25. 1. 2017

Rodová paměť

Od čtenáře nám na mail přišel zajímavý text, který určitě stojí za zveřejnění. Na případnou debatu jsem velmi zvědav.
MichalB

Vážení milí bloggeři,
Velmi rád bych na stránkách vašeho blogu a s vašim svolením inicioval určitou diskusi k tématu, které již dříve (2014) bylo u vás rozvíjeno, ale nyní v trošku jiných a velmi konkrétních souvislostech. Jedná se o rodovou paměť. Velice by mne zajímaly názory, konkrétní zkušenosti i úvahy nad některými otázkami. Dovolil jsem si připravit drobný úvodní text, ale můžete jej libovolně vhodně upravit.
S pozdravem
Honza

Konstelace, rodová paměť a některé otázky - čtenářská výzva k diskusi

Jsem vysokoškolák, vědec, otec středního věku a ještě v roce 2015 jsem byl klasický materialista. V roce 2016 se ale vše nějak změnilo. Dopřál jsem si v důsledku vážných okolností osobní zkušenosti se světem duchovna a esoteriky a nestačil jsem se divit. Velice mne poté zaujaly tzv. KONSTELACE. Tedy určité energetické "hry" s naciťováním postav se snahou cílevědomě vyřešit definované problémy jednotlivce, které mají údajně příčinu na úrovni jeho předků v tzv. rodové paměti. To, čeho jsem byl přímým svědkem a pozorovatelem, mne naprosto ohromilo, ale nebudu to zde podrobněji popisovat. To jsou věci osobní. Protože mám analytický a kritický přístup ke všem jevům ve svém okolí, podrobil jsem tzv. konstelace určitému minimu studia zdrojů a hledání odpovědí na některé ze základních otázek, jak mi tyto přijdou systémově důležité pro pochopení tohoto jevu.
Zatím jsem identifikoval asi většinový názor, že tzv. rodová paměť by měla být ve své podstatě rodovým egregorem s určitou "paměťovou bankou" na životy genetických předků jednotlivce. Čerpal jsem mj. i ze zdrojů na tomto blogu a tak vlastně i na něj vůbec poprvé přišel. 
Tak, jak konstelace probíhaly - a mohl jsem to pozorovat a sledovat i se ptát na některé souvislosti a detaily - vynořilo se mi několik otázek, na které jsem již bohužel uspokojivou či přesnější odpověď příliš nikde nedohledal. Dovolím si vám tyto otázky nyní předložit a trošku také uvést a budu velmi rád, když se zde v diskusi k nim lidé, kteří k tomu mají co říct, vyjádří. Děkuji.
Honza

1) Pokud je tzv. rodová paměť skutečně rodovým egregorem daného jedince (subjektu konstelace), měla by vykazovat alespoň určité známky samostatnosti a snad i vlastní vůle (?). Nemělo by to být jen prosté virtuální úložiště dat, ze kterého mohou při konstelacích osoby tuto provádějící (operátoři rodového egregoru) pouze číst a měnit data o předcích. 
Jaký je na to váš názor?

2) V průběhu tzv. konstelací se osoby zkušené a tuto provádějící (operátoři) naciťují do jednotlivých osob zařazených do konstelace včetně předků subjektu konstelace. V podstatě je poté hrají a interpretují jejich pocity, zkušenosti, klíčové momenty jejich "bytí" ve vzájemných interakcích. Velice mne zarazilo, že tohoto nacítění jsou v daném místě a čase schopny úplně všechny přítomné osoby. Tedy i lidé, kteří nemají vůbec žádné extra schopnosti ani zkušenosti. Zkrátka se stanou na chvíli figuranty a najednou mohou i oni nacítit a interpretovat jednotlivé postavy z konstelace. Právě vysvětlení tohoto jevu, ke kterému prokazatelně dochází, mne velice zajímá.
A) Mohou to mít na svědomí vědomě či podvědomě operátoři konstelace. V jejich přítomnosti se zvýší schopnosti ostatních osob. Jistá "přenesená spirituální způsobilost", ale to mi moc nesedí.
B) Může to mít na svědomí vůle rodového egregoru jako bytosti. Pokud egregor chce a ví, že se má pomáhat právě členovi z rodu, zkrátka nechá o své vůli procítit postavy konstelace i úplně obyčejným lidem (figurantům), protože zkrátka v dané chvíli pomáhají cílům egregoru. - To bych si asi sedl na zadek, pokud by tomu tak bylo.
C) Existuje klasické "jiné řešení" tohoto stavu. Potom jaké?

3) Pokud konstelace jsou skutečně informačními operacemi v rodovém egregoru, který není pouhé datové úložiště, ale je to určitá forma vědomí či inteligence obsahující rodovou datovou banku, poté by mělo být možné povolat do konstelace jako samostatnou postavu přímo samotný rodový egregor - jako bytost. Dozvěděl jsem se (na místě), že to nikdo nedělá, a proto to asi nejde. To pro mne však není důkaz toho, že to nejde, jen důkaz toho, že to nikdo nedělá. Rodový egregor s vlastní vůlí a zájmem na příznivé změně ve prospěch člena rodu by mohl nejlépe rozlišit a detekovat problémy a bloky přítomné v něm a také navrhovat jejich nejefektivnější řešení, pokud by tak mohl učinit. 
Jak smýšlíte o možnosti účasti rodového egregoru v konstelaci jako samostatné bytosti a jejích možnostech využití? Máte s tím někdo případně zkušenost?

4) Byl jsem informován zkušenými operátory konstelací, že v rámci rodové paměti se uplatňuje pouze 8 generací. Tedy, že devátá a vzdálenější generace od jednotlivce se již neuplatňují na jeho život a v něm. Netřeba je tedy v rámci konstelace zkoumat a "napravovat". Toto omezení na určitý počet generací dává voluntaristický smysl, když jinak by byl každý jednotlivec rodově zatížen stigmaty všech svých předků do historie, až kam tato sahá. Vysvětlení tohoto jevu se mi ale nikde nedostalo. Údajně lze z rodové paměti zjistit i informace o dávnějších předcích, ale na této úrovni se již nenalézají problémy s projekcí do života subjektu konstelace. (Proč to tedy dělat?) 
Jaký je váš názor a vaše zkušenosti s omezením rodové paměti na 8 generací ve vztahu k působnosti na živost jednotlivce?

5) Jsem nyní dosti zmatený v otázkách karmy. Karmu jsem dosud chápal jako určitý úděl a nastavení přenášené z minulých životů jedné duše. Konstelace mi ukázaly, že karma (či co to případně jiného je?) má původ i v životech předků, tedy jiných duší se kterými duše jednotlivce vůbec nikdy nemusel mít za svého života ani nic do činění. 
Chci se tedy zeptat: je i tohle skutečně karma, nebo je to něco jiného či jak tomu vlastně rozumět ve vztahu k podstatě karmy?

6) Pokud mohou operátoři konstelací činit v rodové paměti či rodovém egregoru de facto informační změny ve prospěch subjektu konstelace, poté musí být možné činit také změny v jeho neprospěch a na jeho úkor. Změny neplánované, ale i plánované. Jak se takovým vlivům mohou lidé bránit, pokud by tyto změny hodlal v jejich rodové paměti někdo udělat bez jejich přítomnosti a za jejich zády? Bude se takovým změnám případně bránit sám rodový egregor třeba tím, že se "znepřístupní" pro vůli externích operátorů bez vůle člena rodu?

7) Je vůbec konstelace operací v rodové paměti, nebo se jedná o operaci, která pouze využívá rodovou paměť k energetickému či jinému typu působení přímo na subjekt konstelace? (Na jeho pole na jeho ducha?) Tedy, že v samotném rodovém egregoru vlastně k žádné změně dat a zápisu nikdy dojít nemůže? Této variantě však odporují mé zkušenosti, kdy vysvětlení určitých informací předkovi vedlo ke změně jeho přístupu k určité věci, a tedy i (asi) ke změně jeho zápisu a vkladu do rodové paměti a tím k odstranění vlivu původního vkladu předka na jeho potomky.

8.)  Mohou v rodové paměti jednotlivce figurovat a uplatňovat se i osoby, které nepatří mezi jeho genetické předky? (Například nevlastní matka prababičky apod.) Domnívám se, že by se uplatňovat měli, ale některé texty velmi úzce spojují rodovou paměť s genetickou pokrevní linií, a tak jsem z toho trošku na rozpacích.(©)2017 myslenkyocemkoli.blogspot.com
Článek je povoleno publikovat v celé a nezměněné podobě s uvedením zdroje.

32 komentářů:

 1. Indové a cikáni mají na vlajce kolo reinkarnace..Bylo o tom natočeno i dost filmu..Poslední info hovoří,že reinkarnace s karmickými následky je dílo ARCHONU,čili mimozemských záporáku,či GLOBÁLNÍHO PREDIKTORA..A bdící borec,co si to hlídá,jak myšlenky,tak činy,se z KOLA DOSTANE do SVĚTLA i natrvalo..Poslední volba rodiču na radu poradcu v metavědomí nastavila situaci podobnou ve filmu viz https://www.uloz.to/!0uUkfcyOcHxD/objeveni-nebes-avi Řešit pouze poslední vlivy rodiču a necnosti eliminovat..V minulém životě jsem byl pilot Luftwaffe,odtud záhadný smysl pro čest a pořádek.Takže se nevrtám v prapředcích,v případě dědičné choroby bych o tom zauvažoval..

  OdpovědětVymazat
 2. Trochu mi přijde, že jste přeskočil ZŠ, SŠ a skočil rovnýma nohama do prváku na pedagogickou faKultu, aniž byste si prostudoval pár poHádek, poVěstí, poVídek a prósa orátio školního věku:-)
  Trochu zjednoduším na základ, je to trochu rozvinutější, ale nikoliv složitější. Trojjedinečný člověk se "skládá":
  1. z těla - matérie, hmoty - pořádku, složených z chemických prvků určitým "lepidlem" do formy - stejně jako celá očima viditelná realita.
  2. z ducha - éteru, antihmoty - chaosu neuspořádaných základních částic universa nabitých energií - stejně jako celá "neviditelná" realita - asi by se dalo pojmenovat i astrální svět.
  3. z duše - Stvořitelova (také božská) propůjčená jiskra - vědomí universa - podle mne pro NÁS je to naše Země, resp. spíše Slunce, ze kterého pochází i naše Země. A která by se po smrti měla se "zkušenostmi" vrátit zpět ke Stvořiteli - tedy asi ke Slunci - paměti Sluneční soustavy - možná z něj někam dál? Ale také nemusí, může být uloupena, stáhnuta, obalamucena atd. někam úplně jinam, to je ale na jíné povídání..... duše je něco, čím se Člověk naprosto odlišujeme od všeho ostatního zde na Zemi, je to napojení na Vědomí Universa, ať už vědomě nebo nevědomě.
  Chemická materiální DNA, resp. DNA+DNK je ona Rodová pamět. A stejně jako tělo souvisí s duchem, tak i DNA s DNK má v energetické antihmotě chaosu "duchovní otisk".
  Karmické duchovní (nikoliv duševní!) převtělování v rodu je celem logické, ale nikoliv podmíněné. Každý se řaději inkarnuje do jeho známého a názorově shodného prostředí. A tak duch - chaos, stín a energie nemusí opouštet materiální svět, hmotu a může (musí?) se inkarnovat do nově stvořené hmoty a i ovlinit její hmotný tvar i podvědomí a jelikož má podobný otisk DNA s DNK, jde to asi lépe a jednodušeji než do "cizího" rodu. S tím souvisí i "anděl strážný" - duch ovlivňující svůj rod, protože zůstává v jeho blízkosti. Také díky tomu je celkem časté, že je praděda podoben pravnukovi více než otec -> syn a stejné je to i po ženské linii. A samozřejmě se podle mne může stát i skřížení muž->žena, následky Vám jistě dojdou:-)
  Jde o to, kolik humanoidních bytostí má ve vínku onu božkou jiskru, kolik z nich ji dokáže opravdu využít, kolik se jich umí za času jí daném spojit s Vědomím a kolik z nich ze vrátí tam kam má, aby rozšiřovalo vědomí tvůrčího Universa.
  Duch - energetický otisk v antihmotě se může inkarnovat, může se ale podle mne i na všechno tohle vykašlat a "rozplynout se", podle mne je jeho existence podmíněná přítomností jeho hmoty, i když neživé. Myslím ale, že dokáže díky stejné DNA a DNK být "živen" v blízkosti svého rodu a jeho v podstatě stejného astrálního energetického světa, teoreticky je to možné - udržen ve formě bez "rozplynutí" nebo spíše trvalého přechodu do chaosu antihmoty, aniž by měl možnost ovliňovat hmotnou časově uspořádanou realitu. Chápete, proč se rodinní příslušníci snaží "dostat" tělo zemřelého domů, už od nepaměti? Pak se totiž může stát, že se inkarnuje úplně jinam, tam kde zemřel, teoreticky. Víte, co s tímhle udělali války?
  Zbytek si musíte dosadit do Vašich proměnných..... jen je důležité pochopit, že hmota souvisí s linearitou času a antihmotě je čas v podstatě ukradenej.
  nenimito

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Může se zeptat, co Vás vede k rozlišování DNA a DNK? Děkuji. Kamila

   Vymazat
  2. Všímavá, děkuji:-)
   Pletu si dohromady české označení s anglickým, DNA - RNA - DNK - RNK.
   Mělo být napsáno DNA+RNA, nebo česky DNK+RNK, omlouvám se za matení:-)
   nenimito

   Vymazat
 3. Tím jsme se podle mne dostali k předchozímu článku a i k jádru problému energie CERNu a i pyramid a pyramidalních hor postavených na "skleněných tunelech" energetické mřížky Země. Tyto energie dokáží vytvořit "portál" průchodu ovlivňování myšlení, frekvence, zvuku a času - prolínání pořádku a chaosu - hmoty a antihmoty, kdy lineárně časová realita se prolíná s chaosem astrálu (Tartaru?). A co nebo i kdo může být v Tartaru asi vědí všichni:-)
  A jak je celkem hezky vysvětleno v minulém članku s videem - tato "teslova" energie ve skleněných tunelech energetické mřížky Země sloužila i ke "svícení a ohřevu" pólů, k "cestování" mezi těmito "kopci", nabíjela "zbraně", "světelné meče" a " magické hole", které dokázali "čarovat" - zhmotňovat antihmotu - slepit hmotu - dát jí pořádek chemické tabulky prvků. Ale nejenže po Velké Potopě( asi skoku na jinou oběžnici?) byly zničeny pyramidy, byly i posunuty kontinenty, hlavně z jihojihozápadu na severoseverovýchod, vytvořena většina dnešních hor, a zničena většina těchto "tunelů" - nastala doba ledová, dokud alespoň "někdo" neoživil pár pyramid a nezprovoznil pár tunelů, "oživil" severní zemi, ale neotevřel "portál" mezi hmotou a antihmotou.
  Těch "následků" je poměrně víc.... Stějně jako nesouhlasím s tím, že jsou a byly pyramidy jen na 30°s.š. Na jiných stupních jsou jen jinak velké a jinak postavené s jinými úhly, ale podle mne stojí vždy na "skleněném" tunelu, jaké zde byly popsány dříve, a který "nabíjejí". A stejně tak se dají různými krystaly "programovat", na to, co mají dělat v okolí.
  Jen co s tím CERNem?! Co bude, až budou mít "hodně" antihmoty v časové hmotě? O těch dob, co žačali "vyrábět" antihmotu v realitě, čím dál více lidí "vnímá" astrál..... a pochybuji, že mají magickou hůl na tvorbu hmoty z chemické tabulky prvků... A to jejich magnetické pole to fakt jednou neudrží.... to bude divení se.....
  nenimito

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Teď trochu konspirací, které s tématem článku nesouvisí :-)
   K tomu CERNu - nedávno se ke mě dostaly informace z různých zdrojů, které nasvědčují, že CERN, HAAPR a tzv. filadelfský experiment alias Rainbow mají hodně společného. Krom mnoha dalších účelů a funkcí všechny tři měly, v případě CERNu ještě stále mají i jeden specifický účel - vytváření mezidimenzionálního portálu. Všechny tři technologie byly úspěšné, avšak v případě experimentu Rainbow bylo i několik nechtěných vedlejších efektů. Spekuluje se, že pravý důvod projektu Rainbow odhalil Nikola Tesla a právě kvůli tomu byl odstraněn a to jak z pozice vedoucího pracovníka, tak i fyzicky.
   Projekt HAARP už vyšel z módy a byl nahrazen výkonějšími technologiemi - například CERNem.
   To jen pro zajímavost (pro někoho) :-)

   Vymazat
  2. Myslím, že s tím souvisí a hodně;-)
   Snaží se "propojit" svět hmoty a antihnoty, ale proč chtějí astrál "vpustit" do hmoty reality? TO je ta otázka! Oživit mrtvé zavřené v zavařených sarkofágách? Nebo je války a epidemie už nebavěj, asi jsou moc nákladný.... http://leohao.ru/gallery/new/nggallery/image/image-14/
   nenimito

   Vymazat
  3. .... a z chaosu vzejde Nový pořádek:-)
   nenimito

   Vymazat
  4. Nemyslím, že jde o astrál.

   Vymazat
  5. Víš Michale,
   ono to spolu opravdu VŠE souvisí od křemíkových polovodičových procesorů, pyramid, "skleněných" tunelů, energetické mřížky Země, "starodávné" podzemní obranné komplexy Země ze stejného materiálu jako skleněné tunely, přes projekt Manhattan, Rainbow, Cern, Haarp, LHC po spirituální - duchovní, astrální Svět. Vše tohle souvísí s hmotou(pořádkem) a antihmotou(chaosem), potřebné energii(Síle) a magii(ingeniringu) okolo toho, jak hmotnit antihmotu a opačně. Vše tohle souvisí s Teslovou cívkou, hlavně energií okolo ní. A těď si alespoň na chvilku představ, že tuhle energii máš podzemními tunely rozvedenou po celé Zemi, před potopou. Jak těžké by bylo potom vytvořit obrovskou kamenou stavbu přesně lícující na sebe, pokud dokážeš ovládat tvorbu hmoty ze základní částice antihmoty?.... Jde jen o to, kolik té energie na to máš, odkud ji získáš, jak a čím ji ovládáš. Viděl jsi Císařův pekař? Jak "zhmotnil" z Měsíčního svitu Kateřinu? :-)
   Vše ve fyzické a duchovním světě je mezi sebou provázané, od šutru na skále, přes kytku na jejím vrcholu, koně pasoucího se pod skalou, ale jedině Člověk má duši, "božkou" tvůrčí jiskru napojenou na Tvůrce. A tudíž má moc a schopnost tvořit, i ničit...
   Ale jak napsal Mark Twain - Pravda může být daleko fantastičtější než fantazie, protože pravda, narozdíl od fantazie, nemusí dávat žádný smysl:-)
   nenimito

   Vymazat
  6. Chvilku jsem hledal....
   Vím, že jsi určitě slyšel o CERNu asi hodně, ale zkus třeba tohle:
   https://www.youtube.com/watch?v=ihH0zgMtZL8
   https://www.youtube.com/watch?v=6iexZ4ynOMU
   Jen je potřeba vyhnout se vědeckým a náboženským podtextům a "přeložit" si definice, pojmy a synonyma.... asi jako všude...
   nenimto

   Vymazat
 4. Honzo,
  můj názor je následovný:
  K bodu 1 - i já se domnívám, že v případě tzv. rodové paměti jde o egregor. A každý egregor disponuje alespoň jednou základní vlastností, která je velmi podobná pudu sebezáchovy. Netroufám si však spekulovat, zda každý egregor je v případě ohrožení své existence zajít stejně daleko. K tomuto tématu stále ještě nemám žádné osobní zkušenosti.

  K bodu 2 - konstelacím se vyhýbám. Nemám k nim důvěru. Nevím, zda přímo k technice jako takové či z nedostatku důvěry v toho, kdo je provádí. Předpokládám, že to souvisí s bodem 6.

  K bodu 3 - domnívám se, že ta možnost povolání samotné entity egregoru je reálná. Ovšem potíž může být v naprosté odlišnosti podstaty vědomí a tudíž i možné nemožnosti nějaké efektivní komunikace - jednoduše nekompatibilita. Možná až v nějaké pokročilejší fázi rozšířeného vědomí.

  K bodu 4 - nemám o tom žádné informace, tudíž se k tomu nemohu vyjádřit. A z důvodu nedostatku důvěry ani nepředpokládám, že se k dalším informacím dostanu. Avšak i zde platí ono známé - nikdy neříkej nikdy :-)

  K bodu 5 - nedávno jsem měl tu vzácnou možnost získat informace o osudu, svobodné volbě a karmě tak říkajíc z první ruky. Bohužel není v mých možnostech psaného textu srozumitelně tyto informace předat. Já je dostal řekněme v podobě 3D filmu. A pokud platí, že jeden obrázek vydá za tisíc slov, pak kolik slov by muselo být použito na krátkou sekvenci obrázků? :-) Každopádně karma není tím, zač je obecně vydávána.

  K bodu 6 - už jsem psal výše. Či-li ano, pokud je možné ovlivňovat/modulovat, pak určitě oběma směry.

  K bodu 7 - V případě egregoru je vždy možná modulace. Egregor existuje, pokud existuje to (v našem případě lidské vědomí), co ho stvořilo a živí. A právě to, co ho (egregor) stvořilo, ho také může měnit. On sám nikoli. On (egregor) může pouze "poňoukat" ta vědomí, která ho živí, k tvorbě takových informací(myšlenek, emocí a činů), která mu jsou ku prospěchu (k posílení egregoru). Takže ta vědomí, jež daný egregor udržují v existenci, rozhodují o tom, jaké informace se do něj zapisují.

  K bodu 8 - podle mne ano. Nevím, zda mohou přímo ovlivňovat rodový egregor osoby nespadající geneticky do daného rodu, ale určitě tak mohou činit působením na členy rodu. V podstatě obdobně jako v bodu 7, jen s tím rozdílem, že člověk může v hmotě působit přímo.

  Vše berte jen jako můj osobní názor a pohled na danou problematiku.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pokud si představím, že pod pojmem rodový egregor je rodový duch, i když může být z otisků více matérií, tak souhlasím... :-)
   nenimito

   Vymazat
  2. Moc děkuji za osobní názor a projekci vlastních zkušeností. To s tou nekompatibilitou komunikace s egregorem evokovaným v rámci konstelace mne velmi zaujalo. To mi dává smysl. Otázkou je, zda by tuto překážku neobešel v podstatě ten fakt, že osoba, která by naciťovala egregor, by mohla popsat své pocity a obrazy. Samozřejmě dedukce závěrů z této formy komunikace by byla nejistá a mohla být zatížena chybou na straně interpretujícího. (To si vyloženě žádá o pokus. :-) ) S jedinou věcí nesouhlasím - s odmítáním konstelací. Mám jednoduchý důvod. Tak velice mi provedená konstelace v mém osobním životě pomohla, že si dnes jen obtížně umím představit, co by se dělo a jak by to dopadlo bez tohoto "strkance". Jsem rád, že jsem to podstoupil. Neobávejte se Michale. Již kvůli zkušenostem, které můžete šířit ve svém okolí (a Vy přece jste šiřitel, viz tento blog) je to dobré zažít a promyslet si souvislosti. Ale jinak moc děkuji. Honza

   Vymazat
  3. Provádění konstelací je pro mne osobně určitá "neschopnost" - neberte to ve špatném, prosím.
   Něco jako, když má babička problém a pro NI jediný, kdo to vyřeší je panák v hábitu a čepičce zavřený v kadibudce, před kterou ona si klekne, on ji na ten problém odpoví odříkejte si 5x očenáš a je to, vyřešeno, uleví se jí.
   Myslím si, že se dá konstelacím vyhnout tím, že si doma prostě budete VŠE říkat, bez tajemství, a tudíž cizí pomoci. Ale je to můj názor a v podstatě mám k tomu stejnou nedůvěru jako Michal.
   Vy na jednu stranu píšete, že jsou to věci osobní, ale na druhou stranu "vpustíte" do osobních rodinných tajemství někoho "školeného". A podle mne tam může (nemusí) udělat ještě větší "guláš", než tam je. A samozřejmě se to může (nemusí) projevit mnohem později, i když v tu chvíli to vypadá jako úleva.
   Jako doktoři a jejich "léky".....
   nenimito

   Vymazat
 5. Také pouze můj názor.
  Všechny egregory, skupinové paměti, skupinové duše, karma jednotlivce, karma rodiny, karma národů atd. jsou pomůcky jak popsat stavy působení na konkrétní entitu, situaci a (karmické) vazby a závislosti s jinými entitami.
  Takže zjednodušeně řečeno, záleží na stavu mysli daného jedince a "stavu jeho uvědomování si" Jednoty a "umenšování ega". Omlouvám se za tyhle výrazy ale neumím to popsat srozumitelněji- Uvědomují si, že je to pokus jak to vyjádřit. Takže - čím více je jedinec ulpívající na egu, zdánlivě oddělené entitě, tím více pro něj platí zákon karmy a tím silnější jsou vlivy (rodinné, národové apod.) čím více je kterým vlivům poután.
  Pokud si uvědomuje Jednotu a svou zdánlivou oddělenost, potom vliv karmy slábne, ztrácí se i "osudové předurčení" apod.
  Pokud "se probere", dosáhne realizace, pak se vymaní z pout karmy a s tím spojených závislostí a zbaví se pout egregorů, skupinové karmy atd.
  Protože kdo by potom byl a na čem závislý, když je jen Jednota. Ona tu je stále, ale neuvědomujeme si ji a zůstáváme tak ve vleku toho všeho, co pak rozlišujeme a škatulkujeme si jako karma tahle či ona, egregor ten či onen apod.
  Omlouvám, se, možná píši zmateně, ale mám málo času. Tedy zdánlivě, samozřejmě. :-)

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tak nějak jsem to pobral, jen nevím, co jsi mám představit pod vyjádřením "Pokud se probere, dosáhne realizace,..."
   Nejhorší je si to přeložit. Podobnosti - pojmy - synonyma, slova jsou nedokonalá - jak píše Michal "kolik slov by muselo být použito na krátkou sekvenci obrázků" - a co teprve, když ta sekvence trvá setinu sekundy:-)
   nenimito

   Vymazat
  2. Ti, kdo to dokázali, uvádějí, že se nejedná o "dosažení" nějakého stavu, doputování někam, ale uvědomění se, probuzení, více slangově - probrání se. (Tak už ses probral?) Jogínsky a buddhisticky: nejde o dosažení nějaké stavu samadhi či nirvány, ale o jejich uvědomění si. Protože jsou tu stále.

   Vymazat
  3. Doplněk: Tam byla také chyba v umístění čárky.
   "Pokud se probere, dosáhne realizace,..." - To neznamenalo, že dosáhne realizace až se probere.

   Vymazat
 6. Clovek ma hmotne telo a toho by sa podla mna mal aj drzat. Nikto z nas netusi odkial sem prisiel a ani kam odtialto odide. To, ze su mu tieto informacie zastrete, ma rozhodne svoj vyznam, pretoze vo vesmire nie je nic nahodne.

  Honza pise o svojich zazitkoch a pocitoch. Pise o svete, z ktoreho si defacto priniesol len hrbu otazok. To suvisi s dalsim delenim sveta, na rozum a intuiciu. Zatial co rozum produkuje otazky, kedze v systeme logiky su vzdy minimalne dve moznosti ano-nie, intuicia zasa ponuka odpovede. Clovek sa nepyta preco, jednoducho citi, ze je to takto, presne takto.
  Vzhladom na to, ze Honza sice s kopou zazitkou prisiel este s vacsou kopou otazok, mam za to, ze jeho novy svet nie je len produktom intuicie. Co je to za svet netusim, ale domnievam sa, ze sa na nom podiela aj mozog, rozum. Teda to moze byt pokojne projekcia jeho rozumu a nie svet, ktory by niekde nasiel. Bol by som teda na jeho mieste dost opatrny. Podla mna tomu zacal dost prepadat, pretoze to rozbalil priamo na verejnosti, co napoveda, ze tato tema zacina byt pre jeho zivot nosnou. A kedze clovek nemoze robit dve veci naraz, pomaly zacina ustupovat zo sveta bezneho. Iste, mozno ho sprevadza pocit, ze sa stava sucastou niecoho vacsieho, vdaka konstelaciam rovno velkej rodiny, ale pravda je taka, ze vsetky tie osoby su podobne ukotvene vo svojom vlastnom svete, svete vlastnych individualit. Cize jedine, co ich zaujima su ich vlastne zazitky, ich vlastne ego.
  Osobne som toho nazoru, ze clovek by si mal dat velky pozor, aby sa z tohto skutocneho sveta nadobro nevytratil a zostal kdesi v medzipriestore, ktory moze byt len projekciou jeho vlastneho mozgu, a to napriek tomu, ze dostal dar narodit sa clovekom v hmotnom tele a so zmyslami ktore mu umoznuju tento svet naplno citit a zit.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tak to se mnou určitě není, ale děkuji, ten Váš názor je v několika místech velmi zajímavý a jsem opravdu rád, že jsem si jej přečetl. Myslím si, že lze využít poznání nabyté z konstelací právě pro kvalitu a hodnotu života tady a teď. Mne to skutečně zajímá jako - jev. Rád bych pouze lépe pochopil, co mi to pomohlo a jak to funguje. Už právě proto, abych třeba byl více opatrný před tím to opakovat nebo to někomu doporučovat. Mnoho lidí tady i jinde píše z pozice, jako kdyby jejich úroveň poznání byla samozřejmá, jako by se s ní už sami narodili. A to samozřejmě tak není. Proto by to chtělo trošku více empatie k těm, pro které jsou některé poznatky i myšlenky zatím velmi nové, tak, jak byly dříve někdy i pro ty zkušenější. Honza

   Vymazat
  2. Honza, nechcel som sa Vas dotknut. Ak sa tak stalo, prepacte.
   Pocas mojho zivota som stretol niekolko svojim sposobom zvlastnych ludi. V detstve som narazil na dievca, ktore len privonanim k byline dokazala urcit jej ucel. Neprekvapilo ma to, pretoze tuto schopnost maju aj zvierata. Ale to nebolo vsetko. Dokazala jedinym dotykom povedat cloveku, co ho v zivote caka. Nastastie, mne nepovedala nic, za to ostatnym sa to splnilo do bodky.
   O par rokov som stretol slecnu, ktora videla bytost. Chodila za nou uz od destva. Veril som jej, lebo to nikomu nerozpravala. Raz mi povedala, ze aj za mnou bola bytost, ina. Odvtedy som vedel, ze su najmenej dva typy bytosti.
   Neskor som zasa narazil na zenu s mimotelovymi zazitkami. Tiez za nou bola bytost. Overil som si to podla toho, co som uz o nich vedel. Bola to pravda. Pri nej som stretol este s dalsim javom, posielanim energie. Prejavi sa to prichodom bytosti.
   Vsetky tieto zazitky maju spolocny atribut. Zenu. Som preto presvedceny, ze svet intuice patri zenam, len ony mozu cloveku povedat o nom pravdu. Su jemnejsie a citlivejsie. Pokial sa do tohto sveta dostane muz, je to azda preto, ze precitol. Lenze,i ked sa tam dostane, nerozumie mu. Vrati sa s hrbou otazok. Avsak otazky nie su vedenie, je to dopyt po uceni no ucenie je predsa cudzim prvkom. Nevychadza to z vnutra cloveka, ale prichadza z vonku. Takto sa v cloveku zacina byt jeho svet s tym cudzim, kedze informacie o tom svete si nemoze overit ako fyziku. Vytvara to v nom trenie, co ho zneistuje.
   Preto som nazoru, ze clovek by si mal dat velky pozor, ci sa bude zaoberat vecami, ktore si nemoze overit.

   Z Vasho textu ma zaujalo slovo egregor. Myslite si, ze ho vymyslela zena? A naco by to robila, ked tomu svetu rozumie?
   Po dlhu dobu je zena zatlacana do uzadia, mozno prave preto, ze muz ma pred svetom intuicie velke obavy. Preto intuitivnu zenu vystrkal prakticky odvsadial. Ved, v ktorom svetovom nabozenstve je zena na vrchole?
   Svet intuicie je velmi mocny. No objat zenu, vyznat jej lasku a vrucne ju pobozkat, je tou najsilnejsou a najpozitivnejsou vibraciou. Mozno je svet intuicie zaujimavy, ale urcite v nom clovek nenajde laskavy ludsky dotyk, to preco sme sem prisli.
   Milan


   Vymazat
  3. Milý Milane,
   v tom názoru chybí jeden aspekt, který je důležitý a umím si představit i velmi různé odpovědi na něj. Chybí v něm jako důvod bytí předání znalostí a zkušeností dětem. Tedy výuka či spíše výchova dětí. Myslím, že i to patří k tomu proč jsme zde. Určitá přirozená touha po poznání všech věcí je tak nějak v člověku přítomna nejen z důvodů egoických, i když ty jsou přítomny běžně samozřejmě také. Rozhodně ale obecně souhlasím s vašim základem - pro svět duchovní a intuitivní by člověk neměl zapomínat na život a ty jeho nejbližší a nejvýznamnější věci tady a teď. Je to ale o dosažení určité rovnováhy mezi snahou poznat a učením vs. svobodným životem svědomitého člověka v lásce. Mnohé důležité věci života totiž začínají poznáním a uvědoměním si. I život v lásce obvykle také. A nelze nikdy předjímat odkud (z jakého poznání) to ke komu přijde. Člověk by určitě neměl znalosti a vědomosti stavět nad žití svého života. To zajisté. - Ne každý má však takové známé a zkušenosti již od mládí. :-) On se k tomu každý musí prokousat a to přes různé etapy svého bytí, které jsou vždy trochu akcentované a "cinklé". A to je právě ten život, který má žít. Vždy na cestě dopředu, vždy naplno, vždy s určitým rizikem a nejistotou a vždy s vědomím, že všechny věci mimo život sám, se nesmí moc přehánět. Ale chvílema to zase nemusí tolik vadit. :-) Myslím, že vám rozumím.

   Vymazat
  4. Předávání zkušeností dalším generacím i vrstevníkům není dle mého důvod bytí zde, ale prostě naše povinnost v životě.
   "...pro svět duchovní a intuitivní by člověk neměl zapomínat na život a ty jeho nejbližší a nejvýznamnější věci tady a teď..." - myslím, že není žádný rozdíl mezi nějakými tzv.jinými světy a tzv.běžným životem. Je to totéž.

   Vymazat
  5. Mily Honza,
   rozumiem Vam. Avsak k tomu chybajucemu aspektu by som podotkol, ze som sa ho snazil vyjadrit jasne, zial asi som to zrozumitelne neskomponoval. Odovzdavanie znalosti a skusenosti nie je nicim inym ako ucenim, rozumom. To nie je rydzi svet intuicie, pretoze pocity, na ktorom je ten svet postaveny presne odovzdat nemozno.
   Od detstva stretavam ludi prenikajucich do sveta intuicie napriek tomu, ze ich nevyhladavam. Viem o tom svete kadeco, aj ked som tam nikdy nebol, ale naco mi to je? Pre mna ani pre moju rodinu z toho neplynie ziadny uzitok. Snazil som sa v minulom prispevku naznacit nieco ako delbu prace. Su ludia, ktori dostali moznost nazriet do sveta intuicie. Mozno tym dostali dar a mozno nie. Ale kolko z nich odtial cerpa uzitocne informacie pre bezny svet? Preto je moj nazor taky, ze kto nemusi, nech do sveta intuicie nechodi. Co si odtial vlastne prinesie? Vedomost, ze existoval zivot pred nim? Ze moze inemu cloveku dopredu povedat o udalosti, ktora vyznamne ovplyvni jeho zivot? Ze moze s niekym inym ten svet zdielat, aby sa potom pozdravili a isli kazdy domov sam alebo sa spolu bavili len o tom? Naco?
   Chodim na tuto stranku ako okoloiduci. Moja manzelka rada cita knihy a ja zasa rad citam kadeco na nete, od mainstreamu cez vedlajsi prud az po abstraktno. Ale ked docitame, odlozime to bokom a zijeme spolu v beznom svete, pretoze to je skutocny zivot.
   Iste, je kazdeho osobna vec, ako travi svoj zivot, ale stale je tu ta uvodna otazka, preco som sa narodil ako clovek v hmotnom tele nevediac odkial som sem prisiel a kam odidem. Mam to zistovat alebo naplno vyuzit to, co uz mam?
   Milan

   Vymazat
 7. Ahoj,
  dopracoval jsem se zatím k těmto poznatkům:

  1)Rodovou pamětí se rozumí určité energetické "clustery" na úrovni pánve - tzv. 1. čakry. Tyto energie sahají neomezeně dozadu. Silné zážitky předků jsou tam nejsilněji obtisknuté a mají tendenci se opakovat či projevovat. Např. byl-li pradědeček sežrán krokodýlem, vnuk může mít panický strach z krokodýlů. Nebo byla-li prapraprababička znásilněna, i dcera x-té generace může být sexuálně zcela znecitlivěná. Dalo by se to rozepsat bohatě. Důležité je, že tyto energie mají jakousi pseudo-inteligenci a opravdu mohou vytvářet i egregory na úrovni astrální. Pak má již enormní "zájem" na sebezachování. Patří sem také veškeré genetické choroby jako materializace těch e. a také rodová prokletí apod. Z mé zkušenosti jsem vypozoroval, že leckdy mají schopnost i celkem snadno manipulovat operátory, protože jen málokteří mají potřebnou silnou ochranu. Tyto energie jsou také nejsložitější na očistu - rozhodně se nevybijí tak snadno jako jiné. Ideální je milování v nejčistší lásce a bohatý kontakt se Zemí.
  Soubor rod. energií žijících členů linie a soubor energií obtisknutých předky vytváří rodový egregor.

  2)Nejspíše B, ale podporované a modulované bytostmi vyšších sfér, ale i těch nižších. Bohužel to záleží na stavu operátora - cca 99% je často zkresleno vlastní pánví. Celkově je nejdůležitější zesílit aktivitu srdeční čakry a očistit hodně tu 1. - pak se tedy stanou konstelace zcela zbytečnými. To doporučuji.

  3)V našem prostředí jsou tyto r. egregory zpravidla velmi negativní. Ve skutečnosti se mi vyjevilo, že způsobují i bolest porodu, komplikace u dětí s kojením, trávením apod. Zřejmě je nikdo nevolá, protože je shora chráněn. Rozpustit tyto egregory alespoň do fáze, kdy byli ještě pozitivní (cca 1300-2000let dozadu před příchod "křesťanství") je těžké, ale hodně se to vyplatí. Staří předkové byli čistí a navázat na tyto linie nás pak neuvěřitelně nabíjí, posouvá a rozvíjí ve všech směrech.

  4)Nevím, asi nějaká pojistka. Očistou kultivací sexuality lze dosáhnout prosvětlení celého stromu linií.

  5)Karma=soubor veškerých energií v poli Duše kromě Jejího samotného jádra. Jde tedy o pozivní, neutrální a negativní kódy na všech úrovních - včetně rodových. Nemusíme ji "odžívat" či zbytečně trpět, jen ji prostě vyčistit z pole pryč. Nejprve rozvíjením oblasti hrudi-srdce, což umožní vše ostatní efektivněji čistit. Postupně, jak roste naše čistota, karmické vzroce můžeme zažívat jakoby v jemnějších úrovních. Např. při silném zatížení máme nehodu, při slabém nehodu vidíme jen v novinách apod.

  6)Negativně nabité rod. eg. mají ddokonce sklon manipulovat op. pro větší zesílení neg. energií. Ochrana je opět vyšší rozvinutí srdeční čakry - soucitu a lásky - to pak nevpustí do vašeho pole cokoli takového. A také se asi stanou konstelace nadále zbytečnými.

  7)Podle toho, co píšete, se asi nejednalo o předka, ale o "jeho záznamový cluster" v rodové paměti, což změnilo celek. Opět, skrze změnu rodových energií v pánvi měníme egregor. Jiný, než pozivní rodový egregor je nežádoucí. Je to obrovská věc - očistit ty spodní levely. Jinak rodová paměť jako taková zahrnuje i říši rostlinnou, zvířecí a dokonce i ty, které přispěli svým "hvězdným sémě". Je to obrovské

  8)Bohužel ano. I nepokterví osoba má vliv na rod. egregor, který má vliv na osobní rodové energie. Soubor rod. energií žijících členů linie a soubor energií obtisknutých předky vytváří rodový egregor.

  OdpovědětVymazat
 8. Duše bude podle mého uvědomění prostředí s nejmenší eterickou hustotou v těle, gde proniká eterické pole s vrstvami polí pozůstalých po předcích, kteří se ve vrstvách řadí za sebou postupně jak odcházeli a.ty vytvářejí odrazovou kondenzovanou kruhově zakřivenou plochu, která může odrážet signál z duše rezonující stejnou,silou ,kterou byla sama oživena. DNA je vzorec rezonance, která vniknutím do těla postupně nasytí objem a vyjde z tělapo ukončení nasycení a vytvoří další eterickou vrstvu. Potomek, pokud je zdravý a má dostatečně velký prostor duše, tedy dostatečně velký prostor nejmenší hustoty v těle, přijímá zpětnou vazbu rezonancí od předka, který svým připojením k předkům zesílil rezonanční vrstvy předků před ním a vrací se odrazem rezonancí celého řetězce zpět k místu odpojení. Pokud potomek na tom místě žije a má v těle dostatečně velký prostor s nejnižší hustotou, čili něco jako přenos signálu s malým odporem, zpětná rezonance má větší šanci protnout ducha potomka s duchy předků. S-prostě řečeno, hovnem nabitý člověk, bude hovnem tak dlouho dokud z místa neodejde a naopak dobrem a láskou nabitý člověk gdyž dlí na místě předků bude pokladem do té doby než odejde z místa aby se stal hovnem. Sasin

  OdpovědětVymazat
 9. Nevím.... možná budu jediný (a divný), kdo si myslí, že tu všichni napsali v podstatě skoro to samé, jen "svým slovníkem" a vyjadřováním.
  nenimito

  OdpovědětVymazat
 10. To vás ani nikoho nenapadlo, že přesně tohle co zde tak dlouze popisuje se dá jednoduše vysvětlit přes křesťanskou nauku?

  Sám mám osobní dlouholeté zážitky z tzv. prožívání minulých životů souvisejících s mojí rodinou, astrálního cestování, osobních průvodců a rádců od raného dětství, tzv. předpovídání budoucnosti, nebo tzv. léčitelství a dopadlo to se mnou nakonec celé tak, že jsem se nechal ve 40-ti veřejně pokřtít a dneska mám klid na normální život a výchovu dětí.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Anonymní!
   Ano, tahle razance je přesně ono. "Bohužel", já jsem to v šedesáti udělal opačně a v soukromí. A představte si, teprve pak jsem se začal dovídat, že klid a normálnost toho původního stavu byla iluzorní a potřebná nikoli pro mne, moji rodinu, zemi a planetu, ale pro ty, co zde tisíciletí pořádají onen velkolepý a zlovolný cirkus: ROZDĚL A PANUJ! Matěj

   Vymazat
 11. Moc Vám děkuji Kryštofe,
  to bylo opravdu zajímavé čtení a budu to ještě několikrát opakovat.
  Honza

  OdpovědětVymazat

Podmínky pro publikování komentářů