10. 9. 2017

O čem mlčí ruiny a šeptají pyramidy 3


A nyní je možné spekulovat o stavu ruin. Nevidíme tu žádné stopy po bombardování, to je fakt. To poškození, které tam je, je spíš podobné přírodní zkáze, k níž došlo z přirozených příčin. Hlavním je – věk. Tohle se stává, když společnost přestane fungovat, zmizí organizace bydlení a služeb, při absenci potřebných oprav všechno rychle upadá.
Něco bylo zničeno zemětřesením, něco víc, něco méně, ale znova fungující zdroje vody, fontány a bazény sousedící s budovami, na nichž jsou stopy kolosální eroze, svědčí o vysokém stáří domů. Jak hodně vysokém? To je jedna z hlavních otázek.

61.

V tomto případě pozorujeme u našich historiků nápadné rozpolcení. Když je potřeba potvrdit oficiální chronologii, hlučně vykřikují cosi o „sto tisících milionů let před naším letopočtem“, ale když je potřeba urvat prachy, které podléhají snadnému rozdělení, vyjí na celý svět o nezbytnosti okamžitě zachránit poklad světového dědictví nacházející se pod ochranou UNESCO. Lidsky je pochopitelné, že platy mají malé, ale svědomí je nutné mít! Dvanáct století to stálo, nespadlo, ale teď, jestli se okamžitě nevydělí 6,122 rublů 79 kopjejek, pak k jaru svět jistojistě přijde o drahocenné dědictví.
Ve skutečnosti je pravda někde uprostřed. Díkybohu je možné v reálu sledovat změny na týchž původních objektech. Takovou možnost nám dalo objevení se fotografie. A vyšlo najevo, že úroveň opotřebení přirozeným působením na horniny je výrazně vyšší. To, co je datováno na pět – sedm století zpět, se ukazuje být 80 – 100 let staré. To se jen zdá, že města ze žuly a čediče mohou vypadat jako nová po tisíce let; jsou přece vystavena působení deště, větru a kolísání teplot. Ve skutečnosti to, co zachytili malíři na konci 18. a začátku 19. století, mohlo být staré tak 300 – 500 let.

62.
Ale podle mého názoru ani to nemusí být správné. Je nutné chápat, z čeho byly ty stavby postaveny předtím, než se změnily v ruiny. A to je velmi důležitá otázka. Zde použitý kámen – to není úplně kámen. Je to travertin, což je ve skutečnosti místní druh obyčejného vápence. Izborská pevnost byla postavena z vlastnostmi podobného materiálu a za tři sta let bez oprav se změnila ne jen v ruiny, ale v kopec nepravidelného tvaru!

63.
Proto všechno hovoří o tom, že celá ta krása se stavěla zhruba sto let před tím, než byla „ofotografována“. A není divu, že tu vidíme takovou devastaci, když velkou část ruin pastevci následně použili na stavbu chlévů a stodol. Ke katastrofě došlo kolem roku 1700 podle tradiční chronologie. To jsem si nevycucal z prstu. Rok 1700 je velmi záhadný. Nemyslím tím samozřejmě jen tento jeden rok, ale na přelomu 17. a 18. století na Zemi došlo k čemusi zjevně globálnímu, něčemu, co se dotklo všech sfér života. Nějak najednou došlo k technologickému skoku.
Prakticky všechny sféry činnosti člověka dostaly impuls k rozvoji. Včetně malířství, díky kterému dnes přemýšlíme nad těmito otázkami. Objevení principu camery obscura způsobilo vznik fotograficky přesné fixace zobrazení.
Ano a současný kalendář nám vnutili Evropané v roce 7208 od stvoření světa, a ten je podivnou shodou okolností tentýž jako 1700.

64.
Mnozí oprávněně namítnou, prý jaký vůbec problém, ať se Italové klidně pyšní myšlenkou, že všechnu tu velkolepost vybudovali jejich předkové. Tím spíš, že verze tradiční historie vyvolává tolik rozporů. Jediná otázka, která vyžaduje úpravu, totiž je, že neznámo odkud se vzala tisícovka let, kterých zjevně ve skutečnosti nebylo. Tady už dnes naštěstí pochybnosti prakticky žádné nejsou. Ale vzpomeňte si, že ještě před deseti lety, dokonce i jen zmínka o neexistujícím a vymyšleném tisíc let trvajícím "temném středověku" mohla udělat kříž nad slibnou kariéru vědce. Nyní šoková etapa proběhla a uznávaní renomovaní doktoři a akademici klidně hovoří o tom, že ano, že je to docela přijatelné. Nu, co se dá dělat, všechny Petavius se Scaligerim podvedli. Stane se...

65.
66.
67.
68.
Ano, můžeme se dohadovat o tom, byl-li Čapájev mužik od rádla, nebo pečlivý technokrat, tento spor už nic nemůže změnit. Ale úplně jiná situace nastane, když máme před očima svědectví, která mohou dát odpovědi na ty nejvážnější a pro člověka důležité otázky. Nejdůležitější za celou dobu existence planety:
„Kdo jsme?“
„Odkud jsme?“
„Kdo nás vytvořil?“
„Jaký máme cíl?“
„Čím všechno skončí, kdy a jak?“
Proč jsem se rozhodl, že takové odpovědi je možné dostat díky nějakým obrázkům? Proto, že to možná nejsou jen „nějaké obrázky“. Důvodů nedůvěřovat pravdivosti celé plejádě umělců totiž máme krajně málo, a pokud ano, pak stejně jsme my všichni povinni chytit se této šance předané nám našimi pra-pra-pradědy a pokusit se zjistit skutečnou historii lidstva.

69.
Klíčovým argumentem jsou bezvýhradné, stoprocentní důkazy přítomnosti znalostí, které předbíhají době. To je příznak umělosti světa, který nás obklopuje. To je příznak toho, že i my jsme umělá stvoření, bioroboti. Vytvoření na jednotné platformě z rozličných náhradních dílů.
Ve skutečnosti není tak důležité, zda byly „antické“ stavby vytvořeny v roce 1700 nebo 700. Hlavní rozpor je v něčem jiném.Ten by se dal zformulovat takto: Pokud všechny objekty, které nemůžeme z té či oné příčiny uznat jako vytvořené rukama naší civilizace, byly vytvořeny civilizacemi předcházejícími, pak kde jsou stopy činnosti těchto hypotetických předcházejících civilizací?

70.
Rozvitá civilizace vždy zanechává i množství stop menších než přistávací plochy a mrakodrapy. Jsou to:
- hroby;
- odpadky;
- cesty;
- místa těžby nerostných surovin a stavebních materiálů;
- nástroje a zařízení;
- místa produkce zdrojů potřebných pro život obrovské masy lidí, jako je voda, potraviny, oděvy nebo obuv.

71.
A to minimálně. Z toho všeho, co jsem vypočítal, dáme jen s obtížemi dohromady několik kamenolomů, dolů a šachet, jejichž stáří stejně věrohodně stanovit není možné. Jasným příkladem je žulový lom v Asuánu, který „egyptologové“ označili jako místo dobývání stavebního materiálu pro stavbu velkých pyramid v Gíze, nacházející se téměř tisíc kilometrů od lomu. A skutečnost, že lom se rozpracovával v době stavby Asuánské hydroelektrárny, vůbec nikdo neřeší.
A dokonce ona slavná „zmetková“ stéla v lomu je pokládána za „pozdrav“ od starověkých Egypťanů, i když se ji ve skutečnosti na objednávku vlády SSSR snažili vyřezat ruští inženýři pomocí tehdy ještě tajných plazmových hořáků.
Stélu tenkrát plánovali postavit na náměstí před Velkým divadlem v Moskvě, ale po té, co praskla a stala se nepoužitelnou, bylo jasné, že takovou metodou zopakovat to, co bylo uděláno PŘED NÁMI, není možné. A tak urbanistická rada Moskvy označila takovou stélu jako nevhodnou do jednotného architektonického stylu komplexu Divadelního náměstí.

Ukazuje se mi, že člověk se na planetě objevil zároveň s hotovými meglitickými stavbami, znalostmi i nástroji pro další rozvoj technologií. Vždyť jak se říká, pro to, aby bylo možné dobývat železnou rudu, je potřeba mít krumpáč a lopatu, aby se z železa dal vykovat krumpáč, lopata nebo třeba nůž, je nutná kovadlina a kladivo, které, jak známo, není možné bez jiného kladiva a kovadliny zhotovit. Máme tu začarovaný kruh, spor, co bylo dříve – vejce nebo slepice.

72.
A to je ten paradox, který známými metodami vyřešit nelze. Abychom přesto řešení nalezli, budeme muset znova předložit divokou antivědeckou verzi. Zde je:
Náš svět byl vytvořen najednou takový, jaký je. Někdo stvořil člověka, ale okamžitě si uvědomil, že v této podobě prakticky nemá šanci přežít. Na rozdíl od zvířat člověk žádné prostředky pro přežití v tomto světě nemá. Bez oblečení, bot, obydlí, nástrojů a zbraní. Je to prostě takové holé, teploučké klubíčko masa na kostičkách. Ideální potrava pro zvířata. Proto je zřejmé, že když původce osídlil Zemi tímto jemným, životu na Zemi nepřizpůsobeným tvorem, byl povinen ho naučit přežít a zajistit jej minimálním souborem znalostí a dovedností.

73.
74.
75.
Kromě toho jako kterýkoli jiný bůh musel člověka zabezpečit bydlením. Dokonce i nedbalý hospodář dříve, než přivede do dvora štěně, postaví pro něj boudu. Když si kupujete křečka nebo veverku, zároveň koupíte pro tato domácí zvířátka celé plastové městečko a potom s dojetím sledujete, jak křeček běhá mezi domečky, pije z fontánky a po různých žebříčcích zalézá do pater domečku… Nic vám to nepřipomíná? Nechovají se zrovna tak chovatelé hospodářských zvířat na ruinách z pláten Jurije Robertoviče?

76.
Chápu, srovnání to je hrubé, dokonce cynické, ale to je jen proto, aby bylo jednodušší pochopit základní myšlenku předkládané verze. A verze se rodila díky pracím umělců-ruinistů. Tyto obrazy názorně demonstrují pravděpodobnost toho, že mám pravdu.
Ruiny jsou skutečně schopné hovořit, je jen potřeba se naučit rozumět jejich jazyku. A tady předkládám jednu variantu jejich překladu:
Stvořitel nás vytvořil zároveň s příbytkem. Jak jsme s ním naložili, je jiná věc. To je vlastnost homo sapiens, odlišující ho od jiných druhů – ničit, bořit a zabíjet. Z toho vyplývá následující závěr. Nás tvořili tak, jak my jsme vytvářeli plemena psů. Jedny pro lov, druhé na obranu, třetí na psí zápasy, čtvrté na výzdobu obydlí.

79.
80.
81.
Zhruba se dělíme na dva základní druhy. Na agresory a obránce. Ale tyto dva druhy se samozřejmě dále dělí na poddruhy. Zkuste sami určit „who is who“. Mně se ukazuje, že Slované byli vytvořeni výhradně pro jediný účel – odrážet vnější útoky na svou zem. Je v ní něco takového, co potřebují ti, kdo vytvořili Anglosasy, kteří se s maniakalní urputností po celá staletí snaží zaujmout místo Slovanů.

82.
83.
84.
Znamená to, že my jsme jen „příloha“, mechanismus ochrany něčeho důležitého. Nás vytvořili na obranu území, na kterém je… vůbec to nemusí být něco hmatatelného. Možná ochraňujeme něco takového, čeho se ani nejde dotknout, ale co je určitě velmi, velmi cenné. A je docela možné, že to je ten „Ruský duch“.

85.
86.
87.
Albertu Einsteinovi je připisován tento citát: „Nevím, jakými zbraněmi se bude bojovat ve třetí světové válce, ale v té další to budou zase kamenné sekery.“ Je známo, že budoucí génius byl ve škole čtyřkařem. Soudě podle tohoto citátu čtyřkařem i zůstal. Zásadně se totiž mýlil. Ti, kdo se dostanou na následující úroveň hry, opět budou používat střelné zbraně, spalovací motory a spojovací a dopravní prostředky. A zbývá jen hádat, kolik let budou potřebovat na to, aby dosáhli naší úrovně. Ale že to nebudou tisíciletí, je mimo jakoukoli pochybnost.
A o tom ty ruiny šeptají. Netrvám na přesnosti překladu, netvrdím nic jistě, ale myšlenkám nezakážeš rodit se. Ty je možné jedině vysvětlit. A je-li to špatně nebo k dobru, ukáže čas.

- konec -

Andrej Golubjev
http://kadykchanskiy.livejournal.com/322610.html
http://kadykchanskiy.livejournal.com/322924.html

překlad: Vlabi
grafika: nenimito

poznámka:
Obrázky naleznete na výše uvedeném blogu autora v plném rozlišení.


©)2017 myslenkyocemkoli.blogspot.com
Článek je povoleno publikovat v celé a nezměněné podobě s uvedením zdroje.

23 komentářů:

 1. Veľmi podnetný seriálik.
  Laco,Zvolen.

  OdpovědětVymazat
 2. Už jsem si párkrát říkal, zda minulost je opravdu jen jedna. Jestli stejně, jako je tomu u budoucnosti (nespočet variant), nemůže tomu být obdobně i u minulosti. Ne že by se se změnila jako taková, ale my se "pouze" nepřesunovali z jedné její větve do jiné, přičemž by nebyla ostrá hrana v přechodu, ale jakési sice rychlé, ale i tak prolínání (alespoň pro lidskou mysl).
  Pochopitelně by to muselo znamenat, že lineární čas tak, jak ho vnímá naše lidská mysl, je jen iluzí a vše (minulost, současnost i budoucnost) běží zároveň. Naše mysl v normálním stavu (pro většinu lidí) toto není schopna pojmout, takže i jen při takové představě se mi škvaří závity :-)

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tak tento článok mi sadol "jak ric na šerbeľ".

   1. Už dva týždne sa intenzívnejšie zaoberám slovákmi. Čo sme my vlastne zač? Taká malá krajina, s vlastným jazykom. Podobné je Česko. Tieto dve krajiny majú VLASTNÝ jazyk. A sú samostatné, bez ohľadu na históriu.

   2. Letecky som si prešiel dejiny osídľovania okolitých štátov. Vŕtalo mi niečo v hlave, nesedela mi tam Ukrajina. No a zdá sa, že gény nepustia. Pôvodní obyvatelia Ukrajiny boli iránčania. Následne z každej strany začalo ich dobívanie a premiešavanie. Čo sa dnes deje na Ukrajine môže mať pokojne genetickú súvislosť. Akú? To nechám na predstavivosti.

   3. "Mně se ukazuje, že Slované byli vytvořeni výhradně pro jediný účel – odrážet vnější útoky na svou zem."

   "Znamená to, že my jsme jen „příloha“, mechanismus ochrany něčeho důležitého. Nás vytvořili na obranu území, na kterém je… vůbec to nemusí být něco hmatatelného."

   Neviem síce čo, ale o tom dumem dlho. Už som sa dávnejšie v jednom príspevku vyjadril, že u nás ešte ani pes nechce zdochnúť. Toto je krajina ničoho. Žiadne pyramídy, žiadne super staré stavby. Nič. Tak ako je možné, že stále pretrvávame? Čo tu strážime?

   Vymazat
  2. Pokračovanie:
   Na územie Slovenska prišli slovania z Ruska. Postupne sa naťahovali s kadekým, s germánmi, rimanmi, turkami.

   Slovensko mi pripadá ako lievik pre veľké pozemné operácie medzi západom a východom. Zhora a zdola sú hory, cez ktoré môže ísť masívna armáda len priesmykmi. A tieto hory sa pekne zužujú od západu až k súčasnej ukrajinskej hranici. No a keďže máme v génoch starých slovanov, pri širších súvislostiach mi to pripadá, že tvoríme štít medzi západom a východom.

   Vymazat
  3. Nemyslím si, že by SLOVAné přišli z (p)Ruska. I "germáni" byli SLOVAné, stejně jako celá "Franská říše". Lidé si pletou germány s němci, stejně jako (p)Rusko s Rosijí. Zkuste si najít něco o Řádu německých rytířů, kdo k nim patřil, odkud se vzali. I Petr Veliký z nich "povstal". CO je Paneuropská unie a Kalergi.
   Na Ukrajinu nepřišli iráčané-peršané(i ti pochází z Arjů-SLOVAnů), ale na Ukrajinu od Černého moře po Dněpru pronikali chazaři, založili "Kyjevskou Rus" a pokračovali dál na sever, kde se z nich stali vikingové, kteří s původními severskými SLOVAny nemají nic společného, dokonce uctívali i jiné bohy. Pak se "smíchali" s Řádem německých rytířů, pak se "šlechtou Říma" a dnes jsou z nich anglosasové. V podstatě od horního egypta vytvořili 3 dobyvačné proudy. Přes Nil, u moře se rozdělili- jeden přes Řím, Francii, Bretaň na ostrovy- druhý přes Dunaj, Moravu k Dánsku- třetí Černé moře, Dněpr do Skandinávie.
   Pointou je, CO vlastně hledají?! Podle mne, od pradávna touží po objevení a dobytí AsGardu-Hyperboree-Shambaly-ElDorada-prostě toho RÁJe na severu, ale když jim došlo, že tam je jen sníh a kosa, tak začali "kolonizovat" celou Zemi a hledat dál a dál a dál.......
   nenimito

   Vymazat
  4. Súhlas, ale ty skýti a sarmati to tam pekne ovldádli
   viď wiki

   Vymazat
  5. K zamyšlení ohledně minulosti, budoucnosti, paralelních vesmírů atd: je zajímavé si porovnat různé interpretace kvantové mechaniky, pokoušející se filosoficko-fyzikálně vysvětlit výsledky až neuvěřitelných a ověřených pokusů. Dále si ty myšlenky porovnat s některými východními filosofiemi. Zejména s advaitou. A porovnat si ty některé interpretace třeba s knihou Drg-dršja-vivéka.

   A je o čem rozjímat za dlouhých či krátkých podzimních a zřejmě i zimních večerů.

   Vymazat
  6. Asi je jedno, jak které kmeny někde žijící nějaký jezuita nebo vědec pojmenoval. Jde o to, že se vždy od jihu vyloup nějaký doveda, který pár měsíců nebo let cvičil "speciální jednotky" vrahů(dnes se jim říká mipět, mišest, síááájéj, kágéééébééé, estééébé, eses a jiné křižácké nebo chazarské tlupy) živil je a šatil z nakradeného. Vyloupl se ve chvíli, kdy věděl, že ti klidně a svobodně žijící lidé se neumí bránit, a ani do té doby neměli důvod. Sebral, co šlo, vč. mladých mužů, pohrozil jim, že pokud s ním nepůjdou a nepřidají se do té jeho tlupy, tak vyvraždí celou rodinu.
   A tak se tvořili armády vrahů, a stejně tak vládci Skýtů a Sarmatů, ale i jiných SLOVAnských "kmenů". Vždy je "ovládl" nějakej "přistěhovalec" s bandou pár dobytků, co za peníze udělají cokoliv. A tak to funguje dodnes....
   Jo, a zapomenul jsem na 4.proud - makedonský, ale ten dostal v podhůří Himalájí na budku tak, že se radši vrátil a prokalil zbytek života.
   nenimito

   Vymazat
  7. Nale, měl bys něco konkrétního ohledně "různé interpretace kvantové mechaniky, pokoušející se filosoficko-fyzikálně vysvětlit výsledky až neuvěřitelných a ověřených pokusů", zajímalo by mne, co tím je myšleno.
   Co se týká indie a sanskrtu bývám trochu skeptický. Mám pocit, že ten novodobý sanskrt vytvořený po r.1700 je něco jako latina. Ale myslím, že existoval i starší verze něco jako starořečtina.
   "Višnu říká Šivovi:
   Na konci věku Dvápara a začátku věku Kali, podveď lidi tak, že vytvoříš smyšlený výklad Véd, který je zmate.
   Šiva řekl Parvatí: Moje milá ženo, ve věku Kali příjimám podobu bráhmany a tuto vymyšlenou filozofii učím. Abych podvedl bezbožné, popíši Absolutního Boha jako někoho bez podoby a vlastností. Při výkladu filozofie použiji tuto nauku, abych tak svedl lidi na cestu bezbožnosti popřením osobní podoby boha."
   A tak...:-)
   nenimito

   Vymazat
  8. Souhrn je zde:
   https://cs.wikipedia.org/wiki/Interpretace_kvantov%C3%A9_mechaniky

   Kdo zná základy advaity a dalších původních starých skutečně duchovních nauk, toho by nutně měly zaujmout zejména tyto věci:

   ...V této interpretaci je všechno možné (všechny varianty světa jsou reálné), což někteří fyzici považují za příliš extrémní. V roce 1970 interpretaci rozvinul Dieter Zeh na mnohamyslovou interpretaci. Zde dochází k výběru vesmíru v mysli pozorovatele...
   ...kolaps vlnové funkce způsobuje vědomí experimentátora a John Archibald Wheeler dokonce, že existence experimentátora způsobuje existenci vesmíru...
   a další.

   Vniknout do těchto vod (aby navrhované interpretace byly pochopitelné i nám nefyzikům) mohou pomoci třeba tyto knihy:
   Brian-Greene - Elegantní vesmir
   Gribbin John - Schrodingerova koťata
   Caroll - Částice na konci vesmíru
   atd...

   A z druhé strany rozhodně učení advaity, Krišnamurtiho, F.Drtikola, manželů Tomášových, R.Mahárišiho, Púndži, Moojiho atd...
   a
   třeba knihu Drgdršjavivéka (zkoumání podstaty vidícího a viděného)
   http://www.avatar.cz/drgdrsjaviveka-p-61.html

   Přidejme k tomu, že to vypadá, že Vesmír JE hologram / představa, atd.. dle různých nauk... přidejme ještě náznaky o učení Jednoty v mnoha dalších učeních a filosofiích... Pokud domyslíme skutečné důsledky učení advaity i do tohoto námi vnímaného Vesmíru, pak jimi můžeme dovysvětlit i zdánlivé nedostatky pokusů vysvětlit výsledky kvantových experimentů. Všechno do sebe pěkně zapadá. Zatím jsem nenašel nic, co by se nedalo vysvětlit důsledným aplikováním tohoto.

   Tím nechci říci, že to tak musí být. Jen to, že zatím jsem v pátrání po tom "jak je to s námi a Vesmírem" našel tohle spojení nauk řečených různými slovy v různých časech a prostředích - a díky tomu dokázal pochopit dříve nesrozumitelné či zdánlivě "podivné" atd.

   Příjemné pátrání.

   Vymazat
  9. Nale děkuji, zkusím se tím prokousat:-)
   nenimito

   Vymazat
 3. Zdravím vás ,chtěl bych vám poděkovat za vaše překlady ci vlastní úvahy.Narazil jsem na vaše stránky cca před dvěmi měsíci a byl jsem na tolik ohromen ze jsem si musel přečíst zhruba 90% článků zpětně:-)Nějaký vhled už jsem měl třeba z SVCS ale abych pravdu řekl i když jsem si rikal ze uz me nic nepřekvapí tak bum a můj svetonazor se zboril:-D . Prostě "vše je jinak" :-) . Děkuji za užitečné informace a přeji vic ohromenych lidi jako jsem já.Michal Placzek

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Hihi, netreba všetko odmietať, ale ani všetko brať. V každom diele sa skrýva kúsiček pravdy. Potom len poskladať súvislosti a BUM, všetko do seba zapadá a všetko je inak. Odporúčam Tajemství Amenti, po spojení s históriou, rôznymi náboženstvami možno zistíme, že pravda sa skrýva v starovekých textoch, prevažne náboženských. Len sú písané primitívnou terminológiou. Veď ako indiáni opisovali vlak? Železný kôň. A ty ak nie si astronóm a uvidíš výbuch supernovi, napíšeš, že tam dačo riadne drblo a poriadne svietilo. :D:D

   Vymazat
  2. Anonyme,
   podle čeho se pozná, že nějaký text je starověký (myšleno napsán v době, o níž pojednává)?
   A druhá zvídavá - podle čeho poznat (v případě originálu), že se autor nemýlil, nevymýšlel si, nepsal o něčem, co měl z doslechu od někoho, kdo znal někoho a ten to měl zase od někoho dalšího?

   Pak tu mám ve vlastní hlavě rozpor v té "primitivní terminologii". Pokud někdo stavěl budovy, které nejsme schopní pomalu postavit ani dnes my (viděl jste někdy stavební projekt třeba jen na garáž?), pak proč by po něm zbyly jen primitivně psané texty?
   Dále mi vrtá hlavou - máme plná muzea nosičů informací (knihy, pergameny, svitky, hliněné destičky, uhlem počmárané kameny, atd.) z dob před vynalezením kola, kdy bezpečně víme, že se Noe šťoural za uchem vždy levou rukou, ale nikde není ani náznak, že by se někde stavěly nebo alespoň se o tom přemýšlelo takové kolosy, o nichž je tato série článků.

   PS: Včera jsem do naší zimní zahrady udělal obyčejnou poličku (nic moc - dvě fošny, ale jsem na ní hrdý). Když jsem ale potom uklízel dílnu a okolí, čuměl jsem kolik nářadí a prostoru jsem na to potřeboval. Odstranit "důkazy" o výrobě mi dalo pomalu víc práce, než výroba samotná. A stejně pár stop (barvy na podlaze, odřený ponk, piliny a hobliny tam, kam koště nedosáhne ....) zůstalo :-)

   Vymazat
  3. Staroveký text mohol byť odovzdaný. K druhej otázke som sa vyjadril, treba veriť a neveriť. Ak tu boli dve civilizácie, toto je odpoveď na ďalšie otázky.
   Kto dneska zožerie úspech za stavbu mostu alebo priehrady? Architekt s inžinierom alebo robotníci? Ak architekt nechce o tom zverejňovať, robotník to popíše primitívnou technológiou.
   Z minulosti nič nenasvedčuje tomu, žeby sa architekt chcel zviditeľňovať. Všetky tie stavby, monumenty, žiadne stopy po architektovi. Proste prídeš k primitívnej civilizácii a niečo jej postavíš. Ako o tom podá správu ďalším generáciám?

   Vymazat
  4. Pokračujem Michal B.
   Severný Sentinel, Bengálsky záliv
   Jeden z Andamanských ostrov, Severný Sentinel, je známy tým, že na ňom žije kmeň akoby ešte z doby kamennej. Styku s civilizáciou sa urputne vyhýba a ten, ktorý by chcel vkročiť na ich územie, musí rátať s tým, že domorodci budú svoj domov brániť lukmi a kopijami. Moderný človek tu naozaj nie je vôbec vítaný.
   http://www.topky.sk/cl/13/1562063/VSTUP-ZAKAZANY--Desat-TOP-miest--kde-sa-bezny-smrtelnik-nikdy-nedostane
   Takže, ako by ste z pohľadu domorodca opísal okoloidúcich? Nechal by ste im tam samopal? Alebo konzervu? Nie, je tam zákaz zasahovať.

   Iný príklad: vezmem Vás na cestu do galaxie 1 mld. sv. rokov a potom Vám ukážem stavbu pyramíd a vrátim Vás späť. Noooo, čo budete hovoriť a písať? Pokiaľ to čo ste zažil, psychiatria istá. :D:D
   Ak to budete chcieť predať, napíšete napr. náboženský blábol.

   Žiaľ bohu, aj dnes máme primitívnu terminológiu, z dôvodu obmedzenia spôsobilosti.

   Preto sa vraciam tam, z každého textu si niečo vybrať, skladať mozaiku.

   Vymazat
  5. Věřit mohu třeba v to, že dovedu stojku a mohutnými stahy ušních svalů se budu odrážet do dvoumetrové výšky :-) Taková víra mě asi nikam neposune. Minimálně do doby, než si jí ověřím - či-li do doby, než budu vědět, že je to blbost :-)

   Architekt sice stojí za plány stavby jako takové, ale i ten "blb", co tu stavbu musí fyzicky postavit, musí umět v takových plánech číst. A těch "blbů" musela být pořádná banda. Že by ani po nich nezbyly žádné pozůstatky? (doma se předpokládám nedorozumívali skřeky a posunky)

   A k tomu kmenu, co si žije beze změny tisíce let? Z mého úhlu pohledu na tom nevidím nic prospěšného pro vývoj lidského ducha. Když se něco nevyvíjí, tak stagnuje. Stagnace není vývoj. I vývoj zakončený krachem kvůli špatnému směru má větší potenciál, než přešlapovat s obav ze změn na místě :-)

   Vymazat
 4. Tento odkaz možno už poznáte: https://www.tartaria.sk/

  OdpovědětVymazat
 5. Možno aj tento:

  http://pravda.tode.cz/

  Rozkliknite sa tam, tiež dosť zaujímavé.

  F.

  OdpovědětVymazat
 6. http://leva-net.webnode.cz/products/po-potopni-cteni/
  nenimito

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. nenimito,
   i v češtině je analogický výraz k ruskému "допотопный" - předpotopní. Chápeme ho však úplně jinak. Buď se mu v naší mateřštině význam nějak posunul, anebo u nás ona ruská potopa nebyla (přestože i u nás lze najít "zanořené" domy!). Anebo?
   Ostatně, pokud bychom měli možnost nahlédnout do nějaké regionální kroniky, zjistíme, že se tam uvádějí požáry, epidemie, neúrody, místní povodně, ale na "potopu" jsem nikde nenarazila.

   Vymazat
  2. Vím VlaBi, kroniky jsou u nás často zmanipulovány více než na východě, kam se katolíci s jezuity moc nedostali. Našel jsem jednou kdysi(kdy ještě nebyl inet) v jedné knihovně popis, jak u nás pršelo bahno namísto děště po několik dní, resp. průbězně několik měsíců. Potom, kdyby z něčeho takového byly podle geologických profilů záplavy, byly by hodně zvláštní. Ono jde i o to, co jsou ty "lokální" katastrofy. Někde to může být rozloha vesnice, jinde i velikosti naší republiky i větší. Často nacházím popisy, že když začnou chrlit sopky, tak jsou ty procesy provázány v průběhu třeba 6-30 měsíců, kdy vybuchují po sobě po celé Zemi. A pokud by třeba kdysi bouchlo něco takového http://www.wmmagazin.cz/view.php?cisloclanku=2011050001, tak ta návaznost dalších výbuchů by mohla být v průběhu pár let celkem dosti katastrofická a celoplanetární.... ale jen myšiLenky:-)
   Navíc na východě přijali kalendář i s letopočty až po r. 1918? Čili všechna ta datování mohou být teoreticky taky uplně jinak. Stejně jako v tom článku WM nebo o Pompejích nebo o Santorini.... podobně jako mapy, kde je "ještě" Kalifornie kreslena jako velký ostrov, nikoliv jako součást pevniny, o Kamčatce nemluvě:-)
   nenimito

   Vymazat
  3. Trochu jsi mne nahlodala tím význanamem.... tak jsem našel:
   ДОПОТОПНЫЙ:
   Zaniklý, fosilní, jako kdyby existoval před záplavou světa, zmíněný v bibli, zastaralý, retardovaný, staromódní (žertovně ironické)...
   Takže v těch úryvcích článků může mít opravdu i trochu jiný význam, teoreticky:-)
   nenimito

   Vymazat

Žádáme diskutující o slušnou formu při vyjadřování. Odkazy bez krátkého popisu, oč se jedná, budou mazány. Anonymní komentující žádáme o podpis (nick). Útoky vedené v osobní rovině nejsou povoleny.
Názory v diskuzi se nemusí shodovat s názory redakce blogu.