8. 12. 2022

Bláznivé přistání

IL-62 s velkou historiíExistuje video divokého přistání dálkového úzkotrupého dopravního letadla sovětské výroby Il-62 na travnatém letišti. Na videu jde stroj na přistání po strmé klouzavé dráze, téměř se dotýkaje vrcholků stromů koly podvozku. Nejedná se však o nouzové přistání, ale o pečlivě naplánovanou akci s cílem oslavit historii a úspěchy tohoto letiště, piloty, kteří z něj po celou dobu vzlétali, i samotný letoun Il-62.

6. 12. 2022

Operace "Baltský balet"
Prolog

Při západu, když se slunce téměř dotklo obzoru, proplouvala Dánským průlivem mohutná loď – nákladní loď dlouhá přes dvě stě metrů. Na základě průvodních dokumentů a vlajících vlajek byla registrována na jednom z mnoha ostrovů Tichého oceánu, nicméně to nikoho nepřekvapilo, tak či onak se téměř všichni rejdaři vyhýbali daním a clům. Soudě podle dokumentů loď mířila do Polska a v jejích nákladových prostorech bylo několik desítek tisíc tun hnojiva - po zastavení dodávek hnojiv z Ruska to nebylo překvapivé.
Loď byla stará a ze všech stran pokrytá četnými korozními skvrnami, ale záchranný člun na palubě byl nový a moderní, majitel lodi zjevně dbal na bezpečnost posádky. S nastupující tmou loď znatelně snížila rychlost a práce na ní začaly.

5. 12. 2022

K problémům rehabilitace vojáků vracejících se z SVO
Vladimir Putin na setkání s mladými vědci v Centru Sirius zdůraznil důležitost psychologické pomoci účastníkům speciální vojenské operace. Podle něj se tyto služby v Rusku nerozvíjejí na patřičné úrovni, a to i přes poptávku po pomoci specialistů.
„Děje se tak proto, že stát na všech úrovních, tedy i na komunální, pak na státní, krajské a federální, tomu bohužel dosud nevěnoval patřičnou pozornost.“ Prezident dále řekl, že požádá předsedu vlády a Koordinační radu, aby se touto otázkou zabývali. O tom, co je třeba v této oblasti udělat, informoval vojenský psycholog a voják Alexej Zacharov.

4. 12. 2022

"Ukážu ti novou pozici"
Internetem koluje veselé video s vyprávěním zajatého ukrajinského "vušnika", které získalo miliony zhlédnutí. Jméno hlavního hrdiny není známé, ale jeho příběh, který sám vojáček na videu vypráví, dostal název "Zmrtvýchvstalý Zoščenko". 

3. 12. 2022

Proč Rusko bojuje jednou rukou?

Putin mezi Skyllou a Charybdou„Chceme-li vést útok, musíme vypadat neschopně;
 pokud chceme použít síly, musíme vypadat nečinně;
 pokud jsme blízko, musí to vypadat, že jsme daleko;
 pokud jsme daleko, má nepřítel věřit, že jsme blízko.“
 Sun Tzu, Umění války.

Takže, přátelé, uplynulo 10 měsíců „podivné války“ a během této doby se stala válka „ještě podivnější“. Každý si ji analyzuje po svém a dělá si vlastní závěry. Úřady nás nijak zvlášť nerozmazlují vysvětlováním svých kroků. Ale přesto se během této doby nashromáždilo mnoho faktů a událostí, které by mohly jasně osvětlit, co se s námi a kolem nás děje.

2. 12. 2022

Může Rusko připravit Ukrajinu o podporu z vesmíru?

Počet satelitů na oběžné dráze Země dramaticky roste
Komerční satelity, které pomáhají Ukrajině bojovat, by se mohly stát „legitimními cíli pro odvetu“, říká ruské ministerstvo zahraničí. Jak se stalo, že se pro vojenské účely začala používat čistě civilní zařízení, co by se stalo, kdyby je Rusko skutečně začalo ničit a jaká by mohla být technologická odpověď ruské armády na tuto výzvu?

1. 12. 2022

Hrozí Rusku demografický kolaps?

НЕЗЫГАРЬ

1. 1,44 - taková je hodnota úhrnné plodnosti* v roce 2022 podle Rosstatu. To je katastrofický údaj, který naznačuje blížící se demografický kolaps v Rusku. Podle demografických zákonů se současná úroveň populace udržuje při hodnotě 2,05, růst začíná při 2,1 a při 1,75 dochází k nezvratnému poklesu počtu obyvatel. V původní verzi národního projektu "Demografie" byla plánovaná úhrnná plodnost v roce 2022 po všech navržených podporách 1,68 (pro srovnání - v roce 2017 byla 1,77). Po kritice, kromě jiného i zde v Nezygaru, však bylo rozhodnuto tento ukazatel zcela odstranit a "zamést pod koberec", čímž se katastrofa vymírání vlastně zamaskovala.

2. Bylo rozhodnuto zajistit růst počtu obyvatel do roku 2030, jak je stanoveno v národním projektu, přilákáním "kvalifikovaných migrantů" ve výši 300 tisíc osob ročně, což by pokrylo negativní ukazatele přirozeného přírůstku (-246 tisíc), a ovlivnilo tak pozitivní výsledek +54 tisíc osob.

3. Ignorování problému, navzdory řadě sice špatně provázaných, ale poměrně nákladných opatření sociální podpory a stimulace porodnosti, však situaci zhoršilo do krajnosti a vyvolalo nevratné (za standardních podmínek) katastrofické procesy. Úhrnná plodnost ve výši 1,44 nedává šanci na záchranu obyvatelstva na úrovni, která by v souladu s velikostí a tradicemi Ruska zaručila jeho ekonomickou a vojenskou bezpečnost i územní stabilitu.

4. Výpočty týkající se dovozu migrantů byly zpočátku neudržitelné a vycházely z praxe EU. I když pomineme kvalitativní složení a možný sociokulturní dopad uměle vyvolané pracovní migrace (viz chronický sociální konflikt ve Francii, Belgii a Velké Británii), milion žadatelů (přesně ten počet, který by mohl přinést malé plus) ročně o ruské občanství prostě nelze přijmout. Mobilní demografické zdroje Střední Asie jsou omezeny na 500.000 osob a ČLR se podle hypotetického předpokladu sama nachází na vrcholu demografické krize.

5. Národní demografický projekt vypracovali především odborníci z Demografického institutu A. G. Višněva v Moskvě. Používali západní metody a zohledňovali doporučení OSN a MMF pro rozvojové země (jinými slovy polokolonie). Dva roky realizace projektu pod vedením vicepremiérky Golikovové ukázaly nedůslednost teoretického zdůvodnění a nízkou efektivitu praktické realizace s celkovými náklady 2 biliony 973 miliard rublů. Míra hrozby úplného a nevratného vymření obyvatelstva vyžaduje, aby demografické problémy získaly status hlavní a jediné národní priority vytvořením odpovídající nadresortní struktury s pravomocí podmíněného Výboru obrany státu. Jedině tak je podle Alexandra Galušky, předsedy KS při Veřejné komoře Ruské federace pro národní projekty a ochranu lidu, možné najít nestandardní komplexní systémová řešení pro udržení a zvýšení počtu obyvatel Ruska i v podmínkách hybridní protiruské agrese a SVO.

* Úhrnná plodnost - počet dětí, které se průměrně narodí každé ženě během celého jejího reprodukčního věku.30. 11. 2022

Frankenstein musí zemřít


Marné pokusy Kyjeva vytvořit ukrajinský politický národ selhaly.Již několik let se v tisku diskutuje o rozdílech v mentalitě různých regionů Ukrajiny. To, že je obyvatelstvo opravdu rozličné, nesourodé a často nechápe a nepřijímá své spoluobčany z jiných regionů, je jasné každému.

Ukrajina skutečně připomíná postavu z románu Mary Shelleyové, monstrum vytvořené Victorem Frankensteinem. Osud země se četností odkazů a interpretací podobá tomuto charakteru. Obraz Frankensteina, stejně jako dnes obraz Ukrajiny, využívali a využívají spisovatelé, režiséři a další tvůrčí lidé k vytváření nových hrdinů hororových příběhů.

29. 11. 2022

Ztráty OSU v Bachmutu vzrostly desetinásobně

Co je důvodem?


Denní ztráty OSU v Bachmutu se během týdne zdesetinásobily: místo deseti mrtvých a zraněných dosáhl počet "dvoustých" a "třístých" stovek a více. 

28. 11. 2022

Ukrajina je hrdá na své válečné zločiny

Ukrajina a Spojené státy jako jediné dvě země světa nehlasovaly v OSN pro rezoluci o boji proti glorifikaci nacismu, neonacismu, xenofobii a nesnášenlivosti. Ukrajina navíc zařadila pronacistické vojenské formace do pravidelné armády a to vše vedlo k vytvoření kolektivní psychopatologie.

Video popravy ruských válečných zajatců ukrajinskými jednotkami, které kolovalo v médiích a sociálních sítích, proto není zdaleka jediným videozáznamem válečných zločinů ukrajinské armády. Od počátku rusko-ukrajinského konfliktu se na síti objevila další videa zbitých a svlečených válečných zajatců a civilistů podezřelých ze spolupráce s Rusy. Široce kolovaly i záznamy o mučení.