18. 5. 2014

"Zvuk" o nízké frekvenci

Delší dobu jsem rozmýšlel, zda se na blogu o tomto vůbec zmiňovat. Ne že bych se obával nařčení, že už mi kape na karbid, ale zkrátka protože nevím, oč jde. Se stejným fenoménem se mi svěřilo už několik lidí, tak je tu malá šance, že jako blázen v tom aspoň nezůstanu sám :-)
Oč tedy jde? O vnímání něčeho, co v prvních chvílích lze zcela logicky považovat za dunivý zvuk, který se nejčastěji objevuje v nočních hodinách, ale někdy (momentálně ho vnímám dost jasně a je 8:36 ráno) v jakoukoli denní dobu. Od lidí o tom slýchám už delší dobu, ale já to začal vnímat až celkem nedávno. Nejčastěji to popisují jako hučení či dunění podobné zvuku nastartovaného motoru za několika zdmi. Tento popis myslím je docela vypovídající, i když první, co napadlo mne, byl hluk nějakého velkého elektromotoru.
Doteď je to docela normálka. To hůře vysvětlitelné teprve začne. Tento zvuk-hučení nelze odstínit ucpáním uší. Známý se mi svěřil s pocitem, že mu ten zvuk rozechvívá lebku a skrze ni ho vlastně asi slyší. Zkusili jsme na zvukovém generátoru vytvořit tón o podobné výšce a dospěli jsme k hodnotě cca 30 - 50Hz. První, co mě napadlo, byly vibrace elektromotorů, které by se mohly šířit zemí a materiálem budov. Docela tomu nasvědčovala i skutečnost, že onen známý bydlí ve městě v paneláku, přičemž na domě je umístěno (krom několika televizních, internetových i mobilních vysílačů) několik výkonných klimatizací pro tyto vysílače. V každém bytě si vrčí lednička a mrazák, plus další a další elektrospotřebiče (provzdušňovače akvárií, ohřívače apod.) a to vše pracuje s elektrickým proudem o 50Hz. Shodné vibrace všech elektrospotřebičů by se teoreticky mohly sčítat a rozechvívat hmotu budovy a odtud by mohly přecházet přes tělo (hlavně kostru) člověka a ten je mohl přes vibraci lebky vnímat jako zvuk. Tento hluk bývá někdy až natolik intenzivní, že známý nemohl usnout, a dokonce i podal stížnost na prošetření hlučnosti. Nějaká měření proběhla, ovšem žádná norma nebyla porušena, a tak se tím dál už nikdo nezabýval. Nejzajímavější ale na tom je, že tento hluk slyší pouze on. Ani rodinní příslušníci stojící vedle něho nic nezaznamenali - včetně mě. Jedinou možností, která mě tedy napadla vhledem k tomu, že známý je díky elektrickému vedení v paneláku doslova obklopen kabely ve zdech, může být nějakým způsobem citlivější na vnímání elektromagnetického pole, které vzniká kolem vodiče, jímž prochází elektrický proud, a toto pole jeho mozek interpretuje jako zvuk o shodné frekvenci, s kterou se toto pole střídavě mění - 50Hz. Toto vysvětlení se nám zdálo jako docela rozumné, a i když jsme nenašli způsob, jak se těmto účinkům bránit, vzali jsme to jako fakt.
Od té doby jsem ale podobné, vlastně shodné věci slyšel od dalších lidí. Pak ale přišel den, kdy to potkalo i mne. Nějakou dobu jsem si toho ani nevšiml, protože opravdu to je dost podobný zvuk, jako když ve vedlejší místnosti běží kompresor ledničky. Slýchával jsem to hlavně v noci, což bylo logické, protože chyběl běžný okolní ruch dne.
Po pár týdnech jsem byl přes den doma sám a jasně jsem slyšel hlasité hučení, které v nepravidelných intervalech několika vteřin až desítek vteřin se zapínalo a vypínalo. Normálně pro mne není žádným problémem identifikovat směr, odkud který zvuk přichází, ale tentokrát to bylo jiné. Ač jsem se otáčel, zvuk byl stále naprosto stejný. Směr jeho zdroje nebylo možné identifikovat, což mě značně mátlo. Navíc bych se mohl i hádat, že ho slyším jak ze všech směrů zároveň, tak i uvnitř hlavy. Vlastně odevšad zároveň. Ucpání uší nepomáhalo. Bydlím v RD na kraji vesnice, a tak mě napadlo, že vyhodím hlavní jistič. V tu chvíli tedy v domě nebyl jediný elektrospotřebič pod napětím. I mobil jsem vypnul. Hluk však neustal. Stále se zapínal a vypínal v různých intervalech. Co jsem však zjistil, bylo, že v různých částech budovy má různou intenzitu, a tak jsem celkem snadno a rychle našel místo, kde byl nejintenzivnější. Bylo to v místě, kde se vyskytuji já i členové rodiny nejčastěji. Nikdo z nich ale tento hluk neslyší.
Tento hluk dle mého názoru zcela určitě nemá povahu zvukových vln. Dal bych ruku do ohně, že jde o nějaké elektromagnetické vlnění. I logika a projevy tomu odpovídají. Pro šťouraly musím podotknout, že i tinitus mě napadl, ale projevy neodpovídají. Momentálně tento "zvuk" slyším i přes hučící větrák PC, puštěnou televizi vedle v místnosti a hádku dětí.

Ani po delší době nemám žádné racionální vysvětlení. Zato těch iracionálních by bylo několik. O běžný elektromagnetický smog zapříčiněný zahlcením našeho prostoru televizními a dalšími vlnami nepůjde, to by nevysvětlovalo koncentraci (zaměření) "zvuku" na určitá místa v domě. Takže mi vychází možnost působení elektromagnetického pole buď o střídavém nebo pulzním charakteru o frekvenci mezi cca 30-50Hz. A ještě spíše než pole, bych řekl směrovaný tok vlnění elektromagnetické povahy, jehož zdroj musí být díky i vyhozenému domácímu hlavnímu jističi mimo dům.
Nemusím být konspiračním šílencem za každou cenu, takže závěr si může udělat každý sám. Na téma vlivu nízkých a velmi nízkých frekvencí (elektromagnetické i mechanické povahy) na lidský organismus a psychiku lze najít dostatek materiálu.Zajímalo by mne, zda se s něčím takovým nesetkal i někdo z vás.


aktualizace:
Soukromě i veřejně mě dotazovalo několik čtenářů, zda jsem nezjistil něco blíže k onomu zvuku.
Zjistil jsem to, že jde patrně o zcela přesně zaměřovaný úzký paprsek elektromagnetického vlnění do specifické části mozku, protože při pohybu hlavy i o pár milimetrů je podle okolností od několika desetin vteřiny až po jednu až dvě vteřiny malá prodleva, než se hučení vrátí. Prozatím funguje to, že pokud po několik minut vydržíte "uhýbat", tak hučení zmizí. Mám-li se pustit na hodně tenký konspirační led, pak se domnívám, že vše je řízeno počítačem, který v případě pohybu zaměřované osoby dočasně vypíná útok z důvodu nemožnosti požadovaného působení.

Dnes mi přišlo echo na jedno video, kde je to defacto bezezbytku potvrzeno. Tedy až na moje poznatky se směrováním a možností úniku před působením, což je patrně dáno vývojem nejenom výpočetní techniky v posledních letech, která umožňuje efektivnější řízení.

 
(©)2014 myslenkyocemkoli.blogspot.com
Článek je povoleno publikovat v celé a nezměněné podobě s uvedením zdroje.

190 komentářů:

 1. Před časem, je to asi rok, jsem si jednou v noci všimla, že slyším jakoby vzdálený přerušovaný zvuk většího motoru. Napadlo mě, že to je traktor v nedalekém kravíně, který rozváží krmení a čistí stání: neustálé přejíždění sem tam s nepravidelnými zastávkami. Bylo mi sice divné proč v noci, ale zaspala jsem to. V následujícím období se to občas opakovalo, hlavně v noci. Když už mi to jednou hodně vadilo, zacpala jsem si uši polštářem a ejhle - zvuk pokračoval v neztenčení míře. Tehdy mi došlo, že jej neslyším ušima, ale že je nějak uvnitř v hlavě.
  S podobnými zážitky se svěřil i syn, když zde s rodinou přespával, čímž mi naštěstí včas vyvrátil už klíčí podezření, že se mnou není něco OK. Zajímavé ale je, že kromě nás dvou si zvuků nikdo nevšiml.
  Nakonec jsem to odložila s tím, že asi díky silně železitému podloží v naší oblasti se zvuk nese i z velmi vzdálených míst (3 km vzdušnou čarou je obrovská pila) přes vibrace v zemi a přestala jsem to řešit.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Přenášení vibrací zemí a jejich nějaká rezonance s budovou - to jsem také považoval za pravděpodobné. Jenže pak by to nevysvětlovalo, proč to stejným způsobem (dopoledne jsem to byl testovat) vnímám i venku v lese. Pokud by se jednalo o mechanické vlnění - tedy zvuk, pak by se jeho zabarvení měnilo v závislosti na povrchu, na kterém stojíme/ležíme, případně na místě, v kterém se v ozvučnici (v našem případě budově) nacházíme. Muzikanti budou toto chápat. Venku by se to nutně muselo projevit na změně v případě, že budu stát bosý na skále nebo v holinách v měkké půdě. To zaprvé. A za druhé by to nevysvětlovalo to podstatné - a že tento "zvuk" slyší jen někdo. Jelikož běžný člověk by měl vnímat zvuk o frekvenci od cca 16Hz a naměřená hodnota byla někde v rozmezí mezi 30 a 50Hz (lehce kolísá), měl by ho slyšet skoro každý, kdo zrovna není nahluchlým rockovým kytaristou :-)
   Stejně tak si myslím, že v takovém případě by musel být zvuk slyšet od stěn, podlahy apod, protože ty by se chovaly právě jako ozvučná deska a tudíž nejvyšší intenzity zvuku by v domě dosahovaly právě povrchy materiálů, které dobře vedou zvuk. Možná by v tom mohla hrát roli rezonance, kde by se intenzita sčítala od několika povrchů a ve vhodném místě by tak bylo možno zvuk slyšet i když přiložením ucha ke stěnám nikoli. Jenže na procházce v lese i na louce nic takového není a přesto jsem to dunění zaznamenal obdobně jako doma.
   Fyzik by mohl oponovat, že hlasitost nižší frekvence se tlumí mnohem obtížněji, nežli hlasitost frekvencí vyšších, ale kdo toto někdy zažil, ten ví, že ani deset polštářů hlasitost nezmění ani o ň.
   Právě z tohoto usuzuji, že nejde o mechanické vlnění nýbrž o elektromagnetické, na které budou citliví jen někteří a ještě ne vždy. Avšak odkud se bere, nemám nejmenší zdání.

   Vymazat
  2. Můj názor je, že se jedná o hluk vzášejících se světelných lodí. Ano, nejsou vidět. Běžně. Já je sem tam zahlédnu a hlavně, jejich výška vznášení se dnes pohybuje kolem pěti kilometrů nad zemí. Vzhledem k jejich velikosti od několka metrů až po několik desítek kilometrů, se hluk u vnímavějších lidí může projevit. Sám ho vnímám v impulsech a návíc mi způsobuje i zaléhání uší. Což je na druhou stranu docel plus, protože pak alespoň chvíli neslyším to hučení!! :-)

   Vymazat
  3. Dobrý den. Já mám hučení pouze v pravém uchu. Tímto se vylučovací metodou přikláním spíše k poškození sluchu. Nicméně jsem také hledal zdroj, běhal k jističům a podobně. Co je pro mne zajímavé, tak občas se setkám se stejným hlukem v pravém uchu i mimo domov. Jednou byl tak silný, že jsem si říkal co to ucho zase blbne. Opět jsem hledal v panelákovém bytě kde jsem přespával a ejhle! Příčinou bylo oběhové čerpadlo ve sklepení pod bytem. Takže už si myslím, že porucha sluchu spočívá s vnějším prostředím. Naprosto shodné projevy jak u mě doma, "bez elektřiny". A nyní zkouším hýbat hlavou sem a tam, abych tomu elektromagnetickému svazku hlavou uhnul, jak autor píše, neboť to vážně funguje. Zamýšlím se nad vyšším smyslem, neboť jsem asi před 2 lety měl na obloze nevysvětlitelné zjevení. A nyní nad názorem "světelných lodí" nemůžu mávnout rukou... Myslím že v dalším životě se dozvíme více. Takový příběh na pokračování :) A taky by mne zajímalo kam se z youtube podělo to zveřejněné video. Co v něm bylo ??

   Vymazat
  4. Už jsem to zkoušel hledat, ale bohužel se mi nepodařilo ze svých mozkových závitů vyštrachat, co to bylo konkrétně za video. ale jak se znám, určitě se týkalo tématu :-)

   Vymazat
  5. Nebylo to něco třeba o Black Knight sat? teoreticky...
   Nebo třeba by tohle ve štrachání mohlo pomoci:-)
   http://myslenkyocemkoli.blogspot.cz/2015/02/historie-v-propadlisti-dejin.html
   nenimito

   Vymazat
 2. Prečítajte si knihu "Pánov hlas", Stanislaw Lem. To čo počujete je lekármi "vyznávaný" Tinnitus :-D, ja tomu hovorím kód spojenia. Rozdiel medzi frekvenciami pravej a ľavej strany hlavy , tretí zvuk , zvyčajne 4 Hz. Rozšírenie zvukové vedomie, ste vyvolení - zo začiatku vyvalení, B

  OdpovědětVymazat
 3. Něco podobného jsem slyšel jen párkrát za život, vždycky jen na krátký časový okamžik, a nikdy mě nenapadlo se tím nějak hlouběji zabývat. Jak říkáš, může to být cokoliv. Třeba slyšíš nějakou zvláštní frekvenci vysílanou z Měsíce (pokud víš něco o názorech Davida Ickeho), případně odjinud. Nebo nemůže tu být nějaká souvislost s těmi tzv. "zvuky ze Země"? Jinak mě nic nenapadá.

  OdpovědětVymazat
 4. Mám dobrou zprávu... dnes večer, před usnutím, se mi podařilo ten zvuk na nějakou dobu bloknout. Postup: zavřel jsem oči, a nechal si bezmyšlenkovitě zobrazit to, co způsobuje ten zvuk. Poté, ať už se zobrazí cokoliv (lidskej mozek má velkou schopnost substituce), vizualizoval jsem si červenou fixou, jak se ten "předmět" škrtá, dvěma čarami. Do několika vteřin hučení odeznělo. Po nějaké době jsem usnul (žádné hučení). V noci jsem se vzbudil a zase hučelo, tak jsem provedl opět tento postup a cca 3-5 vteřin, sláblo a pak ticho...
  Možná je to jen sugesce, která psychocky odbourá vstup z "antén" do vědomí, ale pro noční klid to stačí...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nějak jsem tušil, že se chlape ozveš :-)

   Ano, též mám takové poznatky. Sice moje způsoby vypínání jsou jiné, ale i tak si myslím, že oba spíše eliminujeme samotné vnímání "zvuku", než vlnění samotné.
   Otázka, která mě stále nedává klidu, je účel existence jevu samotného. Zda jde o důsledek něčeho nebo příčinu. Za poslední dva dny toto hučení dosáhlo hodnot i trvání, jako ještě nikdy před tím.
   Věřím, že jednou, stejně jako na další otázky, se i na tuto odpovědi najdou. :-)

   Vymazat
  2. Jednou,? Opýtajte sa pana Iv, než sa z toho zbláznite. .

   Vymazat
  3. VORTEX energií z galaktického centra do centra zemského sa zosilňuje. Pecka 21.6. A ty Michálku máš pravdu, nejaké to pľuvnutie bolo okolo 17.-20. - hučí, fučí, do papučí... :-D B

   Vymazat
  4. Zdravím, mám teď stejný problém. Jedná se o chladič venkovního generátoru. V mým případě se jedná o stožár který je cca 100 m od domů. Chladič má stálý zvuk ale díky stromům a větru se ten zvuk hučení láme. Chladič se zapíná většinou v letních měsících. V zimě to bylo ticho) řeším to poslední týden.

   Vymazat
 5. Mně to dělá u vodopádů... začnou se mi natahovat uši a zplošťovat čelo...
  ( "Co to tady hučí? Jo! To jsou ty vodopády! ")
  Ale frekvenci jsem teda neměřila
  M.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. U ktorých vodopádov Mirko ? B

   Vymazat
  2. Bed, je to divné, ale skoro u všech :) M.

   Vymazat
  3. Mirko verím, moje blik - voda sa čerí, prináša kyslík,vdychuješ, okysličuje sa telo, pôsobí v cievach, mozgu, štartuje sa proces iný ako bez vody. - A keď odídeš je ticho ? To si na tom dobre. B

   Vymazat
 6. Tak jim ten fór ovodopádech řekni celej, ať to tady neblbne :-D

  OdpovědětVymazat
 7. JJ, voda, voda, samá voda, " vodo-pády " - táto stránka sa preorientovala na vtipnú ? B
  Momentálne sa zaoberám pomocou zaplavenému SRBSKU , to vám je šťava.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Bed,
   tvá pomoc zaplavenému Srbsku je velmi chválihodná, stejně jako všech, co chtějí takto i jinak pomoci. Pozor jen na nechvalně proslavené české "humanitární" organizace. Pokud se rozhoduješ, já osobně bych dala přednost Červenému kříži a na míle bych se vyhnula třeba Ćlověku v tísni.

   Vymazat
  2. Ano VlaBi. Dávam tým, čo cestujú nabalení s pomocou vlastnými autami, aby mali na benzín a došli. - A Človek v tísni ? - dopisovala som si s nimi raz na takú tému - odpovedali, že toto nemajú v programe združenia. Pracovala som 4 roky na vlastnom združení, dačo urobila, a keby som nebola taká "stará" , idem tam tiež. B

   Vymazat
 8. http://wertyzreport.com/2014/06/06/zprava-pentagonu-lasery-mohou-posilat-hlasy-do-hlavy/

  Povšimněte si, o jaké frekvenci se ve zprávě píše. Náhoda, že se jedná o tutéž, kterou najdeme nejenom v mikrovlnných troubách, ale (a podle mne hlavně) v mnoha elektrospotřebičích a bezdrátových technologiích používaných dnes už pomalu v každé domácnosti i mimo ně? Nemám techn. vzdělání, ale umím si představit, že drobné vysílače (wifi, ovladače spotřebičů ad.) lze používat jako zesilovače signálu (na způsob vysílačů mobilních operátorů), takže vzdálenosti, na které lze "zvuky" šířit, již nebudou omezeny na několikset metrů, ale defacto všude, kde se dané vlnění vyskytuje, což je dnes už skoro všude. Stejně tak zaměření do určité omezené oblasti již nebude nic nepřekonatelného (něco na způsob GPS, kdy příjemce nebude vaše navigace, ale třeba ložnice)
  A tyto možnosti (a nejenom to) jsou důvodem, proč sdělení, předpovědi a proroctví v dnešní době získaná skrze tzv. channeling beru jako stejně věrohodné, jako zprávy z tv NOVA či ČT :-)

  OdpovědětVymazat
 9. Ver, never - ty Michale nechceš uznať, že človek má schopnosť "rušiť" i umelé zásahy do hlavy. Stále sa nalaďuješ na technické informácie, takže tie sa budú o teba pokúšať. Keď opustíš tento informačný svet, budeš mať pokoj. Je to tak jednoduché. B

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Škoda, že nikdo neřekl například N. Levašovovi a jeho ženě Světlaně (ale i mnoha dalším), že své obdivuhodné schopnosti používali vlastně úplně blbě složitě, protože stačilo strčit hlavu do písku, vlastně mimo informační svět (a kde že to vlastně je?), případně se obalit do třech vrstev lásky a nikdo by na ně nemohl.

   Vymazat
  2. Pán Levašov robil čo chcel, to je jeho vec.

   Vymazat
  3. Kdežto MichalB si narozdíl od jiných dělat co chce nemůže, protože to není jeho věc?

   Vymazat
  4. .. ale jo, cobyne :-)
   B

   Vymazat
 10. Dobrý den. Už v devadesátých letech, ještě na základce, jsem si všiml v klidných nočních hodinách tohoto bručení, které v různých intervalech přepínalo do bzučení. Několik let jsem si toho nevšiml, a pak to zase přitáhlo moji pozornost. Můj instinkt mi vždy napověděl, že základem je 50 Hz, v rozvaděči jsme celá léta v nočních hodinách poslouchali vrčení cívky starého stykače přepnutého na noční proud. Později jsem získal výučák jako elektromechanik. To bzučení jsem si vysvětlil jako frekvenci namodulovanou do oněch 50 Hz střídavého, tato pak ovládá přepínání nočního proudu pomocí série po sobě jdoucích impulsů, pomocí kterých hromadné dálkové ovládání (HDO) umístěné v elektroměrovém rozvaděči dokáže rozeznat zda příkaz k přepnutí tarifu patří právě jemu či nikoliv. Tyto impulsy jsou vysílány z rozvodných míst po celé ČR. Jsou utvářeny tak aby prošly skrze všechny prvky elektrorozvodné soustavy vysokého napětí i nízkého napětí a především skrze transformátory VN na NN. Domnívám se že tím letitým nočním posloucháním vrčícího stykače jsem si vybudoval schopnost tyto frekvence vnímat. Na audiometrii ve zvukotěsné budce jsem byl schopen slyšet venku jedoucí náklaďák (bylo to zapsáno jako že naslouchám kostí) - infrazvuk. Ovšem tuto příhodu ještě okořenilo poslouchání hlasité hudby na festivalech :) Jen pro zajímavost: fenomén 432 Hz, 440 Hz podle mého má souvislost s tinitem a poslouchání přes sluchátka - beepová hudba ze ZX Spectrum počítače dělá se sluchem taky zvláštní věci, něco podobného známým optickým klamům pro oči.

  OdpovědětVymazat
 11. Nevylučuji ani tuto možnost, nicméně u mě nepomohlo ani vyhození hlavního jističe, tudíž do stykače se nic nedostalo. Navíc ono vrčení stykače znám a je to něco zcela odlišného. Z mých poznatků z posledních dní vyplývá, že jde o krapet nižší frekvenci, než 50Hz.
  A ano jde o to, že ten "zvuk" není slyšet, nýbrž ho lze vnímat. Zda je to hmotou mozku nebo lebky, nedokážu posoudit.
  A v neposlední řadě, doba výskytu "zvuku" je zcela náhodná a s časem, kdy má docházet u mého RD k přepínání mezi tarify, nemá nic společné.
  A v poslední řadě, "zvuk" jsem zaznamenal i v autě, v lese, na louce apod. přičemž k nejbližšímu el. vedení to byly i stovky metrů.
  Stále nevím, zda to má či nemá něco společného s distribucí el. energie, ale určitě se to netýká samotného vedení elektřiny (dráty). Spíše se přikláním k variantě, že jde o něco jako radiové či jiné vlny, na které je mozek citlivý. Pokud bych mohl konspirovat - hádat, mohlo by jít o vlny s podobným charakterem, jaký mají vzruchy jdoucí od ucha sluchovým nervem do mozku. Vlny, které si mozek dekóduje jako zvuk o dané frekvenci. Co všechno by toto mohlo znamenat (hlasy v hlavě, schizofrenie apod.), nechám na každém zvlášť.

  OdpovědětVymazat
 12. http://www.novakoviny.eu/archiv/zahady/1190-hum-zahadny-zvuk

  OdpovědětVymazat
 13. Před nějakou dobou jsem začal praktikovat Buddhistické Meditace,když se mysl dostala do jakéhosi utišení,postupně jsem začal slyšet velmi vysoké,pocitově ultrazvukové tóny v mé hlavě.Přemýšlel jsem o tom a domnívám se,že to jsou zvuky našich energií,čaker či zvuky energie prostoru kolem nás-Energie Univerza.I světlo má údajně svůj zvuk,takže pokud vědomě vylaďujeme svoji Mysl Vzhůru,tak je možné,že slyšíme tyto nadprahové vyšší frekvence zvuku energií Světla...DB

  OdpovědětVymazat
 14. Mám stejný problém a nevím si rady

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Anonyme.
   Zjistil jsem, že v mém případě se jedná o nějaký velmi přesně mířený paprsek energie, kterému v případě, že se pohnu třeba i o milimetr, trvá asi čtvrt až půl vteřiny, než se znovu zaměří a mozek začne registrovat hučení. Pokud takto vydržím pár minut "uhýbat", paprsek (nebo ten/to, co ho směruje) to vzdá a hučení je fuč. Ovšem otázka je, zda to nezačne znovu po usnutí.
   Další možností je to vědomě přestat vnímat. Ale tady platí to samé - sice to nevnímám, ale určitě to nepřestane působit.
   Pokud by to opravdu bylo elektromagnetické povahy, mělo by to teoreticky jít odstínit něčím na principu faradayovy klece. Ale jak to použít v praxi, nemám tušení.

   V mém případě zcela určitě nejde o zvuky světla či Univerza. Je to až neskutečně syntetické a nervy drásající.

   Vymazat
 15. Může se též jednat o geopatogenní zónu, nebo blízký vysílač a podobně.

  OdpovědětVymazat
 16. To čo Michale opisuješ, kratučké vytratenie zvuku som tiež zaznamenala. V posteli pri otočení hlavy doľava. Myslela som že mám "vlčí mlhu" :-) ale až keď to tu teraz čítam vidím, že to spomínaš. Lenže ja už som tak zvyknutá tomu šumu a pískaniu, že ma to nejak nerozčuľuje. - Opakujem si čsto slová môjho priateľa-liečiteľa "Zabudnite na chorobu a ona zabudne na vás".
  Čaute, BED

  OdpovědětVymazat
 17. ... a čo Bovisy, .. ?

  OdpovědětVymazat
 18. Taky mi častí "šumí" v levém uchu, nikdy v pravém (nevím proč). Ale v textu Carolyn W.Palit na OrgoNetu "Co jsou ve skutečnosti chemtrails" (sleduju oblohu už 10 let) se mj.píše: "Chemtrails jsou médiem, a směrovaná energie je metodou. Nejprve rozptýlení látek, pak působení vlnové radiace...
  Když překřížíte dva silné paprsky, můžete vytvořit skalární energii...Proti skalárním energiím prakticky neexistuje žádný štít...." více na www.orgo-net.blogspot.com

  OdpovědětVymazat
 19. Viem o co sa jedna, kakžkoli nemohu o tom mluviti. Všici jsa ohledovati nášmi sedláři, žel bohu.

  OdpovědětVymazat
 20. I deti počujú . Pred cca 4mi rokmi boli vnúčence, prvú noc nemohol zaspať jeden z nich. Ráno sa ho pýtam, čo ti bolo, rušilo ťa niečo ? A on : Hej, ten zvuk.
  Ja: aký zvuk ? On : no niečo ako niť ! :-/
  Pýtam sa ho : Akej farby je tá niť, je červená, zelená, modrá, žltá. On : Nieee. Tu mi napadlo, je to niečo ako strieborná niť ? A on :´ANO !!!
  Trafil sa, i mne to pripadalo vtedy ako napnutá niť, drôt, bzučí...
  Tiež by som to prirovnala ku zvuku mesta, v noci, je ticho, a nie je ticho. Prosto zvuk priestoru. Ešte mi to pripadalo akože všetky neony svietia a tým vydávajú zvláštny zvuk, zvuk zasvieteného mesta.
  Myslím, že ak sa nám rozšíri sluchové vedomie začneme poču čo nám bolo nepočutelné. Hovoríme o treťom uchu. - Zrovna tak ako vidíme tretím okom čo sme predtým nevideli.
  BED

  OdpovědětVymazat
 21. Zaobal se před spaním do černé barvy kolem sebe,vytvoř kolem sebe dvě rotující koule nebo válce, každá,nebo každý se otáčí proti směru toho druhého,zmizíš z dosahu pro druhou stranu se staneš nedohledatelným.Tím pádem i pro zvuky,které jsou na tebe směrovány,chce to cvičit ,aby se to stalo automatické,třeba povelem na lusknutí.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Funguje tento postup i obecně pro zmizení z viditelného spektra různým astrálům?

   Vymazat
  2. Ano i proti tomu

   Vymazat
 22. Tento komentář byl odstraněn autorem.

  OdpovědětVymazat
 23. Dneska rano 20.5.2015 jsem ho slysela taky. Mala nemuze uz tyden cca od 23-4hod ranni spat a knoura. Byla se mnou v posteli a stejne jsem i pres to jeji knourani slysela zretelne zvuk pravidelne se opakujici 20sec ticho x 30sec zvuk jako v dalce projizdejiciho nakladniho auta. Bydlime v podstate na horach v okoli 10km zadna vetsi fabrika, ovsem mame na barahu satelit a blizko je vez mobilniho operatora. Zacala jsem ho vnimat po 3hod, kdyz uz jsem to nemohla vydrzet, tak jsem sla zavrit okno. Jeste cca 2min se to slabe ozyvalo o v 3:30min jsem to prestala slyset. Posledni dobou se zajimam o orgonity a geopatogeni zony. No to mi povidejte co to muze byt?... Zkusim vase navody, jak s tim bojovat, kdyby se to znova objevilo.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Anonyme,
   z Vašeho popisu si nejsem jist, zda šlo o zvuk v pojetí šíření zvukových vln nebo o vnímání jiné vlnové podstaty. Jelikož uvádíte, že zavření okna způsobilo ztlumení, pak předpokládám, že šlo o zvuk jako takový a o tom tento článek nebyl.
   Pokud jsem jen špatně pochopil a měla jste na mysli vnímání něčeho, co lze netrefně popsat jako zvuk (nebo spíše velmi nízké vibrace), pak Vám asi hned tak něco nepomůže. Do mail jsem dostal několik rad, které jsem však nevyzkoušel. Například po obvodu místnosti vést (např. pod krajovou lištou) elektricky vodivý drát (třeba měděný), udělat z něho smyčku a tu pak dobře uzemnit. Klidně přes radiátor.
   Pokud jde ale opravdu o nějaké elektromagnetické vlnění, pak by pomohly speciální omítky nebo tapety, dveře, okna a další doplňky, případně by se s tím už muselo počítat při stavbě domu a z místnosti učinit faradayovu klec.
   Osobně jsem se dal jinou cestou. Přestal jsem proti tomu aktivně bojovat. Vnímám tyto pazvuky sice každý den, ale snažím se svojí mysl nastavit tak, aby v případě škodlivosti tohoto vlnění moje těla (fyzické i nefyzická) byla imunní. Zároveň se snažím zvuku nevěnovat pozornost.
   Pro někoho to asi bude znít šarlatánsky, ale vizualizuji si ochranný obal kolem sebe (i kolem rodiny) a pak směruji pozornost kamkoli jinam.

   Snad jen čirou náhodou jsem měl před chvílí telefonát, kdy mi nějaká firma nabídla změření elektrosmogu a dalšího energetického znečištění (geopatogenní zóny) v domě. Nevím však, zda této nabídky využiju. Rozhodně bych dům nezboural ani se nestěhoval v případě pozitivních nálezů a potvrzení by z mého pohledu mohlo mít horší dopad, než působení samotné (nocebo efekt) :-)

   Ale pokud máte čerstvě v domě nějaké orgonity, obzvláště v ložnici, může být nespavost malé způsobena právě tím.

   Vymazat
 24. Ahoj,

  taky jsem presne tohle trapeni zazival nekolik poslednich mesicu. Nejhorsi na tom bylo ze dunel prave roh loznice, kde jsem mel postel. Musim ale rict, ze na takove nesmysly jako elektromagneticke vlneni jsem nepomyslel. Verte mi, lidske ucho opravdu nemuze zachytit elektromagneticke signaly. Kdyby mohlo, tak diky dnesnimu radiovemu smogu by se vsichni lide zblaznili. ;)

  To co slysite je opravdu nizkofrekvencni zvuk, nicmene to ze spunty do usi na nej nepomohou je pravda. Nizkofrekvencni zvuk se siri jako vibrace, takze ho opravdu vnimate spise pocitem ze se vam chveje telo, nez ze jej slysite. Zachytava jej hlavne stredni ucho, ktere je zodpovedne za rovnovahu, proto se vam dostalo stejne neprijemneho pocitu jako me, ze se vam chveje lebka, a ze ten zvuk slysite jakoby zevnitr.

  To, ze to na cloveka ma opravdu negativni psychologicky dopad, ktery se muze po sleze podepsat i na fyzickem zdravi, je zpusobeno zejmena tim, ze mozkove vlny se pri spanku zpomali na velmi pomalou frekvenci, a jak je jiz znamo, dve telesa rezonujici na stejne frekvenci mezi sebou mohou predavat energii (princip bezdratoveho prenosu energie), tim padem nizkofrekvencni zvuk dokaze velmi efektivne narusovat moznost mozku zpomalit mozkove vlny do spankoveho stavu. Proto treba taky vetsina lidi neusne, pokud ma za souseda c****a, ktery ma silny subwoofer a pousti si rad hudbu i pozdeji vecer.

  V mem pripade to nastesti skoncilo dobre. Po revizi kominu a kotle v dome zvuky ustaly. Jelikoz jsem take zpozoroval, ze zvuky neustavaji i kdyz v dome nejde proud, tak se jako nejvhodnejsi vysvetleni nabizi mirny pruvan pronikajici dutinami ve zdivu, respektive kominovymi sachtami. Mozna to bude i vas problem. Je to podobny efekt, jako kdyz foukate do sklenene lahve pod spravnym uhlem, a ozyva se z ni zvuk jako kdyz troubi parnik. Dochazi ke spravne rezonanci ktera produkuje nizkofrekvencni zvuk. Zvuk o tech frekvencich, u kterych je opravdu obtizne usnout :)

  Preji hodne stesti s hledanim puvodu a uspesnym odstranenim problemu. Opravdu sam osobne vim, jak nicive nasledky muze mit na lidske zdravi neco tak banalniho, jako slaby, temer neslysitelny nizkofrekvencni zvuk.

  Take doporucuji vygooglit "the hum". Toto nizkofrekvencni ruseni je po celem svete relativne casty a velmi znamy fenomen.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Rawalanche,
   několik symptomů, které jste vyjmenoval jsou sice tytéž s mnou uvedenými a i s příčinami jsem v mnoha případech ochotný souhlasit, ale popisovaný případ přece jen v klíčových bodech nekoresponduje s tím Vaším.

   Rád věřím, že bezpečně víte, co slyší či vnímá někdo jiný, ale ...

   Uvedl jsem, že onen "zvuk" není vnímatelný (nikoli slyšitelný) zvnitřku hlavy, nýbrž odevšad. To ale není ten hlavní rozdíl. Důležitý rozdíl, který vylučuje Vaší možnost je ten, že já ten "zvuk" vnímal i mimo dům - na procházce v lese. Tam asi meluzína z mého komína nedolehne. Podotýkám, že charakter (intenzita a kmitočet) byl tentýž, jako v domě.

   Ještě chci podotknout, že se mýlíte v tom, že člověk (alespoň někteří) není schopný registrovat elmg. pole. Nechci to rozebírat, ale je to podobné, jako tvrdit, že konkrétní rádio nemůže zachytit frekvenci jinou, než na kterou je zrovna naladěno. Stačí jen přeladit.

   Já se nedomnívám, že elmg. pole rozechvívá lebku (v článku zaznělo, že si to myslí jeden můj známý), nýbrž že jde o vliv elmgn. pole na tělo a zvláště pak na neurony - čili buňky pracující mimo jiné s elektrickým signálem. Kde je elektřina, je i elektromagnetické pole. Jedno generuje druhé (řečeno mými laickými slovy). Z toho mi vyplývá, že pokud se lidské tělo nachází v elmg. poli, mohou se v neuronech generovat všelijaké fantomové signály, které mozek pro naše vědomí může interpretovat třeba právě jako onen "zvuk". O dalších negativních (ale podle mne nepochybně i pozitivních) vlivech na člověka jako celek i na vše živé ani nemluvě. Koneckonců i Země nás "zásobuje" svým vlastním elmg polem, bez něhož, jak některé vědecké pokusy dokazují, není dlouhodobě možný vývoj vyšších živých organismů i jejich život samotný. Co vše to může znamenat, si může každý popřemýšlet sám :-) Já se o tom okrajově pokusil v článcích o fantomové předloze organismů a dalších souvisejících tady na blogu.

   Vymazat
  2. Rewelanche + Michal B.,
   jsem ráda, že jsem objevila tuto diskuzi a děkuji vám za ní. Řeším totiž stejný problém, jako vy. Bydlím v bytě ve staré zástavbě, kde bylo vždy krásně ticho. Na rozdíl a paradoxně od Rewalanche tento nízkofrekvenční zvuk slyším od té doby, kdy v našem domě naopak proběhla revize komínů. Zkoušela jsem se poptávat u sousedů nahoře i dole skrz několik bytů, zda-li omylem neposunuli nějaký svůj spotřebič ke zdi (lednička), což by je mohlo rozechvět. Zkoušela jsem vypnout vše v bytě i v celém domě, ale bezvýsledně. Chodila jsem po chodbách a přikládala uši ke zdem, ale stejně – identifikovat zdroj se mi nepodařilo. Kontaktovala jsem i firmy na měření hladiny zvuku, ale ti mě dopředu upozornili, že ho sice „změří“, ale nalezení zdroje zvuku nezaručují. Zvuk slyším extrémně hluboký, jakoby vibrující, z veliké dálky, v kratších nepravidelných vlnách a působí nepřetržitě celý den i celou noc. Nejvíce ho slyším v ložnici, v místě kde spím. Bohužel pro mě tento zvuk nikdo kromě mě neslyší. Mám velmi citlivý sluch a vím, že s tím dlouhodobě žít nedokážu. Prosím, nemáte nějakou praktickou radu, nápad či tip, co s tím? Popř. Rewalanche, mohl bys mi prosím doporučit k revizi komínů nějaký opačný odborný postup? Předem co nejpokorněji děkuji za vaše rady, jsem z toho naprosto zoufalá.

   Vymazat
  3. Anonymko,
   záleží na tom, zda to slyšíte ušima nebo vnímáte hlavou (nepřesný, ale vyhovující termín). Pokud jde o zvuk (zvukové vlny), pak opravdu může být problém s komíny či něčím podobným a lze ho "snadno" odstranit buď zkušenou firmou nebo odstěhováním.
   Pokud ale jde o tu druhou variantu (a podle to je právě tato možnost, protože popisujete, že nikdo jiný to neslyší/nevnímá), o níž byl článek, pak můj osobní názor je, že odstěhování ani firma nepomohou a tento "zvuk" si Vás spolehlivě najde (faradayovu klec nemám odzkoušenou).

   Já to řeším cvičením mysli na třech úrovních. Jednak se to učím nevnímat a jednak se učím nereagovat = nenechat se tím pohltit. Čím víc jsem se na to soustředil, tím horší a horší to bylo. Šlo o začarovaný kruh. Na těchto dvou úrovních vidím velký pokrok (chce to čas, vůli a sebedisciplínu). Na třetí úrovni jsou výsledky těžko prokazatelné, neboť jde o cílenou snahu vědomé modulace své reality. Celkově tedy nemohu říci, která či které úrovně jsou zodpovědné za čím dál větší minimalizaci problému. Každopádně jsem se rozhodl to řešit po svém a zatím se daří.
   A to samé přeji i Vám.

   Vymazat
  4. Rad bych zminil (nejde mi z nejakeho duvod reagovat primo pod konkretni prispevek) ze to, zda je to realny zvuk nebo jen vjem fantazie lze overit extremne jednoduse, pokud zvuk slysite jen v konkretnich mistnostech a jeho intenzita se meni i na ruznych mistech v dane mistnosti, pak jde zrejme o realny nizkofrekvencni zvuk, jako v mem pripade. Proste jen vetsina lidi neni citliva na zvuky o dane frekvenci, stejne tak jako drtiva vetsina lidi neni temer smrtelne alergicka na orisky, ale par jedincu prokazatelne existuje.

   Po tu dobu, co jsem s tim dunenim bojoval v tom predchozim byte jsem proste misto loznice spal v obyvaku na zemi na matraci. Bylo to trochu otravne, ale se zvukem jsem v jine misnosti problemy vubec nemel a vyspal jsem se velmi dobre.

   Psychicky problem by to byl pouze v pripade, kdy by zvuk nebyl tak specificky vazan k prostoru. Pokud si clovek neni uplne jisty, muze zkusit prespat jednu noc u znameho nebo v hotelu.

   Vymazat
 25. Anonymní:

  Ahoj, v revizich kominu se bohuzel vubec nevyznam. Jedine co jsem vedel bylo, ze probehla, a od te doby byl pokoj, nicmene kvuli tomu ze i tak sousedi nebyli nejtissi, jsem se odstehoval. Nejdriv bych doporucil se domluvit s majitelem domu, projit to a podivat se, zda jsou vsude dobre uzavrena dvirka od kominovych sachet, ci pokud mate pristup na strechu, podivat se jestli na konci kominu neni neco spatne upevneneho, co by mohlo rezonovat.

  Pokud byt nevlastnite, a pouze pronajimate, a problem bude pretrvavat, tak bych uprimne zacal premyslet o stehovani. Je kratkodoba chvile stresu, po ktere se vam ale znacne ulevi. Ten zvuk opravdu muze cloveka nicit tak, ze se to zacne projevovat nejen na psychickem, ale i fyzickem zdravi, a zdravi za zadny byt nestoji.

  OdpovědětVymazat
 26. oprava* a zadny byt za zdravi nestoji ;)

  OdpovědětVymazat
 27. Předně děkuji Vám oběma za rychlé a vstřícné reakce.

  1). Pro Michala B.: zvuky slyším zvenčí (ušima), ale zřejmě díky jejich nízké frekvenci je slyším i "jakoby zevnitř" hlavy. Cítím v hlavě tlak, resp. ve středu hlavy vnímám jakési dunivé vrnění a nepříjemné zaléhání v uších. Vím, že to není moje subjektivní "hučení v uších", neboť nikde jinde tento zvuk neslyším. Vyzkoušela jsem i návštěvu zvukotěsné kabiny, abych si ověřila, zda-li nejsem blázen:-). / Vámi zmiňované postupy v rámci autosugesce znám a umím s nimi pracovat, ale velmi mě to psychicky vyčerpává. Především v tom nevidím řešení z hlediska dlouhodobé perspektivy. Proto hledám objektivní příčinu. Nejsem k Vaším metodám skeptická, ale racionálně si říkám, že když jsem tři roky měla v bytě ticho - čili "to" někde začalo, tak doufám, že "to" také někdy skončí. Bohužel netuším, jak tomuto konci dopomoci...:-(

  2). Pro Rawalanche: děkuji za praktické rady. Komínové šachty zkusím ještě prozkoumat, včetně střechy. Děkuji Vám za inspiraci. Přestěhování je to nejkrajnější řešení - nesla bych ho těžce. Jsem přímou majitelkou bytu (osobní vlastnictví) a žit na tomto místě je pro mě srdeční záležitostí. Nikde jinde jsem se tak dobře necítila, do té doby, než jsem ty zvuky poprvé zaslechla. Pokud Vás zvuky dohnaly k přestěhování, vyjadřuji Vám svou nejhlubší úctu a sounáležitost, protože na vlastní kůži pociťuji, jaké je to utrpení. Nikdy bych neřekla, jak těžce a negativně může takový zvuk člověka ovlivnit, deprimovat a dohánět k šílenství. Kdyby Vás napadlo nějaké jiné opatření, prosím podělte se o to se mnou. Budu Vám nesmírně vděčná!

  Oba vás srdečně zdravím a děkuji za váš čas v této diskuzi.

  OdpovědětVymazat
 28. Zdravím všechny diskutující. Ano, jsem další co má podobný sluchový vjem.
  Není to prvně, ale tentokrát to trvá již přes měsíc a je to tak silné, až mě to dohnalo se poohlédnout po metodě "jak" technicky a objektivně změřit tyto nízkofrekvenční akustické zvuky. (Jsem z těch, co je jinde neslyší, tedy to mi dává naději, že to není v mé hlavě a snad se na mě nikdo(nic) nezaměřuje. V žádném případě to nezesměšňuji ani nenapadám - jsem dost starý a vnímavý na to, abych si sám všiml různých projevů a vjemů, které se nijak snadno nevysvětlí...). Zpět ke zvuku.
  Jsem celkem slušně technicky vzdělán, tak jen potřebuji vybrat (najít) nějaké vhodné buď mikrofony, nebo jiné senzory (rezonanční piezosenzory, nebo možná i velké reproduktory ... ap. No, dřív než jsem něco našel, tak jsem natrefil na tuto vaši diskusi, a dočetl ji až do konce, kde jsem s překvapením zjistil, že je dlouho a stále živá. Tak se s vámi podělím.
  Žijeme v novostavbě rodinného domu na kraji obce u lesa. Jsem zvyklý na absolutní ticho - kdy slyšíte vlastní tep srdce a snad proudění krve v uších (nebo co to je). To mi mimochodem před pár lety narušil asi Tinnitus. Ale ve formě spíše pištění na vyšších frekvencích. Začalo z ničeho nic. Nepřešlo to za týden, měsíc, ani za 5 let :) Zvykl jsem si. Teď to vnímám jen když na to pomyslím... Ale to není problém. Tohle relativně nové nízkofrekvenční hučení mě drásá. Hučí to v hlavě,víc vlevo, cítím tlak v uších. Je to v celém domě. Někde víc, někde míň. Nikdo další,když se ptám, to neslyší.
  Již mnohokrát jsem vyloučil jako zdroj nějaký spotřebič v domě. Vše jsem vypnul. I hlavní jistič. Hučí. Všesměrově. Všesměrově proto, že uši jsou moc blízko u sebe, než aby zaměřily směr. 3 mikrofony, nebo senzory pár metrů od sebe by to zvládly lépe. Bohužel v tohle nelze moc doufat, neboť dům nejspíše celý rezonuje a ostatně interiér je silně reverberantní (ozvěny s krátkým zpožděním), což vnímáme právě jako rezonance (zazpívejte si ve sprše), a tak směr asi neurčím.

  Vítám poznatek od Rawalanche o proudění vzduchu v dutinách stavby. Také mě to již dříve napadlo. Bohužel jsem udělal tu hloupost, že jsem dům postavil z dutých pálených tvárnic. Byť je dům oblepen polystyrenem, zafoukán zespodu pěnou, když navrtám díru pro hmoždinku, fouká z ní! Stejně jako ze zásuvek... Skrz co profoukne vítr, nemůže mít žádné dobré tepelně izolační vlastnosti. Mít více času a peněz, asi bych výrobce žaloval o náhradu škody.
  Takže ano, je to možnost, možná i komín může být problém. Tak jsem se snažil alespoň pozorovat, jestli vjem nesouvisí se směrem a intenzitou větru. Bohužel nesouvisí. Hučí to stejně při silném větru jako při bezvětří. Při nízkém tlaku v dešti stejně jako za jasné oblohy. Teď například venku dost prší s poryvy větru. Hučení kolísá dál svou vlastní frekvencí nezávisle na venkovních poryvech. Takže se domnívám, že vzduchové proudění dutinami či komínem příčina nebude.

  Nyní svou naději upírám k problematické malé čističce odpadních vod vedle v ulici. Je cca 30m od našeho domu. Je tam roky a nijak trvale nerušila. Mám dojem, že už dříve po také delším období hučení proběhl na ní nějaký servisní zásah, a hučení zmizelo... Tehdy jsem si to hned nespojil. Mou naději teď nabourával fakt, že této čističce jsou blíže 2 jiné domy, a nic podobného tam neslyší - stejně jako u nás ostatní členové domácnosti. Ale z vaší diskuse jsem pochopil, že to slyšet opravdu nemusí každý, a co víc, těch co to slyší je asi málo. Takže doufám, že to bude čističkou, a že ji zas opraví.
  Nicméně bych to přeci jen rád změřil a zaznamenal. Zkusím najít čím.

  Z.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Z.
   Jste-li přesvědčen, že jde o "mechanický" zvuk, pak mohu nabídnout jednu možnost. Bydlím též v RD a jedno vím jistě. Rezonance se mohou přenášet odpadním potrubím, které rozkmitá dům skrze základovou desku, jíž prochází. Takto se mohou do domu dostat vibrace, které mají původ i desítky, možná stovky metrů daleko.
   Též si umím představit obdobný přenos mechanického vlnění skrze samotnou zem v závislosti na složení (kámen, jíl, skála, hlína), takže stačí vzdálené běžící elektromotory (vibrace se mohou sčítat).
   U mě například mnohem více, než samotný elektromotor z čističky, do domu posílá zvuky vodou probublávající vzduch v komorách čističky.

   Toto všechno jsou zvuky, které Vám firma dokáže změřit a udělat protokol. Zákonnou cestou si ale asi moc nepomůžete, protože pravděpodobně se do limitu v dB původce vejde. Takže pak leda cestou domluvy s viníkem a doufat v jeho dobrou vůli.

   A s těmi cihlami a průvanem z hmoždinek - to si neumím dost dobře představit. Vy nemáte mezi vrstvami cihel maltu? A odkud by se ten luft vzal i v případě, že by přece jen byla nějaká průchozí dutinka v celé výšce zdi, když dole stojí první cihla celou plochou na izolaci a poslední horní cihla je zakrytá věncem a obě strany zdi jsou "zacpané" omítkou? Žaloba by asi neprošla, protože v případě, že opravdu Vám tam táhne, tak při stavbě nebyly dodrženy postupy dané výrobcem.

   Vymazat
 29. Ještě krátce k elmag. stínění. Ač neplánovaně, tak dům mám asi nadprůměrně stíněný. Ne tedy absolutně samozřejmě. Mám ve střeše hliníkovou fólii. Pozor, ale opravdu hliníkovou. Ne obarvený laciný fejk... který leckterý výrobce střešních fólií podvodně vydává za fólii s hliníkem... To jsem řemeslníkům strhal a vyhnal je.
  Okna (alespoň ta střešní) asi disponují nějakou kovovou složkou ve skle. Dříve, když ve střeše ještě folie nebyla, jsem zkoušel skrz střechu přijímat TV vysílání a také wifi na 5GHz. Skrz sklo střešních oken to nešlo. Vedle jen skrz tašky ano. Nyní s tou fólií je téměř nemožné z domu i telefonovat mobilním telefonem.

  Z.

  OdpovědětVymazat
 30. Díky za nápad s těmi odpady. Zajímavé. Nejprve zkusím domluvit, aby na chvíli vypnuli tu čističku a uvidím. Jinak, já jsem napojen na jinou čističku, která je dál a jiným směrem.

  S těmi dutými tvárnicemi. První vrstva je v celé ploše na maltě. Další však jsou jen na dvou pruzích malty - u vnějšího a vnitřního obvodu stěny. Přesně podle tehdejšího doporučení výrobce... Mimochodem mezi tvárnicemi (do stran) malta není. Spousta tvárnic je samozřejmě různě poškozených, např. jejich zkrácením... Postup doporučený výrobcem byl ale dodržen. Já k tomu řemeslníky nutil byť mnohdy nechápali a kroutili hlavami, že tohle nikdy nikdo nechtěl..
  Na druhou stranu musím přiznat, že vím o řadě nedokonalostí na fasádě, kudy tam jistě vzduch vnikne. Např. kolem oken, nad okny skrz prostor neosazených předokeních rolet, pod parapety, kole věnce jsou věncovky a za nimi polystyren, atd.. Vzduch se do zdi prostě snadno dostane, ale vzhledem k dutosti stěn (což považuji za chybu) se dostane narušeními i dovnitř. Např. teda zásuvkami, kolem háků lustrů ap. (ano strop je také dutý - také chyba). Prostě chybný výběr technologie.
  Nicméně bylo-li by hučení způsoben tímto prouděním vzduchu v konstrukci, jistě by muselo být ovlivněno silou a směrem větru. Hučí to však svou byť kolísavou frekvencí nezávisle na momentální venkovní situaci, poryvech větru...

  Ještě jsem načetl hromadu článků o Tinnitu, jeho druzích, příčinách a léčbách. To pištění, co již ani nevnímám a nijak se nehorší není až tak hrozné. Ale slyšet tohle hučení stále a i jinde než v domě, určitě bych šel a domáhal se všech možných vyšetření. Myslím např., že pokud vnímá někdo změnu v hučení bezprostředně po pohybu hlavy (jak by na chvilku uhnul před tím zvukem), může dost možná mít i jen banální problém ve středním nebo vnitřním uchu např. s tlakem, což by ORL lékař mohl ovlivnit a možná i odstranit.
  Držím všem palce.

  Z.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. "Dutost stěn" není chybou, ale naopak. Vzduch je velmi dobrý izolant (některé plyny jsou ještě lepší), protože má relativně malou tepelnou vodivost. Například polystyren neizoluje hmotou samotnou, nýbrž vzduchem v materiálu obsaženém.
   Ovšem proudění vzduchu je (co se tepelných ztrát týká) špatné, o tom nelze diskutovat.
   Při mechanické rezonanci stavby bych osobně sázel na přenos skrze základy a základovou desku. Nízkofrekvenční vlnění se zemí šíří velmi daleko. A vše na elektřinu u nás běhá na stejné frekvenci 50Hz, takže může někdy docházet k rezonanci mezi vícero zdroji.

   O Vašem posledním odstavci se nechci přít, ale ty "zvuky", o nichž píšu, jsou skutečné a nejde o problém v hlavě. To je něco, co prostě vím a toto "vím" není přenosné na druhého člověka, to se musí prostě zažít. Je to stejné, jako když Vám řeknu, že VÍM, že jsme něco víc, než naše fyzické tělo a lze se vědomě nacházet mimo něj - krom dalších "zajímavostí -:) To je zkušenost (stav VÍM), kterou Vám taktéž nedokážu předat ani ve sto knihách :-)
   Vady sluchu typu tinitus, co by bývalý (a i dnes příležitostný) rockerový brnkač na el. kytaru, znám velmi dobře. V mém případě by ale ORL lékař podstatu našeho problému ovlivnit nemohl. Možná tak utlumit/oblbnout smysly nějakou chemií nebo i mechanickým zákrokem, ale příčina by zůstala, byť bych jí pak nevnímal. A já nejsem pštros, abych uplatňoval "pštrosí zákon optiky" :-)

   Vymazat
 31. Přispěju se svou troškou do mlýna v podobě nového poznatku. V poslední době jsem si uvědomila, že onen nepravidelně v krátkých intervalech přerušovaný zvuk začnu daleko silněji slyšet/vnímat po té, co použiju u počítače sluchátka. Zvuk pak v hlavě přetrvává i po jejich odložení.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jo přesně, sluchátka to akcelerují...

   Vymazat
  2. Vlabi & Petře,
   zkuste malý pokus - dejte si sluchátka, ale ztlumte zvuk v nich na minimum a používejte je po dobu, kdy pak to "hučení" běžně vnímáte zesíleně. Jde-li o poškození uší zvukem, nebudete pak vnímat významnější rozdíl. Jde-li o působení elmg. pole z cívek, budete hučení vnímat i potom. První případ je jasný, pro druhý je možné vysvětlení v článku

   Rawalanche,
   jsou i další možnosti, než ony tři Vámi vypsané, s kterými samozřejmě do puntíku souhlasím. Ale kam byste například zařadil "problém", když člověk "vidí" například strom nikoli jako hmotný objekt, nýbrž jako vířící proudy energie ve tvaru stromu? Nebo vnímání energetických obalů člověka (auru)? Vnímání myšlenek či emocí (telepatie)? Prostě vnímání různých forem energie. Jako psychologický či fyziologický problém? Řešil byste ho také adekvátně? :-)

   Článkem a komentáři nepopírám žádnou z naznačených možností, jen "zatuhávám" v případech, kdy kdokoli vytyčí pevné hranice (možnosti), za nimiž se ukrývá už jen fantasie, paranoia a bludy. Snažím se o opak. Nikoli kladení hranic do mysli druhých, nýbrž o jejich boření nebo alespoň posouvání :-)

   Vymazat
  3. Ještě dodám.
   Dnes již takové "hučení" neberu jako nutně negativní záležitost. V duchu názvu tohoto blogu si mohu dovolit i takové úvahy, jako že klíďo píďo ono hučení, jež někdo vnímá jinak než sluchem, může být i tok informací, které si mezi sebou vyměňují všechny buňky v našem těle. A že k tomu dochází, dokazuje i oficiální věda. Ta zjistila, že každá buňka každou vteřinu vysílá a přijímá řádově kilobity dat (nikoli elektrochemicky skrze membránu sousedních buněk) prozatím ne příliš objasněného charakteru z celého těla. Mozek na vědomé úrovni tomu nemusí (prozatím) rozumět a může tento obrovský proud dat v těle vnímat jako hluk, hukot apod.
   Ale to jen jako úvaha :-)

   Vymazat
  4. cautko... chcel by som sa otestovat so sluchatkami, obavam sa vsak ze som tomu testu moc neporozumel... cize dam si sluchatka, pustim si hudbu a stisim ju tak aby som ten zvuk pocul? a potom ich mam mat na usiach kym ten "zvuk" nebude silnejsi? potom dam dole sluchatka a hluk budem bud pocut alebo nie? nerozumiem...

   Vymazat
 32. Ja bych rad zduraznil ze je dulezite tyto problemy delit na problemy psychologickeho ci fyziologickeho charakteru a technickeho charakteru. Pokud clovek takove zvuky slysi kdekoliv, a ma na to vliv to, pokud predtim pouzival sluchatka, pokud se pohybuje, ci ne, a podobne, tak to bude zrejme problem zdravotni, ci psychologicky. Ackoliv takovy problem muze mit velmi podobne symptomy, jedna se o problem naprosto odlisny.

  Pokud clovek slysi zvuk jen na specifickem miste, a nikde jinde, a jeho intenzita se snizuje se vzdalenosti od mista, tak jde o problem technicky.

  Charakter problemu je takto velmi celkem jednoduche identifikovat, a pak by se mel take adekvatne resit. Bohuzel mi prijde, ze spousta diskutujicich zde tyto dva naprosta odlisne problemy micha do sebe, i pres to, ze jsou na zakladne nekolika jednoduchych kontrolovanych testu odlisit.

  OdpovědětVymazat
 33. slyším to už léta,někdy je období kdy je klid,ale dnes v noci to jelo na plný obrátky

  OdpovědětVymazat
 34. Někdo to dělá záměrně,vždycky když se zvuk objeví nastává špatné počasí,myslím že to patří k chemtrails.Tyto změny začali,když jsme vstoupili do nato(nekontrolované přelety vojenských letadel nad čr v určité výšce).Planeta je uměle ohřívána,proto tak extrémní výkyvy počasí.Prostě je nás tu moc,tak když to nejde válkami,nemocí,tak to zkusíme počasím (viz.rekordní nedostatek vody u nás),no a samozřejmě to může být ovládání mozku člověka(usa májí k dispozici zvukové zbraně např.hnědý zvuk(když ho aplikují na nepřítele,tak ten se doslova posere a představte si armádu,která má nezastavitelný průjem),takže ano může to být ovládání mysli,možná proto že ho slyšíme,tak jsme vůči němu imunní...

  OdpovědětVymazat
 35. Mám tento problém už 2 roky.Trpím brněním uší,zubů i rtů.Po dlouhém zabývání tímto problémem jsem zjistil,že toto nf vlnění vydává sušička obilovin,která byla instalována u silážních věží právě před 2 roky ve vzdálenosti 300 m od obytné zástavby.Intenzita kolísá podle výkonu tohoto gigantického stroje.Je v celém domě,neustále.Přestává jen když se nesuší.Podle zahraničních zdrojů se toto vlnění šíří až 20km daleko, prostupuje všemi předměty, zdí i lebkou do mozku.Při výzkumech bylo zjištěno , že toto vlnění může mít negativní vliv na naše zdraví.Ikdyž je venku slyšet jako hučení ventilátoru o akustickem tlaku 70 Decibel nijak moc nevadí, ale doma tento hluk člověka ničí a budí ze spaní.Doma měřím 45 Decibel.Nic se nedá dělat,podle našich úřadů je vše v normě a není se divit když se sušičkou podniká velice bohatá společnost.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Anonyme,
   zcela rozumím a je opravdu smutné, že v naší společnosti, jak je v současnosti nastavena, s tím opravdu sám nic nezmůžete. Možná tak hromadná stížnost občanů, případně hromadná žaloba podložená posudky vstřícného psychiatra či psychologa.

   Vymazat
 36. Mám velký problém hlavně v noci. Když se vzbudím okolo třetí hodiny, citím v těle brnění, které jakoby vycházelo od podložky a je to velice nepříjemné. Většinou neusnu i pár hodin. V okolí domu máme hluk z blízké dálnice, kde projede denně 40.000 vozidel. Měli jsme slepou ulici, ale po změně územního plánu postavili vedle velké soukromé zdravotnické centrum a příjezd klientů je přes naši původně ukončenou ulicí k tomuto kolosu. Auta zde začínají jezdit před 4 hodinou ranní a ne jenom auta osobní, ale i zásobování.Tak jsem vlastně na velký hluk docela zvyklá, i když mi to nepřidá na zdraví, tak nemám jinou možnost. Jenže majitel tohoto zdravotnického zařízení si vymyslel je rozšířit a zvedl budovu o více než 4 metry, co jednak náš dům zcela zastínilo, ale na střeše má spoustu různých zařízení, která určitě ovlivňuji i naše zdraví. Moje pocity jsou jako vibrace a zpvu nevím, jestli mi to dělá srdce, nebo co to vlastně je. Za poslední dny, kdy jsme měli několik návštěv, se tři lidé, nezávisle na sobě ptali, co nám to v pokoji hučí. Jak bych se mohla bránit, než se z toho zcela zblázním? Kam se mohu obrátit o změření hluku a těchto vibrací. Ještě chci říct,že manžel v důsledku těchto nedobrého bydlení prodělal infarkt.
  Děkuji za každou pomoc. Seniorka.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Seniorko,
   jednotlivá auta, byť jich může být relativně větší množství, podle mne nebudou Vaším hlavním problémem. Horší je pochopitelně dálniční téměř monotónní hluk, obzvláště pokud je to v okolí například Velkého Meziříčí, kde je panelka. Tam nápravy těžkých kamiónů určitě rozvibrují podloží a přes něj i materiál budov. Pokud jde o přejezdy k a od zdravotního zařízení nebude to monotónní hluk a tudíž, byť je určitě otravný, nebude tolik ovlivňovat. Horší budou ty vysílače/zesilovače na střeše.
   Měření hluku by bylo podle mne zbytečné vyhazování peněz, protože do norem se to určitě vejde. Normy jsou totiž neuvěřitelně pružné a už dávno neplatí, že se výrobky, služby a další měřitelné záležitosti přizpůsobují normám, nýbrž naopak.
   Jak Vám ale účinně pomoci, nemám tušení. Snad pokud lze prokázat spojitost zdravotního stavu Vašeho manžela s životními podmínkami způsobenými hlukem či elmagn. vyzařováním, tak se spojit s veřejným ochráncem práv a poradit se s ním. Ovšem otázkou je, zda i případné klidně i vyhrané soudní tahanice by nebyly ještě větší psychickou a poté zdravotní zátěží, než se poohlédnout po jiném bytu/domu.
   Možná Vám tu poradí někdo kompetentnější.
   Ještě dotaz, bydlíte v RD, paneláku, bytovce? Vytápění je centrální?

   Teď jsem k těm pružným normám zatížení elektrosmogem dohledal:
   3.11.2015 vyšel nový aktuální předpis s dvojnásobnými tolerantními limity!
   291/2015 Sb.- Nařízení vlády o ochraně zdraví před neionizujícím zářením

   Vymazat
  2. Já jsem podobný problém řešil. Podal jsem žádost na hygienu. Měl jsem mustr od známého tak, aby na stížnost reagovali. Taky že reagovali, ochotně přijel hygienik, obhlédnout situaci, dokonce uznal, že něco slyší, ale vysvětlil, že norma je tak vysoká, že by se vlivem toho zvuku musely klepat skleničky v kredenci, aby se to řešilo. Takže s hygienou asi moc neuspějete, jedině nechat změřit místo zvuku elektromagnetické záření, ale to je takové na vodě (z technických důvodů).
   Druhá možnost je vysvětlovat a aktivizovat lidi z okolí, aby nechtěli ve svém dosahu mít vysílače, zdroje hluku atd., ale to vyžaduje schopnost jít si za svým cílem, organizovat, aktivizovat, a na to má vůli tak 1 % populace (v podstatě to jsou ti lidé, co dělají politiku). Takže má zkušenost je, že kromě výše zmíněné aktivity není moc šancí s problémem něco udělat, leda se odstěhovat.
   L.

   Vymazat
  3. Bohužel normy už tu dávno nejsou proto, aby chránily občana a spotřebitele, ale druhou stranu barikády. Normy NESMÍ bránit tzv. udržitelnému rozvoji, na němž stojí dnešní ekonomika, byť už z pohledu selského rozumu něco jako udržitelný rozvoj je z dlouhodobého hlediska neudržitelný. Je to stejné, jako chtít s autem neustále zrychlovat.
   Takže přes normy určitě cesta nevede. Jediná šance je dostatečné množství lidí se stejným záměrem, co pro dosažení společného cíle jsou ochotni i něco konkrétního udělat. Zda je něco takového v naší společnosti ještě reálné, je zase jiné téma :-(

   Vymazat
  4. Nejdříve Vám moc děkuji za Vaše vyjádření. Bydlíme v bytovce, cihlová stavba se 6 byty v osobním vlastnictví. Je to sice smutné, ale pravdivé, že šance na zastání obyčejného člověka je téměř nulová. Moje poslední zkušenost je taková, že jsem nedostala žádnou odpověď na můj dopis zaslaný primátorovi města, stavebnímu úřadu a dopravnímu odboru města. Dopis byl doručen přes podatelnu 8.června 2015.
   Nemám už sílu ani věk na to, abych něco vybojovala. A je mi špatně z toho, jak se dovedou lidé chovat jenom prospěchářsky a veškeré zákony si naši politici přizpůsobují sobě, aby mohli beztrestně okrádat.

   Jsem ráda, že aspoň tady nacházím trochu pochopení a moc mi to pomáhá.děkuji moc. Seniorka.

   Vymazat
 37. Mně napadá, že ty vibrace můžou vznikat ucpáváním cévy. To by pak mohl slyšet i lékař v endoskopu.
  Kdo věří, že je to elektromagnetickým zářením, může to zkusit odstínit kuchyňskou hliníkovou fólií, nebo aspoň alobalem od čokolády. Zvukové vibrace z hučení vody někde v kanalizaci by měl ostínit sifon. Pokud někde vyschne nepoužíváním, tak se zvuk lehce dostane do domu. Anebo je možné, že se sifon vevnitř rozpadne, dělají se z umělé hmoty a každá umělá hmota časem křehne.
  Tony

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tony,
   díky za postřehy. Pro mě byl tento komentář ukázkovou synchronicitou, ale to je vedlejší a hlavně nepředejné :-)
   Nejsem odborník, ale jedno vím určitě - ten alobal je bohužel jen fáma. Odstínění elektromagnetického pole principem faradayovy klece má svá úskalí. Nejde jen o velikost ok (v případě alobalu mikroskopické) v závislosti na délce vln, ale o tloušťku odstínění a "utěsnění" klece a dalších okolnostech. V našem konkrétním případě by muselo být použito vrstev více, což sice není problém, ale hlava (mozek) by musel být kompletně alobalem skoro hermeticky uzavřen - což už problém pochopitelně je :-)
   Ukázkou nechť je příklad stále fungujících mobilů uvnitř auta, které odstíní účinky blesku, ale mobilní signál ne - díry v karosérii jako jsou třeba okna.
   Obdobné je to s tím sifonem. Princip sifonu odstíní především pachy, ale vibrace již nikoli, protože (myslím, že někde v diskuzi to již bylo zmíněno) vibrace se přenáší už základovou deskou, kterou odpadní trubky prochází a dále zdivem, armaturami atd. Takže v případě přenosu zvuku/vibrací síťovým napojením budovy je důležitější kvalitní zvukové odizolování potrubí a všech průchodek. Voda v sifonu odizoluje pouze vyšší frekvence, ty nižší už jen velice neefektivně.

   Vymazat
 38. Dobrý večer, je to už tři měsíce a já ten zvuk taky slyším každý večer. Jaké tady dřív bylo ticho, které jsem si pochvalovala. Spím dobře, jen prostě přemýšlím nad tím, co je to za zvuk a že by bylo lepší, kdyby nebyl... Jsem moc vděčná, že jsem našla Vaši stránku. Zrovna mám zapálenou svíčku a ta se mihotá, není v klidu... Přeji si zjistit, co to je, vypnout to a dopřát si klid...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tyto "zvuky" mohou vydavat vodni i vetrne elektarny. Ty "vetrne zvuky" citlivi lide vnimaji az na 5-7km od vrtuli podle clenitosti terenu, obzvlast, kdyz je klid v noci. Ty "vodni zvuky" 2-5km od prehrady s nekolika kilowatty, nektere megawattove vykony az 20km od generatoru nad prehradou. Vsechny jsou totiz pevne zakotvene do zakladoveho betonu hluboko do zeme.
   Resil jsem i pripady prumysloveho chilleru na vyrobu chladu do chladaku nebo vyrobu chladne vody na chlazeni kancelari nebo serveroven, kdy spatne navrzeni a pouziti antivibracnich podlozek u velkych kompresoru bylo "slyset" i od vetsich kancelarskych budov nebo supermarketu pres celou vesnici na 2-4km, jelikoz jsou opet kotveny do zakladovych desek budov. A takovy sroubovy kompresor, ktery vazi 200-300kg, kdyz "spusti" a ma spatne navrzene antivibracni podlozky, tak u nej nevydrzite stat metr od nej ani 20min., protoze si myslite, ze vas za chvilku "rozebere" na atomy.
   Nekdy staci, aby z okruhu uteklo chladivo a ten kompresor se rozvibruje na uplne jine frekvenci a muze poskodit prave ty antivibracni podlozky urcene na jinou frekvenci vibraci. Take proto existuje legislativa kontroly uniku chladiva, kterou musi mit kazdy, kdo provozuje okruh s vice nez 2-3kg chladiva, podle typu bud pul roku nebo rok. Ale casto to provozovatele nechavaji "delat od stolu" jen kvuli cene a potrebnemu kulatemu razitku.
   Slysel jsem nazor, ze tyto "zvuky" se siri v korydorech podle podlozi, nikoliv jako vlny na hladine od epicetra, ale "cestuji pod zemi po cestach pevneho podlozi", takze vam muze prijit, ze jdou z jine strany nez je zdroj.
   Stejne to pak muze byt i v dome, nekde jsou slysitelne, nekde ne, podle toho, od ceho se odrazi a cim se siri. Ale to nemam overeno.
   Proto jsou nejlepsi drevostavby, drevo tyto "zvuky" z podlozi pohlti:-)

   Vymazat
  2. Zkuste se podivat po okoli po vrtulovych nebo vodnich elektrarnach, pak pripadne obejit supermarkety nebo vetsi skladove a kancelarske budovy a zjistit jake maji chlazeni, co maji za kompesory, popripade i v jakem stavu jsou vrtule u vymeniku a vyparniku od kompresoru.
   Mohou to byt i kompresory na stlaceny vzduch treba u autoopraven, ne jenom kompresory na chlazeni.
   Mohou to delat i velke vzduchotechnicke jednotky, ktere se casto umistnuji do podzemnich podlazi nebo na strechu objektu. Dnes se totiz pouzivaji na rizeni otacek motoru a ventilatoru frekvencni menice a tyto menice jsou rizeny od tlaku, pod kterym ma byt vhanen cerstvy vzduch. A ty frekvencni menice meni plynule otacky motoru od 20Hz az do 85Hz, drive se pouzivalo pouze 50Hz ze site a bud meli hvezdu nebo dvojitou hvezdu jako 1. a 2. konstantni otacky vykonu VZT. A dnes je trend zmensovat jednotky a zvetsovat otacky ventilatoru, kvuli cene a prostoru. Nemluve o materialu, z ceho se dnes komory a potrubi vyrabi, drive se pouzival plech 1-1,5mm, dnes nejcastejsi je 0,6 nebo 0,8mm a je zperforovany na vetsi pevnost v plose a casto jsem videl, jak se dokaze ta plocha perforovaneho plechu pri nejakych urcitych Hz motoru rozvibrovat tak, ze kdyz si tomu stoupnete na 1 metr od ni, tak vam rozhodi tep srdce ve hrudi.
   Mohou to delat i nove nebo zrekonstruovane kotelny s cerpadly, ty jsou totiz dnes rizeny uplne stejne jako ty motory od VZT od tlaku media. A osobne jsem zazil pripad u znameho, kdy mi tvrdil, ze ten zvuk tam nikdy nebyl a zacalo to po 2 letech. Zjistil jsem, ze to dela jeho vlastni cerpadlo u kotle, ale jen v chvili, kdy se zavrely 3 termostaticke hlavice v dome. Kdyz se zavrely 1,2,4,5 a 6 u radiatoru, tak nic, jen pri zavreni 3 hlavic se zmenil tlakovy pomer v okruhu a "hluboce se rozvibrovalo" cerpadlo v kotelne a neslo se to celym domem po potrubi a zdmi.
   Bohuzel jsou to "zvuky", ktere jsou spatne zmeritelne zvukovymi meridly. Ty totiz casto meri hygienicky zvuk podle norem jen v oblasti "slysitelneho zvuku".
   Ale nic z toho s tim samozrejme nemusi vubec souviset.... je to hledani jehly v kupce sena. Zkusil bych se soustredit na "cokoliv noveho v okoli".

   nenimito

   Vymazat
  3. A samozrejme jsem zapomenul na to nejdulezitejsi:-)
   Vypnout v okoli vsechny AP Wifi routery, modemy, opakovace, notebooky, tablety a telefony s wifi... Prekontrolovat pres nejakou aplikaci treba v Android telefonu Wifi Analyzer, jestli nemate v dome Wifi od nekoho "z venku", treba i "skrytou".

   nenimito

   Vymazat
  4. Nenimito,
   díky za vyčerpávající a y odpovědi technického charakteru :-)
   Dá se tedy tříci, že vibrace mechanického původu (motory, kompresory) mohou náhodně "využívat" principu, který údajně použil N. Tesla ve svém zemětřesení způsobujícím zařízení založeném na harmonické rezonanci (osobně si myslím, že zde je nedorozumění a ono Teslovo zařízení nebylo mechanického zaměření, nýbrž využívalo skalárních vln elm. povahy). Zkrátka pohyblivá součástka relativně větší hmotnosti s drobným nevyvážením kmitající o vhodné frekvenci, která je harmonickou ke kmitočtu, jímž rezonuje například hornina, budova, potrubí atd. k nimž je tato součástka připevněna, může být jedním z viníků onoho záhadného "zvuku".
   Osobně mám zkušenosti se "zvukem", který ale tomuto případu pravděpodobně neodpovídá. Těžko se to popisuje, jde o až nekompromisně syntetický monotónní zvuk (v současnosti soubor několika zvuků o různých vzájemně neharmonických kmitočtech) s nepravidelným průběhem, kdy se jakoby náhodně zapíná a vypíná. Není tam náznak nějakého nástupu či ústupu intenzity či kmitočtu jako u dvou různých frekvencí, kdy se na malou chvilku "sečtou" jejich kmitočty a dojde k zesílení. Prostě jen ON-OFF. Můj osobní dojem je, že jde o něco podobného či přímo příbuzného k wifi signálu apod. Bohužel jsme v době, kdy i na malé vesnici nelze docílit toho, aby se na konkrétním místě v danou dobu vypnuly všechny druhy těchto signálů. Sousedy bych ještě ukecal, ale co s veřejným signálem? A to se nezmiňuji ani o satelitním šířením vln, z televizních vysílačů (už dávno nejde jen o tv signál). K takovému pokusu bych potřeboval celkem slušný celoplanetární EMP :-)

   Michaele mohu poskytnout pouze radu, co pomáhá mě. Zjistil jsem, že nemá smysl se tím nějak zabývat. Naopak, je to kontraproduktivní. "Zvuk" jsem pak hledal všude a ....... pochopitelně velmi často i nacházel. Vsadil jsem na něco, s čím se každý hned nepopasuje - na své schopnosti - především ty, o kterých nemám ani ponětí. Jednak se snažím záměrně nezaměřovat svojí pozornost na tento "zvukový" nešvar a naopak svojí pozornost věnovat jiným, konstruktivnějším záležitostem. Zjistil jsem - i na mnoha dalších situacích a okolnostech, že nejlepší obrana/ochrana je žádná. Zní to divně, ale mě se to téměř každým dnem potvrzuje. Věřím všem částem mého JÁ, včetně těch, které nevnímám a o kterých nevím, že ony samy zvolí tu nejlepší strategii v čase a prostoru, aby mi tu bylo umožněno být a žít v těch nejefektivnějších podmínkách.
   Možná bych si dovolil Vám nabídnout mé dva s tímto související články:
   http://myslenkyocemkoli.blogspot.cz/2015/08/vi-nevi-resi-neresi.html
   a pro odpoutání pozornosti:
   http://myslenkyocemkoli.blogspot.cz/2014/11/obtezuji-vas-vase-vlastni-myslenky-pri.html

   Vymazat
  5. Naprosto s tebou souhlasim Michale:-)
   Ale i ty i ja jsme kdysi zacali s hledanim puvodu, nekdy jsme uz mysleli, ze jsme treba nasli, nekdy i skutecne nasli - ja osobne nekolikrat u znamych i v pracovnich zalezitostech, ale stejne mi i tobe casem doslo, ze to, co jsme chteli najit, nebylo ve finale "to prave", a ze "existuje" v tichu myslenek opet hlukozvuk v tele - jeden cas jsem se na to tolik zameril, ze nakonec jsem slysel obrovitanske bouchani srdce jako pri pouziti endoskopu na zvonu zvonice.
   Pak existuji dve varianty, bud ho potlacit a nevnimat nebo se snazit pochopit, proc ho "slysim". Je na kazdem, co si vybere. A zda chce usnout a vnimat pohyby branice a proudeni vzduchu do plic, pri kterem se mi nejlepe usina, nebo vnimat tyhle zatim nepochopene signaly celou noc....

   nenimito

   P.S. osobne jsem si vsiml, ze pri tomhle "vnimani hluku", kdyz zavru vicka, ale stale koukam ocima rovne a v uplne tme, nikoliv kdyz zvratim oci dozadu pri spanku, ale "koukam" rovne pred sebe se zavrenymi vicky, mam "svetelne projekce". Nevim, jestli to popisuji spravne, proste mi probihaji ornamenty zpusobene svetlem a temnotou, velmi podobne jako u krasohledu. Jen tam je to porad dokola stejne, tady to ma "dej". Obzvlast, kdyz lezim na zadech pri usinani.
   Ale muze to byt i z unavy oci.... nevim....

   Vymazat
  6. A pak se na to da jit samozrejme i "vědecky" na "neco", o cem tu psala B. Ale ja na "vědu" moc nejsem, ale beru ji v potaz, asi patri k nazorovemu zivotu.... a obcas se u ni pobavim:-)
   https://is.cuni.cz/webapps/zzp/download/120053115
   https://is.cuni.cz/webapps/zzp/download/120049640

   Kazdy ma svou cestu, jen ji musi najit.

   nenimito

   Vymazat
  7. Omlouvam se za plneni stranek moznym balastem, ale jeste mi napadla jedna vec, take uz jsem ji jednou resil.
   Rozhlas po drate dnes take v nekterych vesnicich predelavaji a "jede" i po mistni Wifi, stejne jako kamery a nektere "snimace". A ty elektronicke zesilovace s velkymi reproduktory a s blizkym zdrojem Wifi siti se uplne moc nemaji rady. A divili by jste se, co z toho obcas leze za "zvuky", ktere, kdyz stojite pod tim, tak nevnimate, ale jakmile k nim vylezete, tak citite, ze "divne vrni".

   nenimito

   Vymazat
  8. Michale B, i já jsem věkem přišla na to, že neřešit je někdy úspěšnější řešení, než to řešit s vydáním všech sil.

   Co se těchto zvuků týče, jednu dobu jsem z toho šílela. Bolo to v rohu místnosti (je to zároven roh paneláku) a hučelo to poblíž radiátoru. Byla jsem celou dobu za magora, nikdo to neslyšel. Samozřejmě večer a v noci to bylo slyšet nejvíce. Je pravda,že poblíž té zdi je venku jaká si skřínka s elektro...měřiči?, nevím. Mohlo to být odtamtud. Ale z mého laického pohledu mě ten hukon přišel docela hrubý na to, aby to bylo cosi s elektroměřičema).

   Já se právě obávám toho, že tyto zvuky, ač je třeba neslyšíme, prostě jsou, a naše mozky to dost ovlivňuje. A možná nejen mozky.

   Vymazat
  9. Nenimito, tohle znám jen když silně zavřu oči nebo si je i trochu stlačím prstama (v koutcích oka). Já mám nečastěji naprosto nádhernou zelenou barvu. Sitou, zárověň jakoby ještě prosvícenou žlutou.

   Vymazat
  10. Alexandrie,
   možná to už v dnešní době bude znít jako klišé, ale napsala jsi:
   "...Já se právě obávám toho, že..." a to je podle mne Tvoje výzva, která čeká na pochopení ...

   Vymazat
  11. Což o to, já jsem si to samozřejmě pochopila po svém :-), ale to stále spadá to konspiraček o spiknutí proti lidem :-)

   Vymazat
  12. Děkuji ještě moc za výklady. Nejsem v tom technicky zdatná. Nechcete někdy přijet a poslechnout si to? :-) Byslím v menším městečku a občas mám nutkání napsat našemu starostovi. Ale nevím, jak bych argumentovala. Nějak ale proti tomu chci bojovat, první krok byl, najít si na googlu, jestli je něco takového možné. Protože přeci jen, přijít za někým a říct, slyším v noci divný zvuk a štve mě to... Jedu na půl roku do zahraničí, po návratu jsem zvědavá, jestli tady bude stále. Osobně mám tedy tip na ten supermarket a na jedu malou továrničku. Ale když otevřu v noci okno, tak z toho směru nic neslyším, pouze ticho naprosté noční ticho. Pak vlezu do postele a ten zvuk je tu zas. Pak usnu a každý večer to samé. Opravdu doufám, že když mi nečiní problém usnout, nebude to mít nějaký škodlivý dopad na můj mozek. Zdravím Vás všechny a přeji ticho a klid :-)

   Vymazat
  13. Upřímně řečeno, nevím, jak bych vysvětloval své paní, že si jedu k jiné mladé paní poslechnout noční zvuky v jejím domě a možná přes půlku republiky. A to není na jednu noc:-)
   Už teď na mne kouká divně, když si vezmu batoh, spacák, kolo a oznámím, že "jedu s klukama do prostoru a vrátím se zitra večer".

   nenimito

   Vymazat
 39. Nenimito:
  K tomu "krasohledu" si dovolím vlastní názor.
  Oftalmolog, možná i neurolog by z rukávu jistě vysypal řadu "faktů", že jde o nějaké zmatečné informace optických nervových drah. Já si myslím, že to s s orgánem oka má jen pramálo co společné. Tedy alespoň pokud se bavíme o "krasohledu" v okamžicích, kdy by se již dalo mluvit alespoň o malé změně vnímání - například různé stupně přechodu mezi bdělostí a spánkem. Na netu i v literatuře se dá najít dost informací, které dokazují, že v epifýze se nachází množství buněk (pinealocyty), jež mají více méně podobnou funkci, jako buňky sítnice oka. A ty jsou rovněž napojeny na vizuální kortex mozku (zraková kůra) stejným napojením jako u oka.
  Přihořívá? :-)

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Samozrejme, to neni o stlacenych ocich:-)
   Jen abych rekl pravdu, trochu v tom "plavu". Tyhle stavy pozoruji jen par let zpet a nejsem si v nich jist vubec nicim. Posledni dobou casto do peri upadnu a jsem "mrtvej". Na tyhle stavy je potreba mit energii, klid, chut vnimat, "netlacit na pilu" a nepouzivat emoce, kdyz neco nejde. A navic opravdu myslim, ze souvisi s temi "zvuky".
   A me nazory znas, jdu svou cestou a casu na testovani je dost:-)

   nenimito

   Vymazat
  2. No vidíš, mě se to tak půl roku zpět "přesypalo" do běžného bdělého stavu. Na okrajích zorného pole co chvíli vidím někdy něco jako pohybující se světelné skvrny, jindy naopak přes celé zorné pole tmavé rychle se mihající stíny, výjimečně jde o vůně bez viditelného zdroje. A ano souhlasím s tím, že to může mít spojitost s tím "zvukem". Ale nikoli že by to s ním přímo souviselo, nýbrž že se jednoduše mění rozsah fyzických smyslů.
   Vlastně si teď vybavuji, že jsem na tohle téma už něco sesmolil :-)
   http://myslenkyocemkoli.blogspot.cz/2015/12/3d-5d-dalsi-reality_9.html

   Vymazat
  3. Ten článek jsem četl, mám dokonce pocit, že to byl můj jeden z prvních tady u vás a hned jsem narazil na ultramaratona Holmese:-(

   Myslím, že trochu smícháváme různé ovoce do koše na plody. Zkusím, co nejkratčeji… ale…..
   To, co tam popisuješ je, jak píšeš správně, zvýšená vnímavost smyslů. Ta se týká prostoru, v němž existuje naše já.
   Zkusím popsat to, co myslím já a mnozí možná nebudou souhlasit:

   1 dimenze je středobod Světa uvnitř každého jednotlivce v jeho trojjedinečnosti těl - fyzického, duchovního a duševního. Kdy fyzické je svázáno se Zemí, duchovní se Sluncem nebo spíše asi s celou Sluneční soustavou a duševní, často slýchám a čtu s Vesmírem, podle mne lépe řečeno se Stvořitelem - ale možná je to všechno i jinak:-)

   2 dimenze je v podstatě úhel pohledu ze středobodu, každý jí má jinou, resp. každý má jiný úhel pohledu. Je to rovina pohledu v daném úhlu daného smyslu. Není to žádné vyjádření se k něčemu nebo vyhodnocování, pouze pohled, nic víc.

   3 dimenze je všechen prostor, který v daný přítomný okamžik dokážeme "pojmout" do obrazu vnímání tady a teď. Čili pohled do všech rovin pohledu ze všech úhlů 5ti smyslů, co dokážeme vstřebat v daný okamžik.

   4 dimenze je "představa" daného obrazu prostoru přítomného okamžiku posunutého v čase, ať už zpět nebo dopředu. Ta "přestava zpět" může být dána pamětí nebo i představivostí – fantazií z jiných, podobných přítomných okamžiků, nebo přímým uložením v paměti a jejím vyvoláním. A "dopředu" je v podstatě to samé, jen kdo zažil dejavu? Všichni? A kdo si ho "zapamatoval"? Čili pohyb v čase, i vyjadřování se k němu – ve své podstatě velmi podobno šachům, ale nikoliv těm, co na ně koukáme, ale těm co máme v mysli, když na ně koukáme. Takže pokud žijeme a posouváme se (a nejenom fyzicky), nacházíme se ve 4D, nikoliv ve 3D. (ve 3D je člověk, když kouká na rodinné seriály a reklamy v televizi a možná nejenom na ně).

   5 dimenze je zapojení dalších smyslů – jsou označovány jako 6. smysl, myslím, že chybně. Obecně je pojmenovali empatie a inteligence. Empatie je napojení se na jinou živoucí entitu, vcítění a naslouchání jejího vnímaní středobodu a případně její paměti. Inteligence je v podstatě to samé, jen je to napojení na "kanál" Stvořitele, ke kterému by měli být teoreticky napojeni všichni, čili inteligence je vnímání paměti všech entit, co jsou v celém časoprostoru napojeni na Stvořitele nebo jinak - na Vesmír. Bohužel, standardně nás tyto smysly nikdo od mala nenaučil používat, spíše naopak, často se "stát" a následně i rodiče snaží tyto smysly v rozvíjejícím se jedinci potlačovat. Někdy tyto propojení nastanou samovolně, i pak se ho snaží hanlivě zničit a říkají tomu "selský rozum" nebo "rozumbrada", ačkoliv to nemá s rozumem nic společného. Rozum je chytrost uložená v tvé paměti tvým vnímáním, čtením, koukáním na televizi, učením se, okoukáním nebo posloucháním od druhého. A její množství v paměti. Není to inteligence, jen množství uložených dat - vzdělanost.
   Čili, jak píšeš v článku, není pak nemožné vnímat jinou entitu, která profrčí okolo tebe:-)

   Myslím, že empatie může mít i vyšší nebo jiný level napojení, kdy se dokážeš napojit přímo na smysly dané entity. Pak můžeš koukat jako sokol, poslouchat jako vlk, pocházet zdí jako růžový slon... a tak:-) Myslím, že se tomu říká obecně šamanství. A často k tomu tihle šamani(druidové? volchové?) používali (používají?) i "své zaručené" halucinogeny.
   A stejné to může být i s inteligencí... jen se umět napojit. A tady se myslím dostávám k tomu svému "kaleidoskopu", ve kterém "plavu". Nebo si to tak alespoň myslím, ale vše může být úplně jinak. Jen se tady snažím oddělit druhy ovoce v koši.

   Nemám ambice "lítat" nad postelí a "sledovat" mimotělní zážitky třeba v zrcadle. Nějak nevím, k čemu to je dobré... ale třeba i to zjistím (zjistíme?). A může být trojjedinečný člověk i v dalších realitách - dimenzích? A tady na Zemi?

   nenimito

   Vymazat
  4. Nenimito, rozumím Ti.
   Můj názor je, a je podpořený osobními zkušenostmi lidí, které osobně znám a mají mojí důvěru, že onen kaleidoskop, respektive jeho nepochopené sdělení/informace, je důsledkem toho, že ony informace mají původem takovou formu, kterou náš mozek není schopen pojmout. Ale může se naučit. Je to stejné, jako když po narození se učí, co znamená který zvuk, světlo, teplo, tlak atd. atd. V prvních dnech a týdnech je to změť elektrických signálů z fyzických smyslů, které se mozek učí dešifrovat a dát mu uchopitelnou podobu. Sám víš, že když do počítače nachrlíš hromadu dat a nebudeš mít program, který je rozkóduje, bude to jen hromada jedniček a nul. Přitom to může být třeba "obyčejné" video.
   A teď, abych to dal do souvislostí. Podle informací, které mám, je mnoho smyslů, kterými normálně nedisponujeme a nemám na mysli uváděnou intuici, empatii, inteligenci. Ale skutečné smysly, jako je čich, zrak apod. Jen jsou takového charakteru, který nemá svůj slovní překlad do lidštiny a už z tohoto titulu, je ani nelze popsat. Názorný, byť o několik řádů zjednodušený příklad: Několik lidí, kteří se nacházeli mimo svůj oblek (tělo) vnímalo barvy, které v našem barevném spektru nejsou. Chtěli mi je pospat, ale prostě není pro ně žádné slovo, žádné připodobnění. A to se jedná "jen" o zrakový vjem - vjem z jednoho fyzického smyslu. Jak pochopit vjemy ze smyslů, které fyzickými nejsou? A právě dost možná onen kaleidoskop jsou informace ze smyslů, jež mozek nebyl naučen rozpoznat a jako nejbližší formát použil právě "kaleidoskop".
   Myslím že o problému jsem se zmínil v článku http://myslenkyocemkoli.blogspot.cz/2013/04/na-koho-to-mluvis-sne_5817.html
   Ale neber to jako přesvědčování, nýbrž jako další názor :-)

   Vymazat
 40. Myslím, že vám to skomplikujem :-) Riešim to už pár rokov. V skratke... Dom pod lesom, zvuk je v noci pocutelny aj vonku, nie je mozne urcit smer, pocuje aj manzelka a otec, naopak deti a mama nie. Odporucam prestudovat linky nizsie. Je to pocut po celom svete. The Hum.

  http://thehum.info

  https://hummap.wordpress.com

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Stručné shrnutí poznatků by nebylo? Ne všichni vládnou anglicky a překladače vyrábějí nesmysly.

   Vymazat
  2. Hodně zhurta jsem projel poslední články a zmiňují tam, že jde pravděpodobně o biologickou reakci na elmg. vlny. Jen se vesměs dohadují o jaký typ energie jde. Od mikrovlnného přes radiové až po pulzní. Opírají se o studie, které prokázaly provázanost sluchových (ale i dalších) vjemů coby reakce na elmg. energie.

   Vymazat
 41. Predpokladá sa, že to súvisí s masívnym nárastom mobilných sietí a frekvencií gsm. Ale zatial to nikto nepotvrdil.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ovlivňování lidí mobilem popisuje člověk v tomto videu
   https://www.youtube.com/watch?v=Y88dC8pWyEc

   Tony

   Vymazat
 42. Dnes jsem se koukal na 4. díl 4. série Odhalení s Coreym Goodym kde zmiňoval něco, co s naším tématem souvisí. Šlo o informace týkající se tzv. fenoménu Božího hlasu, kdy lidé slyší či vnímají zvuky nebo hlasy.
  Goody tvrdí, že jde o technologii (počátky sahají do dob programů MKULTRA), kdy jsou na konkrétního člověka (nebo skupinu) zaměřeny rádiové nebo mikrovlnné energie, které rozvibrují lebku a tkáň mozku a ten pak slyší, respektive vnímá zvuky nebo konkrétní slova či věty.
  Tímto se mi potvrzuje moje domněnka, že by opravdu mohlo v mnoha případech jít o působení elmg. energie z vnějšího prostředí. Zda jde o celkové zamoření prostoru elmg. smogem nebo o záměr si netroufám spekulovat. Bude patrně záležet na senzitivitě konkrétního člověka. Pokud je vnímavější, může jít o elmg. smog, pokud není, je tu možnost něčího záměru.
  Tímto však nevylučuji i zdroje, které byly uvedeny v diskuzi jinými čtenáři.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Vím, ale stejně tak by to mohla být i "kachna", vypuštěná právě proto, aby to lide potlačovali, teoreticky? Nebo se třeba každy potkáváme s něčím jiným....

   Když se mi to pár lety "objevilo", tak jsem si vzpomenul na předpubertální věk a už tenkrát jsem to míval. Pak s pubertou začali jiné starosti, problémy i zábavy a nějak zmizelo, prostě jsem to uplně vypustil. Myslím, že hlavně přemýslením nad normalními problémy.

   Teď asi 5 měsíců občas chodím k jedné paní doktorce, která "nějak" umí uzdravovat znuvunahozením imunitního systému. A že je v tom dobrá, je poznat v obsazenosti a skoro nemožnosti se objednat dřív jak za měsíc. Specializuje se hlavně na autistické děti a nějak ochrnuté. Já tam chodím jen z protekce po večerech, nebo když má zrovna volno mezi, s nataženými šlachami nebo přetíženými klouby z lezení nebo biku. Aniž bych se svékl, najde všechny jizvy po šítí, co mám všude možně za ta léta, popsala mi i jednou zlonený kotník asi před 20ti lety, dokonce i jiná natlučená a bolestivá traumata z dětství, na které jsem už zapomněl, a snaží se je nějak "odblokovat".
   A když "začne", tak jednak mám pocit, že za chvilku vzplanu jak pochodeň, a když se to uklidní a "vypnu" se zavřenými oči, tak se tyhle kaleidoskopy i zvuky jakoby zrychlí a znásobí tak, že je pomalu ani nestíhám vnímat.
   Navíc vždy zjišťuji, že ač jsem tam skoro hodinu, přijde mi to jako 10 minut nebo méně.

   Myslím si, že i elektromagnetický smog se dá "odstínit", stačí se na to jen zaměřit a soustředit. Stejně jako i na jiné nešvary a entity "vytvořením si obalu" okolo sebe. Jen se umět soustředit...
   Jednou jsem to zkoušel přímo pod velmi vysokým napětím a tam to fakt nejde:-( Tam se prostě nedá soustředit, protože si člověk myslí, že ho to hučení rozebere na atomy zevnitř.

   nenimito

   Vymazat
 43. Dobrý večer, prosím Vás dnes v noci cca v 00:45 jsem si šel klasicky zapálit cigaretu před barák a z ničeho nic strašně hlasitý a hluboký zvuk. Prvně jsem si myslel že je to letadlo ale zvuk trval už delší dobu tak jsem vyšel před barák jestli ho někde neuvidím ale letadlo stejně nikde. Poté se zvuk oddálil a úplně stichl. Co by to mohlo být stalo se mi to poprvé. Děkuji Michal

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Našel jsem teď ještě tento článek: http://procproto.cz/veda-a-technika/astronomie/zvuky-dalekeho-vesmiru/ zvuk by se dal srovnat přibližně se zvukem slunce. Myslíte že je možné že by jsem to slyšel v noci. Nedá mi to spát kdykoliv si na ten zvuk vzpomenu tak mi z toho běhá mráz po zádech. Děkuji Michal V.

   Vymazat
  2. Dále jsem našel https://www.youtube.com/watch?v=FHi6LjKuNl4 přibližně takovýto zvuk akorát hlubší. Ještě jednou děkuji Michal V.

   Vymazat
  3. Omlouvám se že posílám další, ale už jsem našel přesný zvuk.
   https://www.youtube.com/watch?v=nJ-A5UYpkb8
   Začíná ve 3:30 dočetl jsem se že se jedná o HAARP.

   Vymazat
  4. Michale,
   rád bych Vám nabídl nějaké možnosti, ale tento fenomén zatím zůstal na pokraji mé pozornosti. Vím o jeho existenci, ale po vysvětlení jsem ještě nepátral. S naším tématem to patrně nesouvisí, už jen z důvodu, že Vámi udávaný zvuk slyší všichni v daném místě, kdežto ten "náš" z článku pouze někdo.
   Má různá pojmenování - andělské trouby, biblické trouby z Jericha, zvuky Země, ap.
   Oficiální vysvětlení je, že jde o elektromagnetické vrnění emitované polární září a radiačními pásy. Neoficiálních je mnohem více (od ohlášení přicházejícího Armagedonu, přes supertajné zbraně vyvolávající zemětřesení, dílo vtipálků až po práci mimozemšťanů či entit z podzemí) a je na každém zvlášť, k jaké variantě se přikloní.

   Vymazat
 44. Děkuji za rychlou odpověď. Moc se omlouvám že jsem sem zabrousil s jiným tématem, ale nedalo mi to spát a tato konverzace mi přišla nejblíže k mému problému. Ještě jednou moc děkuji a moc se omlouvám. S pozdravem Vlček Michal

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Michale,
   není proč se omlouvat :-) Pokud budete pátrat po původu Vámi zmíněného fenoménu a naleznete nějakou zajímavou odpověď, budu moc rád, pokud nás s ní seznámíte.

   Vymazat
 45. Ja ted musim spat vedle v pokoji, zvuk zde neslysim... muj zvuk se projevuje neustale... neco jako huuu mezera huuuu .. (ale hluboke vybrace)
  divne je, ze je slysim jen v urcite casti mistnosti. musel jsem i otocit postel, abych mohl spat. TAM to neslysim vubec, obsem kdyz dam hlavu do mist nohou tak to slysim. Reaguje na to i telefon, kdyz pustim mereni decibelu. normalni klid ukazuje cca 19-22 .. v mistech s tonem i 50 .. takze neblbnu a ton existuje. Schodil jsem v byte i pojistky,ale bez uspechu. (panelak) pockam na letni bourku az spadne proud v celem panelaku... ale jedno vim jiste, moc se nevyspim a rikaji to i jini lide, v te mistnosti se neciti nikdo moc ok... DIVNE

  OdpovědětVymazat
 46. Tyto stránky jsem objevil teprve nedávno. Moc pěkné. Nedovedu si představit kolik práce a úsilí na ně bylo vynaloženo. Před x lety byl v TV pořad Na vlastní oči. Ve dvou různých pokračováních se mluvilo o našem vynálezci Ladislavovi Kubešovi. Vynalezl aparát, který měří nějaké záhadné záření, které ovlivňuje mozek. To má za následek degeneraci mozku a tím i lidí. Údajně cílem je vylidnit Evropu a nahradit obyvatele pracovitými a poslušnými asiaty. Dneska víme, že to budou migranti. Přdváděl to a konstatoval, že před tímto zářením chrání specielní antémka píchnutá do boltce. Tento přístroj poslal papežovi a ukázoval děkovný dopis od papeže. Už si to celé nepamatuji, možná by se to na Nově dalo v archivu vyhledat, bylo to fakt zajímavé. Ještě moje vlastní záhadná zkušenost. Přestěhovali jsme se a v době oprav jsem spal na gauči se zvláštními pery. Byly to zprohýbané dráty přes celou šířku postele. Bylo to velice citlivé na zemětřesení. Bydlíme kousek od Sokolova. Ověřoval jsem si to na internetu. Čas od času se stalo, že se objevil zvláštní jev. Chvění. Ohraničené chvění. Nohy od spodu až po kolena se rozkmitali. To trvalo nějakou dobu a pak to přestalo. Jindy se chvění projevilo až k pasu. Fakt strach jsem dostal, když se chvění dostalo nad hrudník a já cítil, že to ovlivnuje tlukot srdce. Jako elektrikář jsem hledal vysvětlení. Jako jediné rozumné vysvětlení mi připadá souvislost se stožárem telefonního zesilovače, je vzdálen cca 100m. Po výměně gauče přestala citlivost na zemětřesení a i na toto chvění. S pozdravem zvědavý čtenář

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Anonyme,
   děkuji za pochvalu.
   Osobně bych se (co se škodlivého elmg. záření týká) vyvaroval čemukoli, obzvláště kovovému umístěnému na hlavě. Jako elektrikář si určitě domyslíte proč.
   K tomu chvění (vibracím) mě okamžitě napadla jedna věc. Záleží na tom, jak jste to chvění vnímal. Dejte vědět, pokud šlo o pocit, který by se dal definovat jako bezbolestný průchod elektřiny tělem. O nic negativního by nešlo :-)

   Vymazat
  2. S tím chvěním to bylo tak zvláštní. Kolikrát jsem si šáhnul na fázi. To je úplně něco jiného. Používám Zapper a to je taky něco jiného. Nejlépe se to dá vyjádřit jako nějaká síla, která s člověkem cloumá. A ta ostrá hranice, mezi cloumáním a necloumáním se třeba posunovala o 10 cm nahoru a dolu. To se dělo za naprosto bdělého stavu. Nedoprovázel to žádný zvuk. Nic se něděje bez příčiny. Vrtá mi hlavou proč tedy? Jestli tvar per pod matrací hrál nějakou roli netuším. Byly ne po délce ale přes šířku gauče cca 7 cm od sebe a měly tvar vlnovky. Ještě k tomu našemu vědci Kubešovi. Tvrdil, že to záření je umělé. Na otázku, jestli u nás má někdo tu odstinovací anténku v boltci odpověděl, že to tipuje na Halíka, říkal také, že na něj bylo spácháno několik atentátů.

   Vymazat
  3. S tím "chvěním" bych Vás odkázal na článek http://myslenkyocemkoli.blogspot.cz/2015/02/osobni-poznani-2-byt-vedome-mimo-telo.html#more
   je tam o tom drobná zmínka. Pokud Vás to bude zajímat, jistě se k dalším informacím dostanete :-)

   Vymazat
 47. Vážení. Tento problém opravdu není sranda a já jej na naší chalupě v okrese Třebíč řeším několik let a končí to objednaným měřením hluku ze strany krajské hygieny.Vím, že bolševické normy praví,že pokud nepřesáhnu 40 DB nenadělám nic,ale pokud to poslouchám kontinuelně ve dne-v noci je to hrůza.Obecně známý případ paní ze Lhánic znám.Myslel jsem si,zpočátku,"že mě už hrabe",ale po návštěvě dcery s rodinou,kteří mi jev potvrdili mám jasno,jedná se o kmitočet asi 30 Hz.Jelikož soudruzi v nakradených družstvech v okolí mohutně provozují bioplynové stanice s motory na bioplyn,tak jsem pátral tam(Hrotovice,Valeč,Příložany,Nová Ves atd.)Dle mého zkoumání tento šílený zvuk odtud nepochází.Dále je to možné ze zchátralé bolševiky provozované JE Dukovany,kde se chlubí ,že tento bolševický skanzen neustále "zvyšuje výkon".Rovněž jsem vyloučil místní zdroj(tepelná čerpadla,komprsory a pod.,protože zvuk trval i přesto,že v oblasti byla vypnuta síť 22KV,a tím i veškeré spotřebiče.Jelikož se jedná o zdroj nízké frekvence lze velmi obtížně sluchem zjistit odkud zvuk přichází. Mám pocit , že to bude podobné svinstvo,jako mocnými zapovězené chemtrails.Nevím,co si o tom mám myslet.Rád podiskutuji na tomto fóru,neb na e-mailu 604904730@seznam.cz.Zdraví Petr

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Anonyme,
   až budete mít nějaké výstupy z měření, určitě se s nimi zde podělte. Vaše konkrétní zkušenost by tu určitě mnohé zajímala.

   A malá poznámka na okraj: ve vašem komentáři se několikrát objevilo slovo bolševici/bolševický. Skutečný význam tohoto tak často zneužívaného slova je dobře vysvětlen v článku, na nějž je upozornění zde nahoře v Odkazech na texty...

   Vymazat
  2. Souhlas s VlaBi, slovo bolševizmus se bohům žel vžilo jako nadávka.. když se ale oprostíme od emocí, tak můžeme zjistit skutečný význam tohoto slova. To jen na okraj ode mě.
   Jinak co se týče mého slyšení nízkých vibrací, tak to úplně ustoupilo letos na jaře. Od té doby klid. Zato se vyvinula jiná schopnst a to vnímat energetická místa hlavou, jakoby změnou tlaku v hlavě při natáčení. Chodil jsem tak dlouho, dokud směrové vektory nedaly jasný střed, odkama to vychází. Našel jsem takto zářící už dva stromy a několik míst, samotnou hlínu, no kdoví co bylo dole.

   Vymazat
  3. Ahoj, ten zvuk - Hum - jsem na Praze 5 zaregistrovala cca před měsícem, dnes v noci až do skoro poledních hodin jsem ho studovala a rozlišila na zvuky 2 o frekvenci + - 25 Hz (kontinuální, neproměnlivý, stálý) a 85 Hz (diskontinuální, kolísavý), tento zvuk stoprocentně mizí - a neslyším ho - když vydávám zvuk svými vlastními hlasivkami, moje vlastní teorie je taková, že lidstvo vytváří svou činnostní jak zvuky organického, tak i zvuky neorganického původu, který ve výsledné "kouli zvuku" vytváří vibraci, která vibruje i v našem těle - v našich buňkách, následkem čehož dochází k jakémusi nervovému podráždění, či "ozvěně - chvění" vnitřnímu, který vnímáme zevnitř z těla - z buněk, jako "zvuk z vibrace vnitřního chvění", tedy zvuku o nízké frekvenci.

   Vymazat
 48. ČR Hum

  https://www.facebook.com/cz.hukothum/

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Celý text je pro paranoidní fejsbůkové vyvrhely zapovězen :-)

   Vymazat
  2. Paranoidní opravdu nejsem, konspiračním teoriím o troubení andělů a tajných vládních projektech neholduji, prostě jen pilně studuji a sbírám data, když např. srovnám mapu s označením výskytu pozorování onoho infrazvuku http://www.thehum.info/ , vychází mi z ní jako jeho původce oblast silné deskové tektoniky https://en.wikipedia.org/wiki/Opening_of_the_North_Atlantic_Ocean , http://www.geografie.webzdarma.cz/ldt.htm , ale ani u ní to s teorií pohybu litosferických desek není jednoduché http://geoterra.eu/sociologicke-a-politicke-duvody-prijeti-a-udrzovani-deskove-tektoniky/d-pratt-deskova-tektonika-hroutici-se-nazor-cz

   Andrea

   Vymazat
  3. Andreo,
   tím paranoikem jsem častoval sebe. Básník tím chtěl říci, že nemá účet u "fejsu" a proto si nemůže text přečíst :-) (registrovat se kvůli tomu nehodlám)

   Vymazat
  4. Tak to pardon, já tam v podstatě vůbec nechodím, mám ho jen na příležitostné když muž zavelí "na to se podívej". :-)

   ..a jaké vysvětlení k původu/zdroji onoho infrazvuku - ke kterému se přikláníš - máš Ty?

   Vymazat
  5. Andreo,
   stejně jak psal o kousíček výše Petr H., tak i u mě někdy kolem jara tento fenomén vyprchal. Jestli to je díky tomu, že jsem na tom vědomě pracoval nebo něčím jiným, nemám tušení.
   K jakému původu se přikláním? Pouze moje domněnka je stále ta, že se jednalo o umělý zdroj elektromagnetické povahy a jelikož jsem z něho neměl dobrý pocit, tak jeho vliv asi nebyl pozitivní. Podle mě měl modulační schopnosti a to buď na mozek/paměť či mysl nebo na fyzické tělo. Víc jsem k tomu nezjistil. Ale třeba šlo jen o zvýšenou citlivost na neškodné specifické pásmo elmag. vlnění, které si mozek "překládal" jako tzv. HUM. Každopádně jsem se rozhodl, že se tím nebudu nechat ovlivňovat a ani se tím už nebudu zabývat. Na pořadu dne jsou již jiné zájmy :-)

   Vymazat
  6. Děkuji za Tvou přízeň, kdybys byl tak laskavý a napsal mně na andora11@seznam.cz jak by se dalo zapracovat na tom, abych jej též neslyšela a měla klidné spaní, byla bych Ti moc vděčná. Jinak přeji zdar Tvým "jiným" zájmům.

   Vymazat
  7. Andreo,
   cestu, kterou jsem zvolil, neumím smysluplně popsat v pár větách. Snažím se o to postupně ve svých článcích.
   Až trestuhodně zjednodušeně by se dalo říci, že pracuji na své mysli a svém vědomí. Ne podle nějakých vyčtených rad a doporučení, ale dalo by se říci metodou pokusu a omylu. Někdy nic příjemného :-). Postupně zjišťuji, že to, jak tyto mocné nástroje používám a to ať vědomě či nevědomě, utváří mojí vlastní realitu. Utváří mě samého. Je klíčové nač a jak v životě a především v tom každodenním zaměřuji svojí pozornost.
   Vše má svojí setrvačnost, tedy alespoň u mě a prvních malých vlaštovek jsem si vlastně ani nevšiml. To až s odstupem času jsem začal vnímat určitý vzorec.
   Když bych to opravdu výstižně chtěl shrnout do pár slov, zcela dokonale se na to hodí jedna scéna z filmu Matrix. Paradoxně s postupem času se mi v ní odkrývají hlubší a hlubší úrovně poznání. Vůbec nechci tvrdit, že to měl v úmyslu i scénárista, to ne. Jen v tom vidím paralelu:

   Neo: Chceš tím říct, že uteču kulce?
   Morpheus: Ne, Neo... Chci tím říct, že až budeš připravený, nebudeš muset utíkat.

   PS: svůj účet u seznam.cz jsem nedávno zrušil. Jsou to parchanti.

   Vymazat
  8. Teď jsem si vzpomněla - podle ikonky a jména - že už Tě znám z diskuzí na duchovní téma. Nevím co to má vše znamenat, ale pevně věřím v dobrý konec. Ještě jednou děkuji a přeji Ti radost, mír a pokoj v srdci. :-)

   Vymazat
  9. Sice nevím, které diskuze máš na mysli, ale moc děkuji za přání :-)
   I já Tobě přeji šťastný život

   Vymazat
  10. "Až trestuhodně zjednodušeně by se dalo říci, že pracuji na své mysli a svém vědomí. Ne podle nějakých vyčtených rad a doporučení, ale dalo by se říci metodou pokusu a omylu."
   A je tedy duchovní, snažit se být duc-hovní? :-)
   Tvé duchovno je jenom Tvé, Tvůj duch je Tvá osobnost, nelze se snažit být podle někoho jiného duchovní, pak to nejsi Ty. Pokud jsi duc-hovní, kopíruješ něčí duchovnost, pak se rodíš jako originál a umřeš jako kopie... jako většina lidí....

   nenimito

   Vymazat
  11. Nenimito,
   pokud někdo práci sám na sobě vnímá jako duchovno, pak ano. Já to vnímám jako jeden ze základních né-li vyloženě základní důvod bytí.
   Ale nějaký ten pátek mi to trvalo, než jsem k tomu dospěl :-)

   Vymazat
  12. Dnes se tomu sice moderně říká rozvoj osobnosti, ale je to, co píšeš: práci sám na sobě. Prostě Tvůj duchovní život. A metody osobních pokusů a omylů jsou nejpřínosnější. Naučíš se při nich eliminovat ty omyly, začneš více cítit a vnímat sebe(intuice, inteligence) a okolí(empatie). Dříve se tomu říkalo поганый(pagan-pohan) ve významu jdoucí vlastní cestou... nikoliv kopírovanou.
   Také proto katolická církev nemá ráda pohany a pohaní je, kde může. Mají svůj duchovní život a nepotřebují ji:-)

   nenimito

   Vymazat
 49. Zdravím! Jen jsem chtěla napsat, že jsem tyto zvuky několikrát zaznamenala letos poprvé. Naposledy včera. Pátrala jsem na netu, jestli jsem v tom sama, až jsem narazila na tyto stránky, kde zcela přesně popisuješ co slýchávám. Diskuzi jsem ještě nepročítala, ale až se tak stane, věřím, že mě informace někam posunou. Každopádně mě těší, že netrpím schízou....zatím. :-)

  OdpovědětVymazat
 50. Ahoj mám bohužel s tím to zvukem také zkušenost. Slyšela jsem tento zvuk ve starém bytě,hledala jsem příčinu ale nenašla.Ted jsem 14 dní v novém bytě a už týden to znova slyším,ptala jsem se sousedů ale asi to kromně mně neslyší

  OdpovědětVymazat
 51. Ahoj. Necelé dva roky mě to také trápí. Bydlíme na vesnici, manželka nic neslyší. Vypnutí el.do domu nepomáhá. Některé dny je to hodně (včera a předevčírem), jindy nic (dnes od 10h ráno ticho). Na počasí to vůbec nezáleží. Venku to skoro neslyším ani v noci -jen v celém domě. ...a teď jsem pročetl celou diskusi, popis HUM to perfektně vystihuje. Jirka

  OdpovědětVymazat
 52. Ahoj vespolek, jsem moc rád, že nejsem sám, kdo to slyší. Je to dunivý zvuk, který je slyšet hodně v noci, ale někdy i přes den. Ten můj má takové konstatní pozadí do kterého občas jakoby pulzuje jiná složka. Příští týden k nám domu má přijet měřit hygiena, ale myslím, že nic něnaměří. Já trpím tinitem, který je v oblasti velmi vysokého tónu 24h/ denně. Proto mám zvýšenou vnímavost k hlubokým tónům. Někdy je to výhoda, například při odhalování zdrojů hluků / problémů v automobilu. Jindy je to k zešílení... tyto noční zvuky.

  OdpovědětVymazat
 53. Tomáši,
  vítám ve spolku!:-)
  Dejte vědět, jak dopadnete s hygienou, ale o tom tinitu se jim předem nezmiňujte, byli by s vámi příliš rychle hotoví..

  OdpovědětVymazat
 54. Zdravim, tento clanek presne popisuje, co jsem zacal nedavno zazivat. Bydlime v novostavbe a nikdo jiny z rodiny krome me tento zvuk nevnima. Nejdrive jsem tento problem prisuzoval nove zprovoznenemu tepelnemu cerpadlu vzduch-voda, nicmene bylo mi divne, ze zvuk slysim v podstate kdekoliv v baraku i kdyz musim priznat, ze asi s malinko ruznou intenzitou a jak kdy. Vsechno je to hrozne tezko popsatelne, ale zazil jsem jiz pocit, kdy jsem se v mistnosti citil jako v nejakem obrovskem rozdunenem zvonu. Zkousel jsem uz vsehhno mozne, vcetne behani okolo baraku ve 3 rano v mrazu v pyzamu :-), kompletne vypnout elektriku v celem baraku. Nikdy jsem nezaznamenal neco ve smyslu - vypnul jsem lednicku ze zasuvky, zvuk prestal. Asi budu muset zkusit naucit se od toho nejak myslenkove odprostit, protoze hledani jakekoliv objektivni priciny selhava. Hlava zaborena do polstare nic neresi - nejlepe se mi zatim osvedcilo pustit si hudbu. Tak nevim, asi si budu muset nahrat treba sum more a na noc si to poustet :-). V baraku bydlime rok a minulou zimu jsem nic podobneho nezaznamenaval, ale ted jakoby s prichodem prvnich mrazu to zaclo.

  Petr

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Petře,
   dnes v noci jsem si vzpomněl na Váš komentář, protože po delší odmlce jsem tento "HUM zvuk" opět zaregistroval. Poučen však z předchozího trápení, se mi podařilo bezproblémově usnout.
   Vyzdvihl bych Vaší větu, která v mém případě jako jediná přesně vystihuje jak podstatu jevu, tak i jeho řešení:
   "...Asi budu muset zkusit naucit se od toho nejak myslenkove odprostit, protoze hledani jakekoliv objektivni priciny selhava..."
   Přeji uspokojivé brzké řešení i Vám

   Vymazat
 55. Myslým že mám podobný problém. Před nějakou dobou jsem začala vnímat takový tón, především v noci, kdy je jinak klid. Když si zacpu uši, slyším to, možná ještě zřetelněji, v hlavě, prostě uvnitř. Vysvětlila jsem si to jako vlnění, které mnou prochází. Nikdo jiný z mojí rodiny to nevnímá. Zvuk se váže jen k jedné oblasti, když spávám na vzdáleném místě, neslyším to. Přesto nemůžu zjistit původ tohoto zvuku. V noci mě to štve, nemůžu kvůli tomu spát, několikrát jsem vypnula i hl. jistič, ale to nepomohlo. Nejvíc mi vadí, že je to VŠUDE a STEJNÝ. Nepomůže ani změnit polohu při spánku. Jako příčina mne napadla větrná elektrárna - vzdálenost od domu cca 700 m. Jedná se vlastně o jeden stálý tón, který je ještě podbarvený ještě méně zřetelným jakoby zrněním starého televizoru. Je to hrozný, nesnáším to, myslím, že to může mít i psychické dopady. V celém domě, všude stejný, neustávající tón.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Anonyme,
   myslím, že máte to samé, o čem jsem psal v článku. Opravdu jediné, co pomáhá, je cíleně to přehlížet. Mohu jen nabídnout zkusit něco na odvedení pozornosti, třeba jako jsem uvedl zde (lze si přizpůsobit):
   http://myslenkyocemkoli.blogspot.cz/2014/11/obtezuji-vas-vase-vlastni-myslenky-pri.html
   Někomu pomůže ihned, jinému po nějaké době cvičení. Celé je to jen o naučení se soustředit na něco, co chcete mít pod kontrolou a tím omezit ostatní podněty.

   Vymazat
  2. Děkuji, to jsem už zkoušela. Zkoušela jsem ten zvuk si představit jako hmotu, kterou hážu do černé díry. Občas zabírá, ale jen na chvíli. Jednou jsem to vnímala opravdu hodně a prostě jsem uprostřed noci na ten zvuk zařvala, ať je ticho, ať jde někam a další věci. Uvědomila jsem si, že z toho začínám celkem dost šílet a že se musím uklidnit. Tak jsem zase usnula s tím zvukem, jako vždy.

   Chtěla jsem se ještě zeptat, slyšíte taky při tomhle zvuku občas i tlukot svého srdce? Halvně se to stává při spaní na boku nebo když mám ponořenou hlavu ve vodě. Zase se mi to jinde na světě nestává, takže snad nejsem blázen.
   Andrea

   Vymazat
  3. Andreo,
   s hlavou ponořenou do vody bude svoje srdce (rázy vznikající změnou tlaku v krevním řečišti) slyšet každý, to je normální. A zda je slyšet na boku? Nevím. Když se snažím odvádět pozornost od toho HUMu, tak to neřeším převedením pozornosti na jiný sluchový vjem. To mi přijde jako vytloukat klín klínem. Snažím se prostě myslet na cokoli jiného.
   Onen HUM je podle mne prostě zvýšená citlivost některých lidí na určité pásmo elektromagnetického spektra. Zda jde o vedlejší účinky tzv. elmg. smogu nebo o energie jiného (přírodního nebo umělého) zdroje, to opravdu nevím. Jelikož prostě nepředpokládám, že ten zdroj eliminuju, tak se snažím svůj mozek přesvědčit, aby na toto pásmo prostě vytvořil filtr.
   A i když se to poslední dobou po téměř roce pauzy vrací, tak to zatím zvládám úplně v pohodě do pár desítek vteřin, maximálně pár minut "vyretušovat".

   Vymazat
  4. Andreo,
   o pár řádek výše jsem psal, že "jsem slyšel obrovitánské bouchání srdce jako při použití endoskopu na zvonu zvonice", stávalo se mi, když jsem se soustředil na zjištění směru, odkud ten zvuk přichází.
   Také pomáhá na vyretušování, jak piše Michal:-), plné soustředění se na pohyb bránice a vnímání pohybu vzduchu do plic a ven, vše ostatní vypnoutz hlavy. Popřípadě si zkuste najít jiná, pro Vás třeba účinnější, védická dechová cvičení(dnes se jim říká jogínská).
   Na ten "hluk" srdce pomáhá celkem dobře před spaním mátový čaj (klidně i během dne), snižuje krevní tlak - jen pozor, zda ho nemáte moc nízký nebo se nesnažíte otěhotnět, pak je lepší meduňka.

   A nebo se snažit přijít na to, co ten "zvuk" doopravdy znamená. Nebojovat s ním, ale naopak se snažit přijít na to, proč a nač a co chce říci.... teoreticky.
   Může to být podobné, jako když máte "nevychovaného" štěkajícího psa, ale on se Vám jen snaží říci, že je v domě někdo cizí. Jen Vy mu nerozumíte a okřiknete ho, aby zalezl do pelechu.... ale jen jiná teorie:-)
   nenimito

   Vymazat
 56. Vážení přátelé, pane Michale - především Vy a také i mnoho zde diskutujících naprosto přesně vystihlo můj problém posledních dnů. Bydlím v malém paneláku (16 bytů) v poměrně klidné části Prahy, přímo u Čimického háje. Zhruba před třemi dny TO přišlo. Zvuk - táhlé hučení s mikropřestávkami, které jsem zpočátku přičítala letadlům, směřujícím na Ruzyň - vede tudy koridor. Přesně tak mi ten zvuk zní, tlumené, vzdálené huuuuuuuuuuuuuuuuuu.......uuuuuuuuuuuuuuuum...ummmmmmmmm. Ale každé letadlo jednou zmizí z doslechu, než přiletí další, to znám velice dobře, tohle ale nepřestává už několikátý den. Přikládala jsem uši na zdi, abych zjistila, kdo ze sousedů spustil jaký zatracený přístroj. Ze zdí to nevychází. Lehla jsem si na podlahu a poslouchala - nic. Pobíhala jsem z místnosti do místnosti, někde je hučení výraznější, ale ne pokaždé! Na chodbě je tlumenější, ale je tam. Vybíhala jsem na balkón - venku to nevnímám zdaleka tak intenzivně, možná dům funguje jako zesilovač? Je to všude kolem, v prostoru, hrozné je to v noci před usnutím, prostupuje mi to hlavou a celým tělem. 24 hodin denně. Dcery to neslyší a společně s manželem si myslí, že už jsem se zbláznila a že mi hučí v hlavě. Je pravda, že za Čimičákem a polem je jakási elektrická rozvodna, ale proč by to najednou začalo teď, po pětadvaceti letech bydlení? Vždy tu byl poměrně klid, až na běžný panelákový rambajz od sousedů. Nejsem příliš technologicky zdatná a nerozumím všem těm frekvencím, ale je to k zešílení, nejhorší je to čekání v oněch krátkých chvilkách ticha, KDY to zase začne. Chci vám všem poděkovat za sdílený problém a jsem opravdu ráda, že v tom nejsem sama a že mi nehrabe. Zatím nevím jak, ale zjevně se s tím asi budu muset smířit a doufat, že to odejde, jak to znenadání přišlo.
  Děkuji, že jste mě vyslechli - Magdalena

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Magdaleno,
   podle všeho opravdu zažíváte to samé, co já a další z diskutujících, přičemž pravděpodobně nejde o zvuk jako takový. Ať je zdrojem cokoli, nebude asi ve Vašich silách ho (zdroj) odstranit.
   Podle mne zásadní problém a chyba je Vámi doslovně napsané: "...nejhorší je to čekání v oněch krátkých chvilkách ticha, KDY to zase začne." S důrazem na slovo "čekání".
   To je podle mne to, co zesiluje intenzitu až k hranicím, kdy si člověk říká, že se asi už zblázní. Už jsem to tu v diskuzi psal několikrát - tímto myšlenkovým postojem Vy sama sebe vybudíte k maximálnímu vnímání HUMu. Jedinou možnou obranou, na kterou jsem zatím přišel a která funguje, je, myšlenkově se od toho oprostit. Vím, je to těžké, ale věřte, že takováto práce sama na sobě i když se výsledky nemusí dostavit okamžitě, má i další prospěšné účinky.
   V jiném článku (http://myslenkyocemkoli.blogspot.cz/2015/12/3d-5d-dalsi-reality_9.html) je podle mne zachycena podstata toho, proč onen tzv. HUM vnímá čím dál více lidí. Pokud nejsem daleko od pravdy, není se čeho obávat a jde o přirozený vývojový proces, byť může být v počátcích pro mnohé nepříjemný. A to i v případě, že zdroj problému, na který takto náš mozek reaguje, nemusí být zdraví zrovna dvakrát prospěšný (například tzv. elektrosmog). Tento vývojový proces sám o sobě má potenciál negativní dopady minimalizovat. Obzvláště v případě, že mu pomůžete výše popsanou prací sama na sobě.
   Držím palce! :-)

   Vymazat
  2. Dobrý den, pane Michale, děkuji za Váš čas a radu – já to vím, že nejhorší možnost je příliš se na onu věc soustředit, snažím se od toho oprostit, zvuk „škrtnout“, zkrátka to potlačit. Zkouším i radu mé babičky, kterou mi dala před porodem – děvečko, říkej si: bude to horší….a ještě horší….a ono to najednou bude lepší. Zní to kontraproduktivně, ale trochu to pomáhá. Ze včerejška mám jeden poznatek, který se velmi blíží tomu Vašemu – že při pohybu hlavou nebo tělem byť o pár milimetrů, zvuk na chvíli přestává. Před usnutím jsem si v posteli četla časopis a snažila se nevnímat, přitom se mi dostal zřejmě vlas nebo nějaké smítko na obličej a já jsem mávla časopisem ve snaze ho odfouknout. A ono TO zmizelo! Zbystřila jsem a začala mávat jako divá napřed velkoformátovou Enigmou, pak i rukama kolem hlavy (ještě že mě nikdo neviděl) a zvuk skutečně po dobu mého cvičení mizel nebo se aspoň rozhodně výrazně zeslabil. Mohlo by to být možná narušením jakýchsi vln (opakuji – nejsem technicky vzdělaná), které se pak zase „zklidní“ a všechno se vrátí s nezměněnou intenzitou? Těžko ale můžu kolem sebe pořád mávat jako šílenec nebo se v jednom kuse vrtět. Příliš jste mě nepotěšil informací, že my „vnímači“ patříme k vyvoleným ve vývoji, to bych radši byla prvok a měla klidné dny a spaní. Ale Váš blog, který jsem objevila úplně náhodou, v zoufalé snaze najít na internetu vysvětlení/radu/pomoc, se mi moc líbí a rozhodně věnuji čas tomu, abych pročetla všechny články a příspěvky o skutečnostech a fenoménech, které mě zajímají, jen se tady musím napřed zorientovat. Jsem nakloněna věřit tomu, že na Zemi nejsme první a že tu nejsme ani sami (nemyslím přímo extraterestráky), v našem zatím poznaném trojrozměrném prostoru. Oficiální školometská tabulková věda pochopitelně podobně „ujeté“ nápady nepřipouští bez skutečně pádných důkazů, které by ovšem – i kdyby se vyskytly – nepochybně zatajila. A přece “neexistence důkazu není důkaz neexistence“ (teď nevím - možná Däniken?)
   Jen ještě na okraj – můžete mi, prosím, poradit, jak psát pod vlastním jménem a ne jako anonym? Vážně nejsem žádný ajťák a nemůžu na to přijít. Slibuju, že Váš blog nebudu zahlcovat prázdnými bláboly.
   Děkuju a přeju hezký den - Magdalena
   PS: Obří vzdálená automatická pračka nebo co hučí furt. Vnímám to i při přípravě knedliků k obědu...

   Vymazat
  3. Magdaleno,
   za prvé - neoslovujte mě pane. Když byste mě potkala na ulici, "pane" by bylo asi to poslední, co by Vás napadlo :-)
   Za druhé - vnímavější rozhodně nelze nazývat vyvolenými. Projdou si tím totiž všichni. A mohu říci, že část těch, co to nevnímají, to nevnímají proto, že už jsou zase o pořádný kus dále, než my - "vnímaví" :-)
   Abyste nemusela psát jako anonym, je třeba si zřídit účet na některém ze serverů, které se Vám ukáží, když rozbalíte možnost "odpovědět jako:" ihned pod rámem, kam píšete komentář. Pak se k tomuto novému účtu přihlásíte a při odeslání komentáře vyberete konkrétní možnost. Poté se příspěvek zobrazí už s názvem nicku, který jste si zvolila. Kdyby byla potřeba pomoc, písněte na náš blogový mail (vpravo v liště) a já Vám poradím.

   PS: Ano, také jsem měl krátké období, kdy jsem to vnímal 24 hodin - doma, v práci, v lese, prostě kdekoli. Vědět tehdy to, co vím teď, tak bych si s tím hlavu nedělal :-)

   Vymazat
 57. Dobrý den Michale..přesně tento týden jsem začala vnímat "ten zvuk"..jediná v domě, novostavba. Snažili jsme se včera vyloučit vše, vypnutí pojistek, atd..nic..na vině prý nemůže být ani podlahové topení,které je hluboko pod betonem..Zvuk zmizí, když si zacpu uši, takže to není v mé hlavě jak jsem se bála..ale ten pocit je děsnej, usínání těžké..doma se na mě samozřejmě dívají jako na cvoka. ale teď vím, že v tom nejsem sama.. A je to přesně ten monotonní zvuk, který se na vteřinu zastaví a pak jede dál, vnímám ho téměř neustále..ale jen když si lehnu, tak to vnímám hlavou, jakmile se pohybuji, mluvím, něco dělám, tak to přestane..takže nezbývá než se s tím smířit, uvidíme jak se to bude vyvíjet dál, jestli jak píše někdo výše to bude v létě jiné než teď v zimě.. V práci jsem to nezaznamenala. Jen tady doma. Tak zatím hezký den. Emma

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ingrid,
   den o dne jsem více a více přesvědčenější, že je to "jen" vedlejší účinek hromadně se rozšiřujících schopností lidských smyslů. U někoho se to projeví i touto dočasnou relativní nepříjemností u někoho zase ne.
   Celkově to beru jako pozitivní věc. A to i přesto, že může jít o reakci na negativně působící vlivy.
   Také přeji hezký den :-)

   Vymazat
 58. také to slyším

  OdpovědětVymazat
 59. Ahoj, jsem David a myslím, že tento článek pomůže veliké většině z Vás. Přesně jak se zde píše, i já slýchávám hluboký a nízký zvuk, který je často přerušovaný, zní jako nějaké trafo nebo dieselový motor... Bohužel, manželka neslyší nic a tak jsme začali pátrat. Nejvíce o mém hučení prozradila tato debata a nejvíce příspěvek, kde kdosi píše, "že si představuje nějaký laser, který míří na jeho hlavu a hučení způsobuje, on vždy trochu uhne, tím hučení na chvilku ustane, než ho laser zaměří znovu..." a takto to chvíli opakuje, než hučení ustane. U tohoto případu jsem se rychle dovtípil, že oné osobě prostě hučí v hlavě. Takže jsem se zaposlouchal, začalo hučení a já jsem cukl s hlavou - ticho, začalo hučení, pohnul jsem se - ticho... Pak jsem lehce cvrnknul prstem do gauče (trochu rezonuje) a tou rezonancí jsem si hučení v hlavě vyvolal, škubnutí hlavou a ticho. Jaké překvapení! Ono mi fakt hučí a duní v hlavě - manželka mi to celou dobu tvrdila a já bych dal ruku do ohně za to, že nemá pravdu, že má špatnej sluch, že fakt něco hučí.... Takže jedna záhada vyřešena, co to ale spouští, co to sakra je? Hučení v hlavě u mě už jeden čas proběhlo - cca rok a půl zpět a nyní se to vrátilo... zamyslel jsem se a pokusil se najít společného jmenovatele obou období hučení a něco se našlo. 1. - tehdy, před tím rokem a půl jsem podstoupil operaci kolene a jako poměrně aktivní a produktivní člověk (dost práce, 3x týdně sport, kamarádi, rodina) jsem najednou byl skoro tři měsíce doma, dopoledne úplně sám, sport samozřejmě žádný, pouze válení se na gauči atp. A nyní, již jako OSVČ, nemám taky téměř žádnou práci (leden, únor - dost špatné měsíce pro OSVČ), k tomu mě začala bolet záda (u mě pravidelný jev), a tak jsem opět již dlouhou dobu doma a válím se - čekám, až bude práce a až přestanou bolet záda kvůli sportu. Z těchto dvou faktů mi vyplývá jediné - mozek je v klidu, není zatížen klasickými starostmi a tak produkuje vedlejší jev - hučení. 2. - v obou obdobích, kdy mi hučelo v hlavě, jsem tak nějak více přilnul ke sledování tv, různých videí na tabletu a mobilu, více jsem seděl na PC, navíc jsem i více ponocoval. Všechny tyto činitelé mají za následek, že jinak zatěžuješ mozek - furt civíš na nějaký monitor a všichni víme, jak je to asi nezdravé jak pro oči, tak pro mozek, k tomu přičti to ponocování - čili stále určitá únava a to pro mozek prostě není dobrý. Výsledek? Hučení! 3. - v obou obdobích jsem bral nějaké léky. Tehdy něco na pooperační stav a nyní na záda brufen, takže si říkám, že i toto může jinak ovlivnit chování těla a vlastně i mozku, který se taky začne chovat jinak a... hučí! Poslední věc, která mě napadla by mohli být dutiny v hlavě. Celý život mám chronickou rýmu - nic vážného, jen mám prostě furt u sebe kapesník, protože smrkat se mi může chtít kdykoli. Občas si i dutiny čistím inhalací soli, pak se mi spustí třeba i část zamrzlé rýmy, no a zase faktor, kdy se u mě neustálým smrkáním mění tlak v dutinách - čili v hlavě, kde je mozek a který na toto může reagovat různě, tedy i hučením. Zkuste se tedy zamyslet, co se ve vašem životě změnilo, co je jinak, prostě porovnejte své životy před hučením a nyní. (pokračování...)

  OdpovědětVymazat
 60. (....pokračování) Mě osobně, jakožto racionální osobě, nejvíce pomohlo to, že se mi to všechno vysvětlilo, že mi všechno zapadá jak má, že jsem zjistil a přiznal si, že hučí v mé hlavě a že asi vím, jací činitelé mi to způsobují. A věřte mi nebo ne, okamžitě od té chvíle hučení téměř ustalo, a když náhodou zase začne hučet, už to nevnímám, jen mě napadne - aha, zas ta hlava, dělám dál svou činnost, na hučení nemyslím a po chvíli ticho. To zjištění, že to mám v hlavě, je fakt osvobozující - do té doby furt jen pátráš co to hučí, odkud to jde a prostě na to furt myslíš a zafixuješ si ty nepříjemný pocity, skoro se rosíš, kdy to zas přijde...no psycho. Vlastně furt natahuješ uši a zatěžuješ mozek, soustředíš se na něco, o čem nevíš co je a možná i toto všechno jsou spouštěče hučení. Musím podotknout, že i já jsem v noci absolvoval několik cest po bytě, po půdě, sklepě, že jsem dům obcházel, šel jsem si poslechnout elektr.sloup v blízkosti domu, šel jsem poslouchat ventilátory nedalekého Penny atp. To, že jsem na nic nepřišel, že jsem to nedovedl racionálně vysvětlit bylo fakt na palici. Teď už vím o co jde a těším se na práci, na to až si půjdu zahrát fotbal - prostě se těším na mé klasické životní aktivity, protože v těch dobách nic nikde nehučelo...
  Takže shrnutí:
  slyšíš hučení? zkus to nějak zastavit - pohni se, strč si prst do ucha, bouchni do stolu... přestalo to? Pokud ano, už víš, že to máš v hlavě a prostě si to připusť.
  Zapátrej v paměti, čím by to mohlo být, co děláš jinak, na něco určitě přijdeš a to tě asi osvobodí - už víš čím by to mohlo být.
  Neciv furt do monitoru, podle mě to dost musí mozek otravovat. Možná prostě stačí začít dělat věci trochu jinak - lépe!
  Tím končím, doufám, že to někomu pomůže a budu se těšit na Vaše příspěvky.
  David

  OdpovědětVymazat
 61. Na tuto otázku odpovídá J. Chvátal na Svobodném vysílači v pořadu Absolutně neuvěřitelné v časech 1:33:30 a 1:41:55
  Archív:
  http://www.svobodny-vysilac.cz/?p=10456

  OdpovědětVymazat
 62. Zdravím. Obchádzanie uší vysielaním zvuku priamo do hlavy je pomerne stará technológia zvládnutá už v 70tych rokoch. Používa sa na to nosná vlna o frekvencii v rádoch GHz (od 0.5 do 2.5GHz - toto je vraj individuálne u každého jedinca) a požadovaný zvuk je amplitúdovou moduláciou pridaný na túto vlnu.

  To že niektorí počujú hučanie môže byť ich individuálna citlivosť na operačnú frekvenciu veží mobilných operátorov (alebo iných mikrovlnných zdrojov), ktoré spadajú do toho rozsahu ktorý som spomínal vyššie. Ďalej, každá BTS veža má svoju trafostanicu, ktorá samozrejme beží na 50Hz a túto frekvenciu je takmer nemožné dokonale vyfiltrovať z DC zariadení. A preto dotyčnému je vysielaná táto frekvencia priamo do hlavy, prijímaná priamo bunkami určitých centier mozgu, na gigahertzovej nosnej vlne GSM hovoru. Vedome to viete z hlavy dostať lebo mozog dokáže silou vôle preladiť na inú frekvenciu (prijímač preladí na inú rezonančnú frekvenciu) a zároveň každý váš pohyb spôsobuje vibráciu tkaniva čo zrejme stačí na rozladenie citlivých buniek, ktoré začnú zase "počuť" signál až keď parazitická vibrácia pohybu ustane.

  Proti tomuto by mala pomôcť obyčajná Faradayova klietka s okami nie väčšími ako 3cm (štvrťvlna 2.5GHz), a samozrejme musí byť uzemnená. Ak takáto klietka nepomôže, vyššie popísané neplatí a nejedná sa o hertziánsku vlnu (hore-dole), ale jedná sa o pozdĺžnu vlnu (longitudinal, alebo tiež scalar wave) (dopredu-dozadu), ktorú nie je možné zachytiť Faradayovou klietkou. Každý elektromagnetický vysielač vysiela obe vlny, ale 1. dnešné vysielače z veľkej časti eliminujú pozdĺžnu vlnu ako parazitický šum, 2. pozdĺžna vlna existuje iba do vzdialenosti ktorá je rovná 1/6 krát frekvencia vysielača (tzv. "near field"), možno ste počuli o oblastiach v blízkosti TV alebo rádio vysielačov, kde žiarivky svietia "samé od seba" - ide o "near-field efekt" - takže potrebujete veľmi nízku frekvenciu nato aby vzdialenosť near-field bola veľká. U mikrovln je iba niekoľko cm, ale u 50Hz je napr. rovná 1000km! Toto využívajú zariadenia typu HAARP, ktoré na nosnej vlne ultranízkej frekvencie (jednotky alebo desiatky Hz) modulujú mikrovlny, ktoré potom interagujú s ionosférou Zeme. A mikrovlny dokážu zachytiť naše bunky, je to ich rezonančná frekvencia. Týmto mechanizmom je teda možné vysielať na obrovskú vzdialenosť, kľudne aj celá Zem (ak sa napr. použije Schumanova rezonancia). Teoreticky by takto bolo možné vyslať "správu od Boha" do hláv všetkých ľudí na planéte. A nejde to nijako odblokovať..

  Na záver, len tak mimochodom - možno si spomínate na incident USS Donald Cook v Čiernom Mori pred dvoma rokmi kedy boli proti nemu použité ruské Chibiny. Ide o technológiu založenú na skalárnych vlnách..

  s0lar

  OdpovědětVymazat
 63. Nedávný poznatek -
  byl vypnut proud v celé vesnici i v blízkém okolí (oprava transformátoru). Nejenom, že HUM byl stále přítomen, ale dokonce byl ještě výraznější.
  Tímto byly vyloučeny vlivy elm. polí vznikajících průchodem el. proudu vedením jak v domě, tak v rozvodné síti. Stejně tak i vliv wi-fi. Nikde v okolí nešly elektromotory, klimatizace apod.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. To je skutečně zvláštní. Pokud se nejedná o umělé technické zdroje hluku, ani nejde o tinitus na nízkém kmitočtu (skoro si ten zvuk asi vyrábí sám mozek :O), pak už zbývá jen fabulovat o zvukových vlnách tvořených naším světem - voda, vzduch, zem, vítr? Elektromagnetický smog je také všudypřítomný...nosné vlny vysílání všeho druhu.

   Vymazat
 64. Zdravím všechny podobně zasažené nízkofrekvenčním hlukem. Já se potýkám s hučením prvním rokem v 5 let staré novostavbě ze dřeva. Zatím jsem ve stadiu lokalizace případného zdroje brumu. Máme el. kotel a bojler. Zvuk vnímám hlavně v noci, možná, když sepne "noční proud". Je někdy táhlý někdy přerušovaný a nelze odfiltrovat ucpávkami do uší nebo polštářem. Polštář pomůže trochu. Tinitem netrpím a mám i dobrý rozsah slyšení. Jsem technik právě v oblasti zvuku i obrazu a přistupuji k řešení po fyzikální stránce. Zjištění příčiny a její odstranění - odrušení zdroje nizké rezonance odhadem 25 - 30 Hz. (50Hz to nebude to je trochu vyšší brum). Rezonuje nějaká příčka nebo zeď na kterou něco dosedá v elektroinstalaci nebo v souvislosti s rozvodem topení z elektrokotle. Zatím nepomáhá ani vypnutí el. přívodu a to mne zcela mate...že by to šlo od sousedů? Každopádně tohle téma bude asi věčné...:o)) mezi nebem a zemí..:o) ale budu s tím bojovat, jinak se nevyspím. Mimochodem, bydlíme v tichém prostředí bez výrazného hluku a v noci hučení začnu vnímat naprosto zřetelně.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tak vítejte v klubu:-)
   https://www.youtube.com/watch?v=2d-u2LWacfU&t=240
   https://www.youtube.com/watch?v=JBfl_rpYV7s&list=RDJBfl_rpYV7s

   Vymazat
 65. Teď jsem se přestěhoval a je to přesně moje téma. Už jsem to slýchaval i dříve, ale nevěnoval jsem tomu pozornost. Existuje na to nějaká rušička?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pokud se jedná o zvýšenou citlivost na specifické elm. vlnění, pak leda odpovídající faradayova klec. Ale to není tak jednoduché - pokud si nepostavíte hermeticky uzavřenou místnost z dostatečně silného kovu, tak zjistit (nevím jak) vlnovou délku a podle toho učinit stínění.
   Mě se osvědčilo - naučit se to nevnímat.

   Vymazat
 66. Jsem rád, že v tom nejedu sám, když jsem v rodině vysvětloval, že slyším zvuk a je to nepříjemný zvuk, tak jsem byl za magora. Onen zvuk bych popsal jako vzdálené hučení elektromotoru, který něklik minut běží, pak se vypne a tak dokola. Slyšet to bylo po celém bytě, ale na jednom místě byla inzenzita nejsilnější. Vypozoroval jsem jistou směrovost, s hlavou čelem ke "zdroji" byl zvuk silný a při otočení hlavy na jednu, nebo druhou stranu, intezita slábla. Vypnout se to nechalo pouze tím, že jsem na to přestal myslet, mysl byla zaměstnána filmem v televizi, rozhovorem atd. Nejhorší to bylo v noci a v klidu, intezita děsivá, nešlo spát, chodil jsem po místnosti jako šílenec. Naštěstí je to pryč, slyším to pouze vyjímečně a velmi slabě.

  Mirek

  OdpovědětVymazat
 67. Zdravím všetkých.Tento problém mam už roky( neutichajucu rezonanciu v hlave ,ktorá sa často prenáša aj do brnenia celého tela) a som rad že som náhodou narazil na tento článok popri hladani možného dôvodu a spôsobu jeho odstránenia. Aspoň viem že nie som blázon.Podla môjho názoru ide o dôsledok zmesi frekvencii vytvaranich v našom pretechnizovanom svete rôznymi zariadeniami a nezaleži či už ido o elektromagnetické alebo zvukové pretože každé z nich vplyva svojou merateľnou energiou na organizmus človeka podobne.Aj keď na každého môže mat trochu inú podobu vplyvu pretože nie všetci sú rovnako citlivý alebo vnimavy.
  http://referaty.atlas.sk/prirodne-vedy/fyzika-a-astronomia/27007/ultrazvuk-a-infrazvuk
  https://www.zones.sk/studentske-prace/fyzika/7880-vplyv-elektromagnetickeho-ziarenia-na-ludsky-organizmus/
  Overene to mam na 100%jednoduchou metodou a síce tak že pokiaľ vycestujem do odľahlých horských oblasti kde žiadne také vymoženosti nie sú všetky tieto problémy behom chvíle zmiznú a po návrate sa znovu rýchlo vrátia.Po lete som doma dva týždne a idem sa zblaznit.Elektrosmog sa dá aj keď ťažko eliminovať Faradayovou klietkou ale to by človek nesmel vychadzat. Horšie je to s nízkofrekvenčnými zvukmi tie sa asi ani nedajú odrušiť.To že pri pohybe hučanie prestava môže byt spôsobene tým,že sa pohybom čiastočne narúša rezonancia v tkanívach sposobena frekvenciami.Absolútne netuším čo s tým doma spraviť.

  Lubo.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nemyslet na to. :-)
   Jsou přece i horší věci - třeba neslyšet vůbec nic.

   Vymazat
  2. Lubo,
   jestli ti to pomůže, tak nabízím svou čerstvou zkušenost. Onen "zvuk" se mi celkem daří ignorovat až na úroveň, kdy ho slyším, jen když se na to soustředím. Před dvěma týdny však po použití sluchátek k poslechu hudby (nevím, jestli je důležité, že šlo o binaurální nahrávku) se onen zvuk vrátil ve velmi intenzívní podobě a pronásledoval mě až do včerejška. Po celodenním pěším výletu do přírody však jako mávnutím kouzelného proutku klesl na předchozí úroveň. :-)

   Vymazat
  3. Ještě horší věcí může být "slyšet" úplně všechno. :-)

   Vymazat
  4. Tento komentář byl odstraněn autorem.

   Vymazat
  5. Já si myslím, že to může být i "evolucí vědomí", třeba jak píše v tomhle komentáři http://myslenkyocemkoli.blogspot.com/2014/05/zvuk-o-nizke-frekvenci.html?showComment=1498652175516&m=1#c5558884938008316308
   Tŕeba néco jako "probuzení a napojení"se na frekvence Zemé nebo Univerza. Třeba stačí jen vnímat, pochopit a neodmítat jako smog, teoreticky... Jen zavřít oči a "dívat se".
   nenimito

   Vymazat
  6. Nenimito,
   já si to už myslím také. Koneckonců něco jsem na to téma utrousil o rok později tady:
   http://myslenkyocemkoli.blogspot.cz/2015/12/3d-5d-dalsi-reality_9.html

   Vymazat
 68. Plně musím souhlasit s příspěvkem "Anonymní 26. února 2017 11:37". Mám zcela stejnou zkušenost. Když jsem sám a slyším hučení, hned si řeknu "copak si to ouško zase bručí, :-) Aspoň tu nejsem sám". A pak souhlasím i s jedním komentářem kdesi v článku- "lepší slyšet hučení, pískání a šumění, než být úplně hluchý a neslyšet vůbec nic". Naučil jsem se s tím žít, a to je základ úspěchu. Nějak to tu přece doklepeme :-) Pavel H.

  OdpovědětVymazat
 69. Po nedělním vánku nešel proud necelé dva dny v celém okresu. Po dobu výpadku jsem po velmi dlouhé době HUM opět vnímal a to v nebývalé intenzitě.

  OdpovědětVymazat
 70. Zdravím, také ho slyším už víc jak deset let. Všechno už víceméně byl řečeno, přesto připojím ještě svůj poznatek. Když je zvuk extrémně silný, ale mně se přesto podaří usnout, nebo když zvuk začnete sílit až po usnutí, zdají se mi strašné noční můry. Špatný sen mívám občas normálně, ale toto je vždy extrém a vždy mě nakonec vzbudí právě tento hrozný zvuk. Rozdíl od normálních nočních můr je ten, že i po probuzení jsem pořád ve stejném rozpoložení a musím vždy vstát a jít něco dělat, pustit si televizi nebo tak. Dostanu se z toho až tak nejdříve za hodinu.. Takže za mě, rozhodně to JE cílené a rozhodně to má negativní vliv. Jak se se zvukem vypořádat..Představím si zvuk o VYSOKÉ frekvenci. Jednu noc se mi to dařilo stopovat opakovaně. Další už ne. Ale pracuji na tom. :) Hanka

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. A co třeba : "Záznamy diskutovaných podivných zvuků v roce 2012 analyzoval tým ruského geofyzika prof. Elsina Chalilova, jenž prohlásil: „Analyzovali jsme záznamy zvuků a zjistili jsme, že většina z je­jich spektra se nachází v neslyšitelné oblasti infrazvuků. Lidé slyší jen malou část jejich skutečné síly. Jedná se o akustické emise v rozsahu od 20 do 100 Hz, modulované ultra nízkými infraso­nickými vl­nami od 0,1 do 15 Hz. V geofyzice jsou známy jako akustické gravitační vlny, které se formují v horních vrstvách atmosféry.“
   A nebo třeba? https://www.youtube.com/results?search_query=Что произошло на нашей Планете
   Někdo je prostě citlivější, a pak má prostě "divoké sny" a jen proto, že někde i na druhé straně planety se "něco" děje....
   nenimito

   Vymazat
 71. Dobrý den. Já už mám více jak rok nepříjemné pocity v bytě, cítím podivné proudění "něčeho", co mi není vůbec příjemné a mám neustále zalehlé uši. Nedaří se mi zjistit příčinu. V době, kdy k tomu začalo docházet předělávali sousedé koupelnu, tak nevím, zda to může souviset s tím. Snažím se to ignorovat, ale moc se mi to nedaří. Radka

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Zalehlé uši bývají z podtlaku v místnostech. Pozná se to, když jdou špatně otevřít dveře ven nebo naopak špatně zavřít dovnitř.
   Teda pokud člověk nemá ucpané dutiny... Na to je dobrý odvar z přesličky a anýzu a vypláchnout nosem dutiny:-) Lehnout na záda, zaklonit hlavu a nalít, ale málokdo to v tom nose snese. Je to fakt vostrý....
   nenimito

   Vymazat
 72. Dobrý večer, vrátila jsem se po roce na tuto diskuzi a chtěla jsem se svěřit s tím, že hučení se z nějakého důvodu vytrácí a pak znovu vrací v souvislosti s tím, jestli mám zrovna běžný den nebo volno. Tenkrát, kdy jsem si toho všimla poprvé (příspěvek 4.2.2017), jsem měla DOVOLENOU! Přes týden, kdy chodím do práce, hučení neslyším nebo jen velmi slabě a výjimečně, o víkendech se to vrací. Rovněž v létě, kdy jsem byla na chalupě, kde je v noci ticho jako v hrobě, jsem měla s hučením stejný problém, jako v Praze. A zase to bylo o dovolené. Proto jsem s úžasem zjistila, že David ve svém příspěvku (Anonymní 26. února 2017 11:37) popisuje zhruba to samé. Je tedy možné, že když mozek není zatížen běžnými starostmi a hlukem a stresem přes den, nudí se a "vyrábí" si sám určitou zvukovou kulisu?
  Zdravím - Magdalena

  OdpovědětVymazat
 73. Zdravím Magdaleno!

  Možné je asi všechno, nicméně osobně si myslím, že mozek si z nudy nic nevyrábí. Spíše bych se přiklonil k variantě, že přes týden je tělo i mysl unavenější a rychleji a snadněji se usíná a tak se nestačí zaměřovat na vedlejší podněty a tím je zesilovat.
  Někomu se to asi nebude líbit (Ví-neví, řeší neřeší :-) ), ale pokud vás HUM při usínání trápí až příliš, klidně si pusťte jako zvukovou kulisu rádio nebo televizi a načasujte si jejich vypnutí. (případně přes léto zryjte celou zahrádku nebo v zimě si zaběhněte 10km ve sněhu a garantuji, že HUM při usínání nestihnete zaregistrovat :-) )

  OdpovědětVymazat
 74. Tiež mám ten problém,navyše mi to sposobuje chvenie srdca.Pri náhodnom zmeraní tlaku som zistila zvýšenú hodnotu hlavne tep.Niekedy ma to zobudí uprostred noci,v poslednej dobe t.j. posledný týžden to trvá skoro celé dni.Nikto z rodiny to nepočuje,len ja, ale nazvala by som to, že to cítim len ja.Zistila som zatial niekolko zdrojov ktoré to možu sposobovat v mojom prípade, a to prelet lietadiel, stíhačiek, zvuk motora niektorých áut,otrasy z diskotéky vzdialenej aj o dve ulice.Opakuje sa to vždy v zimnych mesiacoch.Tiež som si myslela že to je preto že sa to v zime prenáša zamrznutou zemou, vlastne je tu už viac betonu sko zeme. Začalo to asi pred 2 rokmi po uprave a rozširení ciest a vystavbe novych chodnikov, a vyregulovaní blízkeho potoka betonom. Asvaltku mame 3m od muru rodinneho domu a hlavne v piatok a sobotu ked je nočny život citim každe auto čo prebehne, hoci aj o 1km dalej.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Zizi,
   u Vás bych se v případě, že ten tlak je hodně vysoký, zastavil u lékaře. Myslím si, že HUM bude způsoben právě tím tlakem, kdy slyšíte-vnímáte rychlejší průtok krve krevním řečištěm.
   Podobně to tak slyším-vnímám, když ve vaně strčím hlavu pod vodu. Voda lépe přenáší nižší frekvence a tak slyším HUM, který způsobuje celý povrch těla, když přenáší rázy vzniklé tepem srdce přes kůži do vody.
   To by odpovídalo i Vašemu popisu, kdy k HUMU dochází při zvýšeném silničním provozu apod. Zem také lépe přenáší nižší frekvence. Jen nevím, proč pak máte zvýšený krevní tlak.

   Vymazat
 75. Zabudla som spomenuř,že pred pár rokmi mi taketo podobne problemy sposoboval neznesitelny zvuk z nedalekej rozvodne elektrickeho prudu až pokym tam niečo neopravili. Potom to prestalo.
  ZIZI

  OdpovědětVymazat
 76. Ďakujem za odpoveď,stále hľadám príčinu týchto stavov, keď budem múdrejšia tak sa podelím.Tych elementov okolo je ale velmi vela lebo žijem v rušnej oblasti.Nie som technicky velmi znalá takže je to ťažké zistiť príčinu.Tlak mávam nízky, to je pre mňa normálne a vtedy sa cítim najlepšie, to zvýšenie je možno aj rozčúlením v tom momente, lebo to ide už strašne na nervy.
  ZIZI

  OdpovědětVymazat
 77. Ahoj Michal, ďakujem za túto linku, lebo som si už myslel, že som blázon. Začal som vnímať hučanie v hlave, hlavne na pravej strane asi polroka dozadu po presťahovaní do nového domu. Vôbec tomu nerozumiem a skúšal som hádam všetko, vrátane vypnutia hlavného ističa elektriny v dome na niekoľko hodín. Snažím sa nájsť príčinu, zdroj, ale márne. Som z toho úplne zúfalý. Počas dňa nemám problém a ani po príchode domov po nejakú dobu. Následne, keď sa všetko utíši tak začne moje mučenie. Počujem aj iné zvuky, napr. hučanie motoru čerpadla keď ide susedovi závlaha, ale to viem odlíšiť. To hučanie v hlave nepočuje nikto z rodiny, len ja. Uvažujem nad tým, že komín kozubu môže zosilňovať vonkajšie zvuky a vytvárať ten zvuk. To by ale počul každý v dome a v noci hluk áut a nejakých bežiacich strojov takmer nie je. Aby som zaspal v noci, tak buď si pustím na slúchadla hudbu, alebo vypijem sedmičku vína. To ale budem o chvíľu alkoholik. Pokúsim sa využiť vyššie popísané rady, ale ak by ste mali niekto recept ako sa toho zaručene zbaviť, tak prosím poraďte. Ďakujem. Miro

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ahoj Miro,
   můj recept, jak se toho zaručeně zbavit je, naučit se filtrovat podněty (předvším na úrovni myšlenek - tedy mysli). Doslova naučit se vytvářet filtry, přes které neprojde to, co chceš. Pokud se toto naučíš, uvidíš, že to má užití v mnoha aspektech života :-)
   Nic jiné mi nefungovalo.

   Vymazat
 78. Zdravím,
  čerstvě mně postihl tento problém. Začal jsem najednout hlavně v noci vnímat zvuk, hučení. Vnímám jej všude, není tedy technického rázu. Pročetl jsem diskuzi a pokusím se některé rady použít. Jak psala jedna čtenářka nemohu usnout, když usnu tak se mi třeba nyní stalo, že jsem se probudil ve tři hodiny pak jsem usnul a zdál se mi dost šílený sen a v pět jsem se probudil v hlavě hukot. Navíc se mi stává, že se dost potím. Tam mne napadlo jestli to nebude i souvislot s tlakem. Vnímám to teprve týden, tak uvidím co dál.
  Zdeněk

  OdpovědětVymazat
 79. Tento komentář byl odstraněn autorem.

  OdpovědětVymazat
 80. caute ja som nizko frekvencny zvuk zacal v nasom dome vnimat zaciatkom septembra 2018. Je tu 24hod/7 dni v tyzdni. Velmi dobre ho pocujem aj v aute ked je vypnuty motor a zatiahnute okna. Zatial som nemal moznost prespat inde ale nemyslim si ze to mam v hlave. Je to presne ako keby bolo nastartovane auto, kompresor, cerpadlo, ventilator. Zena to nepocuje, deti chvalabohu tiez nie. Davam zvuk do suvislosti so stavbami, ktore sa tu v okoli 100m zacali robit a tiez s vykurovacou sezonou. Viac by som napisal neskor. Nie je tu nahodou niekto z Bratislavy z mestskej casti Kramare, ktory toto od septembra 2018 pocituje/vnima/pocuje tiez?

  OdpovědětVymazat
 81. Dobrý den, chtěl bych touto formou poprosit Anonyma NENIMITO zda by mi nemohl na můj mail poslat kontakt na paní doktorku o níž psal v jednom z příspěvků která se zaměřuje na autistické děti. Moji dobří známí mají takového syna tak hledají jakoukoli formu řešení. Mimochodem velmi dobrá a konstruktivní debata pro všechny kteří mají s tímto zvukem zkušenosti (včetně mě), aspoň se člověk necítí že je v tom sám. Děkuji.
  x.ales@tiscali.cz
  Všem přeji klid nejen materiální.
  allesgutte

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Mohu-li do toho vstoupit - autismus je důsledek otravy organismu rtutí. Doporučuje se detoxikace. Já bych v takovém případě zkusila třeba toto:
   https://www.uspesna-lecba.cz/co-se-vas-tyka/jak-detoxikovat-rtut-z-tela/

   Vymazat
 82. Zdravím, tuhle "radost" mám už 3 roky. Naštěstí to hučení slyším jen pravým uchem, doufám, že to tak zůstane (pokud se to nezlepší). Doma funguji jen se špuntem v uchu. I přes ten je to trochu slyšet, když si na ucho dám ještě ruku, slyšet už to není. Bydlím v činžáku ze 30. let. Nedávno někde v domě dělali nějakou rekonstrukci, od té doby je to silnější a je to furt. Předtím jsem to neslyšela o víkendu. Už jednou jsem se kvůli tomu stěhovala, myslela jsem si, že mám jakž takž klid, a jsem zase kde jsem byla. Hledejte byt v Praze, že... Paradoxně si chodím do práce odpočinout... Už nemám sílu lítat znova po baráku a vyptávat se, jestli někde není něco s elektrikou. Marcela

  OdpovědětVymazat

Žádáme diskutující o slušnou formu při vyjadřování. Odkazy bez krátkého popisu, oč se jedná, budou mazány. Anonymní komentující žádáme o podpis (nick).
Názory v diskuzi se nemusí shodovat s názory redakce blogu.