6. 7. 2013

Náš Matěj na téma - Jan Hus, Cyril a Metoděj

Rád tu otisknu Matějův náhled na včerejší a dnešní "státní svátek". Věřte, že nejde jen o forbínu. V případě, že se o dané téma budete zajímat hlouběji, zjistíte, že je tam napěchována pořádná nálož zásadních informací.

Amadeo, víš, že dneska tady v tý naší frekvenci slavíme dva svátky?
A koho, Matěji?
Cyrila a Metoda a druhej den Jana Husa. Trojici maníků, o kterejch dodnes nevím, co si mám myslet. Ti dva hoši, který poslal Michal III. někdy kolem roku 863 ke Slovanům, mi připadaj čitelnější, přestože o půl tisíciletí starší. A s jasnějšíma konturama, protože je asi v roce 860 vyslal stejnej panovník na velmi záhadnou a zřejmě i mocensky důležitou diplomatickou misi a hádej ke komu?
Matěji, ty mě snad zkoušíš, ne? To přeci ví - nebo brzo bude vědět - každej malej prcek v oblasti Bělovodí a celým Rusku.
No tak kam, ženská?
No přeci k Chazarům, trumpeto.
Jak to, Amadeo, víš?
No prostě vím. On je tam vlastně poslal patriarcha z Konstantinopole Fóitius, kterýho přezdívali „chazarskej ksicht“! A Cyril, budoucí to apoštol Slovanů, se tam potkal se starými Maďary, což uvádí kronika Hinkmara z Remeše. Oni totiž Maďaři dělali pro Chazara špinavou práci v západní části jejich říše.
A na čem tam makali?
No, zhruba na tom, aby bez skřípění a hladce fungoval obchod s otroky, na kterým- a to se, Matěji, podrž - zhruba o století později bylo účastno i to, čemu teď hrdě říkáme právě vylíhlej českej stát! A tenhle hrdej, snad už i přemyslovskej útvar garantoval provádění tohoto svinstva na území střední Evropy, kde pořádal nepříliš spanilý jízdy po venkově, sbíraje lidskej a tehdy i teď pořád výborně zpeněžitelnej artikl, kterej následně prodával Chazarům, co to zas šmelili v Konstantinopoli s galadskými židy. Což zase byl jeden z důvodů pozdější Radomírovy mise u Galaťanů.
Není to, ženská, nějak moc složitý?
No jasně, je to nejmíň tak složitý, jako ona následná mise pořádáná Michalem III., Fóitiem, Cyrilem a Metodem u nás na Velký Moravě. Oni totiž u Chazarů vlastně brousili meč a osnovali plán, jak začít zevnitř ničit nenáviděnej a silnej slovanskej stát. Tedy Velkou Rassenii s odvěkou vírou jejich obyvatel ve svědomí, jež neladila s nepřítomností onoho prvku u semitů a judaismu. Tedy ono Radomír-Ježíšovo přikázání apoštolům … jděte s mým učením všemi směry, ale je zbytečný jít na sever k Samaritánům, což byla zkomolenina výrazu „samí-Arijci“, SAMARIEC, protože oni mé učení již znají. Víš, Matěji, oni Chazaři, byť ne-semité, ale pro dokonalou souhru s Galaťany se stali okolo roku 740 přijetím judaismu „třináctým kmenem“ Izraele a dnes nejrozšířenější židovskou populací světa. Je tedy nutno říct, že kudlu na Slovana brousili mistři a mistrně díky absenci svědomí.
Dál k tomu, Matěji, můžu říct jen to, že Cyril a Metod nevytvořili žádnou slovanskou abecedu, jak se traduje. Ale pouze zdevastovali stávající bukvici,
která už existovala dlouhá tisíciletí před jejich příchodem k nám, tím, že ze 49 znaků odebrali to, co oni nedokázali jako Řekové chápat a taky artikulovat! Úplná bukvice totiž zaznamenávala nejenom obrazovou podstatu výrazů, ale vyjadřovala a dokonce přímo i modulovala zvuky, který aktivovaly slovanskej devítičakrovej systém (oproti východním čak-sedmerkám). Znaky dokázaly vyjádřit i číselný hodnoty, no a ti dva křesťanští mudrci udělali to, co jim velel jejich ignorantskej instinkt a důvody: tedy vymazali – vsjo, što něpanimáli. No prostě řekla bych, nikoli věrozvěsti, ale barbaři. A zkus, Matěji, tohle říct nahlas v nějakým křesťanským spolku, kostelíku, v parlamentu, senátu, či dokonce ve škole!!
No, to by byl asi tento…, co? A můžu tohle vůbec napsat do Templáře?
Dělej s tím, co umíš a tvý srdce žádá…
A teď ještě ten Jan Hus…
Na rozdíl od věrozvěstů pro mě naprosto nečitelný stvoření! Středověkej vzdělanec kontra věřící kněz, což se vylučuje. Víra je ukončenej proces, vzdělání konce nemá! On věděl, že to, co způsobuje zlo, je samotnej pyramidální princip instituce církve, jejímž byl členem. A to se dobrovolně dostavil před koncil!
Tedy před něco, co není založeno na spolupráci, ale na hierarchii, a tedy nekonečný podřízenosti všech a bez rozdílu úrovní. Což znamená soutěž a nekonečnou válku všech proti všem.
Tedy něco, co v konečným důsledku vytváří zrůdy.
K čemu ta jeho obrovská odvaha? Snad ne pro to, aby v Kostnici hodil perlu sviním? Myslím, že u něj to bylo zoufalství ze stavu věcí.
A my všichni tady a teď jsme na tom možná velmi podobně.

související články:

10 komentářů:

 1. Já už všechny historické postavy a události beru s hódně velkým odstupem a je jedno zda jde o povahou kladné či záporné. A to nejenom české, ale i celosvětové. U nás to oficiálně začíná už franckým kupcem Sámem. Stačí mi jediná věta:
  "Franský kupec Sámo toho využil (vnitropolitické situace v Panonii) a spojil slovanské kmeny."
  Už jen to "franský" je dosti výmluvné. A co se zbytku věty je také na samostatný článek, dost možná i na knihu, na kterou by čuměli jak z jara nejenom žáci ZŠ probírající oficiální ranné počátky slovanství. Co Matěji, neměl bys chuť něco napsat i k tomuto germánovi? Myslím, že je to též dosti zásadní téma pro nás - Slovany.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Někde jsem se dočetla, bylo to brzy po "revoluci" 1989 kdy se začala na chvíli psát pravda, že název "frank" vznikl se slovanského pojmenování " wrank(i)" vrahové - ti co nás přicházeli ze západu ve jménu kříže vraždit. V tom případě by onen slavný "francký kupec Sámo" byl podmanitelem Slovanů nikoliv sjednotitelem. Anebo jinak - sjednotil by nás asi tak jako chazarští konkvistadoři Cyril a Metoděj - mečem a ohněm. Osobně se přikláním k variantě, že Sámo(někde uváděn i jako Samoja : sám-já jsem sjednotil svůj lid a bojoval)byl Slovan. Byl to významný Slovan a tak z něho udělali cizáka - Slované si přece podle oficiální his-tor-y nedokážou sami vládnout.

   Smazat
  2. Jo měl!
   Ono tehdy, když toto bylo napsáno jsme ještě nevěděli, co znamená Árijec a v jakém poměru je ke Slovanům. Proto ten zmatek. Árijec není žádný špek-buř, za čímž se pídili mnozí, ale je to člověk obhospodařující půdu, tedy zemědělec. Což je obsaženo v kořenové části tohoto slova á-RYJ-ec. Bytost bílé rasy, která když se v centru přemnožila, tak musela hledat zdroje a odcházejíce se svým vůdcem, který se jmenoval např. Germán, Skýt, Sarmat, Sas, Brit, Frank, Čech, Polen, Sloven, Dór, Jón, Acháj, těch názvů jsou stovky, tak se začala zvát podle něho. Jejich sídla se pak rozprostírala po Asii, Evropě, severní Africe, na Arábskem poloostrově v severní Americe. Tedy všude tam, kde je bílá rasa díky své konstituci schopna žít. Takže kupec Sámo
   jako Frank byl samozřejmě Árijec a Slovan. Matěj

   Smazat
  3. Matěji, ono je to trošičku podle mne složitější:-) Sámoja byl určitě SLOVan.
   Jen to Arijec pochází z řečského pojmenování ÁRés, tedy potomci(nebo uctívači Área, což je podle mne to samé). Koneckonců i Germáni(tedy od Porýní do Skandinávie) uctívali ponejvíce boha Marsa(Area).
   Franská říše bylo jen pojmenování po sjednocení trojánsko-románských národů proti změně režimu v Římě, když nadvládu v Římě převzali makedonci s uctíváním ukřižovaného. Neplést s Jesusem nebo Jeusem nebo Ieusem, ten s ukřižováním nemá nic společného. Samozřejmě i Kyril s Metodem byli makedonci, co šířili víru v ukřižovaného. Nikoliv křesťanství, to existovalo dávno, dávno před nimi. Oni to jen "sjednotili pod svá křídla" a nazvali na západ katolicismus a na východ pravoslaví s drobnými odchylkami, ale hlavní vírou v ukřižovaného. Zkuste si najít před 14-15stol. mimo Řecko zobrazení nějakého ukřižovaného:-)

   Je to opět podle mne dáno exodem proudu uprchlíků po Trojské válce a následných štvanicích makedonci, aigypťany a tesálskými proti trákům, trojánkým, perským, románským, etiopským, uhorským, franským i jiným, kteří bojovali po boku Trojanů.... Jeden z těch proudů uprchlíků jel po Dunaji a rozšířil až k v podstatě k Rýnu a odtud na sever. Také obě řeky pramení ve stejných místech. Dnes je tam umělý průplav Rýn-Mohan-Dunaj.

   Sarmati, Skýtové a Chazaři je podle mne to samé, možná jen rozdíl v kastovním dělení. Jsou to rozšiřující se tesálci a makedonci okolo Černého moře na sever po Dněpru a Donu, kterým později prodávali židovké ženy, asi nejspíš, jinak nechápu, jak mohli přijmou judaismus(asi je v Levantě už nikdo nechtěl:-)).
   Samaritáni původně byli Arijci, ale časem bojů o nadvládu v Levantě se smíchali s hebrejci a nakonec i s achájci, tedy makedonci.
   Všichni od Malé Asie na východ jsou Arijci, vč. i Mughalů, Mogulů, Izmajlovců, Ismajlitů, tedy potomci Área a povětšinou Afrodity(Marsa a Venuše - Večernice - Anat), jen dál na východ jim říkali Tarch a Tara(ТархТара - TarTarijci?). V Levantě byl Ares uctíván jako Baal - Hadad - Adad - Iškur. Také proto byli často oba z pohledu aigypťanů, makedonců i hebrejců bráni jako božstva válek nebo démonů, protože válčili proti nim.
   I bájní Féničané byli Arijci a pomáhali trojánským proti tomu makedonsko-tesálsko-aigypstkému vyvražďování v Malé Asii, kterou si chtěli podmanit. A pak se řečští časem hrozně divili, když Peršané i jiné sjednocené východní národy proti nim znovu povstali a chtěli ta svá území zpět a zničit všechny ty řečské vrahy do posledního, nepovedlo se. Druhým pokusem byla Zlatá horda, ale ani ta nedopadla nejslavněji.... a tak se tam bojuje dodnes, doslova.
   Podle mne něco jiného jsou SLOVané od Bawarie - BoiovArie na severovýchod, tam všichni nejvíce uctívali Peruna, tedy Dia, a Dažboga, tedy Apollona. I včetně nás až po Litvu, Bělorus, prostě po Dněpr.
   Ale dneska je to stejně jedno, stejně jsou všichni natolik smíchaní, že vlastně ani nemohou vědět, jestli nějaký jejich předek 2-3 tisíce let zpět byl SLOVan, Arijec, Makedonec, Hebrejec nebo Samuraj, nebo uplně všechno dohromady.... což je asi nejpravděpodobnější:-)

   Kdo byl Jan Hus je asi nejlépe popsáno tady:
   https://gloria.tv/track/4Lw1TsWM6ivg6Ye2TAzDue6yP
   nenimito

   Smazat
 2. Když už se tu rozbíhají témata z SAV, tak co takhle vykoumat něco na téma: Chárijskaja Karuna .. těch písem bylo vícero, ale tohle je zveřejněno (ikdyž ne všechny znaky z těch mnoha tisíců). Každý znak má svou obrazovou podobu a energetický výraz (směrování proudů a pod.). Skládáním se vytváří "akordy" se specifickou vlastností a působící silou..
  Zatím nejsem tak daleko, abych se do toho pustil, ale třeba si tento příspěvek někdo kdo "vidí" přečte a vypomůže..

  http://alexfl.ru/vechnoe/vechnoe_ist2.html

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. SAV (Slovansko Árijské Védy) sice beru jako důležitý zdroj informací, nicméně si k nim zároveň udržuji odstup. Je třeba si uvědomit, že texty, které jsou k dispozici nejsou nic jiného, než osobní názor toho kterého překladatele SAV. Ono každá z run, v kterých jsou SAV psány (i o originalitě původních destiček s runami se vedou dohady) má mnoho, nezřídka i přes sto významů, přičemž každý může být značně odlišný. Takže přeložené texty mohou být buď obdobné originálu, ale také s ním mohou mít jen pramálo společného. Runy nejsou jen písmena, ale symboly a jak je to s výkladem symbolů jsem psal v článcích:
   http://myslenkyocemkoli.blogspot.cz/2013/05/protichudne-pravdy_3370.html
   a v:
   http://myslenkyocemkoli.blogspot.cz/2013/04/na-koho-to-mluvis-sne_5817.html

   Smazat
  2. no a právě proto bych s tím chtěl hnout z místa :) .. V SAV se píše (a nejen tam), že osobní prožitek je nejcenější zdroj informací, všechno ostatní převyprávění (i formou textu) je už nedokonalé a zanáší původní informace šumem nebo lží. Podle mě runy (karuna a pod.) slouží spíše než k překladům do našeho písma, tak k navození stavu mysli, kdy se daný "čitatel" napojí a prožije si to samé, co ten co to psal. Runy jsou klíčem, stejně tak jako jsem psal už o klíči a zámku. Čím víc se naladíme, tím věrohodnější informaci můžeme přijmout.

   Smazat
  3. Petře,
   ano hnout se z místa :-)
   Otázkou je, zda runy jsou klíčem nebo a to si myslím já, spíše zámkem. Pokud tento zámek chceme odemknout, je třeba nalézt klíč.
   Já totiž mohu do těch "klikiháků" čumákovat celý den, ale odemknu prd, protože mi k tomu chybí klíč. :-)
   Je možné, že klíčem (zde konkrétně zvukové vibrace?) je mluveným slovem sám pro sebe nahlas číst tyto runy. Ale kdo to umí, že? Dost možná bude záležet i na výšce hlasu, rychlosti čtení, intonaci - což mohou být součásti onoho klíče.
   Každopádně já toto nerozlousknu, protože mojí doménou je improvizace, nikoliv metodická (ve smyslu dokonalé souhry obou mozkových hemisfér) a trpělivá práce. Snad někdo jiný, kdo, jak jsi psal, "vidí".

   PS: Tvůj komentář se mi v editoru vůbec neukázal a našel jsem ho náhodou v mailech. Ono vůbec od doby vydání článku o trollech a vodíku mi v bloggeru editor hapruje, často se do něj vůbec nemohu dostat. :-)

   Smazat
  4. Prvnbě se zamyslím a až potom napíšu :D .. takže runy jsou pro toho, kdo se rozhodne je číst jen zdrojem informací se silně subjektivním vyjádřením - tzn. záleží na zkušenostech a vědomostech čtenáře. Pro toho, kdo je je rozhodne vnímat jako médium-prostředníka neslouží jako zdroj informací, nýbrž jen jako kanál vedoucí k informacím. A tam na konci už není zabarvený, čtenářem ovlivněný výklad, ale přímo je k dispozici prožitek toho, co tento kanál (za pomocí čar-akordů) chtěl vytvořit. Runy jsou tedy pro nižší stupeň něco jako text s určitým pravděpodobnostním vyjádřením, vyšší level je ale už zcela něco jiného. A kdoví, co by teoreticky mohlo stát na třetím stupni? Přímé propojení do vědomí prožívajícího v dané době? Kdoví...

   Smazat
  5. Myslím si , že správne pochopené to máte Peter. Tak podobne sa mi javí i Tarot. B

   Smazat

Žádáme diskutující o slušnou formu při vyjadřování. Odkazy bez krátkého popisu, oč se jedná, budou mazány. Anonymní komentující žádáme o podpis (nick).
Názory v diskuzi se nemusí shodovat s názory redakce blogu.