30. 8. 2017

O čem mlčí ruiny a šeptají pyramidy 1

Někdy bývá užitečné zapomenout na všechny poznatky získané ve škole a podívat se na dávno známé věci nově a jinak. Pak se totiž určitě objeví něco nového. Navrhuji tedy zamyslet se tímto způsobem nad mou sbírkou reprodukcí obrazů malířů 18. a počátku 19. století.

Jean-Christophe Miville, Ruiny na břehu moře

Pro začátek nevelký úvod. To proto, aby byl pochopitelný běh mých myšlenek a nezdály se tak neuvěřitelné.
Každý morálně i fyzicky zdravý člověk dříve nebo později dojde k poznání, že veškerý život je nepřetržitý běh v kruhu. No... nebo jako zebra, jak se komu líbí. Nicméně podstata je stejná: jednoho dne se ráno probudíš a uvědomíš si, že jsi ztratil spoustu životních sil na přelévání z prázdného do prázdného. Začneš tedy dělat všechno znovu s ohledem na předchozí zkušenosti a nakonec přijde další ráno, kdy člověk musí přehodnotit vše ještě jednou.
Ale velmi mnozí zjišťují, že nemají sílu přiznat si, že to, co považovali za neotřesitelné, je ve skutečnosti blud nebo lež. Nás totiž učili pevnosti. Jsme přesvědčeni, že musí existovat nějaké pravdy, které by měly zůstat základem všeho, bez jejich existence by přece nastal chaos. Člověk zbavující se svého přesvědčení, nemá k ničemu úctu. Váží si "pevných cínových vojáčků". A v tom je hlavní problém. Je totiž velmi těžké zachytit onu tenkou hranici mezi pravdou a bludem.
A čas přitom utíká... Všechno kolem se rychle mění. Nelze tupě následovat zastaralé instrukce. Zároveň však nelze ustoupit od pravidel morálky, jinak jde všechno nevyhnutelně do vývrtky, která vede ke katastrofě. V Bibli je popsán zánik Sodomy a Gomory a to platí přesně pro ty, kteří se rozhodli, že normy morálky jsou zastaralé a není bezpodmínečně nutné je dodržovat. Doufám, že se dožiju doby, kdy se novým nynějším sodomitským zemím dostane po zásluze, aby zjistily, že tyto pravdy jsou opravdu neotřesitelné. V opačném případě totiž budou muset zjistit, že PEKLO skutečně existuje a my se v něm právě nacházíme. Takže se budu snažit ustoupit od dogmat, ale při tom nepřekročit hranici a neupadnout do mysticismu.
Začnu několika obrazy různých umělců, které jsou méně známé než práce Giovanniho Battisty Piraneziho, jsou však s nimi spojeny nejen věkem, ale i obsahem.

1. Neznámý umělec druhé poloviny 18. století
2. Pierre Patel starší
3. Francesco Guardi
4. Antonio Canaletto
5. Drážďany. Antonio Canaletto
6. Alessandro Magnasco
7. Jacob van Ruisdael
8. Nicolaes Pietersz Berchem
Tento mistr namaloval poměrně hodně krajin, na nichž hlavním motivem jsou bezpochyby ruiny. Nazval jsem si ho Nikolajem Petrovičem Medvěděvem, a to není tak úplně vtip, jak jistě mnozí chápou.

9.
10.
11.
12.
13.
A teď vás možná napadne logická otázka: "Copak v Evropě 18. - 19. století už nebyly žádné nezbořené budovy?“ Na to existují logická vysvětlení historiků a historiků umění. Vysvětlení je vlastně jednoduché a těžko zpochybnitelné – naprosté šílenství. Na první pohled je to prostě takový kulturní proud, móda, nebo jak se dnes stalo módním říkat v patriotických kruzích - "trend doby".
Ano. Móda a styl jsou podřízeny vkusu a náladám, myšlenkám a cítění milionů. Všichni vidíme to "opičení" všude kolem. Nějakému tomu slavnému idiotovi se vyplatí nechat se vyfotit na lyžích a stovky tisíc hlupáků hned vybílí regály obchodů s lyžařským vybavením, přičemž se tiše jeden druhému svěřují, že už od dětství snili stát na lyžích jako... No víte, jak je to dál. Podlehli snad nějaké epidemii? A co takhle se volně proletět s bílými jeřáby?
No dobře, vraťme se k našim beranům. A taky k býkům, ovcím a kozám na pozadí "antických" ruin. To je také "trend". Stejně jako pastýři a pradleny v krajinách těch let. Dotkl se nějak tento „čas“ také Ruska? Bezpochyby. I když paměť na ruské ruiny se v 19., a dokonce i ve 20. století pečlivě zastírala, ale něco se přece jen dochovalo. Ukážu vám jen dvě méně známá díla:


14. Kyjevský Dětinec. Neznámý malíř.

15. Věž-ruina v Jekatěrinském parku Carského Sela.
Teď vypadá, jak se sluší a patří. Dobrá drahá tádžická kompletní rekonstrukce, lesk a půvab. Ale ještě nedávno to vypadalo úplně stejně jako evropský "trend" 18. století, jak ho vidíme na obraze. 
Pozoruhodný je kámen s evropským datem, ale napsaný ruskými čísly:


16. Čísla znamenají 1762
Po pravdě řečeno věrohodnost této desky se mi zdá velmi sporná. Z mnoha důvodů. Vždyť se na to podívejte!
Ale není divu. Rozsah "začištění" skutečné historie Ruska je takový, že je až nepochopitelné, jak bylo možné toto všechno provést. Koneckonců všechno, co jsme mohli vědět o předromanovské říši, je čerpáno ze zdrojů, které se nacházely mimo oblast "začištění", a to na západních univerzitách a knihovnách.
Tento fakt nás nenechává na pochybách o tom, kdo přesně naši historii "začistil". Samozřejmě vítěz. A vítězem zjevně nebyli naši předkové, protože jinak bychom my psali historii Anglosasů a ne oni nám. I když... To není naše metoda. Nejsme proti velké minulosti dávné evropské civilizace, která přece byla o sto tisíc milionů guldenů lepší než ta naše barbarská.
Ale vážně: samozřejmě nepředpokládám, že davy Němců chodily po našich lesích a polích a rovnali buldozerem všechny antické stavby na území Tartárie. Ne. Stačilo jen na to všechno "haraburdí" plivat a nestarat se o jeho zachování, jen to stačilo. A písemné prameny byly zničeny podobně. Ne jen tak, ale záměrně, cílevědomě.
Za Petra a Kateřiny byly knihy pod záminkou jejich zachování vybrány od rolníků a celými vozy sváženy do Moskvy a Petrohradu. Stopy po nich pak zmizely ve tmě. Je jasné, že "starověrecké kacířství" se prostě spálilo - spolu s nositeli této prastaré víry.
Přesně totéž ve dvacátých letech udělali i bolševici s archivy samotných Romanovců. Ne nadarmo se říká: "Neplivej do cizí studny…" Bůh jim buď soudcem. 
Podívejme se na obrazy ještě jednoho jasného zástupce "ruinového" směru v evropském malířství - Giovanniho Paola Panniniho, nebo jak já mu říkám - Ivana Pavloviče Panova.

18.
Jak sami vidíte, hlavním motivem jeho díla jsou opět antické ruiny. Tedy nic nového, jen na troskách není lůza s dobytkem, ale "normální Evropané". Střední třída a šlechta. Ale na podstatě to nic nemění. Některé zříceniny existují dodnes v podobě rekonstruovaných staveb nebo zjevných novodělů. Ale velká část toho, co obklopovalo lidi ještě docela nedávno, je navždy rozkradeno nebo rozebráno na naléhavé domácí potřeby.
Tyto náměty spojuje ještě fakt, že totiž umělec fotograficky dokumentoval skutečnost, bez ohledu na budoucí výklady výtvorů potomky. A potomci se tak ocitli v nezáviděníhodné situaci, protože své pra-pra-pra-dědy pokládali za hlupáky, tmavé, nevzdělané fantasty náchylné přehánět, přikrášlovat a vůbec vycucávat si všechno z prstu.
Zde je to, co píší všechny moderní encyklopedie a příručky o -"ruinomalířství“:
"XYZ (sem si doplňte jméno kteréhokoliv z výše uvedených umělců) je znám malebnými fantaziemi, jejichž hlavním motivem jsou parky a skutečné, ale častěji domnělé "majestátní ruiny" (podle Diderota) a četnými skicami, které vytvořil během svého pobytu v Itálii".

19.
Máme tomu věřit? Jen proto, že to řekla autorita? 
Já totiž, vida všechnu tu velkolepost, nemůžu uvěřit, že ty budovy, které se dochovaly dodnes, umělec zachytil s fotografickou přesností, a ty, které dnes již neexistují, namaloval jen tak "z hlavy". Kde se to najednou vzalo!?
Pravdou totiž je, že umělci si nic nevymýšleli, naopak dokumentovali svět kolem sebe, a tak jen díky nim vidíme, že v 18. století - podle historických měřítek VČERA – civilizace evropských vesničanů a pasáků dobytka, řízená hrstkou těch, kteří mají na těle o něco luxusnější hadříky, existovala na ruinách obřích megalitických staveb, které oni sami jasně nepostavili.

20.
Vysvětlení starých zní, že ve skutečnosti to postavili jejich předkové, ale pak se tak nějak začala "éra středověkého temna", která se protáhla na celý tisíc let, a všichni prostě zapomněli takové divy stavět... A zapomněli samozřejmě i to, k čemu potřebují pyramidy. A když není jasné, co s tím, pak je třeba je strhnout, ke psím ďáblům, aby nestrašily na očích. A potom se vydat na vandr do Egypta a pyramidy znovu "objevit", tentokrát ale už pouze egyptské.

21.
Tak se stalo, že Koloseum je u nás prostě divadlo, proto je o něj náležitě pečováno a je ho možné i dnes uvidět. Ale účel pyramid se vymyslet nepodařilo, tak je rozebrali na stáje pro ovce a kozy.
A co je tohle?! Co na obraze (20., 23. a dalších) dělá stéla z Egypta, kterou podle oficiální verze přivezli až v 19. století?!
Pokládám tedy jednoduchou otázku a chci dostat jednoduchou odpověď: „Egyptologové a páni historici umění, řekněte mi prosím, jak mohl člověk (Giovanni Paolo Pannini) zobrazit „domnělé“ pyramidy a egyptskou stélu v Římě, když zemřel sedm let před „odhalením“ egyptských pyramid a této stély?!!!

22.
23.
24.
Pyramidky zde zobrazené jsou poněkud divné, nezdá se vám? Proporce jsou neobvyklé, poměr délky základny pyramidy k její výšce je zcela jiný, než u všech nyní známých pyramid, ať už těch egyptských nebo amerických, čínských i třeba evropských (Visoko v Bosně). A je zjevné, že to rozhodně nejsou žádné hrobky. Pochybuji, že by v jejich nitru byly nějaké dutiny, které by bylo možné využívat. I ty rozměry jsou nějaké "chruščovské"…. Co to tedy je? Že by to bylo něco jen tak, z potřeby estetiky? A co ty "kamenné cypřiše"? Proč se zlámaly?

25.
26.
27. Caspar David Friedrich
Ale popojděme... 
Co je tu ještě nápadné: rozměry staveb, sloupů, kleneb i otvorů ve stěnách. Pro normálního současného hobita, jakými jsme my všichni (bez urážky), se tyto rozměry zdají být až... neslušné: z hlediska výstavby to není racionální, ale příliš drahé a příliš pracné, a z pohledu uživatele je to zbytečné a nehospodárné. Příbytek s tímto "větráním" není ani ve středomořském klimatu aktuální. V zimě to nevytopíte a v létě tu není úniku před sálajícími paprsky slunce.
Ovšem pokud vysvětlení o radikální změně klimatu vypadá přesvědčivé, pak všechny ostatní otázky zůstávají bez odpovědí.
Nabízejí se dvě verze: buď stavitelé byli velikány, a v tom případě stavěli podobné stavby levou zadní. Jenže pokud byli velikány, kde jsou jejich ostatky? Všechny nálezy obřích koster, a dokonce i prstů nebo zubů, jsou údajně falzifikace. Neexistoval prý na zemi humanoid neobvyklých rozměrů, samozřejmě kromě ojedinělých exemplářů. A pokud snad existovali, pak jak se jim podařilo evakuovat se všichni do jednoho, a nikdo nezapomněl na své pantofle nebo podprsenku?

Následují reprodukce obrazů velkého Huberta Roberta, podle mého - Jurije Robertoviče, kterého považují za žáka velkého Piraneziho.

28. Hubert Robert, Ancient temple, 1787
Ano, máme v oblibě stavět něco významného, objemného, co má vliv na psychiku malého člověka. Třeba budovu Moskevské státní univerzity (Lomonosovovy), nebo „Fisht“-Arenu v Soči. Ale většinou stavíme obvyklé bufety a ubytovny, z nedorozumění nazývané "domy".
A to máme:
- školy a instituce pro vzdělávání;
- jednotné standardy (celou síť vědeckých institucí), bez kterých se ve velkém měřítku stavět nedá;
- těžební, surovinový a energetický průmysl;
- průmyslovou výrobu stavebních materiálů, nástrojů, přípravků, strojů a zařízení;
- propracovaný systém dopravy a komunikací;
- komunikační systém;
- centralizované finanční a rozpočtové sféry;
- jednotný systém řízení (centralizovanou moc).

29.
Při absenci třeba jen jediné z uvedených podmínek, není výstavba ve velkém měřítku možná. Ale dokonce i pro jejich existenci je nutný systém pro sběr, analýzu a hromadění vědeckých poznatků.
Z toho všeho vyplývá, že se tu potýkáme s nemožným. Se znalostmi, které nás předběhly. A to nás tlačí svádět to na mysticismus. Přiletěli mimozemšťané, podělili se o technologie, nebo přiletěli bohové, učili lidi... A tak dále.

30.
31.
33.
34.
35.
Obě verze se mi nelíbí. Nejsem proti existenci jiných ras, takových jako Atlanťané, Hyperborejci nebo Lemuřané, ale nejsem si jistý, že existovali ve stejném světě nebo dimenzi s námi. Přesněji, mám pochybnosti o tom, že jsme s nimi mohli být v kontaktu ve fyzické rovině. My spolunažíváme s miliony forem života, které jsou opravdu všude kolem nás, ale nepotkáváme se, nevidíme je, neslyšíme, nemluvíme s nimi, jednoduše "nejsme na drátě".
Takže aniž bych odmítl všechny ostatní verze, vidím jako reálné: Vše, co je zachyceno na obrazech, postavili přece jen naši předkové, jen jejich úroveň rozvoje je nesouměřitelná s tou naší. Jsme pro ně divoké opice. Schopné, rychle se učící, ale přesto jen obyčejná domácí zvířata, jakými jsou pro nás kočky nebo psi. Jen mnohem užitečnější. Umíme se o sebe sami postarat, ano a ještě nakrmit pány. Kočky nás nekrmí a neoblékají, spíše naopak, jsme pro ně otroci, my krmíme je.

36.
37.
Risknu si učinit prohlášení, které může někdo považovat za xenofobní, ale to je jeho problém. Představte situaci: zítra se Erdogana rozhodnou potrestat za to, že zradil ideály západní demokracie a prodal se za levný ruský plyn. Následuje okamžitá barevná revoluce v Turecku, povstání Kurdů, invaze ISIL a na jihu Evropy plane požár války, ve srovnání s nímž budou události na Donbasu jen bojem nanajských chlapečků.
Začíná skutečná "horká" světová válka, v níž se svět změní v ruiny. Přeživší hobité zůstanou bez elektřiny, počítačů, telefonů a flešek s encyklopediemi a manuály typu "Jak vypěstovat pšenici" nebo "Jak vyrobit železo a vykovat z něj nožík, s jehož pomocí se lze podříznout, abych netrpěl", a znova se objevují způsoby lovu bez střelných zbraní. A všechno začíná zase od nuly.
Zároveň však na Čukotce si nadále žije národ, který o této válce vůbec nic neví. Jako předtím bude chovat jeleny a jíst je. A to je vše... Vy si vážně myslíte, že se tento kmen někdy vyvine do bodu, kdy bude potřebovat letadla, lodě a počítače? Tůdle! Tisíce let jedli jeleny a budou je jíst i nadále, protože nic jiného nepotřebují! Ne proto, že jsou hloupí, jen jsou "mimozemšťany". Je jim TAK dobře. Mají jiné životní hodnoty a vědí o tom, co je to štěstí, nikoli z pitomých knížek a filmů, ale od Boha Stvořitele! Jsou sjednoceni s tímto světem, ale my ne. Potřebujeme něco stavět, přitom však nechápeme, že postavíme-li jedno, zabíjíme tím jiné.

38.
39.
Zajímalo by mě, co je to tam vpravo nahoře. Není to podstavec sochy samotného Kolose, podle nějž je pojmenováno KOLOSEUM?
Zkusme si pohrát se slovy. KOL-OS. UM se nepočítá, protože to je podle latinských zvyklostí umělé zakončení neznámého cizího slova. Existoval nějaký KOLOS a podle latinských zvyklostí – KOLOSS+UM.
Co znamená v ruštině slovo KOL/KOLO? Kruhový, kulatý objekt nebo otáčení (kolo, kolotoč, kolovrat, atp.), k němuž má blízko slovo OSA (rusky „OS“)! Pokud KOLO je šíře chápaný pojem označující kruh, kružnici, pak OS/OSA, je něco v jeho středu - kolík/čep/kolíček. Nabízí se tu tedy asociace s klasem, protože žitný nebo pšeničný KLAS (rusky „KOLOS“) měl archaicky důležitý význam, což je pochopitelné - chléb. To znamená, že Kolos, jehož socha se nacházela poblíž Kolosea, ve městě, jež dnes nazývají Římem, zjevně nebyl nějakým duchem nebo bohem vody nebo ohně.
A... To znamená…
Ne, neposílejte mě do knihovny, abych tam studoval chytré knihy. Vše mám pročteno mnohokrát a před mnoha lety. Kdo nepochopil, přečtěte si znovu úvod článku.


- pokračování -

Andrej Golubjev
http://kadykchanskiy.livejournal.com/321910.html
http://kadykchanskiy.livejournal.com/322089.html

překlad: Vlabi
grafika: nenimito

poznámka:
Obrázky naleznete na výše uvedeném blogu autora v plném rozlišení.


©)2017 myslenkyocemkoli.blogspot.com
Článek je povoleno publikovat v celé a nezměněné podobě s uvedením zdroje.

26 komentářů:

 1. Pekný článok, len by som zamenil slovo (chovali) jeleny za (chovali) soby. Už som sa s touto zámenou stretol vo viacerých prekladoch... Sob je jediná možná obživa pre severne žijúce kmene, ich uspešný chov je doslovne otázkou života a smrti - naproti tomu chov jeleňov je asi len o biznise...
  to len tak na okraj. Vdaka za preklad.
  Miki

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Miki,
   i mě to v textu zarazilo, nicméně autor nepoužil výraz "северный олень", ale pouze "олень", takže jsem jeho volbu respektovala. Ale díky za upřesnění. :-)

   Vymazat
 2. Moc děkuji za překlad VlaBi:-) A samozřejmě se těším na pokračování!
  Ono to podle mne souvisí i těmi "vědeckými letopočty". Třeba někdo možná pochopí, že ona Renesance byla skutečná Antika a nikoliv "návrat k ní" i současně se "starověkým" Egyptem, jen se nám snaží namluvit, že tato období mají mezi sebou stovky nebo tisíce let. A že pan Fomenko i Newton (http://www.gutenberg.org/files/15784/15784-h/15784-h.htm) byli celkem blízko tomuto pochopení zmatení letopočtů. I to, proč byl zaveden "nový" Gregoriáský kalendář.

  Minulý týden jsem se toulal v okolí Moravské brány, tak třeba kdyby někoho zaujaly mé trohu zvláštní postřehy... https://podkozibike.rajce.idnes.cz/MoravskaBrana/
  nenimito

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. nenimito,
   tak tohle jsou tedy superúlovky!!
   V sérii letopočtů mě obzvlášť dostal ten s datem 1716, kde je možné porovnat obě "jedničky". Jasně je vidět, že ta první není číslice, ale písmeno.
   A ty betonové desky pod Helfštýnem taky nemají chybu. :-)
   Už vím, kam příště vyrazím. Díky za inspiraci!

   Vymazat
  2. VlaBi,
   určitě není za co:-) Vem si pevné boty se vzorkem, není to úplně procházka. Tyhle jsem objevil na N 49° 31.055 E 017° 37.419, ale myslím, že pokud by člověk měl čas a dostatek fyzičky bloudit ve svahu, tak tam možná ještě něco bude.... A na okolních domech, zahradách i hradu je vidět, že to je velmi dobrý stavební materiál:-)
   nenimito

   Vymazat
  3. Některé fotky silně připomínají desky u Karlštejna.... Dobrý tip na výlet, Nenimito.

   Vymazat
  4. A ty kostelní interiéry jsou odkud?

   Vymazat
  5. Ty zvony mají vystavené v Přerově na zámku s vyhlídkovou věží.
   https://mapy.cz/turisticka?x=17.4509916&y=49.4551492&z=18&source=base&id=1723129
   Ty kamenné desky mají v dřevěném kostele sv.Trojice Val.MeziŘíčí, ale měl jsem stěstí, že tam zrovna něco řešili a pustili mne dovnitř. i když by mne zajímalo spíše, co je pod tím.
   https://mapy.cz/turisticka?x=17.9639641&y=49.4713964&z=17&source=base&id=2071011
   A pokud se tam budete toulat, doporučím ještě navštěvu v Teplicích nad Bečvou, i když tam není nic úplně "zajímavého", je tam aragonitová jeskyně, celkem veliká a naproti propast, prý se doměřili přes 400m, pak už nebylo nic, co by hlouběji potopili:-)
   https://mapy.cz/turisticka?x=17.7481428&y=49.5320561&z=18&source=base&id=1712634
   Popř. Hostýn a Kelčský Javorník
   https://mapy.cz/turisticka?x=17.7239064&y=49.3829444&z=14&source=base&id=1701672
   Ony vůbec ty kopečky mezi Přerovem, Zlínem, Vsetínem a Hranicemi jsou pro mne zvláštní. Určitě se tam vrátím trochu bloudit a hledat:-)
   Připomínají mi trochu Českou kanadu...
   https://mapy.cz/turisticka?x=17.9575590&y=49.4439508&z=16&gallery=1&source=base&id=1718990
   nenimito

   Vymazat
  6. WhitelikesnowandcoldlikeWinter31. srpna 2017 21:12

   Ten první ( či poslední ) snímek s nápisem je " védické " písmo....
   Zase mohu jen všem poděkovat za skvělý článek a práci kolem....
   Díky moc,ať se daří v hledání ...

   Vymazat
  7. Zdravím, čekal jsem, jestli se někdo na ten nápis ozve:-)
   Je totiž odjinud. Po cestě z Moravy jsem se stavil na chvilku u Lubné, protože jsem se chtěl podívat do okolí, kde si myslím, že se nachází ta "slovenská" Měsíční jeskyně. Už jsem o tom psal v komentáři u http://myslenkyocemkoli.blogspot.cz/2016/05/mezikontinentalni-podzemni-tunely-1.html
   Tenhle "šutr" s nápisem byl pod Lubenským kopcem ve směru k Vopařilovy jedli.
   Navíc jsem zjistil, že nejsem sám, kdo si myslí, že ta jeskyně není na Slovensku.
   http://www.matrix-2012.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=152:tajemne-podzemi-na-slovensku-i-v-echach&catid=79:podzemni-zakladny&Itemid=96
   nenimito

   Vymazat
 3. Nedavno som sledoval v TV dokument o Akropole. Zvlast ma zaujal Partenon. Nielenze je to uzasna megaliticka stavba, ale je to aj vedecky skost. Navonok vo vizualne dokonalej sumernej stavbe, nebolo sumerne temer nic. Vsetko opticky vyzeralo, ze ma rovnake rozmery a uhly, ale v skutocnosti bol skoro kazdy kusok stavby iny. Neviem kto Partenon postavil (vraj 447 az 406 pnl), ale technika stavby je bud robena spontanne, teda kontrolou od oka po kazdom piliere, alebo to niekto tak naprojektoval na zaciatku. V druhom pripade ide o vyspelost dnesneho typu, ak nie este vyssej urovne. Na dobu, kde vraj ludia robili vsetko holymi rukami je Partenon jemne povedane zazrak.
  Mal som stastie vidiet nazivo viacero megalitickych stavieb a vzdy som nad nimi krutil hlavou. Neskutocne veldiela. Neviem kto a kedy to postavil, ale musela to byt velmi vyspela spolocnost. Zial, podla mna, tu spolocnost niekto pochoval a to najskor nejakym zakernym sposobom, ktoremu sa nevedela branit. Lstou ci podvodom, pretoze zoci voci s moznostou pripravy, by nemohli prehrat. Dalsou moznostou je prichod cudzincov, nasledne premiesanie sa a geneticka degeneracia. Ale popritom aj pochovanie nepohodlnych.

  Mne sa letopocty nezdali uz na zakladnej skole. Ked stanovili novy kalendar, ako to urobili? Povedali si, ze dnes je 1.1.300 alebo ako? A ked uz 300 bolo, vratili sa spat alebo naopak nejake roky pridali? A co ak sa letopocty prekrývali? Tak sa dali ziskat alebo ubrat roky.
  Ked sa pozriem na minulost 70 rokov dozadu, lebo tu si clovek mohol cez svojich blizkych este overit, doslo vo dvete k ohromnym zmenam. Na zaciatku 20.stor. bolo na svete este asi 30% populacie bielej a dnes je to pod 10%. Kedy vlastne doslo k stretu ras? Akoto, ze podla historie boli tisice rokov rasy od seba a naraz sa za par storoci vsetko pomiesalo? A popritom sa clovek prechadza medzi megalitickymi stavbami, ktore su vraj tisice rokov stare a hovori si, "Stavali tak ohromne stavby a nepoznali svet? Nevedeli, ze na svete su aj ine rasy a preto zili oddelene? Nedava to zmysel.
  Milan

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ono je to trochu složitější, alespoň podle tety Wiki. Třeba mne někdo nařkne z vytrhování z kontextu, ale vložím pár řádků, pro zajímavost.
   Juliánský kalendář je kalendář, který v roce 46 př. n. l. zavedl Julius Caesar. Juliánské datum je definován jako počet dní (tj. úseků dlouhých 86 400 sekund), které uplynuly od poledne světového času dne 1. ledna roku 4713 př. n. l. podle proleptického Juliánského kalendáře (případně též 24. listopadu 4714 př. n. l. podle proleptického Gregoriánského kalendáře).
   Julius Caesar začátek roku přesunul z 1. března na 1. leden. Rok 708 A.U.C. (46 př. n. l.) pak byl prodloužen o 85 dní na 445 dní a byl proto nazýván rokem zmatků.
   V roce 1582 se namísto juliánského kalendáře začal postupně používat k. gregoriánský. např. Rusko až v roce 1918, poslední zemí, kde se juliánský kalendář používal, bylo Řecko 1923. Gregoriánský k. je oproti juliánskému k., který opravil, významně přesnější v průměrné délce roku.
   - (Že by byli fakt takt hloupí a neuměli si to spočítat? Nebo stalo NĚCO?)
   Islámský kalendář byl zaveden chalífou Umarem roku 637. Jeho počátek byl stanoven na rok 622 (hidžra). Dne 4. října 2016 podle islámského kalendáře začíná rok 1438. Jeho rok má 354 dnů a je o 11 dnů než G.k. Přibližně jednou za 33 let se rozdíl mezi letopočty sníží o jeden rok.
   G – gregoriánský kalendář, I – islámský kalendář
   Systém Anno Domini byl vyvinut mnichem Dionysius Exiguus v Římě r.525 jako jeden z výsledků při výpočtu data Velikonoc. Ve svých velikonočních tabulkách Dionysius přiřadil rok AD 532 k roku 284 vlády císaře Diokleciána. I když nikde ve svém výkladu ohledně svých tabulek Dionysius nevztahoval svou epochu k jiným datovacím systémům, ať už konzulskému, olympiádám, rokům od stvoření světa nebo rokům vlády Augusta; ještě mnohem méně je vysvětlen a ospravedlněn datový základ systému. Blackburn & Holford-Strevens a další krátce uvedli argumenty pro roky 2 př. n. l., 1 př. n. l. nebo 1 n. l. jako roky určené Dionysiem pro narození nebo vtělení.
   - Čili až r.525n.l. Dionýsos zavádí křesťanský letopočet (viz rok 1 n. l.). Do té doby byl používán letopočet Diokleciánovy éry (Anno Martyrum) - viz rok 284
   Tak, a kdo se v tom vyzná?
   A to tam nemám čínský, májský, etiopský, koptský, nemluvě o ....... letopočtech:
   byzantský letopočet - počítal se od 1. září 5508 př. n. l., stvoření světa (vypočteno podle údajů o věku jednotlivých osob v Bibli). - stejné se Slovanským?!
   astronomický letopočet - počítá se od 1. ledna 4713 př. n. l., doby, kdy se setkává několik astronomických cyklů. Počítá se ve dnech, měl by se nazývat proto „denopočet“.
   židovský letopočet - počítá se od 7. října 3761 př. n. l., zkratka AM, Anno mundi čili "roku světa" (vypočteno podle údajů o věku jednotlivých osob v Bibli).
   mayský letopočet - počítal se od 13. července 3114 př. n. l. konec 4. věku.
   starořecký letopočet - počítal se od 1. července 776 př. n. l., konání prvních olympijských her.
   římský letopočet - počítal se od 21. dubna 753 př. n. l., založení města Říma (označuje se ab urbe condita).
   křesťanský letopočet - počítá se od 1. ledna roku 1 n. l., dodatečně vypočteného roku narození Ježíše Krista (zkratka AD, Anno Domini čili léta Páně, zkratka LP)
   starý arménský kalendář - počítá se od 11. července (po úpravě ve 12. století od 11. srpna) roku 552
   islámský letopočet - počítá se od 24. září 622, Mohamedova útěku z Mekky do Medíny (tzv. hidžra)
   Opravdu se v tom někdo orientuje?:-)
   nenimito


   Vymazat
  2. Zaujimave citanie. Zial, ani boh sa v tom nevyzna. Ak sa vek archeologickych nalezov urcuje tak, ako sa urcovali letopocty, potom amen tma.
   To, co mi pri vyklade historie chyba je logicka nadvaznost. Po staroveku tu zostali ohromne stavby, ale podla vykladov dejin staroveke civilizacie oddelene oceanmi o sebe ani nevedeli, i ked megaliticke stavby su vsade po svete. Este divnejsie vyznieva ohromny rozdiel vyspelosti stredovekych a prvotnych novovekych Europanov, ktori v pocte par stoviek zaberali po svete cele civilizacie. A to boli v Strednej a Juznej Amerike tiez megaliticke stavby, nad ktorymi si este aj dnesna veda lame hlavu, ako ich postavili.
   V kambodzskej dzungli najdu Angkor, doslova velkomesto, povedia k tomu, ze ma asi 500 rokov, postavili to Khmeri a dalej ticho. V skutocnosti vsak nikto nema ani potuchy, kto, kedy a ako to postavil aj s tou meganadrzou.
   Tisice rokov sa ludia podla historikov stretavaju a nie a nie sa pomiesat. Cistokrvnu vyslachtenu fenu clovek na ulici na chvilu strati z oci a vrhne poulicnu zmesku. Cim to asi bude?
   Milan

   Vymazat
 4. Obrázky pyramíd (č. 20,21,24 a 25), proporcionálne iné ako v Egypte (spomínam Egypt, pretože sú najznámešie...), čo ak sú proporcionálne "naladené" na zemepisnú šírku v ktorej boli postavené, aby fungovali čo najefektívnejšie?
  Vo videách od My Techno Lab sa spomína najvhodnejšia zem. šírka (dúfam, že píšem správnu) niečo okolo 30˚. A Egyptské pyramídy sú oproti týmto "nízke". Cheopsova pyramída má cca 147m výšku a hranu základne cca 230m (pomer zlatého rezu).
  Tiež ma zarazilo, že hieroglif pre pyramídu - zdroj wiki https://sk.m.wikipedia.org/wiki/Egyptsk%C3%A9_pyram%C3%ADdy#  (hneď hore na stránke) má podobu pyramídy na obrazoch. Ak Egypťania zobrazovali pyramídu znakom vzľadu vysokej pyramídy a stavali ich z proporcionálne nižšími vrcholmi, logicky mi príde, že najprv sa musel stavať typ z vyšším vrcholom a v inej zem. šírke...  A neskôr, keď sa začali stavať v zem. šírke Egypta, museli ich proporcionálne prispôsobiť.
  Alebo je možnosť, že ich výška súvisí z druhom (typom) energie čo spracovávali (tak ako máme množstvo druhov antén - každy typ je na iný prímač či vysielač). Môžu byť univerzálne, ale i špeciálne na jeden druh vysielania (prijímania). 

  A ešte hra so slovíčkami, pyr-amida. Pyr - odzadu ryp, hora Říp? (obdobne Rím - Mir) ale to už je možno pritiahnuté za vlasy :-) i keď podobnosť kopca pod pyramídou v Majdúne a Řípom...   

  https://sk.m.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Meidoum03.jpg - pyramída v Majdúme

  https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Soubor:Rip_vychod_Karel_Liebscher.jpg - Říp

  anomálie na Řípe by tomu možno aj nasvedčovali, že niečo podobné na ňom mohlo byť postavené... (mohlo...) a to že je plošina 400 (wiki uvádza rozpätie 260-456m) metrov nad okolitým terénom je tiež výhoda. Zaujímavé je, že tam je teraz postavená rotunda (kruhová stavba) s kužeľovou strechou. Kužeľ - ihlan... Ak má (mal) kostelík ešte nejakú funkciu, a stačila na to jeho "veľkosť" (alebo skôr "malosť") iný druh stavby (pyramída s vysokým typom vrcholu) tiež nemusel mať (alebo skôr - nepotrebova) proporcie napr. Bosenskej pyramídy. V článku uvedených obrázkoch majú vysoké pyramídy akú výšku? V porovnaní s ľuďmi cca 10 - 20 metrovú výšku??? Naše betónové stĺpy el. vedenia majú okolo 7 metrov. Základňa je (môj odhad) dva krát menšia ako výška (možno aj viac) To znamená že by mala šírku na zemi 5-10 metrov prípadne opäť zlatý rez ale v opačnom pomere oproti Egyptským pyramídam...
  Miki

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Rozměry římských pyramid - viz Cestiova pyramida v Římě.

   Vymazat
  2. Cele je to zaujimave, no rad by som prispel istou davkou racionality. Tento styl - zaner malovania nazvali capriccio, avsak evidentne nebol velmi rozsireny. Podarilo sa mi dohladat len styroch umelcov co sa mu venovali. Istotne nejaky este budu (ale asi nie velmi znamy), ale je to malo na to, ze by sme mohli hovorit o skutocne nejakom realistickom zobrazovani skutocnosti. Zvlast, ked uvazime, ze v ich dobe zilo a prirodu a zaroven mestsku architekturu stvarnovalo malbou mnozstvo ich umeleckych/maliarskych sucastnikov.
   Druhu poznamku by som venoval Paolo Paninimu - v texte clanku je napisane "jak mohl člověk (Giovanni Paolo Pannini) zobrazit „domnělé“ pyramidy a egyptskou stélu v Římě, když zemřel sedm let před „odhalením“ egyptských pyramid a této stély?!!!" Paninni zil v 1691 az 1765 v Taliansku. Pyramidy a egyptska kultura neboli v europe vobec nezname napr. 4 az 7 kriziacka vyprava, iste uznate, ze takto prenikalo do europy mnozstvo informacii v roznej podobe a z roznych zdrojov. Mimo to, z ludi co sa vyrazne zaujimali o Egypt pred narodenim alebo pocas narodenia Panniniho spomeniem namatkovo, profesora z oxfordu Johna Gravesa, jezuitu Athanasius Kircher, mimo ine povazovany za "otca" egyptologie, alebo dalsi jezuita Claude Sincard 1677-1726 velmi dlho pobyval v Egypte, dokumentoval hrobky a chramy a pod. A da sa najst podla dobovych vyobrazeni, knih a pod. mnozstvo indicii, ze egyptske artefakty a kultura pre vzdelancov tej doby nebola neznama. Pannini sa pohyboval medzi ludmi a spolocnostou ktora mala tieto informacie, knihy, bola vzdelana a tak evidentne mal k nim pristup. Domalovat egyptsku stelu z umeleckeho hladiska a zvlast ak mu to zapadalo do koncepcie obrazu predsa nie je problem. Urcite ju videl niekde v knihe ci uz jedneho z menovanych alebo nejakeho ineho autora.
   Inak samozrejme s pocitanim a zapisom rokov (sposob zapisu)je to vskutku vseliako. Tam by som skor bol otvoreny myslienke, ze doslo k posunu a urcitej falzifikacii. Je prilis vela anomalii a istotne vela veci je cielene vykonstruovanych, zmenenych.

   Vymazat
  3. Miki, ještě něco k pyramidám....
   Pyramid - oheň uprostřed (piramis)
   http://www.honzazkrkonos.cz/?page_id=1607
   A CO je tedy mastaba, CO je vlastně pyramida, CO by mohl být zikkurat, a co z čeho asi taky mohli přestavět. Kdy, proč a kvůli čemu:-)
   nenimito

   Vymazat
  4. Nenimito, ďakujem za link.
   Z čoho sa to prestavalo? Beriem to celé tak, že najprv bolo (alebo skôr stále je) 'vedenie' (od slova vedieť) a až potom sa vytvárali - vyrábali rôzne 'nadstavby' na umocnenie - toho niečoho, po čom teraz pátram(e) a dumám(e)... Len my, aby to bolo celé 'zábavnejšie' pátrame z opačnej strany. K technológii priraďujeme činnosť. Neviem to dnes akosi viac rozpísať a tiež netuším či sa chápeme... snáď hej :-)
   Miki

   Vymazat
  5. Myslím, že cíl bude stejný:-) Jen každý máme jinou cestu, tu svou.
   Celkem zajímavé jsou texty o pyramidách v Gíze z bájí a pověstí:
   https://ulozto.cz/!fpF6zVMvaIQy/valkaupyramid-rtf
   Pokud si to přečteš a přiřadíš si k oněm "bohům" SLOVAnská jména bohů, kde podle mne Ninurta je Perun, Enlil je Odin(Один), Adad je Arij, pak to pátrání z druhé strany - reverzní inženýrství - by podle mne nemuselo být moc bezpečné. Podle mne tyhle "věci" magie a technologie vymýšleli právě "Hadi - Draci", SLOVAné uměli tvořit myšlenkou, nepotřebovali technologie magie, měli SVĚTLO a z něj tvořili.
   Tím netvrdím, že nám dnes nemohou být k užitku, ale problém bude ten, kdo je bude ovládat, jak a k čemu:-)
   nenimito

   Vymazat
  6. Domnívám se, že názvy SVĚTLO, TEMNÁ SÍLA jsou jen rozlišení ENERGIE dle toho, pro jaký účel je využita. Stejně jako ČERNÁ MAGIE, BÍLÁ MAGIE jsou jen rozlišení dle účelu použití této energie určitými postupy - magií. Je jedna energie, jedna magie, jen entity (ne jen lidé) jí dávají zabarvení dle svého "stavu mysli".
   Naší snahou by mělo být "to prokouknout", prozřít, probudit se či jak se tomu různě říká. A být.
   Howgh. V obou významech. :-)

   Vymazat
  7. Keď som začal čítať text ,Valka u pyramíd' prišla mi do súvisu ,Pieseň o perle' - neviem prečo... Mal som odkaz na film ''Raduga'' (Ra-duga) od p. Zdeňka Bričkovského, tak som ho dnes pozrel. Dokumentarny film o jazyku. O tom čo obsahuje. O Našej Ceste. O hľadaní p-Ra-vdy ''...v sebe ju najskôr musíme objavit''. To mi pripomenulo vyšívanú dečku (???) obrus? na stene za vodovou lavičkou u pratety ''Nehľadaj šťastie v cudzine, nájdeš ho doma v rodine.'' Obrátiť pozornosť dnu. Ak spoznám sám seba, začnem vidieť súvislosti aj vonku. V podstate sa v ňom hovorí všetko o čom viem - ale! uvedomil som si viac vetu že myšlienku je potrebné vysloviť (napísať) aby sa ''zhmotnila'' až potom sa s ňou dá efektívnejšie (určite je na to lepší výraz) narábať - alebo možno lepšie by bolo napísať - potom sa s ňou dá pracovať (myšlienkou).
   Miki

   Vymazat
  8. Myslím, že bude spíše Prav-Da, co souvisí se světem slovanských bohů.
   Znám pouze Michael Raduga - napsal celkem hezké Pohádky o Fazilandu.
   Film už tahám, děkuji:-)
   nenimito

   Vymazat
 5. Ahoj všem, článek o podzemních tunelech na slovensku někdo ze záhadný důvodů nejspíše smazal, odkaz který je v komentářích nefunguje. Naštěstí je internet cholostivá věc a podařilo se mi dohladat archivovaná data webu matrix2012. Přikládám funkční odkaz na článek :) Aby tyto věci nepřišly v zapomnění. https://web.archive.org/web/20140719142742/http://www.matrix-2012.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=152:tajemne-podzemi-na-slovensku-i-v-echach&catid=79:podzemni-zakladny&Itemid=96

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. ... byl někdo hodně rychlej... už ani tohle nefunguje:-)
   anebo něco dělám špatně. Anebo do něčeho ten článek fakt "píchnul".
   Nemá to někdo uložené? Že by to pro zajímavost hodil na net nebo na Ulož.to?
   nenimito

   Vymazat
  2. Nenimito, mně to v Chromu jde. Tak pokud to nerozchodíš, tak jedině, že bych to poslala v .pdf Michalovi/Vlabi, ať můžou posílat dál dalším.

   Vymazat
  3. Alexandrie, už mi to taky jde, ale včera večer mi to hlásilo chybu, tak nevím. Asi něco mezi židlí a klávesnicí...
   Děkuji:-)
   nenimito

   Vymazat

Žádáme diskutující o slušnou formu při vyjadřování. Odkazy bez krátkého popisu, oč se jedná, budou mazány. Anonymní komentující žádáme o podpis (nick). Útoky vedené v osobní rovině nejsou povoleny.
Názory v diskuzi se nemusí shodovat s názory redakce blogu.