24. 7. 2020

Novinky švindlpandemie – Případ lékařů

Publikujeme článek Rusky, která už 20 let žije v Paříži, ale protože zůstává součástí své kultury, dokáže vidět situaci zevnitř a tento pohled je spolehlivý.


Ať už bude pro lidstvo výsledek této vymyšlené pandemie jakýkoli, je již dnes jasné, že dvě dobré staré profese zůstanou na dlouho zkompromitovány. Řeč je o oficiální žurnalistice a oficiální medicíně. Doposud nebylo možné poskytnout názornější ukázku politováníhodné skutečnosti, že obě tyto sféry života jsou řízeny nikoli profesionálními autoritami, ale politiky. Dá se říci, že koronavirus situaci prověřil od samotného základu.

12. 7. 2020

Hezkou dovolenou!Užijte si léta, jak náleží (i my to tak uděláme), ať se tu zase po dovolené sejdeme usměvaví, odpočatí a plní elánu! :-)

přejí Vlabi a Michal


6. 7. 2020

Koronavirus přinutil Rusy opustit město 2


„Město není tím nejlepším místem pro rozvoj dětí"

(Arťom a Natalia, zaměstnaní v letectví, se přestěhovali na venkov a o tom, jak žijí, si vedou vlastní videoblog.)

Arťom a Natálie, obrázek z videa „Деревенский Тёма“ / YouTube

Natálie: Myslím, že to nebylo nějaké vědomé rozhodnutí, udělali jsme to trochu spontánně, to znamená, že jsme nepřemýšleli o tom, jak bychom tady žili, co bychom tady dělali. Měli jsme tu dům, který jsme původně postavili jako chatu a nebyl připraven na zimní bydlení, a tak jsme ho museli předělat. Kolem domu byl jen malý pozemek, ale hlavně tu byla touha po pohybu, žít mimo město, protože v určitém okamžiku jsme si uvědomili, že jsme lidé pohybu, a ve městě nám chybí prostor, nějaká aktivita. Ve městě je velmi málo pohybu - byt, práce, dům. Den sviště. Tady, je také Den sviště, ale je tu více pohybu a více prostoru, pohled nenarazí na vícepodlažní domy. V určitém okamžiku si naše duše vyžadovaly více prostoru a ticha, takže jsme se rozhodli opustit město a odejít na venkov.