21. 9. 2015

Atlantská historie otroctví současné civilizace 1

Oficiální zdroje tvrdí, že otrokářský řád nahradil prvobytně pospolnou společnost a stal se první společensko-ekonomickou formací v historii lidstva založenou na vykořisťování člověka člověkem.
Je to však pravda? 
Existuje velké množství nejrůznějších svědectví archeologie, geologie i historie, a také legend a pověstí o tom, že současná civilizace není první, ale před ní, například před 13 tisíci lety, existovala jiná civilizace, kterou mnohé zdroje spojují s Atlantidou.
Obraz života této předchozí globální civilizace můžeme sestavit jen podle mýtů a tajných učení, která záměrně nejsou určena davu a předávají se z dávných dob do současné civilizace jen mezi vyvolené a zainteresované osoby, i když v některých dobách tuto specifickou informaci prezentují i davu, ovšem jen jako svého druhu kuriozitu. To všechno v kombinaci s nyní dominujícím historickým mýtem znamená, že doba kamenná, jak to ukazuje archeologie, sice byla, ale ne všichni, kdo přežili jí předcházející globální katastrofu, upadli na zcela primitivní úroveň. 
A kromě toho podle jedné z rekonstrukcí obrazu života předchozí globální civilizace, vytvořeného na základě mýtů, lidé tehdy nežili tak, jako my... 

Počátky moderního rasismu
"Rasa pánů" (- těch, co nejen přežili globální katastrofu, ale zároveň pro své potřeby uchovali i její kulturní dědictví, pozn. překl.) byla relativně málopočetná a přebývala jen na jednom kontinentu, kde bylo nejpříhodnější klima. Mimo tento kontinent byly jen její opěrné body pro řízení hospodářské činnosti, které byly obsluhovány podřízenými národy, jež byly zbaveny možnosti vést výrobní a jinou činnost na základě technicky vyrobené energie. To zabezpečovalo vysokou spotřebitelskou úroveň "rasy pánů" při relativně dobré ekologii planety jako celku. (Už víte, proč všechny vynálezy na principu "volné energie" končí kdesi v sejfech?
pozn. překl.)
To znamená, že nynější rozdělení obyvatelstva planety na "zlatou miliardu" a ji obsluhující "pracující dobytek" má ve svém základu dávnou hlubokou psychologickou motivaci.

http://fb.ru/misc/i/gallery/10699/37173.jpg
Jedna z těchto rekonstrukcí tvrdí, že členové zvláštní "panské rasy", i pokud by neměli tělesnou nesmrtelnost, stejně by museli ostatním obyvatelům planety připadali jako nesmrtelní, protože je mnohonásobně převyšovali svou délkou života: to byla také úrodná půda pro legendy o bozích a polobozích, kteří údajně kdysi žili mezi lidmi. Není vyloučeno ani to, že používali genetické inženýrství vůči svým podřízeným a měnili je tak fakticky na bioroboty, jejichž schopnosti tvůrčího rozvoje tak byly uměle a záměrně omezeny.

z filmu Mrtvá sezóna http://film.arjlover.net/ap/mertvyj.sezon.avi/mertvyj.sezon.avi.image6.jpg
To je, jak známo, v současné globální civilizaci, a obzvlášť v její západní části, snem mnoha představitelů vládnoucí "elity". Film Mrtvá sezóna je jen jednou z řady uměleckých reflexí vědeckých výzkumů, skutečně prováděných, jejichž cílem je vytvořit vědeckými metodami rasy "pánů" a k nim mnoho je obsluhujících ras - jakýchsi biomechanismů, které by se samy rozmnožovaly, byly funkčně specializové, programovatelné a daly se na dálku řídit (buď technicky - příkladem může být film "Transcendence", nebo  mimosmyslově - o tom je film "Stroj času").

z filmu Transcendence http://disgustingmen.com/wp-content/uploads/2014/07/maxresdefault-1.jpg
z filmu Stroj času http://static.kinokopilka.tv/system/images/screenshots/images/000/108/463/108463_original.jpg
Ať tak či onak, snahu vytvořit v globálním měřítku něco podobného rasově-"elitářskému" způsobu života Atlantidy lze vysledovat v průběhu celé historie současné civilizace. A patrné je to tím víc, čím lepší výsledky mají věda a technologie. Nicméně v současné globální civilizaci se otevřené vládnutí "pánů" nad "mluvícími nástroji" (sloužícími) a jasné rozdělení společnosti na "pány" a "pracující dobytek", které bylo pro původní regionální civilizace charakteristické, nemohlo plně stabilizovat.
Není vyloučeno, že atlantská "rasa pánů" v minulé globální civilizaci nekontrolovala celou planetu, ale byly tu regiony, které si uchovaly autonomii. Ani v nich v průběhu světové katastrofy nezahynuli všichni. A je možné, že právě toto leží v základu ostře odlišné kultury při tichooceánském Východu a kultury kolem atlantického Západu, ale také předkolumbovské Ameriky.
Necháme-li stranou zvláštnosti života předchozí globální civilizace, bezpochyby hlavní, od čeho odvádí pozornost nynější vládnoucí historický mýtus, je, že:
 

paralelně s dobou kamennou současné civilizace se rozvíjela civilizátorská mise těch, kdo pocházeli z civilizace minulé a přežili světovou katastrofu.

http://kotomatrisi.ru/uploads/posts/2011-02/thumbs/1296651435_contact.jpg
Je ale také možné, že katastrofa nepřišla nečekaně, a tak se ti, kdo o ní předem věděli, zavčasu postarali, aby přežili a uchovali kulturní dědictví pro budoucí obnovení normálního života. Pokud se k předpovědím postavily seriozně i vládnoucí síly, pak mohlo být vyvinuto státně organizované úsilí k zabezpečení co nejrychlejšího návratu normálního (v jejich pojetí) způsobu života po skončení účinků katastrofy.
Biblická i koránická svědectví o Noemově arše představují ve skutečnosti účelnou reakci na hrozbu tohoto druhu. Je také třeba mít na paměti, že biblická i koránická poselství o arše se shodují v tom, že archa byla výtvorem opozice vůči vládnoucímu režimu minulé civilizace. Tato civilizace byla záměrně zničena "zhora" (prostřednictvím poskytnutí možnosti zahynout z božího dopuštění), a to kvůli jejím nevratně zvráceným mravům a etice, protože její vládnoucí "elita", v níž převládala démonická struktura psychiky, dosáhla neomezené vnitrosociální moci, jež by neoddělitelně zůstala i všem následným pokolením.


zdroj: http://inance.ru/2015/08/atlantida/
překlad: Vlabi 

(©)2015 myslenkyocemkoli.blogspot.com
Článek je povoleno publikovat v celé a nezměněné podobě s uvedením zdroje.

3 komentáře:

 1. Jo,
  dík za velmi inspirující článek. A samozřejmě i za překlad. Nevím proč, ale prvním, co mne při četbě textu napadlo... bylo poděkovat tomu nad námi za člověka jménem Putin, hm? Matěj

  OdpovědětVymazat
 2. Jo,
  při stáří vesmíru, jež se hlavně soudní vědci neodvažují stanovit, a rovněž i z důvodu, že Homo Sapiens Sapiens nemohl s největší pravděpodobností na planetě zemi vzniknout /což na konci života pochopil i sám tvůrce teorie vývoje druhů, pan Darwin/, je tohle téma při dnešním kritickém stavu světa velmi aktuálním. Proto si myslím, že uváděné cykly v pořadí - kultura, civilizační pád a obvykle pak doba kamenná, či různé varianty střípků zachovaných civilizačních stupňů od nichž se začíná odrážet nový vývoj - mají rytmus odpovídající tomuto článku. Importovaný HSS nejprve začne v prostředí nové planety zavádět, rozvíjet a přizpůsobovat svojí kulturu a technologickou úroveň s níž sem vstoupil.
  Mám "pocit", že to následné infomační odstřihnutí od zdroje je spíš záměr, než náhoda. Jež ovšem toto poslání činí velmi zajímavým experimentem. A to nejenom pro ty, co tenhle stav z různých důvodů /např. přelidnění původní planety/ mohli, či měli možnost instalovat. Ale i pro ty, kteří tu byli vysazeni a postupně zapomněli, nebo jim byl amnézií jeho důvod a smysl skryt. Je to sice drsná, ale pochopitelná metoda, srovnatelná s tím, že se rovněž do svých životů rodíme většinou bez vzpomínek, ale kompletně vybavení jako bytost vstupující do života jinde a rovněž i do jiné technologické úrovně, ať už je jakákoli. Je to prostě vstup do nové reality, kde máme prokázat svoje schopnosti a snahu se učit.
  Ovšem pro lidstvo jako celek je velmi tristním že to, co zatím v oficiální, či i v té přísně utajované historii předvedlo, je spíše debaklem, než evolučním, byť i jen nepatrným pokrokem. Matěj

  OdpovědětVymazat
 3. Noemova archa poukazuje na lidské tělo, a ne na něco zevně skutečného... podobně nemá vůbec smysl hledat někde na Zemi další věci z těchto mýtů a legend... vždy je nutné pamatovat na to, že stejně jako pohádky obsahují jen obrazné přirovnání.

  Domněnka o dávném genetickém inženýrství je snahou rozšiřovat to, co existuje pouze posledních pár desítek let, na doby dávno minulé, kdy něco takového jednak nemělo opodstatnění a druhak nebylo možné... dnešní tzv. rasy (které už ani nejsou rasami) jsou jen zbytky dávných atlantských ras, které byly od sebe mnohem odlišnější než ty dnešní, a to dokonce tak, že nebylo možné ani jejich míšení. A proto také mělo lidstvo blíže ke zvířatům, a s tím, jak se vyvíjí, svou zvířeckost přerůstá a odhazuje a tím mizí i rasy... Dnešní vývoj směruje k tomu, že v daleké budoucnosti rasy úplně přestanou existovat, naproti tomu budou mezi jednotlivými lidmi ty největší individuální rozdíly...

  A dávná atlantská potopa souvisí s tím, že drtivá většina atlanťanů mohla ještě magicky působit na přírodu... a s tím, jak se rozšířilo používání černé magie, byla zažehnuta ona velká potopa. Počasí mnohem více reflektuje konání lidstva, než se myslí... a rozhodně ne na tzv. geoinženýrské úrovni, mnohem více to závisí na nitru lidí, jejich myšlenkách a vůli..

  Plus, je třeba si uvědomit, že vědomí lidí se vyvíjí (a v řádu tisíciletí jsou ty změny opravdu velké), a je velkou chybou myslet si, že např. vědomí atlanťanů bylo stejné nebo podobné jako vědomí dnešních lidí - z toho také pochází mnoho omylů v posuzování atlantské kultury... např. roubování dnešního "elitarismu" na tehdejší dobu. Tehdy ještě tkzv. elitarismus opodstatnění měl, dnes je tu jeho znetvořený neopodstatněný zbytek, který musí být překonán..

  OdpovědětVymazat

Podmínky pro publikování komentářů