29. 2. 2016

Malá rada, jak ušetřit za volání

Mnozí o tom jistě vědí, ale zajisté je i dost těch, kteří nikoli. Máte sjednaný nějaký paušální tarif a chtěli byste platit méně svému mobilnímu operátorovi? Nevím, zda se to týká všech poskytovatelů, ale minimálně ti hlavní toto umožňují, i když to nikde příliš neroztrubují.
Oč jde?

25. 2. 2016

HYPERBOREA 3

Hyperborea na mapách
  
Herodotovy mapy, 440 př. n. l. (Hyperborea je znázorněna jako severní součást kontinentu)

Měli jsme tu už hodně starých map. Na mnohých z nich oblasti kolem pólů nejsou zachyceny vůbec. Na mnohých je zakresleno nebo alespoň naznačeno něco, co mělo být Antarktidou. Jsou však i takové - i když těch už není tolik - kde je vykreslen i sedmý kontinent - Hyperborea. Snad nejslavnější z těchto zobrazení je Mercatorova mapa severního pólu (v plném rozlišení zde).

19. 2. 2016

HYPERBOREA 2

- předchozí část -

Katastrofa
V knihách jako indická Rigvéda a íránská Avesta, v čínských a tibetských historických kronikách, v germánském eposu a ruských bylinách, v nespočetných mýtech a legendách různých národů světa se popisuje Pravlast umísťovaná do severních oblastí, s polárními jevy - polární září i polárním dnem a nocí. Podle těchto starých představ právě od severu probíhalo stěhování předků současných etnik.
Co však vyhnalo Hyperborejce na jih?
Proč tato civilizace zanikla?14. 2. 2016

HYPERBOREA 1

Cílem této série článků není sdělit, zda Hyperborea byla, či nebyla a pokud byla, tak kde byla, ale nabídnout různorodé informace, různé varianty pohledu na tuto problematiku. Závěry si čtenář musí udělat sám.


Oficiální věda tvrdí, že lidstvo pochází z jihu, z oblastí Afriky, a teprve jak v Eurasii odtávaly ledovce, se postupně rozšířilo na sever. Existuje však i druhá, alternativní verze naší historie, která říká, že moderní národy jsou potomky předchozí velké civilizace, která se nacházela naopak kdesi na severu.
Podle ní na severu naší planety existovala před mnoha tisíciletími vlast jednoho společenství a jednoho jazyka - pramáti kultury. V raných mýtech mnoha národů se ve spojitosti s touto zemí mluvilo o Zlatém věku lidstva, jako o rajské zemi. Řekové ji nazvali Hyperboreou, to je zemí, která se nachází "za severním větrem Boreem".


4. 2. 2016

Co nám říká vlajka a erb Tartarie

Pokud Tartarie existovala jako stát, nikoliv jen území na mapě, měly by jít v historických zdrojích dohledat obvyklé atributy státnosti: erb, vlajka, genealogické informace vládců. Lze najít v historických zdrojích erby a vlajky? Ukazuje se že ano, bez problémů. V knize „Světová historie“ z roku 1676 je před sekcí o Tartarii vyobrazena sova na štítu, což se dá považovat za erb:
Na začátku 18. století byla vydána, pravděpodobně ve Francii, „Sbírka mořských vlajek světa“, kde se nacházejí dokonce dvě vlajky Tartarie – státní a císařská. Tartaria podle všeho tedy byla císařství:
Kvalita je bohužel nízká, je však zřejmé, že na pravé vlajce by mohla být známá sova, zbývá zjistit, co je na levé, zda se jedná draka nebo jiné zvíře.