5. 7. 2013

Realita - oč tu jde?


To, co dříve trvalo staletí či tisíciletí, co nebylo příliš běžným jevem a ještě k tomu to bylo vždy důsledkem krvavých válek (plánovaných?) či ničivých kataklyzmat, to se dnes odehrává v řádu roků či maximálně několika málo desetiletí. O čem je řeč? O mnohém. Například o morální i faktické likvidaci celých národů i států. Jak to? Vždyť na mapách žádné státy nezanikají. Jde o to, že národem či státem není území od jedné kupy hnoje s cedulí s nápisem názvu státu k druhé kupě hnoje s obdobnou cedulí, ale společenství lidí s podobnou DNA, čímž mám momentálně na mysli sekvenci této dvoušroubovice, kde je zapsáno nejenom, zda jsem Asiat, Afričan, Evropan, ale i zda přísluším ke specifičtější skupině lidí, jako zda jsem původem Germán, Slovan, Kelt, Frank ad. Státem se dnes rozumí banda lidí a nezáleží na tom, k jaké národnosti patří. Národnost si dnes lze objednat, koupit, přisvojit, jako boty v obchodě - jde jen o písemný či elektronický zápis vyvážený vkladem do státní kasy.
Takže když se například řekne, že v Čechách žije X miliónů Čechů, už to není tolik pravda, jako dříve. V oněch X milionech je už nezanedbatelná část chaotické směsky naprosto odlišných národností a tento poměr se rok od roku rychle zvětšuje. Nechci, aby to vyznělo, že tu chci pomalu navádět k rasismu, to vůbec ne. Naopak, proti člověku nic nemám a je zcela jedno, zda je bílý, hnědý nebo zelený s puntíkama. Rád bych totiž poukázal na relativně nenápadné cílené mísení národností na daném uzemí. Čemu by to mohlo vadit? Tak na první pohled ničemu, ale kdo si chce a dává do souvislostí, určitě mu svitne, když připomenu spojitost s předchozím článkem o en. polích, případně efektu sté opice, ale i článcích o UIP - zde výběr článků s touto tématikou
Nemám to sice ničím podložené, ale osobně se domnívám, že na modulace v en. poli nemá vliv jenom počet jednotlivých Vědomí (např. lidí) konkrétní informaci aktivně sdílejících a do pole ukládajících, ale také koncentrace osob na specifickém území. Co tím herdek myslím? Asi takto: Velikost energie, díky které se daná informace může šířit, například podpoří 1000 lidí volně roztroušených po světě. Tentýž počet lidí seskupených na malém území dodá informaci větší energii a ta se pak daleko snadněji šíří dál i mimo dané území. Ale to ještě není všechno. Pokud tentýž počet lidí se stejným přáním (informací) bude na té části Země, která je z dlouhodobého hlediska domovinou této skupiny, bude mít ještě řádově mnohem větší potenciál informaci šířit po celé planetě a to díky součtu energií osob a konkrétního území, s nímž jsou - nazvěme to - v energetické harmonii. Vzniká rezonance. Připodobnil bych to k tzv. stojatým vlnám, kdy dochází k interferenci dvou stejných protisměrných vlnění a tímto k jejich zesílenému účinku (viz. mnohé z úspěšných pokusů N. Tesly). V našem případě však nelze brát doslovně význam stojaté vlnění, protože nejde o protichůdné vlny, ale o součet podobných energií.
Zrovna dnes jsem projížděl nádhernou krajinou kolem Ronova nad Doubravou. Kdo zná, ten mi jistě dá za pravdu. Musel jsem kriticky uznat, že je to tam malebnější a možná i pestřejší než u nás. Ale když jsem si v hlavě vybíral místo, kde bych chtěl, aby stál můj virtuální dům, kde bych se usadil - ukotvil, dostal jsem takový, jak to nazvat, netrpělivý až roztěkaný pocit. Zkrátka nebyl jsem v pohodě. To mi potvrdilo, že každý člověk má své místo na na Zemi, kde může být šťastný a uvolněný - zkrátka svůj. A to bylo od mého domova místo vzdálené slabých 30km. Předpokládám, že míst s obdobným účinkem na konkrétního člověka může být více (en. mřížka?), nicméně mnoho lidí si nevědomky (intuitivně) vybírá pro život "to svoje", pokud mu ekonomika či jiné vlivy násilně nenabídnou nějaké jiné.
Jednodušeji řečeno 1000 Čechů v Čechách má větší potenciál transformovat energii pro šíření jakékoliv informace mezi všechny obyvatele planety, než 1000 Čechů třeba v Mongolsku.

blaničtí rytíři
Mísení národností, kterého jsme v posledních několika málo desítkách let svědky, není jen nevinnou globalizací či přirozenou migrací, jde tu totiž o něco velmi zásadního, utočícího na samotné základy bytí každého národa či rasové příslušnosti. O bagatelizaci a podrývání výjimečnosti, originality a hlavně funkčnosti každého jednotlivého člověka již v samých kořenech - v DNA. Ono DNA s en. polem podle mne velmi, velmi souvisí a vzájemně se ovlivňují. Dalo by se říci, že DNA je součástí en. pole(í) a opačně tato en. pole jsou nedílnou součástí DNA. 
Dost s tím i podle mne souvisí trendy v potravinářství, kdy Čech na pultu v krámě nenajde jablko vypěstované v Čechách, maso z českého chovu, ale pokud možno z co nejvzdálenějšího koutku planety. Že jde o ekonomiku, je podle mne jen jako psům předhozená flákota, aby nepřemýšleli. Jen zástěrka.
Stejné principy sčítání energií s místem totiž neplatí jen u lidí, ale i u potravin, které konzumujeme. Tudíž energie uložená v českém jablku bude daleko využitelnější Čechovi než Vietnamci zde přebývajícímu.
Těžko se mi to vtěsnává do jednoho článku, ale já v tom všem vidím velmi pečlivě do detajlu propracovaný plán, jak oslabit člověka jak na fyzické úrovni, tak na té mentální. Aby byl povolnější k jakékoliv manipulaci, aby se z něho stala levná, nemyslící pracovní a hlavně poslušná síla, bez emocionálního spojení ke své národnostní a rasové příslušnosti, bez vazeb na rodinu, rodný jazyk, území, v němž vyrůstali jeho předci. Aby v něm byla potlačena veškerá hrdost na všechny a vše, z čeho pochází. Protože toto vše člověku poskytuje společně s působením místa, kam ve skutečnosti patří, sílu modulovat en. pole.
Každý národ, každá etnická skupina je nejen morálně nejsilnější v případě, že obývá území, s kterým je nejenom historicky spojena. Pokud by měl "někdo" v plánu ovládat lidstvo jako takové, je doslova nutností všechny národy rozmělnit a rozprsknout po celé planetě. Tím dojde k razantnímu oslabení energií jak na úrovni DNA, tak na úrovni šíření informací skrze příslušná en. pole. Nehledě na to, že se pak snadněji rozdmýchávají nepokoje, vzpoury a demonstrace na libovolném území.
Přemýšlejme, vše máme přímo pod nosem. Jen ty růžové brýle nám zabraňují vidět to, co si někdo nepřeje, aby bylo evidentní.

I takto to dnes vypadá s národní hrdostí a příslušností, rodinnými pouty a vším, co činí každého člověka jedinečným

(©)2013 myslenkyocemkoli.blogspot.com
Článek je povoleno publikovat v celé a nezměněné podobě s uvedením zdroje

14 komentářů:

 1. Vaše úvaha vychází z několika chybných premis. Předně, kolektivní vědomí není "lokalizovatelné", nezáleží na vzdálenosti jednotlivých subjektů, nedá se o něm ani přemýšlet v termínech jako "koncentrace","rozsah" nebo "dosah". Nezáleží tedy ani na kocentraci lidí na určitém území. MNOHEM důležitější je stav jejich mysli a vědomí, což je věc individuálního úsilí. S tím souvisí efekt sté opice: myšlenka vložená do koletivní mysli dostává více energie tím, jak je šířena a akceptována, což může vyústit v následnou manifestaci v realitě. Ale NEMUSÍ. Od toho máme svobodnou vůli zvolit si, čemu chceme věřit. Opět to velmi závisí na stavu našeho vědomí.
  Kolektivní vědomí svým kvatovým původem souvisí s DNA, ale DNA není jeho zdrojem a vice versa. Takže, i kdybych byl potomkem eskymáka a tahiťanky, stav mého vědomí nebude smísením genů ovlivněn. Záleží na tom, čemu se rozhodnu věřit.
  Jednoduchou ale pracnou metodou, jak se vyhnout manipulaci, je zvýšit hladinu svého uvědomění.
  Držím palce :) red.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Red:
   Děkuji za komentář. Asi si v něčem nerozumíme - pravděpodobně rozdílné názvosloví.
   S tím, že kolektivní vědomí není lokalizované se shodneme. Pojem koncentrace jsem uvedl v souvislosti s potenciálem modulovat specifická en. pole. S potenciálem, který je spojený s rezonancí konkrétního člověka a konkrétního území. Ne nadarmo se říká - všude dobře, doma nejlépe. Koncentrace tedy je důležitým faktorem, ovšem je potřeba přihlédnout k okolnostem, které jsem se snažil vtěsnat do článku. Možná se mi podařilo jen špatně se vyjádřit.
   Též se shodneme, že DNA není zdrojem kolektivního vědomí. Však jsem také uvedl, že je jeho součástí, nikoliv zdrojem. Součástí je myšleno to, že se ovlivňují - doplňují.
   S čím se však neshodneme je, že mentalita není dána původem. Mám až příliš mnoho konkrétních osobních zkušeností, že příslušnost k nějaké rase či národnosti má co do činění s pravděpodobností, jak se bude daný člověk mentálně vyvíjet a leckdy to vypadá, že vnější vlivy na to neměly účinek. Není to nic o rasismu, jak by si někdo mohl pomyslet. Prostě tu jde o z předků zděděné zkušenosti zapsané do en. pole daného národa/rasy. I tomto je mnoho připodobnění, která jistě nevznikla náhodou.
   Důvodem této naší konkrétní neshody bude asi to, že Vy mluvíte o kolektivním vědomí a já zase o en. poli (název pro něj nemám) příslušné rasy/národnosti/skupiny lidí.
   Je spousta názvů en. polí, některé jsem uvedl - UIP, Akáša, kronika lidstva, morfogenetické pole atd. přičemž vůbec nemusí jít o jedno a totéž. Z mého pohledu jde o různé struktury jedné komplexní "databáze" všeho. Strukturu bych asi nejblíže obrazně (ovšem nebrazt zcela doslovně) připodobnil stromové struktuře adresářů na HDD v počítači, přičemž přístup do každé větve (konkrétního pole) je specifický. Tuším jsem o tom psal v některém článku pojednávajícím o UIP zde:
   http://myslenkyocemkoli.blogspot.cz/2013/05/protichudne-pravdy_3370.html
   Nemám v tom ještě zcela jasno, takže jsem otevřen jakýmkoliv názorům, poznatkům, vědomostem.
   Budu rád za každý Váš komentář.

   Vymazat
  2. Jen doplním, stav vědomí je lehce ovlivnitelný někým cizím, tzn. naše vůle není tak úplně naše :). Doporučuji k přečtení a zamyšlení se nad článkem: http://www.osel.cz/index.php?clanek=4560

   Vymazat
 2. Je to jednoduché. Když žiji na "svém" území po mnoho generací, moje DNA se přizpůsobí specifickým účinkům místních energetických polí, zjednodušeně řečeno: zvykneme si, naučíme se podvědomé obrany a ochrany vůči negativním vlivům prostředí a začneme těžit z výhod. Proto máme doma mnohem více energie, než na cestách. Čím dál jsme od domova, tím je energetické prostředí jiné a organizmus se musí bránit, znovu se učit reagovat a to stojí síly. Stejné je to i se stravou a migranty. Když přijde cizí člověk do naší blízkosti, není to jenom fyzické tělo co přijde, ale i energetické slupky kolem. A ty narušují už zaběhlé a vyladěné pole co tu jsou. Z harmonie se tak stává chaos a ten plodí stres (podvědomý i skutečný). Ve vyjímečných případech je to zdravé, tak jako otužování, ale všeho moc škodí a to co se děje je jasně škodlivé. Pro ty, co čtou SAV, tak není třeba vysvětlovat. Pro ty co netuší co to je, naznačím: http://imageshack.us/a/img600/8760/znaky10.png (obrázek je moje výroba - je možné ho šířit).

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Petře:
   Napsal jsi to perfektně. Osobně jsem zvolil méně podrobností, aby čtenář mohl přemýšlet o souvislostech a dospět k tomu sám. Protože pak to má pro něho mnohem větší váhu.
   Celé si to lze představit jako spojení dvou rádiových vln (nebo zvukových stop). Pokud budou každá zcela o něčem jiném, ve výsledku to bude jen hluk a zmatek. Pokud budou podobné či se jinak doplňovat, může vzniknout souzvuk, akord, případně celá melodie.

   A ten tvůj obrázek-graf - ano takto to také vnímám. Jen musím podotknout, že je to jen část a to osekaná z obou "stran". Na vnější stranu (o adresáře výše) to může jít na Sluneční soustava, galaxie, tento vesmír ... a na stranu druhou (podadresáře) - člověk, orgány, buňky ...

   Vymazat
 3. Hm, dobrý článok , super komenty, to si vážim.
  Ja v bode o "všude dobře, doma nejlépe" nemôžem povedať s istotou to isté.
  Mám DOMA hlavne tam, kde ma to obohatí o nové zážitky, skúsenosti, energiu, kultúru.
  Prosto či som v Krtíši, či v NY /tam dokonca dejavu/, sledujem sa a vnímam čosi hlboko podstatné - to čo je obsažiteľné vo všetkom. CHcete-li BOHA.
  B

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Bed:
   Možná jste ještě na to "své" místo z nějakých důvodů ještě nenarazila a platí pro Vás jen první část přísloví "Všude dobře", proto nemůžete s jistotou říci to samé.

   Vymazat
  2. Dobre vyjadrené Michale,
   lež cítim to skôr ako, že som prišla urobiť čo najviac záznamov z tejto reality, tudíž nemám tak pevnú väzbu na konkrétne miesto. Cítim-pamätám si, že som prišla z hlbky vesmíru, mám tam pootvorenú bránu , keď sa budem chcieť vrátiť DOMOV.
   B

   Vymazat
 4. dobré, zajímavé, mychal se zdá býti chytrý. Jen podotknu, že tu vlastně říká moderními slovy to co mágové či šamani říkají tisíce let. Doporučuji Základy praktycké magie od Papuse, Nebo Josefa Veselého. Najdete tam to samé, jen řečeno jinak (tak aby to pochopil člověk 19. století)
  Ten Zlesa

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Od magie dávám ruce pryč. Víc než kde jinde tu platí - "Když ptáčka chytají, pěkně mu zpívají"

   Vymazat
 5. Dobré postřehy, nikdy mě nenapadlo takhle uvažovat o potravinách, ale určitě to za zamyšlení stojí!

  OdpovědětVymazat
 6. Obávám se, že myšlenky jsou správné, ale součet energií osob, které jsou v energetické harmonii - rezonanci nemusí zákonite vycházet z národnostní symbiózy, ale ze symbiozy a energetickeho naladeni urcitych lidi ve stavu jejich mysli. Napriklad, s Vasimi nazory byste pochodil napriklad vice na vychode, nez na zapade, proto pro spravnou rezonanci by Vam mohlo pomoci mísení s východními národy (napr. s Nepálkou, než třebas s Pražačkou), pokud by Vsak byla naladěná na Vaše vlny, což by měla být, protože jinak byste ji ani k mísení nepřítáhl. Jirka.

  OdpovědětVymazat
 7. PS: ale napr. Slovansko-Árijské kultury také vyznavaji čistou rasu s tim, ze se oslabuje energeticke pole.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jirko,
   děkuji za názor. Vím, jak to myslíte. Stejně tak však vím, že jste zcela nepochopil mojí úvahu. V jádru se oba shodujeme, jen Vy přemýšlíte o jeden fraktálový stupeň výš než já :-)
   Mám totiž dojem, že Vy jste pojem "energie osob" pojal celistvě jako energie člověka. Člověka z pohledu, který nerozlišuje, zda jde o bělocha či černocha.
   Zkusme si pojem energie osob zaměnit (i významově, protože jde opravdu o odlišné pojmy) za pojem egregor skupiny.
   Jste jistě citlivý člověk, takže určitě vnímáte rozdíl mezi působením egregoru rodiny a egregoru dejme tomu fandů jednoho fotbalového týmu na stadionu. Na onom pomyslném stadionu budou minimálně dva silné egregory stejného ražení, ale při vzájemném střetu bude jasně patrno, že nejsou kompatibilní a to i když pocházejí z jednoho města. Jejich tvůrci (fanoušci) pokud se setkají (jako celek, nikoliv jako jednotlivci) nebudou schopni společně konstruktivně tvořit na takové úrovni jako by tvořili samostatně jako dva různé celky.
   Jistě vzniklo mnoho filmů a knih, kde v různém duchu (komedie, tragédie, horor ad.) bylo možné vidět, že ve specifických situacích i v jedné rodině, kde dva její členové byli tvůrci (členové) různých, hlavně proti sobě soupeřících skupin (třeba z pohledu sportovního). Člověku, který stojí vně těchto skupin přijdou názorové (později i další) neshody nepochopitelné. Pokud oba členové budou konat pod vlivem svých egregorů nebudou schopni plnohodnotně spolupracovat. Pokud ale své vědomé zaměření přesunou o level výše, mohou se vymanit z působení skupinových egregorů a budou společně konat pod působením jednoho rodinného egregoru, který je na rozdíl od toho předchozího spojuje, jejich spolupráce a soužití bude harmoničtější.
   Teď si zkuste tento příklad použít na naše téma a jistě pochopíte z jakého úhlu pohledu jsem se na to díval já.

   Vymazat

Žádáme diskutující o slušnou formu při vyjadřování. Odkazy bez krátkého popisu, oč se jedná, budou mazány. Anonymní komentující žádáme o podpis (nick). Útoky vedené v osobní rovině nejsou povoleny.
Názory v diskuzi se nemusí shodovat s názory redakce blogu.