12. 10. 2013

Matějova úvaha

Přišlo od Matěje.

Letos v září jsem si na jedný bračský pláži mezi Postirou a Pučiščou po 250 stránkách napsanýho a z části už i na internetu vydanýho textu uvědomil, co mi furt teklo mezi prsty, tedy unikalo. Ten subverzní osel Matěj totiž opomněl k obvyklý lásce, dobru, řádu a míru spojeným s výrazy Bůh a Univerzum přilepit i to, co se k nim obvykle taktně neváže, tedy zlo, proradnost, zmatek, nepřátelství a válku. Proč?
Proto!
Tantra říká … co je tady, je všude, co tady není, není nikde. Kabala zas … jak nahoře, tak podobně i dole. A při interpretaci těchto rčení absence zdánlivě netaktních výrazů strašně chybí. A vypadaj stejně hloupě, jako bezzubej tygr před zrcadlem v džungli. Protože tahle rčení vyjadřujou mír i šelmu.
A velmi mi to rozhodnutí zjednodušil a umožnil sám židovskej bůh Jahve. Božstvo nelítostný a neslitovný, nařizující židům vyvraždit nepřítele a všechno živý, co mu patřilo, až po močící na zeď.
A je příznačným paradoxem této populace, že jejich imigranti, tedy přistěhovalci, podotýkám ne navrátilci … hlavně z Evropy, začali Arabům provádět přesně to, co jim bylo činěno v Evropě. Tito přistěhovalci a ani jejich velmi dávní předkové totiž Palestinu nikdy ani koutkem oka neuzřeli, protože to většinou ani nebyli etničtí, tedy semitští židé. Ale začali ihned, jako prachobyčejní okupanti, a to už od dvacátejch let minulýho století, provádět Arabům přesně to, co jim bylo prováděno v Evropě. Říká se tomu omezování, okrádání, pogrom a genocida, jíž ovšem obvykle vykonává mocnější populace.
Tady se jim paradoxně začala zlodějna a decimace Arabů dařit už od samýho počátku genocidy s pouhým 3%ním podílem židovský populace v Palestině. A i mně je naprosto jasný proč, protože Arabové byli tehdy ještě oproti židovskejm bojůvkám hodní a slušní lidé mající svědomí. Arabskejch muslimů tam totiž bylo 97 %. Dobrý, co? A po týhle víc než 90 let trvající eskapádě, řízený centery tajnejch bratrstev a mnoho desetiletí už přímo OSN se z obou populací pomalu a jistě stávaj schopní a ke všemu připravení hrdlořezové, jejichž největší devizou je, že je jim fuk, pro koho bojujou a koho vražděj.
Ale tohle se mohlo tehdy začít dít pouze proto, že těm počátečním židovskejm 3 % pomáhal vydatně celej „takzvaně kulturní svět“! A představte si, že ještě před finální částí, na kterou se teprve čeká, okradla tahle fúze Palestince o cca 80 % jejich půdy, kterou oni skutečně vlastnili a s velkou kulturou obdělávali po celá staletí. A když se Palestinci začali sionismu bránit, bylo to pokládáno oním „kulturním světem“ za projev etnickýho zla!
Ale hlavním důvodem těchto akcí nebylo postarat se o bezpečnost evropskejch aškenázů a sefardů imigrací do Palestiny, ale bezúročnej systém půjčování peněz v islámskej bankách. A zároveň vrazit ostrej klín jak do arabskýho světa, tak mezi islám a židy. Tohle nepředkládám z ideologickejch důvodů, ale jako pouhej a snadno ověřitelnej fakt.
Židovší imigranti tedy začali dělat bez uzardění přesně to, co se v Evropě dělo
jim. Zřejmě je velmi inspirovaly procesy v búrský válce, gulagy a počínání nacistů. Z toho vyplývá můj dojem, že jejich bůh lidi nemůže mít rád, protože jeho velkým hobby je štvát populace proti sobě. No, a Univerzum musí s Jahvem držet basu, protože tahle jím vytvářená negace je prej kvůli vesmírný rovnováze nutná a potřebná. Ještě nedávno tohle slovo „Univerzum“ pro mě bylo přímo šermířským cajkem. Teď nevím, co si s ním počít.
A tak jsem si pro sebe s nahým a spáleným zadkem na tomhle malým ostrůvku začal formulovat výklad už neidealizovaný, byť stále rozverný skupinky tančících a vlastně i šermujících se spolu slov, jež podobně znějí u všech dosud žijících ras.
Ta spálená, svědící kůže mě přivedla ke kacířský myšlence, zda tyhle vždy trochu jinak formulovaný axiomy, vyjadřující jeden velmi komplexní jev, tedy fungování našeho světa, nejsou vlastně tak trochu i návodem, či dokonce počínajícím prolomením cesty z binárního vnímání! A já to v tom rčení fakt a furt slyším.
Přehrajte si to parkrát na vnitřním gramofonu a vnímejte to jako hudbu. Jak nahoře, Á- jeden tón, tak dole, opět á - stejnej tón v oktávě = Áá – dokonale, jemná, nic nerušící a neovlivňující rezonance. Jež se nemůže konat při menších intervalech, protože mají podstatně bouřlivější a vášnivější průběh. Tedy jen při Áá nastává spojení a téměř jednota. To vlastně potvrzuje i moje ubohoučká, nikterak logická matematika, která mi říká, že 1 švec + 1 vejce = 1 - tedy jeden švec s vajíčkem.
Jako muzikant jsem tahle univerzal-rčení vždy chápal přes generál-bas v muzice, kterej funguje tak, že hudebník nemá důvod se na nic ptát. Když totiž dobře poslouchá nemusí si, jako já před pár lety klást pitomou otázku typu, potřebujem opravdu politiky, bankéře, atd.? Vždyť už v okamžiku jejich položení se zjeví sama paní absurdita a v jejím chechotu se povaluje i odpověď!
Můžete hádat, proč si opička makaku šla umejt brambor? Protože jí skřípe v zubech bláto. A stačí jen velmi malá představivost pro to ihned a zřetelně vidět to, co politici, bankéři atd., vlastně jsou.
A když jsem po návratu z dovolený začal uvažovat o opravách předcházejících templářskejch dílů podle výše doplněnejch významů v onom generál-rčení, tak otevřu na stolku v pracovně knihu pojednávající o mytologiích, kterou tam asi náhodou, jak říkáme, položila při úklidu moje žena, a čtu, cituji:
„Postupně se dávná neokleštěná učení a výchova začaly měnit v rituály.“ Ne tedy opačně, jak jsem já - paradoxně křesťansky vychovanej v třeskutým bolševismu předpokládal. Zajímavý, říkám si, a pokračuju v četbě:
„Systém rituálů se spojoval do mystérií, která se podle míry ztráty velké části starého poznání stávala stále složitějšími a zamotanějšími. Snad jenom texty pyramid a egyptská Kniha mrtvých si částečně uchovávaly nějakou logiku pořadí mysterií ve spojení se jménem jejich zakladatele, boha-učitele Thotha, ukazujícího svým učedníkům, „co je nahoře, je podobné tomu, co je dole“. Tenhle axiom se předával z pokolení na pokolení ještě dávnějšími učiteli, kteří toto učení předávali i podstatně starším populacím, než byli Egypťané. Aby bylo věřeno v nekonečnost života duše a duchovního člověka, která by byla dosažitelná pouze a jenom v případě, že člověk toto vykonává jako příkaz bohů, kteří se nacházejí, či ještě tehdy nacházeli, na Zemi.“
To zní docela dobře a na prvních pár mrknutí jednoho oka i docela rozumě, že?
Ale najednou z toho vykoukne pouze jedno, že ten prostej lid si krucifix už konečně jednou musí uvědomit vyšší úroveň božstev, jakož i extra pozemskejch pokrevních linií a přijmut svoji nedostatečnost! Protože balanc je vesmírná nutnost.
A z tohoto vzorce nelze vyčlenit žádnou ze stávajících pozemskejch idejí, s kterejma jsem se v životě potkal. Tohle na mě v poslední době bohužel vykouklo přes moje nadšení i ze slovansko-árijských-véd. A to konkrétně z vydání knihy SLOVANSKÉ PONIMANIE světa. Ale musím říct, že zatím neexistuje možnost porovnání, protože dostupný literatury je velmi málo. Nevím taky nic o úrovni překladů.
Hlavu mi rovněž ochladilo i to, že letopočtovej, osobnostní a dějovej scénář tohoto vydání, stále ještě jede podle mlžící a zcestný chronologie Skaligera-Petavia ze 16. a 17. st.. Která přestože s ní vyjádřili nesouhlas osobnosti jako d'Arsilly, Isaacc Newton, Edvin Johnson, Nikolaj Morozov a jiní, byla a stále je od poloviny 18.st. mustrem učebních osnov a učebnic dějepisu téměř po celým světě.
Musím ale říct, že tohle slovenský vydání z roku 2009 bylo u nás obrovským průlomem, přestože nevzalo v potaz nový chronologie vytvořený po polovině 20.st., který si dovolily tu drzost negativní rekce na projekt Skaligera. Proto jsem znejistěl a začal vnímat i v těchto u nás vydanejch textech přítomnost nabádajícího dáblíka.
Tedy věřte! Věřte, to je rozkaz! A bastafidli! Zapomeňte na intuici, zapomeňte na inteligenci a pitomej selskej rozum, který se nám „bohům“ do vašeho programu nechtěně připletly a „proboha“ už konečně dělejte to, co jako lidi dělat máte, tedy musíte! A začněte, drzouni, konečně poslouchat!
Tak pro tohle jste si nás uplácali, hm? A teď vás sere naše neposlušnost? Tedy z vašeho hlediska jsme fakt nedostatečnej made in šmejd. Ale pochopte, vážení, že to, co vás sere, nás možná blaží.
Ale tak mě napadá, dyť my vlastně posloucháme a přesně dle vašeho diktátu. Volíme politiky, chodíme do válek. Jsme poddajní, či naštvaní, přesně jak vašnosta ráčí. Jednou na muslimy, pak na židy, na cikány, negry, atd.! A oni nám to opět na váš příkaz oplácej. Tak co byste chtěli? Jsme navýsot, tedy kromě těch pár pochybnejch existencí, tento… loajální.
Když jsem pak porovnával slovanský védy a jejich božstva s jinými programy, tak tu byla přítomná velká dávka mírnosti a úcty k lidem. Větší by se našla už jenom a pouze v ochranitelským řádu matristní Mamky. U sumerskejch An-Unna-Ki a v judaismu převládá maso a krutý sakrál násilí.
Fikanější je většinový křesťanství a většinovej islám (u obou kromě většiny herezí) s jejich odnožemi, co se už s ničím nepatlaly a přítomnost božskejch veličin na planetě v klidu a s radostí zredukovali na jednoho, či trojici, a poslali je rovnou k čertu. Tedy umístili na obláček v podobě jedinýho, starýho, bělovousýho dědy. Protože tenhle obstarožní fousáč by se tu stejně jenom pletl do mašinérie jejich už naprosto hotovejch náboženskejch systémů, který byly vypiplány k zvládnutí lidstva.
Ale co minoritní sorta člověk? No, ta se přihodila zcela výjimečně tak, že byl přítomnej jeden známej božskej opilec, kterej omylem vložil do programu tohoto individua místo poslušnosti nezřízenou touhu po svobodě a pravdě. Ale byl to opravdu jenom exces a výjimka, protože většinový lidstvo je naštěstí takový, jak má bejt, a tiká jak hodinky, a to i když je hodinář, či majitel a pán zapomne natáhnout.
No, a když se tenhle minoritní model nepovedl a začal vyhazovat, tak dostal bičem, pak následoval chomout a za ním hned spiritualita. A když ani tohle nefungovalo, tak se pokusili vyrobit z něj křesťana či muslima. Ale ono se to ne a ne zdařit. Když neplatila na drzouna duchovnost dávající mu vlastně ještě větší míru svobody, tak jak mohlo něco pořídit náboženství, který proti očekávání nezvládalo ani tu ke všemu povolnější většinu lidskejch ignorantů, lenochů a blbců. Musela tedy bejt zákonitě položena kardinální otázka: Co tedy s ním? S člověkem to bylo jasný. Ale co s lidstvem?
1) A pokud si tuhle otázku položili bohové, jeho tvůrci, jež ho chtěli pouze jako sluhu, tak odpověď byla zřejmá, počkáme a uvidíme. A toho, co měl svou člověčí hlavu, bylo diskrétně nařízeno - vyhubit!
2) A ti božští, co zamejšleli experiment, řekli, „proboha“ ne-vyhubit! Nechte oba, druh i podruh, ať dělaj, co umí.
3) Pozemští mocní, kteří si rovněž neuměli představit svůj život bez sluhů, zas přímo freneticky ječeli, ať je lidstva co nejvíc, a ten divnej, jankovitej poddruh přeci hravě zvládnem penězi.
No a všechna tři centra se pokoušela realizovat ony místy protichůdný záměry. A pochopitelně svý zadání zkoušelo bez jakýkoli vnější pomoci i lidstvo a rovněž, jako podvratník v registru … minor!
Takže mi začalo bejt stále víc a víc jasný, proč ten šílenej mazec a zmatek, kdy historie je nehistorií, věda je ne-vědou, stud je ostudou atd. Zkoušelo se všechno, hubit, sledovat i zvyšovat stavy. Ale lidstvo pomalu a nezadržitelně sestupovalo, až se najednou zcela pokorně a bez brblání ocitlo na šprusli produktu s prožitkem i pocitem - made in šmejd. A člověk minorita byl kus po kusu a z času na čas utlačován a hubenn. A za těchto velmi rozdílnejch tendencí a vlivů populace víc a víc strádaly a hlouply. Zhloupnout se „díky bohu, či bohužel“ nepodařilo pouze těm kus po kuse a z času na čas mrtvejm. Takže dneska kdyby byla na delší dobu vypnuta TV, tak lidstvo nebude vědět, kdo je, proč je a co vlastně má dělat …
Ale pak se naskýtá fundamentální otázka: Bude ještě potom vůbec možný, aby platilo ono mezi námi „čus-ezoteriky“ neustále omílaný - jak nahoře, tak dole? KDYŽ NAHOŘE JE EJCHUCHU A DOLE OUVEJ !?!
Co myslíš, Amadeo?
Ticho jako v chrámu ...
Ách jo! Ale nenaznačila mi snad svojí totálodmlkou, že Popletovi určitě, a možná i jinejm v klíně opět a znovu zcela přirozeně, možná i trochu zázračně zbude pouze jeden jedinej, součtovej parametr. Něco jako když vajíčko čapne tu nejzdatnější spermii a spolu vytvořej zygotu.
Tedy oblíbenou a pro moji mlhavou inteligenci ještě trochu přijatelnou, jednoduchoučkou a zapamatovatelnou, biologickou matematiku, že 1 + 1 = 1. A pak dvě. Dále čtyři … stále stejný identický buňky by se podle mustru dělily, dělily a dělily. Nic novýho, a lautr žádnej vývoj, jen plnej vejklad buněk k ničemu, co mimo dělení neuměj lautr nic. Ale pak bác a do osmi dalších buněk „najednou“ vstoupí
jakási tento, informace, která nařídí vytvářet placentu a orgány. Kde se tohle k čertu vzalo? A to tu ještě furt není žádný miminko! No, a kde je teď to dole a nahoře?
A pak si představte, že když mimino žbluňkne do světa, tak ve 22. vteřině jeho života přijde zas jakási informace, o níž sice už dávno věděli mágové a mudrci, ale všichni současní MUDr. s vědátory měli z toho děsný šoufky. Ale pouze až do jednoho speciálporodu, kde byly - jistě ne náhodou - instalovány v porodním sále různý měřicí přístroje a ty přesně ve 22. vteřině po porodu zaznamenaly energetickou bouři.
O tomhle lze možná říct, že to je ono nezařaditelný a „zaplaťpánbu“ neidentifikovatelný nahoře, tedy budiž … TO, univerzum, ani ona, ani on. Ale dole pod tím vězí minorita-poddruh, jehož nevýhodou je vyhubitelnost. Škoda. A co na to věda? Nic! Pssst, a ani muk!
A já Popleta si od tý doby, co jsem se to domákl, začal myslet, že to dole + nahoře = tady, teď, furt a současně. Velmi podobný to biologický matematice zygoty, ne? 1 + 1 = 1. A odvodil jsem si z toho jednotu a spojitost. Z ní pak rovnováhu energií podstatně převyšující tu, jež vyplývá ze zlatýho řezu nebo z fraktál-geometrie.
Tedy pozor, dámy a pánové, očekávejte sešup. Za mýho mládí se sešup, tedy smyk na lyžích příznačně nazýval Kristi -Jánkou. A že by teď dokonce z bináru, hm, a kam?
Ale bude to pak ještě k něčemu dobrý, když se konečně podaří ne - nahodit tu posranou TV? Protože jedině tak by mělo utlačovaný člověčenstvo ještě určitou šanci alespoň se dovědět, kterej z těch tří programů byl vybrán pro jeho „konečný řešení“?
Hubble-teleskop zrovinka včera (tedy před téměř 20 lety) dodal „bohužel“ informace nepotvrzující Einsteinovo blouznění o izotropii vesmíru, ale naštěstí zas pro náši minoritu pouze o jeho zázračný ne-stejnorodosti. A tak my tady můžem klidně brnkat flažolety na binár. V tramtár-galaxii hudci-hudlat na multi-polár. A jinde třeba něžně a s láskou omílat tu izotrop-stupnici ... tedy pouze a jen pro vybraný a výhradně na Panovu, tedy slovanskou flétnu...

12 komentářů:

 1. Matěji,
  v poslední době si ke mě nacházejí cestičku články, texty, úvahy, teorie, že bohové nebudou o nic božštější, než ty, já nebo kdokoli jiný.
  V podstatě přesně to, co zaznělo v Tvé úvaze: "KDYŽ NAHOŘE JE EJCHUCHU A DOLE OUVEJ !?!"
  Bohy ovšem nevnímám jako to ty největší ryby v rybníce. Ono se krapet ve všech náboženstvích pozapomíná na existenci samotného rybníku, bez kterého by všechny ryby i rybičky lekly.

  OdpovědětSmazat
 2. Jo,
  s tím rybníkem je to fakt zajímavý, ale nejenom v náboženství. Matěj

  OdpovědětSmazat
 3. Ono je to s těmi bohy ještě zajímavější. Doporučuju video
  http://www.youtube.com/watch?v=mFQn4z7NmSw

  OdpovědětSmazat
 4. A ako vznikol rybník, Matěji ? "Hľadala" som a našla termín prvopodstata, v slovníku nie je.
  Tak sa modlím k prvopodstate, najlepší kamoš, zaťiaľ :-DD. B

  OdpovědětSmazat
 5. Ahoj Bed,
  rybník vznikol zo slzy. Ale nevím zda smíchu, či pláče? Matěj

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Matěji,
   a není ke vzniku slzy potřeba oko? Čí? :-)

   Smazat
  2. Ahoj/te , no to si Matěji tipoval dobre !
   JJ, a čí oko to to bolo, pýta sa Michal. - Tak sme zas u rčení "kam čert nemúže, nastrčí ženskou". Chlapi predsa neplačú. Na rybník by to nevydalo. Osobne by som mohla robiť "plačku" na pohreboch., a plakala som často za celý svet. Najlepšie sú slzy smiechu,
   považujem tento svet napriek drobným chybičkám za stvorený slzami smiechu. Haha, i Budha to vedel.
   B

   Smazat
  3. Jsem trouba - nepochválila som článok. Je takový ucelený... B
   BTW - ako sa Panova flauta dostala do Bolívie ?

   Smazat
 6. Jasně Bed,
  slza, oko, člověk, tedy božstvo, ne? Slzících bohů, ať už pláčem, nebo smíchy je málo, spíše žádnej. Tedy jím musí bejt tento, člověk, ne? Rybník, slza, oko, čí? Není to snad jasný? Matěj

  OdpovědětSmazat
 7. Bolívie,
  Bolívar, Budha a Panova flétna, známá trojka z mravů. Pardon čtyřka. A já asi nejsem chlap, protože brečím velmi často, zvláště když po sobě čtu ty svý výtvory. Matěj

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Těch brečivejch ze "silnější" poloviny lidstva nás tu bude více. Možná bychom do voleb ještě stihli založit nějakou Stranu k pláči. Co Matěji? Pár hlasů od sympati(ckých)zujících ženských bychom jistě splašili. :-)

   Smazat
 8. Jo,
  možná bychom nějakej ten hlas za takovouhle sranda stranu k pláči dostali. Ale to bychom se pak rázem stali zombíkama, protože politický strany, politici a politika už jsou jen mrtvoly. Matěj

  OdpovědětSmazat

Žádáme diskutující o slušnou formu při vyjadřování. Odkazy bez krátkého popisu, oč se jedná, budou mazány. Anonymní komentující žádáme o podpis (nick).
Názory v diskuzi se nemusí shodovat s názory redakce blogu.