9. 3. 2015

ZKÁZA VELKÉ TARTÁRIE 8


Napoleon
- předchozí část -

V celém tomto období, plném matoucích otazníků, existuje několik zásadních událostí, kolem nichž se všechno jakoby točí. Jednou z nich je Napoleonův vpád do Ruska. Nás zajímají především tyto otázky:
Proč se francouzský císař vydal na tak obrovskou a riskantní akci? Byla za tím jen touha získat ruské území?
Proč se Napoleon vydal k Moskvě, když sídlem impéria byl Petrohrad? Proč se oficiální historie postarala, aby tohoto geniálních stratéga příští pokolení vnímala jen jako „korsické monstrum“, přestože prostí Francouzi za ním očividně šli?
A především - proč, když po dlouhém pochodu jeho obrovské armády došel až k branám Moskvy, v jejíchž zdech čekali obránci pod velením Kutuzova, nedošlo k očekávané rozhodující bitvě a Kutuzov místo toho vydal naprosto absurdní příkaz město opustit? A to okamžitě?Kutuzov
Den před osudným odevzdáním „carevny všech měst“ vrchní velitel ruských vojsk a domobrany, generál-polní maršál Ruské říše, rozkázal okamžitý ústup z Moskvy. Nehledě na prudký odpor některých svých generálů a přesto, že ještě včera v rozkazu z 31. srpna se zapřísahal zdrtit protivníka v poslední rozhodující bitvě pod hradbami Moskvy. Armáda dokonce odešla s takovým spěchem, že zde zanechala více než 30 tisíc svých zraněných a obrovské množství zbraní (156 děl, 27 tisíc kulí, 75 tisíc pušek a 40 tisíc šavlí, 600 praporů a 1000 standart).
Toto rozhodnutí polního maršála dosud nenašlo jednoznačného vysvětlení. Někdo to ospravedlňuje, vycházeje z konečného výsledku. Někdo ho pokládá za zrádce, který se zaprodal žido-zednářům v podobě Francouzů. Nebo Angličanů. Ale měl něco takového zapotřebí? Ve svém věku? Maje vše, čeho si člověk může přát - peníze, slávu, ocenění a tituly...  

Ruská vojska poté, co úspěšně odrazila všechny útoky Francouzů, zachránila rezervy a měla k dispozici vynikající pozice a silný týl, nečekaně odešla. A ne prostě odešla, ale nechala nepříteli k vyplenění největší město země. Její historický střed.


Napoleon před branami opuštěné Moskvy zaváhal. Nebyl hloupý. On, známý svou rozhodností, seděl a čekal neznámo na co. Váhal vstoupit do Moskvy, přestože už věděl, že je prázdná. Cítil past? Možná mu něco říkalo, že takoví zkušení velitelé jako Kutuzov prostě nevydají tak významné místo, které je navíc dobře opevněné a zajištěné.
Nicméně nebylo na výběr. Do té doby Napoleon už ztratil početní převahu. A hlavně důvěru ve vítězství. „Ze všech mých bojů byl nejhorší ten před Moskvou. Francouzi ukázali, že si zaslouží vítězství, ale Rusové si ponechali právo být neporazitelní...“ – řekl po návratu. 

Nešťastnému Buonapartovi nenapadlo, že nikdo s ním žádný boj nechystal. Nebylo proč. Všechno bylo už předurčeno. Kutuzov dostal rozkaz opustit Moskvu, protože jeho armáda splnila úkol – nalákala nepřítele do pasti. Pokud jde o Moskvany, všichni věděli, že město bude opuštěno a že je třeba vzít nohy na ramena, aby je nedostal Buonaparte, který nebude mít slitování. A bude krást, zabíjet a znásilňovat. Takže, jak se říká, kdo se neschoval... Nicméně nemnozí zůstali. Celkem 20 tisíc obyvatel města.
Napoleon nakonec pod tlakem vojska a své pýchy po několika dnech vydal rozkaz město obsadit. Do Moskvy vstoupil 2. září. Jeden z Napoleonových velitelů, markýz Armand de Caulaincourt později vzpomínal: „Město bez obyvatel bylo zahaleno v ponurém tichu. Po celou dobu své cesty jsme nepotkali jediného místního obyvatele...“.
Past zaklapla. Zvěř se chytila.
Tu noc v Moskvě vypukl požár. Brigádní generál hrabě Philippe de Ségur ve svých pamětech napsal:
„Dva naši důstojníci se usadili v jedné z budov Kremlu, odkud měli dobrý výhled na severní a východní část města. Okolo půlnoci uviděli neobyčejný jas a plameny zachvátily paláce: nejprve osvětlily krásné a ušlechtilé obrysy architektury - a pak se to všechno zhroutilo... Svědectví přinášená důstojníky, kteří se sbíhali ze všech stran, se mezi sebou shodují. V noci ze 14. na 15. ohnivá koule sestoupila nad palácem knížete Trubeckého a zapálila tuto budovu.“
Velmi podivný požár. Mimořádné (!) světlo. Ohnivá koule. Plameny vrhající se (!) na stavby. Ne na hliněné mazanice, ale na mnohaposchoďové kamenné paláce! Nezapalující, ale ozařující. Zpočátku. A potom se vrhající! 


I. Ajvazovskij: Požár Moskvy

V. P. Ščepetněv ve své knize „Zpěvy pekla“ uveřejnil úryvky z deníku jiného francouzského důstojníka, Charlese Artoise, který se tažení rovněž zúčastnil:
„Stál jsem na nádvoří velké ruské usedlosti... Vtom se prudce rozhořelo světlo, žhavé, bílé, oslepující a svítilo ne déle než pět vteřin, přesto stihlo spálit tváře Paula Berge, který stál na balkóně. Stěny i krovy domu začaly doutnat. Přikázal jsem vojákům vylít na krovy několik desítek věder vody a jen díky tomu se podařilo usedlost zachránit. V dalších usedlostech bližších k zjevivšímu se světlu vypukly požáry. Právě tento záhadný nebeský záblesk byl příčinou strašlivého požáru, zničení Moskvy...
…Všude kolem zuřily požáry. Usedlost, kde jsme bytovali, vydržela, ale jak se ukázalo, naše řady porazila jiná hrůza. Vinou shnilé ruské vody, nestřídmosti v jídle či jiné příčiny všichni naši lidé nyní strádají silným krvavým průjmem. Slabost ve všech údech, závratě, nevolnost přecházející v neutuchající zvracení doprovázejí naše neštěstí. A nejsme sami, podobně na tom jsou všechny bataliony našeho pluku, všechny pluky v Moskvě. Lékaři mají podezření na dizenterii nebo choleru a doporučují co nejdříve opustit nehostinné město. Navečer přijel Pierre Duroy. Jeho oddíl stojí deset verst od města, všichni zdrávi a veselí, pravda, obtěžují je ruští partyzáni. Když viděl náš žalostný stav ujel, boje se nákazy...
...Mnoho koní je těžce nemocných, veterináři jsou bezradní...“
O týden později si poručík zapsal: „Začaly nám padat vlasy. Bojím se, že brzo budeme plukem plešatých...“
Jak známo, z vyhořelé Moskvy se zbytky francouzské armády vracely po zničené Smolenské cestě. Ti, co nezahynuli v Moskvě, umírali cestou. A nebyl to jen generál Mráz spolu s generálem Hladem, co bylo příčinou postupného zániku armády. Vojáci byli plní vředů a jizev, umírali lidé i koně. Charlesi Artoisovi se podařilo dostat domů. Už nikdy se však neuzdravil a zanedlouho zemřel ve věku 32 let.
Nálezce jeho deníku, shodou okolností kandidát fyzicko-matematických věd, s rukopisem seznámil specialisty, kteří se následně shodli na jediném vysvětlení: armáda, která okupovala v r. 1812 Moskvu, se stala obětí něčeho nápadně podobného vzdušnému jadernému výbuchu. Výbuch vyvolal požáry a pronikavá radiace nemoc z ozáření, která pak rozložila armádu.
Nejsilněji bylo zasaženo centrum města. Bez ohledu na to, zda tu byly stavby z kamene nebo z cihel. Dokonce i Kreml byl silně poškozen, i když byl od okolních budov oddělen širokými prostorami a příkopy, jako je třeba Alevizův příkop (34 metrů široký a 13 hluboký), který procházel od Arzenální věže k Beklemiševské. Tento ohromný příkop byl po požáru plný suti a trosek, proto bylo později jednodušší ho zarovnat než vyčistit.
Mimochodem, Napoleon, který bývá obviňován ze žhářství a bombardování Kremlu, sám sotva během tohoto požáru přežil. Hrabě de Segur napsal:
„Tehdy naši po dlouhém hledání našli vedle hromady kamení podzemní chodbu vedoucí k řece Moskvě. Touto úzkou chodbou se Napoleonovi a jeho důstojníkům a stráži podařilo dostat se ven z Kremlu."
Všichni, kdo přežili, byli v šoku.
De Segur pokrčuje: „Ti z našich lidí, kteří předtím chodili po městě, nyní byli ohlušení bouří ohně, oslepeni popelem, nepoznávali krajinu a kromě toho i samotné ulice zmizely v dýmu a zhroutily se do hromad suti... Z veliké Moskvy zůstalo vcelku jen nemnoho domů roztroušených mezi rozvalinami. Tento rozdrcený a spálený kolos, podobný mrtvole vydával těžký zápach. Hromady popela a místy trosky rozvalin stěn a trosky trámů svědčily o tom, že zde kdysi byly ulice. V předměstích se objevili ruští muži a ženy oblečení do ohořelých šatů. Podobní přízrakům zmateně bloudili rozvalinami... Z francouzské armády, stejně jako z obyvatel Moskvy přežila pouze třetina.“
Po požáru přišly nemoci. Jeden z obyvatelů Moskvy vyprávěl: „Kasárna byla zavalena nemocnými vojáky bez jakékoliv péče a v nemocnici ranění umírali po stovkách kvůli nedostatku léků a také jídla... ulice i náměstí byly zavaleny mrtvými, zakrvácenými těly lidskými i koňskými... Sténali umírající ranění, které jiní vojáci procházející kolem ze soucitu zabíjeli s takovou zvláštní chladnokrevností, s jakou v létě zabíjejí mouchu... Celé město se změnilo ve hřbitov.“ Celkem zemřelo více jak osmdesát tisíc lidí (pro srovnání: po atomovém výbuchu v Hirošimě bylo zabito sedmdesát tisíc lidí, v Nagasaki šedesát). Z 9 158 budov bylo 6 532 zničeno.
A proč jsme si vzpomněli právě na tato města? Vždyť přece k požáru Moskvy došlo víc jak sto třicet let před Hirošimou. Tehdy o žádných jaderných zbraních, ani o nemoci z ozáření nikdo nikdy neslyšel. Protože ještě nebyly.
Anebo už byly?
Mimochodem, zvýšená hladina radiačního pozadí v centru Moskvy tvoří charakteristickou skvrnu s „plamenem", rozšířeným směrem na jih.Epicentrum skvrny je v tom místě, na které byl výhled z oken dvou důstojníků vzpomínaných v pamětech hraběte de Ségur. Těch, co viděli, že paláce byly zpočátku osvětleny a potom se zhroutily. Nacházely se v epicentru...
...
Oficiální věda přesně neví, kdo zapálil Moskvu. Francouzi se tehdy domnívali, že to udělali samotní Moskvané. A dokonce pak čtyři sta údajných „žhářů“ postříleli. Rusové zas předpokládali, že za vším je „korsické monstrum", které s vrozenou krvežíznivostí zničilo obrovské město a desítky tisíc lidí, včetně třiceti tisíc vlastních vojáků a důstojníků.
Ale bylo to tak? Francouzi Moskvu zapálit nepotřebovali. V první řadě – blížila se zima. A z Moskvy do Paříže to je pěkný kus cesty. Krom toho Moskvu Napoleon potřeboval jako trumf k vyjednávání při předpokládaných mírových rozhovorech.
Moskvanům bylo zapálení také k ničemu. V první řadě – blížila se zima. A bez ohledu na okupaci se musí nějak přežít. Mimo třiceti tisíc zraněných, v plamenech zahynulo i dvacet tisíc obyvatel, kterým se nepodařilo opustit město včas.
Co se týče zájmů imerátora Alexandra I. - tady už jsou velmi vážné pochybnosti. O půl roku později, 5. března 1813 se přišel rozloučit s Kutuzovem, který umíral. Za zástěnou okolo postele knížete byl jeden z jeho úředníků, Krupenikov. Ten také zachoval pro potomky obsah posledního rozhovoru Kutuzova s Alexandrem I.:
„Odpusť mi, Michaile Ilarionoviči!“ – řekl car.
„Odpouštím ti, gosudare, ale Rusko vám to nikdy neodpustí,“ – odpověděl polní maršál.
Za co imperátor potřeboval odpuštění od Kutuzova? Že by za jeho přísně tajný příkaz k opuštění Moskvy? Nebo za to, co se s ní stalo po jeho odchodu?
Krátce před invazí Alexandr I. řekl rakouskému velvyslanci: „Předpokládám, že na začátku války nás čekají porážky, ale na to jsem připraven; až budu ustupovat, zanechám za sebou pustinu.“ Krvavá noční můra slavkovské porážky možná zanechala v duši imperátora strach a také přesvědčení o neporazitelnosti Buonaparta. Nebo o nemožnosti porazit ho obyčejnými prostředky. A mohlo ho to tlačit k hledání prostředků neobyčejných... 

Nebo poslechl něčí rady? Či snad rozkazy?!
Ať tak či onak, minimálně imperátor o tom měl vědět. Proto také přikázal vydat Moskvu Francouzům. Ale veškerou odpovědnost za to svalil na Kutuzova. Pokud by totiž rozkaz na vydání Moskvy vyšel z úst cara, jeho vláda by pak už netrvala dlouho. Dokonce i ohromná autorita a sláva Kutuzova s obtížemi tíhu tohoto rozhodnutí vydržela.
Tak kdo vlastně organizoval tak hroznou past na Napoleona? V čí prospěch bylo toto všechno? Kdo byl zapřísáhlým nepřítelem tohoto uchvatitele?
Moderní historici se smějí hloupému Buonapartovi, který seděl před Moskvou a čekal, až mu bojaři přinesou klíče od města. Jenže tou dobou už v Ruském impériu žádní bojaři nebyli!
A ve Velké Tartárii?
Nepřítel mého nepřítele je můj přítel. Nebylo by tedy překvapující, kdyby Napoleon hledal spojení s velmocí bojující s Británií a Ruskem a počítal s její pomocí při rozdrcení jednoho i druhého. A při tom zároveň uskutečnil svůj veliký tajný sen – vyjmout z britské koruny její nejlepší klenot – Indii. Pokud by se vojenské spojenectví Francie a Tartárie uskutečnilo, vlastnictví Východoindické společnosti v Indii by velmi rychle změnilo vlastníky a Napoleon by jedním tažením rozdrtil oba své úhlavní nepřátele a navíc získal pohádkově bohatou Indii.
Takový plán by už vysvětloval obrovské úsilí a náklady na tažení největší armády té doby.

Na dodržování britských zájmů v Rusku tehdy dohlížel vyslanec Earl Cathcart, který se proslavil svou krutostí a nesmyslným ostřelováním Kodaně v roce 1807. Tehdy během tří nocí padesát anglických bitevních lodí vystřelilo čtyřicet tisíc palubních salv a srovnalo se zemí třetinu dánského hlavního města. Předtím Cathcart dokázal vyniknout ve válce s britskými koloniemi v Severní Americe, zabojoval si ve Španělsku a ve Flandrech a vypořádal se s antibritskými projevy v Irsku, za což byl povýšen na generála a pasován na rytíře Řádu bodláku.
V době napoleonské invaze byl lord Cathcart v doprovodu Alexandra I. a v září 1813 - v první výročí požáru Moskvy (!) - byl královským výnosem vyznamenán Andrejevskou stuhou. Polní maršál Rumjancev byl vyznamenán Řádem svatého Ondřeje za zadržení Kolberga v době Sedmileté války. Kníže Potěmkin za vítězství v rusko-turecké válce a Küçük-Kaynarcskou mírovou smlouvu. Suvorov za obranu Kinburna a za Focsani. Bylo by docela zajímavé vědět, za jaký naprosto výjimečný čin získal nejvyšší vyznamenání Ruského impéria britský velvyslanec...
Asi za v pravou chvíli poskytnutou radu. A také za zorganizování celé operace. Přesněji za zprostředkování v její organizaci. Protože hlavní roli v moskevské tragedii sehrály další síly...
Kromě Británie měl Napoleon ještě jednoho mocného nepřítele. Daleko mstivějšího a nebezpečnějšího. Bratři Rothschildové ruskými řády vyznamenáni nebyli. A nebyli zmíněni v souvislosti s Napoleonovým tažením na Moskvu
ani nikde jinde. Ale jeho porážka se bez jejich účasti obejít nemohla (a taky neobešla).
Berme v úvahu prohnanost této rodiny a množství špiónů, které si vydržovala. A také autoritu Rothschildů v židovské diaspoře a blízkost k vládnoucím kruhům Evropy. A taky těch, kdo stáli ve stínu těchto kruhů a tahali za provázky. Dá se předpokládat, že rodina Rothschildů měla kontakt s nejvyšším vrcholem pyramidy. Myslím s těmi, kdo se nacházejí ještě výš a kontrolují dění na Zemi.
Čím Napoleon znepříjemňoval život rodině Rothschildů?
V podstatě ničím. Až na jeho razantní odvolání se ke Conseil d'Etat v roce 1806 v souvislosti se stížnostmi na lichvu Židů. Do té doby chování Buonaparta ničím svou antisemitskou podstatu
nevykazovalo. Dokonce naopak! Ale dlouho to nevydrželo. Po alsaském provolání bylo o osudu troufalého korsického povýšence, který po nespočetných vítězstvích v Evropě ztratil intuici, rozhodnuto. Vítězství náhle skončila. Sláva spadla pod stůl. Neuplynuly tři roky a jeho imperium postihla velmi vážná ekonomická krize. Mezi obyvatelstvem propukaly nepokoje. Atentáty následovaly jeden za druhým. Ruský car, který se ještě nedávno v Tilzitě zapřísahal věčnou láskou, se najednou stal drzým. A odmítl za něj provdat svoji sestru. Nejdřív jednu, pak druhou. Bylo jasné, že se chystá skandál. Přesto Buonaroti dokázal dosáhnout svého – sebral obrovské vojsko, vydal se na Moskvu a sám vlezl do pro něj nachystané pasti.
Zbytek byl dílem techniky. Doslova.


zdroje:

http://www.kramola.info/vesti/letopisi-proshlogo/gibel-tartarii

- pokračování -


(©)2015 myslenkyocemkoli.blogspot.com
Článek je povoleno publikovat v celé a nezměněné podobě s uvedením zdroje.

22 komentářů:

 1. Jo,
  na jednu z mnohých otázek z článku vyplývajících tu odpověď je. Tedy o vztahu Napoleona k Rothschildům a potažmo ke všem bankovním pijavicím. On totiž udělal něco trochu podobnýho jako J.F.Kennedy, a podobně si to odnesl. Založil totiž - nezávislou - francouzkou banku!!! To si vůči rudýmu kšiltu neměl dovolit, císař jeden mrňavej! A založil ji proto, aby nezatáhl Francii do dluhů a taky, aby jí od již vzniklejch osvobodil. Samozřejmě Rothschildové ihned naplánovali válku. Jenomže Napoleon byl nejenom úžasnej válečnej stratég, ale byl i akčním stratégem finančním. Prostě mu to pálilo. A reagoval tak, že ihned za tři miliony liber odprodal Američanům (pro Francii nepotřebnej) obrovskej močál nazývanej Louisiana. A bankéři utřeli...! Nakonec Napoleonovi slíbili (nikoli však nabídli) titul krále Ameriky. Napoleon odmítl. Vidíte i takovej neslitovnej válečník. A přeci jenom byl o chlup víc poznamenán svědomím, než bankovní elity. Měl totiž dobrou vůli postarat se o Francii. Byl to vlastenec. Bankéře ovšem odjakživa zajímá spíše celá planeta. Tedy NWO! Matěj

  OdpovědětVymazat
 2. Musím ještě dodat,
  že ona nabídka Napoleonovi (na to slavný americký kralování) byla podmíněna tím, aby s nimi na ty vzbouřený americký šmejdy zaútočil. No, představte si tu válku v Americe? Uprostřed mrňavej císař, levý křídlo jeden Rothschild, pravý druhej Rothschild. Páni ... Rothschild by musel držet i střed, že? A kde jsou zálohy a trén? No přeci v peřince, né? Když se ještě díky pozdnímu příchodu do práce nemohli dostavit ani Rockefeller, ani Morgan, ba dokonce ani Warburg, protože se v tý době ještě díky onomu pozdnímu příchodu do práce nestačili etablovat. Proto to asi velkej stratég utnul, hm? M

  OdpovědětVymazat
 3. Ještě jednu poznámku (mimo mísu) bych připojil.
  Je jistý, že Rothschildové Rusy a Putina moc nemusej, i když - zemi - by rádi. Ale zřejmě mají jistou slabost k ruskejm i ukrajinskem oligarchům. Vložili totiž 100 mil. dolarů do Unitid Co. Rusal (což je největší světovej producent hliníku) Olega Deripaska a Romana Abramoviče s nímž Nathaniel. Rothschild je velkej kámoš. Ale kam oni ty svoje virtuál-prachy nevložili, že?
  Zkuste si tipnout nakolik je odhadován neviditelnej majetek Rothschildů? Málem jsem přitom spolk zmrzlinu!
  Podle magazínu Forbes je to 100 tisíc miliard dolarů. Rockefellerové jsou na tom s pouhejma 11 tisícovkama miliard dolarů asi dost špatně. A současná ještě nerozvětvená jednička B. Gates s těma mizernejma 100 miliardama dolarů musí nejspíš putovat s tou svojí Eugenikou (nevím, je to ženská?) po žebrotě. Je pravda, že za dvě stě let je možná tahle zvláštní dvojka dožene. A proto jim držme palce. Tyhle všechny informace jsou z knihy Michaela Morrise ... Co nesmíte vědět! Matěj

  OdpovědětVymazat
 4. Jo, prajem im UDALOSŤ, klukúm mamonářskejm... :-D BED

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ahoj Bed,
   chtěl jsem jim taky oficiálně popřát, a myslel jsem na to, že by mohli pustit pár ušmudlaných eur. Ale Bill s Eugenikou nejsou k zastižení. Furt někde v Africe očkujou a tak zachraňujou malinký černoušky před životem v tý hrozný bídě. Zvláštní to a svatej úděl. Doufám, že si toho pan papež všimne. Matěj

   Vymazat
 5. Vlabi,
  tohle je teda konspirační propletenec. Myslíš, že to někdo rozplete? Matěj

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Matěji,
   není třeba rozplétat, stačí vzít na vědomí.

   Vymazat
  2. No,
   myslím, že teď, když jste uveřejnili Sokratův test, tak pro mě v jeho záměru určitě vězí i hledání. Takže vzít pouze na vědomí ... je dost málo, ne?
   Já vím, že to k čemu se tady vyjadřují autoři článků, i to, co je pak vkládáno do komentářů plyne většinou z informací, jejichž autenticitu si nejsme sto ani ve zlomcích ověřit. Takže jsme v obou případech - spíše - pouhými tvůrci domněnek. To neříkám nijak ve zlým, ale protože si opravdu myslí, že to tak je. Pokud by na blozích někdo chtěl předkládat pouze 100% ověřená tvrzení, tak by zákonitě tahle informační media ihned a dočista vymizela. Já se tedy většinou, pokud se jedná o informace málo frekventovaný snažím sdělit jejich autory, kteří je publikovali. Ovšem i oni je díky fungování Systému mají již přežvejknuty, a to možná ne pouze jedenkrát. Matěj

   Vymazat
  3. Matěji,
   jestli jsem tě správně pochopila, tak chceš znát zdroje těchto informací. Ty jsou ale uvedeny za každým dílem, alespoň ty nejdůležitější. Pokud je otevřeš, pravděpodobně v nich nalezneš další a další a pak už nebudeš dělat nic jiného. :-)

   Vymazat
 6. Moc pěkný. Upřímně bych se použití jaderný nálože ani nedivil. Tyhle věcičky existujou už pěknejch pár desítek tisíc let. A tahle posloužila dvojímu účelu - oslabení Ruska díky zničení Moskvy a oslabení Napoleona díky zničení jeho armády. Kohopak to asi bude rukopis... :-)

  OdpovědětVymazat
 7. http://extrastory.cz/tajemna-pevnost-na-sibirskem-jezere-je-nejzahadnejsi-ruskou-pamatkou-fascinuje-i-vladimira-putina.html
  IvH

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tak absenci jakýchkoli budovy vyhřívajících systémů společně se zjištěním, že v okolí došlo minimálně k dvěma větším zemětřesením, není až tak těžké se pokusit vysvětlit. Viděl bych to na obdobnou záležitost, jako třeba v případě mnoha míst v Peruánských Andách, kde v několikakilometrových výškách byly nalezeny pozůstatky osídlení s přístavním vybavením a s nánosy schránek mořských korýšů a dalších mořských naplavenin, jako je tomu běžně na pobřeží. Asi je načase si připustit, že podoba pevnin se může měnit mnohem razantněji, než postupem desítek či stovek miliónů let erozí či postupným zdviháváním horských masivů:-)

   Vymazat
 8. Vlabi,
  ne, nepochopila jsi mě. Já Tvý články nekritizuju, protože jsou perfektním. Jen jsem reagoval na Tvojí odpověď, kde jsi uvedla. že je stačí vzít na vědomí. Na vědomí jsme už vzali kde co, ne? Ale co z toho jsme zkusili řešit? A o kvalitě dostupných informací toho víš podstatně víc než já. Neboť já jsem jejich konzument a Ty jejich vyhledávač a řekl bych, že velmi úspěšnej lovec.
  A Michale,
  samozřejmě, že každej článek je hlavně výpověď o sobě, a pak trochu i o tom, jak jsem já tu záležitost pochopil. Proto jsem dovolil uvést důležitost kvality informací, protože na nich jistě záleží nejvíc. Tím jsem Vlabi vůbec nevytýkal jejich jakost, ale pouze jsem konstatoval to, že naše možnosti jejich ověření leží pouze v našem vědomí, kombinačních schopnostech a v srdci.
  1) Jsi si absolutně jistý, že co píšeš je pravda?
  Ne, protože si nejsem jist informacemi.
  2) Jsi přesvědčen, že co píšeš, bude pro druhé v něčem dobré?
  Nejsem, ale je to z mnoha důvodů dobré pro mne.
  3) Stojíš si za tím, že je tento komentář pro druhé užitečný?
  Když řeší něco pro mne, může se přihodit, že bude užitečný i pro jiné.
  Sokrates) Jestliže tedy to, co chceš říct, možná ani není pravda, není to nic dobrého a nemůže to nikomu prospět, proč to vůbec hodláš říkat?
  Já zaprvé nevím, co je pravda, jen jí hledám.
  To, co je pro mne dobré, může být pro jiného zlo.
  To, co mě prospívá může jiného poškodit, či zabít.
  A říkám to proto, že to může někomu být užitečné i když si to vysvětlí, či pochopí naprosto jinak. Matěj

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. V jednom čase bol môj učiteľ Timothy Leary, a ten hovoril : "Každá informácia je dobrá informácia" Tak nejak to do mňa nasiaklo.., som asi skôr nelokálna ako lokálna.
   Ja poviem hlavne na seba i to čo neviem :-D BED

   Vymazat
 9. Jaderný úder

  https://www.youtube.com/watch?v=QZ_gjqLVmns

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Slave,
   díky za připomenutí. Bádání Alexeje Kungurova má široký rozptyl, ale ve všem prezentuje úžasné znalosti. Zmiňovala jsem ho už i v předchozí části. Bylo by velmi záslužné, kdyby se někdo chopil titulkování jeho videí, nebo je alespoň převedl do psané podoby. Třeba právě toto, které zmiňuješ, je věnováno případům, kdy v minulosti na Zemi byly jadernými zbraněmi zabity už miliardy (!) lidí.

   Vymazat
  2. O několika záhadách vysvětlitelných snad jen jadernou explozí psal i náš badatel historie - Ivo Wiesner.
   Mám dojem, že i okrajově se o podobných jevech dochovaly zmínky Alexandra Makedonského z jeho tažení na východ. Bohužel takřka všechny písemnosti však byly během historie systematicky zničeny.
   Na česky otitulkovaná zmíněná videa bych se také rád podíval

   Vymazat
 10. Chcem sa podakovat za preklady clankov.Tieto o Tartarii citam na jeden dych.
  Zaujimave kam to vsetko smeruje.Tesim sa na dalsie clanky.

  OdpovědětVymazat
 11. Nedavne vykopavky v indickem Mohendzodaru jsou udajne vysvetlitelne take jedine jadernym vybuchem (vysoka radiace, budovy spalene-specene). Holt Sodoma a Gomora nebyly jedine.
  Exxxi

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ono takových "čistek" je po Zemi povícero.
   Když pochopíte o čem skutečně byly údajně "svaté" Byzantsko-arabské války, a proč vlastně "arabové" vyplenili (podle některých osvobodili) Malou Asii a sever Afriky, Tartaři osvobodili (podle některých vydrancovali mongolové) skoro půlku Evropy. A současně s tím pochopíte, že tihle "mongolové a muslimové" měli ve skutečnosti světlé vlasy, vousy i oči, a že to opravdu nebyli žádní CI-GA-NI(V tomto spojení je „CI“ vo význame ukazovacieho zámena, „GA“ je cesta, „NI“ od nie. Bázový názov v našom prastarom jazyku znamená: „tí, ktorí sú neschopní duchovnej cesty a vývoja), tak pochopíte i odkud "vane vítr". A jestli si někdo myslí, že tohle je od meteoritu, tak je dost naivní:-)
   https://cs.wikipedia.org/wiki/Oko_Sahary
   A možná i pochopíte, proč je na mnoha starých mapách místo Sahary zeleno, hory a řeky namísto spálených a seškvařených hor a pouště.
   nenimito

   Vymazat
 12. Kdyz jsem cetl vas prvni clanek, netusil jsem, ze jich je pres 30. a ze se tu skryva tolik detailnych, pro me scela logickych informaci.

  Musim ted sklopit hlavu i oci, protoze jsem si myslel, kolik toho na toto tema vim a ted zjistuju (ze sice vim dost, ale...), ze nevim skoro nic.

  Proto me predchozi komentare berte prosim s urcitou rezervou! :-)
  Stavam se vasim ucnem.
  Mel jsem uz jiny pohled na svet, o proti lidem z meho okoli, ale diky temto clanku se muj pohled na svet jeste vice.

  Na tomto miste mohu jen znovu delat to, co jsem jiz udelal v predchozich clancich a sice: Podekovat za vasi praci, kterou jste do teto serie vlozili!

  Odkaz jsem jiz preposlal nekterym pratelum, tak snad pomuze k probuzeni dalsich lidicek.

  S pozdravem
  Andreas O.

  P.S.: Je tady nejaka moznost nainstalovat prekladac? Rad bych to preposlal i mym nemeckym pratelum a znamym, kteri neumi cesky jako ja.

  OdpovědětVymazat

Žádáme diskutující o slušnou formu při vyjadřování. Odkazy bez krátkého popisu, oč se jedná, budou mazány. Anonymní komentující žádáme o podpis (nick). Útoky vedené v osobní rovině nejsou povoleny.
Názory v diskuzi se nemusí shodovat s názory redakce blogu.