26. 4. 2017

Velká čínská "novostavba" 2

- předchozí část -

Podívejme se na Velkou zeď z oběžné dráhy. Tím spíš, že průvodce po Pekingu hrdě sděluje:

„První, co astronaut N. Armstrong uviděl na lesklé zemské kouli z kosmické lodi Apollo 11, byla Velká čínská zeď a hráze postavené na pobřeží Holandska."

Čína z oběžné dráhy
Pokud jde o nizozemské hráze, nevím, ale Velkou čínskou zeď kosmonauti ani jednou neviděli. Číňané však pevně doufali, že v roce 2003 stěnu konečně spatří jejich rodný čínský kosmonaut.

23. 4. 2017

HORY, DOLY, TERRICONY - STOPY DÁVNÉ TĚŽBY 8


Odkaliště
Vrátíme se k městu Purmamarca v Argentině. Podívejme se na fragment pohoří And v oblasti tohoto městečka ze satelitu. Souřadnice: -23.654545, -65.653234. Udělal jsem screenshot oblasti široké přibližně 150 km.


Červenou jsem označil nevelký fragment And, diametr okolo 100 km. To jsou ony barevné haldy a haldy od důlní a hutní činnosti, které jsme už viděli v jedné z předchozích částí. Dobývalo se zde zcela určitě, a nejen železo, ale celá periodická tabulka. 

18. 4. 2017

Velká čínská "novostavba" 1

"Jsou cesty, po kterých se nechodí; jsou armády, které neútočí; jsou pevnosti, které se nedobývají; jsou oblasti, o které se nebojuje; jsou rozkazy panovníka, které se neplní". "Umění války". Sun-c'


Nejviditelnějším důkazem, který svědčí ve prospěch starobylosti a moci čínské civilizace je takzvaná Velká čínská zeď. Podle oficiální historické verze ji začali jako ochranu země před nájezdy kočovných národů stavět už tři století před naším letopočtem, a to na příkaz legendárního císaře Čchin Š’-chuang-ti, prvního vládce, který Čínu sjednotil do jednoho státu. Čínští historici dokonce věří, že výstavba zdi začala už v pátém století před naším letopočtem, v éře válčících států.

13. 4. 2017

Něco málo o duchovnosti

Knihy nedávno zemřelého ruského spisovatele a badatele Andreje Skljarova (1961 - 2016), autora řady textů zabývajících se alternativní historií, si v češtině zatím nepřečtete. Což je velká škoda. Nabízíme vám proto alespoň malou ochutnávku z jeho díla, a to z knihy Jahve proti Baalovi – kronika převratu.


Něco málo o duchovnosti
Ještě na jeden okamžik prehistorie by bylo vhodné se podívat trochu podrobněji.
Již dříve bylo řečeno, že když "bohové" předávali lidem různé znalosti, řešili tím vlastní potřeby na zabezpečení potravy a dalších nezbytných prostředků. Za tím účelem byl jimi ustanoven takový pořádek, podle kterého byli lidé povinni přinášet bohům pravidelné oběti. Fakticky tak byl zapuštěn systém „obětování bohům". Těm, kdo tento řád dodržovali, bohové poskytovali pomoc a podporu, a ti, kdo tak nečinili, riskovali na sebe přivodit hněv bohů s odpovídajícím trestem.

11. 4. 2017

HORY, DOLY, TERRICONY - STOPY DÁVNÉ TĚŽBY 7


Pouště
Nyní přejdeme k té nejděsivější části. Ukážu vám, jak se na Zemi dělají pouště.


Nejprve položím jednoduchou otázku: čím je třeba začít, když se otevírá nový povrchový důl? Člověk, který neztratil své propojení s přírodou, jistě odpoví: důkladně se provede skrývka. Vrchní úrodná vrstva zeminy se pečlivě sebere a odveze buď na nové místo, kde je třeba zúrodnit neplodnou plochu, nebo se složí stranou, aby byla k dispozici, až se důl bude zase zavírat. Ornice je totiž pro člověka daleko důležitější než vytěžená ruda. Jenže… Postupuje se tak skutečně?

5. 4. 2017

ARKAIM 3


soška z období sintašské kultury

Už když v roce 1954 vědci zanalyzovali letecké snímky pořízené v této oblasti, objevili tam jasné obrysy města tvořeného třemi kruhy. Ale tehdy ještě nenastala ta správná chvíle. Snímky byly zatajeny kvůli blízkým strategickým vojenským objektům. Ale nyní doslova vypluly, aby nám ukázaly skutečné kořeny Slovanů.
V osmdesátých letech bylo místo prohlášeno za chráněnou oblast a začal rozsáhlý archeologický průzkum. Když byly pak všechny získané informace shromážděny do počítače, archeologové vydechli úžasem – s tak složitou konstrukcí, promyšlenou staviteli města a realizovanou s neuvěřitelnou přesností (kde každý i ten nejmenší detail měl své odůvodnění) se ještě nesetkali. Bylo to město-dům s obytnými buňkami vestavěnými mezi dva kruhy (a existoval i třetí), s mohutným obranným systémem, systémem komunikací veřejných i skrytých, s kanalizací i vodovodem pro každý příbytek. Takové město mohla postavit pouze civilizace vysoké úrovně rozvoje a jedinečného typu, pro kterou základní podmínkou existence byl život v harmonii s přírodou.