13. 2. 2014

Tisulská princezna

Děkuji Vlabi za překlad alespoň pro mne velmi zajímavého článku. Nějak mě šimrá za krkem, když si říkám, zda to nesouvisí s nedávným článkem o předlohách organismu. :-)
MichalB


Začátkem září 1969 v obci Ržavčik (Rusko, Tisulský okres, region Kemerovo) v místním uhelném dole došlo k unikátnímu archeologickému nálezu. V uhelné sloji, v hloubce více než 70 metrů pod zemí horník Karnaukov (následně zemřel pod koly motocyklu) našel dlouhý mramorový sarkofág, úžasně přesně a jemně opracovaný.

Na příkaz velitele oblasti Alexandra Alexandroviče Masalygina (zemřel v roce 1980, oficiální verze - žaludeční vřed) byly všechny práce v dole okamžitě zastaveny. Sarkofág vytáhli na povrch a začali jej otvírat, odlamujíce na okrajích zkamenělý tmel. Ani ne tak z tlaku jako spíš účinkem slunečního tepla se onen zvláštní tmel postupně měnil v čirou ​​tekutinu. Jeden z dělníků ji dokonce okusil na jazyku (do týdne zešílel a v únoru pak zmrzl u dveří svého domu). Víko rakve dokonale přesně zapadalo do 15 cm silných stěn, ale samotné otevření bylo opravdovým šokem pro všechny přihlížející.

Sarkofág byl naplněn až po okraj růžovomodrou, křišťálově průzračnou kapalinou, pod jejíž hladinou spočívala vysoká (asi 180 cm), štíhlá žena nevšední krásy, věk kolem třiceti, s jemnými evropskými rysy a velkýma, široce otevřenýma, modrýma očima. Husté, tmavě hnědé kadeře s načervenalým nádechem jí sahaly až do pasu a podél těla volně ležely měkké bílé ruce s krátkými, úhledně ostříhanými nehty. Byla oblečená ve sněhobílé krajkové šaty, průhledné, v délce těsně pod kolena s krátkými rukávy vyšívanými různobarevnými květy. Nic jiného na sobě neměla. Zdálo se, že není mrtvá, ale jen spí. V hlavách sarkofágu ještě ležela černá, obdélníková, na jednom konci zakulacená kovová krabička o rozměrech přibližně 25 x 10 cm.Ržavčik

Sarkofág byl otevřený pro veřejnost asi od 10 do 15 hodin a na zázrak se přišla podívat celá vesnice. Objev byl také okamžitě hlášen do okresního města. Přijeli hasiči, armáda, policie. Do 14 hodin přiletěl i vrtulník cihlové barvy a z něj vystoupila skupina mužů v civilu, kteří řekli, že místo je nakažlivé a nařídili přítomným se vzdálit od hrobu. Potom zajistili místo objevu a zapsali všechny, kdo se dotkli rakve, a také ty, kdo stáli poblíž – prý kvůli naléhavému lékařskému vyšetření.

Sarkofág se pak snažili naložit do vrtulníku, ale břemeno bylo příliš těžké, a tak se rozhodli z něj odstranit tekutinu. Při čerpání kapaliny však začalo tělo přímo před očima černat. Proto kapalinu ihned vrátili zpět a zčernání rychle zmizelo. Po chvíli zas na tvářích ženy hrál ruměnec a celé tělo získalo původní vzhled. Sarkofág byl uzavřen a přenesen do vrtulníku, spolu se zbytky tmelu v celofánovém pytlíku. Pak lidem nařídili, aby se rozešli, vrtulník se vznesl a zmizel směrem k Novosibirsku.Po čase přijel do Rzavčiku z Novosibirsku postarší profesor a přečetl ve venkovském klubu přednášku o předběžných výsledcích laboratorních zjištění. Řekl, že tento objev zásadně změní celé chápání historie. V blízké budoucnosti prý sovětští vědci budou publikovat svůj nález, a to přinese vědeckému světu šok. Neznámá žena totiž byla podle profesora pohřbena před mnoha miliony roků! A to je závažná trhlina v Darwinově teorii.

Žena byla pohřbena v dávném paleolitu, v období karbonu, miliony let před dinosaury, dávno před vznikem uhlí, kdy podle moderních konceptů byla země rostlinným královstvím. Původně rakev stála uprostřed dřevěné klenby hluboké houštiny lesa. V průběhu věků se krypta spolu se vším okolním rostlinstvem zcela zabořila do země a bez kyslíku tu za stovky milionů let vznikla monolitická uhelná sloj.

Zpočátku platila mimozemská verze o původu ženy, ale genetická analýza těla ukázala na stoprocentní shodu s moderním ruským člověkem. Dnes jsme úplně stejní, jako byli naši předkové před miliony let! Avšak úroveň civilizace, k níž žena patřila, přesahuje všechny dosud známé, včetně naší vlastní, protože například jen povaha tkaniny, ze které byly vyroben její šaty, není přístupna žádné moderní vědecké analýze. Zařízení pro výrobu tohoto materiálu není vynálezem lidstva.

Dosud se prý nepodařilo určit ani složení růžové a modré kapaliny, byly označeny pouze některé z jejích základních prvků pocházejících ze starých odrůd cibule a česneku. O kovové krabičce profesor neřekl nic kromě toho, že je studována.
Pár dní nato se v místních novinách objevila malá poznámka, že v blízkosti obce Ržavčik byl objeven archeologický relikt, který vrhá nové světlo na historii. Ržavčané se divili – pouhé tři řádky v novinách a nic víc!
Pomalu by se na vše zapomnělo, kdyby z ničeho nic nebyla vesnice náhle obklíčena armádou a policie chodila od domu k domu a konfiskovala vše, co se i vzdáleně k případu mohlo vztahovat. Následně pak místo, kde byla nalezena rakev, pečlivě překopali a důkladně zavalili zeminou.
Přesto jeden z občanů našel odvahu a napsal dopis na ÚV KSČ, ale dříve, než přišla odpověď, zemřel (podle oficiální verze srdeční selhání). Když pak v průběhu roku, jeden po druhém, při autonehodách zahynulo i všech šest dalších "nálezců" rakve, byli všichni přímí očití svědkové původního uložení rakve umlčeni navždy.
V roce 1973, kdy podle mínění úřadů už všechno utichlo, na břehu a na ostrovech jezera Berčikul, které se rozkládá jen šest kilometrů od místa nálezu sarkofágu, celé léto až do pozdního podzimu v utajení probíhaly rozsáhlé vykopávky. Pracovní místo bylo obklopeno vojáky a policií. Jeden z dělníků zapojených do výkopu však v opilosti vyzradil, že na ostrovech byly objeveny nějaké starověké hřbitovy, snad až z doby kamenné. Podělit se o detaily však rozhodně odmítl, ale lidé viděli jak výkopy, tak cihlově zbarvený vrtulník, který něco odvážel. Po dokončení prací na ostrovech a pobřeží Berčikulu zůstaly stovky vykopaných a následně pečlivě zasypaných jam...***


Informace od velikého učitele lidstva MM 

IN: Tisulská princezna Agalaida i íránský princ Radomír – To jsou matriční kopie (etalony) Árijců a slovanských národů? 

MM: Tisulská princezna je žena, která žila v epoše konce minerálního a počátku rostlinného království (nalezena byla 5. září 1969 v Kemerovské oblasti). V té době se na Zemi objevili představitelé Světlé Hierarchie Slunečních bohů, kteří připravovali přírodní komplex na přijetí prvních lidí. Královna Agalaida byla jedním z předků proárijců a byla velmi respektovanou pramatkou všech předků moderních Slovanů árijského plemene. Žila několik tisíc let v podobě zhruba třicetileté ženy. Zvláštností slovanských předků bylo, že mohli udržovat svá těla v neustálé mladosti a zdraví, tak jak bylo potřeba. Fyzická smrt těla Agalaidy nastala kvůli její potřebě opustit Zemi a vrátit se na Sluneční stranu, kde na ni čekaly jiné úkoly. Opouštějíc své fyzické tělo, Agalaia požádala o jeho uchování. Proto je umístili do speciální kapaliny, která byla syntetizována speciálním způsobem na udržení fyzikálních parametrů tělesnosti po nekonečně dlouhou dobu. Agalaida se od těch dob vracela na Zemi v množství jiných těl, ale její původní tělesný projev byl zachován pouze v daném hrobě. 

IN: Kam se dnes podělo tělo Agalaidy?

MM: Agalaidino fyzické tělo bylo umístěno do speciálního kreaaktivního skladu, kde se nachází dosud. Vzorky kapaliny z rakve byly odebrány do speciálních ampulí a rozvezeny do různých laboratoří v Evropě, Americe, Číně a Itálii. V Rusku se žádné výzkumy neprovádějí.

IN: Ve které zemi se nachází tělo Agalaidy?

MM: Tělo Agalaidy je skladováno v kriolaboratoři v Holandsku.

IN: Za jakým účelem je toto tělo drženo?

MM: Matrice tělesného projevení Agalaidy je udržována jako konstantní zdroj pro hlavní kolektivní podoby slunečních národů. Přenos přesné kopie – tato matrice je zdrojem pro dobíjení v případě regeneračních procesů jako důsledků narušení v době cizorodého mísení ze strany agresívních cizorodých připojení. ETALON svého rodu byl založen a byl uložen ve starověkém sarkofágu královny Árijců a Slovanů – Agalaidy.

IN: Existuje také mužský etalon?

MM: Mužský etalon dávných Slunečních předků Árijců a Slovanů byl také nalezen, a to v Íránu a dostal jméno Radomír. I jeho hrob byl rozkraden podobně jako mohyla Tusilské princezny. Ale na rozdíl od ní existuje celá řada fotografií tohoto nálezu, na nichž je krásný muž slovanského vzhledu, ohromného vzrůstu a velkolepé stavby těla. Jeho hrob byl posetý nápisy a varováními, že není radno jej poškodit. Přesto byly oba tyto hroby v současnosti narušeny a vypleněny, což je obrovská ztráta pro všechny slovanské národy.

IN: Jak se jmenuje muž nalezený v Íránu?

MM: Svetozar, Svetopolk, Svetojar, Světomír, Svetoraz, Svetosotar,… mnoho jmen. Nicméně stejně jako Agalaida přicházel na Zem pod různými jmény.

IN: Jsou ještě zachráněny jiné vzorky matric těl slovanských a jiných národů?

MM: Slované koexistovali s jinými národy po mnoho věků, ale vždy si zachovali svou původní podobu v případě, kdy byli v kontaktu pouze s představiteli svých klanů. Jiné národy se vždy snažily získat od Slovanů čistotu krve, barvu očí a stavbu těla, a zpravidla tak árijské kořeny utrpěly ztráty, zatímco druhé národy tak své umírající kořeny dobíjely. Taková nerovnocenná výměna mohla být užitečná jen pro druhé národy, ale ne Slovanům. Vzhledem k těmto zásahům jiných národů se značně oslabily ochranné vlastnosti potomků Árijců a pouze přítomnost fyzických kopií struktury matrice pohřbených předky pomohou potomkům udržet v neporušeném stavu Slovany – potomky Árijů. Existuje ještě 14 podobných hrobů, které pomáhají Slovanům udržet jejich celistvost. Dva otevřené hroby ovlivňují celistvost kolektivní éterické matrice Slovanů jen málo.
Co se týče ostatních národů, lze říci, že sidhi sedící v hlídaných jeskyních ve stavu hluboké meditace, jsou také druhem matrice genofondu národů himálajské oblasti. U démonických národů jsou matriční „hrdinové“ v podobě plazivých předků.
Stručně řečeno, každý národ má své vlastní kořeny a předky, kteří jsou často vzpomínáni v lidových slavnostech v podobě totemů zvířat, reptilií mimozemšťanů a další.

IN: Jak máme spolupůsobit se zbývajícími matricemi Slovanů, abychom obnovili své dřívější tělesné i duchovní schopnosti?

MM: Slované jsou nositeli světlé matrice, mající základ v plném slunečním spektru, které chrání svět před temnou invazí. Solární spektrální matrice ve sluneční soustavě má základní strukturu pro jakékoliv vědomé následování zářného příkladu v případě, že je nasměrován sledovat cestu Světla. V současné době vědomé spojení se solární matricí může zcela nahradit matriční pole vytvořené kdysi vašimi předky – uchráněné v tělech předchůdců.
Nyní mohou být Slované přímo spojeni s Hierarchií Světla v sluneční soustavě prostřednictvím obrácení se přímo bezprostředně k Vnitřnímu slunci, které se nachází hned vedle Vnějšího – viditelného slunce. Vnitřní slunce – to je soustředění Sil Světla v sluneční soustavě a přímý přístup k nim prostřednictvím modlitby stvrzení své účasti k Hierarchii Světla stává se podmínkami, které maximálně zpevňují vznešené SPOJENÍ s vašimi předky i potomky.

I.Nilova

zdroj: planeta.moy.su
https://www.youtube.com/watch?v=BIVyKtvLzWQ

aktualizace:


Přišlo od Vlabi:

Briskně jsem našla úryvek z Levašova:A ještě jeden málo známý fakt bych chtěl uvést pro dokreslení „mozaiky“. Nezbývá než doufat, že to, co bylo nalezeno v roce 1969 nedaleko obce Ržavčik Tisulského kraje Kemerovské oblasti, nebylo v tajných skladech SSST zničeno! Při odstraňování nadloží uhelného dolu byl objeven dvoumetrový mramorový kvádr, který se ukázal být sarkofágem a uvnitř bylo objeveno tělo přek rásné neznámé ženy. Neznámá vypadala, jako by usnula teprve nedávno a jen se probudit. Ale spící krásce nebylo souzeno probudit se a žádný polibek udatného prince jí v tom nepomůže. Byla velmi dávno mrtvá, ačkoliv se její tělo uchovalo do té míry, jako by zemřela před pár minutami. Měla na sobě šaty vyrobené z neznámého materiálu a neznámou technologií. Spolu s ní byla v sarkofágu černá pravoúhlá krabička, jejíž význam nebyl nikým objasněn. Ale to není to hlavní, hlavní je to, že když byla provedena genetická analýza nalezené spící krásky, ukázalo se, že její genetika je totožná s GENETIKOU SOUČASNÉHO RUSKÉHO ČLOVĚKA!

A ještě jeden zajímavý fakt! Keremovská oblast se nachází na jihu západní Sibiře, právě v těch oblastech, kde se usadili naši předkové poté, co opustili potápějící se Daarii! Není to až příliš mnoho „náhodných“ shod okolností i pro ty největší „nevěřící Tomáše“? Ale sociálním parazitům se nijak nechce přiznat fakt toho, že civilizace na Midgard-zemi byla vytvořena bílou rasou, lidmi, kteří hovořili ruským jazykem a měli ruskou genetiku!..

Nedobrovolně při čtení řádek o nálezu sarkofágu s tělem krásné cizinky přichází na mysl pohádka o „Šípkové Růžence“ (rusky – „O spící krasavici“)... za devatero horami, leží spící kráska, jen v pohádce je skleněná rakev a ve skutečnosti – mramorový sarkofág! Ale zbytek je totožný. Rakev-sarkofág se nacházel v hrobě. Zajímavé je, že všichni očití svědkové, kteří tu reálnou „spící krásku“ viděli, vypověděli, že by přísahali, že není mrtvá, ale spí! A tělo v takovém stavu uchovala průzračná narůžovělá tekutina, vně které její tělo rychle začal o ztrácet svou formu. Někdo, kdo tělo neobyčejně krásné mladé ženy do té tekutiny umístil, tím sledoval nějaký cíl, pokoušeje se ochránit její tělo i od nejmenšího rozkladu, což znamená ochránit buňky těla před hnilobnými procesy, zachovat je kvaziživými (neodumřelé buňky, jejichž proces rozkladu je plně zastaven). Někdo umístil její tělo do stavu mezi světem živých a světem mrtvých.

Je docela možné, že ten někdo se chtěl později vrátit a vrátit tu ženu k životu, ale z těch či oněch příčin se to nestalo a mezi lidmi vznikla pověst o Spící krásce, jež čeká dobrého mládence, který ji svým polibkem – silou své lásky – vrátí k životu! Je pravděpodobné, že to v té době možné bylo, pokud nedošlo k žádnému rozkladu tkání! A hle... zrodila se neméně krásná legenda, která se dochovala až do dneška, a koho by napadlo, že je v ní obsažen reálný základ!?

Je celkem možné, že i v jádru mnoha jiných legend, skazek a pohádek leží reálné události daleké nebo ne tak daleké minulosti. A doufejme, že se někde ještě najdou skutečné důkazy těchto legend, samozřejmě, pokud se o ně sociální parazité už "nepostarali"!..

-pokračování-

60 komentářů:

 1. Tohle je hodně zajímavé, jsou k tomu nějaké další podrobnosti - odkazy, články? Dík za každý nový střípek do celkové mozaiky Pravdy :-)

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Uff, tož sú lama. Na berlu mrazilku, totiž odkaz na zdroj, jsem zapomněl :-)
   Doplněno.

   Smazat
  2. Petře,
   pátrala jsem po tom na různých ruských stránkách, ale zdá se, že je to dost utajovaná věc. Většinou se všude opakuje tentýž zdroj, kterým je údajně jakýsi anonymní bývalý plukovník KGB. Pokud se po stopách vydal někdo jiný, narazil na hradbu mlčení: samotní obyvatelé vesnice Ržavčik se o tom odmítají bavit, a pokud ano, pak stereotypně opakují, že se na nic takového nepamatují. Když se jistý novinář začal příliš vyptávat a šmejdit po uzavřeném dole (od r. 1974), obratem bylo celé místo proměněno v obří skládku odpadu pro celý okres... Co si o tom pak má člověk myslet :-)
   Momentálně jsem objevila ještě nějaké informace, až budu mít chvilku, přeložím.

   Smazat
  3. Díky za doplnění :-) No jen aby vydržel taky tento web, v této "demokratické" společnosti si člověk není jistý ničím... Což je možná dobře, jistota nás totiž ukolébává, zatímco nejistota vede k činu :-D

   Smazat
  4. pozoruhodné je, že v sarkofágu byla flaška vodky stoličné, stará 10 milionů let

   Smazat
  5. a tu židovskou, o tom jak jeden vstal z mrtvých, znáte?

   Smazat
  6. Pavle:
   ad 1) O zmínce o té vodce jsem nenašel nikde na netu ani stopy, krom vás. Vyvodit z toho mohu pouze jediný závěr.
   ad 2) Neznám. Můžete nastínit děj a pointu?

   PS: Přečtěte si podmínky pro publikování komentářů, ať se pak nedivíte, když by další vaše názory nebyly zveřejněny. Podmínky jsou jak v záhlaví, tak dole pod posledním komentářem.

   Smazat
 2. O tom samém se zmínil i Levašov v knížce Rusko v křivých zrcadlech (tuším). Jak dopadl on a ta knížka je známo. Napadá mě: víte jak z toho ven? Moje řešení (a nejen moje): nebýt jediní, kdo o tom ví a nebýt na stejném místě (velká koncentrace vědoucích).

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Podobné případy (uchování genofondu vybraných patrně vesměs humanoidních bytostí) zmiňoval i J.V. Helsing. Jednalo se o v textu zmíněnou himalájskou oblast.
   Vím, nač narážíš ve svém řešení - patrně se jedná o tuto citaci:
   "Není střední vrstva, prostí řemeslníci-mistři, jsou jen osamocení géniové a miliardy k ničemu nehodících se lidí. Géniové nemohou nic udělat, protože nemají učně, a s miliardami nelze nic udělat, protože nemají mistry. První jsou neužiteční, protože je jich příliš málo, druzí proto, protože je jich příliš mnoho."

   V dnešní době je však fyzický kontakt mezi lidmi zaměňován za virtuální. V něčem je to dobré, v něčem zase ne.
   Každopádně bez nějakých zázračných zadních vrátek (fascinující moc Vědomí) to ani v tom nejlepším - ideálním a tudíž nepravděpodobném případu je práce na několik, spíše mnoho generací, aby došlo k dostatečnému pročištění totálně zmutované předlohy DNA na co neblíže podobnou té původní u každé lidské rasy nebo alespoň většiny. Muselo by to obnášet plné uvědomění si dávno zapomenutých znalostí (např. S-A Védy co se čistoty ras týče - nemísení).
   Zde totiž vidím největší rozdíl mezi člověkem a ostatními organismy. Například u zvířat (pejskaři nebo koňáci vědí) platí, že čím geneticky čistší potomstvo, tím více jsou náchylné na nemoci nebo nepřízeň prostředí. Podvraťáka nebo jak citově náchylnější říkají - oříška skolí leda tak autobus, ale bacily jen těžko.
   U lidí je to podle mne přesně obráceně - čím více je fyzické tělo odlišnější od původní fantomové předlohy (nikoliv vlivem adaptace na okolí, ale mísením různých lidských ras), tím méně původních schopností člověka (hlavně schopnost napojení se na jiná Vědomí a informační pole) dané rasy se může projevovat a tím více bude oslabena přirozená imunita.

   Smazat
  2. Trošku jsem ten citát dorozvinul, ale jinak jsi se trefil :). Při srovnání se psy: rasa "pouličnísměs" má sice dobrou imunitu a odolnost, ale taky jednu nevýhodu. Malou výkonnost a efektivitu. Pokud chceme někam postoupit (pokud tedy chceme), tak musíme odstavit brzdy a širokou škálu záběru a soustředit se jen na jeden sektor, ne-li na jeden paprsek vývoje. Když budeme krájet nožem na široko, moc práce neuděláme. A zbavení se parazitů, přebujelých kvasinek a bakterií nám tu cestu jenom usnadní.

   Smazat
  3. Tak ti teď Petře nevím, co u pouliční směsi považuješ za malou výkonnost a efektivitu. Jestli schopnost se dále reprodukovat, pak si troufnu nesouhlasit. Stejně tak z hlasitostí a časovou výdrží štěkání. Vidím a slyším to u nás na vsi :-)

   Smazat
  4. Malou efektivitou myslím to, že 100 průměrných bytostí, zabývajících se vším, budou pozadu, oproti týmu 100 specialistů, kteří si podle schopností práci rozdělí.

   Smazat
 3. no kdyby to byla pravda,nemyslíte že by někdo z místnich,když už tam byli si to vyfotil?Divné ne?Podle mě je to jen pohádka

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Anonyme,
   stalo se na ruském venkově před 45 lety. :-))

   Smazat
 4. Nenasiel som na mape Ržavčik . Pomozeme mi pls niekto?
  dakujem

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Anonym:
   nejlepší máte přes nějaký "převaděč" si české slovo převést do azbuky a pak ho zadat např. do google map. Tady mate Tisul (Ržavčik by měl být odhadem 15km na jih od Tisulu):
   https://maps.google.cz/maps?safe=off&q=%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C&ie=UTF-8&ei=2HIgU6PUBamI7Ab6hYD4AQ&ved=0CAcQ_AUoAQ

   Podle kreslených map z ruských stránek zabývajících se tématem Tisulské princezny by to podle mne měla být obec s těmito souřadnicemi:
   55.694132,88.27718

   Smazat
  2. Tieto suradnice 55.694132,88.27718 su tak max 5km od Tisul

   Smazat
  3. Děkuji Anonymovi za upřesnění. Trošku jsem se natrápil, než jsem našel tu správnou vesnici a nevěnoval jsem patřičnou pozornost měřítku. Nicméně si myslím, že jsem Ržavčik našel správně a to je podstatné. :-)
   Příště prosím nějaký podpis, ať je jak oslovovat.

   Smazat
  4. Uvážíme-li, že momentálně pětadvacet států světa se vší svou vyspělou sledovací technikou nemůže najít jedno velké letadlo, není pro laika zas tak úplně jednoduché najít na mapě světa jednu malou vesničku uprostřed Sibiře. Takže nevěšte hlavu. Jediný údaj, který máme, je, že Ržavčik je asi 6 km od jezera Barčikul. To je na gůglmapách pojmenováno. Pak už stačí si přepnout na satelitní pohled a pátrat, kde by v tom okruhu mohlo být něco jako zasypaný důl. Já bych si tipla, že by to mohlo být tady: 55.705112,88.271572. A tak si myslím, že souřadnice, které tu zadal Michal, správně označují jedinou vesničku, která by udaným informacím odpovídala.
   Ale pokud se tam pro jistotu zeptáte, místní vám určitě správnou cestu ukážou. :-)

   Smazat
  5. dobře VlaBi, ano, je to to místo, i bez souřadnit, podle energií jsem našel.. Tipla jsi si dobře.:-)
   A ještě něco mě přitahuje energeticky- nad tou vesničkou je oválná terenní vyvýšinina? Naproti názvu vesničky. Tam "něco" je taky...neodkryto..Škoda že není terénní mapa.

   Smazat
 5. v článku sa píše, že sú niekde dostupné fotografie podobného nálezu, iránskeho princa Radomíra, pomohol by mi niekto sa tomu dopátrať? Veľmi rada by som si spravila názor aj cez vizuálny dojem... A kto je prosím veľký učiteľ ľudstva MM?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Frido,
   na stejný dotaz o MM odpovídám v diskuzích za druhou částí článku.
   A co se týče prince Radomíra, tak jediný fotomateriál, který jsem na internetu našla a pravděpodobně by se měl vázat k této osobnosti je zde: http://chudinov.ru/yaromir/

   Smazat
 6. Ahoj, ten příběh je zajímavý, rozhodně je alespoň z části pravdivý, jen ten komentář o "etalonech" ap. je jistojistě slátanina. Hezký den
  Alladin

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Alladine,
   od jisté doby si netroufnu tvrdit ani to, že to, co vidím, je to, co vidím. Jinak řečeno, informace nehodnotím, ale ukládám do "databáze".
   A tak tomu je i s těmito stránkami, které se snaží předkládat co nejširší mozaiku informací, aniž by stanovovaly, čemu věřit a čemu ne. Zaleží totiž na každém jednotlivém čtenáři, v jakém období života se právě nachází, zda ho nějaké sdělení osloví, nebo zda prošumí kolem do neznáma.

   Smazat
 7. Ahoj Michale B a všem zúčastněným :)
  našel jsem si čas a dostal jsem se i na tento článek Tisulská princezna, o které si mi psal v článku Utajená archeologie. K tomuto článku bych řekl jen tohle: Ano, je to velmi zajímavé, až neuvěřitelné. Dívám se na to reálně... Bohužel je člověk obecně ještě hloupý, agresivní a tajnůstkářský tvor, nehledě na to, že se tenhle sarkofág našel v bývalém Sovětském svaze, tak je pochopitelné, že víme jen střípky z celé pravdy a dovolím si tvrdit, že více se už asi nikdy nedozvíme. Bohužel je lidstvo ještě hloupé a nevyspělé, státy jsou vedeny nehorázně stupidními vládami či králi a cokoliv, co se zdá být pro ně nepochopitelné či nebezpečné je automaticky zabaveno a popřeno. Škoda, že to není naopak a že cokoliv, co by se kdy našlo, by se ihned zveřejnilo. Nevidím důvod, proč věci tajit. Bohužel, taková je lidská povaha, když ji hoří koudel u zadku, tak mlží, tají, říká nepravdy apod... A ještě k tomu článku: zdá se to být opravdu neskutečné, takže mě napadá opět to, že by mohlo dojít k chybě při výpočtu stáří sarkofágu, kapaliny, toho oblečení a DNA. Jak již někteří ví, měření radio-uhlíkovou metodou může být nepřesné. Moc se mi nechce věřit, že by tato "slovanská princezna" žila před miliony let, před dinosaury a ve své době žila několik tisíc let a mohla se regenerovat a že při jejím nálezu a odkrytí sarkofágu by byla prakticky nepoškozená, v perfektním stavu. Kdo ví, co ti ruští vesničané-dělníci opravdu viděli a prosím nezapomínejme na fakt, že člověk obecně má neuvěřitelnou potřebu vše zveličovat, jen aby byl důležitý, tak bacha na to :D V té sloji, kde ji měli najít, mohla být zrovna nějaká plynová kapsa a mohlo se klidně stát, že se toho plynu nadýchali a v podstatě nebyli až tak při smyslech... Nebylo by to poprvé a naposledy. Mohli mít slabší halucinace, mohli být unavení, hladoví a i dehydrovaní...kdo ví, co našli. A tak jak to bývá všude na světě, v každém státě, bývalý Sovětský svaz nebyl výjimkou a tudíž, cokoliv co se najde, je automaticky zabaveno a tajeno a zkoumáno. To, že o sarkofágu víme jen málo, může být z důvodu toho, že to nebylo buď až tak zajímavé a nepodstatné a nebo z toho důvodů a tomu bych i věřil, že vláda prakticky všechny zúčastněné automaticky zlikvidovala, i když mohlo jít jen o obyčejnou mumii, ale jelikož se v té době neřešili nějaké lidské práva, tak se to řešilo prostě zlikvidováním všech zúčastněných (v některých zemích se to takto řeší doteď + vymýváni mozku). Mimochodem, doteď se 100% neví, jak postavili pyramidy, jak zvedali několik set tunové bloky, 100% se neví z čeho je složen balzamovací roztok egyptských mumií, Vla Bi zde napsala, že i v dnešním 21.století nedokážeme najít ztracené letadlo, natož tak nějakou vesničku v Rusku. To co nechápeme je spousta a tudíž to jsou všechno jen a jen spekulace, i když musím uznat, že pokud by tento "(nález)" byl pravda, tak by asi za vším stáli opravdu mimoni :) Nevěřím tomu, že by v dávné minulosti vytvořili roztok, který by uchoval člověka tolik milionu či tisíců let nepoškozeného a zachovalého, když to nedokážou ani dnešní vědci... Takže buď jde o podvrh nebo nepřesnost v datování nebo opět ti mimoni :)
  S pozdravem Michal

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Michale,
   pokud tě toto téma opravdu zajímá, pokusíš se o tom vyhledat co nejvíce informací. Klidně i přes translátor. Jsem si téměř jist, že po důkladnějším soukromém průzkumu bys již takový komentář nenapsal - hned z několika důvodů :-)))) Časem možná zjistíš při přečtení zcela tohoto tématu se netýkající knihy, článku, zhlédnutí dokumentu či rozhovoru s jiným člověkem, jak se ti sestavuje velká mozajka i z od sebe vzdálených a jakoby nesourodých dílků.
   Rozumím však plně tomu, proč a jak jsi koment napsal. Blog píšu už druhým rokem a článků má jíž přes 300. Sice ne vždy, ale tak nějak souhrnně na sebe i když se to možná na první pohled nezdá, články navazují a doplňují se. Vlastně jde o moje postupné objevování, postupné vyvracení omylů (ale i vytváření nových). Někdy s Vlabi napíšeme věci polopatě, někdy naopak necháme i něco mezi řádky, aby i čtenář mohl zapojit fantazii a o to větší pak měl radost z vynořování obrysů jeho vlastní mozajky - tedy za předpokladu, že mu naše články sednou.
   Tudíž čtení blogu od konce a ještě namátkou má své nevýhody - jako čtení románu od konce :-)
   Ale pozor - to nejdůležitější:
   Tento blog na rozdíl od jiných nikde neuvádí, aspoň si na to dávám majzla, co jak je nebo není. Maximálně uvádím, jak to vidím já, případně někdo jiný. Nemám naštěstí patent na pravdu ani na vědomosti :-))) To bych se tady mraky životů už neplácal, jak ryba na suchu :-)

   Smazat
  2. Anonyme Michale,
   dnes už je potvrzeno, že uhlí nepotřebuje ke svému vzniku miliony let, ale za optimálních podmínek k tomu stačí třeba i jen hodiny. Proto veškerá datace založená na uložení zkoumaných artefaktů v sedimentech je krajně nespolehlivá. Předpokládané stáří Tisulské princezny tedy může být velmi, ale velmi odlišné od zde uvedených údajů. (To jen tak na okraj :-)
   Zajímavé čtení na toto téma je např. zde: granosalis.cz/ebooks/jaksenezblaznit.doc

   Smazat
  3. Když už je tu zmiňován kolega uhlík se svými stopkami, chtěl bych poukázat na důvod, proč si myslím, že tato metoda vychází z pochybných předpokladů a jde spíše o princip statistiky - či-li přesný součet nepřesných čísel.
   Radiokarbonová metoda vychází z tohoto předpokladu (tento předpoklad je podle mne mylně nazýván faktem, protože věda patřičné veličiny může měřit jen několik posledních desetiletí a nemá možnost změřit, jak se tyto veličiny chovaly během milénií. Podle mne jako příklad mohou sloužit sluneční erupce, které množství izotopu uhlíku C14 významně mění. A následné vycházení z tohoto "faktu" může vést k hromadění chyb jedné na druhé kaskádovým způsobem - jako počítat příklad a vycházet přitom ze špatného zadání):

   "...podrobněji vychází princip radiouhlíkového datování z faktu, že se v atmosféře zachovává rovnováha mezi tvorbou 14C dopadem kosmického záření a jeho přirozeným radioaktivním rozpadem. Tím pádem panuje i rovnováha mezi koncentracemi 14C a ostatních (neradioaktivních) izotopů 12C a 13C. Poměr těchto koncentrací je tedy v čase konstantní a to platí i pro uhlík, který se dostane do těl živých organizmů. Tato situace trvá do té doby, než organizmus zemře. Tehdy už do mrtvého těla nový uhlík nevstupuje a nelze tak kompenzovat úbytek uhlíku 14C nacházejícího se v těle v okamžiku smrti a rozpadajícího se přirozeným radioaktivním rozpadem..."

   To je taky na okraj :-)

   Smazat
 8. Přeji všem štěstí... před nedávnem jsem objevila tyto stránky a jsou prostě úžasné!
  Tisulská princezna mi připomíná spíš pohádku o Sněhurce - podívejte se, prosím, na toto....

  https://www.youtube.com/watch?v=hQZ6zzLpoNQ

  anebo na toto

  https://www.youtube.com/watch?v=hQZ6zzLpoNQ


  Vaše Theorosa

  OdpovědětSmazat
 9. .... ještě malý doplněk - Sněhurka byla v prosklenné rakvi a vypadala jako živá.... trpaslíci alias lesní bytosti (?) ji tu rakev udělali... a její rakev stála pod klenbou stromů.... myslím, že pozůstatek skutečnosti zrcadlí právě tato pohádka... a také mi Tisulskou princeznu - a možná její převtělení - připomíná ta známá - neznámá bytost Anastazia, která dnes žije v tajze....

  OdpovědětSmazat
 10. ... a vlastně ještě jednu poznámečku - zdá se mi poněkud prapodivné jméno Agalaida, kterým ji zove MM.... Radomír a Agalaida?.....

  OdpovědětSmazat
 11. Rusko a Putin sám na tom má obrovský zájem se snaží rekonstruovat zatajenou skutečnou slovanskou historii. Nejlepší historické prameny k tomu jsou zamčené ve Vatikánu neboť křesťanství a Vatikán osobně se postarali o totální vymazání slovanských pamětí a pokřesťanštění Slovanů proběhlo stejně tak civilizovaně jako u jihoamerických indiánů. Bude to trvat dlouho a ještě déle bude trvat znání těchto faktů tzv. západní vědou, v časopisech jako National Geog. a Archeology se články o Slovanech neobjevují neb tyto instituce jsou financovány určitými subjekty, které dnes financují protiruskou válečnou demagogii. Nezbývá než vydržať a přát ruské historii a archeologii, aby měla vždy dostatek finančních prostředků a podpory státu. Pevně věřím, že až pravda vyjde najevo, dokáží se slovanské národy opět spojit jak praví proroctví. Dnes když řeknete někomu v Kanadě, že Slované měli mnoha tisíciletou historii tak vám řeknou, že to je nesmysl , protože to oficiální - tedy ta jejich anglosaská - věda nepotvrdila . Koho to zajímá, jsou výborné věci o naší historii na www.tartaria.sk

  OdpovědětSmazat
 12. Jen moc nerozumím tomu, proč je takový poklad i dnes v Holandsku, proč si ho Rusové konečně nevezmou zpět k serioznimu vyzkumu

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. protože podstata je vyjevena
   a pokud k někomu patříte může být kdekoliv
   souhlasíte?

   Smazat
  2. a docela by mně zajímalo, jak se to do Holandska dostalo a kdy? po rozpadu sovětského svazu, či v rámci nějaké výměny informací anebo vydíráním? vždyt takováhle věc se z ruky nedává...

   Smazat
 13. Jozef Dvořák spomína nález primátov v slovenskej uholnej bani. Robotníci nález rozbili aby baňu nezavreli a oni neprišli o prácu. Išlo o baňu v Novákoch.
  V prípade tej princezny treba zachovať chladnú hlavo čo ak šlo len o spravodajskú hru KGB. Preveroval niekto tie mená okolo toho nálezu a ich rodinných príslušníkov? Ak by sa to stalo ľudia by isto nemlčali a niekto by si na niečo predsa len spomenul.

  OdpovědětSmazat
 14. Odpovědi
  1. Palino99,
   děkuji za spoustu času věnovanému obšírnému, mnohé vysvětlujícímu komentáři a ještě k tomu psanému v angličtině. Pokud mohu skromnou radu - příště zkuste odstavce oddělit, text pak bude přehlednější.

   Smazat
  2. Michale, už Tě vidím, jak sis v 17ti letech bral k srdci rady od "pomatených skorovlastnědůchodců":-) a ještě třeba ze Slovenska....

   nenimito

   Smazat
  3. Nenimito - čo presne máš na mysli pod tým "ještě třeba ze Slovenska" ? IvH

   Smazat
  4. Vyrostl jsem jako Čechoslovák, doslova. Ve škole jsme měli mnoho spolužiakov zo Slovače, na táborech jsme byli všichni Čechoslováci, i v Čechách i na Slovensku, nikdo nikdy neřešil.
   Bohužel v dnešní době si náctiletí pod tímto pojmem neumí nic představit. Rozlišují často pouze "Čehůny" a "Čoboli", ale mají jedno společné, že jakýkoliv bubák ze západu se zlatým řetězem okolo krku je pro ně skorobůh - nebo alespoň má zkušenost..... a velká škoda, podle mne.
   Bylo myšleno tak, že dnešní 17ti-letý, podle nicku ze Slovenska, si těžko vezme k srdci rady od někoho více než dvákrát staršího z Čech. Obzvlášť, pokud umí napsat pouze Hoax..... mládež:-)

   nenimito

   Smazat
  5. Tiež si pamätám Československo - vrátane vzájomných obviňovaní, kto na koho dopláca a podobne. A aj dnes niektorí sú za obnovenie Československa, iní by nemenili ani vo sne. Osobne si ale myslím, že v dnešnom chorom svete s falošnými modlami už len to, že nejaký slovenský puberťák príde na takéto stránky je pokrok. Stále je šanca, že aj napriek momentálnemu odmietaniu sa niečo na neho nalepí a keď časom dozreje, budú tam už nejaké základy na nadstavbu. IvH

   Smazat
 15. Pozrite na co som dnes natrafila...
  http://www.pluska.sk/regiony/slovaci-su-zas-smiech-pozrite-akej-hlupej-bajke-zasa-uverili.html?forward=sk_mobil2014_clanok.jsp&forcemobile=true

  OdpovědětSmazat
 16. Boj proti ruské propagandě nabral nového rozměru. Nijak významného, ale za krok se to dá považovat. Nálepka že se jedná o propagandu totiž přestává stačit, tak se posouvají směrem zesměšnování. Přičemž si berou jako hlavním důvodem například chyby v překladu, neúplně vysvětlené detaily nebo v tomto případě i ilustrační obrázky. Někomu to asi bude stačit k změně názoru, no pokud má někdo alespoň trošku kritického myšlení, bude mu vše jasné :D a najde si dovysvětlující informace sám. Pokud předžvýkaný článek tohoto typu někoho dokáže naladit na notu, že je to 100% blbost, tak takovej člověk nestojí za námahu mu to pracně vysvětlovat, takový člověk má ještě hodně dlouhou cestu k prozření...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Zaraza ma (alebo uz ani nie?) ta agresivita akou je clanok podany. "Slovaci su vsetkym ZNOVA na smiech". Ma to evokovat zdanie, ze ked niekto co i len uvazuje nad pravdivostou tak bude "na smiech".

   Smazat
  2. Ano, je to tak, už jen samotné pochybování o čemkoliv si podle "mana-žerů" zasluhuje tvrdé odsouzení a zesměšnění. Fáze rozdělení lidí na ty, co jdou s proudem mana-žerů (GP) a ty, co jsou v opozici je právě v aktivní fázi a velkmi dobře vidět. Pokud je ovšem člověk schopen tohoto rozlišení.

   Smazat
  3. Ifko a Petře, musím jen souhlasit.
   Co mě zaráží, že to píše slovenský web.
   Jinak dneska už opravdu jen málokdo neví, že u článků jsou většinou ilustrační fota. A to proto, že původní článek o tomto jsem kdysi viděla v angličtině. Tudíž daný zahraniční redaktor/pisálek/kdokoliv samozřejmě NEMÁ přístup k fotografii té skutečné princezny. Tudíž první a jediný, co mohl udělat, bylo dát fotku z pohádky.
   Pak je ale opět a zase hloupost těch, kteří to překládají a neuvažují. Ono ne nadarmo má prezident Zeman novináře za blbce, že. No a konkrétně tento z Ifkou odkazovaného článku zesměšnil sám sebe.

   Smazat
 17. Ahoj. Narodil jsem se pod Beskydskými horami,na Ostravsku,pod Lysou horou a posvátným Radhoštěm.Náš jazyk se tam velmi podobal Staroslověnčině.Hovořili tak mí rodiče,prarodiče,sousedé odedávna.Ještě v době,kdy neexistovala žádná duchovní literatura o reinkarnaci ap.,mi otec vyprávěl,jak si vzpomíná na minulé životy.Vyprávěl,že prastará Jantarová stezka,která prochází Moravou je ve skutečnosti o mnoho tisíc let starší a že byla vždy součástí i jakési hranice velikého ůzemí našich pradávných předků na Východě.A že název této oblasti,Morava je velmi starý a existuje odpradávna.Hovořil i o římanech,kteří tudy projížděli kdysi na koních,kupujíc od slovanů vlnu,medovinu aj.a že měli ke slovanům velikou ůctu,protože věděli,že se umí velmi dobře bránit a nepřátele zpacifikovat-umořit.Slovo Mora znamenalo u nás přidusit,znehybnit.Taková byla Morava,stezka kupců i strážců Velkého kruhu Světla,Bardů a Védů.Dodnes existuje nejenom Venuše od Věstonic,ale taky i Venuše na mamutím klu od Přerova,nebo dokonce nádherná postava ladné dívky-krasavice z Ostravy Landeku, všechny starší jak 20.000 let!Máme zde horu Radhošť s bohem Radhostem,vzpomínky na Peruna a Svantovíta.Taky posvátný Hostýn a Pálavu s věštírnou moravských Sibyl.Ne nadarmo začal Řím se svými mnichy násilnou a krvavou ,,christianizaci"právě zde,na Moravě.Protože toto ůzemí nikdy nedobyli mečem,začali ůskoky,pomocí černých logistických mnichů,které dobře zaškolili,aby překroutili původní písmo,řeč a kulturu zdejších Slovanů.Tak pokračovali víc jak tisíc let,pálili naše knihovny,pálili učitele a léčitele na hranicích,konfiskovali,plenili a ničili.Dodnes nás nevyhladili a zcela nezotročili,tak opět mění staronovou taktiku a posílají ,,Vlny imigrantů"-nových vetřelců.Znovu pomocí peněz zaslepují nejen politiky,ale i učitele a mládež,opět překrucují a zatajují naše pravé dějiny,kulturu praotců a pramátí,našich vesmírných bohů,jež přišli ze Světla na tuto Zemi,aby ji orali a zůrodňovali i ochraňovali její databanku informací pro další příchozí.Jsme bílou rasou svých prastarých Bohů-Předků a jsme zde už více,jak milion let,slované,árjové,zrození Matkou a Otcem.Nikdy jsme nebyli klony,jak se nám snažili a snaží namluvit nesmyslem prý z Adamova žebra.Jsme živoucí silou Matky,vesmírné Pramátí,zrození ve Světle v prostoru Otce. Zdraví Jaroslav Kuča.

  OdpovědětSmazat
 18. Jaroslav, velmi krasny komentar. Pripajam este 1 link - nasla som tento clanok, kde ma prekvapilo, ze ako pisu na Tisule sa naslo viac tiel bielych ludi...
  http://megazine.cz/2016/10/pred-svetem-jsou-utajovany-historicke-artefakty-ktere-by-jinak-zmenily-chod-sveta/

  OdpovědětSmazat
 19. http://www.priznakytransformace.cz/index.php/zahady-a-historie/902-tisulska-princezna-divka-v-sarkofagu-profesor-urcil-dobu-kdy-byla-pohrbena-jedna-se-o-dobu-nejmene-pred-800-miliony-lety

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. drakulo1234, proč ten odkaz?
   Náš článek byl přeložen z jedné z mnoha variant původního ruského originálu a visí tu už bezmála tři roky.
   Blog "Příznaky transformace", na který odkazujete, převzal tento text z blogu "Sueneé", kde se to před měsícem objevilo jako překlad z anglických stránek "Nibiru Group" vyvěšený o měsíc dříve. Tam se ani neobtěžovali uvést původní ruskojazyčný zdroj a "vylepšili" to zcela zmatečnými obrázky. A tak po internetu cestuje tento paskvil s fotografiemi Sněhurky ze známého amerického filmu a sarkofágy, které s tímto případem nemají žádnou souvislost, z čehož mají čtenáři pochopitelně legraci. Fotodokumentace k případu Tisulské princezny na internetu volně NENÍ.
   Komu takovéto konání asi slouží?

   Smazat
 20. Vla Bi omlouvam se pokud odkaz pohorsil. ja to sem spis vkladala jako perlicku toho co za eskapadu z toho lidi dokazou udelat, na netu to litalo hodne moc. i kdyz ve skutecnosti je informace o Tis. princezne nekolik let stara. rozhodne jsem nechtela pohorsit, to ne. naopak. moc se me na tvojich strankach libi a nalezam tu dulezite informace. Jeste jednou se omlouvam, promin. nebylo to mysleno ve zlem.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. OK, už to neřeš. :-)
   Další pátrání probíhá...

   Smazat
  2. ahojky, zajimalo by me jestly je neco noveho ohledne Tisulske princezny?
   tohle tema tak nejak nedava spat. :-) obcas myslim na to jestly ji jeji muzsky protejsek nehleda? a co se stane az zjisti ze ji lide dnesni doby znesvetily hrob a odvezly buh vi kam.

   Smazat
  3. Drakulo,
   nového není nic a těžko asi bude. Do pátrání se před časem pustil i Jarda Chvátal, ale jeho zdroj v Rusku na nic nového nepřišel. Takže, buď jsou stopy perfektně zameteny, anebo je to celé jen fejk. :-(

   Smazat
 21. na tomto príbehu ( nechcem ho nijak spochybňovať, ale ani verifikovať), mi nesedí minimálne jedna vec....ak táto "spiaca princezná" žila ešte pred dinosaurami, ako prečo a kým bola povesť, bájka, rozprávka podávaná do dnešných dôb, keď v dobe pred dinosaurami nebolo nikoho, kto by túto informáciu posunul o milióny rokov, do doby Homo Sapiens, sapiens?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. gibsonxi,
   s těmi dinosaury a miliony let se to nejspíš má o dost jinak. Bylo nalezeno množství archeologických dokladů o tom, že dinosauři žili souběžně s lidmi a to ještě v relativně nedávné době. Stačí trochu pohledat na internetu a důkazy jsou k mání. A kdoví, zda například v hlubinách moří by se nějaký jejich zástupce nenašel ještě dnes.
   Rovněž tak bylo dnes už dokázáno, že například geologické vrstvy, kterým přičítáme ony miliony let, mohou za extrémních podmínek vznikat i daleko rychleji, někdy i v řádu dní (viz např. http://www.matrix-2012.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=349:o-sedm-geologickych-zazrak-u-hory-st-helens&catid=71:katastrofy&Itemid=97)

   Smazat
  2. Popř. i tady něco o "dlouhých" geologických procesech....
   https://youtu.be/-hf3ReceiTE
   nenimito

   Smazat
 22. Je to zvláštní počínání od sovětských úřadů, protože akademie věd se dost často medializovala a tento nález by přinejmenším zmínila. Navíc sověti netajili svou minulost, pokud to nebylo vojensky přijatelné. Jinak se to skvěle čte. Jen teď nevím, co je to za druhou Altajsko-Tisulskou princeznu, která je prezentována na youtube a je vysušena na kost..

  OdpovědětSmazat
 23. ...a prevoz do holandska sa da lahko vysvetlit : v davnych dobach ludia mali hlavny zdroj obživy marihuanu a do tej tekutiny ju treba pridavať.....v holandsku je to legalne, takže ten sarkofag treba hladať v tych baroch kde sa legalne predava mariška

  OdpovědětSmazat

Žádáme diskutující o slušnou formu při vyjadřování. Odkazy bez krátkého popisu, oč se jedná, budou mazány. Anonymní komentující žádáme o podpis (nick).
Názory v diskuzi se nemusí shodovat s názory redakce blogu.