17. 7. 2016

HIV-AIDS je podvod světového rozsahu - zbraň genocidy lidstva

(výňatek z rozhovoru s I. M. Sozonovou)

Irina Michailovna Sazonova je lékařka s třicetiletými zkušenostmi, autorka knih "HIV-AIDS: virtuální virus nebo provokace století" a "AIDS: rozsudek zrušen", autorka překladů knih Dr. Petera H. Duesberga "Vymyšlený virus" (Inventing the AIDS virus, Regnery Publishing, Inc., Washington, D. C.) a "Nakažlivý AIDS: všichni jsme byli uvedeni v omyl?" (Have We Been Misled?", North Atlantic Books, Berkeley, California). 
Dr. Sazonová nashromáždila obrovské množství materiálů týkajících se této problematiky, včetně vědecké informace vyvracející teorii "moru XX. století", kterou jí poskytl maďarský vědec Antal Makk)


- Irino Michailovno, je známo, že první informace o HIV-AIDS, která pronikla do SSSR, přišla nejdříve z Elisty a potom z Rostova a Volgogradu. Za uplynulé čtvrtstoletí nám hrozili celosvětovou pandemií a slibovali údajně širokou vakcinaci. A najednou tu je vaše kniha... Ta vyvrací všechny představy o AIDS. Opravdu se v případě AIDS jedná o podvod světového měřítka?


- Existence viru HIV-AIDS byla změněna ve "vědecké důkazy" v USA okolo roku 1980. Pak se objevilo na toto téma mnoho pojednání. Ale už tehdy akademik Valentin Pokrovský hovořil o tom, že všechno je ještě třeba řádně prostudovat a prověřit. Nevím, jak Pokrovský tuto otázku studoval dál, ale za pětadvacet let se ve světě objevilo mnoho vědeckých prací, které experimentálně i klinicky teorii původu AIDS vyvrátily - zejména práce australské skupiny vědců pod vedením Eleny Papadopulos, práce vědců pod vedením kalifornského profesora Petera Duesberga nebo maďarského vědce Antala Makka, který pracoval v mnohých zemích Evropy, Afriky a vedl kliniku v Dubaji. Takových vědců je však na světě více než 6.000! Jsou to známí a zkušení specialisté včetně laureátů Nobelovy ceny.
Nakonec skutečnost, že takzvaný virus lidské imunodeficience nikdy nebyl objeven, uznali i jeho "objevitelé" Luc Montagnier z Francie a Robert Gallo z Ameriky. Přesto podvod ve světovém měřítku vesele pokračuje dál... Do tohoto procesu jsou totiž zapojeny velmi mocné síly a nepředstavitelné peníze. Tentýž Antal Makk na budapešťském kongresu v roce 1997 detailně vyprávěl o průběhu vytvoření AIDS-establishmentu americkými úřady, který zahrnuje celou řadu vládních i nevládních institucí a služeb, zástupců orgánů a institucí zdravotnictví, farmaceutických firem a různých společností v boji s AIDS, a také AIDS-žurnalistiku.

- Snažili jste se tuto mystifikaci nějak rozbít?
- V rámci svých skromných možností jsem vydala dvě knihy, řadu článků, vystupovala jsem v rozhlase i v televizních pořadech. V roce 1998 jsem názory odpůrců teorie o AIDS předložila na parlamentním slyšení "O naléhavých opatřeních v boji s rozšířením AIDS" ve Státní dumě. V odpověď jsem uslyšela... mlčení všech přítomných, včetně prezidenta RAMN (Ruské akademie medicínských věd) Valentina Pokrovského a jeho syna, vedoucího Centra pro prevenci AIDS Vadima Pokrovského. A co následovalo? Zvýšení financování tohoto odvětví medicíny. Vždyť AIDS, to je přece šílený byznys.

- To znamená, že stovky vědeckých prací, lékařských výzkumů a ověřených faktů vyvracejících teorii smrtícího AIDS jednoduše ignorovali? V čem ten podvod vlastně spočívá?
- Podstata věci je jednoduchá. Vysvětlím to způsobem pochopitelným pro obyčejného člověka. Nikdo nemluví o tom, že AIDS není. To není úplně přesné. AIDS - syndrom získané lidské imunodeficience - existuje. Byl, je a bude. Ale není způsoben virem. Respektive - "nakazit" se jím v obvyklém smyslu slova není možné. Ale chcete-li, je možné si ho "uhnat".
O selhání imunity už víme dávno. Všem studentům medicíny se už třicet, možná čtyřicet let - tedy v době, kdy se o nějakém AIDS ještě nemluvilo - přednášelo, že selhání imunity může být jednak vrozené a jednak získané. Znali jsme všechny nemoci, které se nyní spojily pod jediný název - AIDS.
Podle verze Světové zdravotnické organizace se dnes jako AIDS nazývají takové dříve známé nemoci jako kandidóza průdušnice, průdušek, plic, jícnu, kryptosporidióza, salmonella septikémie, plicní tuberkulóza, zápal plic, herpes simplex, infekce cytomegalovirem (ovlivňují jiné orgány s výjimkou jater, sleziny a lymfatických uzlin), rakovina děložního čípku (invazivní), syndrom vyčerpání a mnohé další.
Spekulace kolem problému HIV-AIDS  je největším podvodem na dnešním trhu medicíny. Stavy oslabené imunity, tedy imunodeficience, jsou medicíně známé už z dávných dob. Existují sociální příčiny imunodeficience – chudoba, podvýživa, zneužívání drog, ale i řada dalších. Existují i příčiny v životním prostředí. V každém konkrétním případě oslabení imunity je tedy nutné důsledné a důkladné vyšetření pacienta pro zjištění skutečné příčiny imunodeficience.
Opakuji: syndrom získané imunodeficience byl, je a bude. Stejně jako byly, jsou a budou nemoci vznikající v důsledku oslabené imunity. Žádný lékař, žádný vědec to nemůže popřít a také to nepopírá.
Já však chci, aby lidé pochopili jednu věc. AIDS není infekční onemocnění a není způsobeno žádným virem. Zatím nikdo nenašel vědecký důkaz o přítomnosti viru lidské imunodeficience, nazývaného AIDS. Mohu zde citovat světovou autoritu jako je Carey Mullis, biochemik a nositel Nobelovy ceny: "Jestliže existují důkazy, že HIV způsobuje AIDS, pak by měly být předloženy vědecké dokumenty, které by společně nebo odděleně prokázaly tuto skutečnost s vysokou pravděpodobností. Žádný takový dokument však neexistuje. "

- Irino Michailovno, promiňte mi, ale lidé s diagnózou AIDS tu přece umírají...
- Uvedu vám názorný případ. V Irkutsku onemocněla dívka. Test na HIV byl pozitivní, a tak jí byla diagnostikována infekce HIV. Začali ji léčit. Antiretrovirální terapii (léčbu oficiálně zavedenou v případě AIDS) dívka snášela těžko. Každým dnem zjišťovali jen zhoršení. Nakonec zemřela. Pitva však ukázala, že všechny její orgány byly zasaženy - tuberkulózou. To znamená, že dívka zemřela na sepsi způsobenou tuberkulozními tyčinkami. Kdyby byla správně diagnostikována a léčena protituberkulozními preparáty a nikoli antiretrovirální terapií, mohla žít.
Můj spolupracovník, irkutský patolog Vladimír Agjejev, který se 15 let zabývá výzkumnou prací věnovanou AIDS, pitval zemřelé, z nichž většina byla diagnostikována na irkutském AIDS-centru jako HIV infikovaní, a zjistil, že všichni byli narkomani a zemřeli především na hepatitidu a tuberkulózu. Stopy HIV v této kategorii občanů objeveny nebyly, i když teoreticky jakýkoli virus by přece měl v těle stopy zanechat.
Jenže virus AIDS na světě ještě nikdo neviděl, což však nikterak nebrání zainteresovaným osobám v tom, aby s tímto neobjeveným virem bojovali. Přitom však bohužel bojují velmi nebezpečným způsobem. Faktem totiž je, že antiretrovirální terapie, která by měla s HIV-infekcí bojovat, ve skutečnosti naopak způsobuje selhání imunity, protože zabíjí všechny buňky bez rozdílu, a to zejména kostní dřeň, která je zodpovědná za produkci buněk imunitního systému. Lék AZT (zidovidin, retrovir), kterým se léčí AIDS nyní, kdysi dávno vymysleli pro léčbu rakoviny, ale použít se ho tehdy neodvážili, protože byl uznán jako vysoce toxický.

- Oběťmi s diagnózou AIDS jsou často narkomani...
- Ano. Protože drogy jsou toxické pro imunitní buňky. Imunitní systém je tedy zničen drogami, nikoli virem. Drogy ničí játra, která v lidském těle plní řadu životně důležitých funkcí, zejména neutralizují toxické látky, podílejí se na různých formách výměny, a tak s nemocnými játry onemocníte prakticky čímkoli. U drogově závislých se nejčastěji vyvíjí toxická officinalis hepatitida.
AIDS tedy může vzniknout z braní drog, ale není nakažlivý a z člověka na člověka se nepřenáší. Jiná věc však je, že na pozadí již získané imunodeficience může nastat kdykoliv infekční onemocnění, a teprve to se pak přenáší. Včetně hepatitidy B a dávno známé nemoci Bodkina – typu A.

- Ale nejen narkomanům je diagnostikován AIDS. Cožpak je možné tak snadno ohlupovat miliony lidí?
- Bohužel nejen narkomanům je diagnostikován AIDS. Před několika lety jedna moje známá, mladá lékařka, se mě také zeptala: "Jak je to Irino Michajlovno, možné: celý svět hovoří o AIDS a vy to popíráte?" A po nějakém čase se vrátila z dovolené a na kůži objevila nějakou bulku. Analýza jí otřásla: řekli jí, že je HIV pozitivní. Je dobře, že se v medicíně orientovala a obrátila se na Institut imunologie. Jí jako lékařce tam řekli, že 80% kožních onemocnění dává pozitivní reakci na HIV, ačkoli se samozřejmě o žádné AIDS nejedná. Vyléčila se a uklidnila. Ale představte si, co se mohlo stát, pokud by věc takto neřešila - podstoupila by antiretrovirální terapii, čímž by si zničila imunitu a první onemocnění, s nímž by se pak setkala, by pro ni mohlo být fatální.

- Četla jsem, že HIV nikdy nebyl izolován...
- Ano, o tom v červenci 2002 na konferenci v Barceloně hovořil emeritní profesor patologie Etienne de Harve, který se 30 let zabývá elektronovou mikroskopií. Publikum bylo nadšeno tím, jak podrobné technické argumenty o neexistenci toho, co je známo jako virus AIDS, elektronové mikroskopické obrazy přinesly. Pak vysvětlil, že kdyby HIV skutečně existovalo, bylo by jednoduché vyjmout vir z osob, které mají nejvyšší hodnoty této virové zátěže. To však zatím nikdo nedokázal...

– Podle vyjádření vedoucího Centra pro prevenci a boj s AIDS, které pronesl na konci minulého století, mělo být v Rusku v roce 2000 už 800 tisíc pacientů s AIDS...
– Takové množství nemocných tu není ani dnes. Kromě toho je zmatek v tom, že ve statistice nerozlišují AIDS a HIV. Ano, každý rok se prý počet nemocných má zvýšít 10krát, tento poměr vymysleli v Americe v Centru pro kontrolu a prevenci nemocnosti. Z USA mimochodem kromě AIDS pochází i atypický zápal plic popsaný velmi nespecifickými příznaky, nemoc šílených krav, ptačí chřipka, prasečí chřipka atd. Je to všechno naprostý nesmysl! Neustále vybízejí k boji s nějakou novou infekcí. Ale s čím vlastně máme bojovat? Se skutečnými infekcemi, nebo s vymyšlenými?

– Irino Michajlovno, řekněte přímo: je možné do sebe úmyslně vpravit takzvanou HIV-pozitivní krev, a neznepokojovat se?
– To přece již bylo provedeno. V roce 1993 americký doktor Robert Willner si do těla vpravil HIV-pozitivní krev. Když se ho ptali, proč tak riskuje život, řekl: "Dělám to proto, aby se už skoncovalo s největší smrtící lží v historii medicíny". A tehdy jsem se rozhodla napsat recenzi na jeho knihu "Smrtelné lži".

- V tisku se občas objevují zprávy o objevu léku na AIDS...
- Je to vždycky zábavné číst takové zprávy, protože zároveň si v medicínských článcích autoři "všeléku" stěžují na to, že klasická pasteurovská metoda vytvoření vakcíny stále nějak nepřináší výsledek. Samozřejmě, že nemůže přinést výsledek, protože pro vytvoření vakcíny chybí malý, ale za to důležitý detail - výchozí materiál pod názvem "virus". Bez něho "kupodivu" klasická metoda vytvoření vakcíny nefunguje. Zakladateli současné mikrobiologie a imunologie Louisi Pasteurovi se v XIX. století nemohlo ani v nejhorším snu zdát, že lidé nazývající se vědci, budou jednou vytvářet vakcínu z ničeho a při tom si stěžovat, že nefunguje. Jak neexistující je sám virus, tak neexistující je i možnost vytvoření z něj vakcíny. 
Existující jsou jen ty obrovské peníze vydávané na celé toto dobrodružství...


Na závěr ještě seznam faktorů, které mohou vyvolat chybné pozitivní výsledky testu na HIV protilátky (podle časopisu Kontinuum). Ze seznamu 62 faktorů uvádíme ty nejsrozumitelnější lidem bez lékařského vzdělání:
1. Zdraví lidé v důsledku neznámých křížových reakcí
2. Těhotenství (a to zejména u ženy rodící vícekrát)
3. Transfuze krve, a to zejména opakované
4. Infekce horních cest dýchacích (nachlazení, ARI)
5. Chřipka
6. Nedávno přenesená virové infekce nebo virová očkování
7. Očkování proti chřipce
8. Očkování proti hepatitidě B
9. Očkování proti tetanu
10. Hepatitida
11. Primární biliární cirhóza
12. Tuberkulóza
13. Herpes
14. Hemofilie
15. Alkoholické hepatitidy (alkoholické onemocnění jater)
16. Malárie
17. Revmatoidní artritida
18. Systémový lupus erythematodes
19. Onemocnění pojivové tkáně
20. Zhoubné nádory
21. Roztroušená skleróza
22. Selhání ledvin
23. Transplantace orgánů
24. Chybně pozitivní odpověď na jiný test, včetně testu RPR na syfilis
25. Receptivní anální sex

(Ve všech těchto případech může dojít k pozitivnímu výsledku testu na HIV, přestože pacient toto onemocnění ve skutečnosti nemá. Je však dalším potenciálním kandidátem na uplatnění antiretrovirální terapie a co bude následovat po ní, je zřejmé... - pozn. překl.)

zdroj:
http://zakonvremeni.ru/component/content/article/9-5---/27779-spid--mistifikacziya-mirovogo-masshtaba.html
překlad: Vlabi

(©)2016 myslenkyocemkoli.blogspot.com
Článek je povoleno publikovat v celé a nezměněné podobě s uvedením zdroje.

25 komentářů:

 1. Velmi zajímavé. Děkuji.

  Mně už kdysi byla podezřelá nemoc šílených krav. Co se tehdy říkalo bylo, že je to nemoc už stará, která se řešila tak, že se prostě zavřel kravín, nakazily se záměrně i ostatní krávy, aby to prodělaly současně, a bylo. Jen v moderní době se krávy musely vybíjet.
  Ale nemám to ověřené z nějaké důvěryhodného zdroje.
  Prasečí chřipka a ptačí chřipka je podle mě taky komedie. Hlavně ta výroba vakcíny.

  Bohužel velké svinstvo se děje i s antidepresivy. Prozak.

  A dokonce jsem četla, že i ADHD je velký podvod.

  OdpovědětVymazat
 2. Tak to je sranda, ty americké seriály. A to dokonce vychvalovaní Chirurgové. Koukám na včerejší díl (10. série, 20. díl), kde chlapec má problém s imuunitou, protože nemá enzym ADA a doktorka mu ho chce dát na RYCHLE SE REPLIKUJÍCÍM VIRU HIV. Paní doktorka poslední dva týdny pracovala na tom, aby deaktivovala virus HIV. VYsvěltuje to tak, že ten virus má HIV čepku a tu ona oddělá a dá tam právě tu enzymovou čepku.

  Radši to doktorce Irině neříkejte, nevím, jestli by to pro ní byl vtip století nebo jí to přímo zabilo :-D

  OdpovědětVymazat
 3. Díky za krásný článek. eM

  OdpovědětVymazat
 4. Zaujímavé, ďakujem za preklad. Liečiť niečo čo neexistuje a pritom prehliadať to, čo je už dávno známe je v dnešnej "modernej" medicíne dosť bežné. Napr. nákazu parazitmi a prejavy s tým spojené diagnostikovať ako cukrovku, následne oslabenému pacientovi podávať chémiu na niečo, čo vôbec nemá. A keďže sa stav nebude zlepšovať, tak "liečbu" stále viac a viac stupňovať až človeka totálne odrovnajú.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Napis mi prosim Ta moznych parazitov pri ochoreni cukrovky.Vopred velka vdaka.

   Vymazat
  2. Zkus strycka gugla nebo jineho pribuzneho:-)
   https://www.google.cz/#q=Jelisejevova+cukrovka+parazit

   Jinak na cukrovku je nej oresak kralovsky - ale i cerny a americky (kazdemu zabere neco jineho), spirulina, nekomu zabere i chlorella, a hodne cesneku obcas po ranu:-)
   Jen to chce zmenit zivotospravu bez superhypermarketu, jinak se to stejne vrati......

   nenimito

   Vymazat
  3. ... a kdyz uz jsme u tech "nemoci", parazitu, supermarketu, supertechnologii a prenasecu.... znate Zahradu Evropy?
   http://www.jansochor.com/reportaz/zahrada-evropy-el-ejido-spanelsko

   nenimito

   Vymazat
  4. Za odpoved,vrela vdaka a prajem Ti Pekny vikend.

   Vymazat
 5. Existuje dokument The house of numbers, z roku 2011, kde odborníci, zádní sarlatáni nebo rádobylécitelé, ríkají to samé co v tomto clánku. https://www.youtube.com/watch?v=BwgmzbnckII

  OdpovědětVymazat
 6. no Super. Takže AIDS je vlastne tuberkulóza, hepatitída a iné vyššie spomenuté ochorenia. No tak liečme všetkých chorých na AIDS liekmi na tuberkulózu, hepatitídu,... A je to :-)

  OdpovědětVymazat
 7. smutný fakt je,že těch málo moudrých je záměrně vyblokováno hajzly,už jenom ztrátou času nad usvědčováním hajzlů.
  a ještě horší je,že rejpání do hajzlů je dělá ještě nebezpečnějšími,
  pokud a dokud nejsou zpět nástroje k jejich okamžité eliminaci.a to nejsou.
  na druhou stranu tyhle hybridní války jsou celkem pohoda,bylo hůř a díky pozitivům v dějinách se máme k čemu vracet na co navazovat a vědět co chtít.
  VlaBi je milý důkaz
  mějte se,jezdím sem na dovču :)

  OdpovědětVymazat
 8. Píše se tu hlavně o narkomanech, ale jak to je se sexem? Doteď jsem si myslel,že je to uměle vytvořený virus, stejně jako ty zvířecí chřipky,atd. Ale třeba to způsobuje to očkování co do Afriky posílá hodný strýček Bill s tetičkou Melindou. A ve svém okolí už pomalu neznám dítě s neoslabenou imunitou. Že by taky očkování? Kdo ví. Honza

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. AIDS neni umele vytvorene, je pouze umele medializovane s naslednym "vytvorenim jedineho viru", kvuli obrovskemu financovani. I kdyz AIDS zpusobuji jine nemoci nejcasteji vyvolane parazity a prekyselenim organismu. Ono to spolu souvisi, v prekyselenem organismu se tem virum a parazitum dobre dari, nejradeji maji rafinovany cukr, coz presne funguje na ty deti precpane sladkostmi, limonadami a psenicnym casto premrzlym pecivem - diky tomu s totalne prekyselenym organismem.
   A prenasi se podobne jako chripka, od nekoho ji chytite, od nekoho ne. Kdyz vam poda nekdo poprskane jablko neumytyma rukama ze zachodu a neumejete si ho, tak to chytnete, jen zalezi na obranyschopnosti organismu a jeho prekyseleni viz.
   http://myslenkyocemkoli.blogspot.cz/2013/12/zapomenuty-objev-nemeckeho-drzitele.html

   O ockovani pise celkem zajimave a strizlive jedna pani doktorka....
   http://www.slobodavockovani.sk/news/ockovani-poruchy-vyvoje-a-imunity-u-deti-1-cast/

   nenimito

   Vymazat
 9. No, na druhou stranu je evidentní, že lidí je na světě už hrozně moc a rychlost s jakou přibývají další je šílená. A je jasné i to, že takto už to dlouho nepůjde. Co tedy s tím budeme dělat? Jestli nic, tak nás čeká katastrofa. A jestli něco ano, tak nás čeká katastrofa taky. Takže co teda?

  OdpovědětVymazat
 10. A co tie obrazky HIV virusu na webe z elektronoveho mikroskopu? Tiez podvrh?
  https://www.quora.com/Is-AIDS-a-virus-or-cancer-of-the-human-blood
  http://emedicine.medscape.com/article/211316-overview


  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. A nezdá se Vám divné, že jediné udajné HIV "elektronkové microskopické obrázky" (resp. jen jediný, častokrát upravený zvětšený s výřezy občas i uměle dobarvený) všichni renomovaní vědátoři přebírají od renomovaného CDC/Dr. Edwin P. Ewing Jr.? Vše ostatní na netu jsou jen opravdu úžasné reklamní kreslené jak z komiksu. A nezdá se Vám divné, že testy na HIV jsou stejné jako na boreliózu(a nejen na ni) s stejnými reakcemi?
   I ty Vaše odkazy jsou na jeden a ten samý(obarvený) obrázek.

   nenimito

   Vymazat
 11. MY NAME IS KATE PINTO FROM SOUTH AFRICA...I SAW THIS COMMENT ON POSITIVE BLOGS AND I WILL LOVE TO TELL EVERYBODY HOW MY STATUS CHANGES TO NEGATIVE, AND AM NOW A LIVING WITNESS OF IT AND I THINK ITS A SHAME ON ME IF I DON'T SHARE THIS LOVELY STORY WITH OTHER PEOPLE INFECTED WITH THIS DEADLY VIRUS...,HIV HAS BEEN ONGOING IN MY FAMILY... I LOST BOTH PARENTS TO HIV,. AND IT IS SO MUCH PAIN IVE NOT BEEN ABLE TO GET OVER.. AS WE ALL KNOW MEDICALLY THERE IS NO SOLUTION TO IT..AND MEDICATION IS VERY EXPENSIVE..SO SOMEONE INTRODUCED ME TO A NATIVE MEDICAL PRACTITIONER IN AFRICA..I HAD A JOB THERE TO EXECUTE SO I TOOK TIME TO CHECK OUT ON HIM.I SHOWED HIM ALL MY TESTS AND RESULTS.. I WAS ALREADY DIAGNOSED WITH HIV AND IT WAS ALREADY TAKING ITS TOWL ON ME.. I HAD SPENT THOUSANDS OF DOLLARS SO I DECIDED TO TRY HIM OUT...I WAS ON HIS DOSAGE FOR 6MONTHS. ALTHOUGH I DIDNT BELIEVE IN IT, I WAS JUST TRYING IT OUT OF FRUSTRATION... AND AFTER 2 WEEKS, I WENT FOR NEW TESTS... AND YOU WONT BELIEVE THAT 5 DIFFERENT DOCTORS CONFIRMED IT THAT AM NEGATIVE..IT WAS LIKE A DREAM,,I NEVER BELIEVE AIDS HAS CURE..AM NOW NEGATIVE,,AM A LIVING WITNESS..I DONT KNOW HOW TO THANK THIS MAN... I JUST WANT TO HELP OTHERS IN ANY WAY I CAN..HAVE JOINED MANY FORUMS AND HAVE POSTED THIS TESTIMONIES AND ALOT OF PEOPLE HAS MAIL AND CALLED THIS MAN ON PHONE AND AFTER 2 WEEKS THEY ALL CONFIRMED NEGATIVE..BBC NEWS TOOK IT LIVE AND EVERY.. HOPE HE HELPS YOU OUT.. EVERYBODY SAW IT AND ITS NOW OUT IN PAPERS AND MAGAZINES THAT THERE'S NATIVE CURE FOR HIV AND ALL WITH THE HELP OF THIS MAN,,HAVE TRIED MY OWN PARTS AND ALL LEFT WITH YOU,,IF YOU LIKE TAKE IT OR NOT..GOD KNOWS HAVE TRIED MY BEST.ABOUT 97 PEOPLE HAVE BEEN CONFIRMED NEGATIVE THROUGH ME..AND THEY SEND MAILS TO THANKS ME AFTER THEY HAVE BEEN CONFIRMED NEGATIVE,,THIS MAN IS REAL..DON'T MISS THIS CHANCE,,HIV IS A DEADLY VIRUS,,GET RID OF IT NOW..
  case there is anyone who has similar problem and still

  looking for a way out, and he those cast all kind of spell like ::
  Love Spells
  Luck, Money Spells
  Health, Well Being
  Protection, Healing
  Curses, ex, Breakups
  NEW! Combo Spells
  High Priestess Spells
  Vampire Spells
  Authentic Voodoo Spells
  Custom, Other Spells
  Business spells
  Health/Healing spells
  Curse removal
  Job spells
  Healing from all kind of diseases
  Love binding
  Barrenness(need a child)
  Need love
  Lottery Spells
  Promotions
  Success
  Money rituals
  winning court case
  Divorce spells
  Low sperm count
  Infertility in women
  Breast enlargement/reduction
  Penis enlargement/reduction
  YOU CAN CONTACT HIM HERE AS (dr.abalaka@outlook.com) if you need any question contact me via here as 1001madonado@gmail.com thanks

  OdpovědětVymazat
 12. Velice rád bych se něco o této zkušené lékařce Irině Michailovně Sazonové dozvěděl. Jediné, co se o ní dá najít, je tento článek copy/paste na několika alternativeckých webech.
  Obor činnosti? Publikované práce? Zdokladování uvedených obvinění?

  Hmmm. Asi to bude jen další obvodní lékařka Ludmilka Eleková :-)

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jsou lékaři, kteří publikují, a jsou lékaři, kteří léčí. Kterému z nich byste svěřil své zanícené slepé střevo?

   Vymazat
  2. Pokud jsem to pochopil správně, tak tahle paní je jen překladatelkou tohohle https://en.wikipedia.org/wiki/Inventing_the_AIDS_Virus
   A "pouze" shromažďuje vícero takových pochybností o vztahu tohoto viru ke ztrátě imunity. A nemyslím, že je lékařka, ale doktorka:-)
   nenimito

   Vymazat
  3. Narychlo vyhledané:
   absolventka lékařského institutu v Moskvě; pracovala v imunologické laboratoři Ústavu revmatismu Akademie lékařských věd, dále 25 let jako lékař-terapeut v nemocnici rychlé pomoci a jako hlavní lékař sportovně-léčebného zařízení;
   autorka tří patentů a vynálezů;
   autorka, spoluautorka a překladatelka několika knih a řady vědeckých článků o AIDS, imunologii, sportovní medicíně, o možnostech diagnostiky a terapie;
   členka Svazu novinářů v Moskvě, expert Centrální rady všeruského sociálního hnutí ochrany práv rodičů a dětí;

   Zkrátka všechno, jen ne obvoďák :-)

   Vymazat
 13. Co to je za konspirátorský názor? Víte vy lidé vůbec, co to taková cukrova nebo třeba léčení diabetické nohy je? Pokud víte, tak moc nerozumím těmto komentářům, které mi přidjou občas opravdu zcestné.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Fakt si myslíte, že Ořešák americký je nějaké spiknutí? :-)))
   To, že lidé něco nevědí, ještě neznamená, že ti co vědí, musejí být conspiracy. Znamená to jen, že nerozumí těm, co vědí... pak jde každý určitě po jiné cestě:-)
   A s ořešákem na diab.nohu docela dobře ještě funguje Protektin nebo i konopná mast, ale ze sádla, ne z technické vazelíny(ropy).
   nenimito

   Vymazat
 14. Tendle článek je dneska ještě aktuálnější než v roce 2016 ;-) Ta podobnost se současnou situací je všeříkající... Každopádně ten kdo musí "v hrobě" mlátit hlavou o zeď neni Pasteur ale Béchamp...
  Chorche

  OdpovědětVymazat
 15. Ještě, že stále máme viry, co nikdo nikdy neviděl....
  https://vtm.zive.cz/clanky/virus-proste-zmizel-pozitivni-pacientka-se-po-osmi-letech-prekvapive-zbavila-viru-hiv/sc-870-a-213406/default.aspx
  nenimito

  OdpovědětVymazat

Podmínky pro publikování komentářů