23. 6. 2013

Zvuky černých děr

Dovolím si začít opět citací vysvětlení pro laickou veřejnost:
Černá díra je objekt natolik hmotný, že jeho gravitační pole je v jisté oblasti časoprostoru natolik silné, že žádný objekt včetně světla nemůže tuto oblast opustit. Černá díra byla teoreticky předpovězena v obecné teorii relativity publikované v roce 1915 Albertem Einsteinem. Protože ji není možno pozorovat přímo, nemůžeme stanovit korektně nic jako její datum objevu. Avšak můžeme s určitostí říci, že prvním vážným a dnes již prokázaným kandidátem se stala v roce 1971 hvězda v binárním systému v souhvězdí Labutě kryjící se s rentgenovým zdrojem Cygnus X-1. Bylo zjištěno, že jde o těleso, které má příliš velkou hmotu na to být neutronovou hvězdou. Další efekty spojené s pozorováním, především rentgenové záření, bylo v perfektní shodě s teoretickou predikcí černé díry. Dnes považujeme za obecně prokázané, že černé díry se nacházejí v centrech galaxií, aktivních galaktických jádrech, kvasarech i v centrech některých kulových hvězdokup.
Podle obecné relativity nemůže žádná hmota ani informace proudit z nitra černé díry k vnějšímu pozorovateli. Například není možné získat žádnou její část ani odražené světlo vyslané z vnějšího zdroje či jakoukoli informaci o hmotě, která vstoupila do černé díry. Více zde:Všimněte si, jak já tomu říkám, cimrmanovského úkroku stranou. V jedné větě se tvrdí: "Podle obecné relativity nemůže žádná hmota ani informace proudit z nitra černé díry k vnějšímu pozorovateli." a přitom ve větě o kousek vedle se zase tvrdí: "Další efekty spojené s pozorováním, především rentgenové záření,..."
Tak jsem asi hodně natvrdlý, protože buď tu jejich slavnou black ďouru může opustit eletromagnetické záření (je zcela jedno, zda jde o spektrum viditelné části nebo rentgenové, stále jde o elektromagnetické záření) nebo nemůže. Tady si "věda" skáče z jedné židle na druhou podle toho, jak se to zrovna hodí. Přiložené video lze podle mne považovat za důkaz, že informace může působení černé díry uniknout. Lze se jen dohadovat, co je příčinou. Zda tu šlo o vyšší rychlost šíření informace, než je rychlost světla, protože světlo neuniklo, ale informace, jež poté byly převedeny do srozumitelné formy pro lidské smysly - konkrétně sluch jako zvuk. Tím by ale celá obecná teorie relativity šla do kytek. Nebo černá díra není tím, zač je považována. Tím by ale také TR jaksi utrpěla značně krvácející a podle mne smrtelné rány. A nebo tu jde ještě o něco zcela jiného, přičemž tak či tak, je s jedním ze základních pilířů moderní teoretické fyziky něco (většina?) na levačku.
Proto, aby nedošlo k nedorozumění - pochopitelně nejde o zvuk v pravé podobě, jak ho vnímáme my. V případě planet, hvězd a dalších objektů jde o interakci slunečního/hvězdného větru (viz v článku ZDE:) a magnetosférou či ionosférou. Pak je tato interakce softwarově převedena do podoby zvuku. Něco na způsob, který znáte například z mediaplayeru, kde je naopak ve "spořiči" zvuk převáděn na obraz dle algoritmu.

 

Žádné komentáře:

Okomentovat

Žádáme diskutující o slušnou formu při vyjadřování. Odkazy bez krátkého popisu, oč se jedná, budou mazány. Anonymní komentující žádáme o podpis (nick).
Názory v diskuzi se nemusí shodovat s názory redakce blogu.