17. 5. 2022

Rusofobie

Když se mluví o nacismu na Ukrajině, naši odpůrci mají okamžitě přesvědčivou výmluvu: „Ale co prezident Zelenskij? Vždyť je to Žid!“

Faktem ale je, že nový nacismus vylíhlý z anglosaského prostředí není pronásledováním a ničením Židů, ale pronásledováním a ničením Rusů.

V naší době se již čtvrtá západní říše plně zformovala s progresivní ruskou nenávistí pod záštitou pomoci banderovské Ukrajině.

Motto Čtvrté říše se změnilo. Místo fašistického hesla "Deutschland über alles!" (Německo je nade vším), nyní se objevil další nevyřčený výkřik: "Ukrajina je nade vším!" s téměř stejnými, mírně upravenými nacistickými symboly. A místo legendárního fašistického pozdravu "Heil Hitler!" nyní světem zní chorál "Sláva Ukrajině!"

Vzhledem k tomu, že Rusko je nástupcem Sovětského svazu, ve státech s novou nacistickou ideologií jsou pomníky sovětským vojákům ničeny, sovětské atributy slávy jsou zakázány: rudé prapory a hvězdy, svatojiřské stuhy a srp a kladivo.

14. 5. 2022

K nové bezpečnostní architektuře:

- jaký bude svět po protiruských sankcích (vůbec to není předpověď)1. Zkolabuje řada globálních dodavatelských řetězců zboží, je možná velká logistická krize, včetně kolapsu činnosti zahraničních leteckých společností, které mají zakázáno létat nad ruským územím.


2. Energetická krize zesílí v těch státech, které zavedly sankce „střílení do vlastních nohou“ na dodávky ruských energetických nosičů, bude pokračovat další růst cen fosilních paliv a zpomalí se rozvoj digitální ekonomiky ve světě.


3. Plnohodnotná mezinárodní potravinová krize přijde s vyhlídkou na hladomor v jednotlivých státech.


4. V některých zemích nebo společenstvích zemí je možná měnová a finanční krize spojená s podkopáním stability řady národních měn, prudkou inflací a destrukcí právního systému na ochranu soukromého vlastnictví.


5. Nové regionální vojenské konflikty budou vznikat tam, kde se situace po mnoho let neřeší mírovou cestou nebo jsou ignorovány významné zájmy hlavních mezinárodních hráčů.


6. Teroristé jsou stále aktivnější a věří, že pozornost západních úřadů je dnes odkloněna na zúčtování s Ruskem.


7. Začnou nové epidemie způsobené odmítnutím poctivé mezinárodní spolupráce v sanitární a epidemiologické sféře nebo přímým použitím biologických zbraní.


8. Dojde k útlumu činnosti mezinárodních institucí, které nemohly prokázat svou efektivitu při řešení situace na Ukrajině, jako je např. Rada Evropy.


9. Budou vytvořeny nové mezinárodní aliance zemí založené spíše na pragmatických než ideologických anglosaských kritériích.


10. V důsledku toho bude vytvořena nová bezpečnostní architektura, ve které jsou de facto a následně de iure rozpoznány současné skutečnosti:


a) slabost westernizovaných konceptů mezinárodních vztahů, jako je „Řád založený na pravidlech“ a další nesmyslné západní harampádí;


b) zhroucení myšlenky americko-centrického světa;


c) přítomnost zájmů respektovaných světovým společenstvím v těch zemích, které jsou v akutní fázi konfliktu se západním světem,“ předpovídá expremiér Ruské federace v Telegramu.Dmitrij Medveděv, místopředseda Rady bezpečnosti Ruské federace 


12. 5. 2022

Co se děje na Ukrajině - pokračování

Ze statistik jasně vidím, že si stále mnozí nevšimli určitého pokračování přeložených svodek z dění na Ukrajině. Je přesunuto na samostatnou stránku, je řazeno od nejnovějších zpráv a dostat se k ní můžete kliknutím na stejně znějící nápis v horní části postranního panelu. Pokusím se text ještě zvýraznit, ale platforma, na níž ujíždíme, poskytuje jen velmi omezené možnosti.


I když se tvrdí, že jeden obrázek vydá za tisíc slov, nebojte se v případě trvající bezradnosti mailem zeptat :-)

Tuším, že mobily tento panel nezobrazují, takže přímý odkaz je:

https://myslenkyocemkoli.blogspot.com/p/prelozene-cizojazycne-zpravy-od-ctenaru.htmlAnalytická poznámka Leonida Petroviče Rešetnikova

generálporučíka ruské zahraniční rozvědky (ve výslužbě), kandidáta historických věd, docenta, ředitele Ruského institutu strategických studií 


Považuji za krajně podlé obviňovat naši armádu z nedostatku komunikačních systémů, aniž bychom informovali obyčejné civilisty, že naše jednotky na území bývalého SSSR operují s trojnásobnou převahou nepřítele v živé síle a s plnou podporou nepřítele s celou průzkumnou a radiotechnickou silou NATO. 

11. 5. 2022

Lotyšská Riga 9. května

Hory květin 9. května přinášeli lidé k památníku sovětských vojáků v Rize. Slavit Den vítězství orgány města úředně zakázaly. Pro jistotu navíc nechaly památník ohradit a z nějakého důvodu jej přelepily ukrajinskými vlajkami. Přesto však přišlo hodně lidí a přinesli moře květin, kterými pokryly v silné vrstvě celé velké prostranství před památníkem. 
Úřady v panice před tímto tichým protestem poslaly techniku a ještě čerstvé kytice, s láskou vybrané v květinářstvích nebo nasbírané na vlastních zahrádkách, byly ještě před koncem svátečního dne zmuchlané jako odpadky a odvezeny na skládku.Orgány Rigy však svou neúctou k předkům, kteří osvobodili Evropu od nacismu, otevřely Pandořinu skříňku. Lidé k památníku Osvoboditelů od nacistických nájezdníků přinášejí nové květiny dál a s ještě větším elánem. Obyvatelé Rigy celému světu ukázali, že je nelze zlomit. 

A šušká se, že dnes k pomníku Osvoboditelům Rigy přicházejí i ti, kdo tam ještě nikdy nebyli. :-)
zdroje: 


Podle západních expertů už Ukrajina válku prohrála


9. 5. 2022

Den vítězství

Dnes, více než kdy jindy, bychom si měli připomenout jedno z nejdůležitějších dat za posledních sto let. Ano 9. května (nikoli 8. 5., jak se nám snaží namluvit) před 77 roky byl poražen, bohužel jen dočasně, fašismus, který jen za druhé světové války přinesl milióny a milióny lidských obětí. A nejvíce z řad Slovanů. Jen díky odvaze všech, kteří bojovali a umírali na straně Dobra, my můžeme dnes žít. Mnozí z nás bychom se vůbec nenarodili, nebýt Rudé Armády, která v Československu porazila fašistické Německo a tím i síly stojící za ním.

Jelikož lidská paměť, jak nám současnost ukazuje, je omezená, v současnosti fašismus díky oněm silám, které stály nejen za druhou světovou válkou, opět nabobtnal do rozměrů, které zdaleka přesáhly hranice Německa a postupně se hluboce zakořenil do klíčových pozic v lidské společnosti po celé planetě a díky tomu svět, jak jsme ho znali, skončí. Jaká bude jeho nová podoba, zda pro člověka přívětivá, nebo veškerou svobodu omezující, či snad dokonce svět skončí, není v tuto chvíli jasné, ale věřím, přeji si, aby parazit vysávající život z celé lidské společnosti i Země jako takové, byl stejně jako před 77 lety zničen. Ale tentokrát definitivně.

Vzdávám tedy dnes, 9. května 2022, s pokorou hlubokou úctu a dík všem těm, kteří kdysi i za cenu nejvyšší umožnili, aby nejenom Československo, ale celé lidstvo mohlo za svoji budoucnost bojovat i dnes a kteří nám dali možnost vybojovat další Den vítězství. 


---


Vrchní velitel ozbrojených sil Ruské federace Vladimir Putin promluvil dnes na přehlídce k 77. výročí vítězství ve Velké vlastenecké válce. Našim čtenářům nabízíme úryvek z jeho vystoupení.

V prosinci loňského roku jsme navrhli uzavřít dohodu o bezpečnostních zárukách. Rusko vyzvalo Západ k upřímnému dialogu, k hledání rozumných, kompromisních řešení, k vzájemnému zohledňování zájmů toho druhého.
Všechno marné. Země NATO nás nechtěly slyšet, což znamená, že ve skutečnosti měly úplně jiné plány. A my jsme to viděli.
Otevřeně probíhaly přípravy na další trestnou operaci na Donbasu, na invazi do našich historických zemí, včetně Krymu. V Kyjevě oznámili možné pořízení jaderných zbraní.
Blok NATO zahájil aktivní vojenskou činnost na území sousedících s námi.
Systematicky tak vznikla pro nás absolutně nepřijatelná hrozba, navíc přímo na našich hranicích. Vše nasvědčovalo tomu, že střet s neonacisty, banderovci, na které vsadily Spojené státy a jejich mladší partneři, bude nevyhnutelný.
Opakuji, viděli jsme, jak se rozvíjí vojenská infrastruktura, jak začaly pracovat stovky zahraničních poradců, byly pravidelné dodávky nejmodernějších zbraní ze zemí NATO. Nebezpečí rostlo každým dnem.
Rusko preventivně odmítlo agresi. Bylo to vynucené, včasné a jediné správné rozhodnutí. Rozhodnutí suverénní, silné, nezávislé země.
Spojené státy americké, zejména po rozpadu Sovětského svazu, začaly mluvit o své exkluzivitě, čímž ponižovaly nejen celý svět, ale i své satelity, které se musí tvářit, že si ničeho nevšímají a vše pokorně polykají.
Ale my jsme jiná země. Rusko má jiný charakter. Nikdy se nevzdáme lásky k vlasti, víry a tradičních hodnot, zvyků našich předků, úcty ke všem národům a kulturám.
A na Západě se tyto tisíce let staré hodnoty zjevně rozhodly zrušit. Taková morální degradace se stala základem pro cynické falzifikáty dějin druhé světové války, podněcovali rusofobii, chválili zrádce, zesměšňovali památku jejich obětí, smazávali odvahu těch, kteří zvítězili a protrpěli se k Vítězství.
Víme, že američtí veteráni, kteří chtěli přijít na přehlídku v Moskvě, to měli fakticky zakázáno. Ale chci, abyste věděli, že jsme hrdí na vaše činy, váš příspěvek ke společnému vítězství.
Vážíme si všech vojáků spojeneckých armád – Američanů, Britů, Francouzů – účastníků odboje, statečných vojáků a partyzánů Číny – všech, kteří porazili nacismus a militarismus.


8. 5. 2022

„Tato válka je úplný podvod“

kanadská média zveřejňují šokující příběhy zahraničních žoldáků na UkrajiněKanadský odstřelovač Wali, vychvalovaný ukrajinskou propagandou, uprchl domů a poskytl rozhovor kanadským médiím.