9. 7. 2015

KDY NASTAL POSLEDNÍ DEN POMPEJÍ? 2


Než budeme pokračovat, udělejme si jen tak pro pořádek časovou rekapitulaci: podle oficiální historie byly Pompeje zničeny v roce 79 našeho letopočtu a "znovuobjeveny" kolem roku 1748 (kdy zde začaly víceméně chaotické vykopávky, které by bylo přesnější nazvat drancováním). V době mezi těmito dvěma daty - celých 1669 - údajně nebyly.
A teď jedeme dál.

Nástěnné malby
V Pompejích se zachovalo velké množství nástěnných maleb.
Ne, netěšte se, nebudeme se zabývat hambatými obrázky, kterými je toto město proslavené. Pro naše pátrání si všimněme jen dvou maleb. Nejprve pompejských Tří grácií. To je ten obrázek vlevo. Ten vpravo namaloval renesanční malíř Rafael Santi v rozmezí let 1504 - 1505. Tedy v době, kdy byly Pompeje údajně už víc jak 14 století pod zemí a měly ještě skoro 250 let čekat na své znovuobjevení. I když motiv tří grácií se ve výtvarném umění objevuje častěji, přece jen se nemůžu zbavit dojmu, že Rafael tuto pompejskou malbu musel vidět - ať už přímo nebo zprostředkovaně. Anebo se pompejský malíř inspiroval jeho obrazem. Nevylučuji ani jednu z variant...A nezapomeňme na slavné Zátiší s ananasem (vlevo originál, vpravo podle něj vytvořený akvarel v roce 1899). Proč jej uvádím? Ananas jako plodinu středoamerických indiánů poprvé do Evropy přivezl Kryštof Kolumbus. Do té doby byl na evropském kontinentu neznámý...


Papyrusy
Je to až nepravděpodobné, ale po všem tom pekle, které Vesuv vyprodukoval, byla ve vile Lucia Cecilia Iucunda nalezena nepoškozená truhla a v ní asi 150 popsaných archů. 127 se jich podařilo přečíst, zbytek je tak slepený dohromady, že nejdou rozložit. Zatím. Ty, co se podařilo vyluštit, byly bohužel jen účetní dokumenty. 

Později však byly nalezeny další dokumenty v tzv. Vile papyrusů v Herculaneu a teprve po tomto nálezu začaly být nacházeny i jinde ve světě - v Egyptě a po celém Středomoří. Je zajímavé, že papyrus, ač je spojován s Egyptem, tam divoce neroste a Napoleon se ho tam marně snažil najít. Zato se mu dobře daří třeba na Sicílii, nedaleko Syrakus, kde ještě ve XX. století z něj vyráběli papír.
Existuje kniha vydaná v roce 1792, v níž jsou sebrány dopisy jistého Juana Andrese svému bratrovi donu Carlosu Andresovi. V nich popisuje své cesty po městech Itálie v letech 1785 - 88. Navštívil i vykopávky v Pompejích a Herculaneu. Juan ve svých dopisech vyjádřil jisté rozpaky, protože řecké texty z Vily papyrusů se mu zdály být podezřele podobné současným řeckým textům:
"...a jeden nadpis sestavený ze samých malých současných písmen nám ukazuje, že takhle psali i ve starověku. Je také vidět, že už tehdy při psaní používali akcenty a "spiritus" (indexový diakritický znak používaný v řeckých písemnostech), což mnozí pokládali za daleko pozdější přídavek (pokud nepřipustíme, že to bylo kýmsi dopsáno později jinou rukou)."
Juan Andres tu má patrně na mysli diakritické znaky, které se, jak známo, zcela jistě nepoužívaly před 2. stoletím a do běžné praxe byly zavedeny až ve středověku. Standardizovány byly vpodstatě s vynálezem knihtisku (polovina 15. stol.)

Papyrusy z Národního archeologického muzea v Neapoli (tedy jak z tohohle může někdo něco vyčíst...)

Medicínské a inženýrské nástroje
Pompejské nástroje jsou prakticky totožné s dnešními, co se týče jejich tvaru a techniky použití. Jediný rozdíl je v tom, že jsou vyrobeny z bronzu. Úhelník s dokonalým pravým úhlem, posuvná měřítka, pinzety, zubařské nástroje, skalpely... Všimněte si závitů na gynekologickém nástroji. Jak jej vyrobili bez soustruhu? Pokud je mi známo, šrouby se čtyřhrannými maticemi se objevily až na konci renesance a dělali je ručně pilníky. První návrh stroje na výrobu šroubů předložil v roce 1569 Besson (Francie). Ale jeho myšlenku v praxi využil jen hodinář Hindley (Anglie) a to až v roce 1741.


Leonardo da Vinci (1452 - 1519) vytvořil návrh naprosto moderního stroje - prototypu soustruhového závitořezného obráběcího stroje, do kterého vtělil hned několik revolučních myšlenek do té doby nevídaných. Hovořit tedy o závitech v takové kvalitě, jakou lze vidět na pompejských nástrojích v neapolském muzeu, dříve jak v závěru 15. století neodpovídá realitě vystavených předmětů.

Hudební nástroje
Další v Pompejích nalezené předměty, které nemohly vzniknout ve starověku, jsou hudební nástroje. Třeba takový pozoun. D. Rogal-Levitski ve své knize "Modern Orchestra" píše, že v první fázi vykopávek v polovině 18. století byly nalezeny dva vynikající pozouny vykované z bronzu a se zlatými náústky. Neapolský král jeden z nich daroval anglickému králi, který právě vykopávky navštívil, a tak je pravděpodobné, že se jeden z nich dosud nachází ve sbírkách zámku Windsor. V neapolském muzeu nic takového nevystavují...
Znalost technologie náročné výroby těchto nástrojů se oficiálně datuje až od 17. století a je velmi nepravděpodobné, že by k tomu došlo výrazně dříve. 

Sklo
Kupodivu tento křehký materiál se zachoval tam, kde nevydržely ani mohutné chrámy. Sklenky, láhve, flakony, barevné sklo nejrůznějších odstínů. Co udivuje, je jejich průzračnost a filigránsky tenké stěny. Z doby kolem 1. století se sice také zachovaly skleněné artefakty a samozřejmě jsou nálezy i mnohem, mnohem starší, jejich zpracování však svědčí o nesrovnatelně primitivnější technologii. Naprostým unikátem mezi exponáty muzea je deskové sklo, které se začalo vyrábět až v době renesance. V Pompejích a především v Herculaneu byly nalezeny úlomky z okenních skel standardizované velikosti 45 x 44 cm a 80 x 80 cm, zcela rovné a o rovnoměrné tloušťce! V Evropě bylo první okenní sklo z kalného, tzv. lunárního skla použito pro kostelní okna v roce 1330 na severozápadě Francie. Při jeho zhotovení tehdy použili velmi primitivní metodu. První opravdové okenní sklo vyrobené metodou válcování zhotovili až v roce 1688 v Saint-Gobain.
Výše zmíněný Juan Andres ve svých dopisech dokonce píše, že sám na vlastní oči viděl sklo zasazené do dřevěných rámů, docela dobře zachovalých, jen poškozených dlouhodobou vlhkostí. Což dokazuje, že použití okenního skla nebylo v Pompejích ničím neobvyklým a zachovalost dřevěných rámů o nepříliš dlouhém uvěznění v zemi.

Okenní skla z Herculanea (Národní archeologické muzeum v Neapoli)
Zbraně
Je zajímavé, že žádné zbraně - až na pár kuchyňských nožů - nebyly v Pompejích nalezeny. Město bylo poměrně velké, a tak je poněkud překvapivé, že by tam neexistovalo něco jako - když ne vojáci - pak alespoň policie. Jiné vysvětlení je, že nalezené zbraně Neapolské muzeum jen nevystavuje.
My je však můžeme vidět jinde. Ve velkém množství se totiž objevují na pompejských nástěnných malbách. Vnímavého návštěvníka však patrně překvapí, že to nejsou kopí ani známé krátké římské meče, ale je to něco, co nápadně připomíná, čím se oháněli mušketýři. O půldruhého tisíciletí později.

Fresky se zbraněmi z Pompejí (Národní archeologické muzeum Neapole)
Graffiti
Nápisy na zdech, které můžete vidět v neapolském muzeu, jsou ve špatném stavu a zakryty plastem. Navíc nejsou svědectvím jen pompejských časů, ale jsou tam podepsaní i turisté, kteří archeologické vykopávky navštívili později.
Daleko zajímavější je podle mého názoru postřeh, který zmínil Juan Andres ve svých dopisech. Píše, že latinské nápisy se mu zdají být velmi podobné písmu jeho současnosti:
"Na mnohých stěnách budov jsou patrné texty napsané dost nedbale velkými červenými písmeny. Nebudu se zabývat jmény a obsahem textů, ale zaměřím se na to, že tvar těchto písmen je velmi nepodobný tomu, co jsme zvyklí nazývat "římským". Ve skutečnosti jsou velmi podobné našim současným písmenům, což protiřečí mínění diplomovaných paleografů, kteří odvozují naše písmo od římského a ne od řeckého nebo langobardského."


A ještě jeden úryvek z Andreasova dopisu. Obzvlášť podivnou se mu jeví přítomnost etruského nápisu, který by tam podle tradičních teorií neměl být.
"Uprostřed těch nápisů je jeden velmi zvláštní napsaný etruskými znaky, nad kterým by si lámal hlavu nejeden milovník etruského starověku (8. - 4. stol. př. n. l.). Tyto znaky nemohou být příliš staré, z dob, kdy zde Etruskové žili, protože by nebyly tak zářivě barevné a v průběhu věků by zcela určitě vybledly. A jak by vůbec přežily zemětřesení v roce 63, o kterém píše Seneca, kdy Pompeje byly zcela zničeny? A pokud snad patří do daleko pozdějšího období, kdo je potom napsal, když etruštinu už v 1. století nikdo nepoužíval a vše bylo římské? Přitom si nevzpomínám, že bych tam objevil jediné jméno v řečtině, která byla na přelomu tisíciletí v těchto místech přítomna dlouhou dobu, jak je tedy možné, že tu je etruština?"

Fragmenty z pompejského lupanaria a Villy Mysterií

zdroj:
http://www.kramola.info/vesti/letopisi-proshlogo/ne-poslednij-den-pompei
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ananasovn%C3%ADk_chocholat%C3%BD#Historie

(©)2015 myslenkyocemkoli.blogspot.com
Článek je povoleno publikovat v celé a nezměněné podobě s uvedením zdroje.

16 komentářů:

 1. Opět velice přesvědčivé "důkazy", podávané tak, že v nich je možné nalézt cokoliv, co zrovna autor potřebuje. Přesně jako v případě "zániku Tartárie", kdy se ze starých fotek věštilo stáří stromů a fotky stavebních výkopů posloužily jako jasný důlaz, že tudy zcela jistě muselo prolétnout hejno meteoritů :-)

  Po přečtení tohoto dílu stačí na chvíli provětrat google, aby člověk zjistil, že jde o v té době známé a běžné předměty. Ovšem je potřeba vyrobit senzaci :-)

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Výborně!
   Internet už máte tedy provětraný, takže vám jistě nebude činit potíže poskytnout nám i odkazy, abychom tu mohli diskutovat o konkrétních věcech.
   Nechcete přece, abychom si snad mysleli, že cílem vašeho příspěvku bylo jen zasloužit si u svých páníčků dalších pár drobných.

   Vymazat
 2. Líbí se mi jak jste hned jasnovidecky poznala kdo jsem a proč to dělám :-) Měla byste nabídnout svoje služby kriminálce.
  Motiv Tři Grácie pochází z doby před n. l.: https://cs.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1cie
  Tady se mluví o bronzových lékařských nástrojích nalezených v Pompejích jako o typické lékařské výbavě doby těsně před přelomem letopočtu:
  http://exhibits.hsl.virginia.edu/antiqua/instruments/
  A tady je práce o historii výroby skla, kde je zmíněno, že okenní sklo a skleněné zrcadlo je římský vynález: http://ads.fmk.utb.cz/Contexts/atelier/Documents/Historie%20v%C3%BDroby%20skla.pdf
  Dál se mi hledat nechce. Kdo má zájem, jistě si najde sám co potřebuje.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Kdo jsou ony "tři grácie" snad ani nemusíme hledat, o tom si přece povídají v dějepise děti už v šesté třídě. V článku se však hovoří o něčem jiném - o jejich zobrazení ve výtvarném umění. Téma samozřejmě podléhá určitému kánonu, každý skutečný umělec jej však pojme po svém. Jmenujeme třeba Francesca del Cossa, Botticelliho, Canovu, van Ravesteyna nebo řadu variací na stejné téma od Rubense. A o to tady jde - nikoli o téma, ale o jeho zpracování. Pokud máte potřebu informace z článku vyvracet, pak by bylo dobré si obrazy (a sochy) alespoň těchto umělců vyhledat a porovnat. Pak bude jasné, o čem tu je vlastně řeč.
   Co se týče chirurgických nástrojů, pak vámi uváděný článek říká v podstatě jediné: že chirurgické nástroje se za tisíc let nezměnily, protože to dokládá sada nalezená v Pompejích, a ty přece zanikly v roce 79. Jenže co když zanikly v roce 1631? Myslíte, že by onen pompejský chirurg v konkurenci uspěl s nádobíčkem půldruhého tisíciletí starým? Z mého pohledu to je tedy zmatečná definice v kruhu.
   A v otázce skla - v článku se hovoří o deskovém sklu (v dalších větách je pojem spojen s výrazem "okenní" v přeneseném významu = užité v okně). A jak je zde uvedeno, sklo do oken se dříve vyrábělo primitivními metodami - tedy například "Okenní tabulky byly vyráběny ze silného skla litím do forem, pak také řezané ze dna skleněných válců, či ze stěn válců za horka rozstřižených a kleštěmi narovnaných, nebo byla vyráběna tzv. metodou korunovou, kdy se skleněná bublina na píšťale roztočila do kotouče, ze kterého se pak řezalo okenní sklo." (viz váš odkaz). Ale v článku se hovoří o skle "průzračném, zcela rovném, rovnoměrně tlustém a řezaném do standardizovaných rozměrů" - což už je, jak jistě uznáte, trošku jiné kafe.
   Nicméně děkuji za odkazy. Člověk by se nikdy neměl přestat vzdělávat. :-)

   Vymazat
  2. Vlabi,
   velký palec nahoru. Já už bych anonyma poslal kamsi, kam žádné mapy (ani ty od google) nevedou, ale tys na jízlivost odpověděla tak fundovaně, že mám jasno v tom, kdo má přehled v daném tématu a komu jde jen o vy(z)vracení v podstatě jakýchkoli tady na blogu zmiňovaných informací a názorů za každou cenu (nebo je to paušálem?).
   Opírat svá tvrzení o základy - oficiální historii (o "věrohodných" zdrojích jako google či wikipedie ani nemluvě), která dnes více než kdy jindy dostává čím dál větší trhliny (spíše díry jako vrata) je stejné, jako na potápějícím se Titaniku vysmívat se lidem v záchranných člunech a hrát karty či fidlat na housle s tvrzením, že loď je přece nepotopitelná.
   Jak anonym správně dodává - "Kdo má zájem, jistě si najde, co potřebuje"

   Vymazat
  3. Jenže co když... A přesně o tom mluvím. Co když je to pravda, nebo naopak co když autor vaří nesmysly z vody? Možné je cokoliv, nebo taky nic. Záleží jen na tom jak se to čtenáři podá a čemu čtenář sám chce věřit. Tady ani nejde o nějaké dokazování, ale jen o fantazírování. Ten ruský autor dobře ví, že takto jde udělat senzaci/záhadu/objev z čehokoliv, podle chuti. Vy tomu věříte, já ne, pro mě jsou důkazy tohoto stylu a této úrovně prostě nedostatečné a občas až úsměvné. Já potřebuju důkazy víc přesvědčivější, jednoznačnější a trochu míň "cokolivnaznačující". Připomíná mi to věštění z kávové sedliny. Každý v sedlině vidí co sám chce, nebo co chce někdo slyšet.
   Samozřejmě ale každý ať si píše a čte co chce a věří čemu chce. Když to ale dělá veřejně, musí počítat i s nesouhlasem, nebo kritikou.

   Vymazat
  4. Ještě dodám, že mám rád záhady, neobvyklé skutečnosti, tajemno a podobně, ostatně proto to chodím číst, ale musí to mít trochu důvěryhodnosti a přesvědčivosti. A té je tady bohužel hodně málo.

   Vymazat
  5. Anonyme,
   fráze, fráze...
   Zatím jste autora článku z nedůvěryhodnosti neusvědčil - spíš sebe z jisté povrchnosti.
   Takže tímto končím tuto nepřínosnou diskuzi a počkejme si na další díl. :-)

   Vymazat
 3. To spíš já můžu říct, že mě autor nijak nepřesvědčil. Tedy zatím, abych mu nekřivdil a abyste vy neměla pocit, že znevažuju vaši práci.

  OdpovědětVymazat
 4. Tak dokažte tedy, že města zanikla před 2. tis. lety ;-)
  Míša

  OdpovědětVymazat
 5. prvý - najstarší popis , zrejme očitého svedka nájdete v knihe aj s mapamy okolia Vesuva:
  Ioannis Baptistae Masculi neapolitani e Societate Iesu De ... - mapy sú hned v uvode
  https://books.google.at/books?id=t6uXI_qfUUUC&pg=PA1&#v=onepage&q&f=false
  Joannes Baptista Masculus ((S.I.)) - 1633
  BAPTISTAE. MASCVLI. DE INCENDIO VESVVII ...

  OdpovědětVymazat
 6. Ne "papyrusy", ale "papyry". :/ Jinak ananas nemusí být nic zvláštního, když už jsme u té alternativní historie - viz. předkolumbovské transatlantické kontakty ;) I poukazování na modernost nástrojů...co třeba takový "Strojek z Antikythéry"? Ten taky nespadnul jen tak z nebe, ale musel mu předcházet odpovídající technický vývoj, který se nám bohužel nedochoval.

  OdpovědětVymazat
 7. Nikdy by mne nanapadlo, kolik existuje fresek a jiných obrazů z Pompejí, hlavně těch "božských" nebo erotických:-)
  http://www.google.cz/search?q=pompeii+fresco&tbm=isch
  nenimito

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Mě zaujala propracovanost některých maleb. Detajly stavby těla dosahují na autenticitu, kterou začal do umění dávat až Da Vinci o mnoho staletí později.
   Když si vezmu "vizáž" maleb z Pompejí a třeba z výzdoby kaple sv. Víta, něco mi tu nehraje. Obzvláště, když si vybavím podobnost zbytků maleb z Karlštejna, které na některých místech pro všímavé oko vyplouvají z "neobnovených" částí stěn.

   Vymazat
  2. Napadlo mi něco podobného o tom hraní a restaurování Michale. A stejně tak i Karel:-)
   A pak ta erotika. Nejsem si jist, že by tohle u katolíků prošlo, být to na zdech. Čili, buď byli jindy katolíci anebo zasypání Pompejí, i antika:-o
   nenimito

   Vymazat
  3. V Broumovském klášteře průvodce hodnotil místní barokní fresky, že jsou jakoby z oka vypadly těm z Pompejí... ;-)

   Vymazat

Podmínky pro publikování komentářů