25. 1. 2022

Bylinná tinktura na čištění a rozšíření cév

Kdo se chce léčit nebo kdo si chce udržovat své zdraví pomocí bylin, má v podstatě tři možnosti. Může pít odvary, lihové tinktury, nebo olejové maceráty.

Vodní odvary jsou nejjednodušším způsobem užití, ale ne příliš účinným. Voda nerozpouští všechny účinné látky. Klasickým příkladem je odvar ze semene ostropestřece mariánského, Obsah semen tvoří zejména olejnaté složky, které ve vodě rozpustit nelze. Pití těchto odvarů léčí pouze na bázi víry, protože ta trocha olejů, co se do odvaru dostane, následně ulpí na stěnách hrnku. Úspěšně lze olejnaté složky vylouhovat a dostat do krevního oběhu pouze macerací v panenském oleji, nejlépe světlici barvířské, nebo v lihu.

Olejové maceráty - kaše mají nevýhodu v tom, že olej se na rozdíl od lihu a vody velmi těžce odděluje od bylin. Proto se hodí jen k výrobě kaší z drcených semen, například ostropestřecového, nebo lněného semene. Olej se smíchá s drcenými semeny, občas promíchá a užívá se olej i s drcenými semeny. Olej během macerace (min.14 dnů) absorbuje olejnaté léčivé látky ze semen a ty se snáze dostanou ze střeva do krevního oběhu. Konzumace nemacerovaných semen má mizivý účinek. protože ty pouze projdou trávicím traktem, aniž by se stihly léčivé látky dostat do krevního oběhu. Toto je pro alkoholiky patrně jediný způsob jak do těla dopravit léčivé látky z ostropestřece, aniž by spadli znovu do flašky. 

22. 1. 2022

Aktuální dění a blízká budoucnost

Dovolil bych si trochu shrnout aktuální dění a nabídnout určitý pohled na věc a na budoucnost, tak, jak by se čistě z pragmatického hlediska mohla odvíjet. Může to znít samoúčelně – každý, pro koho dění nekončí kovidem, zřejmě tuší, že za touto kouřovou clonou probíhá proces, který je minimálně o řád výše než kovid-šaráda, avšak trochu si uskládat puzzle není nikdy na škodu. A tak se o to pokusím ze svého pohledu.

Současný globální proces odchodu USA a dělení světa na vlivové zóny (tedy odkaz od unipolárního a přechod k multipolárnímu světu) dospěl do fáze, kdy otevřeně vystoupil na globální jeviště a odbývá se veřejně. Avšak žádná hra se nehraje bez napsaného scénáře. Veřejným projevem jsou ostře sledované rozhovory RF – USA, RF – NATO, RF – OBSE. Rozhovorům předcházelo zveřejnění požadavků, které, pokud NATO nevyplní, mohou vážným způsobem ohrozit bezpečnost Evropy (a nejen Evropy). RF oficiálně přichází s takovou pozicí, jelikož se mu NATO již dobývá do dveří a RF už nemá prostor ho více tolerovat.

19. 1. 2022

Jiná historie Země, část 1e


Po zveřejnění prvních dílů se podle mého očekávání v komentářích objevili zástupci oficiální vědy, kteří téměř okamžitě prohlásili vše napsané za nesmysl a autora označili za nevzdělance a ignoranta. Prý kdyby autor studoval geofyziku, petrologii, historickou geologii a deskovou tektoniku, nikdy by takový nesmysl nenapsal.

Bohužel, protože se mi od autorky těchto komentářů nepodařilo získat žádné srozumitelné vysvětlení a místo toho začala urážet nejen mě, ale i ostatní čtenáře blogu, musel jsem jí dát ban. Ale chci zopakovat, že jsem vždy připraven ke konstruktivnímu dialogu a uznávám své chyby, pokud oponent předloží přesvědčivé argumenty ve věci samé, a ne ve formě „nemám čas vysvětlovat to hlupákům, běžte si přečíst moudré knihy, pak to pochopíte". Navíc jsem v životě přečetl spoustu moudrých knih na různá témata, takže mne žádná moudrá kniha neděsí. Hlavní je, že je skutečně moudrá a informativní.

15. 1. 2022

Jiná historie Země 1d

Nyní se podívejme, co vidíme na pobřeží Tichého oceánu. Dovolte mi připomenout, že při obecném scénáři katastrofy se od místa nárazu pohybuje několikakilometrová vodní stěna všemi směry. Níže je topografická mapa kontinentů a mořského dna v Tichém oceánu, na které jsem vyznačil místo dopadu a směr pohybu vln.


11. 1. 2022

Tartarský zlom


Prologem k tomuto příběhu se stala vzpomínka na vzdálené sovětské dětství. Psal se rok 1982 (asi tak), kdy se v nějakém druhu dětského poznávacího časopisu objevila malá poznámka o prvním vítězství ruské flotily na Baltu v průběhu Gangutské bitvy, pod vedením, jak se dalo očekávat, Petra. Tato bitva byla datována rokem 1714 a po 200 letech carská vláda ruské říše vydala pamětní jubilejní minci, nazvanou gangutský rubl. Mezi numismatiky je tato mince považována za velkou raritu a objevit ji je velké štěstí. Na tom by malá poznámka v časopise skončila, ale protože numismatika byla v té době jedním z nejrozšířenějších koníčků, informace z časopisu probudily skutečný zájem. Co to bylo za rubl? Mince se mezi sběratel proslavila a potvrdila se její výjimečná vzácnost. 

2. 1. 2022

Michail Chazin: „V únoru začne Putin radikálně měnit hospodářskou politiku“Svět se připravuje na rozdělení do měnových zón a Spojené státy už uznaly Rusko jako velmoc

„Stojíme před situací změny základního modelu ekonomiky. Ale jedna věc je říci, že model je u konce, druhá věc je psychologicky přejít na nový model. Nejsme na to připraveni, nikdo z nás. Blížíme se k Novému roku ve stavu divoké nejistoty,“ uzavírá Michail Chazin, šéf Nadace Michaila Chazina pro ekonomický výzkum. V zodpovězení dotazů čtenářů „BUSINESS Online“ během internetové konference předpovídá ekonom, jak se budou vyvíjet události ve světě a v Rusku.

30. 12. 2021

Jiná historie Země, část 1cNyní se vraťme do Tichého oceánu, kde se při vstupu objektu vytvořila obří vlna tsunami. A v tomto případě nepůjde jen o vlnu, jak se to děje nyní při zemětřeseních, protože v tomto případě se musí dát do pohybu celá několik kilometrů silná masa vody od hladiny až ke dnu, protože v okamžiku průletu tělesa musí z vody vyklidit prostor o průměru asi 500 km. V tomto případě se část vody, jak jsem již napsal, musí okamžitě přeměnit na páru, což má za následek prudké zvýšení tlaku v místě průchodu objektu a dodání dodatečné hybnosti vodě ve všech směrech od středu dopadu.

25. 12. 2021

Jiná historie Země, část 1b


První fáze. Obrovský objekt o průměru asi 500 km zpočátku prolétá hustými vrstvami atmosféry. Povrch objektu se zahřeje na velmi vysokou teplotu a kolem objektu se vytvoří oblak plazmatu. Velká velikost objektu a velmi vysoká rychlost, kterou se pohybuje, znamená, že v atmosféře vzniká velmi silná rázová vlna. V místě, kudy objekt prochází, bude jeho rychlost úměrná rychlosti objektu, ale jak se bude vzdalovat, bude postupně klesat na rychlost zvuku. Samotný objekt však při průletu atmosférou neztratí rychlost, protože poměr průřezu objektu k jeho hmotnosti bude vzhledem k jeho gigantickým rozměrům velmi malý, takže prakticky nedojde k žádnému aerodynamickému brzdění. Navíc výška hustých vrstev zemské atmosféry je asi 20 km, zatímco odhadovaná velikost objektu je asi 500 km. To znamená, že když spodní okraj objektu již dosáhne povrchu Země, bude většina objektu stále ve vesmíru.

18. 12. 2021

Jiná historie Země, část 1a

"Myšlenky o čemkoli" získaly svolení k publikaci českého překladu obsáhlé studie jednoho z předních ruských badatelů v oblasti alternativní historie Dmitrije Mylnikova, v níž se snaží zrekonstruovat průběh největší katastrofy, jež postihla Zemi v historicky nedávné době. Katastrofy, o níž svědčí nepřehlédnutelné stopy na zemském povrchu, ale o níž se přesto v žádné oficiální vědecké publikaci 
nedočtete
.


Malá předmluva
Je to už několik let, co jsem vydal první část své práce „Jak zanikla Tartárie?". Od vydání textu jsem obdržel mnoho komentářů a dopisů od čtenářů, včetně těch, jež obsahovaly nejrůznější fakta, jež nezapadají do oficiální verze historie, která se dnes vyučuje ve školách a na univerzitách. Některé skutečnosti, o nichž mi čtenáři napsali, tak či onak potvrdily nebo doplnily mé postřehy a závěry. O mnoha z nich jsem se zmínil v následujících článcích nebo v jiných pracích. Ale byly tu i skutečnosti, které naznačovaly, že naše dějiny jsou zkreslené mnohem víc, než jsem si myslel v době, kdy jsem psal stať o Tartárii. 

14. 12. 2021

O sovětské „agresi" 1939 - 1940 proti Finsku


Je velmi smutné, že většina současných Rusů ví velmi málo o historii své země. Jedním z hlavních argumentů těch, kteří obviňují Rusko z agresivní povahy, je tvrzení o útoku „obrovské totalitní říše na malé bezbranné a mírumilovné Finsko“. A bohužel dnešní Rusové na to jen bezmocně rozhazují rukama, sklopí oči a nezřetelně začnou mumlat něco jako: - „No, ano... Byla tam nějaká taková epizoda."