26. 12. 2015

Úvaha - počasí

Nějakou dobu mám silné nutkání sepsat něco na téma globálního oteplení alias klimatu a teď zjišťuji, že takový článek zde na blogu již tři roky visí. Abych nevykrádal sám sebe, rozhodl jsem se pro resuscitaci článku. Už jen z důvodů dalších textů, na něž je v úvaze odkaz a které jsou dnes ještě aktuálnější než před těmi třemi roky. Některé věci jsou sice už jinak, ale to jen proto, že vše se vyvíjí.
MichaB

Předně upozorňuji, že tento článek není vhodný pro alergiky na konspirační teorie, ale může dělat dobře naopak - jak trollíci říkají - šémtrailistům (předpokládám, že tím mají na mysli posměšné zkomolení slova chemtrails).


K tomuto tématu, které se mi v hlavě táhne již hezkou řádku měsíců, mě konečně dokopal Petrův komentář k článku zaměřeném na mísení národů. Zde je část z tohoto komentáře:

"...Je to jednoduché. Když žiji na "svém" území po mnoho generací, moje DNA se přizpůsobí specifickým účinkům místních energetických polí, zjednodušeně řečeno: zvykneme si, naučíme se podvědomé obrany a ochrany vůči negativním vlivům prostředí a začneme těžit z výhod. Proto máme doma mnohem více energie, než na cestách. Čím dál jsme od domova, tím je energetické prostředí jiné a organizmus se musí bránit, znovu se učit reagovat a to stojí síly. Stejné je to i se stravou a migranty. Když přijde cizí člověk do naší blízkosti, není to jenom fyzické tělo, co přijde, ale i energetické slupky kolem. A ty narušují už zaběhlé a vyladěné pole, co tu jsou. Z harmonie se tak stává chaos a ten plodí stres (podvědomý i skutečný)..."

Sice jsme se tam s Petrem bavili o jiných vlivech (energetická pole konkrétních území vs. energetická pole člověka), nicméně pro moji úvahu nad současným vývojem klimatu se to hodí naprosto dokonale.
Nevím jak vy, ale já si nemohl nevšimnout, jak stále hůře lidé okolo snášejí přímé sluneční záření. Zářením nemyslím jen samotné světlo, ale vůbec "slunce" jako takové, tudíž se vším, co k nám vyzařuje. V současnosti stačí ještě nedávno "ubohých" 22°C a lidé, když vyloženě nemusí zůstat, utíkají z přímého sluníčka do stínu nebo pod střechu. Přičemž ve stínu zase mají pocit chladu. Jako malý si na něco takového nevzpomínám.
Kde tedy vidím příčinu? Nasadím hned na začátek těžký kalibr, který mnohé vždycky rozhodí - člověkem ovládané klima planety. Že je to možné, přiznávají už i vědci, kteří si lokálně hrají na bohy a támhle spustí déšť, jinde ho naopak utnou (již od 50. let minulého století se např. lokálně řídí počasí při olympijských hrách). To, že oficiálně zveřejňovaný výzkum je roky, někdy celá desetiletí pozadu oproti praxi využívané pro vojenské či politické nadnárodnostní cíle, je zřejmé i lidem mimo řady konspiračních blábolistů, jako jsem já. 
Takže ryze v duchu článku, na který je odkaz v druhém odstavci tohoto textu mohu pokračovat v teorii (nebo snad "teorii"?) jak manipulovat s lidskou populací, aby konala ve prospěch hrstky Vyvolených. Z úryvku Petrova komentáře je patrno, co má za následek jakékoliv vybočení z harmonického vývoje člověka - chaos, stres, nutnost se bránit vlivům, což stojí kvanta energie a to oslabuje a hlavně odvádí pozornost od příčiny. Dalo by se pokračovat v dalších dopadech, ale to už si může doplnit každý sám, stačí se rozhlédnout kolem sebe a často i sebekriticky pohlédnout do zrcadla.
Představte si (čistě teoreticky, vždyť jde o úvahu), že Země, ale dost možná celá sluneční soustava, prochází změnou vyvolanou průchodem různými částmi nehomogenního vesmíru, ale taky dost možná změnami (vývojem) naší galaxie. Na tyto změny, a to jak hmotné, tak energetické, nutně budou reagovat klíčové objekty, jako je např. naše Slunce a skrze ně pak následně dominovým efektem i planety sluneční soustavy. O tom, že něco takového nutně musí vyvolat i změny v klimatu na Zemi, snad ani není třeba psát. V případě, že by toto byla pravda, pak by materiálně založený člověk musel začít propadat panice v domnění, že mu hrozí smrtelné nebezpečí mající původ v ryze mechanicky fungujícím Vesmíru. Aby si prodloužil své bytí, byla by jeho spásou schopnost regulovat klima tak, aby na vnější změny reagovalo co možná nejméně.
Představte si, že v důsledku změn ve vesmíru by mělo následnými interakcemi na Zemi dojít například k významnému oteplení (což by vedlo i k zvýraznění vypařování vody, srážkám, bouřkám, proudění vzduchu atd.). A nejenom to. O svoje bytí se obávající člověk by se pokusil udržet klima jakž takž na "normálu". Logickým řešením by bylo částečně regulovatelné odstínění slunečního záření. A jsme u chemtrails. Toto samo je tak obsáhlé téma, že se mu tady nemohu věnovat, ale předpokládám, že ten, kdo to dočetl až sem, ví, oč se asi jedná a taky proč.
Teď nakrátko zdánlivě odbočím. Opět si představte, že vesmír vůbec není mechanická záležitost beze smyslu vzniklá z velkého bumprásktřesku (viz článek ZDE:), ale že jde o obrovskou živou strukturu s vlastním Vědomím. Pochopitelně jistě na zcela jiné úrovni než je to lidské. Toto Vědomí usiluje o vývoj svého "těla" a všech jeho součástí stejně jako mentálně zdravý člověk, a tudíž vše, co se v něm odehrává, nemá destruktivní záměr, ale naopak konstruktivní - tvořivý. Zbytek vám snad docvakne během úvahy.
Tak a šup zpět. Opět si představte, že ke změně klimatu způsobené vnějšími vlivy (viz. předchozí odstavec) nedojde naráz, ale postupně. Právě přesně takovou rychlostí a intenzitou, aby se vše pro následný vývoj důležité mohlo adaptovat na probíhající změny. Jenže co se asi tak stane, když je klima člověkem uměle udržováno na úrovni, jež neodpovídá skutečným vnějším vlivům? Vše živé se bude pochopitelně přizpůsobovat svému životnímu okolí, tudíž začne být stále více a více pozadu oproti podmínkám, které by tu panovaly bez umělé modulace klimatu - jen na základě přirozených podnětů z vnějších vlivů. Ale protože nejde odstínit všechny vlivy působící z vnějšku, které jako celek působí v promyšlené harmonii, tak bude vše živé modulováno částečně přirozenými, avšak neúplnými informacemi a částečně uměle navozenými úpravou klimatu. Tím nutně musí docházet k disharmonii vývoje všeho živého. Čím složitější struktury závislé na ostatních, tím k větším disharmoniím vývoje organismů bude docházet. Že to asi nejvíce bude působit na člověka, je jasné.
Nemám vhodný grafický editor, tak omluvte zhoršenou kvalitu vizuálního zpracování, protože ke změnám nebude docházet lomeně a vývoj samotný nemusí jít po přímkách :-)


V levé polovině grafu je černě znázorněn vývoj klimatu (nikoliv jen teploty, ale jako celku), kterému se věrně přizpůsobují všechny živé organismy jak na úrovni fyzické, tak té energetickoinformační (viz. Petrův komentář). V roce X začaly na naši planetu působit vnější vlivy, které by změnily dosavadní směr (nebo rychlost) vývoje (rozuměno přizpůsobení) jak klimatu, tak všeho živého. Z důvodů, ke kterým se nyní nebudu vyjadřovat, se někdo rozhodl, že přicházející změny hlavně se týkající mentální části člověka (i probouzení některých dosud spících schopností?) nejsou vítány, a proto se přistoupilo k ovlivňování klimatu směrem, který tyto změny alespoň pozdrží co nejdéle, než se přijde na vhodná opatření jiného druhu. Tudíž od tohoto roku X, kdy by vývoj klimatu včetně všeho živého šel po fialové linii v grafu, je vývoj uměle udržován podle červené křivky. Jak ale z grafu vyplývá, s postupujícím časem vzniká čím dál větší rozdíl mezi uměle modulovaným klimatem a klimatem, které by tu bylo bez zásahu člověka (fialová přímka vs. červená).
Pochopitelně s přirozenou změnou klimatu by se postupně adaptovalo vše živé na planetě přesně podle Záměru Vědomí, jež vnější vlivy řídí (viz. odstavec se zdánlivým odbočením). Jenže čím větší je rozdíl mezi červenou a fialovou linií, tím větší je třeba vynakládat jak finanční, tak technologické i energetické prostředky na řízení klimatu, a jednoho dne, který v grafu znázorňuje "okamžik neudržitelnosti", pomyslné kšandy prasknou. Těm, co mají představivost, není těžké popisovat, co to bude pro vše živé znamenat.
A teď už by nemělo být tak těžké si domyslet, proč může mnohým lidem připadat sluníčko, jež je pro nás hlavním zdrojem, řídícím modulátorem a transformátorem informací, kterými se řídí jak zemské klima, tak i vývoj všeho živého na všech úrovních, i při relativně příjemných teplotách nesnesitelné. Je tu totiž čím dál větší rozdíl mezi naším přizpůsobením se životnímu prostředí a komplexními informacemi, které proudí ze Slunce (a nejenom z něj). Vzniká tu disharmonie v přirozeném vývoji a té se Země bude, a také tak činí, bránit.

Pokud jsem tuto celkem jednoduchou myšlenku napsal příliš složitě, pak se omlouvám a pokusím se to napravit jednoduchým připodobněním.
Představte si, že dlouhodobě žijete uprostřed přírody. Vaše psychika i tělo se adaptuje na venkovní vlivy - teplo, mráz, slunce, déšť, ale i gravitaci, magnetické pole Země, radiační záření proniklé přes atmosféru atd. atd. To je případ přirozeného přizpůsobení na všechny informace (vlivy) a jejich výkyvy a střídání. 
A teď ten samý případ, jen s rozdílem, že budete žít uvnitř moderního izolovaného domu. Mnoho informací modulujících vaše tělo i psychiku zůstane nezměněno - gravitace, radiační záření, magnetické pole, světlo, tma. Ovšem mnoho ostatních zmíněných již na váš vývoj bude mít minimální vliv díky odstínění domem, který symbolizuje umělé ovlivňování klimatu. Když se pak někdy dostanete mimo ochranu domu, bude to do jisté míry pro vaše tělo i psychiku šok. Dům taky nebude stát věčně. Čím starší bude a čím větší budou výkyvy počasí, tím více vás bude stát udržení domu ve funkčním stavu. Toto však nelze donekonečna a jednoho dne dům stejně nakonec spadne. Buď stářím, nebo ho odfoukne tornádo. Snad se mi teď podařilo jednodušeji nastínit, co se mi motá hlavou.
Vše berte jen jako úvahu a teoretickou možnost.
Jen bych ještě k tomu v krátkosti dodal, že před dvěma roky (možná třemi - už nevím) jsem své okolí v dosahu cca 10 - 15 km plně osadil orgonity vlastní výroby, a to na specifická, předem vybraná místa. Do té doby každý rok byla naše vesnice párkrát vypláchnuta vodou, blesky práskaly do okolních stromů a párkrát do roka nějaké to krupobití - zkrátka jako kdekoliv jinde. Od té doby ani jedno extrémní počasí. Vždy nás to obejde. I lidi jsem o tom zaslechl si povídat, ale to víte, příčinu jsem si nechal pro sebe. Podle mne tyto orgonity mají schopnost jednak transformovat tzv. černý orgon, který dle výzkumů p. Wilhelma Reicha stojí za vznikem mnohých extrémů počasí (např. bouře), na tzv. bílý orgon. Ten je mimochodem možné i vidět nezaostřeným zrakem a má podobu stříbřitých jisker bláznivě se mihotajících prostorem. Za vznikem černého orgonu podle mne stojí i chování a skutky člověka, proto zdaleka ne všechny extrémy počasí je třeba brát jako záměrnou lidskou manipulaci klimatem, nýbrž jako snahu přírody o nastolení rovnováhy mezi energiemi. A druhou schopností orgonu vyplývající z té první je harmonizovat okolí a uvádět alespoň lokálně klima do podoby, která odpovídá vnějším přirozeným vlivům. I proto je nyní v našem okolí většinou o ždibec tepleji než u kus dál, což dříve nebývalo. A konec konců právě tato "změna" místního klimatu a naprostá absence extrémních výkyvů počasí mě dohnala k této možná absurdní hypotéze.Představte si, že...

(©)2015 myslenkyocemkoli.blogspot.com
Článek je povoleno publikovat v celé a nezměněné podobě s uvedením zdroje

44 komentářů:

 1. Pěkný článek ;)
  Zvláště mě ale zaujal poslední odstavec. Také mám doma několik orgonitů (ne však rozeseté po vesnici) a když jsem přečetl poslední odstavec, bliklo mi v hlavě, že naší vesnici se také vyhýbají extrémní výkyvy počasí. To ještě není nic zvláštního, ale také jsem mnohokrát na radaru srážek pozoroval, jak se např. bouřkový mrak "před" naší vesnicí rozštípl a poté, co přešel okolo naší vesnice se zase obě poloviny spojily :)
  Vždycky jsem uvažoval co za tím je a už to asi vím :)
  Mates

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Matesi
   Děkuji. Ano, na radarových snímcích to je velmi často vidět. A podotýkám nejde jen o vliv geografické členitosti místního území, protože dané anomálie jsou pozorovány až po "ošetření" okolí. :-)

   Vymazat
 2. kdy lide pochopi ze buch opravdu existuje a ceka az se k nemu dopracujeme i pres vladu dabla na zemi. predstav te si ze vesmiry jsou jen cerne kde vladne dabel ale jsou i bile kde nejvissi zodpovednosti je buch

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. pondělní fór:
   Víte jak se po brněnsky řekne: "pane, prosímvás, mohl byste zopakovat svou poslední větu? .. moc jsem Vám nerozuměl?"
   héé?

   .. kdo chce pochopí, kdo nechce, tomu marná snaha :)

   Vymazat
  2. ..nejsu zastance boha jako boha ,ale boha jako mimozemska civilizace ,ktera uz pochopila podstatu Vesmiru ,my jsme na tom jeste blede a snad se i nase civilizace do toho dostane ,ale zatím je to hruza ,des !...

   Vymazat
  3. BOH existuje, je to v DNA zakódované, len nám niekto isté informácie vymazal. Predpokladám nejaká mimozemská civilizácia. A teraz kukajú čo to s nami robí :-/
   Prof. MUDr. František Novotný napísal knihu "Búh skrytý v genomu".
   A hurá má ten, kto túto skrytú informáciu odkryje - teda vpustí BOHA do seba samého.

   B

   Vymazat
  4. Zdař buch

   Vymazat
 3. Tyhle jednoduche myslenky, co jsou uvedeny v clanecku uz napadli i mne s manzelem.
  Takze souhlas.
  Asi se nechavame vic osvecovat tim sluncem nebo co....?

  Bohuzel napadli nas jeste jine veci a ty bych ani nechtela vyslovit, aby se toho mocni tohoto sveta nahodou nechytili.......nez Slunce provede zaverecnou transformaci.

  Kvuli tomu to zrejme bude bolestivejsi a je mozne, ze vic neuronu kvuli tomu se zavari

  Tara

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Taro:
   Bolestivější by to mohlo být hlavně pro ty, co jsou tzv. IN. Či-li ti, co bez slunečních brýlí ani ránu, do přírody (myšleno max. do parku na betonový chodník) jen v dlouhých rukávech, v čepici a holinách, aby je nepřepadli klíšťata, na sluníčko jen na minutu přesně podle doporučení ze zpráv a vůbec do přírody jen výjimečně, protože je to na vlastní riziko - příroda je zákeřná a všude číhají nebezpečí. A hlavně patlat se centimetrovou vrstvou krémů PROTI SLUNÍČKU.
   Lidské tělo, vlastně lidská bytost je širokopásmový přijímač automaticky se ladící, přičemž mám na mysli i ta pásma, z kterých skupině skeptiků naskakuje alergická reakce, jen se o nich někdo zmíní :-)

   Dovolím si tu krátkou citaci z překladu SAV, uveřejněnou na www.vedy.sk. Co si z toho kdo vezme, je na každém zvlášť:

   "...Vstali Arani proti Temným a povedali: Prešiel čas a časy Svetla sa priblížili, a to aj pre vás. Budete musieť odísť. Odpovedali na to temní Archanjeli: „Sme pripravení, veď viete, že sme sami odísť chceli. Ale Slnko spáli ľudí, ak naša Tma (hmla) medzi zemami a Slnkom stáť nebude“. Odpovedali im Arani: „Na vaše miesto Svetlí Arlegovia vstúpia a svojimi éterickými telami svetlo, ktoré nemôžu zeme zniesť zahradia. A ľudia neoslepnú, nezhoria, no svetlejšie im bude“. Povedali Archanjeli: „Ako ste sa oneskorili, oveľa skôr ste mohli prísť, a pustili by sme vás bez boja. Naotravovali nás už besi, i ľudia, nimi porobení“. A rozhodli všetko tak, podľa miery toho, keď odídu temní Archanjeli ich miesta zaujmú Svetlí Arlegovia. A potom Legovia zostúpia na Zem, a budú vstupovať do tiel všetkých ľudí i bielych, i červených i žltých i čiernych i sivých a začnú oni spaľovať telá lariev a besov nachádzajúce sa v jemnohmotnom tele svojim čistým ohňom, na popol ich obracajúc. Veď presne tak ako sa naše fyzické telo nakazí rôznymi parazitmi (hlístami, vírusmi, mikróbmi), tak aj jemné telá (ostatné naše telá) sú nakazené rozličnými neresťami (fajčenie, pijanstvo, narkománia, klamanie, voľný sex pod.), ktoré besi do nás vnášajú. I utečú v hrôze zo spálených aj nespálených tiel besi a larvy, ale väčšina ľudí nevydrží také „ohnivé očistenie“. Kto bude mať mnoho nerestí pri ich mystickom pálení, teplota fyzických tiel sa zvýši natoľko, že ľudia budú umierať ako od obyčajných chorôb..."

   Vymazat
 4. Na tomto místě by možná bylo na místě připomenout toto:
  http://www.orgo-net.blogspot.cz/2012/11/daniel-geoinzenyrstvi-chemtrails-haarp_22.html

  OdpovědětVymazat
 5. Prosím promin, jsem fakt nějaká nedovtipná, tento článek jsem četla, je dobrý, shodou okolností jsem si něco o DNA a jeho umělém ničení četla, souhlasím, tys to napsal skvěle. Je to to moje nutkání prostě nikam necestovat. Mě je Michale od dětství nejlépe tady u nás. Před lety jsem podlehla tlak dětí a odjela jsem do Španělska. Bylo to nádherný. Moře, ubytování, jídlo, prostě všechno. Mě tam bylo smutno, neustále jsem byla unavená. Jen co jsme se vrátili, to byl takový nával energie, ještě dnes to cítím. . . . jo, jinak pěkně dneska stříkaj z letadel, ještě si to zakřížkovávaj, no hnus, beru si klobouk a jdu se trošičku na sluníčko, na úžeh už chut nemám:)))

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ivo,
   tak dneska nám opravdu nakydali na hlavu hodně velkej marast. Nikterak by mne nepřekvapilo, když by se zítra někde něco semlelo. A rozhodně tím nemám na mysli, že by to bylo jenom tím horkem. Na chmi.cz je na snímcích z NOAA z 9:33 v režimu b4BT vidět (rozmazaně - jak jinak) něco ne nepodobného radioaktivnímu mraku :-(

   Vymazat
  2. Tak já to mám zcela opačně. K moři se strašně těším, je mi tam strašně dobře a slunce miluju, naopak jak letím zpět do ČR už v letadle se mi dělá divně a když na Ruzyni vylezu z letadla je mi do pláče, a pak nějak celá smutná a utahaná přežiju rok, abych se zas dva týdny měla dobře a svobodně na slunci u moře.

   Vymazat
 6. jo, lidem normálně hrabe. Jsou i nemocní. Dnes jsem byla zase na tržnici a nebe bylo hrůzostrašný, lidi si toho začínají fakt všímat a ptát se. Děti jsou nemocné, různé záněty hrtanů, angíny, no vím, že někdy to bývá v létě, ale je toho fakt moc. Dnes u mě byla holčina s dítětem a doktorka jí dala pro tříleté dítě ibalgin. No já už to nevydržela a řvala jak bílej tesák. Naštěstí byla rozumná a nekoupila jí ho. Děcka v ohrožení,Očkujou je, no , nemá cenu se rozčilovat ještě ted na noc. Jen Ti chci říct, že je dobře, že to tady všechno uveřejnuješ, je to taky statečnost, nemysli si:))) MĚLI JSME NÁVŠTĚVU, BORDEL JAK V TANKU A JEŠTĚ MUSÍM UDĚLAT MERuNKOVÝ JAM. dOBROU NOC iva:))))) JO A VIDĚLS TEN MĚSÍC, TEN JE JAK KOLO OD VOZU A ORANŽOVEJ

  OdpovědětVymazat
 7. No... Zahuba prijde doufam co nejdrive, lidstvo si zaslouzi cim dal tim vic. Do dejme tomu 200 let je tady se zivotem si myslim konec... Takze si uzivejme dokud je to jeste trochu mozne, amen ;)

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Anonym alias "Amen" (podmínkou uveřejnění komentů je na tomto blogu se nějak podepsat - jedno jak):
   s tímto postojem se neshodneme. Zní to jako "A po nás potopa".
   Naopak právě proto, že Přírodu zatlačujeme do kouta (viz článek http://myslenkyocemkoli.blogspot.cz/2013/10/clovek-zahradnik-planety.html) je potřeba, aby každý vynaložil maximum energie a hlavně VŮLE (bez ní to bude vždy jen plácání do větru) učinit pro záchranu a obnovu planety co nejvíce. Děláme to pro sebe a pro naše děti.
   Postoj "stejně to nemá cenu" je nekonstruktivní.

   Vymazat
 8. Michale, článek je výborný. Jen mne zarazilo v diskusi datování jednotlivých příspěvků...červenec 2013?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Však v záhlaví jsem psal, že jde o resuscitaci. Důvodů jsem k tomu měl povícero :-)
   V různých zákoutích světa informačního, ale i toho reálného se od prvního vydání článku (7/2013) poslední dobou objevilo několik zajímavostí a aktualit, které mi mojí úvahu potvrzují. Text je ale už teď dlouhý a kostrbatý, tak jsem ho nechtěl ještě více znepřehledňovat. Ono silné nutkání na téma upozornit, bylo ukojeno, ale pokud mě budou zase prsty svrbět, text rozšířím nebo umolousám doplňující článek. Byl bych rád za postřehy a názory dalších lidí, kteří se nad problematikou někdy zamysleli nebo kteří mají nějaké podstatné konkrétní informace, jež v článku nezazněly.

   Vymazat
  2. Ani nevim proc, ale pri cteni teto velmi zajimave i celkem logicke uvahy, mi odnekud vyskocili myslenky mych trech oblibenych autoru...
   A.C.Clarke: Dostatecne vyvinuta technologie se neda odlisit od magie.
   G.Benford: Technologie, ktera se da odlisit od magie, je nedostatecne vyvinuta.
   M.Twain: Duvodem, proc je pravda mnohem podivuhodnejsi nez fantazie je, ze pravda nemusi davat smysl.

   Dekuji za oziveni, i clanku i myslenek.

   nenimito

   Vymazat
  3. Vcera mi to jeste nedalo nejak spat a tech myslenek vyskocilo vice...
   http://www1.fs.cvut.cz/cz/U12110/hlavac/solar/
   http://www.astro.cz/clanky/slunecni-soustava/magneticke-pole-zeme.html
   Cili oni se asi snazi opravdu zastinit, jen jejich snaha je diskutabilni stejne jako prace Greenpeace nebo Unicef. Nikdo naprosto netusi, co z toho vlastne vznikne..... A nechce se mi verit, ze to nekteri delaji zamerne, aby skodili lidem. Jen jsou hloupi nebo spise kratkozraci. Jako vetsina humanoidu....
   Pak jeste par myslenek k transformacim http://www.osud.cz/search/apachesolr_search/lidsk%C3%A9ho%20genomu
   Myslite si, ze se transformace cloveka tykaji klimatickych zmen? Mozna snad jen z pohledu napadani jinymi viry http://www.wikiskripta.eu/index.php/Arboviry
   Ale nemyslim, ze by zmena klima souvisela s transformaci vedomi. Ledaze by zmena klimatu vedla k nespokojenosti davu. http://www.paichl.cz/paichl/knihy/lebon/lebon.htm
   Pak by dav mohl byt nasmerovan na to, jak transformovat vedomi.. https://www.youtube.com/watch?v=c2Zrgf4fpj8&list=PLFDBAD54C1405CDE4&index=3

   nenimito

   Vymazat
  4. Nenimito:
   Věci jsou dozajista mnohem, mnohem, mnohem složitější a komplexnější, než v článku zaznělo. Záměrně jsem se tehdy vyhýbal konkrétnostem. Na Tvé otázky snad jen toliko: Vše nějakým způsobem souvisí se vším, tudíž zda se transformace člověka (raději používám pojem vývoj než změna/transf.) týká klimatických změn, se dá říci ano, ale nikoli primárně.
   V textu jsem uvedl:
   "...Zářením nemyslím jen samotné světlo, ale vůbec Slunce jako takové, tudíž se vším, co k nám vyzařuje...",
   ale pravděpodobně půjde i o záření, jež se Sluncem primárně nesouvisí a přichází odjinud.
   A zda to někteří dělají záměrně? To by asi záviselo od toho, zda se například uměle implantované myšlenky a chování dá klasifikovat jako záměrné :-)

   Vymazat
  5. Dokazu uverit, ze "neviditelne" druhy zareni dopadajici na Zem, at uz neutrin z vybuchu hvezd nebo i jinych dosud neobjevenych zareni ruznych vlnovych delek, dokazi ovlivnit vyvoj trojjedinecneho cloveka(telo, dusi a ducha nebo auru.... a tak), ma to urcite logiku. Jen si myslim, ze umelymi mracny dokazi odstinit jen to vnimatelne spektrum zareni jako je svetlo a teplo, nikoliv ty vyssi frekvence zareni, o ktere si myslim, ze v tom vyvoji jde. A pokud by na vyvoj melo vliv to teplo a svetlo, tak by nejvyvinutejsimi humanoidnimi tvory byli asi krovaci, coz si osobne nemyslim. Ale pouze muj nazor a treba se mylim:-)
   Hmmm, zamerne zamerene myslenky mi nenapadly. Myslel jsem, ze takovymi vecmi plytvaji jen na "vysoce postavenych".
   I kdyz je asi pravda, ze o tom mozna rozhoduji asi prave oni.....
   Neni to tak, ze bych chtel ty mrakotvorce nejak obhajovat. Take se mi nelibi divoke lokalni potopy a mejdlovej nazloutej snih. Jen ted momentalne neni VUBEC zadny:-(

   nenimito

   Vymazat
  6. Mám vše hotovo, v krbu praská oheň, tak proč si krapet nezafilozofovat? :-)

   Mohu jen za sebe -
   ve dni, kdy slunce svítí, mám mnohem lepší náladu. Lepší nálada u mě znamená konstruktivnější myšlení a chování co by reakce na přicházející podněty a situace. Konstruktivní činy a myšlení považuji za pokrok v osobním vývoji, i když zároveň si myslím, že plné pochopení vlastních destruktivních činů i myšlení je taktéž pozitivem vývojem.
   Vývoj (Tebou míněná transformace) bude asi probíhat i na nefyzické a nevědomé a tím pádem automatické úrovni, ale podle mne hlavním motorem osobního vývoje zde v lidské inkarnaci je vědomé myšlení a konání. Proč bychom tu jinak byli?
   Pak si lze položit otázku - proč by se měl kdejakej línej zmetek vyvíjet stejně jako dříč jenom proto, že na nás Slunce svítí bez rozdílu?
   Z toho všeho usuzuji, že i počasí může mít z tohoto úhlu pohledu značný vliv na vývoj. Taktéž ale nevylučuji zároveň i zpětnou vazbu - že počasí je jakousi projekcí stavu vývoje lidstva jako celku.
   A to jsme "jen" u světla a tepla. Jak na nás působí další známé a především neznámé typy záření, si netroufám ani odhadovat. Takže ano, podle mne odstíněním slunečního zářením lze ovlivňovat to, jak se sami vlastním přispěním zasloužíme o svůj vývoj. Ale podle mne primární důvody odstínění budou jiné a bude jich celá řada, což je na netu dohledatelné.

   A je tu ještě něco. Podle mne to, že například u nás není žádný sníh nebo že odtávají ledovce (možná, ale nevím to, jen se o tom vedou vášnivé spory) nemusí být pro Přírodu katastrofa. Říkám si, že není nutné, aby na planetě musela být přítomna voda i ve zmrzlém stavu. Zanikl by Život, když by Země byla planeta "jen" s kapalnou a plynnou vodou? Podle mne ne. Jistě, fauna i flora by se změnily, ale k tomu pravděpodobně v historii planety došlo už mnohokrát. A není právě ZMĚNA (vývoj) podstatou ŽIVOTA?
   Katastrofu za měnícím se klimatem vidí člověk jen proto, že má strach z velkých změn. Místo, aby se přizpůsoboval přirozeným změnám, které podle mne paradoxně podporují náš vývoj, necháváme se přesvědčit, že změna klimatu je pro nás víceméně likvidační. Příroda by si s tím poradila a jako celek by šla kupředu. Změnila by se? Ano. A my s ní. Jenže někomu se právě toto nehodí do krámu a dělá vše proto, abychom si pokud možno zakonzervovali ty podmínky, které tu do teď byly a na kterých bylo držení vývoje člověka založeno. Alespoň do doby, než by třeba technologie dospěly do stádia, kdy by nás držely pevně za prdítko. Třeba jako ve filmech Terminátor, Matrix apod.
   To jsem se zase rozjel :-)

   Vymazat
 9. Dobrý deň. Mám rád tieto úvahy a ďakujem za ne. Muslím si, že dokonalosť toho všetkého v čom žijeme je i v tom, že môžme takto premýšlať. Túto dokonalosť asi nemôže narušiť konanie nejakých obyčajných chamtivých prízemne uvažujúcich ludí, ktorí do toho vývoja asi patria.
  Ja osobne cítim teraz, že je po slnovrate, spln bol na slnovrat, a ako by ma to prebudilo. Som rád , že som mal možnoswť prežiť v tomto živote rôzne politické systémy, socializmus do 1968 /mal som 17 rokov/ socializmus do 1989 /mal som 38 rokov/ kapitalizmus? doteraz /mám 64 rokov/ a v podstate mám celý život pred sebou. Taký američan alebo zapadný nemec oproti mne nič neprežili, len prácu a konzum. Zmena je život, stereotyp zabíja. Smrť tak či tak je vyvrcholením života, a či už dačo po nej je /tak v podstate neumrieme/ alebo nieje /bude božský krásny pokoj/. Ja žijem rád, nič by som na svojom živote nemenil a teším sa na budúcnosť, vdaka tomu, že som a mám svoju dušu ,určite bude zaujímavá, nech bude akákoľvek a bude patriť mne/teda tá moja/. Ďakujem za pozornosť, Roman z Ľubietovej

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Romane,
   moc Vám děkuji za energetickou bombu v podobě komentáře. Každý, kdo má vedle sebe člověka, jenž přemýšlí a žije obdobným způsobem, má veliké štěstí :-) Okamžitě jste mi připomněl skvostnou knihu Jonase Jonassona - Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel (nikoli věkem, ale přístupem k životu)
   Držím všechny palce!

   Vymazat
  2. Vaša reakcia ma potešila. Viete , mám 6 vnúčat a čakáme siedme. Ja som spokojný s tým čo mám. Dokonca som vdačný i trom svojim nevyliečitelným chorobám. Po pozítivnom znamienku a dvoch polročných chemoterapiach vidím svet inak, krajšie, stravujem sa zdravšie a pred rokmi som zrušil televízor. Znamienko mi objavili na protialkoholickom liečení na Prednej Hore, abstinujem 8 rokov a vytešujem sa z triezveho života, ja alkoholik. Viac ako 40 rokov mám Bechterevovu chorobu/reumatická/ a vdaka tomu denne cvičím , plávam a bicyklujem, navštevujem termáolne kúpele , často na skútri , ročne najazdím asi 8 tisíc km, na bicykli a el.bicykli 2000 km.Nemenil by som ani s miliardárom. A tak isto i ja vám držím palce. Roman

   Vymazat
 10. Ja som prelozil jedno video, ktoré je mozno vidiet tu: Švédska spoluúčasť na manipulácií počasia.
  http://ivansbj.blogspot.se/2014/03/svedska-spoluucast-na-manipulacii.html

  OdpovědětVymazat
 11. K tomuto clánku pasuje aj video od Melchizedeka. Od 4:20 minute hovorí aj o slnku:

  Drunvalo Melchizedek - kdo je Melchizedek?

  http://youtu.be/nfGIQ1SHZCM

  textovane cesky

  OdpovědětVymazat
 12. Pod severním polem je ohromné množství ropy a zemního plynu. Pro těžbu je problém led, který neustále cestuje (700 až 1000 km za rok) a proto se nedá použít vrtná plošina. Je potřeba led odstranit. Před třemy roky? (utíká to) jsem zaregistroval informaci, že pod ledem severního polu někdo odpálil 9 jaderných náloží. Na severu Aljašky se objevilo množství ryb s rakovinovými nádory (že by následek)? Dnes se nádory dávají do souvislosté s Fukušimou, ale prokazatelně se nádory objevily dřív než se zplodiny Fukušimy dostaly složitou cestou přes Beringovu úžinu až do těchto postižených oblastí. Další zvláštnost je, že led na severním polu taje od spodu. Na jižním polu ledu naopak přibývá. Vlevo od Gronska začíná studený proud a míří dolu k rovníku. Jižně od Gronska se jako mimoúrovňová křižovatka míjí s teplým Golfským proudem. To je záhada sama o sobě, jak to příroda zařídila bez hrází a stěn. V případě umělé změny teplotních poměrů není vyloučena přeměna mimoúrovňové křižovatky v úrovňovou a to by byl průšvih. Golfský proud by přestal oteplovat Evropu a Evropa by zamrzla. Dále je třeba vzít do úvahy i stále zrychlující se posum severního magnetického polu proti polu vyznačenému na mapě. Ten rozdíl je tak veliký, že se kvůli tomu muselo přemalovat značení na letištích. V Alpách taje ledovec a z jedné díry pod ledovcem voda vynesla kmen stromu v průměru cca 60 cm, který rostl podle radiokarbonové metody někdy před 2000 lety. Z toho vyplývá: Když Hanibal přecházel se slony 200 let před naším letopočtem Alpy, tak rozhodně nebyly zaledněny, naopak byly zarostlé bujnou vegetací. Z toho dále vyplývá, že bylo úplně jiné teplo než dnes. K tomu se pojí další záhada. V Alpách na italské straně byl nalezen starověký člověk lovec nazývaný podle místa nálezu Ötze. Podle datování vědců je 5000 let starý. Ale to není možné, protože před naším letopočtem v těch místech žádný led nebyl, tak nemohl zmrznout a uchovat se do dnešních dnů. Že za posledních 2000 let došlo k různým výkyvům počasí to je fakt. K době husitské lze přiřadit malou dobu ledovou a potom k době 30 leté války, kdy Švédové nepřejížděli, ale přecházeli zamrzlé moře. Všechno co se v té době zasadilo na poli, tak shnilo a z toho byl hladomor a války. Před 150 lety v Praze se v březnu na zamrzlé Vltavě pořádaly lidové veselice. Globální oteplování jako fenomen je udělán proto, aby se mohla vybírat uhlíková daň od blbečků, kteří sami nepřemýšlej.
  Když vezmeme 1 m3 vzduchu kolem nás, tak z toho 1000 litru vzduchu je 780 litrů dusíku, 210 litrů kyslíku. Zbývá 10 litrů na všechny ostatní příměsi, to je vodní pára, metan, argon, kysličník uhelnatý, vzácné plyny, freony.... a kysličník uhelnatý v množství 0,02 litru ( to je skleníkový plyn). To jako se myslí vážně, že 0,02 litru nějak ovlivní 1000 litrů, i kdyby stouplo o 100% na 0,04 litru? Bydlím na Sokolovsku a před 35 lety, kdy jsem se přistěhoval, tak na zahrádce bez problému rostlo všechno, okurky, rajčata... Dneska rajčata a okurky nerostou venku vůbec a přímo na poli jen rané vybrané odrůdy zeleniny. Prokazatelně došlo k ochlazení. Oteplování se nekoná. Obec Šindelová je přímo ukázková. Za posledních 40 let se tam tak ochladilo, že i v létě jsou běžné ranní mrazy. Obyvatelka, která tam žije přes 50 let uvažuje o tom, že se odstěhuje.


  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Zajímavé informace. Díky!

   Vymazat
  2. Tyhle informace šíří v reakcích někdo velmi "kopírovaně".
   http://orgo-net.blogspot.cz/2015/09/klimateroriste-vyvolavaji-umele-lesni.html
   http://www.novarepublika.cz/2015/07/jak-nemecke-francouzske-banky-dovedly.html

   Někde jsem tu četl v diskusích, že naše Země je živá, že to je pouze jen organizmus. Pokud si tuto možnost připustím a popustím myšlenkám fantazii, bylo by možné, aby se vlastně jen Země bránila vymítání své flory tím, že si sama zvyšuje hladinu CO2, aby podpořila růst rostlinstva, které likviduje materiální průmysl? A třeba taky jen proto, aby ta její fauna měla co dýchat? teoreticky....
   Jen k tomu asi ještě potřebuje to Slunko...

   http://drabek.bigbloger.lidovky.cz/c/339453/Katastrofa-400-ppm-CO2-v-atmosfere.html

   nenimito

   Vymazat
  3. Nenimito,
   když budu uvažovat selským rozumem, jednoduše mi vychází, že obsah CO2 bude globálně v atmosféře přirozeně redukován v mezích od - do. Když z nějakého důvodu začne tento "skleníkový" plyn zvyšovat svůj podíl, přirozeně začne ve větší míře růst vegetace. Co se logicky stane? Vegetace bude bujet až do míry, kdy zvětšený přísun CO2 bude stagnovat. Pak buď po nějaké době zvětšená tvorba CO2 přestane nebo se začne zase snižovat vlivem rozbujelé vegetace a to na hladinu, kdy bude zase v rovnováze poměr vegetace vůči CO2. Pochopitelně vše za předpokladu, že nebudou tuto souhru narušovat další faktory jako toxiny, jedy apod. v míře, kteoru příroda není schopna absorbovat a neutralizovat.
   je to zcela analogické přirozené korekci býložravci - masožravci. Když se první rozmnoží, rozmnoží se i druzí do míry, kdy růst první skupiny bude zastaven a vše se postupně vrátí do normálu (pokud nezasáhne "mírumilovný" a všeznalý človíček a nezačne střílet ošklivé nepřátelské lišky, aby zachránil život zajíčkům).

   Bude-li tedy CO2 mít nějaký vliv na globální teplotu (a já věřím že spolu s vodní párou ano), pak tímto přirozeným a jednoduchým mechanismem je docíleno, že jak složení atmosféry a následně tedy i teplota bude udržována v jistém rozmezí. Zda tato podivuhodnost je dílem náhody nebo nějakého plánu, nechám na každém zvlášť.
   CO2 podle mne v globálním měřítku nezaniká ani nevzniká, jde o koloběh, který je regulován výše zmíněným přirozeně dokonalým mechanismem. Celkový obsah bude na relativně stejné úrovni dané krajními hodnotami, které jsou v souladu z životem na Zemi.
   Nebude-li přírodě jako celku bráněno se adaptovat (chemtrail, odpady apod.), přizpůsobí se na Zemi všemu, co k nám vesmír (nikoli nějaká konkrétní entita) pošle. Pochopitelně tato adaptace neznamená, že vše zůstane stejné. Naopak. To jen člověk má nutkavou představu, že mu tady či támhle musí po zbytek existence vesmíru růst rajčata a přes to nejede vlak i kdyby to znamenalo uměle řídit klima (současný stav).
   Je-li potom Země organismus, je zcela logické, že na toto bude nějak reagovat.
   A dodatek k údivu anonyma. trošku jste se zamotal v tom složení vzduchu. Voda sama o sobě už obsahuje velké množství kyslíku, stejně zmiňovaný zlobivý kysličník uhelnatý a další sloučeniny.
   A že by ten malý obsah CO2 neměl mít vliv na vlastnosti atmosféry? To je jako tvrdit, že kapka rozpuštěného kyanidu draselného v lahvi lahodného píva nezmění jeho vlastnosti. Ať si to zkusí někdo vypít :-)

   Vymazat
  4. :-) Oba myslíme to samé....
   Já se to snažil jen krátce jednoduše vysvětlit i dětem (nebo dětem Země?).

   nenimito

   Vymazat
  5. Tu je potvrdenie toho ze viac zivota, tvorí viac zivota! https://www.ted.com/talks/allan_savory_how_to_green_the_world_s_deserts_and_reverse_climate_change?language=cs

   Citat z hore uvedeneho komentara: "je to zcela analogické přirozené korekci býložravci - masožravci. Když se první rozmnoží, rozmnoží se i druzí"

   Co sa CO2 týka tak sa dá na internete nájst, ze fyzicky to je nemozné aby CO2 zohrievalo atmosféru. Dokonca sú aj opacné tvrdenia ktoré mala dokonca aj NASA, ze CO2 schladzuje atmosféru!!! Tu je jeden clánok po Svédsky ktorý to ilustruje: http://www.klimatupplysningen.se/2011/09/28/koldioxiden-bade-varmer-och-kyler/

   A tu je clánok, kde sú odkazy po anglicky, dúfam ze este fungujú: http://newsvoice.se/2013/05/24/nasa-co2-kyler-ner-atmosfaren-koldioxidens-roll-for-klimatet-revideras/

   Myslím si vsak ze tieto opacné tvrdenia od NASA, ze CO2 schladzuje atmosféru, ze tu sa jedná o vysvetlenie chladnejsej klímy na základe toho ze chemtrails nedovolí slnku zohievat zem. Podla výskumu jedného nemca sa tu jedná o +5 stupnpv nizsiu teplotu,ako by bolo keby sme mali cisté nezatienené slnko.

   Na nasledovnom odkaze si môzete kliknut na nemecky film textovaný po slovensky s názvom Trójske oblaky. http://ivansbj.blogspot.se/2014/10/tysk-dokumentar-om-chemtrails.html

   Este tu máme jeden aspekt a to je, ak sa atmosféra nejakým spôsobom zohrieva tak sú tu mikrovlny, ktoré sú mnohonásobne vyssie na m2 ako to co je prirodzené. Najmä tu vo Svédsku sme zaplavení vysielacmi a dovolené ziarenie je nepomerne vyssie ako napríklad v Rusku.

   Vymazat
 13. Děkuji za článek. Budu se teď ptát lidí kolem sebe, jestli jim Slunce vadí. Protože já na sobě nic nepozoruju. Naopak, toto poslední léto bylo léto mého gusta. Jen škoda, že v nocích dostatečně nepršelo (tak jak to znám z dětství, nejvíce pršelo v noci a nebo odpoledne prudké, ale krátké přeháňky).
  Obávám se, že i ten nedostatek srážek je uměle vyvolaný. Není nic lepšího, jak zaměstnat lidi bojem o pitnou vodu, a hladovějící lidi z nedostatku úrody.

  Jinak USA přiznala ovlivňování počasí už během Vietnamské války.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Alexandrie,
   ptát se není třeba. Stačí sledovat, jak se kdo tváří, když sundá cool sluneční brýle (když už je musí mít a odhodlá se je odložit).
   Ono opravdu slunečný den zažijeme jen málokdy a to ještě na lokální úrovni. Atmosféra je už natolik zaneřáděná, že ani když je jasno, vlastně jasno není a přes tu clonu dopadá k zemi už značně okleštěné kvantum záření (i kvalitativně).
   A teď co by bylo, když by dnes atmosféra byla bez toho sajrajtu? Připomínám, že ten maglajz nepůsobí skleníkovým efektem, ale jako zrcadlo. Takže přesně opačně.
   Tímto tématem jsem se zabýval ještě v podobném článku: http://myslenkyocemkoli.blogspot.com/2014/01/globalni-oteplovani-nebo-doba-ledova.html
   Některé věci sice už vidím krapet jinak, ale jádro pudla zůstává :-)

   Vymazat
  2. Michale, když se obávám, že je to záležitost slunečních brýlí. Ano, pokud hned z jara začnu nosit sluneční brýle, jsou pak moje oči na slunce citlivější. Když brýle nenosím, je to docela OK. Ale ta masáž, co tu proběhla (tenkrát jsem byla ještě náctiletá), jak je slunko sviňa a že je nutné chránit oči... K tomu ten, kdo mžourá má pak kolem oči více vrásek a to v této době taky není žádoucí, že :-) Ale znám jednoho očního lékaře, který je proti slunečním brýlím, protože Slunce je přirozenou částí našeho života a tak by naše oči měly umět se přizpůsobovat.

   Ale souhlasím, ten sluneční jas už není co býval. Je to spíše takový opar. Modré nebe i v tom posledním extraslunném létě bylo velmi pomálu. Možná pětkrát. Jestli nepřeháním. Jinak to byl vždy takový opar.

   Vymazat
 14. Sluneční brýle jsou fenomén starý asi 30 let, předtím se vůbec o poškozování zraku sluncem nemluvilo, právě naopak se hovořilo, že kam nechodí slunce, chodí lékař a loni jsem četla, že něco jako třetí oko opravdu lidé mají.
  Asi jde o hypofýzu, která reaguje na sluneční svit, nevím to už přesně.
  O těch čarách na obloze snad nemluví už jen slepí, loni před vánocemi byla obloha k večeru ozářena sluncem a právě ty čáry se zbarvovaly do žluta, nebo byly oranžové. A vždy od západu nebo jihu, nikdy jsem je neviděla na východě. Tam už to patrně Rusové nepovolí i když na Ukrajině kdo ví.
  Slunce taky netrčí na jednom místě, ale pěkně si to trajdá vesmírem, říká se tomu precese a sluneční soustava se okolo něho ve spirále otáčí jako DNA. Ne yootube je video v angličtině, tam je to znázorněno.
  Taky i na ZOOMu už opatrně připustili existenci planety X, nejde ten proces zastavit, jednou budou muset elity vyjít z pravdou ven.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Fenomén starý už skoro 100 let...pletete hrušky s jabkama. Kam nechodí Slunce, tam chodí lékař, se skutečně říkalo a říká, ale neznamená to pokyn koukat se delší dobu do Slunce :)

   Vymazat
  2. Tajemný "anonyme",
   k oněm virtuálním jablkům a hruškám jste připletl mletý kopřivy, protože o dívání se do slunce tu nepadlo jediné slovo. Lépe číst, více přemýšlet a méně popichovat....

   Vymazat
  3. Evo, to je velmi zajímavé. Že si vlastně brýlemi zakrýváme třetí oko.
   Máš prosím odkazy na to video v angličtině i na ten dokument na ZOOMu? Děkuji

   Vymazat
  4. Tajemný "Michale B" (mimo předvolených účtů, které nemám, tady lze volně vložit pouze příspěvek jako "Anonymní", takže nechápu narážku - podepsat se jménem u anonymního příspěvku nelze, kdyby šlo, tak se podepíšu).

   Já jsem si to přečetl pořádně, má reakce byla taková, protože paní či slečna Eva psala o "poškozování zraku Sluncem". Já nepsal nic o tom, že ona psala o dívání se do Slunce. Ale souvislost mezi díváním se do Slunce a "poškozování zraku Sluncem" je asi jasná. Nijak jsem nepopichoval.

   Jinak tady občas zajdu, některé věci jsou velice zajímavé a inspirativní (zejména ten požár Moskvy mne zajímá a celá alternativní historie vůbec). Akorát mi připadá, že se v některých článcích až moc tlačí na pilu a hledá se vysvětlení, které odpovídá nějaké předem vytvořené hlavní myšlence, ve všem. I v tom, co třeba tak záhadné nebo nevysvtětlitelné není. Každopádně díky za články.

   Vymazat
  5. Abych příště opět nepsal něco, co odpovídá předem vytvořené myšlence (pro mě je totiž těžké psát, aniž bych dopředu věděl, o čem to bude), pokusím se i přes anonymní přístup na konci podepsat.

   Co je pro jednoho záhadné, může být pro druhého známé a naopak. Mé vysvětlení v článku zaznělo, tudíž ani o nevysvětlitelné se tu nejednalo. A že tlačím na pilu? To je otázka úhlu pohledu. Koho táhnou spíše články o roztomilém kukuč plyšových medvídků, měl by popřemýšlet o jiných stránkách. Nepíšu a psát nebudu podle tužeb čtenářů, ale podle svého vlastního uvážení. Pokud třeba někde cokoli čtu a informace v textu obsažené nekorespondují s mým cítěním, tak to jednoduše nedočtu a jdu dál. Neházím hned na autora jablka s hruškami ani ho jinak nepřesvědčuji, že se podle mne mýlí. Sám moc dobře vím, že jediná chyba nebo omyl, která mě poučí a přesvědčí, že je chybou či omylem, je ta, na kterou přijdu sám. Stejně tak jsem zjistil, že správná odpověď na tutéž otázku se časem (osobním poznáním) mění a to klidně několikrát. Správná totiž není totéž, co pravdivá, ale to už zabředávám mimo téma článku.

   MichalB

   Hle, jde to a ani to nebolelo :-)

   Vymazat
 15. http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10095530301-planeta-veda/208411058200036

  Velmi zajímavé.
  Možná to vysvětluje i ty různé divné zvuky, které někteří slýchají.

  OdpovědětVymazat

Žádáme diskutující o slušnou formu při vyjadřování. Odkazy bez krátkého popisu, oč se jedná, budou mazány. Anonymní komentující žádáme o podpis (nick). Útoky vedené v osobní rovině nejsou povoleny.
Názory v diskuzi se nemusí shodovat s názory redakce blogu.