5. 1. 2019

Jak se chránit před elektromagnetickým zářením


Nejnebezpečnějším znečištěním, kterému jsme v současnosti vystaveni, je neviditelné moře elektromagnetických polí. Ovlivňuje nás po celý den, kamkoli jdeme, a to nejen na veřejných místech, ale i v našich domovech. Většina záření pochází z mobilních telefonů, rozhlasových věží, počítačů, inteligentních měřících přístrojů a Wi-Fi. 
Negativní vliv těchto elektromagnetických polí (EMP) stále vyvolává polemiku po celém světě. Vzhledem k počtu elektromagnetických polí, v rámci jejichž „ostřelování" se po celý den nacházíme, je nezbytně nutné znát a chápat jejich negativní působení na naši pohodu. A přestože je prakticky nemožné úplně zabránit jejich dopadům, existují praktické způsoby, jak je alespoň omezit.


Je nám sice tvrzeno, že EMP jsou bezpečná a nejsou pro člověka hrozbou, měli bychom přesto zvážit, že telekomunikační průmysl, odkud tato tvrzení vycházejí, manipuluje se státními regulačními a zdravotními orgány i s jednotlivými odborníky prostřednictvím obrovských sofistikovaných lobby, a tak spotřebitelé zůstávají zmatení a nevědomí si rizika pro zdraví spojená s touto problematikou.
Zvláště pokud trpíte závažným onemocněním, měli byste věnovat svůj čas minimalizaci účinkům EMP. Jakékoli nepříznivé účinky těchto polí na zdraví, které jsou podobné následkům kouření, nemusí být okamžitě citelné, ale velmi pravděpodobně se v průběhu času postupně kumulují. Mobilní telefony jsou ve skutečnosti ekvivalenty cigaret v ohrožení veřejného zdraví v 21. století.


Co je EMP?
Podle národního ústavu věd o vlivu životního prostředí na zdraví jsou EMP „neviditelné oblasti energie, které se často nazývají zářením, jež je spojeno s využíváním elektrické energie". Většinou si lidé uvědomují nebezpečí spojené s ionizujícím zářením jen v případě, když například vidí, že si zubní lékař během rentgenového snímkování obléká olověnou zástěru. Ze stejného důvodu můžete očekávat nepříjemné spálení od slunce, pokud byla holá kůže vystavena slunečnímu UV záření příliš dlouhou dobu.
Předpokládá se, že ionizující záření má dost energie, aby způsobilo prolomení kovalentní vazby v DNA, ale ve skutečnosti k velké části poškození dochází v důsledku oxidačního stresu, což vede k nadbytku volných radikálů.
Typ EMP, které vydává váš mobilní telefon, se nachází v rozmezí mikrovln od 2 do 5 GHz. Kromě toho mobilní a bezdrátové telefony, elektronická zařízení, jako jsou baby-chůvičky, bluetooth zařízení, inteligentní termostaty a Wi-Fi, nepřetržitě šíří mikrovlnné záření v objemu, který může poškodit vaše mitochondrie.


Hladina vápníku uvnitř buněk se pod vlivem EMP zvyšuje
Martin Pall, Ph.D., emeritní profesor biochemie a základních lékařských věd na univerzitě ve Washingtonu, zveřejnil několik článků popisujících molekulární mechanismy, jak EMP mobilních telefonů a bezdrátových technologií poškozují lidi, zvířata i rostliny. Mnoho dalších studií pak ukazuje, že pod vlivem EMP se zvyšuje intracelulární hladina vápníku.
Pall také zveřejnil řadu studií, které ukazují, že nadbytek vápníku v buňce zvyšuje hladinu oxidu dusnatého (NO) a superoxidu. NO má sice řadu vlastností užitečných pro zdraví, jeho masově nadbytečné množství však reaguje s superoxidem za vzniku peroxynitritu, což způsobuje mimořádně silný oxidační stres. Co se týče peroxinitritu, ten se štěpí a tvoří reaktivní volné radikály, jak formy dusíku, tak i kyslíku, včetně hydroxylových, karbonátových a NO2 radikálů – kdy všechny tři způsobují poškození. Je také schopen škodit i sám o sobě.
Elektromagnetická pole nepůsobí teplem; „nesmaží" buňky, jak to někteří uvádějí. Záření však aktivuje VGCC (napěťově chráněný vápníkový kanál) ve vnější buněčné membráně, což způsobuje řetězovou reakci ničivých dějů, které v konečném důsledku:

- ničí mitochondriální funkci, buněčné membrány a proteiny;
- způsobují vážné poškození buněk;
- projevují se v poškození DNA;
- radikálně urychlují proces stárnutí;
- vyvolávají zvýšené riziko vzniku chronických onemocnění.

Peroxynitrit, mobilní telefony a prudký nárůst výskytu chronických onemocnění v posledních 30 letech
Po svém vzniku peroxynitrit reaguje relativně pomalu s biologickými molekulami, což z něj činí selektivní oxidant. V organismu modifikuje molekuly tyrosinu v proteinech za účelem vytvoření nové látky, nitrotyrosinu, a nitrování strukturálních proteinů. Změny, k nimž dochází vlivem nitrace, jsou viditelné na biopsii ALS (amyotrofická laterální skleróza), ateroskleróze, zánětlivém střevním onemocnění, ischémii myokardu a septickém plicním onemocnění.
Když si uvědomíte, že mobilní telefony mohou přispět k rozvoji těchto závažných chronických onemocnění - a ne pouze k mozkovým nádorům - budete jistě motivováni k omezení jejich dopadu.
Navzdory skutečnosti, že kardiovaskulární nemoci, rakovina a infekce jsou i nadále hlavním ohrožením zdraví, je zrychlení tempa růstu následujících onemocnění a poruch překvapivé až šokující. Některé z nich dokonce nebyly známy široké veřejnosti až do 80. let:

ADHD – od roku 1990 se počet případů zvýšil o 819 %
Alzheimerova choroba - 299 %
Autismus - 2094 %
Bipolární (maniodepresivní) porucha v mladém věku - 10,833 %
Celiakie - 1111 %
Syndrom chronické únavy - 11027 %
Deprese - 280 %
Diabetes - 305 %
Fibromyalgie - 7727 %
Hypotyreóza (snížená činnost štítné žlázy) - 702 %
Lupus - 787 %
Osteoartróza - 449 %
Spánek apnoe - 430 %

Setkali jste se ve svém okolí s některým onemocněním souvisejícím s EMP?
Vzhledem k tomu, že biologické poškození způsobené EMP se spouští při aktivování VGCC, je samozřejmé, že většímu riziku jsou vystaveny tkáně s největší hustotou. Jsou to:
- mozek
- varlata (u mužů)
- nervový systém
- sinusový uzel srdce, který vede k arytmii
- sítnice

Když se VGCC aktivují v mozku, uvolňují neurotransmitery a neuroendokrinní hormony. Zvýšené aktivity VGCC v některých částech mozku vyvolávají řadu neuropsychiatrických účinků. Nejčastější účinky chronické expozice EMP na mozek pak jsou:

- Alzheimerova choroba;
- úzkost;
- autismus: Jeden z mých dlouholetých učitelů, Dr. Dietrich Klinghardt, spojil autismus u dětí s nadměrným vystavením EMP v těhotenství;
- deprese.

Nejčastějšími problémy se srdcem spojenými s expozicí EMP jsou:
- fibrilace síní / komor;
- bradykardie (pomalý srdeční tep);
- poruchy srdečního rytmu (ve spojení s náhlou srdeční smrtí);
- srdeční bušení;
- tachykardie.

EMP negativně ovlivňuje i reprodukční zdraví
Je-li muž vystaven EMP, může to zvýšit riziko jeho neplodnosti, zejména pokud pravidelně nosí mobilní telefon v kapse kalhot poblíž třísla a/nebo pracuje s notebookem položeným na klíně. Studie spojily nízkúrovňové působení elektromagnetického záření z mobilních telefonů s osmiprocentním snížením motility spermatozoid a devítiprocentním snížením životaschopnosti spermií.
Pokud žena pravidelně nosí mobilní telefon v podprsence, riziko vzniku rakoviny prsu se zvyšuje. Nejčastějším místem rakoviny prsu je horní vnější kvadrant. Pokud se však nádor vyskytne v horním vnitřním kvadrantu, je pravděpodobné, že jej způsobila radiace z telefonu nošeného v podprsence.

Jak snížit působení EMP
Zde je několik tipů:

- Připojte stolní počítač k internetu pomocí kabelového připojení. Měli byste se také vyhnout bezdrátovým variantám klávesnice, trackballs, myši, herní konzole, tiskárny a domácího telefonu. Volte kabelové verze.

- Pokud se nemůžete používaní Wi-Fi vyhnout, vypněte ji, když ji zrovna nepoužíváte, a to zejména v noci, když spíte. V ideálním případě je lepší mít domovní kabel a Wi-Fi se tak vyhnout jednou provždy. Pokud máte notebook bez ethernetových portů, zakupte adaptér USB, který vám umožní připojení k internetu bez bezdrátového připojení.

- Vypínejte na noc v ložnici elektřinu. Zpravidla to pomáhá snižovat elektrická pole z vodičů ve zdi, pokud ovšem není vedle vaší ložnice přilehlá místnost. V takovém případě budete muset použít měřící zařízení, abyste zjistili, zda je nutné vypnout napájení i v sousední místnosti.

- Nepoužívejte hodiny připojené na zdroj energie, v ideálním případě bez podsvícení. Já používám mluvící hodiny, které umožňují zjistit čas pouze stisknutím tlačítka a pak není třeba rozsvěcet.

- Pokud stále ještě používáte mikrovlnnou troubu, vyměňte ji za parní konvekční troubu, která ohřeje jídlo rychleji a mnohem bezpečněji. Po indukční varné desce jsou mikrovlnné trouby pravděpodobně největším znečišťovatelem vašeho domu EMP.

- Nepoužívejte „inteligentní" spotřebiče a termostaty, které závisí na bezdrátové síti. To platí i pro všechny nové „inteligentní" televizory. Jsou nazývány inteligentní, protože vyzařují Wi-Fi, ale na rozdíl od počítače je nelze vypnout. Zvažte použití velkého monitoru jako televizoru, pokud ovšem nebude připojen na Wi-Fi.

- Odmítněte inteligentní měřiče nebo je odstiňte obrazovkou, což sníží záření o 98 až 99 procent.

- Zvažte přemístění dětské postýlky do svého pokoje namísto použití baby-chůvičky nebo ji předělejte na kabelové připojení. V každém případě se vyvarujte bezdrátových radiových chůviček, pokud je možné koupit kabelové.

- Vyměňte fluorescenční lampičky za obyčejné žárovky. V ideálním případě se zbavte všech zářivek v domě. Nejen že vyzařují nezdravé světlo, ale daleko důležitější je, že přenášejí proud do vašeho těla, když jste těsně vedle nich.

- Nenoste mobilní telefon na těle, pokud není v režimu letadlo, a nikdy s ním nespěte v jedné místnosti (a tím spíš ho nenechávejte pod polštářem!). Dokonce i v režimu letadlo může vysílat signály, proto si ho vkládám do Faradayova sáčku.

- Pokud telefonujete mobilním telefonem, zapněte si reproduktor a přístroj držte co nejdál od sebe. Zároveň se snažte minimalizovat čas strávený telefonováním. Mně se to podařilo snížit na 30 minut za měsíc, používám ho většinou jen při cestování. Místo toho si pořiďte VoIP-telefony, které fungují i při připojení k internetu prostřednictvím kabelového připojení.

Tělo mohou před poškozením EMP chránit i některé prvky a potraviny. Moje doporučení:
Hořčík - Jako přírodní blokátor kalciových kanálů může hořčík pomoci snížit účinky EMP na VGCC. Protože mnoho lidí trpí jeho nedostatkem, je užitečné brát 1 - 2 g hořčíku denně.
Molekulární vodík - studie ukázaly, že molekulární vodík může zmírnit přibližně 80% škod způsobených EMP, protože se zaměřuje na volné radikály vznikající v reakci na záření, takové, jako je peroxynitrit. Můžete užívat tablety s molekulárním vodíkem při letu, abyste se chránili před gama-zářením. To je jeden z tipů, které jsem dal v souvislosti s tím, jak minimalizovat jet-lag (pásmová nemoc). 
Nrf2 - Zvýšení Nrf2, což je biologický protein, který aktivuje superoxiddismutasu, katalázu a všechny další užitečné mezibuněčné antioxidanty, také snižuje záněty, zlepšuje mitochondriální funkci a stimuluje mitochondriální biogenezi.
Koření - Některá koření mohou pomoci předcházet poškození peroxynitritem nebo urychlit zotavení. Koření bohatá na fenoly - zejména skořice, hřebíček, kořen zázvoru, rozmarýn a kurkuma - vykazují určité ochranné účinky proti poškození způsobenému peroxynitritem.

EMP je pro děti daleko nebezpečnější než pro dospělé
Bohužel většina mladých lidí se stala obětí bezdrátové revoluce a zodpovědností rodičů tedy je naučit své děti vyhýbat se tomuto nebezpečí. Mnohé děti mají mobilní telefony a bezdrátové tablety již v 5 letech i dříve, a dokonce s nimi spí pod polštářem. To pro ně představuje mnohem vážnější ohrožení zdraví než kouření jejich pradědů v přítomnosti dnešních rodičů, když byli dětmi.
Možnost velkého poškození mitochondrií v průběhu času je exponenciálně vyšší u dětí než u dospělých. Mnohé dnes rostou doslova obalené technologiemi. Velmi brzo dostávají mobilní telefony, používají počítače a tablety od raných školních let, tráví spoustu času videohrami na internetu, a to všechno velmi úzce souvisí s mnohdy nevratnými účinky EMP.

zdroj: https://russian.mercola.com/sites/articles/archive/2018/11/22/уменьшите-воздеиствие-эмп.aspx
překlad: Vlabi (která se omlouvá za případné nedorazy v místech, kde je text příliš odborný. Za případné opravy předem děkuje :-)

21 komentářů:

 1. Proti elektrosmogu fungují dobře přístroje Somavedic. https://www.somavedic.cz Já sám používám nejsilnější z nich Somavedic Uran. Taktéž orgonity a šungit mají protielektrosmogové účinky.

  OdpovědětVymazat
 2. экран - obrazovka, deštník, plachta, stínítko(lampy), čili asi "Odmítněte inteligentní měřiče nebo je odstiňte..."
  Ona ta záření celkem rapidně(exponenciálně) klesají se vzdáleností od zdroje. Jen to, že máte mobil 1,5m od sebe, tak velmi rapidně klesne vliv na buněčnou vazbu, která je tvořena mV na frekvencích podobných vysílačům - hodně blbě řečeno - vazby živočišných buněk "jedou" na frekvencích, a ty vysílače a el. pole vlastně ruší mezibuněčnou komunikaci, která selhává a vlastně informace "dojde" poškozená a vlastně neví, co chce. Když z toho vynechám chemii.
  Ale uvědomte si, že koupená(nikoliv zbastlená) WiFi AP by měla vysílat na mikrovlně s max. výkonem 100mW. Microvlnka má výkon 500W, ale i 1kW, na stejné frekvenci jako WiFi AP. O indukčních deskách nemluvě... Já mikrovlnku vyhodil už před 15ti lety, nejže září, ale i z buněk jídla udělá humuskaši, co sice vypadá furt stejně, ale Silově je prázdná, úplně. Jen se zaplácnete něčím dobrým a teplým, ale nic si z toho tělo nevezme, ono není co.
  Režim Letadlo je horší, než registrovaný na síti. V režimu letadlo telefon vysílá na všech frekvecích, narozdíl od registrovaného na jedné frekvenci. Určitě je dobré vypínat LTE a nechat jen na GSM síti, nebo tlfn vypnout úplně.
  Bylinky na obnovu komunikace buněk fungují výborně. Asi nej k tomu je tymián - do čaje, do jídla, klidně do všeho. Jak to napsal jeden zdejší čtenář https://kamenovo.cz/index.php/2018/11/23/nejmocnejsi-bylinka-proti-stresu-herpesu-candide-a-chripkovemu-viru/
  nenimito

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Můžete prosím upřesnit ten argument o režimu letadlo? Každý večer mobil přepínám právě do tohoto režimu a dost by mě zajímalo, jestli je to skutečně horší než ho nechat zapnutý. Díky!
   Vašek

   Vymazat
  2. Režim letadlo byl vytvořen tvůrci sw telefonů na žádost pilotů letadel, kdy telefon "žáda" s aktivní SIM o registraci k síti nebo chce přijmout hovor nebo SMS. Což v plechovým letadle na zemi i tisíce metrů nad zemí je celkem problém. Nikoliv však až tak bezpečnosti kvůli přístrojům, ale kvůli sluchátkům pilotů. Zkuste si přiblížit tlf k reprákům, a pak jich tam zkuste třeba i 100 a pošlete všem smsku. V letadle se to nějak svazuje s frekvencemi povídání pilotů a centra letového provozu, nevím přesně jak, asi nic důležitého.
   Takže vytvořili sw vypínač SIMkarty. Telefony(nevím, jestli všechny) s vypnutou SIM naslouchají na všech frekvencích, ale v min. hladině výkonu, nevysílají, nejsou registrovány v síti, neodpojuje se napájení do rádia, ale odpojí se swrově SIM, je to jednodušší. Nejvyšší výkon mají telefony, když přenášejí data hovorů nebo sms nebo vysílají data LTE. Proto, když někomu zvoní tlfn v kapse, tak to není nicmoc:-)
   Jenže pokud máte u sebe tlfn, který není registrovaný v síti a naslouchá na všech frekvencích čili v celém spektru, tak pro tu mezi buněčnou komunikaci, resp. rušení, je to podle mne horší, než když jede jen na jedné frekvenci, i když na malém výkonu, takže 20-30cm od polštáře na stolku nebo pod polštářem osobně nedoporučuji, alespoň 1-1,5m od těla.

   Tady je ještě takový nezávislý povídání o smogu, které se zatím neodvážili napadnout ani pošuci ze Sysi šutrem(nebo o tom nevím), ačkoliv napadají, co kde potkají: https://elektro.tzb-info.cz/teorie-elektrotechnika/4530-elektromagneticke-pole-a-zdravotni-rizika-iv
   nenimito

   Vymazat
  3. to nenimito
   Děkuji za informace, to se hodí. Jo a mikrovlnku jsme též vyhodili před mnoha lety. Ani TV nemáme no... moc bych se rozepsal.
   Jak řekl kdysi Viktor Sch. - na co člověk sáhl v posledních 100-200 letech, to převážně domrvil. Krom výjimek těch ale moc není:)

   Vymazat
 3. to nenimito
  Zdravím a tímto zpusobem jsem právě dřive zkoušel, zda režim letadlo funguje tj zda telefon nevysílá/nepřijima podle Vašeho "Zkuste si přiblížit tlf k reprákům, a pak jich tam zkuste...". Když tam dám mobil zapnutý, každejch cca 20min se ozve v reprobedně ten zvuk (tytydyty...,) kdežto když tam dám mobil v rež. letadlo neozývá se nic - a to několik hodin.
  Proto nosím u sebe starý tlačítkový v režimu letadlo, a někdy zapnu (mam to jako záznamník tak mi to plně vyhovuje).
  Tak to mi ted hlava nebere co je vlastně lepší.
  Přeji hezký den.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Myšleno např. položit mobil přímo na reprák od PC.

   Vymazat
  2. Doplním, su jen obyč laik ale snažím se přemejšlet.
   Mam starou Nokii,kde mam v nastaveni mobilu zvolen režim GSM. Možu nastavit ješte UMTS nebo Dualně ale vyzkoušel jsem že režim GSM stačí pro sms, mms, i volání. A mobil dělá při položení na reprobednu ten starej typickej zvuk tytydyty...., kdežto UMTS má jinej zvuk, takovej nepříjemnější - něco jako "komprimovaný", pamatujete někdo na starý 8bit PC Atari, PMD, Commodore? Commodore 64 jsem měl doma a k tomu ten kazeták, některé hry se holt dohrávaly po částech a dělalo to takový podobný divný strojový zvuk jako ten režim DUální nebo UMTS. Tak jsem to přehodil na GSM. Intuitivně.
   Timto tedy oponuji "nenimito", pro mě je lepší režim letadlo a telefon v kapse, s občasným přihlášením k síti pomocí GSM protokolu, zmačknu přihlasit a telefon na chvili někde odložím, on se přihlásí dojdou sms, a pak ho teprv chytám do ruk a čtu.

   Vymazat
  3. Jinak pokud je mobil zapnutý, tak interval ověřování připojení k síti byl dříve (začatky mobilů haha, pamatujete?) delší, tuším cca 40min nebo i hodinu? Nyní to "ověřuje" cca každejch 20-25min, no asi se može lišit město vs vesnice, co já vím :)

   Vymazat
  4. Myslím, že pauza ověřování je dána rychlostí hw i sw vysílače a počtem přihlášených, nejvíce však rychlostí hw. Asi i počtem vysílačů, ke kterým je aktuálně přihlášen mobil.
   https://www.gsmweb.cz/clanky/freq2.htm
   GSM(2G) je klasický mobilní pásmo, UMTS(3G) je trochu "komprimovaný", LTE(4G) je trochu víc komprimovaný a zatím poslední LTE 3700 (špatně označované jako 5G) je nekomprimovanější. Řadí se k "pevným", je nepohyblivé a myslím, že s venkovní anténou. Má ale výhodu, že narozdíl od předchozích se na něj nevztahuje datový limit(FUP), dá se s ním teoreticky nahradit ADSL-VDSL modem na dvoulince(a koukat online na cokoliv), čímž se dá suplovat TV vysílání a koukat na co chcete, nemusíte vyhazovat tv s reklamami a suprseriály, TV funguje jako online pc na netu s podporou médií(blbě řečeno). A pokud máte Android TV, tak je to v podstatě velkej třeba 50" skorotablet, nikoliv nutně připojená anténa s nesmysly:-)
   K mikrovlnce pro zajímavost... první využití mikrovlny na ohřívání jídla bylo na žádost důstojníků německé armády, aby nedostávali studená jídla vojáci na fontě, tak si je mohli v předních liniích ohřívat právě v mikrovlně. Přišlo se na to při vývoji radarů na mikrovlně už před válkou.
   Atari i C64, pak i C128 s disketou jsem také míval:-D Commodory měly lepší interface, daly se k nim dobastlit "přechody" a připojovat tiskárny nebo jednoduché NC stroje nebo i řízení HO modelů nádraží...
   nenimito

   Vymazat
 4. Podle mýho selskýho rozumu, když telefon v režimu letadlo poslouchá na všech frekvencích (i když i o tom pochybuju), tak ale nevysílá. A o to přece hlavně jde. Že běží paměti, procesory a baterka je jasné, i to něco vyzáří, ale nevysílají na BTS-ky v řádech mW. Takže podle mě to s tim letadlem nebude tak hrozný (viz. pokus obycejni lide)
  Michal

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Netvrdil jsem, že to je hrozný. Psal jsem, že stačí 1m od těla. Ale co je hroznější? Mít telefon u ucha 1-2 min. při vysílání při hovoru nebo 7-8 hodin v režimu naslouchání na všech frekvencím pod poštářem každou noc, týden, měsíc, rok? Nikoho nenutím vypínat telefon. Nevím, jestli je to u všech telefonů, ale testoval jsem jedny z prvních smartphonů před pár lety. Myslím, že mít ho registrovaný na 2G(GSM) a tudíž na jedné frekvenci s občasným testem, že je registrován na vysílači, bez zapnutých dat, nikoliv na LTE, vypnuté WiFi, BT, NFC, je pro elektrosmog "lepší", než režim letadlo. Samozřejmě i v tomto stavu alespoň 1-2m od těla. Nejlepší je určitě vypnout úplně... a nechat v kuchyni:-)
   nenimito

   Vymazat
 5. 1,5 metrů na mobil od těla v noci je málo, nejméně 4, lépe 5 metrů a více. Účinek somavedicu můžu potvrdit, něco to dělá a spí se lépe.
  čtenář

  OdpovědětVymazat
 6. Kdo muze napsat, ze somavedic je naneco....hahaha...pri tom, kdyz se zapina na 22OV do zasuvky, je asi podivny(sam o sobe generuje elektrosmog). Je to zlodejina první tridy. Zalite LEDky ve skle. Mel jsem moznost toto zarizeni rozmlatit kladivem, kupodivu tam nebyly nalezeny ani mineraly, ktere vyrobce deklaruje. Je to predrazene a na nic.
  Sysel

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Mám podobný názor na tato elekrozařízení, i když zde je použit spínaný zdroj(?) na 3V DC (nechápu, proč tam nepoužijí 2xAA baterky, kdyžuž:-)). Věřím, že pokud by tam byly použity nějaké kristaly, tak by to mohlo teoreticky nějak "fungovat", jen nechápu předražení tohohle "výrobku". Ale nemám zkušenosti, jen skepsi k podobným elektrovýrobkům... narozdíl od orgonitů s kristaly za pár "kaček". Ono většinou to nejlevnější řešení bývá nejúčinější:-)
   220V se v naší rozvodné síti nepoužívá už poměrně dloooouho. Podle aktuálních norem je napětí v síti TN(-C-S) 240V +-10%, čili pokud naměríte něco mezi 216-264V v zásuvce je to podle aktuálních norem(vyhlášek):-)
   Ono jde o to, že dneska víc jak 3/4 zařízení mají spínaný zdroj 100-240V. V podstatě 240V a 50Hz dnes potřebují akorát motory - čerpadla(bez elektroniky), mixéry, šlehače, vysavače, pily, vrtačky, sbíječky atd.
   Škoda, že nemáte nafoceno to rozmlácení kladivem, celkem by mne zajímalo, co tam vlastně je, ale kupovat to kvůli tomu nebudu...
   http://www.elektrosmog-zony.cz/namereno2.html
   http://zony.vbrne.info/bioprotect.html
   nenimito

   Vymazat
  2. Veľmi ma zaujímalo či niekto bude reagovať na tie prístroje aj z fyzikálneho hľadiska. Reaguje :-) Pekný komentár s logickým vysvetlením prečo sú to v podstate vyhodené peniaze. Ak ste to rozmlátili kladivom a výrobcovi ostalo kúsok súcitu tak tam bude ionizátor z Aliexpressu za cca 1 € a pulzný zdroj ktorý samozrejme veselo produkuje EM žiarenie.

   Pre tých čo chcú mať v spálni pred spaním správne ionizovaný vzduch, deionizovaný alebo žiadny prach, minimum formaldehydu, ftalátov, .... a chcú to mať za lacný peniaz. Vyvetrajte :-)

   Vymazat
 7. Jinou zkušenost mám s elektricky buzeným Orgonitem. Od schumannove frekvence až po 12kHz.To je potom fičák. Vím...220V...jede me to i na založní zdroj 9V. Tímto budím mobiovu cívku, která vybudí přírodní hrot křištálu. Vše zalito v orgonitu. Dokaže nabít místnost pozitivní energií a to i po vypnutí strojku až na tri dny.

  OdpovědětVymazat
 8. http://milosch11.sweb.cz/aktivni%20orgos/20130311_133828.jpg
  http://milosch11.sweb.cz/aktivni%20orgos/20130311_135518.jpg
  http://milosch11.sweb.cz/aktivni%20orgos/20130311_145931.jpg
  http://milosch11.sweb.cz/aktivni%20orgos/601328_177544245726471_1457848752_n.jpg

  OdpovědětVymazat
 9. Měli bychom se nechat ovlivňovat telefony a vládami. Není to žádný virus, který by nás měl zabít. Prostě se to někde uvařilo a teď se to dostalo ven. Ale vůbec nevěřím tomu, že má někdo dobré úmysly při podávání vakcíny. S těmi 5G nanočipy nesouhlasím a měli bychom se jako lidstvo postavit.

  OdpovědětVymazat

Podmínky pro publikování komentářů