31. 7. 2021

Vegani: jak s láskou uškodit přírodě

Jistě jste to už slyšeli: nejez maso a oslabíš globální oteplování. Nebo - abych parafrázoval klasiku - „Greta Thunberg také nejedla maso.“ Rostlinná strava z jednoho hektaru prý může nakrmit mnohem více lidí než maso či mléko ze stejného hektaru. Odmítnutí konzumace masa se tedy určitě zdá být s ohledem na přírodu správné.
Co si však o tom myslí věda? 
Bohužel, nemilosrdná čísla vykreslují trochu jiný obrázek. Odmítnutí chovu hospodářských zvířat povede ke snížení úrodnosti půdy a tím se následně zmenší množství rostlinné biomasy. Módní veganské produkty totiž ve skutečnosti vyžadují více hektarů než chov hospodářských zvířat. A co se pak stane s vítězstvím Grety Thunberg?

Předpokládá se, že dobytek škodí planetě, zatímco veganství jí pomáhá. Realita však je, jak už to tak bývá, mnohem komplikovanější. / ©kansasbeef.org

Sníží veganská strava ekologickou zátěž?
Obecně se předpokládá, že rostlinná strava vyžaduje pro stravování jednoho člověka méně hektarů. A nejedná se jen o hektary: farmy skotu také spotřebovávají hodně vody a produkují spoustu skleníkových plynů.
Začněme tedy s hektary. Živočišná výroba jich samozřejmě vyžaduje mnohem více než výroba rostlinná – zejména ta, která se týká pastvy, nikoli výkrmu ve stájí. V průměru se požaduje na kilogram hovězího masa ročně 0,37 hektaru pastviny – což je v podstatě stejné jako pro vypěstování tuny nějakého obilí. Při výrobě kilogramu takového masa se vypustí 1,05 tuny oxidu uhličitého. Obyvatel Ameriky sní 120 kilogramů masa ročně, chudší Slovinec - 88 kilogramů a Rus - 75 kilogramů, to znamená, že celkově dostaneme vysoké číslo.
Maso a mléko zabezpečují celkem 18 % kalorií a 37 % bílkovin potřebných lidstvu, ale současně zabírají 83 % veškeré zemědělské půdy a vypouštějí 58 % všech emisí CO2 produkovaných zemědělstvím. Vychází tedy, že když budeme pást méně skotu, bude člověk odebírat méně ze všech nových hektarů přírody.
Ale bohužel ne všechno je tak jednoduché. Nejprve je třeba pochopit, že na zemi není nedostatek potravin, a stejně tak zemědělské půdy. Produkce potravin neustále roste rychleji než populace, zatímco plocha využívané půdy se zvyšuje mírně. Důvodem, proč lidé v Brazílii a v jiných rozvojových zemích rozšiřují plochu zemědělské půdy tím, že kácí džungli, totiž není to, že jim chybí jídlo – o to více, že vzhledem k hlubokým sociálním rozdílům bez ohledu na to, jak zvýšíte produkci, místní chudí stále nebudou konzumovat normální množství bílkovin –, ale v tom, že je tam silný zemědělský export. V těchto zemích je maso tím, čím je v Rusku ropa nebo plyn: jeden z mála místních produktů konkurenceschopných na světovém trhu.
Pokud se spotřeba masa na světě zastaví, Brazílie nebo Indonésie nepřestanou kácet džungli: prostě jen rozšíří své již tak obrovské plantáže na biopaliva. Ale na vteřinu zapomeňme, že žijeme ve skutečném světě, a předpokládejme, že nic z toho neexistuje a odmítnutí masa donutí už i tak ne příliš bohatého Brazilce jednoduše ztratit práci a zemřít nebo emigrovat. Může potom odmítání živočišné potravy snížit zátěž pro životní prostředí?
Zde vstupuje do hry druhý bod. Pokud mluvíme o potravě živočišného původu, pak ji ve skutečnosti lze získat z jednoho hektaru ne méně než rostlinné potravy vhodné pro člověka. Ano, slyšeli jste dobře.
Pokud je možné z hektaru mořské hladiny ulovit v průměru dva kilogramy ryb ročně, pak z hektaru jezera - již 200 kilogramů ročně a z hektaru specializovaného podniku pro umělý chov ryb před 40 lety dokázali „vytěžit“ 1,5 – 2,0 tisíce tun (až 20 tisíc centů) na hektar. To je stokrát více, než kolik můžete vypěstovat na poli, a ne méně než výnos nejlepších stávajících skleníků. Dnes akvakultura (která zahrnuje továrny na ryby) dodává více mořských plodů než divoká příroda.

Akvakultura umožňuje získat z hektaru plochy srovnatelné množství potravy jako rostlinná výroba / ©Wikimedia Commons

Pěstování měkkýšů má podobnou účinnost: 98,5 centů na hektar za rok u zelených slávek je také mnohem více, než kolik můžete získat z jednotky plochy. Důležitý bod: člověk se rybou nasytí rychleji než většinou druhů rostlinných potravin. Jeden hektar akvakultury tedy může uživit mnohem více lidí než jeden hektar orné půdy.
Proč jsou rybí závody mnohem produktivnější než chov dobytka na pevnině, je snadné pochopit. Ryby, korýši a měkkýši jsou chladnokrevní, to znamená, že potřebují 5 – 10krát méně energie, protože se nemusí neustále zahřívat. Nepotřebují zachytit vysoce dekoncentrovanou a nestabilní energii slunečních paprsků, jak to dělají rostliny.
Řasy a další krmiva se jim dodávají hotové. Získání řas stejnou akvakulturou je navíc mnohem efektivnější než produkce rostlinných produktů na pevnině: první z nich ztrácí mnohem méně energie za přepravu živin a ochranu před kolísáním jasu slunce.

Pastviny, kde se pase skot, nejen s hnojem získávají fosfor, ale také ho ztrácejí několikanásobně pomaleji než orná půda. Důvodem je to, že obdělávaná půda ztrácí při dešti minerální složky mnohem snáze, kdy je fosfor splachován do vodních toků. Jinými slovy, rostlinná výroba likviduje fosfor v půdě mnohem více než chov hospodářských zvířat / ©freepic.com

Obtížnější je pochopit jinou věc: proč při tak velké efektivitě „vodního“ chovu živočišných potravin ho bojovníci proti strašlivému a hrozivému globálnímu oteplování nepodporují, a protěžují veganskou stravu, která zabírá daleko více prostoru životního prostředí?
Nevíme to jistě, ale moje pracovní hypotéza zní takto: vegani nechtějí jíst zvířata z ideologických – nebo etických – důvodů, a tak se snaží vnímat sebe jako morálnější jedince. To, že taková morálka může vést k odcizení od přírody větších oblastí než při využívání akvakultury, zjevně prostě nevědí. Alespoň z jejich strany není a nikdy nebyla o této skutečnosti žádná zmínka.
Za pozicí veganů však stojí určitá racionalita: produkce masa vytváří více emisí skleníkových plynů než pěstování rostlinných potravin. I ryby – a také v akvakultuře - produkují slušné emise CO2: 2,2 až 2,5 kilogram oxidu uhličitého na kilogram. To je však méně než kuřecí maso (4,1 kilogramu CO2) a přibližně stejně jako oblíbené ovoce a bobule. Přitom je pravda, že ryba uspokojí hlad rychleji: vegani mohou jíst uvedené ovoce a bobule po 3,5 – 4,0 kilogramech denně. Je zřejmé, že když se běžný člověk pokusí sníst stejné množství ryb, praděpodobně neuspěje, a to znamená, že při stravě složené z ryb vypustí méně CO2.
Takže prozatímní výsledek zní: s rozumným pěstováním živočišných potravin – ale ne hmyzem!, ale nejběžnějšími rybami a mořskými plody – můžete odnést z přírody tolik nebo dokonce méně půdy, než když jste vegan. Pokud si navíc k jídlu vyberete správné druhy ryb, vaše emise CO2 budou podobné těm, kdo konzumují pouze rostliny.
Zatím si připomeňme ještě jeden moment, kterému se v „zelené“ rétorice opatrně vyhýbáme. Jak jsme již psali, ve 20. století je díky antropogenním emisím CO2 biomasa suchozemských rostlin o 31 % vyšší než v předindustriální éře a nejvyšší za 54 tisíc let. Navíc: podle výpočtů vědců platí, že čím vyšší budou emise CO2 v 21. století, tím více bude na nakonec na zemi biomasy. Ve scénáři maximálních emisí (RCP 8,5) v letech 2075 - 2099 to bude o 50 % více než v letech 1850 - 1999. Ve scénáři mírných emisí (RCP 4.5) - o 31 %.

Pokud by byly splněny požadavky Grety Thunbergové (scénář RCP2.6, snížení emisí CO2 od 20. let 20. století), pak průměrná listová plocha na planetě (LAI) do roku 2081 - 2100 poroste jako na horní mapě. Pokud budou emise CO2 nadále růst (scénář RCP8.5), bude to stejné jako v dolní části. Je snadné vidět, že scénář snížení CO2 znamená vážný úder pro suchozemskou vegetaci. To znamená, že boj veganů za účelem snížení emisí znamená boj proti suchozemské vegetaci! / ©Nature

Jinými slovy, čím menší uhlíkovou stopu zanecháte, tím nižší bude biomasa naší planety. Myslete sami, rozhodněte sami. Odpůrci oteplování už samozřejmě vše rozhodli, a abych byl upřímný, nikdo z nich neslyšel, že bioproduktivita planety s antropogenními emisemi CO2 roste.
Pokud bychom sdíleli jejich názor, doporučili bychom nyní masivně přejít na tuňáka s „nízkým obsahem uhlíku“ a vyhnout se tilapii s vysokým obsahem uhlíku. Nejprve však malé varování: jak si ukážeme níže, odmítnutí masa ze skotu by vedlo naši planetu k velmi vážným problémům, nebo přímo – k ekologické katastrofě.

Proč rostliny potřebují velké býložravce?
Všechno živé na Zemi, pokud jde o suchý uhlík (kromě vody), obsahuje 550 miliard tun uhlíku. Z toho rostliny představují 450 miliard tun, z nichž 98 % je na zemském povrchu. To znamená, že 80 % veškeré biomasy planety tvoří právě tito zelení občané. Dalších 77 miliard tun tvoří bakterie a archea. Zbývají jen dvě miliardy tun živočichů a polovinu z toho tvoří členovci (hlavně hmyz). Asi jedna desetitisícina zbývá na lidstvo.
Čísla tedy hovoří jasně: králem přírody není člověk, ale suchozemské rostliny a v jejich biomase dominují stromy. Zdálo by se, že 1/220 živočichů nemůže ovlivnit flóru, ale to je chyba. I přes svou nevýznamnou hmotnost mají na produktivitu rostlin rozhodující vliv právě živočichové.
Proč? Zelená stvoření jsou docela sobecká. Pokud rostliny nikdo neutrhne, pomalu vracejí živiny ze svých těl do půdy. Spadané listí (ne u všech druhů) se navíc pomalu rozkládá a nakonec tvoří jen velmi malou část rostlinné hmoty.
Po svém zániku se rostlina (a připomeňme, že mezi nimi v biomase dominují stromy) často nerozloží úplně. Kmen je během života tak dobře chráněn, že houby normálně dokážou „spotřebovat“ jen jeho nejsnadněji stravitelnou část - ale zdaleka ne všechno. To platí zejména pro návrat fosforu z rostlinné tkáně zpět do půdy. A ne v každém prostředí mají houby na rozklad stromů dostatek času. Nerozložené zbytky se pak mění v rašelinu, uhlí, plyn nebo ropu. Ale to vše se děje velmi hluboko, to znamená, že se v dohledné budoucnosti nevrátí do rostlinného světa. Dalo by se smířit se ztrátou uhlíku, ale ztráta fosforu je už skutečná tragédie. Nemůžete ho dostat ze vzduchu jako CO2.
„Potrubí“, kterým fosfor vstupuje do biosféry, má konstantní průřez. Je vymýván z hornin erozí, ale množství takových hornin a rychlost jejich eroze je hodnota, která se po miliony let nemusí měnit. Pokud stromy svými mrtvými kmeny pohřbí fosfor, půda na nich bude natolik chudá, že se růst podobných rostlin vážně zpomalí.

Toto je kukuřice, která rostla na půdě s nedostatkem fosforu, a proto nevypadá nejlépe / © William Rippley

Velcí býložravci intenzivně konzumují listy, výhonky a další, potom dusík, fosfor a draslík vylučují hnojem a močí. Vracejí tedy do půdy fosfor a dusík rychleji než jiné mechanismy, jako je třeba rozklad spadaného listí.
Neřekli jsme slovo „velcí“ nadarmo. Právě tvorové větší než sto kilogramů (tam, kde existují) spotřebují většinu rostlinné potravy, a není možné je nahradit menšími zvířaty. Proto nelze význam velkých býložravců pro ekosystémy docenit. Podle odhadů z nejnovějších vědeckých prací na toto téma vede jejich zničení při konkrétní biocenóze ke snížení toku fosforu vstupujícího do půdy najednou o celých 98 %.
Náš druh asi před padesáti tisíci lety zahájil velký experiment - zabil všechny velké býložravce na jednom z kontinentů, v Austrálii. Předtím byla zelená, mokrá, s hojnými bažinami.

Počet druhů velkých býložravců na různých kontinentech Země. Je jasně vidět, že většina z nich je v Africe a nejméně v Austrálii (invazivní druhy se nepočítají). Bez hospodářských zvířat je velmi obtížné dosáhnout rovnoměrného návratu fosforu z rostlin zpět do půdy / © Věda

Nyní je čas bilancovat, protože dnes tam dochází k ekologické katastrofě. Místní půdy jsou na fosfor extrémně chudé, proto tam divoce „fotosyntizující“ rostou mnohem pomaleji než v jiných částech světa a zemědělské plodiny bez fosforových hnojiv vykazují nižší výnosy než na jiných kontinentech. Často se dělaly pokusy vysvětlit nedostatek fosforu v australských půdách malým množstvím odpovídajících minerálů na kontinentu. Ale jak opakovaně upozorňovali vědci z jiných podobných oblastí světa, například džungle Amazonie a Konga také nemají téměř žádný zdroj těchto minerálů, ale s fosforem to tam je vše v pořádku. Příčina tkví právě v tom, že donedávna zde bylo mnoho velkých býložravců.

Vpravo vidíme rostliny v půdě chudé na fosfor a na straně druhé rostliny stejného druhu, ale po aplikaci fosforečných hnojiv / © Patrick Wall / CIMMYT.

Výsledkem je, že mezi australskými rostlinami z hlediska biomasy dominují eukalyptové stromy, které tam byly před příchodem člověka celkem vzácné. Nejen že pečlivěji využívají (kvůli špatnému růstu) fosfor, ale mají také neobvyklý mechanismus pro vrácení tohoto prvku do půdy: oheň.
Eukalyptus je žhářská rostlina. Jeho dřevo je nasyceno vysoce hořlavými oleji a leskne se, jako by ho polili benzínem. Semena jsou v ohnivzdorných kapslích a kořeny efektivně přežijí oheň, aby mohly okamžitě znova obrazit. Kromě toho intenzivně odčerpávají vodu z půdy: to jim umožňuje získat více chybějícího fosforu, kterého je v Austrálii málo, a zároveň prostředí kolem nich je sušší a vhodnější pro oheň. Právě díky adaptaci eukalyptu k dominanci za pomoci ohně dokonce i malá větev takového stromu může vzplanout způsobem, jak běžné rostliny nemohou.

Další příklad nedostatku fosforu v půdě - a co se stane se stejným druhem rostliny, když fosforu není dostatek  / © Wikimedia Commons

Nejen periodické sebeupálení umožnilo kdysi vzácnému eukalyptu obsadit 75 % prostoru australských lesů. Tento jev má ještě jednu stránku: odumřelé kmeny stromů nemají čas se ponořit „do hloubky“ nerozložené, a tak se fosfor kontinuálně vrací do půdy s popelem.
Pokud by podle přání veganů celý svět přestal jíst maso a mléko, opustila by arénu více než miliarda stávajícího dobytka. A spolu s nimi by začal půdu opouštět i fosfor a zanechával by ji stále méně úrodnou.

Proč dnes nemohou hospodářská zvířata nahradit velká divoká zvířata?
Dobře, vše je jasné: bez velkých býložravců se země rychle promění v neproduktivní kvazipoušť, kde je obtížné cokoli vypěstovat. Ale co s tím mají společného vegani? Říkají přece, že pastviny s hospodářskými zvířaty budou osazeny divokými býložravci, jejichž odpadní produkty hnůj hospodářských zvířat úspěšně nahradí.
V reálném životě to však tak bohužel nefunguje a pravděpodobně ani fungovat nebude. A to do značné míry - díky úsilí ekologů a zelených.

Velbloudů je v Austrálii více než půl milionu, ale místní obyvatelé nejsou nadšeni, že se fosforový cyklus urychluje právě díky těmto korábům pouště. Zvířata jsou ve velkém střílena z helikoptér a jejich těla jsou ponechána shnít na neobydlených místech země / © Wikimedia Commons

Jako příklad můžete použít opět Austrálii. V posledních desetiletích se v jejím divokém vnitrozemí rozmnožili velcí býložravci. Lidé sem zavezli velbloudy, prasata a koně, kteří zde zdivočeli, a tito jedlíci rostlin svým hnojem rychle vrací do biologického cyklu fosfor. Navzdory tomu jsou však všechny tyto druhy zvířat z nepochopitelných důvodů aktivně samotnými Australany vyhlazovány. Jsou ve velkém stříleny z helikoptér a ve vztahu k prasatům dokonce došlo k použití brutálních metod: jsou krmeni doplňkem stravy E250 (dusitan sodný), který způsobuje jejich smrt - prasata mají problémy s pocitem sytosti a smrtící dávku tohoto doplňku stravy sežerou.
Ptáte se, co se to děje, proč se místním tak nelíbí rostoucí vegetace po návratu býložravců? Je to všechno o rozšířených představách naší doby, a konkrétně – v „péči o životní prostředí“. Prostředí, kde je mnoho velkých býložravců, se začíná vzdalovat druhové skladbě, která se za dobu nepřítomnosti takových zvířat vytvořila.
Například eukalyptové stromy a další dnes v Austrálii běžné rostliny – ale před 50 tisíci lety tam vzácné – již nebudou mít tak velké výhody z efektivnějšího využívání fosforu. Ale právě na ony eukalypty a další „domorodé obyvatele“ se ve stravě spoléhají koaly a mnohé další druhy – emblémy Austrálie.

Zde jsou zobrazeny australské endemické rostliny, které hynou nebo špatně rostou na půdách s normálním obsahem fosforu, ale daří se jim na vyčerpaných půdách. Pokud se do Austrálie vrátí velcí býložravci vyhubení lidmi, tito endemici opět vymizí: nevědí, jak omezit absorpci fosforu, a proto jsou pro ně normální půdy „jedem“ / © Hans Lambert

Samozřejmě koaly jako druh existují velmi dlouho. Soudě podle toho, že tam žily už před příchodem člověka před padesáti tisíce lety, není pro jejich přežití vůbec nutné, aby 75 % lesů kontinentu tvořily eukalypty. Ale vysvětlujte to místním zeleným! Podle jejich názoru by příroda z nějakého důvodu měla zamrznout v tom stavu, v jakém je v naší době. Nezáleží na tom, že toto "přírodní prostředí" by ve skutečnosti nemohlo vzniknout bez zničení mnoha místních druhů domorodci před 40 - 50 tisíci lety.
Ale nemyslete si, že tak divně se chovají pouze lidé v Austrálii. Vezměte si třeba i takovou Severní Ameriku: ještě nedávno tu žily desítky milionů bizonů, kteří pak byli vybiti. (Mimochodem velbloudi tam byli také, ale vyhynuli před 13 tisíci lety, krátce po masovém příchodu lidí).
Dnes žijí v několika parcích jako třeba Yellowstonském, ale drtivá většina těchto zvířat žije na soukromých rančích, kde se chovají na maso. Nepotřebují na zimu kravín, mají dostatek své vlny, krmení zpod sněhu si vyhrabávají lépe než obyčejné krávy, přitom jejich maso je bohatší na bílkoviny a obsahuje méně tuku.

Naštěstí pro australské půdy nemohou Australané hlídat celé území svého kontinentu. Proto konkrétně tito velcí býložravci ještě nejsou pod hrozbou zániku / ©Wikimedia Commons

Proč je tedy nechtějí mít i ve volné přírodě? Faktem je, že člověk není zvyklý chovat se k někomu jako na stejné úrovni a dávat velkým divokým zvířatům svobodu. V Yellowstonském parku útočí na turisty více bizoni než medvědi a někdy dojde i k úmrtí. Kdyby bizoni žili mimo park, kde lidé nejvíce očekávají, že uvidí divoké zvíře, obětí by mohlo být ještě více. Těch 60 milionů bizonů, kteří žili v Severní Americe před evropskou kolonizací, už tam zkrátka nikdy nebude.
Ano, vědci sice předložili projekt Buffalo Commons, aby znovu osídlili alespoň část Středozápadu bizony. Ale byl shozen místními obyvateli, kteří se vůbec neusmívají při představě, že by své rozsáhlé farmy obklopili neobvyklými živými ploty. Vědí, že bizon vyskočí do výšky 1,8 metru, zrychlí na 64 kilometrů za hodinu a také prorazí ostnatý drát, či dokonce i „elektrického ovčáka“, aniž by sám sobě způsobil fatální poškození.

1892 - hora bizoních lebek čekajících na odvoz k rozemletí (používaly se k výrobě hnojiv). Hromadné hubení bizonů v 19. století provedli bílí Američané, aby podkopali ekonomiku indiánských kmenů / © Wikimedia Commons

Jedinou spolehlivou překážkou na jeho cestě je plot vyrobený z ocelových tyčí vysokých několik metrů a tyto tyče se musí zabetonovat do hloubky 1,8 metru, jinak je bizon ohne několika údery z běhu. A ozdobit mnoho kilometrů vlastních polí takovou exotikou je drahé a žít vedle bizona bez něj znamená ztratit pocit naprostého bezpečí svého majetku a života. Proto je velmi pochybné, že se projekt Buffalo Commons někdy splní.
Není ani šance, že by se i do divoké přírody Evropy vrátili - v počtu doby kamenné - zubři. Dnešní rovnováha druhů v místních lesích může existovat jen proto, že tam byl zubr vyhuben. Dříve vypásal podrost do stavu blízkého anglickému parku.
Dnes mnoho stromů z podrostů bojujících se svými sousedy o světlo nakonec zemře, zatímco pod bizonem vyrostl téměř každý, kdo se mu uměl vyhnout. Přítomnost takových zvířat v lese přispěla k úspěchu těch druhů, které mají v kůře hodně tříslovin (to způsobuje, že rostlina chutná hořce, což býložravce odradí).

Nyní je bizon připraven se vrátit do prérie - ale bílí Američané na to připraveni stále nejsou  / © Wikimedia Commons

Pokud by zubři masivně přesídlili do lesů, druhové složení v nich by se velmi změnilo ve prospěch rostlin, které zde kdysi převládaly, ale v posledních stoletích značně ustoupily do pozadí. U dnešních evropských ekologů a zelených je však zachování druhové rozmanitosti, která dnes existuje, nezbytností číslo jedna. A vůbec je nezajímá, že dnešní druhová rozmanitost lesů je hluboce nepřirozená a vyvíjí se jen díky tomu, že předci dnešních Evropanů vybili zubry.
Podobný obrázek je v lesostepi. Před vyhlazením Euroasijci žil tur (předchůdce domácích krav) zde, a ne v lesích, kam později ustoupil. Pod ním mezi bylinnými rostlinami lesostepí dominovaly právě ty druhy, které nejlépe odolávaly ohlodávání turů - ale dnes jsou v sekundárních rolích. Obnova divokých populací velkých býložravců by vedla k tak závažným změnám v druhové rovnováze lesů, lesostepí a stepí, že na jejím pozadí by ostatní procesy, které ohrožují ekologickou stabilitu těchto regionů, jednoduše odezněly.

Podobné fotografie vytvářejí pocit, že v australské pustině je velbloudů příliš mnoho. V praxi jich tolik není – prostě se jen shlukují do velkých kompaktních skupin, které se neustále přemísťují / © Wikimedia Commons

Samozřejmě můžeme říci, že myšlenka „zastavit život takový, jaký je, a navždy jej zmrazit v této podobě“ je falešná. Že „věčná“ ekologická rovnováha neexistovala ani před člověkem. Že restrukturalizace ekosystémů je normální součástí evoluce, ale pokus o zastavení této restrukturalizace je naopak abnormální a omezuje přírodu. To vše ale nemá pro většinu ekologických aktivistů žádný význam.
Byli vychováni k myšlence, že současná druhová rovnováha by měla být udržována co nejdéle, bez ohledu na míru její „přirozenosti“.
To vše znamená, že v případě odmítnutí chovu skotu žádné jeho divoké analogy nepřijdou, aby jej nahradily. Země bude „pustá a prázdná“ - to znamená, že bude mít omezenou bioproduktivitu, stejně jako ony oblasti Austrálie, kde jsou bezhlavě vybíjeni velbloudi a další velcí býložravci.

Takže zelenina nebo maso: kdo vyhraje?
Přestože živočišná potrava z akvakultury nevyžaduje více půdy než rostlinná potrava, a přestože jsou býložravci, mezi něž patří i dobytek, nepostradatelní při udržování normální hladiny fosforu, nic se nezmění, protože masy o tom jednoduše nevědí. Proto s vysokou pravděpodobností se bude veganské hnutí šířit dál - pod klíčovými hesly „snižování vlivu člověka na životní prostředí“ a „boje proti globálnímu oteplování“. Dařit se jim bude obzvláště v západní Evropě.

Aby se udržely nízké náklady, rybí farmy jsou často na moři, aniž by narušovaly suchozemskou faunu / © Shilong Piao

Vegani se nemohou dočkat vítězství: mimo západní svět je však móda „zeleně“ mnohem slabší. A ani ty nejzápadnější nezápadní země nejsou nakloněny vzdát se pro sebe důležitých věcí jen proto, že jsou „zelené“. Je pochybné, že vegani vyhrají v zemi, jako jsou Spojené státy: soudě podle "fenomenu Trump" je místní obyvatelstvo, zejména venkovského vnitrozemí, vesměs dosti konzervativní. Rusko, jak už to tak bývá, většinou zůstane na okraji toho, co se děje, s výjimkou samozřejmě určité části populace velkých měst. Zda osobně spadáte pod vliv této módy nebo ne, je čistě osobní záležitost. Pamatujte však, že toto rozhodnutí nelze zakládat na myšlence, že veganství je nejudržitelnějším způsobem, jak nakrmit lidstvo.


autor: Alexander Běrezin
překlad: Vlabi

7 komentářů:

 1. Krávy nepotřebují kravín v našich zeměpisných šířkách, ten potřebuje chovatel, aby měl možnost regulovat užitkovost zvířat. Ona kravka v zimě potřebuje krmivo na zajištění tělesné teploty a pokud je velká zima, tak sníží nádoj mléka, nebo mladý skot bude mít nižší přírůstek na váz.
  Ale krávám obecně vyhovuje spíše chladnější část roku než je dnešní léto. Horko krávám vůbec neprospívá, čtyři žaludky dokáží vyprogukovat tepla dost.
  Před čtvrt stoletím jsem byla v Kanadě a tam jsem se bavila s emigranty a ti nechápali, že Kanaďaní, ale i Američané chovají skot jen na produkci masa na pastvinách i v zimě, bez stájí. Ty mají pouze pro matky, plemenné zvířata. Říkali, že ve velkých mrazech se zvířata shlukovala a chodila v kruhu. Ohřívala se ve středu a pak šla zase na kraj. Slabší kusy to pochopitelně nevydržely.
  Divokých zvířat nikdy nebude ve volné přírodě tolik jako hospodářského dobytka. Zubr ani tur (pokud by se znovu objevil) si nikdy nenasuší seno na zimu. Tráva, která byla posečená, lépe obroste než je spasená krávami. Pastviny se musí udržovat, vždy vznikají nedopasky, které se musí pokosit a je dobré i výkaly rozhrnout.
  My máme nižší stavy zvířat než západní země https://www.agropress.cz/wp-content/uploads/2017/09/Bez-n%C3%A1zvu-1.png
  A kupodivu tehdy před 30 lety bylo chladněji než dnes.
  CO2 produkují i rýžová pole https://www.lidovky.cz/domov/i-pri-pestovani-ryze-vznika-sklenikovy-plyn.A080909_000014_ln_noviny_sko

  A v tomto článku zase přišli na to, že hydroelektrárny také nejsou tak bez emisí zelení myslí https://www.osel.cz/11815-vodni-elektrarny-nemusi-byt-tak-zelene-jak-se-tvari.html
  Tlející bahno musí něco uvolňovat."Když výzkumník kvantifikoval emise metanu a oxidu uhličitého uvolňované během prvních dvou let provozu elektrárny a porovnal je s úrovněmi před existencí nádrží, zjistil že z dané plochy došlo až k trojnásobnému zvýšení emisí skleníkových plynů. I když vodní elektrárny nespalují žádné fosilní zdroje, tak se v jejich nádržích ze splavované vegetace ukládané na dně, uvolňují miliony tun metanu a oxidu uhličitého. Něco jiného je totiž plynoucí řeka a něco jiného hluboká vodní nádrž se stojatou vodou".

  A vůbec, co důlní plyn? Ten je přece znám tím, že rád vybuchuje, ani jinak nemůže, když metan obsahuje.Eva

  OdpovědětVymazat
 2. Okopala jsem záhon, jsem tím pádem horší než divoký čuník? Začínám se bát co ještě vymyslí vjedci https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/kolik-oxidu-uhliciteho-uvolni-do-ovzdusi-rytim-pudy-divoka-prasata-neni-to-zanedbatelne-zjistili-vedci
  Eva

  OdpovědětVymazat
 3. Rád bych se osobně setkal s veganem, pokud existuje, který žije ze svých výpěstků po dobu několika let. Zajímaly by mne jeho pěstební výsledky. Chtěl bych vidět půdu, na které pěstuje svou obživu.

  Představte si pole, z kterého každoročně sklízíte úrodu ke své obživě. Na pole nic nevracíte, snad kromě natí rostlin. Protože ale více z pole berete, než na něj vracíte, zákonitě musí dojít k tomu že se pole vyčerpá.

  Pro nechápavé vegany, kteří si plodiny umí pouze koupit, ale ne vypěstovat, situaci s vyčerpáním půdy vysvětlím následujícím způsobem. Představte si že žijete z dříve naspořených peněz. Z účtu pořád jen vybíráte a nic na něj neukládáte. Zákonitě musí přijít den, kdy peníze vyčerpáte a nemáte z čeho žít.

  Článek odborným způsobem vysvětluje to, co já vysvětluju principiálním způsobem. Samozřejmě že se může ozvat vegan, který na pole vrací nejen natě, ale i svoje metabolity z plodin které snědl. Tzn. že na pole vyváží obsah septiku. Protože ale dešťové srážky splavují nejjemnější organické částečky z půdy, bude se bonita půdy i tak neustále snižovat.

  Vegan - samozásobitel může použít chemická hnojiva, k doplnění chybějících prvků. Tím si půdu zdegraduje na úroveň současných zemědělských půd. Důležité prvky v ní sice chybět nebudou, ale na druhou stranu tato agresívní hnojiva vybijí podstatnou část půdního mycelia, které zásobuje rostliny vodou a minerály z hlubších vrstev podloží a také část půdní fauny, která zadržuje vodu a udržuje půdu vlhkou.

  Protože žádný z veganů - samozásobitelů asi pluh tahat nebude, bude potřebovat kravku nebo koně, který ten pluh bude tahat za něj. To v případě, že nechce používat zemědělskou mechanizaci ropného zemědělství. Co ale bude dělat s tažným zvířetem které dosloužilo? Zakope ho na pozemku, aby si kontaminoval vodu ve studni?

  Ať se dívám na veganské úsilí z jakékoli strany, vidím pouze začarovaný kruh, který vede k degradaci půdy a potažmo i degradaci lidí kteří by takto chtěli žít.

  Po staletí užívaný farmářský model zemědělství funguje dobře proto, že zemědělská zvířata poskytovala dostatek hnoje i na zúrodnění neplodných půd. Pokud z tohoto koloběhu vyřadíme masná zvířata, soukolí tohoto zemědělského modelu se časem zadrhne.

  Pokud se budeme snažit tento model nějakým způsobem ošulit, vymstí se nám to. Vzpomenu na kamaráda, který si svého času kupoval hydroponní rajčata z blízkých skleníků, po kterých se mu dělal kožní ekzém. Musel je přestat jíst.

  V současnosti je jeden extrém - veganství, vyvažován druhým extrémem, nadměrnou konzumací masa. Ani jeden extrém nemá nic společného s původním farmářským způsobem stravování Můj otec pochází ze statku na jihu Moravy. Tvrdí že nikdy, ani za války netrpěli nedostatkem jídla. Na druhou stranu, maso nejedli každý den. To proto, že koloběh živin na rodinné farmě nedovoloval ani jeden z uvedených extrémů.

  MUDrland Wenca

  OdpovědětVymazat
 4. máte pravdu, ale ne celou... je to všechno o lidech... i s zeleným hnojením se dá půda dost spravit a hnůj v dnešní době není samospasitelný... když vidím, jak se u nás sváží kamiony balíkovaná sláma do výtopny, místo aby se vracela zpátky do půdy, tak mé srdce sedláka pláče....

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Anonyme, když se veze sláma do výtopny, je to katastrofa. Ale jinak mám pravdu, protože i v rovnici kdy se z pole sláma vrátí do půdy, pořád chybí zrno které tam nikdo nevrátí. Rok za rokem, desetiletí za desetiletím, staletí za staletím se půda vyčerpává a proto z těchto plodin nemůže být zdravý ani člověk. Zelené hnojení tento proces zpomalí, ale degradaci půdy se za tohoto stavu nedá zabránit. Ostatně, ukažte mi jediné velké pole, u kterého by narůstal podíl humusu.

   MUDrland Wenca

   Vymazat
 5. Myslím si, že v článku je chybička.
  Uvádzam text:
  "V průměru se požaduje na kilogram hovězího masa ročně 0,37 hektaru pastviny..." To dosť nesedí - pri obvyklom cykle je možné získať z hektára pastviny jedno teľa, to je ročne cca 400- 500 kg živého zvieraťa a to je asi 250 kg mäsa a kostí.
  Autor možno myslel metrický cent, teda 100 kg, čo by tak celkom sedelo...
  Michal

  OdpovědětVymazat
 6. konzumacia zivocisneho a tepelne spracovaneho = zrychlena smrt a choroby.
  Dr Robert Morse (en français) - Ilúzia nazývanej "choroba" !
  https://www.youtube.com/watch?v=84gEIwBlT8M

  KIDNEY FILTRATION – IMPORTANT! Public Domain Video
  https://www.youtube.com/watch?v=JO4V9so3bxI


  Evangelium mieru Ježiša Krista od učeníka Jána:
  V týchto dvoch starovekých rukopisoch sú dané presné, veľmi jasne vyjadrené rady ako viesť zdravý spôsob života.
  Zdržanie sa akejkoľvek mäsitej potravy, alkoholu, narkotických jedov; liečebné vlastnosti prírodných faktorov: slnka, vzduchu, vody, zeme; prevaha zeleniny a ovocia v ich prírodnom stave; okamžitá terapeutická sila liečenia hladom na obnovu zdravia, podlomeného našim porušením zákonov prírody, zákonov nastolených samotným Bohom; tieto staroveké rukopisy ukazujú, že Ježiš chcel naučiť ľudí prežiť múdry a zdravý život v súlade s vôľou Stvoriteľa.

  Obnovte sa a postite sa. Lebo popravde vám hovorím, že Satan a všetky jeho nástrahy môžu byť vyhnané len pôstom a modlitbou. Utiahnite sa do ústrania a postite sa v samote, nikomu neukazujúc svoj pôst. Živý Boh ho uvidí a veliká bude vaša odmena. A postite sa do tých čias, pokiaľ Belzebub i všetko jeho zlo vás neopustia a neobjavia sa anjeli Matky Zeme a nebudú vám slúžiť. Lebo pravdu vám hovorím, ak sa nebudete postiť, nikdy sa neoslobodíte z moci Satana a všetkých chorôb od neho pochádzajúcich.

  No hovorím vám, nezabíjajte ani ľudí, ani zvieratá, ani to, čo vám bude za potravu. Lebo ak prijímate živú potravu, tak vás ona napĺňa životom, ale ak vy svoju potravu zabíjate, mŕtva potrava zabije takisto aj vás. Lebo život pochádza len zo života, a od smrti vždy len smrť prichádza. Lebo všetko, čo zabíja vašu potravu, rovnako zabíja i vaše telá. А všetko, čo zabíja vaše telá, zabíja takisto i vaše duše. I telá vaše sa stanú tým, čo je vašou potravou, rovnako, ako duch váš sa stane tým, čo sú vaše myšlienky. Preto nepožívajte ako potravu nič, čo bolo rozložené оhňom, mrazom alebo vodou. Lebo obhorená, zhnitá alebo zmrznutá potrava takisto spáli, rozloží alebo zmrazí vaše telo. Nepodobajte sa hlúpemu oráčovi, ktorý osial svoju zem vareným, zamrznutým a zhnitým osivom. A keď prišla jeseň, nič sa na jeho poliach neurodilo. Veľký bol jeho žiaľ.

  A tak, vždy požívajte potravu zo stola Boha: plody stromov, obilniny a trávy polí, mlieko zvierat a včelí med. Lebo všetko, okrem toho, je od Satana a vedie cestou hriechov a chorôb k smrti. Jedlo, ktoré prijímate z hojného stola Boha, dáva silu a mladosť vášmu telu a vy nikdy neuvidíte chorobu.

  A dych syna človeka sa stane ťažkým, chorým a páchnucím, podobným dychu nečistých zvierat. A jeho krv zhustne a zosmradne, ako vody stojatého močiara, stáča sa a tmavne ako noc smrti. A jeho kosti tvrdnú a uzlovatejú, zvnútra sa stenčujú a lámu sa na časti ako kamene, padajúce do rokliny. A jeho mäso, tkanivá obrastajú tukom, vodnatejú, začínajú hniť a rozkladať sa, pokrývajú sa odpornými chrastami a nádormi. A jeho vnútornosti sa napĺňajú hnusnými odpadmi, mokvajucími pásmi rozkladu a usádza sa tu množstvo hnusných červov. A jeho oči sa zakaľujú, pokiaľ ich temná noc úplne nepohltí, uši prestanú počuť, nastupuje hrobové ticho A nakoniec zblúdilý syn stráca svoj život. Lebo on sa nepridŕžal zákonov Matky svojej a páchal hriech za hriechom.
  http://leva-net.webnode.cz/products/evanjelium-jezisa-krista-svetu-podla-ucenika-jana/

  OdpovědětVymazat

Žádáme diskutující o slušnou formu při vyjadřování. Odkazy bez krátkého popisu, oč se jedná, budou mazány. Anonymní komentující žádáme o podpis (nick). Útoky vedené v osobní rovině nejsou povoleny.
Názory v diskuzi se nemusí shodovat s názory redakce blogu.