2. 5. 2013

Protichůdné pravdy?

Možná to znáte. Dva vaši oblíbení autoři knih, nebo dva vámi uznávaní hledači a odkrývači nejenom "konspirační" pravdy s netradičními zdroji informací se k jedné a té samé události/věci staví rozdílně, nebo dokonce zcela opačně. Jak je to možné?
K tomuto tématu mne přivedl včerejší komentář od Petra H., za což mu děkuji, protože to byl pro mne komentář opravdu konstruktivní. Nebudu se tu rozepisovat o prorocích, předpovídačích, hádačích, o channelingu, zprávách z Plejád, Síria, o poselstvích od Gaii apod. Neberte to prosím nikterak ironicky. Prostě o tom tento článek není a tečka. Jde mi o informace získáváné z UIP (univerzální informační pole), které má vícero názvů a pravděpodobně budete znát např. název Akaša (též Akáša). Moderní definice Akaši je:
"že je to jisté univerzální energoinformační pole, kde jsou zaznamenány informace o všech událostech, osobách, věcech i myšlenkách všech lidí existujících v minulosti až do okamžiku přítomnosti a možná i pravděpodobný průběh budoucnosti vyplývající ze všech minulých událostí. Někdy se proto nazývá „Kronika lidstva“, do které je zaznamenáváno vše, co se děje. Bohužel přístup k těmto informacím mají jen někteří jasnovidci, kteří se dovedou napojit na toto pole a čerpat potřebné informace."
Já tomu budu říkat UIP. Něco o tomto univerzálním informačním poli jsem již zmínil v tomto článku. Aby nedošlo k nějakému šumu, musím podotknout, že v případě výše napsané definice, co se názvu "Kronika lidstva" týče, jde podle mne pouze o jednu část UIP. Pro lepší představu se jedná "jen" o podadresář s pomyslným názvem "Kronika lidstva" v celkovém hlavním kořenovém adresáři UIP. Na názvech nezáleží. Ale v pomyslné stromové struktuře (jen pro názornost, ve skutečnosti to bude jinak) budou na nejspodnějších podadresářích informace třeba o jednom konkrétním člověku. O adresář výše, může jít o data rodiny nebo národa. Dále adresář s informacemi o celé konkrétní rase. Pak o další adresář výše ve struktuře teprve by se dalo mluvit o kronice lidstva. Ale tím to nekončí. Výše bude v adresářích Země, dále naše sluneční soustava, galaxie, náš Vesmír a kdo má představivost, může jít i dále jak horizontálně, tak i vertikálně. Jednotlivé adresáře nejsou oddělené, ale přístup k nim bude zřejmě různý podle stupně vývoje a poznání konkrétního "čtenáře-pátrače".
Tak, to by pro osvětlení stačilo. Zajisté se ten, kdo nemá možnost si v UIP číst jako v otevřené knize, nebo ten, kdo nesedí jako bulík s rukama v klíně,  ale hledá vědomosti, kde se dá, tak určitě narazil i na informace od lidí, kteří tvrdili, že je mají právě z UIP. Opět se budu zabývat pouze těmi, kteří mají naši důvěru a pravděpodobně opravdu své vědomosti čerpali z UIP. Jak jsem však v úvodu zmínil, často se informace například o téže události (z minulosti nebo i budoucnosti) neshodují, nebo jsou dokonce protichůdné. Jak je to možné? Upřímně řečeno, to nevím, ale mám o tom nějakou svoji představu. Pokud vás to zajímá, čtěte dál.
Podle mne je problém v tom, že forma informací v UIP neodpovídá tomu, na co jsme zvyklí - text, obrazy, zvuky, pachy atd. Bude to tím, že UIP není 3D podstaty. Už proto se do tohoto pole dostanou jen lidé schopní změněného stavu Vědomí (jakési přeladění). Ve chvílích "brouzdání" v tomto poli se díky změněnému stavu Vědomí, které v tu chvíli již není naladěno na strukturu naší 3D reality, ale na strukturu UIP, jeví forma informací zcela normální (změněný stav Vědomí je synchronní s požadovanou částí UIP), ale problém nastává ve chvíli převodu formy dat do běžného bdělého stavu, kdy vládu opět přebírá mozek, který překládá Vědomím předložené informace do formátu 3D. Ještě doplním, že 3D není míněno jako fyzikálně braný prostor ve třech na sobě kolmých rovinách, proto označení 3D raději změním na R3. Pod R3 já zahrnuji realitu tak, jak ji vnímáme díky fyzickým smyslům, včetně toho, čemu jsme byli za života učeni a naučeni. Jen samotný pojem R3 by si zasloužil svůj článek, ale tady to nyní rozmazávat více nebudu. Snad pokud by byl zájem.
Zkrátka mozek v tu chvíli čelí ve své podstatě neřešitelnému problému, i když je to vlastně jeho podstatou, pokud opominu řízení těla, jeho účelem - získávat nové (neznámé) informace a přiřazovat jim nějaký známý význam, a to i za cenu jeho zkreslení. Musí si nějak poradit s informacemi, které jsou nefyzické podstaty (viz. článek o Paměti). Převádí je z jednoho neznámého formátu do jemu známého. 
Vím, zní to složitě, zkusím proto nějaké připodobnění. Vžijte se do hlavy přírodního domorodce z amazonského deštného pralesa, který nikdy nespatřil nic z civilizace a ani neví, že krom jeho kmene existují i další lidé. Při lovu se mu nešťastnou náhodou zamotá lano od primitivní harpuny do nohou, při ztrátě rovnováhy vystřelí šíp k nebi a zasáhne toho největšího kondora na světě, který ho odnese daleko pryč. Nakonec spadne na obrovskou městskou skládku a vedle něj se náhodně zapne vyhozené rádio na baterie. Jelikož se domorodcův mozek s ničím takovým nesetkal (doslova jde o věc z jiného světa) a ze své podstaty musí okamžitě danému NEZNÁMU přiřadit nějakou hodnotu, význam, tak se vsadím, že na 99,9999999 % (a to jsem ještě optimista) rádiu přiřadí význam mylný. Mohu jen spekulovat. Například, že je to dům pro mrňavé uvězněné lidi nebo že jde o ústa bohů, kteří k němu mluví neznámou řečí. Ale taky jistě desítky dalších a tutyfruty špatných interpretací.
Ke zcela stejným chybám dochází v našich mozcích denně. Namátkou takový sen. Jak bylo v článku o snech jako možná varianta napsáno, mozek informace získané naším Vědomím ve spánku skrze nefyzické smysly překládá do řeči symbolů, nejčastěji obrazových. Ale i ve snu každý symbol vyjadřuje informaci, která je svým významem nejblíže tomuto symbolu. Bohužel podle mne slovo "nejblíže" je vhodnější nahradit slovy "nejméně vzdáleným". Někdy nebo podle mne často je mozkem předhozený symbol natolik vzdálený původnímu významu informace, že stoprocentně správný výklad je téměř nemožný. Stejně jako v případě našeho domorodce - světoběžníka.
Tak a teď jsem se konečně doplácal k tématu článku. Jelikož způsob čerpání informací z UIP/akáši je podle mne shodný s čerpáním informací při spánku, tak i interpretace (překlad mozku) získaných dat je víceméně nepřesná a tutéž informaci si mozek každého člověka zcela určitě vyloží po svém. Neznámému formátu dat totiž bude přiřazovat takové nejbližší známé připodobnění, s kterým se již setkal. A protože co člověk, to jiné prožitky, tak i co symbol, to jiný význam, neboť k původní informaci si každý přiřadí i svůj specifický symbol. Symbolem může být jak statický obraz, sekvence obrazů jako vizuální výjev, zvuky v podobě slov, nápisy a další. Takže pokud se dva lidé v UIP napojí například na adresář s daty o tom, jak to bylo při bitvě na Bílé Hoře, tak oba sice dostanou ve změněném stavu Vědomí stejnou informaci, ale při jejím překladu do R3 formátu jejich mozky zcela určitě vytvoří dva rozdílné překlady. A je jen na zkušenostech každého z nich, nakolik jsou schopní si tyto překlady (symboly, výjevy apod.) vyložit v souladu s původní informací v UIP. Proto se výklady dvou vašich oblíbených autorů pravd mohou podle mne lišit.
mozek je stále velká neznámá
To byla jedna možnost, která může být příčinou rozdílných výkladů téže informace. Druhou je, že oba "pátrači" svůj zdroj informací sice přeložili do použitelné formy, a dokonce si i správně vyložili překlad informace, ale i tak se takto získaná data od sebe navzájem liší, nebo dokonce jsou protichůdná. Domnívám se, že důvodem mohou být místa (dá-li se to tak říci), ke kterým se získané informace pojí. Může totiž jít o dva různé, vedle sebe paralelně běžící časoprostory se stejnou událostí, které se od sebe liší třeba jen jednou jedinou změnou v čase předcházejícím události, po které "hledači" v UIP pátrali. Z toho by pak bylo možné usuzovat, že vedle naší R3 běží paralelně klidně i nekonečné množství podobných, ale vždy se něčím lišících R3 a že se každým okamžikem toto množství zvětšuje (z pohledu lineárního běhu času), a to díky svobodné volbě člověka.
Vím, je to už hodně za normálním uvažování, ale o tom je tento blog a koneckonců, kdo se může pasovat do role soudce, který má morální právo určit, co je nebo není normální uvažování? 

7 komentářů:

 1. Píšeš čím dál lepší články, ale s komentářem počkám, až se dneska nad ránem vrátím. No jasně, protože budu muset kvůli čurání. Matěj

  OdpovědětVymazat
 2. Když se dostanu do stavu spánku, moje vědomí má hodně omezenou působnost (nevyužívá všechny systémové prostředky - stejně tak ve stavu omámeném různými látkami). Proto si dovolím tvrdit, že čím více prožíváme stav vědomí a uvědomujeme si tento stav současně s myšlenkou: "teď odhazuji všechny filtry a vnímám všechno, co je kolem naplno", tak tím víc omezujeme zkreslení. Ve snech je zkreslení veliké, dalo by se říci, že 95%. Pokud ale už astrálně cestuji, či lucidně sním, zkreslení je už mnohem menší, např. 50%. Proč se ale v astrální rovině zobrazuje tolik věcí, co normálně nevidíme? Protože i v normálním bdělém a soustředěném režimu mám zkreslení 20-30%. Nevidíme jemnohmotné energie, bytosti atd. Takže by tom spíš než meditace a utíkání směrem zbavení se vědomí, chtělo zbavovat se zkreslení v normálním bdělém stavu, protože tam jsme nejdál. Naučit se vnímat astrální a mentální světy - jejich energetickou podstatu, pak bude daleko efektivnější přenést do sem (než realitu se učit v astrále).

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Petře
   Skvělé, konečně taky nějaký praktik, na rozdíl od mé teoretické maličkosti :-)
   Jen bych upřesnil, nikdy jsem neměl na mysli "utíkání směrem zbavení se vědomí", nýbrž pozměněný stav vědomí, což je u mě synonymem pro stav rozšířeného vědomí. Rozšířený znamená stávající plus další, což je přesně to, co jsi psal: "že čím více prožíváme stav vědomí a uvědomujeme si tento stav současně s myšlenkou".
   Měl bych na tebe dotaz. Zajímalo by mne, jak určuješ míru zkreslení, protože určit míru je podle mne porovnat s originálem, což si já co by někdo, kdo ještě pozměněný stav vědomí v bdělém stavu nezažil, neumím představit.
   Šlo by pro mě udělat nějaký konkrétní příklad (pokud to tedy lze takto veřejně)?
   Děkuju

   Vymazat
  2. Jde to velmi těžko, až skoro nejde :) ... ne teď vážně .. míru zkreslení můžeš odhadnout jen na základě dvou (mě známých) etalonů. Prvním je časová osa, kde si rozprostřeš poznatky a ty pak kriticky zhodnotíš. Druhý je tvůj cit, založený na okamžitém zhodnocení všech nasbíraných poznatků a vygenerování emoce. Úplné porovnání s pravdou je nemožné, je to nemožné i u vyšších bytostí, bohů a pod, protože nejsou v konečném evolučním režimu, ale v režimu učení se, tzn. sbírání dalších a dalších informací. Etalon bude vždy viset "ve vzduchu". Absolutní pravda je nepoznatelná. Leda že by jsi se rozhodl býti RAM-CHou :) ... (Který je taky nepoznatelný).

   Vymazat
  3. No ty mi dáváš :-)
   Ale dobře mi tak! Když jsem vrazil ruku do králičí nory, mohl jsem očekávat, že vytáhnu všechno možný, jen ne králíka :-)

   Vymazat
 3. To je super dobré muži - myslím to úprimne !
  Mne "sen" udiera do hlavy / myslím tým rozjasňuje sa, rozumiem mu a je konkrétny pri prebúdzaní.
  Pred pár rokmi prišlo zopár takých prekognitívnych informácií-snov, čo znázorňovali deje, čo sa udiali neskôr v krátkom či dlhšom časovom odstupe. Takže informácia o spadnutých dvojičkách v NY prišla 2 dni predtým. Je problém keď to vidím v sne prisúdiť takú absurdnosť /ako útok na Twins/, prosto v momente po snu neviete čo vlastne znamená. Až stretnutím s realitou vidíte.
  Napr. sníva sa mi o inaugorácii známeho vedca v aule vysokej školy , a popoludní zapnem telku a tam to práve beží.
  Časovosť i symbolika je občas nie celkom jasná.
  Takéto darčeky- nazerania do Akáše má veľa ľudí.
  Raz som sa pýtala kontaktéra : "načo sú mi také zážitky, darčeky?"
  Odpovedal : "... no anačo sú nám darčeky?"
  Pre radosť, v tomto prípade poznanie.
  Teším sa na dalšie infá od Vás.
  B

  OdpovědětVymazat
 4. Pravdy, podobnosti, pojmy, definice a uhly pohledu:-)
  "Takže paradoxy jsou pro nás paradoxy proto, že nejsme schopni (a někdy ani ochotni) vnímat vyšší úroveň bytí, kde zdánlivá rozpornost jevů mizí vzhledem ke sjednocujícímu poznání. "
  http://www.miroslav-zelenka.cz/cz/clanky/urovne-byti-a-poznani-a-uhly-pohledu

  nenimito

  OdpovědětVymazat

Žádáme diskutující o slušnou formu při vyjadřování. Odkazy bez krátkého popisu, oč se jedná, budou mazány. Anonymní komentující žádáme o podpis (nick). Útoky vedené v osobní rovině nejsou povoleny.
Názory v diskuzi se nemusí shodovat s názory redakce blogu.