1. 5. 2017

PODVOD JMÉNEM TUTANCHAMON 1

Pochybnosti o pravosti tohoto slavného nálezu se odbornými kruhy šíří už řadu let. Podívejme se tedy pod kritickým úhlem na dostupné informace o jeho historii i na výzkum mumie a nalezených artefaktů.
Jedním z prvních, kdo zapochyboval o pravosti slavné hrobky, byl Konstantin Smirnov, který v časopise Technika mládeži v roce 1998 publikoval stať na toto téma. Stejné problematice je věnována také kniha Johna O'Farrella „Tutanchamon: Podvod, nebo skutečnost?“ V tomto článku dále vycházíme i z informací v knize V. Bacaleva a A. Barakina "Tajemství hrobky krále Tutanchamona". Některá zde uvedená fakta však dosud nebyla zveřejněna nikde nebo alespoň nebyla dostatečně objasněna.

Údolí králů na počátku 20. století
Tam, kde sedí hlouček dělníků, jednou bude vchod do nejnavštěvovanější hrobky světa

Začátkem první světové války bylo prakticky celé egyptské Údolí králů překopané, ale britský archeolog a egyptolog Howard Carter, pozdější objevitel Tutanchamonovy hrobky, měl údajně nevysvětlitelné nutkání najít faraonův hrob a podařilo se mu přesvědčit lorda Carnarvona, aby ho v jeho snaze sponzoroval. A to bez ohledu na ujišťování známých archeologů T. Davise a G. Maspera o marnosti takových pokusů.
Pohled na Údolí králů učinil na lorda Carnarvona depresívní dojem. Dno údolí bylo zavaleno obrovskými hromadami suti, mezi nimiž zíraly černé díry do otevřených a vykradených hrobek vyhrabaných v podloží skal. Odkud začít? Snad ne odhrabat a vyvézt všechen ten štěrk?
Carter však kupodivu přesně věděl odkud začít. Mezi třemi hroby – Seta II. Mernepta a Ramsese VI. – si na základě zkušebních výkopů stanovil nejpravděpodobnější místo další hrobky. Jeho měření se ukázala být natolik přesná, že hned prvním kopnutím krumpáčem se ocitl v místě, kde se nacházel první stupínek schodiště vedoucího do tehdy neznámé hrobky, o níž až za dlouhých šest archeologických sezón, během nichž se hromada sutin odklízela, Carter veřejnosti slavnostně sdělil, že od samého začátku hledal - a nyní nalezl - zcela konkrétní hrob, a to hrobku faraona Tutanchamona. Podivné při tom je, že před Carterem jméno Tutanchamon nikdo neslyšel. Faraon s tímto jménem není v žádném seznamu králů, a to znamená, že pokud vůbec žil, pak byl tak nevýznamný, že staří Egypťané nepovažovali za potřebné památku o jeho vládě vůbec zaznamenat. Vypadá to tedy asi tak, že Carter, ukázav na první hroudu suti, na níž narazil, našel přesně to, co hledal – nepatrnou jehlu v obrovské kupě sena, o jejíž existenci navíc nikdo neměl ani tušení.
To je první unikátní vlastnost hrobky Tutanchamona, kterých však bude následovat ještě celá řada. 

Pečeť hrobky Tutanchamona
Obrovské množství materiálu bylo po letech odklizeno, byly otevřeny dveře do první komory s uloženými dary a nic tedy nestálo v cestě otevření samotné hrobky. To se však pod nejrůznějšími záminkami odkládalo. Poprve v historii se tu naskytla pravděpodobnost nalezení nedotknutého královského hrobu, a v důsledku toho tu samozřejmě panovalo veliké pokušení okamžitě otevřít zapečetěné druhé dveře. Ale archeolog nedůtklivě trval na dodržení vědeckého postupu: oznámil, že z hrobky se budou vynášet předměty nalezené v první komoře až po té, co budou přijata všechna myslitelná opatření pro jejich záchranu! A jen přípravné práce k tomu trvaly další dva měsíce…
Nakonec se tedy konečné otevření nevelkého hrobu protáhlo na 6 let, což je ve světové praxi naprosto unikátní případ. Současně s vykopávkami se totiž kladla železnice až bezprostředně k hrobce a v Káhiře začali k Egyptskému muzeu přistavovat zvláštní křídlo na uložení nové expozice. Velmi zvláštní prozíravost, obzvlášť když uvážíme, že množství exponátů v té době ještě nemělo být vůbec známé…
Když Carter vyčistil první komnatu a byl připraven rozdělat zeď „Zlaté síně“, byli ze všech, kdo chtěl být této významné události přítomen, dovnitř vpuštěn pouze korespondent The Times. Carter s tímto deníkem uzavřel smlouvu na exkluzivní informace o vykopávkách, proto to byl jen tento americký novinář, kdo mohl zachytit první průzkum hrobky krok za krokem:
„Carter odstranil zámek a otevřel dveře, takže jsme byli schopni rozeznat uvnitř velké vnější archy, která měla 12 stop na délku a 11 na šířku, druhou, vnitřní archu s podobnými dvojitými dveřmi s ještě nedotknutými pečetěmi. Teprve později jsme se dozvěděli, že zde byly celkem čtyři takové zlaté archy, vložené jedna do druhé jako v sadě čínské vyřezávané krabice, a pouze v poslední, čtvrté, byl uložen sarkofág. Ale to jsme mohli vidět zase až po dalším roce.“
… což sám Howard Carter vysvětlil takto:
„Najednou jsme cítili, že vstupujeme na zakázané území; ten tísnivý pocit ještě umocňovala lněná obinadla splývající z vnitřní archy. Zdálo se nám, že se před námi objevil duch zesnulého faraóna, a že se před ním musíme sklonit. V tu chvíli jsme ztratili veškerou touhu odhalovat cokoli tisku.“
Carter tedy zahrál na svoji obvyklou notu a opět – pokolikáté už! – se snažil získat čas: "ztracenou touhou" a "tísnivým pocitem" dramaticky odůvodnil skutečnost, že průzkum hrobky se opět odkládá.

------- 

Po mnoha zdrženích však nakonec k otevření a zkoumání nálezu došlo. A výsledky?
Názor uznávaného britského egyptologa a filologa Alana Gardinera o významu nálezu Howarda Cartera:
"Tento objev přidal trochu k našim znalostem o tomto historickém období. Pro filology však byla hrobka zklamáním, neboť se v ní nenašly žádné nové (písemné) důkazy. O samotném Tutanchamonovi nevíme nic, kromě toho, že zdědil trůn po smrti svého otčíma Achnatona a že vládl jen pár let a zemřel v mladém věku".
Poměrně kuriózní závěr; Tutanchamonova hrobka je v mnoha parametrech bezkonkurenční, a přitom v ní egyptologové nenašli nic, co by upoutalo jejich pozornost! Takže po prvotním obrovském nadšení postupně zájem opadl a sbírka předmětů z hrobky nebyla v následujících letech prakticky vůbec studována. Celé historické pozadí doprovázející Tutanchamona a okolnosti jeho pohřbu – pak bylo dílem fantazie samotného Cartera. Pokud oddělíme faktologický materiál spojený s Tutanchamonovým hrobem od těchto carterovských mýtů, dostaneme jen souvislý soubor podezřelých náhod a rozporů. Tak například egyptologům je známo, že 80 % artefaktů z hrobky nemá k Tutanchanovi žádný vztah, a to včetně jednoho ze sarkofágů, který byl podle všeho určen - ženě!
Britský archeolog Nicholas Reevse - jeden z mála, kdo se začal systematicky zajímat o obsah Tutanchamonova hrobu, píše:

„Našli jsme důkazy svědčící o změně nápisů na kartuších rakví a dalších předmětech. Na vnější schráně Tutanchamona pak je překvapivě obličej velmi podobný tváři Achnatona na jeho obrovské soše v Karnaku a nikoli často publikovaným půvabným tvářím z vnitřních schrán mumie Tutanchamona." (Což je vzhledem k velkým nejasnostem kolem místa posledního spočinutí krále-kacíře Achnatona jistě pozoruhodné - pozn. red.)


Jinde pak uvádí:
"Když jsem se podíval dovnitř [masky Tutanchamona], nemohl jsem uvěřit, co jsem tam našel! Na vnitřní straně masky byl tenký šev, jakoby obraz tváře byl dodatečně připojen k čelence masky, přičemž tato technika byla na tu dobu mimořádně nezvyklá…"

Pájení je patrné i v jiných místech masky. Švy byly na vnitřním sarkofágu provedeném ze zlata o síle 2,5 – 3 cm!
Ale ani této technologii - naprosto nezvyklé při výrobě masky a sarkofágu krále Tutanchamona - se nedostalo řádného vysvětlení! A ani zájmu...


Nedávno se vpodstatě náhodou také zjistilo, že i vous byl k masce připájen, což se však ve starověkém Egyptě provádělo výlučně pomocí čepů.
Reeves byl sice ohromen unikátním pájením, nicméně neméně unikátní fakt, že v hrobě neznámého mladého faraóna, který se ani nestačil zapsat do dějin, se našla více než stovka kilogramů zlata, ho neudivil...

-------

Zastavme se nyní podrobněji u dalších bezprecedentních zvláštností této hrobky. Střední rakev sarkofágu je zdobená kresbami typickými pro ženskou rakev! A i na faraonově pokrývce hlavy jsou jedinečné ženské atributy bohyně-matky. Najdeme zde dva symboly - kobru a supa:


Sup je totem bohyně Mut (Nechbet) symbolizující bohyni-matku. Jeden z příkladů jeho použití v případě pokrývky hlavy najdeme na fragmentu nástěnné malby v hrobce Nefertari: vlevo je bohyně Hathor (matka boha Hora), vpravo královna Nefertari s obětinami pro bohyni Hathor.


Kobra (ureus) na pokrývce hlavy faraonů symbolizuje příslušnost ke královskému domu slunečního božstva, které považovali za vládce starověkého Egypta, takže ureus nenese známky genderové – nosí ho na hlavě jak králové, tak i královny:

Kobra na pokrývce hlavy královny XVIII. dynastie a králů XXI. dynastie

Nicméně královny měly více než bohatý výběr symboliky vyjadřující královský stav a mateřství, jak je patrné na soše královny Teje, manželky Amenhotepa III. XVIII. dynastie.Jednu z nejkrásnějších ilustrací rozdílů v královské symbolice ukazuje obrázek vytvořený francouzskými umělci v Thébách během egyptského tažení Napoleona. Na něm je vlevo znázorněna královna-matka Ahmose-Nefertari, vpravo pak její syn Amenhotep I.:


Pokrývka hlavy Ahmose-Nefertari zahrnuje znak bohyně-matky Mut-Nechbet v podobě supa zakrývajícího hlavu královny a na něm stojí modius, na kterém je opět zobrazena Mut-Nechbet se dvěma kobrami. Pokrývka hlavy Amenhotepa I. je vystižena lakonicky: královská pokrývka hlavy s kobrou jako slunečním symbolem.

Jediný faraon, který měl na hlavě ženskou symboliku v podobě supa, je tedy - Tutanchamon!
Zvláštní...

kanopa s podobou Tutanchamona
zdroj:
http://andrew-vk.narod.ru/public/Tutanhamon/Tutanh.htm

překlad: Vlabi

(©)2017 myslenkyocemkoli.blogspot.com
Článek je povoleno publikovat v celé a nezměněné podobě s uvedením zdroje.

26 komentářů:

 1. Na túto tému odporúčam zhliadnuť videá Stephena Mehlera a 5 dielny cyklus Carmen Boulter - Pyramid Code, ktoré mnohé vysvetľujú ohľadom starovekej Khemitskej civilizácie (Egypt je iba prebratý grécky názov časti Memphisu). Al-Khem (alchýmia) sú vlastne Khemitské védy.

  Napríklad, faraóni boli ženy, neexistoval mužský faraón. Slovo faraón, je z Khemitského Per-Aa, čo znamená doslovne "dom urodzenej" - šlo o matriarchálnu spoločnosť. Žena bola faraón, jej manžel bol kráľ. Takisto sa len prekladom dá dokázať že pyramída nikdy neslúžila ako hrobka: Per-Ka (dom osoby (hrobka)), Per-Ba (dom duše (chrám)), Per-Neter (dom prírody (pyramída)) a Per-Ver (dom múdrosti (uni-ver-zita)). Mejnstrímová egyptológia prekladá Neter ako božstvo, ale ide o prírodu, dokonca aj latinské slovo je tomu veľmi blízko. Pyramídy (pyr-a-mid = z gréckeho oheň v strede) boli teda stroje a nie hrobky.

  Ďalej, Khemiťania delili cyklus Veľkého roka (26000 rokov) na 5 období (je tu určitá posadnutosť číslom 5). Kheper (úsvit), Ra (ráno/deň), Oon (poludnie/popoludnie), Aten (podvečer/súmrak), Amen (tma). Tento cyklus je zároveň v synchronicite s úrovňou ľudského vedomia (Oon/Aten ako maximum, Amen ako minimum). Rokom 2012 sa formálne skončil posledný Amen (Amun, Amon, Omon - existuje veľa skomolenín v priebehu vekov).

  Tut-Ankh-Amen (pôvodne však Tut-Ankh-Aten) bol posledným z línie Atenov. Za vlády jeho matky, Nefertiti, a jeho otca, Akhen-Atena, podľa astronomických ukazovateľov nastal čas presťahovania hlavného mesta z Karnaku do Heliopolisu. Bolo to obdobie, kedy kňažstvo Amen (Amun) už malo veľkú moc, ale obyvateľstvo stále vyznávalo staré tradície Atenov. Presťahovať hlavné mesto do Heliopolisu (liahne Amunov) by znamenalo občianskú vojnu. Nepresťahovanie zase porušenie zákona. A preto Nefertiti a Akhen-Aten zvolili zlatú strednú cestu a presťahovali centrum moci do Amarny, ktorá je presne na polceste medzi Karnakom a Heliopolisom. No Amunom sa aj tak podarilo vyvolať konflikt a zvrhnúť ich. Následne sa pokúsili kompletne ich vymazať z histórie a len vďaka zemetraseniu v Karnaku sa podarilo nájsť mozaiky z Amarny s časťami tohto príbehu. Mozaika bola použitá ako plnivo v chrámových stĺpoch. Tut-Ankh-Aten sa stal kráľom ako 9-ročný a ako bábka Amunov bol nútený si zmeniť meno na Tut-Ankh-Amen. Ako prototyp dnešného politika "vládol" iba 9-rokov a bol "zosadený" úderom zozadu do hlavy..

  s0lar

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Podle mne je celý "starověký" Egypt podvod a nejvíce ten Horní, ta líheň "božkých" Hadů, poloHadů a jejich potomků, kteří se neustále snažili dobýt a obsadit Dolní Egypt a Levantu. A nakonec se jim povedlo "vytvořit" a ovládnout celou západní civilizaci. Už jenom to "množtví" dynastií je podle mne nesmysl, kdy nějakému Králi(Karlovi, Ceasarovi, Carovi, Císaři) dopatlali jednu čárku někam do kresby nebo "dolepili" obočí jinak nakřivo a zahnuli jinam fousy nebo z hole přepatlali luk a hned je z něj Král jiné dynastie:-)
   Takže jestli nějaký anglán "vylepšil" a vyšperkoval hrobku nějaké(mu) pidivládkyni(vládci) je asi jedno, myslím. A je jedno, co ho k tomu vedlo, jestli sláva, peníze, zoufalství, že proinvestuje hromadu půjčených peněz nebo na příkaz "shora". Je to stejné jako se snažili dopatlat nápis do "hrobky" Cheopse.
   Napadlo někdy někoho, že by třeba teoreticky mohla být ta hisTorie Egypta smrštěna do "pár dynastií" a existovat souběžně třeba s "antikou" Řecka a Říma a současně třeba i s "dynastií" Přemyslovců a východních chánů. Že by teoreticky mohla tahle Tutan sedět na trůně v plus mínus stejné době, kdy u nás seděl na trůně Karel IV.? Stejně jako pochybuji, že Karlovi IV. tak říkali, jelikož mu to "jméno" podle mne popatlali až jezuité v 17-18.století.
   Silně pochybuji, že se někdy dovíme skutečnost dění ve staroEgyptě, natož v té Horní líhni, když ani pořádně nevíme, co se v té době dělo za humny. Dnes 90% ééégyptologů jsou islámisti (a většina toho zbytku jsou katolíci) a pro ně prostě začíná Svět asi 6,5tis. let zpět, čili se do něj musí nějak "roztáhnout" nebo taky naopak někde trochu smrsknout, aby se tam vešli s těmi "novějšími staronálezy":-)
   Byl jsem na Výstavišti, když tam byla výstava Tutanhrobky a bylo to pro mne celkem úsměvné, co vše zvládli zachránit. Teda až na tu cenu vstupu, ta moc úsměvná nebyla...
   Ale děkuji VlaBi za snahu a jsem celkem napnutý, co se dozvím v dalším pokračování:-)
   nenimito

   Vymazat
  2. Ještě taková "moje zajímavost" božskopodobnosti:-)
   Hathor(haThor?) neboli dolnoegyptsky Isis, Eset, byla myslím anticky Afrodita.
   Nekbet(Nechbet) neboli dolnoegyptsky Neith, Nit, Net byla myslím anticky Athéna. Ta, která později "vdechla Stvořeným Prométheem Duši". Dnes je myslím zobrazována jako socha Svobody.
   V Sumeru, Akkadu jako Innana(Ištar) a Ereškigal.
   Obě dvě nepatřily k Hadím potomkům, také proto neměly hady na čelech. Až později, po ofiko manželstvích s potomky Hadů, kdy těmi manželstvími potvrdily "Mír ve Hvězdném chrámu s Draky".
   Ale jen teorie podobností zde zmíněných bohyň:-)
   A myslím, že právě orel nebo sup znázorňoval příslušnost k těm Sviatým bohům. Ono vždy asi záleželo, KDO ta znázornění "kreslil".
   nenimito

   Vymazat
  3. Asi tak, no. Vieme ho.no. Prekrúcajú nám IzTóriu doslova pred očami, to čo bolo pred 30-50 rokmi, nieto ešte pred 5000 rokmi. Som zvedavý na pokračovanie..

   s0lar

   Vymazat
  4. Dakujem za preklad. Coraz viac je zrejme, ze vsetko je inak, Egypt, a vlastne dejiny celeho sveta. Odporucam, zaujimavy k danej teme web, http://www.kemet.sk/ , su tam sice texty roznej kvality, ale zaroven je to velmi podareny pokus zhromazdit informacie o historii Egypta. Odporucam, clanky, o stratenom labyrinte (4. casti) prvy raz spomenuteho v knihe od Herodota, Dejiny. Takato dolezita a zaujimava vec, uplne mimo zaujem hlavneho prudu "vedeckej" egyptologie. http://www.kemet.sk/clanok/strateny-labyrint-starovekeho-egypta-prva-cast

   Vymazat
 2. Také jsem zvědav na další pokračování a děkuji za opět perfektně odvedenou práci.

  OdpovědětVymazat
 3. Skvělé! :-)
  Tento článek mi padl noty ještě víc, než jiné ukazující historii naruby :-) Konečně vím, proč, když jsem byl v muzeu v Káhiře (ještě před rabováním, ale bohužel v době, kdy byly právě vojáky vyklízeny utajované prostory pod Sfingou a přístup k ní odepřen - prý rakovina kamene :-) ) a prohlížel si exponáty, tak tam byla spousta opravdu zajímavých věcí, které vyloženě přitahovaly mou pozornost, ale u masky Tutanchamona jsem si zklamaně řekl "Hmmm, čekal jsem něco víc ......ejšího".
  Kolem neporušených "skvostů" z jeho hrobky jsem jen prošel.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Michale, neměl bys třeba nějaké fotky toho zajímavého, teoreticky? Pokud by nějaké byly, třeba by zaujaly nejenom mne:-)
   A pak by mne zajímalo, co by mohla být ta rakovina kamene.....?! O léčení nemocných kameny vím, ale že by se někdo snažil vyléčit nemocné kameny, jsem ještě neslyšel:-)
   nenimito

   Vymazat
  2. Nenimito,
   já nejsem ten typ, co u sebe nosí foťák a fotí vše, co se mu líbí :-) Když mě něco zaujme, tak si to prohlédnu, vyzkouším, použiju, ale nefotím. Navíc, kdo v muzeu byl, tak ví, že s tím focením to tam není růžové. Nevím, zda dokonce není focení zakázáno, ale i kdyby, tak je tam tolik lidí, že ti před objektivem bude stále někdo chodit.
   Pár fotek mám z Gízy, ale nic, co by bylo nějak výrazně jiné, než ty, které lze najít běžně na netu.
   Ta "rakovina kamene" byl asi první blábol, co je napadl. Sfinga a její nejbližší okolí bylo ohrazeno plotem a nikdo nesměl dovnitř. Všude vojáci. Už si nevybavuji z jaké armády. Že se něco našlo pod Sfingou a že to bylo odváženo do zámoří, jsem se dozvěděl až mnohem později. Na vojáky jsem byl tehdy zvyklý. Byl jsem ubytován v Tabě na Sinaji, což je co by kamenem dohodil od Izraele a oni se zrovna dvakrát nemusí. Každých pár kilometrů nás stavěly těžce ozbrojené hlídky (i s tanky), po kopcích na nás vojáci koukali skrz střílny kulometných hnízd. První den docela adrenalin, obzvlášť po upozornění, ať nedáváme pasy při prohlídkách z ruky, jinak o ně můžeme přijít a bude průs.švih, ale pak jsme si na to zvykli :-) Ale to už odbočuju

   Vymazat
 4. práve na kanále my technolab uviedli video načo boli potrebné pyramídy a sfinga https://youtu.be/Y-DINjPt4HA tak to idem pozrieť.
  Miki

  OdpovědětVymazat
 5. Preložené video z Mytechnolab - CZ titulky - https://youtu.be/reDijQxpLoY
  Miki

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pokud někdo neznáte, pak doporučuji seriál "Okem boha Hóra"
   https://www.youtube.com/watch?v=siYzxW0C-Wg

   Vymazat
  2. Ještě dodatek. Pokud někdo chcete mít videa pro jistotu na svém PC, pak mám pro stažení z Youtube dobrou zkušenost s těmito programy: YTD Video Downloader a pro více znalé uživatele doporučuji JDownloader2. Jde stáhnout naprostá většina videí.

   Vymazat
 6. Kamkoli oko lidské pohlédne, všude samý pitomec.
  (nápis na kamenné stéle v Egyptě z r. asi 1600 př.Kr.)

  OdpovědětVymazat
 7. Svatý Václav byl zavražděn hlavně proto, že chtěl zavádět humanitní
  reformy, sám vykupoval otroky a dával jim svobodu. Vadil kupčíkům
  s otroky i "elitě" kolem svého bratra.
  Tutanchamon měl podobné úmysly, na tu dobu neslýchané, proto byl
  odstraněn. Otrávila ho vlastní matka a mladší bratr.
  V Tutanchamonovi působily vysoké duchovní síly - aspekt slunečního
  boha. Temné síly proto trvale zneucťují jeho bytost.
  Ta snůška nesmyslů v uvedeném článku nemá žádnou logiku a autor byl
  zřejmě ovlivněn některou archontickou entitou.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Hezké:-)
   Sv. Václav byl slaboch, který se zaprodal vyvražďujícím Křižákům a vpustil je do naší země i s jezuity, kteří ho následně prohlásili za jejich svatého a vytvořili o něm úžasné legendy vč. Blaníku. Nesmíte tolik věřit tetě Wiki a její jezuitské hisTorii:-)
   Tutan byl onou archontickou hadí reptiloidní entitou sám o sobě, nosil to i na čele. Kdo a jak ho mohl zprovodit ze světa, je ve hvězdách. Teoreticky to mohlo být i proto, že byl jedním z Křížených a nadržoval oběma stranám. Ale myslím, že je snad z článku celkem jasné, že to, co vyhrabal Carter nebyl Tutan. Teda pokud vůbec někdo takový existoval....
   Navíc ten, kdo by měl vysoké duchovní síly s aspektem slunečního
   boha, ten by URČITĚ nenosil na čele hada.
   Zajímalo by mne, kdo je více ovlivněn tou archontickou hadí entitou, jestli autor nebo Vy:-)
   nenimito

   Vymazat
  2. Vážený, měl byste vědět, že bílý had je symbolem božské síly
   energie Kundalini, kterou má každý člověk uloženou v první čakře
   muladhara. Uvolněním této síly přes svadhistanu, manipuru, anahatu,
   višudhu, adžnú až po tisícilistou sahasraru na temeni hlavy dosahuje
   adept kosmického vědomí a vidění, čili osvícení lidského ducha.
   Buddha hlásal, je největší věcí na světě a jediným smyslem života je
   ono osvícení lidského ducha. Jak je známo, Buddha je zobrazován v
   lotosové pozici a s kobrou nad hlavou. Mojžíš měl magickou hůl s
   hadem. Bílý a černý had jsou odvěkým symbolem Dobra a Zla.
   Bílý had symbolizuje božskou energii, černý had energii hrubohmotnou
   zemskou, satanskou. Je třeba rozlišovat symbol bílého hada jako
   čirého božského světla a černého hada jako symbol zvířecí, symbol
   padlých andělů.

   Vymazat
  3. To, že Dračí(Hadí) císaři zmanipulovali tím svým sanskrtem(řečtinou, latinou) Budhovo(Mojžíšovo, Ježíšovo) učení Krestu(Kříže-ní) na jakéhosi bílého nebo černého hada a divným pojmenováním hlavní(míšní) čakry neznamená, že takto vytvořená Síla Kundalini Vás dovede k osvícení nebo dokonce ke kosmickému Vědomí. Takto vytvořená Síla Vás nikam ze Země rozhodně nepovznese, jen více uZemní a dovede pouze do Podsvětí, což je přesně to, co Oni chtějí. Tyto Síly nemají NIC společného se Silami Sviatych(Slunečních) Bohů. Sílu Slovanských Bohů musíte hledat pouze v Universu a nám nejbližší Síla Universa(kosmického Vědomí) je podle mne ve Slunku, rozhodně není v žádných božských Hadech na nebo v Zemi. Ale na to, aby jste ji mohl přijmout zde na Zemi, musí Vámi do Země procházet. Jen musí jít opačně, než Vy popisujete, bohužel.
   nenimito

   Vymazat
  4. Jak pravil Ezop - Ježek s krtkem se nedomluví. Každý má pravdu-tu svoji.

   Vymazat
  5. Pánové, pánové, pánové. Tak vás tu poslouchám a nestačím se divit. (citát z mé kdysi oblíbené divadelní hry :-) )

   Víte, aniž bych očekával pochopení, dovolím si poznámku. Bílá vs černá, světlo vs tma, atd., atd. není o "dobro vs zlo". To si tam podle mě dosadili rádobyezoterici a vykladači starobylých textů, "znalci" všelijakých obřadů apod.
   Jde o tak zmatečné pomotání smyslů až si říkám, zda mám vůbec reagovat. Ale když už jsem to nakousl, tak to i dojím :-) Slovo "negativní" má vícero smyslů, přičemž člověk, nevím proč, má tendenci k němu přiřazovat význam "špatný, zlý" apod. Aniž bych tomu nějak holdoval nebo více tomu rozuměl, tak musím konstatovat, že nejlépe to má označené hermetismus. Ten má místo těchto protikladů (slovo protiklad opět nebrat vyloženě matematicky) označení "magnetický" a "elektrický", přičemž zjednodušeně (a opět nikoli ryze v pojetí fyziky) se dá říci, že "magnetický" přitahuje a "elektrický" odpuzuje. Plus a mínus. Nahoře a dole, ....
   Jinými slovy by se dalo říci, že jde o síly konstruktivní (síly, které něco tvoří) a síly destruktivní (síly, které rozkládají). Opět a to zdůrazňuji, slovo "destruktivní" v tomto pojetí nelze brát jako špatné, zlé apod.
   Pokud si Vesmír (nikoli jen ten fyzický) představíme jako kyvadlové hodiny, pak síly konstruktivní (magnetické, pozitivní, kladné či jak je libo) jsou síly, které vychylují kyvadlo jedním směrem a síly destruktivní (elektrické, negativní či jak libo) jsou síly, které kyvadlo vychylují směrem druhým. Aby hodiny šly správně, musí na kyvadlo působit síly z obou směrů stejně, jinak se hodiny zastaví.

   Je záhodno tyto síly udržovat v rovnováze.

   Takže symboly jako je např. onen bílý či černý had, jsou podle mě symboly pro tyto dvě síly (pokud to lze sílou vůbec nazývat). V přírodě je koloběh, kdy tvorba a destrukce je v rovnováze. Pokud je tato rovnováha narušena jedním či druhým směrem, dříve či později dojde ke kolapsu.

   PS: Kdyby se méně četlo a více pozorovalo a používalo cit a selský rozum, 99% ezoterických, duchovních apod. textů by vůbec nemuselo existovat. Včetně dohadů z těchto textů vyplývajících.

   A už jdu opékat buřty. Možná je zaleju i pivem (pokud bude v lednici) s nohama na stole, s úsměvem si prohlédnu "mraky" z letadel a s čistou hlavou (možná se bude motat) půjdu spát :-)

   Vymazat
  6. Souhlasím Michale, jen velmi podle mne záleží na tom, kterou tou Silou to kyvadlo prvně "rozhýbeš", kterou z nich Použiješ na to, aby se to hnulo. Samozřejmě důsledkem bude reakce i té druhé Síly. Ale tu, kterou použiješ Ty, určuje Tvůj směr a myslím, že i Tvůj osud...
   Ezop napsal mnoho divných SLOV k zamyšlení.
   "Bohové pomáhají těm, kdo si pomohou sami."
   nenimito

   Vymazat
  7. To už bychom sklouzli do slepé uličky vedoucí roviny typu "Co bylo dřív? Vejce nebo slepice?" :-)

   Vymazat
  8. To si právě úplně nemyslím... Spíše "Co bude dřív?"
   Jestli vše začínáš Tvořit Silou Universa (větru a vody, duchovní, intuicí a inteligencí, Světlem) nebo Silou Země (ohně a země-hornin, fyzickou, instinktem, rozumem, načtenou chytrostí, Dračí nebo Hadí). Netvrdím, že jedna nebo druhá je špatná, každý si může vybrat, co použije. Ale pochybuji, že když začínáš odspodu a použiješ Sílu Země, že se pak dokážeš spojit se Silou Universa, ta pak jen na Tebe nějak reaguje, netvoříš s ní.
   První by se měl "nabít", "pročistit", "aktivovat", "nevímcoještě", ten hlavní - míšní EnergetickýVír, co prochází tam, co má každý "vějíř ve vlasech" (on podle mne určuje i směr "točení") a končí dole u kostrče. Obrázky už jsem jednou dával....
   Pak teprve se dají "nabíjet" ty další Víry, pořadí si každý může testnout sám, co mu vyhovuje. Každý jsme jiný... jedinečný:-)
   Koneckonců si to může každý ježek nebo krtek zkusit sám, jestli je radši hadí nebo božský.
   Jen prostě pochybuji, že se někdo stane používáním Síly Země adeptem kosmického vědomí. Myslím, že bude omezen pevnou zemí... a v prach se obrátí... ale možná bude chytrý a vzdělaný:-)
   Ale nikomu nevnucuji, třeba jsem fakt jen Šmoula, co nemá rád Gargamely, kteří ten vír ve vlasech "divně ztratili"....
   nenimito

   Vymazat
  9. Nevím, jak bych to srozumitelně a hlavně pár slovy vysvětlil. Použiju tudíž Tvojí terminologii. Podle mě, pokud chceš tvořit "Silou univerza", je podmínkou být v harmonii se všemi existujícími silami - tedy ony "země, vzduch, voda, oheň". Dále je potřeba mít v harmonickém vývoji jak svoji fyzickou část (tělo), tak tu duchovní. Jakékoli rozhození oné jemné harmonie bude mít za následek "nedokonalé spojení" - byť v oné chvíli bude mít adept sebelepší pocit. Může se cítit všemocný a na první pohled se i tak může jevit (materializace, dematerializace, teleportace, atd., atd.), nicméně půjde jen o dočasný a hlavně jen částečně naplněný potenciál.
   Když budeš chtít tvořit Vzduchem nebo jen Vodou nebo jen Zemí nebo jen Ohněm, nikdy nebudeš moci tvořit tak, jako harmonickým spojením všech sil. To je problém toho, co je označováno jako černá magie. Tam i sebelepší mistr nebude moci dosáhnout takových výsledků (i když se bude jevit třeba jako všemocný) díky nerovnováze používaných sil jako někdo, kdo této rovnováhy dosáhne. I o tom je nejda pohádka, mýtus, báje. Vždy tam mocnému čaroději chybí nějaká vlastnost, nějaké umění, kterým, často nevědomě, disponuje Honza, Jiřík, Matěj apod. :-)

   Vymazat
  10. Pochopils:-) A co tedy bude dřív? Vejce nebo slepice?
   Jde o to čím začneš, ale ke konečnému výsledku potřebuješ samozřejmě všechny Síly.
   Pamatuješ ten text, co o sobě napsal Tesla? Vzdy začal Tvořit, a až potom vytvořil rovnou konečný a fungující. Nezačal vytvářet s "nějakou" představou, a pak nějak dodělávat, upravovat, předělávat..... vše fungovalo už před tím, než vyrobil.
   nenimito

   Vymazat
 8. Bezejmenný(á)
  Mohu znát zdroje, z kterých jste čerpal(a)?

  OdpovědětVymazat

Žádáme diskutující o slušnou formu při vyjadřování. Odkazy bez krátkého popisu, oč se jedná, budou mazány. Anonymní komentující žádáme o podpis (nick). Útoky vedené v osobní rovině nejsou povoleny.
Názory v diskuzi se nemusí shodovat s názory redakce blogu.