7. 8. 2016

BOSENSKÉ PYRAMIDY 1

Cože ?!
Pyramidy v Evropě? Co to je za nesmysl? Každý žáček základní školy vám přece odříká, že jediné správné pyramidy jsou v Egyptě a stavěli je pro své faraony jako takový větší hrobeček otroci, kterých bylo moc a moc a trvalo jim to moc a moc dlouho.
No... možná je ještě něco málo kdesi ve střední Americe, ale je to nějak nedokonalé - asi tam neuměli změřit světové strany. A to je všechno!
Cože!? Čína? Ale prosím vás, kdo ví, co to tam vlastně je. Vždyť vás tam k tomu ani nepustí - nejspíš mají strach, že by na ně ten podvod praskl. Vždyť je znáte - Číňany...
Ale to už je opravdu úplně všechno a nějaká Bosna vůbec nepřipadá v úvahu. Ne ne!


A kdeže to tam jako má vlastně být? Tedy jen tak, čistě teoreticky...
43.976785, 18.176107

O těchhle "kopcích" se můžete dozvědět leccos. Oficiální věda a Zahi Hawass vám řekne zhruba totéž, co onen žáček. Možná k tomu přidá nějakou tu vědeckou omáčku, abyste viděli, jak je to zapeklité téma. A vědci patřící k této veliké skupině to samozřejmě schválí - někdo nadšeně, protože je docent, napsal o tom již několikerá skripta a třicet let to tak učí. Přece na stará kolena nebude něco přepisovat.
Další "docenti" už nebudou tak nadšení, protože kdesi hluboko v jejich nitru ještě spí zbyteček svědomí a statečnosti, ale kariéra je kariéra, co si budeme povídat...
A pak tu je skupina bláznů, kteří v těch kopcích pyramidy opravdu vidí. Pokud bychom shrnuli, na co tato skupina za těch už více než deset let přišla, dozvěděli bychom se velmi mnoho opravdu pozoruhodných informací. My shrneme jen to základní:
V roce 2005 oznámil doktor Samir Osmanagič, Ph.D. světu, že nad malým bosenským městečkem Visoko severně od Sarajeva stojí největší zatím na světě objevená pyramida. Je orientovaná naprosto přesně podle světových stran a její výška byla odhadnuta na 220 m (Cheopsova pyramida má 137,5 m) a délka stran je více než 360 metrů. Od té doby bylo v oblasti objeveno ještě několik dalších pyramid tvořících dohromady celý komplex. Jeho součástí je pochopitelně i rozsáhlé podzemí.
Podrobných informací lze dnes na internetu najít velké množství. Pro ty, kdo se o bosenské pyramidy zajímají blíže, doporučím nahlédnout na stránky WM magazínu, kde se nejzákladnější informace dozvíte od samotného Samira Osmanagiče, který dnes stojí v čele nadace zaštiťující archeologický průzkum místa, a řídí odkrývání lokalizovaných míst. Kdo na nich pracuje? Dobrovolníci z celého světa. Za těžkou a mnohdy i nebezpečnou práci se jim dostává pouze vědomí, že pomáhají na odhalení památky, která možná změní chápání celých dosavadních dějin. Příznačné totiž je, že se nenašla žádná instituce, která by si troufla odhalení pyramid v Evropě financovat. Není těžké uhodnout proč...
Zmínili jsme tři skupiny odborníků, kteří se tak či onak o bosenské pyramidy zajímají. Zbytek světa tvoří jednak ti, kteří o nich nikdy neslyšeli, pak ti, kteří sice slyšeli ale nedbají, případně jim to je jedno. Já patřím k těm dnes už stovkám tisíc návštěvníků, kteří se prostě sebrali a jeli to okouknout. Co jsem tam jako řadový turista viděla, slyšela a cítila, vám - pokud vydržíte - v následujících řádcích popíšu.

Pyramida Slunce
Takže... z dálky to vypadá takto:


Zhora takto:
(Že pyramida není celá? Aby došlo k pyramidálnímu efektu, stačí dokonce jen jedna správně nakloněná a nasměrovaná stěna ve tvaru rovnoramenného trojúhelníku.)


A když ráno rozlepíte oči v jediném slušném místním hotelu, uvidíte z okna tohle:


Při tomto pohledu si určitě řeknete jako téměř každý, kdo u tohoto okna stál: "Jak je možné, že po celé věky si nikdo toho jasně pyramidálního tvaru nevšiml?"
Nevšiml. Hora dostala jméno Visočica a kdysi dávno na ní stával královský hrad. Jeho rekonstruované zbytky uvidíte, až se vyšrábete na vrcholek.
Takže... jdeme na to.
Po vydatné snídani vyrážíme nahoru, na pyramidu Slunce. Na kraji městečka je cikánská osada a silnička ji protíná. Vždycky tu má asi někdo hlídku, protože jak se v zatáčce objeví turisté, z dvorků se zaparkovanými bavoráky vybíhají zástupkyně té hezčí části komunity. V běhu odkudsi vytáhnou ušmudlané dítě, podolkem mu rozmáznou po tváři nudli a už stojí před vámi a s kouzelným úsměvem natahují ruku. Správný Středoevropan je ale otrlec a se skelným pohledem projde kolem. To, co zní za ním, klidně pokládá za exotický pozdrav.
Ve chvíli, kdy vám v kopci docházejí síly (venkovan otře orosené čelo a Pražák o pár desítek metrů za ním se snaží v těle udržet plíce) se dozvídáte, že jste UŽ v jedné třetině. Při pohledu zpět to vypadá takto:


...a to je to pravé místo, abyste se podívali, co tu už archeologové spolu s dobrovolníky z celého světa vykopali.


Základem pyramidy je pravděpodobně přírodní skalnatý vrch, jehož povrch v současnosti pokrývá zhruba metrová vrstva půdy, na níž bují vegetace. Ti, kdo na vykopávkách pracují, zde na asi stopadesátimetrovém úseku tento porost i zeminu odstranili a mají za to můj nesmírný obdiv, protože člověk má dost práce s tím, aby se na příkrém svahu (sklon prý 45°) udržel, natož ještě tu kácet stromy, dopravovat je dolů, kde jsou na sebe nalepené domy s minizahrádkami, a jak odtud odtransportovali zeminu, už nechápu vůbec. Kromě krumpáčů, lopat a ručních vozíků jsem tu jiné zázraky techniky neviděla.
A co objevili?
Rovnou, pravidelnými betonovými deskami (o váze 5 - 10 tun!) obloženou stěnu mohutné stavby. A považte, není to jen jedna vrstva, ale v namátkově otevřených sondách jich můžete napočítat 6. Za růžovým pánem na fotografii nahoře je zřetelná nejvrchnější tenká vrstva, kterou jsem si sama pro sebe pojmenovala "omítkou". Pod ní následují další, tentokrát už silnější vrstvy bloků, jejichž struktura je velmi nepodobná běžnému obkladovému kameni.Průvodce Emir vám vysvětlí, že se samozřejmě nejedná o běžný obkladový kámen, ale o kámen umělý, vytvořený jako směs drobného štěrkopísku a jílu, která po zahřátí na 500 stupňů vytvoří materiál daleko pevnější a odolnější než dnešní nejkvalitnější betony. Jeho vzorky byly odeslány na univerzitu v Paříži, kde je testovali přední světoví odborníci na vlastnosti betonu. Konstatovali, že tyto panely jsou pětkrát pevnější a vůči vodě odolnější než beton, který dokážeme udělat dnes.


Kdyby vám snad vrtalo hlavou, kde v této výšce vzali stavitelé pyramidy tolik materiálu, který je tolik podobný omletým říčním kamínkům, sami si odpovíte později po vstupu do podzemního labyrintu. Ale o tom později.


Stoupáme vzhůru a z přístupového plata na západní straně pyramidy nás čeká už posledních zhruba 60 výškových metrů výstupu. I ty vám dají zabrat.
Ty líné, ale s pevnými nervy sem po serpentinách uzoučké asfaltky na úbočích doveze taxík. Výš ale už fakt budete muset po svých.


Pokud vydržíte s dechem křovinatým podrostem až nahoru, naskytne se vám úžasný výhled na hory kolem.
Na vrcholové plošině pyramidy stával ve středověku královský hrad. Dnes na něj upomínají už jen rekonstruované základy. Směrem na západ na pyramidu navazuje přístupové plato, z něhož jste vystoupali, a v těchto místech kdysi stávalo královské město Ilyrské říše.


Ty z vás, kdo něco vědí o energiích na vrcholu pyramid, jistě napadne, že toto místo si dávný stavebník jistě nevybral pro nic za nic. A je to tu fakt cítit...
A k tomu trochu technických údajů pro ty, co tyto "pocity" potřebují mít v číslech:
Dr. Slobodan Mizdrak, fyzik z chorvatského Záhřebu, vedl v dubnu 2012 tým odborníků, který provedl měření elektromagnetického záření na vrcholu této pyramidy. Při dvoudenním experimentu byl odeslán EM signál do vrcholu pyramidy. Výsledky byly zpracovány ve Vídni, Záhřebu a Bělehradu a zjistily přesnou polohu zdroje energie pod pyramidou. Bylo prokázáno, že zdrojem energetického paprsku, který je v pyramidě zesílen a vystupuje na její vrchol, se nachází v hloubce 2440 metrů a je od centrální osy pyramidy vzdálen 440 metrů.
Analýza rovněž ukázala, že kovová deska, v kombinaci s negativními ionty a podzemní průtok vody vytvářejí elektrický výkon větší než 10 kW. Tyto výsledky představují průkopnický krok v chápání světa nejstarší zdokumentované pyramidy.

Jak stará je Pyramida Slunce?
Kardinální otázka. První odhady, které vycházely z tloušťky zeminy pokrývající pyramidu, uváděly 10 - 12 tisíc let. Úctyhodné stáří. Víc než je uváděno v souvislosti s kteroukoli nám známou starou kulturou. Bosenské pyramidy by tedy měly být nejen největší, ale také nejstarší nám zatím známé pyramidy na planetě. V průběhu výkopových prací však byl v roce 2012 nalezen předmět, který s těmito čísly řádně zamával. Na povrchu obkladového panelu pyramidy, ale pod metrovou vrstvou zeminy byl nalezen list - tedy organický materiál, který bylo možno podrobit analýze. Výsledek? Stáří 24.800 plus mínus 200 let! Ale již 4 roky před tím byl nalezen kus dřeva poblíž megalitického bloku v tunelu. Vzorek byl radiocarbonovou metodou testován v Německu, kde stanovili jeho stáří na 31.000 let, a v Polsku, kde došli k číslu 34.000!!
Namítnete, že to tu přece ještě pobíhali jen do kůží oblečení kromaňonci a lapali mamuty za pomoci vrcholu svého zbrojního arsenálu v podobě kamenných seker a oštěpů! Ano, tak jsme se to ve škole učili a tak se to dočtete i v neomylné Wikipedii. Nu, asi tu něco nehraje...
Pokud bych mohla přispět svou troškou do mlýna, pak s tímto datem koliduje i jiná věc. Podle všeobecně v alternativních kruzích uznávané teorie před nějakými dvanácti tisíci lety došlo ke globálnímu kataklyzma, při němž patrně došlo k posunu pólů a vychýlila se zemská osa. Pyramidy postavené před tímto datem byly orientovány jinam, než kde se dnes nachází severní pól. Ale bosenská Pyramida Slunce má od současného severního pólu neuvěřitelně nepatrnou odchylku: pouhých 12 vteřin. Takže to by nám tuto stavbu vracelo zpět do doby po tomto kataklyzma.
Dr. Osmanagič však v této souvislosti zmiňuje jistou zajímavost: když se při sondách snažili pod vrstvou zeminy najít severozápadní hranu pyramidy, zjistili zde podivné nesrovnalosti - hrana je značně destruovaná, jako by se ji dávní stavitelé snažili opravit. Či ukrýt. Nebo snad posunout? Kdo ví...


Každopádně to však znamená, že už před nějakými 12 tisíci lety byla ve střední Evropě prosperující a velmi pokročilá civilizace, jejíž technologie jsou pro nás v jednadvacátém století stále ještě nedosažitelné. Takže žádní lovci mamutů, holenkové! 


použité zdroje:
https://cosmicktraveler.wordpress.com/ancient-civilizations/the-bosnian-pyramids-the-new-archeology/
https://forum.davidicke.com/showthread.php?t=167357&page=8
http://anamericaninbosnia.blogspot.cz/2013/03/the-mysterious-anti-scientific-agenda_455.html
http://anamericaninbosnia.blogspot.cz/
http://www.wmmagazin.cz/view.php?cisloclanku=2014050001
http://www.wmmagazin.cz/view.php?cisloclanku=2013060005


(©)2016 myslenkyocemkoli.blogspot.com
Článek je povoleno publikovat v celé a nezměněné podobě s uvedením zdroje.

20 komentářů:

 1. WhitelikesnowandcoldlikeWinter7. srpna 2016 12:55

  Díky moc za pěkné vyprávění ( komentář ).
  Již jsem o tom četl,ale tady je to podané tak pěkně lidsky srozumitelně.
  :-)
  Ať se daří,nechť nám Slunce svítí a vlají vlasy!

  OdpovědětVymazat
 2. Vlabi, jsi žena činu. Děkuji moc. Ona ta Bosna je vůbec hodně zajímavé místo. Viz kamenné koule. Kdoví, jestli i toto nebylo důvodem rozje..ní Joguslávie. Moc se těším na pokračování.

  Děkuji moc i za odkazy na různé články. Ten o pravdě o válce v Jugoslávii jsem rozeslala dál. Od toho je třeba už jen krůček si proklepnout M. Albrightovou.

  OdpovědětVymazat
 3. A ještě, na radiocarbonovou metodu datování nevěřím. Taky jsem o tom četla více a není to vůbec přesná metoda. Něco málo např. zde http://memento.junweb.cz/clanky/dssps1.htm

  Nebo třeba přímo zde :-) : http://myslenkyocemkoli.blogspot.cz/2013/04/cas-zakrivuji-sami-vedci_4013.html

  OdpovědětVymazat
 4. Na tomto odkaze je aj video s troj hodinovou prednaskou prelozenej do slovenciny

  http://ivansbj.blogspot.se/2014/03/secret-of-bosnian-pyramids.html

  OdpovědětVymazat
 5. Pyramidy su aj v Srbsku a dokonca aj na Slovensku je. Kdesy pri Prievidze. Rosta

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Rosťo,
   máš pravdu, srbská pyramida Rtanj je snad ještě větší než ty bosenské (perlička: je na úplně stejné zeměpisné šířce). Čeká však na někoho jako Osmanagič, kdo by se věci se vší vervou ujal.
   A co se týče našeho území, tak u nás není jen jedna, je tu těch pyramid požehnaně, ale z velké části jsou buď zničené nebo zcela pod zemí. Znám dokonce lidi, kteří si chtěli na zahradě vykopat studnu a na jednu takovou narazili :-)
   O pyramidách, obrech a zaniklých civilizacích u nás velmi zajímavě píše a přednáší Hana Sar Blochová.
   https://www.youtube.com/watch?v=o9GFGMlCTMo
   http://sar-blochova.cz/

   Vymazat
  2. VlaBi, vrátil jsem se zpět do doby vydání Noemovy archy. Méně překladu, o to více nepřehlédnutelné osobitosti a pátrání:-)
   Už se těším na pokračování, děkuji.

   nenimito

   P.S. s tou perličkou bych si nebyl tak jistý.... navíc ta nebeská hora u městečka Ртань je o 800m výše než Visočica, čili se bude daleko hůře "dobývat", asi stejné jako kopat na Sněžce ;-)
   Navíc myslím, že tato hora je spiše podobna Babí hoře, než pyramidě Slunce - čili vstup do "tunelů" a vysoké EMP.

   Vymazat
  3. U paní Sar Blochové mi to spíš přijde ve stylu "přání je otcem myšlenky", než že by se jednalo o skutečné, prastaré stavby. Ony přírodní procesy dokážou často kouzlit tak, že to může vypadat na první pohled jako lidský výtvor.

   Vymazat
  4. Anonyme,
   příroda je opravdu velká čarodějka, ale jelikož jsem nahlédla trochu blíž pod pokličku výzkumů Hany Blochové, mohu zodpovědně říci, že z vody rozhodně nevaří.

   Vymazat
  5. pro nenimito:
   a)
   43.976785, 18.176107
   43.776073, 21.893315
   o 720 m
   b)
   http://www.wmmagazin.cz/view.php?cisloclanku=2014060004
   :-)

   Vymazat
 6. Vla Bi, Rosta,
  bolo by možné tú Prievidzu upresniť? V tomto regióne sa nachádzajú dve obce so zaujímavou minulosťou, čo majú v názve "PRAV" (znie to tak sloviensky) - o to viac ma to zaujíma. Vopred ďakujem. Želám pekný deň.
  F.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. To by zaujímalo aj mňa.) Napadá ma, čo sa v Strážovských vrchoch v súvislosti s tvarom pyramídy spomína. Vápeč.
   https://www.google.sk/search?q=v%C3%A1pe%C4%8D&espv=2&biw=1366&bih=643&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwibzOmS6bTOAhXKK5oKHeW_BG8Q_AUIBigB#imgrc=_

   K tomu PRAVnu, PRAVencu mám niečo odložené .)
   http://www.pravencan.sk/korene-pravenca

   lesa

   Vymazat
  2. http://www.cez-okno.net/clanok/pyramida-na-slovensku presnejšie Rudnany a všimnite si podobnosť tej bosnanskej. Rosťa

   Vymazat
  3. Rosťo, ačkoliv to ze začátku vypadalo až moc zajimavě:-O
   Těch "kopečků" je tam nějak vícero vedle sebe, navíc u odkalovací nádrže a bývalé těžební společnosti..... a na náhody moc nejsem.
   Takže bych osobně tuto "přírodní anomálii" spíše připsal na vrub někomu jinému, ale třeba se mýlím, třeba tam pan Matějka něco skutečne najde nebo už našel:-)
   Anebo se třeba někdo snažil jen tu jednu "pravou" zamaskovat těmi dalšími kopečky, což by mne rozhodně neudivilo....

   nenimito

   https://ssl.panoramio.com/photo/90929458
   https://www.vsetkyfirmy.sk/obec/markusovce/tazba-a-dobyvanie/
   https://www.google.cz/maps/@48.8991651,20.6461481,2905m/data=!3m1!1e3!5m1!1e4

   Vymazat
 7. Zajímavá podobnost. Smaragdové desky uvádí stáří egyptských pyramid na 36.000 let. Vzhledem k nepřesnosti radiokarbonové metody by tedy mohly oba komplexy být ze stejné doby, tedy z doby kdy se z topící se atlantidy rozutekli kněží na všechny strany. A každý tam, kde zakotvil, stavěl samosebou pyramidy, aby nahradili tu potopenou atlantskou, a posílili vznik civilizace, kterou v daném místě zakládali na základech starého vědění.

  PS: Díky za další krásný článek ;-)

  eM

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Smaragdové desky? :-) Znam pouze jednu "smaragdovu" desku, kterou stejne do dnes nikdo presne "nerozlustil", udajne od Herma, Hermese, Thota, Merlina, Merkura, syna Dia, Peruna, Thora (a nevim, jak ho vsude pojmenovali). A nemyslim, ze by to byl nejaky knez, spise diplomat a ucitel narodu, ktery ucil magii, theurgii a alchymii, cili o trojjedinecnosti cloveka, neboli pozdeji pojmenovany Hermetismus.
   A pokud vim, tak jedine informace o Atlantide jsou ze spisu Platona, vse ostani jsou nejake prapodivne teooorie.
   https://ulozto.cz/!3s3jXGyEA/atlantidateoriepravda-pdf

   Navic uvadena stari diky nalezeni neceho datovatelneho, muzou byt po opravach, stejne jako Gizu opravil Cheops. Cili pyramidy tu mohly byt davno davno davno pred vznikem i zanikem Atlantske civilizace.

   nenimito

   Vymazat
 8. Ježkovy zraky, to je snůška!! Prostudovat geologii, základní fyzikální, exogenní a trochu i endogenní procesy a bylo by to hned jasnější. Chápu, že když je kolem toho takový humbuk i na turistické úrovni (která přináší peníze), tak tomu spousta amatérů lehce podlehne...
  Lidi, používejte zdravý rozum a nenechte se masírovat cedulema, rádoby seriózním vysvětlením a podivnými "pseudovědci", kteří fundovaně hovoří. Tohle žádné lidské stavby nejsou, je to příroda!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ještěže máme v naší společnosti dostatek endogenně přírodních specialistů na exogenní determinantu, jinak by ani nebylo o čem vlastně psát.... :-)
   nenimito

   Vymazat
 9. Hlavne plášt betonu na pyramide je nanobeton s přímesí berila. To znamena, ze to musela delat nejaka technologicky vyspela civizace a ne rukama :-)
  Nanobeton zaručí uplny klid od jakehokoli zareni z venku....

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nějak nevím, co má být nanobeton. Naopak, v těhle "betonech" jsou velmi dobře vidět různé druhy kamenů, kamínků, křemíku, slídy (polovodičů?), asi vč. toho berylu, atd. Osobně mi to přijde jako směs smíchaná s vodním sklem namísto cementu.
   Naopak berylliem velmi dobře prochází jakékoliv druhy zážení, ale na to, že to je kov, tak je špatně vodivý, i elektricky. Podobně jako nikl nebo titan.
   Někde okolo Tomsku(?) se teď snaží už pár let vybudovat továrnu na zpracování berylu. Jen nevím, jestli není škoda likvidovat kvůli čistému kovu minerály jako akvamarín, smaragd atd.:-)
   nenimito

   Vymazat

Žádáme diskutující o slušnou formu při vyjadřování. Odkazy bez krátkého popisu, oč se jedná, budou mazány. Anonymní komentující žádáme o podpis (nick). Útoky vedené v osobní rovině nejsou povoleny.
Názory v diskuzi se nemusí shodovat s názory redakce blogu.