli nemusí nutně pocházet primárně od autorů článků, knih a přednášek. Ti jsou jen nástroji. A patrně to samé platí i o mně. 
No a pak je tu další skupina, která sice nešíří strach, ale něco jiného neméně nebezpečného - pasivitu, která břinká na přirozenou vlastnost člověka - lenost. Ono totiž není pravda, že kdo nic nedělá, tak nic nezkazí. Opak je pravdou.
Proto se snažím neulpívat na žádném světonázoru (osobní vnímání světa a reality) a jsem rád za každý nový relevantní náhled na naši existenci, který boří všechny předchozí, protože to beru jako možnost osvobození se od případného cizího vlivu.

18. 12. 2013

Pozemská hmota versus 5D úroveň

Dnes vám tu se souhlasem autora hodím část textu od člověka, jehož povídky a vyprávění jsem dlouhou dobu nechápal. Neodsuzoval, ani sám sobě neoznačoval jako výmysly, jen jsem často nerozuměl, o čem jsou. Naštěstí nejenom doba se mění. Děkuji mu za zcela nevšední vysvětlení věcí a záležitostí, s kterými jsem si dlouhou dobu nevěděl rady a ledasco mi vysvětlují. Je mi jasné, že pro obsah, ale i formu to nebude pro každého. Jeho podání mi často připomínají nádhernou knihu českého spisovatele Romana Zemana - Pravda mezi nebem a zemí. Kdo četl, ten pochopí.
Vystupuje pod jménem Aolian.
 

10. 12. 2013

Pravděpodobnost náhodného vzniku života

Dnes vás nebudu zatěžovat svými myšlenkovými pochody. Dovolím si vás seznámit s názorem vědce, kde myslím celkem střízlivě odhaduje pravděpodobnou dobu potřebnou pro vznik člověka v případě, že by šlo o cestu dle obecného názoru. Půjde o výňatek knihy Předpeklí ráje od spisovatele Ivo Wiesnera.
Něco v krátkosti o tomto českém vědci-spisovateli:

Ing. Ivo Wiesner (20. 7. 1933 v Opavě), absolvent písecké reálky a brněnské techniky. Od roku 1958 pracoval v ústecké Spolchemii v oblasti výzkumu a rozvoje plastických hmot. Autor více než 330 patentů a asi 50 odborných a vědeckých prací publikovaných v různých odborných časopisech. Zabýval se esoterikou, historií dávných civilizací, starověkými technologiemi a především skrytými dějinami českého národa.

H. Morowitz odhaduje pravděpodobnost samovolného vzniku života na Zemi do úrovně primitivního jednobuněčného organismu poměrem 1:1011, což je pravděpodobnost velmi malá.

9. 12. 2013

Zapomenutý objev německého držitele Nobelovy ceny

Přišlo mailem:

V roce 1931 německý vědec Otto Heinrich Warburg (1883 - 1970) obdržel Nobelovu cenu za objevení základní příčiny vzniku rakoviny. Už v roce 1923 zjistil, že rakovina je výsledkem nefyziologického způsobu života.
Dnes se o tom prakticky neví, protože tato pravda je před veřejností skrývána.

Nefyziologickým způsobem stravování (jíme převážně stravu, která organizmus okyseluje) a fyzickou neaktivitou se v těle vytváří kyselé prostředí slabě zásobované kyslíkem. Kyselost z buněk vytlačuje kyslík a nedostatek kyslíku v buňkách zase vytváří kyselé prostředí. MUDr. Warburg řekl: „Nedostatek kyslíku a zakyselení jsou dvě strany téže mince: má-li někdo jedno, má i to druhé“. Jste-li hodně zakyselení, automaticky vašemu organizmu chybí kyslík; a když vám chybí kyslík, tak máte zakyselený organizmus. Kyselé prostředí je prostředí bez kyslíku.
„Odeberete-li zdravé buňce 35 % jejího kyslíku, dokážete z ní udělat rakovinovou buňku za pouhé dva dny“, tvrdil MUDr. Warburg. „Všechny normální buňky mají maximální potřebu kyslíku, avšak nádorové buňky mohou žít bez něj. To je pravidlo bez výjimky“. Tkáně s nádorem jsou kyselé, zatímco ty zdravé jsou zásadité.

2. 12. 2013

Tajemství Amenti


Ráda bych tu dnes pohovořila o textu, který by dle mého názoru neměl ujít vaší pozornosti – Tajemství Amenti aneb O čem to všechno je. Autor Petr Penguin v něm nabízí výtah toho nejpodstatnějšího z veřejně publikované knižní série VOYAGERS a dále pak z materiálů celosvětové studijní skupiny Amenti Projekt
Ovšem zdroj těchto zásadních informací je ještě jinde: je jím 12 kovových disků – nosičů dat, které fyzicky existují a obsahují zašifrované holografické záznamy o všem, co se týká našeho vesmíru, o civilizacích a evolučních změnách od jeho vzniku před 950 miliardami let (!) a dále osahují i scénáře možného dalšího vývoje. Tyto disky, které jsou mimozemského původu, byly před 246 000 lety darovány tehdejší pozemské Uritské kultuře jako ocenění jejího přičlenění k vesmírné mírové smlouvě zvané Smaragdová úmluva.