28. 10. 2021

Plánování rodiny - jedna z globálních depopulačních technologií


Na ruském webu www. pro-lgbt.ru vyšel už v r. 2018 zajímavý a velmi obsažný článek s výše uvedeným titulkem. Web se věnuje důslednému sledování dlouhodobého programu globálního řízení narušit přirozený demografický vývoj na Planetě různými řídícími kroky a účinně snižovat zalidnění Planety. Až v posledních dvou letech kovidové války proti Lidstvu se tato zrůdná agenda depopulace vyjevuje na scéně v jasných konturách. S kolegou @Taurusem jsme tento článek tandemově zpracovali jako velmi aktuální. Pro jeho rozsah ho uvádíme ve dvou částech.

24. 10. 2021

Příběh ženy žijící jako lovec z doby kamenné


Všichni milujeme pohodlí a považujeme se za děti civilizace. Existují však lidé, které to táhne zpět k počátkům lidského vývoje; zůstávají sami v přírodě a zjišťují, zda je dnešní člověk stále ještě schopen přežít v divokých podmínkách. A právě tak již téměř 40 let žije Lynx Vildenová. Ve státě Washington, daleko od měst a jakékoli lidské civilizace si vytvořila svou mini-rezervaci. Zde žije pouze podle svých pravidel - jako lidé z doby kamenné.

18. 10. 2021

Skutečné cíle kampaní Alexandra Velikého

 - jsou nepravděpodobnou, ale pravdivou historií


21. července (data 20/23 července nebo 6/10 října jsou také uvažována) 356 let před naším letopočtem se narodil Alexandr Veliký, král Makedonie z dynastie Argeadů, který přes svůj, i na tu dobu, krátký život dokázal zanechat nesmazatelnou stopu jak v životě starověké ekumény, tak v historii celé světové civilizace.

Moderní historiografie, ať už západní (evropská, americká) nebo ruská (sovětská), obsahuje jak pozitivní (až idealizované), tak ostře negativní hodnocení Alexandrových aktivit a většina starověkých literárních děl o něm není vůbec spolehlivá, protože jejich autoři sledovali pro sebe nebo své patrony určité sobecké cíle, nebo měli nedostatek informací a oddávali se výmyslům. Ale všichni jej, podle ať už hlasitě, nebo mlčky, považují za ve svém konání nezávislou postavu. Bylo tomu však opravdu tak, anebo byl Alexander jen „pěšcem“ ve „hře“, kterou hráli tehdejší „zákulisní hráči“?

V tomto článku budeme analyzovat život a dílo Alexandra, známého v západní historiografii jako „Veliký“, v kontextu globální politiky.

14. 10. 2021

Koluje na síti, že...

Ve stínu voleb proběhla některými medii stručná informace, že chráněnec předsedy ODS Petra Fialy, starosta Řeporyjí Pavel Novotný byl prvoinstančním soudem odsouzen na půl roku do vězení s podmínkou na dva roky.

Soud s Novotným se uskutečnil v září roku 2021. Starosta Řeporyjí Pavel Novotný dostal trest za výtržnictví, podněcování k trestnému činu a nebezpečné pronásledování podnikatele Marka Víta.

Ve zdůvodnění rozsudku soudkyně uvedla: „Z dosud neurčeného místa prostřednictvím elektronických prostředků opakovaně nepřímo působil na poškozeného tím, že zveřejňoval informace o jeho soukromém životě a sdílel jeho fotografie, které poškozeného zobrazovaly na různých místech, které doplňoval posměšnými komentáři“. Takového jednání se měl dopouštět minimálně od září 2017 do listopadu 2020. Novotný navíc na svých sociálních účtech zveřejňoval své výpovědi na Policii ČR, kde říkal, že chce, aby Vít zemřel.

6. 10. 2021

Přehlížený symbol dávné civilizace 2Názory na to, co je znázorněno na ilustracích Augsburské knihy zázraků, se různí: někdo věří, že jde o klamné vize konce světa, a někdo je považuje za důkaz globální planetární katastrofy, která je zmíněna v legendách a písmech z celého světa. Osobně se přikláním k druhé možnosti a pokusím se vás o tom také přesvědčit.