8. 2. 2014

Předlohy organismu

V předcházejícím článku jsem na konci zmínil Darwina a fantomovou předlohu.
Moje představa o předloze, do jejíž podoby vyrůstá každý živý organismus, vychází převážně z knih Taťjány a Vitalije Tichoplavových, kteří dávali do kupy poznatky především ruských vědců zabývajících i nehmotnými složkami vesmíru i nás lidí, a dále z konverzací s Petrem, který má na vzniku tohoto článku mamutí podíl.
Vše napsané, stejně jako vždy, považujte pouze za úvahu a názor.
Patrně každý živý organismus vzniká na základě, jak já tomu říkám "fantomové předlohy". Tuto předlohu si lze představit jako formu, do které je nalévána hmota, jež po zchladnutí má přesně tvar formy. V případě organismu však nejde o hmotnou formu, nýbrž o formu informační. V ní jsou uloženy veškeré informace, kdy a jak se bude formovat hmota v pořadí: elementární částice - atomy - molekuly - buňky. Tyto informace jsou tzv. torzními poli, která jsou svojí podstatou holografické podstaty. O tom tu již pár článků bylo. Pro lepší pochopení doporučuji pročíst tento a tento starší článek.
Laicky řečeno ještě před vytvořením první buňky organismu existují kompletní plány, jak by měl tento organismus vypadat v dospělém stavu. Projevy těchto plánů lze za určitých podmínek "zhmotnit" přímo před očima pozorovatele. Tak zvaná Kirlianova metoda dává možnost krom vyzařované životní energie na určitou dobu nakouknout i na tvar oné fantomové formy. Tedy alespoň si to myslím. Pro lepší pochopení uvedu krátkou citaci:

"...Jeden z důležitých objevů, který byl učiněn za pomoci Kirlianova efektu, se nazývá fantom listu.

Na počátku osmdesátých let narazila sovětská věda na jev, který svědčil o tom, že do přítomnosti vstupují informa­ce z jiné epochy. Pokud Kirlianovou metodou vytvoříme fotku listu, objeví se zřetelné obrysy s množstvím svítících bodů. V živém listě se tyto vzory neustále mění, když však list uvadá, kresba po­stupně slábne, až nakonec úplně zmizí. Výzkumníci zjistili, že když bezprostředně před fotografováním odštípneme z lis­tu malý kousek, na fotografické desce se zobrazí list celý, se vše­mi žebry a žilkami, přičemž hranice chybějící části se vyznačuje méně jasným světélkováním a připomíná „botanické přízraky". Pokud budeme Kirlianovou metodou snímat pou­ze onen malý odtržený kousek, pak se na fotografické desce objeví rovněž celý list, jeho zobrazení však bude tím bledší, čím menší kousek listu bude vyfocen.

Obdobné experimenty s dobrými výsledky prováděli věd­ci i v zahraničí, mimo jiné pracovníci laboratoří Thelmy Mossové v Los Angeles a Henryho Dekina v San Francisku.

Zanedlouho poté vyfotografoval proslulý vědec Ch. S. Burr z univerzity v Yale semeno pryskyřníku. Na fotografické desce se však k překvapení badatelů objevilo světélkování, které přesně odpovídalo podobě „dospělého" květu této rostliny, jež dosud ve skutečnosti nevyrostla. Stačilo však, aby se tato energetická forma naplnila atomy a molekulami, a kvítek se stal pro náš zrak viditelným a reálným.

Znamená to, že ještě před vznikem rostliny existuje její psychotropní vzor, který zaručuje správné naplnění formy mole­kulami, čímž kontroluje růst kvítku a jeho vzájemné působe­ní s vodou, půdou a světlem. Energie shromážděná v semín­ku (vědci ji označili jako ektoplazmu čili kvantové pole) již vytvořila odlitek květiny, který zbývá jen naplnit hmotou.

Všechny uvedené skutečnosti přivedly výzkumníky k myšlence, že vyzařování energie kolem listu i semen vy­tváří hologram, který vystupuje v roli silového pole, jež or­ganizuje hmotu. „Ukazuje se, že podat vysvětlení vzniku fantomů u rostlin... není bez použití principů holografie vů­bec možné... V případě fantomu rostlin si zbylá část plochy listu ,pamatuje' ztracenou část a za určitých podmínek ji regeneruje v podobě fantomu pole."Tento hologram je podle mne tedy ona fantomová předloha organismu. Kdo stále ještě nemá dostatečnou představu, zkusím malé připodobnění. Jistě jste na základní škole o hodině fyziky dělali pokus se železnými pilinami rozprostřenými po papíře, pod který se umístil magnet různého tvaru. Piliny se přesunovaly podle magnetických siločar. Vlastně došlo k vizualizaci neviditelných sil - informací o nich. Shodnou metodou by šlo takto železné piliny umístit do prostoru a vytvořit 3D model informací o magnetickém poli kolem zdroje. Představme si toto magnetické pole jako neviditelný hologram, do kterého jsou vysypány železné piliny. Ty pak vlastně vytvoří hmotný obraz neviditelné informace.


Fantomová předloha podle mne není jedinečná pro každý jednotlivý organismus, nýbrž jde o předlohu pro celý druh konkrétního organismu bez ohledu v jaké lokalitě se narodí. Tuto fantomovou předlohu si můžeme soukromě nazvat jako dlouhodobou paměť.

Naproti tomu je tu ještě druhá předloha a tou jsou informace v DNA, tak, jak je to obecně známo. A k čemu jako to? Domnívám se, že na rozdíl od té fantomové je předloha v DNA zodpovědná za schopnost organismu se adaptovat na okolní prostředí, což se dá považovat za něco jako mutace původní informace obsažené ve fantomové předloze. Tuto předlohu si můžeme soukromě nazvat jako krátkodobou. Tudíž během života organismu dochází k přepisování dlouhodobé paměti pamětí krátkodobou, přičemž původní informace zůstává i nadále zachována v informační databance Vesmíru/Univerza nebo čeho chcete. Nebýt této druhé předlohy, nerodili/nevznikali by jedinci, nýbrž klony, protože by každý nový jedinec byl identický na základě fantomové předlohy. A to i přes životní zkušenosti fyzického těla organismu. Ten by neměl následující generaci jak předat své adaptační zkušenosti a druh by při výraznější změně prostředí vymřel.

Když nad tím tak přemýšlím, daly by se tyto dvě předlohy přirovnat k přepisovatelnému a nepřepisovatelnému DVD. Tím nepřepisovatelným je původní fantomová předloha, kdežto přepisovatelným zdrojem informací je DNA.

Každá z těchto předloh má své pro i proti. Když by se organismus během svého života, kdy prošel mnoha změnami okolí a potažmo adaptacemi, náhle zformoval do původní fantomové předlohy, může být vůči svému současnému okolí značně v nevýhodě, což může vést k prudké ztrátě energie potřebné k přizpůsobení a možná i ke smrti organismu.
Pokud by naopak nově vznikající organismus vznikal jen na základě informace DNA, docházelo by z generace na generaci k tak razantním změnám (mutacím), že by se vlastně nedalo mluvit o nějakém druhu, čeledi apod., a co nová generace, to nový živočišný druh, což by opět vedlo k okamžitému vymření mnoha organismů a patrně k neschopnosti vytvoření funkčního ekosystému. Nemohly by vzniknout například ty druhy, které se sdružují do tzv. superorganismů a jsou pak společně řízeny PSI polem, o něž jsme tu na blogu již také párkrát zakopli. Jde například o mravence, včely ad.
Mně z toho vychází, že každý druh organismu má specifický poměr mezi těmito dvěma předlohami. Například ještěrka bude mít významnější poměr fantomové předlohy. Jak jinak si vysvětlit, že po ztrátě celé končetiny jí tato doroste do téměř identické podoby s původní, a to jak v kvalitě, tak kvantitě - vlastně dojde k "nalití" hmoty do fantomové formy. Možná právě proto není náhodou, že zrovna plazi celkově se během svého vývoje mění jen minimálně a někteří se v podstatě nezměnili za dobu mnoha miliónů a dost možná i desítek či stovek miliónů let.

Ale aby to nebylo tak jednoduché, mám zato, že každý organismus daného druhu může a také přispívá svými životními zkušenostmi do základní fantomové předlohy vhodnými informacemi, takže i tato dlouhodobá paměť - fantomová předloha dochází postupem času změn, které jsou ale mnohem menší než změny v předloze DNA.

A jaký to má pro nás lidi význam? No myslím si, že je dost pravděpodobná možnost ovlivňování poměru mezi oběma typy předloh během života, což může mít nedozírné následky v oblasti zdravotnictví. Co tím mám na mysli, se lze lépe dozvědět na stránkách léčitele Ivana Gellnera. Snad právě proto lze některé jen těžko uvěřitelné zprávy o zázračném vyléčení, nebo dokonce znovunarostlých prstech chápat v jiném světle.

Vím, tato úvaha má mnoho děr, ale nějak se začít musí, ne? :-)


(©)2014 myslenkyocemkoli.blogspot.com
Článek je povoleno publikovat v celé a nezměněné podobě s uvedením zdroje.

8 komentářů:

 1. Michale, to není začátek, to je už prostředek, cejtím v kostech, že jsme už jen kousíček a to fakt malej, k pochopení těch základních souvislostí. Proto to musíme omílat jak kameny v řece a na konci našeho tažení zbude jen pár vět, který to vše popíšou (nebo spíš jedna emoce-zkušenost, protože slova na to nebudou).

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Petře
   jasný, že nejde o začátek. Ono nejde ani o prostředek ani konec, protože Život je koloběh. Pochopit ho jako celek zatím není v mých možnostech, takže si vyždibávám kousky tohoto kruhu a zrovna tenhle článek se týká, řekl bych až skoro mechanicky, předloh pro fyzická těla. Ale ty předlohy pochopitelně jsou zase zpětně ovlivňovány fyzickými těly. Jedna více, druhá méně. Jedna na dejme tomu kvalitativní úrovni a druhá na kvantitativní a přitom kvantitativní nelze chápat nikterak negativně. Dále je třeba připomenout, že se téma vůbec neotřelo o tak zásadní věci jako je energetická složka, protože článek byl o té informační. Kirlianovu metodu jsem zmínil jen kvůli zjištění a prokázání hologramu, protože zrovna tato metoda vizualizuje, tedy alespoň podle mne, životní energii, nikoliv předlohu, ale vše se vším souvisí. Též se článek vůbec nedotkl toho, že každý organismus má svoje rodiče.
   Vlastně důležité je pro mne teoretické zjištění, že i tu nejfatálnější nemoc či zranění lze vyléčit přehozením výhybky regeneračních schopností fyzického těla člověka z předlohy DNA na předlohu fantomovou. Zjištění, že báje a pověsti o dlouhověkosti či dokonce nesmrtelnosti fyzických těl, stejně tak jako jejich 100% imunitě vůči nemocem (nikoliv zraněním) se mohou zakládat na pravdě. A je toho mnohem více, co mi tato úvaha dokáže zkonkretizovat co se neoficiálních, někdo by řekl konspiračních či dokonce šílených, pohledů na historii člověka týče.
   A ano zcela souhlasím s tím, že naprosté pochopení nebude založeno na slovech či logice, ale zcela určitě na schopnosti rozvzpomenutí se. Čili na zkušenostech - na něčem, co již naše podstaty dávno vědí. Prozatím mi však nezbývá nic jiného, než se k tomuto cíli lopotit pomocí slov, logiky, ale i přání, představ a hlavně spolupráci s dalšími lidmi jako jsi ty :-)

   Vymazat
  2. Jé, to by bylo krásný, kdyby to takhle šlo, léčit zranění pomocí předlohy.... otázka je, nakolik je toho člověk schopen a kdo to bude dělat ;-)
   Mirka

   Vymazat
  3. Mirko,
   ono to léčení podle předloh funguje (jinak by léčení neproběhlo). Otázka je, jak léčbu pomocí předloh - přehazovaní mezi nimi docílit vědomě a cíleně. Odpověď máš naznačenu v posledním odkazu v článku.
   Můžeš léčit sama sebe, klidně i během spánku a to na jemnohmotných úrovních patrně i o dost vyšších, než je ta astrální. Znám člověka, co to umí. Jak to ale funguje neví ani on sám. Ale funguje to :-)

   Vymazat
  4. V tom případě mi prosím pošli kontakt na pana zázračného, mám pro něho zajímavou zakázku :-)
   M.

   Vymazat
 2. Mno, tohle téma mi je hodně blízký a s naprostou většinou článku souhlasím. Docela to sedí i na teorii Vesmíru jako hologramu. Tady ta realita je něco jako 3D obraz promítaný nějakou super kvalitní promítačkou do prostoru, a data do té promítačky jsou to, co označuješ jako fantomové předlohy.

  Napadlo mě k tomu několik souvislostí.

  1) http://prvopodstata.blog.cz/1312/sg3-kolsky-vrt spodní část článku, která se zmiňuje o jednom hezkém dílu seriálu Stargate Atlantis ... doporučuju se na něj podívat. Díl je o hře, kterou vymyslela vyspělá starodávná civilizace. Je to něco jako budovatelská strategie (příklad- naše hry jako Age of Empires atd.). V té hře si vytvoříš fiktivní civilizaci, staráš se pomocí herní konzole o těžbu, sociální záležitosti, války, objevování, vědu ....... a někde ve vesmíru existuje planeta, kolem které obíhá jeden nebo víc satelitů/měsíců, které vysílají vibrace zapříčiňující zhmotnění oné hry do reality té planety.

  2) S jedničkou souvisí to, co říká David Icke na přednáškách o takzvaném "Saturn-Moon matrixu". Toto označení nemusí být chápáno nijak hanlivě nebo konspiračně (ale také může). Jde o to - nevím, jestli jsi s tím obeznámen - že na Měsíci a Saturnu jsou jakési obří frekvenční vysílače, které, zjednodušeně, zajišťují existenci naší časem podmíněné 3D reality na této planetě. Důkazů tam pro to shromáždil dost, než aby to byl pouhý výmysl.

  3) S fantomovými předlohami mě napadla další souvislost, a to, že jsou významně ovlivňovány naší myslí. Teď myslím hlavně v tom špatném smyslu, že si destruktivními myšlenkami (ať už svými, nebo přejatými z filmů a propagandy) poškodíme naši předlohu, nebo poškodíme napojení na ní, a z toho pak vznikají různě závažné nemoci, a vyléčit jdou tak, že si ono napojení plně obnovíme.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Spiiiidy,
   odpovím jen na "trojku", protože o informacích uvedených v "dvojce" a "jedničce" nemám přehled. Sice jsem totéž sesmolil v článku http://myslenkyocemkoli.blogspot.cz/2013/04/je-vse-tak-jak-ma-byt_9734.html, ale dnes již ledasco vidím trochu jinak.
   Osobně se domnívám, že pokud je alespoň zrnko pravdy na té celé úvaze, pak destruktivními myšlenkami neovlivňujeme onu fantomovou předlohu, nýbrž tu druhou - v DNA. Už jen z toho důvodu, že tato je přepisovatelná - je přímo ve struktuře těla (v DNA každé buňky) na rozdíl od té fantomové, která je patrně podstatou torzním polem - ezotericky informačním polem. Toto pole protože je podle mne společné pro celý druh organismu, tak pokud by platilo co píšeš, pak by tvoje případné destruktivní myšlenky přímo ovlivňovaly nejenom tvoje fyzické tělo skrze pozměněnou předlohu, ale stejným (naprosto identickým) způsobem i všechny ostatní lidi, což mi přijde nelogické. Z tvých vět vyplývá, že dle tebe je fantomová předloha jedinečná pro každý jednotlivý organismus/člověka. Já si myslím, že minimálně u všech ostatních organismů krom člověka je společná buď pro celý druh nebo alespoň pro větší počet jednotlivých organismů. Patrně se fantomové předlohy u člověka nedotýkají rozdíly v rasách (bílá, rudá, černá atd.) a další rozdílnosti. To je podle mne už "starostí" předlohy v DNA. Srovnej si to třeba s tou ještěrkou. Stejný druh ještěrky bude stejný po celé planetě, kde se bude vyskytovat a rozdíly dané adaptací budou minimální né-li nulové, protože patrně u plazů převažuje fantomová předloha před tou variabilní - DNA. Ale omezením toho bude, že se daný druh bude vyskytovat jen na teritoriích s obdobnými klimatickými podmínkami. Výhodou je zase ta dorůstající "pracka" :-)
   Abych do toho nezabředával - co obnáší přehození výhybky u člověka je srozumitelně popsáno v posledním odkazu v článku.

   Vymazat
 3. Takže "drobná" změna v názoru. Jak jsem psal, že všichni lidi mají stejnou fantomovou předlohu a lidské rasy se patrně liší pouze předlohou DNA, tak to už neplatí. Co lidská rasa, to fantomová předloha. Jde sice o předlohy, jejichž obrazy (lidé dané rasy) jsou navzájem z velké části stejné a kompatibilní, nicméně jde o různé druhy. Jiná předloha = jiný druh.
  Teď tu pochopitelně vyvstává otázka, na jaké fantomové předloze bude vznikat potomstvo vzniklé smísením dvou druhů. Prozatímní názor je, že narozdíl od předlohy DNA, kde geny jsou potomkům předávány, jak to nazvat?, fyzikálními pravidly, tak u fantomové předlohy to podle mne bude dáno "informační váhou". Tělo potomka bude "postaveno" a opět nevím jak to napsat, aby to vystihlo mojí představu, na předloze duševně vyspělejšího rodiče.

  OdpovědětVymazat

Žádáme diskutující o slušnou formu při vyjadřování. Odkazy bez krátkého popisu, oč se jedná, budou mazány. Anonymní komentující žádáme o podpis (nick). Útoky vedené v osobní rovině nejsou povoleny.
Názory v diskuzi se nemusí shodovat s názory redakce blogu.