Glyfosát může ohrozit vývoj lidského plodu, zvyšuje riziko genetických mutací a rakoviny. Protože se ale z těla dostane už po týdnu, je jeho přímý vliv na lidské zdraví těžko prokazatelný. V přírodě snižuje biologickou rozmanitost a vyplavuje se z půdy do podzemních vod. Proto by se rozhodně neměl používat při deštivém počasí.
"Množství glyfosátu, která byla v moči českých dobrovolníků nalezena, nepřekračují současná oficiální hygienická doporučení. Podle nezávislé vědecké studie z roku 2012 je však bezpečná denní dávka dvanáctkrát nižší, než je oficiálně tolerovaná," upozornili aktivisté.
Herbicid s glyfosátem se kromě hubení plevele na polích používá k postřikům v parcích nebo na železnici. Do těla se může dostat v jídle, vdechnutím nebo dotykem. Ekologům hlavně vadí jeho použití při dosoušení řepky, kukuřice nebo slunečnice před sklizní.
„Glyfosát se u nás naprosto zbytečně nadužívá k účelům, kde by vůbec nebyl třeba,” upozornil Vojtěch Kotecký z Hnutí Duha. „Stát musí tuto situaci řešit. Měl by pomáhat zemědělcům i ostatním uživatelům zavést metody a najít alternativy, které sníží nadměrné plýtvání chemikáliemi,” dodal.
Kromě zákazu použití glyfosátu při dosoušení zemědělských plodin by se podle aktivistů mělo víc podporovat ekologické zemědělství nebo takzvaná integrovaná ochrana, při níž je zapotřebí mnohem méně postřiků.
Herbicid s glyfosátem se prodává pod označením Roundup. Jde o světově nejpoužívanější herbicid.
Látka se rychle rozpadá a zhruba po měsíci po ní nezůstanou v půdě žádné stopy.